Hlavní navigace

Podnikatelem před 18. narozeninami. Jak na to?

22. 1. 2016
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
V Česku mohou podnikat i děti. Daří se jim v oblasti e-commerce, IT nebo mediálním světě. Čtěte, co vás čeká, když se dítě chce postavit na vlastní nohy.

Už před dvěma lety přinesl Nový občanský zákoník nezletilým šanci začít podnikat. Zatím u nás ale mnoho náctiletých podnikatelů pod hranicí 18 let není. V roce 2014 se o možnost podnikat ucházelo sedm nezletilých a svéprávnosti pro účely živnostenského podnikání dosáhlo šest z nich. Za loňský rok ještě úřady statistiky nemají. O žádný radikální nárůst ale zřejmě také nepůjde. Pokud doma máte mladého a nadějného podnikatele, připomeňte si, co vás při jeho vstupu do světa byznysu před 18. narozeninami čeká.

Možnost podnikat dává nezletilým § 33 nového občanského zákoníku. Ten říká, že udělí-li zákonný zástupce nezletilého, který nenabyl plné svéprávnosti, souhlas k samostatnému provozování obchodního závodu nebo k jiné obdobné výdělečné činnosti, stává se nezletilý způsobilý k jednáním, jež jsou s touto činností spojena. K platnosti souhlasu se vyžaduje přivolení soudu. Přivolení soudu nahrazuje podmínku určitého věku, je-li stanovena pro výkon určité výdělečné činnosti jiným právním předpisem. Souhlas může zákonný zástupce odvolat jen s přivolením soudu.

Souhlas zákonného zástupce

Ilustrační obrázek.
Autor: Shutterstock.com, podle licence: Rights Managed

Ilustrační obrázek.

Prvními, kdo musí zhodnotit způsobilost nezletilého k podnikání, jsou jeho rodiče. Zákon totiž jako první podmínku vyžaduje souhlas zákonného zástupce. Rodiče by se měli svého potomka zeptat na všechny podrobnosti jeho plánu a být přesvědčení, že jejich dítě je duševně vyspělé, rozumně uvažující a dokáže samo za sebe jednat už před 18. narozeninami například v bance nebo s klienty. Měli by přitom být velmi kritičtí a být si jistí, že svého potomka nepřeceňují. Pokud by k tomu došlo, bude jejich představy o dítěti v druhém kroku „korigovat“ soud. Zákonní zástupci také mají právo veta. V případě, že se rozhodnou souhlas neudělit, jejich dítě bude muset své plány odsunout až na dobu po dosažení zletilosti.

Zákon vyžaduje souhlas jednoho zákonného zástupce. V ideálním případě by měli souhlasit oba dva rodiče, ale může se stát i to, že dítě získá podporu jen jednoho. Soudu, který se bude žádostí zabývat, to bude stačit. Bude se ale ptát na to, zda druhý zákonný zástupce není výslovně proti. Otázka, zda je dán souhlas i druhého zákonného zástupce, popřípadě proč nebyl dán nebo jaké jsou důvody nesouhlasu, by měla být předmětem zkoumání v rámci samotného řízení. Nelze se bez dalšího domnívat, že by měl nesouhlas jednoho ze zákonných zástupců bez dalšího vést k tomu, že přivolení soudu nebude dáno. Podstatné bude především zjištění, zda je takové přivolení v nejlepším zájmu nezletilého či zda je nezletilý k podnikání dostatečně zralý a má k němu potřebné znalosti a schopnosti, komentuje Daniel Škvařil z ministerstva spravedlnosti.

Samozřejmě je potřeba respektovat také práva rodičů při výkonu rodičovské odpovědnosti. Nemohou-li se rodiče o záležitosti dítěte dohodnout, měl by být daný střet rozhodnutím soudu překonán. Konkrétní postup je věcí soudu v každém jednotlivém případě.

Dále čtěte: Podnikání a zaměstnávání neplnoletých od roku 2014

Žádost o přivolení soudu

Aby mohl nezletilý podnikat, musí mu být soudem přiznána svéprávnost. Žádost o přivolení soudu mohou podávat jak nezletilí, tak jejich rodiče. A to u soudu v místě bydliště nezletilého. V případě podání žádosti nezletilým musí s tímto návrhem souhlasit jeho rodič nebo jiný zákonný zástupce, a naopak. Návrh na přiznání svéprávnosti nezletilému může podat i jeho zákonný zástupce, pokud nezletilý s tímto návrhem souhlasí.

Pro nezletilého nastává druhá etapa vysvětlování a dokazování. Ne každý je totiž v pouhých šestnácti nebo sedmnácti letech schopen samostatného rozhodování. Porota bude ověřovat celkovou vyspělost nezletilého a bude chtít znát i představy o samostatném provozování živnosti nebo firmy. Není možné jednoznačně odpovědět na to, jak bude proces u soudu probíhat. V praxi se totiž bude lišit případ od případu, říká Daniel Škvařil.

Soud návrhu vyhoví, pokud nezletilý dosáhl věku šestnácti let, a zároveň je osvědčena jeho schopnost sám se živit a obstarat si své záležitosti. Kladné soudní rozhodnutí nahrazuje dosažení osmnáctého roku věku jako zákonnou podmínku pro zahájení podnikání, kterou ve svém § 6 vyžaduje živnostenský zákon. Díky tomu pak může člověk před 18. rokem života požádat třeba o vydání podnikatelského oprávnění, založit si bankovní účet, pronajímat prostory k provozování své činnosti, spravovat majetek a finance firmy nebo provádět další úkony s podnikáním související. Pokud by nezletilý u soudu neuspěl, podnikat bude moci jen tak, jak to zákon umožňoval už před začátkem platnosti nového občanského zákoníku. A to sice prostřednictvím odpovědného zástupce.

Vaše dítě máte i nadále pod kontrolou

Zákonní zástupci někdy prosby dítěte o souhlas s podnikáním odmítají, protože se bojí, aby se jejich potomek nezadlužil a nedostal se do potíží. Je proto potřeba připomenout, že zákonný zástupce může svůj souhlas k samostatnému provozování firmy nebo k jiné obdobné výdělečné činnosti omezit nebo zcela odvolat. Takové zpětné vzetí souhlasu je ale možné provést zase jedině jen s přivolením soudu. Ten bude zkoumat, jestli byl souhlas vzat zpět kvůli skutečně závažným důvodům. Má to předejít situacím, kdy by rodiče začali na svého úspěšného potomka žárlit a chtěli zabránit jeho rozvoji.

Druhou pojistkou pro rodiče je to, že nezletilý se přivolením soudu stává svéprávným jen pro oblast samostatného provozování podnikání, tedy jen pro účely živnostenského zákona. Podle jakékoli další legislativy je na mladého podnikatele i nadále pohlíženo jako na nezletilého. Nesmí proto například popíjet alkohol, ani si udělat řidičský průkaz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).