Hlavní navigace

Pravidla Incoterms 2010 a daň z přidané hodnoty

30. 1. 2017
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Jakou úlohu mohou hrát dodací podmínky Incoterms 2010 pro uplatnění daně z přidané hodnoty u dodání zboží do EU či u vývozu zboží? Čtěte v článku.

Z pohledu daně z přidané hodnoty se dodáním zboží rozumí převod práva nakládat se zbožím jako vlastník.

Dodací doložky Incoterms 2010 v zásadě neřeší převod právního vlastnictví ke zboží, nýbrž se primárně zabývají otázkami přechodu nákladů a rizik z prodávajícího na kupující osobu. Z hlediska mezinárodního či vnitrostátního práva nepředstavují závaznou právní normu. Stávají se však právně závaznými, pokud se na nich smluvní strany v textu příslušné kupní smlouvy výslovně odvolávají. 

Nejčastěji se vyskytujícími dodacími doložkami Incoterms 2010 jsou:

Kategorie „E“ 

Doložka EXW – „Ex Works“ („ze závodu“): K dodání zboží dochází, jakmile prodávající předá zboží k dispozici kupujícímu v objektu prodávajícího nebo v jiném místě (např. závod, továrna, skladiště apod.). Prodávající má při použití této dodací doložky nejméně povinností. Kupující je povinen nést veškeré náklady a rizika od převzetí zboží, zajišťuje veškeré formality (například celní odbavení zboží při vývozu).

Kategorie „F“ 

Doložky FCA – „Free Carrier“ („vyplaceně dopravci“): Tato doložka je použitelná pro jakýkoliv druh dopravy. Prodávající dodává zboží dopravci, kterého určí kupující, v objektu prodávajícího nebo na jiném místě dodání. Určené místo dodání je rozhodující pro určení odpovědnosti za nakládku a vykládku. Kupující zajišťuje a hradí převážný úsek dopravy a nese většinu rizik, nezajišťuje však vývozní formality. Povinnost celního odbavení zboží v případě vývozu má obvykle prodávající. V případě dovozu však prodávající povinnost celního odbavení ani povinnost úhrady dovozního cla nemá. 

Kategorie „C“

Doložka CPT – „Carriadge Paid to“ („přeprava placena do“): Dodací doložka je vhodná pro všechny druhy dopravy. Prodávající zajišťuje a hradí přepravu a kryje náklady spojené s dodáním zboží až do jmenovaného místa určení. Prodávající je povinen celně odbavit zboží pro vývoz, pokud to přichází v úvahu. Není však povinen celně odbavit zboží pro dovoz, ani hradit dovozní clo. Závazek dodání v případě sjednání této dodací podmínky prodávající splní již okamžikem předání prvnímu dopravci. U této dodací doložky riziko a náklady přecházejí na kupujícího v rozdílných místech. 

Kategorie „D“

Doložka DAP – „Delivered at Place“ („s dodáním v místě určení“): Prodávající splní dodání, jakmile zboží předá k dispozici kupujícímu na příchozím dopravním prostředku k vykládce. Prodávající nese veškerá rizika a náklady spojené s celou trasou přepravy až do jmenovaného místa určení, má povinnost proclít zboží ve vývozu, pokud to přichází v úvahu. Nemá však žádnou povinnost proclít zboží v dovozu, provádět celní odbavení dovozu a hradit jakékoliv poplatky.

Mohlo by vás zaujmout: Dopravce doručil zákazníkovi poškozený balík. Ten ho ale převzít musí

V praxi se často odchyluje povinnost dodání zboží od povinnosti prodávajícího umožnit kupujícímu disponovat se zbožím jako vlastník. Zásadní vliv na posuzování obchodní transakce z hlediska daně z přidané hodnoty má správné určení místa plnění. Na základě místa plnění se dovozuje právní řád, podle kterého se daň z přidané hodnoty bude řídit, tj. zda je dodání předmětem daně v tuzemsku, či nikoliv. Dále je třeba rozlišovat, zda je zboží dodáváno s přepravou, nebo bez přepravy:

  • Pokud je zboží dodáno bez přepravy, pak je místem plnění při dodání zboží místo, kde se zboží nachází v okamžiku, kdy se dodání uskutečňuje.
  • Jestliže je zboží přepravováno osobou, která uskutečňuje dodání, nebo osobou, pro kterou se dodání uskutečňuje, místem plnění je místo, kde se zboží nachází v době, kdy přeprava zboží začíná.

U dodací podmínky EXW („ze závodu“) přepravu zajišťuje kupující, prodávající však neví, zda zboží skutečně opustilo území ČR. Je tedy na místě v kupní smlouvě s dodací podmínkou EXW stanovit povinnost kupujícího poskytnout prodávajícímu písemné prohlášení, že zboží bylo vyvezeno, případně dodáno do jiného členského státu. 

V případě vývozu či dodání zboží do jiného členského státu lze toto dodání osvobodit od daně z přidané hodnoty mimo jiné za předpokladu, že prokážeme, že zboží opustilo území ČR. 

Závěrem lze říci, že aplikování dodacích doložek Incoterms 2010 může daňovým subjektům poskytnout důležité informace o uplatnění, odvodu a osvobození od daně z přidané hodnoty, nelze však opominout ani potřebu prokazatelného zdokladování dodání a přepravy zboží mezi kupujícím a prodávajícím. 

Autor článku

Autorka je Senior Tax Consultant ve společnosti Accace s.r.o.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).