Hlavní navigace

Prevence pohledávek: První krok k penězům

18. 10. 2007
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Prevence je nejlepší způsob řešení pohledávek po splatnosti.

Česko patří mezi země s nejhorší platební morálkou v Evropě. Pokud věřitel není schopný doložit oprávněnost pohledávky, může často spoléhat jen na štěstí a vůli obchodního partnera skutečně zaplatit.

Základem je maximum informací

„Důvěřuj, ale prověřuj,” říká přísloví. V obchodě je dobré se ho držet. Při začátku obchodování s novým partnerem je na místě zjistit si o něm maximum informací.

Obchodní rejstřík a ARES

Někdy stačí vyhledat společnost v obchodním rejstříku nebo v Administrativním registru ekonomických subjektů, ARES. Je možné se zde informovat o předmětu podnikání společnosti, o jejích vlastnících a o tom, kdo za ni může jednat (což bude důležité, až dojde například na podepsání smlouvy), jestli není společnost v konkurzu nebo likvidaci (registr úpadců), případně jestli není na společnost uvalena exekuce. Často platí, že čím složitější a neprůhlednější jsou majetkové poměry ve společnosti a čím častěji měnila sídlo, společníky nebo jednatele (kteří mohou mít navíc trvalé bydliště v zahraničí), tím musí být potenciální věřitel ostražitější. Je tu větší riziko, že se bude mnohem složitěji domáhat zaplacení svých pohledávek.

Součástí obchodního rejstříku je také sbírka listin, kam jsou podnikatelé povinni ukládat důležité dokumenty týkající se společnosti. Například základní společenské dokumenty, účetní závěrky nebo výroční zprávy. Sbírka listin se postupně digitalizuje a zpřístupňuje na internetu, takže se dokumenty stávají veřejnými.

Registr dlužníků, burzy pohledávek, obchodní informace

Další možností je prověřit si potenciálního obchodního partnera v registru dlužníků. Vyplatí se podívat také na internetové burzy pohledávek (například www.bpx.cz, kde se obchoduje s velkým množstvím pohledávek). Pokud však má budoucí věřitel zájem prověřit si potenciálního obchodního partnera důkladně, může si u specializované firmy objednat obchodní informaci za úplatu.

Nově například funguje portál Cribis.cz společnosti Czech Credit Bureau, který nabízí různé úrovně prověření obchodního partnera. Portál využívá podobnou metodiku jako české banky při prověřování žadatelů o úvěr.

Webové stránky

O společnosti mnohé vypovídají také její internetové stránky. Pokud jsou informačně bohaté, nechybí podstatné věci jako jsou například kontakty na společnost, struktura jejího vedení, přesné informace o společnosti, je to dobré znamení. Pokud ale na sebe společnost prozradí jen poštovní schránku a mobil a zároveň slibuje hory doly zadarmo, je to pravděpodobně neseriozní partner. Ne-li rovnou podvodník. Často lze zjistit důležité informace jenom zadáním prověřované společnosti do internetového vyhledávače.

Dalším krokem je vyzkoušet si kontakty, které na sebe společnost uvádí. Podezřelé je, když telefon neexistuje, na udávané adrese nikdo takový nesídlí a e-mail se odesílateli vrací.

Ptát se, ptát se, ptát se…

Zdrojem informací je také obchodní partner sám. Pokud jde o peníze, vyplatí se vyptávat. Je opět dobré zbystřit, pokud není budoucí obchodní partner ochotný uspokojivě zodpovědět otázky. Důležité je, aby se obě strany chovaly transparentně.

Mnohé mohou napovědět reference obchodního partnera. Pokud spolupracuje s renomovanými společnostmi, není se většinou čeho obávat. Pokud naopak žádné reference předložit nechce, aniž by uvedl rozumné důvody, je na místě opatrnost.

Dobře ošetřená pohledávka po splatnosti je jediná jistota

Po zjištění maxima informací o obchodním partnerovi zbývá správně si pohledávku ošetřit, aby byla průkazná. Určitě nestačí mít jen nezaplacenou fakturu, jak se ještě stále ke své škodě mnozí věřitelé domnívají.

Objednávka a dodací list

Potvrzená objednávka a dodací list nejsou zbytečným papírováním. Dají se řešit i elektronicky. Ačkoliv zde platí, že podpis oprávněné osoby je jednoznačné plus (elektronickým podpisem zatím disponuje málokdo). Velice oblíbenou výmluvou dlužníků totiž bývá, že si nic neobjednali, nic nepřevzali, žádné služby jim nebyly poskytnuty. Pokud dlužník řádně potvrdí dodací list, je horší se vymlouvat. Kdyby došlo na prokazování u soudu, může věřitel dokonce na nepodepsané objednávce nebo dodacím listu úplně ztroskotat.

Nevyplatí se ale nechat si potvrdit objednávku nebo dodací list prvním zaměstnancem klienta, kterého věřitel potká na chodbě firmy. Potvrzení je nutné žádat od toho, kdo je k takovému úkonu oprávněný. Pokud neprobíhá jednání přímo s jednatelem společnosti nebo jejím ředitelem, není na škodu požadovat plnou moc k podpisu daného dokumentu. A klidně si ji i okopírovat. Předejde se tím výmluvám, že objednávku učinil pracovník, který k tomu neměl oprávnění nebo že zboží převzala uklízečka. Z toho pak plyne jen další dohadování a zdržování plateb.

Smlouva a smluvní podmínky

Důležitými dokumenty jsou smlouva a smluvní podmínky, jejichž součástí může být i ceník. Pokud společnost realizuje velké množství podobných obchodů, vyplatí se investovat čas a peníze do vypracování dobrých smluvních podmínek. Upravují všeobecná pravidla obchodů, práva a povinnosti smluvních stran. Smlouva pak může být jednoduchá. S odkazem na smluvní podmínky většinou obsahuje jen specifické skutečnosti platné výhradně pro daný obchod.

Oba dokumenty si může podnikatel sepsat sám. Pokud ale chce mít jistotu (zvlášt jsou – li obchody komplikovanější) vyplatí se nechat si smlouvu a smluvní podmínky vypracovat odborníky – renomovanou inkasní společností nebo právníkem. Jistě, bude to stát peníze. Tato investice se ale určitě vyplatí.

Content 23 EARLY

Obchod podle pravidel

Obecně se dá říci, že čím jednoznačnější má obchod psaná pravidla, tím větší je šance, že se svých peněz věřitel domůže. Pravidla musí být samozřejmě vyvážená, nesmí jednu smluvní stranu zvýhodňovat. Navíc je to účinný test. Pokud potenciální obchodní partner nechce na jasná a vyvážená pravidla přistoupit, je na místě zpozornět. Může se jednat o špatný úmysl.

Jenom špatný pocit?

V neposlední řadě se někdy vyplatí nepodceňovat vlastní intuici. Pokud při jednání nevzbuzuje budoucí obchodní partner důvěru, je nespolehlivý v dodržování termínů, každý jeho krok je nutné urgovat, nebo prostě případnému věřiteli z nějakého (byť iracionálního) důvodu „nesedí”, není radno tyto skutečnosti přehlížet. Obchod přeci není nutné uzavřít s kýmkoliv a za každou cenu.

Jak přistupujete k novému obchodnímu partnerovi?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).