Hlavní navigace

Přijde k vám kontrola #EET? Přinášíme tipy, jak postupovat a na co si dát pozor

25. 9. 2018
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Pravděpodobnost kontroly EET je poměrně vysoká a podnikatelé by tak na ni měli být připraveni. V rámci kontroly mají práva, o kterých někteří z nich ani neví.

Ke kontrole například mohou přizvat třetí osobu, kontrolu mohou natáčet nebo mohou proti protokolu následně podat námitky.

Kontroly probíhají formou kontrolních nákupů

Podnikatelské odbory zveřejnily před pár týdny manuál „Jak uspět při kontrole EET“. Přestože jsou v manuálu některé užitečné rady, zaměřuje se především na obecné postupy při jakékoli kontrole a zvláštnostem kontrol EET se příliš nevěnuje. Manuál každopádně může napomoci tomu, aby se podnikatel koncentroval na důležité momenty při kontrole.

Některá doporučení:

  • Nestavte se do podřízené role.
  • Ke kontrole můžete přizvat třetí osobu (zaměstnanec například může přizvat majitele).
  • Můžete pořizovat zvukový či obrazový záznam kontroly.

Určitě lze souhlasit s tím, aby personál přivolal k jednání o zjištěném stavu majitele nebo jiného nadřízeného či s radami ohledně správného sepsání protokolu. Nicméně, manuál opomíjí to nejdůležitější, a to je shrnutí, jak plnit povinnosti vyplývající ze zákona o evidenci tržeb. Tzn., co vše má podnikatel splnit, aby při kontrole neměl zjištěny žádné nedostatky, uvedl serveru Podnikatel.cz Věroslav Sobotka, manažer pro legislativu Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

Jaké všechny povinnosti musí podnikatelé plnit, lze nalézt ve speciálu serveru Podnikatel.cz Elektronická evidence tržeb. Zde například podnikatelé zjistí, jaké údaje musí obsahovat účtenka, jaké datová zpráva, jaký má být obsah informačního oznámení nebo co dělat, pokud selže pokladní zařízení.

Kontroly probíhají nejčastěji formou kontrolního nákupu, který je specifickou formou místního šetření a jeho pravidla upravuje § 24 zákona o evidenci tržeb. Kontrolní pracovník tímto způsobem ověří, zda byly údaje o evidované tržbě zaslány na společné technické zařízení správce daně a zda byla vystavena účtenka. Je-li v rámci kontrolního nákupu pořízeno zboží, jehož charakter umožňuje jeho vrácení, může kontrolor od smlouvy odstoupit a nákup vrátit.

Podnikatel má možnost liberace

Pokud dojde k nějakému pochybení, měl by podnikatel především ohlídat, aby se při sepsání protokolu přesně uvedly jen skutečnosti zjištěné kontrolou. Poplatník musí na svoji obranu uvést a hlavně prokázat, jak instruoval personál (např. podepsané proškolení či seznámení s instrukcí k EET), jakým způsobem zajistil provoz a nastavení pokladního zařízení (dodavatel apod.) a jestli např. provádí sám kontrolu, zda se jeho tržby evidují, doplnil Věroslav Sobotka.

Zároveň totiž platí tzv. liberace, tedy že podnikatel za přestupek neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložil veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby přestupku zabránil. Jedná se například o situace, kdy zařízení z různých příčin nefunguje, jak má, nebo selže úplně. Podnikatel musí prokázat, že vynaložil veškeré úsilí, které by bylo v daném konkrétním případě objektivně možné (a tedy i spravedlivé) požadovat, např. potvrzením, že dal zařízení opravit či objednal opravu či výměnu, potvrzením dodavatele elektrické energie o výpadku, dokladem, po jakou dobu bylo pokladní zařízení v servisu atd.

Že se u kontrol EET nevyplatí stavět od začátku do podřízeného postavení, jak je psáno v manuálu, souhlasí i Martin Kopecký z Komory daňových poradců ČR. Podnikatel by rozhodně neměl akceptovat vše, co správní orgán navrhuje, jen kvůli tomu, že jde o správní orgán. „Správní orgán musí vždy poskytnout prostor k tomu, aby se kontrolovaný subjekt mohl účinně bránit. Na druhou strany nelze nikdy spoléhat na to, že každá drobná procesní chyba automaticky bude znamenat vítězství ve sporu s kontrolním orgánem. Praxe ukazuje, že je důležité mít „dobrý příběh“, který je zaznamenaný ve správním spisu. Rozhodně lze proto doporučit aktivní přístup vůči kontrolnímu orgánu, snahu o maximální spolupráci a důslednou obranu vlastních zájmů,“ doplnil Kopecký.

Vždy je lepší jednat s chladnou hlavou a nechat si čas na vyjádření ke kontrolnímu zjištění (pokud je ze strany kontrolního orgánu tvrzeno pochybení). V případě pochybností stojí za to se poradit s advokátem nebo daňovým poradcem. „Rozhodně není dobré být arogantní nebo dělat mrtvého brouka a doufat, že problém nějak „vyhnije“. Může se pak totiž lehce stát, že kontrolu nad dalším procesem převezme plně kontrolní orgán a bude to on, kdo začne mít ten „dobrý příběh“,“ vysvětlil Kopecký.

K protokolu můžete podat námitky

Podnikatel má během kontrol navíc právo namítat podjatost kontrolora nebo
podávat námitky proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole. Námitky proti kontrolním zjištěním lze podat do 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole, není-li v protokolu uvedena lhůta delší. Námitky musí být učiněny ve lhůtě, musí být písemné, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují a musí být odůvodněny, píše Hospodářská komora ČR ve svém manuálu ke kontrolám.

V neposlední řadě by podnikatelé též měli mít na paměti, že nemohou být nuceni předkládat důkazy, které mohou zhoršit jejich postavení. V takovém případě má každý právo spolupráci s kontrolním orgánem odmítnout. Prokázat, že byl spáchán správní delikt podle zákona o EET, má vždy správní orgán, který je povinen si k tomu sám opatřit důkazy.

A na závěr ještě jedna poznámka, Nejvyšší správní soud před několika týdny určil, že rozhodnutí o uzavření provozovny v rámci EET musí být nejprve doručeno podnikateli a pak lze teprve provozovnu uzavřít. Pokud se úředníkům nepodaří rozhodnutí o uzavření provozovny doručit již při místním šetření v provozovně, musí správce daně rozhodnutí doručit jinou cestou a do doby doručení může podnikatel v provozovně pokračovat v činnosti. Více čtěte v článku Uzavření provozovny kvůli #EET? Nejprve vám musí doručit rozhodnutí, určil soud 

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz. Sledujte Dana na Twitteru @danmoravek

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).