Hlavní navigace

Radomír Šimek: Euro tu bude, ať se nám to líbí nebo ne

21. 6. 2010
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
(KOMENTÁŘ) Před přijetím eura nesmíme zavírat oči a čekat, až se situace nějak vyvine. Naopak je třeba již dnes vytvořit časový a obsahový plán. Musíme mít jasno v tom, jakých jednotlivých etap chceme v tomto procesu dosáhnout.

Někdy v polovině května, tedy dva týdny před volbami, jsem byl jednou renomovanou mezinárodní tiskovou agenturou dotázán, co bych já jako zástupce největší bilaterální komory v České republice očekával od nové vlády. Svoji odpověď jsem tehdy rozdělil na dvě části, a sice na přání a očekávání.

Přáním byl myšlen fakt, aby nová vláda byla silná a stabilní, s dostatečným počtem míst v parlamentu, a se silným politickým mandátem nutným pro prosazení nezbytných (ve velké míře nepopulárních) kroků a reforem. Pod pojmem očekávání jsem uvedl jedno jediné slovo, a sice zodpovědnost. Zodpovědnost ke stabilizaci veřejných financí a k radikálnímu snížení deficitu, který v současné době narostl na více než 1,2 bilionu korun a neustále roste. A také zodpovědnost vůči voličům a vůbec všem obyvatelům České republiky, protože tuto zodpovědnost jsem v posledních letech naprosto postrádal. Naopak, některé aktivity různých politických uskupení a i jednotlivých politiků jakoby v minulosti demonstrativně dávaly najevo naprostý nezájem o voliče a o jejich názory. Toto se v každém případě musí změnit a nová vláda musí nastalou situaci brát naprosto korektně a vážně.

Poslední vývoj, to znamená výsledek voleb a povolební vyjednávání možné budoucí koalice dávají velkou naději, že obě dvě části mojí tehdejší odpovědi, tedy přání a očekávání, budou splněny. Vláda by mohla mít silný mandát a i rétorika zástupců stran při sestavování vlády jako vlády rozpočtové zodpovědnosti jde tím správným směrem.

S vládou chceme diskutovat o osvědčených receptech

Česko německá obchodní a průmyslová komora jako zástupce zhruba 3500 českých firem s německým kapitálem zaměstnávajících 120 000 lidí v České republice, má samozřejmě celou řadu témat k diskusi s novou vládou. Nejsou to přitom pouze témata týkající se uvedených 3500 společností, ale body se všeobecnou působností v české ekonomice a body mířící na podporu podnikání všech investorů, ať už zahraničních nebo domácích. Komora přitom chce pomoci formou diskuse o oblastech, které bude nutno u nás v dohledné době řešit. Takováto diskuze se v dlouholeté ekonomické praxi v Německu osvědčila.

Cílem dalšího vývoje české ekonomiky a nastavení pro tento vývoj nezbytných parametrů nemůže být snaha vymýšlet všechno nově a od začátku. Naopak, jestliže se něco osvědčilo jinde, mělo by být logickým postupem toto řešení převzít, upravit na česká specifika a uvést do praxe. Ušetřilo by se tím totiž hodně času a i záruka pozitivního výsledku by byla větší, právě proto, že jinde to už funguje.

Před přijetím eura by se neměly zavírat oči

Komora sestavila v této souvislosti sedmibodový katalog námětů a opatření, která chceme v budoucnu s novou vládou diskutovat a která mají za cíl jediné: posílit konkurenceschopnost české ekonomiky v období neustále se zvyšujícího tlaku na evropských i světových trzích.

K základním bodům patří například zpružnění pracovní doby, které by lépe odpovídalo potřebám firem a hlavně aktuální situaci na trhu s cílem udržet co nejvíce zaměstnanců i v tak složitých obdobích, jako je právě probíhající recese. Další oblastí je vzdělávání, hlavně v kategorii profesního vzdělávacího procesu s intenzívnějším propojením teorie a praxe. Právě Německo se svojí střední podnikatelskou vrstvou (Mittelstand) je příkladem nutnosti dobrého fungování této oblasti, kdy 70 % hrubého národního produktu je tvořeno právě touto podnikatelskou vrstvou. Zrovna tak další bod, a sice rozvoj České republiky jako inovativní a technologicky orientované ekonomiky je důležitý pro zachování a posílení konkurenceschop­nosti naší země.

K důležitým oblastem patří rovněž zefektivnění státní správy, transparentnost a efektivní realizace veřejných zakázek a úprava některých daňových směrnic, všechno s cílem usnadnit podnikání a dále zatraktivnit podnikatelské prostředí. V neposlední řadě chceme i dále diskutovat otázku zavedení eura, akt, který bude dříve nebo později na pořadu dne, ať se nám to libí, nebo ne. Jednak proto, že se k němu Česká republika při vstupu do Evropské unie zavázala, ale také z důvodu již současné naprosté závislosti české ekonomiky (a tedy i měny) na eurozóně a na euru. Zavírat před těmito fakty oči a čekat, až se situace nějak vyvine, není správný postup. Naopak je třeba již dnes vytvořit časový a obsahový plán, to znamená mít jasno v tom, jakých jednotlivých etap chceme v tomto procesu dosáhnout a co musí být pro kterou tu etapu splněno.

Radomír Šimek, prezident Česko-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK)

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).