Hlavní navigace

David Farský: Předsednictví EU je pro podnikatele rozhodně důležité

16. 12. 2008
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Blíží se předsednictví EU. Jak upozorňuje šéf NEWTON Media David Farský, podnikatelé by se měli o něj aktivně zajímat, bude pro ně klíčové. Mohou totiž lépe poukázat na své zájmy a problémy a být více aktivní.

Jaký je postoj médií k otázce českého předsednictví v EU?

DF: České předsednictví v EU je v těchto dnech velmi populární téma. Zpracovávají ho téměř všechna média. Velká pozornost tomuto tématu pochopitelně souvisí s tím, že české předsednictví předznamenává další vývoj, kterým se bude naše politika a hospodářství ubírat. Mezi hlavními tématy, která v médiích zejména frekventují, je oblast rovnosti příležitostí v EU a otázka energetické politiky v kontextu ekologického trendu. Hned za těmito silnými akcenty je především medializace úspěchu či neúspěchu našeho předsednictví v období hospodářské nestability. Kvalitativně je české předsednictví vyhlíženo se smíšenými pocity, zejména se zmiňuje český euroskepticismus a vládní nestabilita.

Graf Newton

Myslíte si, že nás čeká v průběhu příštího roku kvůli předsednictví doslova mediální masáž? Neupozadí se tak jiné kauzy?

DF: Pokud mediální masáží rozumíme cílenou manipulaci či indoktrinaci, tak tu nečekám. Česká média budou vystavena velkému srovnání s tím, co o našem předsednictví píší v zahraničí. Můžeme očekávat kvantitativní nárůst článků s různými pojetími a přístupy k tomuto tématu. K upozaďování jiných kauz dojít může, neboť nebude už tolik prostoru věnovat se ostatním tématům ve stejné míře jako doposud. Některé kauzy mohou naopak paradoxně díky zesílení informování o záležitostech EU získat nový rozměr.

Proč je podle vás důležité sledovat mediální dění kolem předsednictví vůbec a proč pro podnikatele?

DF: Nežijeme ve vakuu, svět je dnes plně propojený. Vše, co se diskutuje, např. v politické či hospodářské sféře, média zrcadlí. Různé přehledy a analýzy jsou od toho, aby médii prezentované myšlenky zachytily a utřídily. Zároveň též upozornily na příležitosti a rizika, na trendy – a tedy i pro podnikatele.

Není otázka sledování předsednictví podnikateli ale trochu nadsazena? Přece jen podnikatele trápí v současné době jiné problémy, ať už ve spojitosti s finanční krizí či dopadem neustálého růstu cen energií…

DF: Ano, finanční krize je podnikateli velmi sledována. Nicméně osobně si myslím, že pro podnikatele je rozhodně důležité, aby i výsledkům plynoucích z předsednictví věnovali pozornost. Už jen z toho důvodu, že v rámci něj mohou na své zájmy a problémy poukázat a být tedy aktivními. Důležitost informovanosti pro podnikatele je zde evidentní. Kdo má přehled o situaci může lépe manévrovat.

Takže vidíte české předsednictví jako důležité?

DF: Ano, vidím. Vidím mimo jiné šanci prezentovat se Evropě v tom lepším světle, samozřejmě, že každá mince má vždy dvě strany. A pokud vůbec mohu, tak doporučuji i vašim čtenářům sledovat jeho průběh v médiích.

Jak vnímáte snahu Francie odepřít nám toto předsednictví či postoj prezidenta Václava Klause k němu?

DF: NEWTON Media je znalcem mediálního obsahu. Mohu potvrdit, že právě tyto úvahy či postoje byly hojně medializovány. Tento typ hodnocení, tzn. s jakým nádechem bylo téma pojímáno médii, je jedním ze základních výstupů, které poskytujeme. Můj osobní názor na takové věci asi není pro čtenáře nikterak důležitý. Dovolte mi snad jen jednu poznámku – opravdu je mnohdy velmi těžké odlišovat mediální rozměr takových informací a jejich reálný a vážně míněný základ. Média se dnes standardně využívají jako jeden z nástrojů strategických záměrů, a tím nemám na mysli otázku závislosti či nezávislosti médií – s tím to opravdu nesouvisí.

Přece jen bych byl rád, kdybyste to více přiblížil. Strategické záměry ve mně vzbuzují opravdu jen téma nezávislosti médií?

DF: Velké korporace, politické strany i celebrity používají k prezentování svých strategických záměrů různé profesionální nástroje a metody. Často ve spolupráci s PR, marketingovými či vlivovými agenturami. Média, díky relativně velkému konkurenčnímu prostředí, jsou „nucena“ informovat o různých událostech. Nucena ve smyslu, že je nepřípustné, aby některé informace byly pro veřejnost dostupné jen u mediálního konkurenta. V denním režimu publikování je opravdu malý prostor na komentáře či obdobnou přidanou hodnotu, která zasazuje informace do kontextu. V takovém prostředí lze poměrně snadno samotnou informaci protlačit k recipientům. Pro toho, kdo má záměr cokoliv přes média prosadit, vzniká velmi cenná zpětná vazba už jen samotným způsobem zpracování informace v médiích samotných a pak následnými mediálními i nemediálními reakcemi. Taková zpětná vazba pak slouží ke korekcím dalšího rozvíjení šíření informací směrem k veřejnosti. Jde v podstatě o k vyšší dokonalosti dotažený „agenda setting“ – kdy těmi, kdo nastolují a dynamizují témata a informace jsou přes média ti, kteří primárními informacemi disponují.

Trochu odbočím a v této souvislosti se zeptám na váš osobní názor. Politici se často ohánějí argumenty, že média, respektive někteří redaktoři vytvářejí kauzy na klíč. Napomáhá tomu i fakt, že čas od času prosáknou informace, které se k veřejnosti vůbec dostat neměly. Co si o tom myslíte?

DF: Nemyslím si, že to je masový jev. Nicméně, dle mého názoru se takové věci stávají, i když důkazy samozřejmě chybí. Můžeme se setkat i s tím, že některé záležitosti se naopak nemedializují. Kischové a Čapkové nevymřeli ani mezi mediálními profesionály, ani v přístupu čtenářů ke kritickému myšlení. Jako v každé době jich však není dost. Úniky tajných zpráv, ať uměle zinscenovaných nebo z neopatrnosti, svědčí především o stavu a morálce těch, kteří je na veřejnost vypustí.

Mluví se i o podnikatelských uskupeních, která mají ať již přímý či nepřímý vliv na některá média. Pokud vydavatele či provozovatele televizního či rozhlasového vysílání vlastní některý z podnikatelů, jehož akvizice jsou de facto globálního charakteru a informace mají na jeho podnikání vliv, mohlo by se ve výstupu nějak projevit, například nepřílišnou pozorností k některé z „negativních“ zpráv. Zkoumáte ve svých analýzách i toto hledisko?

DF: Když si klient přeje, abychom analyzovali vazby versus způsob pojetí tématu či kauzy v rámci vlastnického vztahu konkrétního média či mediální skupiny, jsme takový výstup schopni vyrobit. Nikdy vám však taková analýza nedá jednoznačnou odpověď, ale např. z komparace zkoumání medializace toho či onoho v jiných médiích tendence rozhodně vycházejí.

Tip do článku - EBF spíkři 1

Vraťme se k ještě k předsednictví: Vy máte v záloze další denní přehled, který shrne to, co se v rámci EU děje. Bude se to týkat i českého předsednictví?

DF: Samozřejmě. Spustili jsme nový produkt s názvem EUROPE DAILY, denní výběr toho nejdůležitějšího na téma EU. Vybíráme ho ze široké škály mediálních zdrojů a pro přehlednost dělíme do čtyř témat. A to přehled dění, předsednictví, očekáváme a komentáře. Pro podnikatele je určitě zajímavé téma očekáváme. Jedná se o informace o událostech, které teprve nastanou, což umožňuje se jich účastnit či do nich zasáhnout, ale to ostatně jen opět připomínám důležitost celé této události pro podnikatelský sektor. EUROPE DAILY již dnes, mám na mysli před samotným převzetím řízení unie, využívá již řada odběratelů.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).