Hlavní navigace

Nižší silniční daň chce přetřít vozový park nazeleno

16. 10. 2007
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Od prvního dne roku 2008 by podle prozatímního vývoje mělo dojít k novelizaci zákona o silniční dani. Hlavním cílem změny je snaha přiblížit se evropské úrovni, a to především v omezování znečištění ovzduší. Návrh v prvé řadě předpokládá častější obměnu vozového parku a ekologičtější dopravu, obsahuje ale i jiné novinky.

Nárůst počtu automobilů vede ke stále častějším otázkám, které se týkají znečištění životního prostředí a změn klimatu. Evropská unie je v této oblasti velice aktivním hráčem a Česká republika se po získání členství musí přizpůsobit nastaveným standardům. Dílčím výsledkem je právě diskutovaná novela zákona o silniční dani, která nastavuje nové podmínky pro její plátce.

Je založena na jednoduchém mechanismu, jehož výsledkem by měla být častější obměna vozového parku, a tím používání k životnímu prostředí šetrnějších vozidel. Jaká je motivace? Nižší daň. Ovšem jen u automobilů, jejichž stáří je maximálně 6 let. Dříve byla sleva na silniční daň spojena s odpovídající normou EURO s tím, jak je motor ekologický. Od nového roku se počítá naopak s variantou, že případné slevy budou vycházet ze stáří vozidla – sleva 48 % se bude týkat vozidel do tří let, 40% snížení bude čekat majitele vozů se stářím v rozmezí 3 až 6 let. V případě, že vozový park nebude obměňován, tudíž zde nebudou odpovídající novější automobily, zaplatí poplatník plnou sazbu daně.

Novelu zákona by kromě ekologického aspektu měly doprovázet i čistě administrativní změny. Podnikatel, který bude vlastnit ekologicky přizpůsobené vozidlo patřičného stáří, bude oproštěn od povinnosti vyplnit přiznání k dani. I když navrhovaná novela zákona předpokládá ekologičtější dopravu, která díky slevám na dani ubere státnímu rozpočtu značnou sumu pravidelného příjmu, na druhé straně rozšíří okruh potenciálních plátců daně. Zároveň totiž stanovuje povinnost platit silniční daň i majitelům vozů nad 3,5 tuny, byť auto používají pouze pro soukromé účely. Současně u vozidel, která nepřesáhnou 12 tun, se u zákonem stanovených subjektů a činností silniční daň nebude platit vůbec. Naopak ty automobily, které překročí 12tunovou hranici, se dočkají 48% snížení sazby daně.

Současný statut silniční daně

Z vozidla využívaného k podnikatelské činnosti musí zaměstnavatel nebo provozovatel automobilu každoročně státu zaplatit silniční daň. Související náležitosti vztahující se k tomuto typu odvodu upravuje Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, který právě prochází zmiňovanými úpravami. Ty už ministerstvo financí, coby iniciátor, předložilo k vnějšímu připomínkovému řízení a od počátku příštího roku by měly v případě schválení změny nabýt účinnosti.

Silniční daň se týká osobních a nákladních vozidel, která jsou registrována a provozována v České republice. Zároveň musí sloužit k podnikatelské nebo samostatně výdělečné činnosti. Základem daně je u osobních automobilů objem motoru v m3, u nákladních vozidel zase součet největších povolených hmotností na nápravy v tunách a počet náprav u návěsů. U vozidel splňujících limity úrovně EURO 2 se sazba daně snižuje do konce roku 2007 o 40 %. U automobilů odpovídajících požadavkům emisní normy EURO 3 a výše dochází k redukci sazby o celých 48 %. I zde lze slevu uplatnit pouze do 31. 12. 2007. U vozidel registrovaných v ČR před 31. 12. 1989 se naopak sazba daně zvyšuje o 15 %. Zdaňovacím obdobím pro silniční daň je kalendářní rok.

Poplatník je povinen uhradit zálohy daně čtvrtletně, a to vždy do patnáctého dne následujícího měsíce. Ostatní informace – sekce zákony.

Emisní předpisy – tvrdá ruka EU

Vozidlo, které se z výroby dostane na trh, nelze ihned prodávat. Je potřeba nejprve ověřit, zda je kompatibilní s homologačními předpisy. Musí tak projít tzv. homologační zkouškou zahrnující test bezpečnosti, funkčnosti, jízdních vlastností a měření emisí ve výfukových plynech. Poslední jmenovaná zkouška je součástí emisních předpisů. Vydání prvního předpisu Evropskou hospodářskou komisí se uskutečnilo již v roce 1971 a po několika úpravách názvů i obsahu jsou v současnosti používány jako tzv. normy EURO.

„Normy EURO obecně označují v dané době platné emisní limity výfukových plynů silničních motorových vozidel. V současnosti platí norma EURO 4 s tím, že norma EURO 5 má platit od roku 2008 nebo 2009,” uvedl pro business server Podnikatel.cz Petr Novák z oddělení ekologické daňové reformy a dopravy Ministerstva životního prostředí. Zároveň dodává, že se rozlišují normy EURO pro vozidla do 3,5 tuny celkové hmotnosti pro osobní a lehká užitková vozidla, jiné limity emisí zase platí pro vozidla nad 3,5 t celkové hmotnosti.

Emisní normy EU nejsou jen výhradou členských států, častokrát je do své legislativy začleňují i vzdálené kontinenty, kupříkladu Austrálie. Naopak tvorbu vlastních norem, individuálně vytvořených v každé státě, preferují USA, kde z hlediska nejpřísnějších podmínek drží primát Kalifornie.

Jiná daň, jiná cena vozidel?

Změna silniční daně by podle názoru odborníků neměla zvýšit ceny nových automobilů. „Domníváme se, že daň jako taková se do cen nepromítne. Zvýšené nároky na nižší emise se již do cen nových vozidel promítly a v případě nástupu dalších, ještě přísnějších předpisů se asi i nadále promítat budou,” řekl Jan Medveď, vedoucí odboru legislativy a mezinárodních vztahů ČESMAD BOHEMIA. Zároveň dle jeho názoru silniční daň v navrhované podobě nezvýší ani prodej nových vozidel. „Problém je v tom, že nová vozidla si kupuje jen poměrně omezený počet dopravců. Velká část se spoléhá na využití mírně ojetých, ale stále ještě pro vnitrostátní a místní dopravu bohatě vyhovujících vozidel. A v případech 6 – 8 let starých vozidel jde o auta, která škodí životnímu prostředí výrazně méně než vozidla stará 20 let. Tito dopravci si ale, pokud bude sleva jen na vozidla do 6 let, nepůjdou koupit auta nová, ale budou jezdit se svými starými auty,” vysvětluje Medveď.

V případě osobních aut je pouze necelých 18 % z celkového vozového parku osobních automobilů v ČR mladších 5 let, viz graf.

Krakowski 071015 Struktura parku osobních aut v ČR

Zdroj: Sdružení automobilového průmyslu

Tip do článku - EBF spíkři 1

Uvedená data mohou názorně prokazovat nutnost co nejrychleji se zbavovat starých automobilů. Přesto je dobré umět rozlišit, jestli hranice 6 let stáří není stále nízko nastavená. „Aby byla zachovaná kontinuita i u vozidel plnících velice přísné normy EURO 3 a limity vyšší úrovně, budeme pro použití snížené sazby daně navrhovat prodloužení rozsahu o tři roky na celkové devítileté období. Optimální věková hranice vozidel se ve většině vyspělých zemí pohybuje v rozmezí osmi až desíti let,” konstatuje pro business server Podnikatel.cz Jan Medveď.

Vysoké procentní snížení daně předpokládá kromě změny poměru nových aut vůči starým a životnímu prostředí škodlivým také nižší administrativní náročnost a vyšší přehlednost. Jestli ale opravdu bude tou správnou motivací s enviromentálním podtextem, jak se očekává, bude více patrné až v následujících letech.

Anketa

Přistoupili byste na obměnu vozového parku z důvodu možnosti uplatnění slevy na dani?

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).