Hlavní navigace

Tři, dva, jedna… Než se přehoupne další rok, dopřejte si svou osobní inventuru

15. 12. 2016
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Než budete plánovat příští rok, vyšetřete čas na pracovní a osobní inventuru. Dozvíte se, jaká je teď situace a co se povedlo, což nakonec podpoří i motivaci.

Konec roku svádí k rekapitulaci. Inventura se v podnikání pojí v první řadě s účetnictvím a hospodařením firmy. Porovnává evidovaný stav skladových zásob, pohledávek, majetku (a tak dále) se stavem skutečným.

Na konci roku se ale podnikatelka či podnikatel mohou věnovat také trochu odlišné inventuře. Konkrétně rekapitulaci a porovnání zaměřenému na osobní i firemní cíle, na životní i podnikatelskou vizi – které se v mnoha případech jen těžko oddělují. Proto, aby zjistili, kde nyní jsou a kam chtějí dál jít. A pak mohou výsledky takové inventury pojmout jako odrazový můstek pro plány na příští rok.

Čtěte více: Inventura není jen nutné zlo. Může výrazně zlepšit hospodářství i služby

Účetní inventura vyžaduje inventurní soupis a k tomu lze přikročit i při inventuře svých cílů. Avšak zatímco inventura účetní má svá zákonná pravidla, pracovní a osobní inventuru může každý pojmout tak, jak jemu samotnému vyhovuje. I při této inventuře je však užitečné postupovat systematicky a zaměřit se na různé oblasti, které pracovní a osobní život ovlivňují.

Čtěte také: Jak na inventarizaci při účetní závěrce? Tady je návod

Vztahy i kariéra pod drobnohledem

Inventura by se tedy měla dotknout vztahů (ať už těch rodinných, přátelských nebo pracovních), kariéry a práce samotné, financí, výkonnosti a efektivity (kam patří také práce s časem), vlastního rozvoje, zdraví, ale také toho, co do práce a života vnáší potěšení, štěstí či radost.

Při inventuře nemá cenu sklouznout k výčitkám za to, co se nepovedlo nebo nesplnilo, k přehnané sebekritice. Lepší je k inventuře přistupovat s pozitivním záměrem – s relativní objektivitou zhodnotit svou situaci a najít prostor pro lákavý posun dopředu, pro zlepšení, které se může zdařit příští den, týden, měsíc nebo rok.

Relativně objektivně přitom neznamená bez emocí, naopak. Vždyť náš mozek zkrátka není tvořený jen jedním myšlením, jak připomínají Chip a Dan Heathovi (Proměna, Jan Melvil publishing 2011). V mozku podle nich pracují současně dva nezávislé systémy: První je svým založením emocionální. Je instinktivní, cítí bolest i radost. Druhý je racionální. Přemítá o věcech, analyzuje je a dívá se do budoucnosti.

Z jiného úhlu pohledu je možné nastavit oblasti vhodné pro inventuru třeba takto: práce a výkon, sociální síť, tělo, materiální zabezpečení, normy a hodnoty. Což jsou témata, která dohromady skládají subjektivní identitu konkrétního člověka a také se od nich odvozují určité životní jistoty (i když je většinou jedinou jistotou změna).

Čtěte také: Jaká jsou klíčová hesla pro podnikání? Inspirujte se u úspěšných

A do třetice se nabízí ještě trochu jiné kategorie a třetí možný rastr pro inventuru. Do něj patří nejen vztahy, ale také prostředí, v němž se dotyčný pohybuje (oboje dohromady tvoří životní kontext), nabízí pohled na konkrétní činnosti, kterým se podnikatelka nebo podnikatel věnují, na talenty a silné stránky, kterými disponují a které uplatňují (nebo je naopak nechávají zakrnět), na hodnoty, kterými se přitom řídí, a na vlastní identitu tak, jak ji subjektivně chápou. A také na spiritualitu, přesah, který je jejich osobní odpovědí na otázku „proč to všechno?“ nebo „co ještě?“, „co je nad tím vším?“ (pokud si takové otázky kladou).

Hodnoty jako směrovka

Součástí inventury, která se ponoří do hlubších vrstev osobnosti nebo podnikání, je také zmíněné zamyšlení nad vlastními hodnotami. Pomůckou k ní je soupis všemožných hodnot, které se nabízejí – od přátelství, zdraví, lásky, slušnosti, přes zodpovědnost, nenásilí až po krásu a další. Pro každého znamená konkrétní hodnota něco trochu jiného. Co to je? A jak se to projevuje v práci a životě?

Čtěte také: Zaměstnejte manažera štěstí. Zvýší potenciál firmy a udrží zákazníky

Ze seznamu hodnot je pak třeba postupně vyškrtávat a pomalu se tak dostat až k hodnotám z vlastního pohledu nejdůležitějším. Vyškrtnout jich ze seznamu polovinu, pak další polovinu a tak dále a získat pět nejdůležitějších hodnot. Jaké to jsou? A jak se projevují v práci a životě – v každodenních situacích a v tom, jak je podnikatel řeší?

Kdo se nejlépe cítí v měření a číslech, může i hodnoty škálovat od 1 do 10 z hlediska důležitosti pro sebe samého. Jednotlivé oblasti inventury může zanést do koláčového grafu a opět pomocí škály změřit svou spokojenost s každou oblastí zvlášť. To je také jednoduchý postup, podle kterého je pro sebe možné vytipovat oblasti pro změnu a z nich pak vyjít při identifikaci cílů pro příští rok. Ať už se týkají práce nebo osobního života, vyplatí se být při jejich formulaci co nejkonkrétnější a nejpřesnější. A zapsat si je.

Čtěte více: Co jsou cíle podnikání a jak na ně?

Bilancování nakonec vychází i ze strukturované zpětné vazby či hodnocení, jako je například 360º zpětná vazba. Při ní se vyjadřuje jak pracovní okolí podnikatele, kolegové a podřízení, tak také zákazníci a mohou se do ní zapojit i další lidé. Manažeři, kteří prošli 360º zpětnou vazbou, byli nejvíce překvapeni tím, jak byla zpětná vazba konzistentní, ačkoliv pocházela z různých zdrojů, a jak byla upřímná, poukazuje Ivana Folwarczná v knize Rozvoj a vzdělávání manažerů (Grada Publishing 2010) na zkušenosti z praxe. Výsledky se pak nabízejí k využití i při inventuře a nastavování dalších cílů osobního rozvoje.

Inventura a cesta k motivaci

K čemu je taková inventura vlastně dobrá? Podporuje systematičnost při práci s vlastními cíli a při plánování. Je potřeba jí věnovat určitý čas a tím věnovat čas i promyšlení toho, co podnikatel chce, jak je na tom nyní a kam může dál směřovat. Je prostorem pro to, znovu si připomenout důvody podnikání a své sny s podnikáním spojené a resuscitovat je.

A v neposlední řadě nabízí možnost, jak podpořit svou motivaci. Najít třeba i nové zdroje motivace ve chvíli, kdy motivace uvadá. Nebo možnost naplánovat si věci, na něž se může podnikatel těšit. Připomenout si, co mu v podnikání přináší nejen peníze, ale i radost, a jak ji do vlastního byznysu dostat ještě víc. Prozkoumat, jestli se v průběhu času ze všech nadšených „můžu“ s podnikáním spojených nestala jen otravná „musím“, a pokud ano, co se s tím dá udělat.

Čtěte více: 5 nástrojů, kterými zabráníte poklesu motivace vašich zaměstnanců

Posoudit své zdroje, to je totiž také důležitá součást inventury. A interpretace toho, co jsou zdroje, je přitom různorodá. Může jít o zdroje energie, tedy fyzické zdroje (v souvislosti s vlastní tělesnou schránkou), ale i o zdroje finanční, lidské, zdroje štěstí i zmíněné zdroje motivace. Pomyslný rezervoár zdrojů se totiž může postupně vyprazdňovat, když se vědomě nedoplňuje – a na obzoru je pak třeba vyhoření.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).