Hlavní navigace

Učitel stále bere almužnu. Prodavač v Lidlu hravě dosáhne na jeho běžný plat

26. 8. 2020
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Platy učitelů ve veřejných školách jsou dány tabulkami. Jaké výhody a bonusy tedy náleží začínajícím pedagogům? A je dnes jednoduché je najít a udržet?

O platech učitelů se dlouhodobě mluví a problémem je především platová perspektiva. Zatímco začínající učitel střední nebo základní školy má tarifní plat necelých 31 000 korun hrubého, jeho zkušenější kolega dosáhne po více něž 30 letech praxe na plat pouze o 9000 korun vyšší. 

Jak uvádí Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora usilující o lepší postavení učitelů ve společnosti, v mezinárodních srovnáních je Česká republika na posledních místech právě z hlediska růstu platu učitele v průběhu kariéry. A právě proto učitelé často odcházejí ze školství, pokud najdou práci s lepší platovou perspektivou.

Co čeká začínajícího učitele?

Na Základní škole Pustá Polom je zcela začínajícímu pracovníkovi přidělen uvádějící učitel, dále je mu podle potřeby a naléhavosti k dispozici kdokoliv z pedagogického sboru, včetně vedení školy. Je mu nabídnut systém vzdělávacích akcí, který mu umožní doplnit si potřebné znalosti a dovednosti (letní školy, další vzdělávání pedagogických pracovníků, kurzy, specializační studium atd.…), vyjmenovává ředitel Vlastimil Hrádek. Takzvaného uvádějícího učitele má každý nový učitel také na Základní škole Solnice nebo Olomouc. V Olomouci dostává učitel smlouvu na dobu určitou na jeden rok se zkušební dobou o délce tří měsíců. Začínající pedagog zpravidla nedostává třídnictví. Jinak bez odlišností ve srovnání se zkušeným pedagogem. Mladí pedagogové jsou u nás vítáni, dodává ředitel školy Pavel Hofírek.

Plat? Dle tabulek a zákoníku práce

Nástupní platové podmínky začínajících pedagogů vyplývají ze zákoníku práce a jsou dány tabulkově. Tím pádem je délka praxe učitelů zohledněna platovým stupněm. Pavel Hofírek uvádí, že se jedná o platovou třídu 12 a pro učitele bez praxe se jedná o první platový stupeň. Tato mzda činí 30 930 korun hrubého. Pro srovnání nástupní mzda asistentů prodeje na všech pobočkách prodejen Kaufland činí 24 000 korun a po roce se zvyšuje na 25 000 a Lidl láká pokladní na 28 000 korun, přičemž po třech letech se může dostat až na 33 000 korun hrubého, což je více peněz než pro učitele s praxí do 12 let v základu.

Platová tabulka učitelů a dalších pedagogických pracovníků
Platový stupeň Praxe Platová třída
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 do 2 let 14 640 15 880 17 180 18 610 23 590 29 490 29 740 30 270 30 930 31 670 32 850
2 do 6 let 15 180 16 450 17 890 19 370 24 270 29 750 30 010 30 800 31 570 32 630 34 930
3 do 12 let 16 130 17 540 19 030 20 730 24 910 30 090 30 470 31 200 32 840 34 000 36 240
4 do 19 let 17 250 18 730 20 350 22 030 26 050 30 720 31 420 32 360 34 210 36 500 39 250
5 do 27 let 18 340 19 950 21 670 23 570 27 210 31 670 32 400 33 720 36 340 39 300 43 120
6 do 32 let 19 910 21 650 23 460 25 490 29 140 33 290 34 200 35 590 39 380 42 540 46 610
7 nad 32 let 20 470 22 220 24 110 26 210 29 970 34 050 34 930 36 550 40 320 43 600 47 720

Pod dvanáctou platovou třídu spadá:

  • Komplexní vzdělávací a výchovná činnost ve všeobecně-vzdělávacích nebo odborných předmětech spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací pedagogické dokumentace, kterou pedagogický pracovník vytváří a podle níž postupuje při výkonu své přímé pedagogické činnosti nebo spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací individuálních vzdělávacích plánů. 
  • Tvorba koncepcí rozvoje oboru středního vzdělání s výučním listem nebo skupiny příbuzných oborů. 
  • Komplexní vzdělávací činnost v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků spojená s tvorbou vzdělávacích programů akreditovaných v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a jejich evaluací. 
  • Tvorba koncepce rozvoje školních vzdělávacích programů mateřských škol pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich koordinace v rámci kraje.

Dostanou i něco navíc?

Podle Radka Sárköziho by pomohlo navýšení platů učitelů, například některých příplatků. Pokud je učitel zároveň třídním, má nárok na příplatek 500 až 1300 Kč hrubého měsíčně, což je velmi málo. Vzhledem k tomu, kolik práce navíc třídnictví obnáší, je to jen 25 Kč za hodinu. Na Slovensku dostávají třídní učitelé 5 % navíc. V Poslanecké sněmovně leží už přes dva roky novela, kterou iniciovala Pedagogická komora a která navyšuje příplatek za třídnictví na 2500 až 3500 korun. Ale bohužel doposud nebyla schválena. Česká republika by rozhodně měla do školství investovat mnohem více financí, ideálně 6 % hrubého domácího produktu, doplňuje.

V námi oslovených základních školách nenabízí začínajícím pedagogům žádné zvýhodnění ani mimořádné příplatky. Na Základní škole Olomouc mají stejné benefity jako zkušenější kolegové. Patří mezi ně například příspěvek na stravování, čerpání Fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 4000 ročně, příspěvek na penzijní připojištění, 5 dnů neplaceného volna, pružná pracovní doba nebo možnost home office. V Pusté Polomi je v případě dobrých pracovních výsledků pracovníkovi přiznáno osobní hodnocení nebo při plnění mimořádných úkolů odměna. K rozdělování nenárokových složek přistupujeme velmi diferencovaně, a pokud mladý začínající pedagog ukáže, že umí přijímat nové věci, učit inovativně, dále se vzdělávat a rozvíjet se, jeho plat může být i větší než u letitých, ale méně aktivních pedagogů, popisuje Vlastimil Hrádek.

BRAND23 Workshop

Zaslouží si učitel vyšší plat než prodavač v Lidlu?

Najít učitele je velký problém

Ředitelé škol se shodují, že není snadné najít nové učitele. A najít učitele, který dokáže děti zaujmout, je ještě těžší. Plat hraje určitě důležitou roli, doplňuje Luboš Klapal, ředitel ze Základní školy Solnice. Podle Pavla Hofírka záleží i na aprobaci – není problém najít učitele češtiny, dějepisu, občanské výchovy. Těžko se hledají učitelé informatiky, chemie, fyziky, matematiky, cizích jazyků, protože těmto lidem nabídne komerční sektor mnohem vyšší plat. Rozdíly v platu není škola schopna vykompenzovat nadtarifními složkami, uvádí.

Vlastimil Hrádek podotýká, že dobří učitelé zpravidla nemají velkou potřebu fluktuovat z místa na místo a každý rozumný ředitel dělá vše pro to, aby o takového pedagoga nepřišel. Dobrou zkušenost na škole mají právě s mladými a začínajícími učiteli, kteří mají motivaci dále růst. Bohužel, po dosažení určité úrovně si mnohdy sami uvědomí svou kvalitu a odchází, a to velmi často mimo školství. Peníze hrají významnou roli. Nabídkám nástupního platu 50 000 Kč se těžko odolává. Jsou v tom samozřejmě i další faktory, ale plat patří mezi ty významné, dodává. Průměrný plat českého učitele základní školy činí pouhých 64 % průměrné mzdy vysokoškolsky vzdělaného zaměstnance v České republice. Ze zemí OECD jsme na tom nejhůře. Výrazně lepší je to například v sousedním Polsku. Němečtí učitelé jsou skoro na 100 procentech, konkretizuje v závěru Radek Sárközi.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).