Hlavní navigace

Úlevy už patří minulosti, přiznání k silniční dani musíte podat do konce ledna

14. 1. 2022
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Zatímco loni šlo přiznání k silniční dani podat až v dubnu, letos se zase „jede“ postaru a přiznání je nutné odevzdat už do konce ledna.

Stále nicméně platí nižší sazby daně pro nákladní vozidla. Pozor také na to, že někteří podnikatelé musí podat přiznání elektronicky.

Dokdy a jak přiznání podat a daň doplatit

Na rozdíl od loňska, kdy kvůli koronavirové epidemii šlo přiznání beztrestně podat až do 1. dubna, musí podnikatelé letos odevzdat přiznání k dani silniční standardně do 31. ledna. Silniční daň se ale na rozdíl o daně z nemovitých věcí neplatí dopředu, ale zpětně. S přiznáním se mohou podnikatelé beztrestně o několik dnů opozdit, jelikož penále začíná nabíhat až od šestého pracovního dne. V případě zpoždění se platí pokuta 0,05 % stanovené daně, pokud ale nepřekročí částku 1000 Kč, nepředepíše se.

Někteří majitelé zpřístupněných datových schránek by neměli zapomenout na to, že musí podat přiznání elektronicky. Až do předloňska platilo, že ti, kteří mají zpřístupněnou datovou schránku, musí podávat řádné, dodatečné nebo opravné přiznání k dani silniční jen elektronicky, a to v požadovaném formátu. Nově se tato povinnost zúžila jen na osoby, které mají datovou schránku zřízenou na základě zákona, typicky tedy na firmy nebo vybrané profese.

Kdo má za povinnost přiznání podat elektronicky a neučiní tak, dostane pokutu ve výši 1000 Kč.

U silniční daně se do konce ledna nepodává pouze přiznání, ale rovněž se i doplácí samotná daň. I zde se ale mohou o něco opozdit, jelikož penále začíná nabíhat až od čtvrtého dne. Úrok se opět nepředepíše, pokud jeho výše nepřekročí 1000 Kč. Pozor ale na to, že doplatek obsahuje i prosincovou zálohu, která se neplatí.

Kolik činí sazba daně

osobních automobilů se základ daně počítá ze zdvihového objemu motoru v cm3, u návěsů podle součtu největších povolených hmotností na nápravy v tunách a počtu náprav a u ostatních vozidel podle největší povolené hmotnosti v tunách a počtu náprav.

Roční sazba daně ze základu daně u osobních vozidel se jinak nezměnila a činí při zdvihovém objemu motoru:

 • do 800 cm3 1200 Kč
 • nad 800 cm3 do 1250 cm3 1800 Kč
 • nad 1250 cm3 do 1500 cm3 2400 Kč
 • nad 1500 cm3 do 2000 cm3 3000 Kč
 • nad 2000 cm3 do 3000 cm3 3600 Kč
 • nad 3000 cm3 4200 Kč

Sazby daně u nákladních automobilů s maximální povolenou hmotností vyšší než 3,5 tuny loni klesly o 25 %.

Roční sazba daně ze základu daně tak nově činí při počtu náprav hmotnosti:

1 náprava

 • do 1 tuny 1 800 Kč
 • nad 1 t do 2 t 2700 Kč
 • nad 2 t do 3,5 t 3900 Kč
 • nad 3,5 t do 5 t 4500 Kč
 • nad 5 t do 6,5 t 5200 Kč
 • nad 6,5 t do 8 t 6300 Kč
 • nad 8 t 7200 Kč

2 nápravy

 • do 1 tuny 1800 Kč
 • nad 1 t do 2 t 2400 Kč
 • nad 2 t do 3,5 t 3600 Kč
 • nad 3,5 t do 5 t 4100 Kč
 • nad 5 t do 6,5 t 4500 Kč
 • nad 6,5 t do 8 t 5400 Kč
 • nad 8 t do 9,5 t 6300 Kč
 • nad 9,5 t do 11 t 7200 Kč
 • nad 11 t do 12 t 8100 Kč
 • nad 12 t do 13 t 9500 Kč
 • nad 13 t do 14 t 11 000 Kč
 • nad 14 t do 15 t 12 400 Kč
 • nad 15 t do 18 t 17 800 Kč
 • nad 18 t do 21 t 21 800 Kč
 • nad 21 t do 24 t 26 300 Kč
 • nad 24 t do 27 t 30 400 Kč
 • nad 27 t 34 700 Kč

3 nápravy

 • do 1 t 1800 Kč
 • nad 1 t do 3,5 t 2400 Kč
 • nad 3,5 t do 6 t 2700 Kč
 • nad 6 t do 8,5 t 4500 Kč
 • nad 8,5 t do 11 t 5400 Kč
 • nad 11 t do 13 t 6300 Kč
 • nad 13 t do 15 t 7900 Kč
 • nad 15 t do 17 t 9900 Kč
 • nad 17 t do 19 t 11 900 Kč
 • nad 19 t do 21 t 13 100 Kč
 • nad 21 t do 23 t 16 000 Kč
 • nad 23 t do 26 t 20 500 Kč
 • nad 26 t do 31 t 27 500 Kč
 • nad 31 t do 36 t 32 600 Kč
 • nad 36 t 37 800 Kč

4 nápravy a více náprav

 • do 18 t 6300 Kč
 • nad 18 t do 21 t 7900 Kč
 • nad 21 t do 23 t 10 600 Kč
 • nad 23 t do 25 t 13 300 Kč
 • nad 25 t do 27 t 16 700 Kč
 • nad 27 t do 29 t 21 200 Kč
 • nad 29 t do 32 t 28 000 Kč
 • nad 32 t do 36 t 29 500 Kč
 • nad 36 t 33 100 Kč.

Snížení sazeb

Sazba daně ale může v závislosti na některých faktorech klesnout. Pokud od první registrace k silničnímu provozu (doma i v zahraničí) neuplynulo devět let, sazba se snižuje:

 • o 48 % po dobu 36 kalendářních měsíců od data první registrace,
 • o 40 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců a
 • o 25 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců.

Sazba rovněž klesá o 25 % u vozidel, která jsou používána pro činnosti výrobní povahy v rostlinné výrobě podle klasifikace produkce CZ-CPA, kód 01.61.10 Podpůrné služby pro rostlinnou výrobu, je-li poplatníkem daně osoba provozující zemědělskou výrobu. Kromě snížené sazby určuje § 12 zákona i slevu na dani pro vozidla užívaná v kombinované dopravě, a to až do výše 100 %.

Sazba daně se může rovněž i zvýšit, a to o 25 %, jestliže se jedná o vozidla registrovaná poprvé v ČR nebo zahraničí do 31. prosince 1989.

Daň se platí za každý kalendářní měsíc, ve kterém vozidlo patřilo do předmětu daně.

Pozor na to, že zaměstnavatel, který svému pracovníkovi proplácí cestovní náhrady za pracovní cesty za použití jeho osobního automobilu, musí silniční daň rovněž platit. V takovém případě činí sazba daně 25 Kč za každý den použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, je-li to pro zaměstnavatele výhodnější. V takovém případě už ale nelze na vozidlo uplatnit žádné další daňové úlevy.

Kdo je poplatníkem daně

Poplatníkem silniční daně je fyzická nebo právnická osoba, která provozuje vozidlo registrované v České republice a je zapsána v technickém průkazu. Poplatníkem daně může být také zaměstnavatel, který vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití jeho osobního automobilu při výkonu práce, jestliže daňová povinnost nevznikla již provozovateli vozidla. Pokud existuje u jednoho vozidla poplatníků více, hradí daň společně a nerozdílně.

Klíčovým faktorem pro samotnou daň je však fakt, zda vozidlo patří do předmětu daně. Pokud ano, teprve v druhém kroku se určuje, kdo daň platí. Může se tak stát, že jiná osoba vozidlo používá a jiná osoba je za toto vozidlo poplatníkem silniční daně.

Ptejte se odborníka v poradně Mzdové účetnictví
PhDr. Dagmar Kučerová
mzdový poradce

Z čeho se daň platí

Silniční daň se platí z motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, která jsou registrovaná a provozovaná v Česku, jestliže jsou používána v souvislosti s podnikáním nebo jinou samostatně výdělečnou činností. Nákladní vozidla a přípojná vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny registrovaná v ČR patří do předmětu silniční daně vždy, a to bez ohledu na to, zda slouží k podnikání.

Silniční daň se ale neplatí z elektrovozidel, z vozidel s hybridním pohonem kombinující spalovací motor a elektromotor nebo třeba z vozidel na zkapalněný ropný plyn nebo stlačený zemní plyn, která váží méně než 12 tun. Kompletní výčet osvobození je uveden v § 3 zákona o dani silniční.

Povinnost registrovat se k silniční dani vzniká v kalendářním měsíci, ve kterém je vozidlo poprvé využito pro podnikání.

školení účto leden 23 Kučerová

Kdy se platí zálohy

Během roku pak musí poplatníci silniční daně platit zálohy na daň, jejichž výše odpovídá 1/12 roční daňové sazby za každý kalendářní měsíc, ve kterém vozidlo v rozhodném období podléhalo dani silniční. Zálohy se vždy platí za jednotlivá čtvrtletí. V roce 2022 jsou termíny:

 • do 19. dubna (na leden až březen)
 • do 15. července (na duben až červen)
 • do 17. října (na červenec až září)
 • do 15. prosince (na říjen a listopad)

Silniční daň mohou poplatníci uhradit i jednorázově, hned první zálohou ve výši celé roční sazby.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).