Hlavní navigace

Úřady prý detailní data u pokut u #EET nevedou. Jenže jak které a jak pro koho

28. 4. 2017
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Finanční správa odmítla sdělit statistiky pokut u jednotlivých provinění u EET, jelikož je prý neeviduje. Před dvěma měsíci je však bez problémů poskytla.

Odmítavou odpověď uvedla finanční správa na žádost o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Na odpovědi Generálního finančního ředitelství (GFŘ) je navíc zvláštní, že Generální ředitelství cel (GŘC) na stejnou žádost statistiky o pokutách vydalo.

Detailní data o pokutách u EET nevedeme, tvrdí GFŘ

Tomáš Hajdušek, vedoucí Sekce správa daní a poplatků Komory daňových poradců ČR (KDP ČR), požádal před několika týdny na základě zákona o svobodném přístupu k informacím finanční a celní správu o detailnější statistiky ohledně pokut u EET. Konkrétně požádal o celkový počet a celkovou výši pokut udělených podle zákona o evidenci tržeb (dále jen „ZoET“)

Generální finanční ředitelství však žádost částečně odmítlo a poslalo pouze celkový počet pokut a jejich celkovou výši. Povinný subjekt nemůže poskytnout statistiku pokut v požadovaném členění, jelikož takto není evidována. (…) V tomto případě by veškeré spisy musely být fyzicky prohlédnuty, aby mohla být sestavena požadovaná statistika. Zároveň není možné určit, jaká část pokuty, pokud bylo kontrolou zjištěno více pochybení, se každého jednotlivého pochybení dotýká, doplnilo GFŘ.

Čtěte také: Kontroly #EET začínají přitvrzovat, výrazně vzrostl počet pokut i jejich výše

GFŘ data před dvěma měsíci poskytlo

Tomáš Hajdušek z KDP ČR však odpověď GFŘ zpochybňuje. Podle Hajduška si lze jen stěží představit, jak by vedoucí pracovníci GFŘ mohli hodnotit výkon služby podřízených složek FS či aplikovat účinné kontrolní mechanismy prověřující bezchybný výkon finanční správy a navrhovat provedení potřebných opatření, aniž by GFŘ jakkoliv evidovalo relevantní údaje o výsledcích jejich činnosti, tj. včetně základní statistiky udělených pokut podle ZoET v členění podle jednotlivých druhů správních deliktů.

Při povědomí o realitě fungování české veřejné správy je nezbytné, aby zejména vrcholné správní orgány svou činností přispívaly k maximálnímu naplnění principu otevřenosti (publicity) veřejné správy, který stojí v základu úpravy práva na informace. Jedině tak může právo na informace efektivně plnit svou výše popsanou kontrolní funkci, a tím i přispívat ke zvyšování kvality výkonu veřejné správy a k růstu její důvěryhodnosti v očích veřejnosti, doplnil serveru Podnikatel.cz Hajdušek.

Hajduškovi navíc dává za pravdu i skutečnost, že samo GFŘ detailnější data poskytlo serveru Podnikatel.cz. Petra Petlachová, mluvčí GFŘ, 8. března poslala tuto strukturu prohřešků:

  • Nezaslání údajů do systému EET (§ 29 odst. 2 písm. a) ZoET): 299 prohřešků
  • Nevystavení účtenky (§ 29 odst. 2 písm. b) ZoET): 615 prohřešků
  • Neumístění informačního oznámení (§ 29 odst. 2 písm. c) ZoET): 331 prohřešků
  • Neplnění oznamovací povinnosti: 143 prohřešků

Celníci data také poskytli

V neprospěch GFŘ hovoří i fakt, že zatímco GFŘ dle svého vyjádření detailní statistiky o pokutách nevede, GŘC nemělo s podrobnými daty problém. Co se týče celníků a EET, byly do 18. dubna prozatím uděleny tyto pokuty za porušení jednotlivých paragrafů:

  • z toho pokuty za správní delikty dle § 29 odst. 2 písm. a) ZoET (44 pokut za 406 500 Kč)
  • z toho pokuty za správní delikty dle § 29 odst. 2 písm. b) ZoET (93 pokut za 461 400 Kč)
  • z toho pokuty za správní delikty dle § 29 odst. 2 písm. c) ZoET (49 pokut za 128 200 Kč)
  • u ostatních paragrafů 0 pokut za 0 Kč

Celníci jen upozornili, že se s ohledem na skutečnost, že v rámci jednoho pravomocně rozhodnutého případu může dojít k více porušení současně (např. porušení dle § 29 odst. 2 písm. a) a současně dle § 29 odst. 2 písm. c) ZoET), nelze součtem těchto dílčích porušení dospět k celkovému počtu a výši sankcí pravomocně rozhodnutých Celní správou ČR. Pro celkovou statistiku ve vztahu k porušením podle ZoET slouží souhrnný přehled sankcí, doplnilo GŘC.

Jaké dle zákona hrozí sankce

Za porušení zákona o evidenci tržeb hrozí sankce i fyzickým osobám nepodnikatelům. Pokud závažným způsobem úmyslně ztíží nebo zmaří evidenci tržeb, dopustí se přestupku, za který mohou dostat pokutu až 500 000 korun (§ 28 odst. 1 ZoET).

Sankce se ale samozřejmě hlavně týkají podnikatelů. Správního deliktu se dopustí tehdy, pokud závažným způsobem ztíží nebo zmaří evidenci tržeb (§ 29 odst. 1 ZoET). Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že jako osoba, která eviduje tržby, poruší povinnost

a) zaslat datovou zprávou údaje o evidované tržbě správci daně (§ 29 odst. 2 písm. a)),

b) vystavit účtenku tomu, od koho evidovaná tržba plyne (§ 29 odst. 2 písm. b)),

c) umístit informační oznámení (§ 29 odst. 2 písm. c)),

skoleni_20_9

d) zacházet s autentizačními údaji nebo certifikátem pro evidenci tržeb tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití (§ 29 odst. 2 písm. d)).

Za správní delikt se uloží pokuta

  • do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 nebo 2 písm. a) nebo b),
  • do 50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. c) nebo d).
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).