Hlavní navigace

Vojtěch Záškodný: Bankám hrozí jediné - uměle vyvolaná panika

10. 10. 2008
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Banky budou kvůli finanční krizi obezřetnější při poskytování půjček, říká šéf segmentů komerčního bankovnictví Vojtěch Záškodný z GE Money Bank. Zároveň trh uklidňuje, české banky jsou ve velmi dobré finanční kondici.

Finanční krize otřásá také bankovním sektorem. Tuzemsko je zatím velmi stabilní. Proč naše banky mohou být relativně v klidu? Je to i díky přísně nastaveným podmínkám ze strany ČNB?

České bankovnictví se nachází v diametrálně odlišné situaci než americké, ale je na tom lépe i ve srovnání se západní Evropou. Důvodů je několik. Náš bankovní sektor je založen primárně na klasickém komerčním modelu (banka přijímá vklady a poskytuje úvěry) a je ovlivněn pouze okrajově tzv. investičním bankovnictvím, tak rozšířeným právě ve Spojených státech.

Investiční bankovnictví, reprezentované dnes již bývalou velkou pětkou amerických investičních bank, se primárně zaměřuje na investování a reinvestování různých finančních aktiv. To, že původem finanční krize bylo poskytování americkou vládou podporovaných tzv. „subprime“ hypoték méně bonitním klientům a jejich následné obchodování prostřednictvím různě přebalených a strukturovaných finančních produktů, je již dnes obecně známý fakt. České banky nemají naštěstí ve svých bilancích téměř žádná tato „toxická aktiva“, jejichž strmý pokles cen způsobil pád mnoha amerických bank.

Ve srovnání s americkým, ale i západoevropským trhem má český bankovní sektor další obrovskou výhodu, a tou je likvidita. Vzhledem k tomu, že celková depozita uložená u všech českých bank přesahují o desítky procent veškeré poskytnuté úvěry, je náš mezibankovní trh zcela soběstačný a nezávislý na zdrojích ze zahraničí. Stabilita českého mezibankovního trhu je navíc podtržena výší vkladů českých bank přímo u ČNB – tyto vklady přesahují 400 mld. Kč. České banky jsou také ve velmi dobré finanční kondici a dosahují zdravé úrovně čistého zisku. Dlouhodobě pozitivně také určitě působí bankovní dohled ČNB. Našemu bankovnímu sektoru hrozí prakticky jediná věc, a tou je uměle vyvolaná panika.

Ale přece jen banky nějak reagovat musejí, respektive by se měly proti tomu obrnit. Může se to projevit například v omezování dostupnosti úvěrů jako takových, mám na mysli i retail?

Banky určitě nějakým způsobem budou muset reagovat na nově vzniklou situaci. Nižší růst ekonomiky může znamenat zvýšení nezaměstnanosti. To by se samozřejmě projevilo i na schopnosti některých lidí dostát svým závazkům. Takže odpověď zní ano, banky pravděpodobně budou ještě obezřetnější při poskytování půjček.

S tím souvisí i varovný prst, který vztyčila Hospodářská komora. Ta podnikatele varovala, že úvěry pro podnikatele mohou být méně dostupné, a to v souvislosti se zpomalování ekonomik, které dolehlo i na nás. Připomeňme rekordní nízká čísla vývozu za letošní srpen. Má otázka tedy zní. Zpřísníte podmínky pro poskytování úvěrů pro podnikatele?

S odpovědí se budu opakovat. Vzhledem k očekávanému nižšímu růstu ekonomiky přistoupí pravděpodobně všechny banky, české nevyjímaje, k ještě obezřetnější úvěrové politice.

GE Money - Vojtěch Záškodný 01 náhled

Ze studie úvěrové pojišťovny Euler Hermes, vyplývá, že v roce 2009 zkrachuje 1770 firem, což je o 50 % více než v roce 2006. Letošní rok potká bankrot asi 1720 společností. S tím souvisí i otázka, jak moc rizikové jsou pro banku úvěry právě pro podnikatele?

Číslo uváděné ve studii Euler Hermes pro rok 2009 vypadá sice ve srovnání s rokem 2006 jako vysoké, na druhou stranu je pořád velmi nízké ve srovnání s obdobím 1998 – 2003, kdy počet bankrotů nikdy neklesl pod 2000. Výhled na příští rok úzce souvisí s očekávaným vývojem celé ekonomiky. Již letos můžeme na obecné úrovni sledovat mírné znevýhodnění např. proexportně zaměřených firem, které jsou negativně ovlivňovány dlouhodobým posilováním koruny. Na druhou stranu příští rok můžeme očekávat i pozitivní změny.

Jedná se např. o očekávané nižší úrokové sazby. V každém případě je základ české ekonomiky zcela zdravý a i ty nejvíce pesimistické předpovědi očekávají v roce 2009 růst HDP alespoň o 3 %. I z tohoto důvodu neočekáváme v příštím roce výrazné zvýšené rizikovosti SME segmentu, s tím, že je a i nadále bude samozřejmě nutné přihlédnout k specifikům jednotlivých odvětví ekonomiky.

Ale stále jste mi neodpověděl na to, jak moc rizikové tyto úvěry jsou?

Rizikovost SME úvěrů je samozřejmě individuální a úzce souvisí nejen s ekonomikou příslušného klienta, ale také s odvětvím, ve kterém klient podniká. Na obecné úrovni je možné konstatovat, že úvěry SME segmentu jsou méně rizikové než úvěry retailovému segmentu, podle údajů z ČNB se pohybuje výše SME úvěrů delikventních déle než 179 dní mírně přes 1 % z celkové výše úvěrů poskytnutých segmentu SME.

Anketa

Jsou úvěry pro podnikatele i nadále dostupné?

Pojďme blíže k podnikatelským úvěrům, ale nejdříve k vaší cílové skupině. Jak silný vnímáte segment SME a jaký potenciál v sobě skrývá?

V rámci českého bankovního prostředí se nacházíme v situaci, kdy víceméně každá banka pracuje s poněkud odlišnou definicí segmentu SME. Většina bank definuje jeho hranice podle maximální výše ročních tržeb podnikatele. Tato hranice se pohybuje od 300 mil. až po 1,5 mld. Kč. Pokud aplikujeme definice EU na podmínky české ekonomiky, dospějeme k následujícím číslům: jedná se téměř o jeden milion subjektů (jak živnostníků, tak právnických osob). SME subjektům banky rozpůjčovaly něco přes 600 mld. Kč. Do budoucna očekáváme růst tohoto segmentu v oblasti úvěrů mezi 15 – 17 %, v oblasti deposit kolem 10 – 12 %. GE Money Bank používá pro definici SME hranici maximálních ročních tržeb ve výši 50 mil. USD. SME zákazníky dále člení do 4 segmentů. Pro obsluhu každého z nich je vyčleněno jak speciální oddělení na centrále, tak zvláštní skupina v rámci prodejní sítě.

Koncem prázdnin jste přišli s novými variantami úvěrů pro podnikatele. Rozšířili jste možnosti úvěrů bez zajištění a vyšli vstříc i začínajícím podnikatelům. Proč jste zareagovali, troufám si říci, až tak pozdě? Přeci jen malí a střední podnikatelé jsou zajímavou cílovou skupinou již delší čas…

SME segment se stal jednou z našich priorit až na začátku nového tisíciletí. Přesto si dovolím polemizovat s tím, že GE Money Bank (GEMB) přichází ve srovnání s konkurencí pozdě s inovacemi na straně úvěrů pro začínající podnikatele a v oblasti nezajištěných úvěrů. Již v roce 2001 jsme na trh přišli s kontokorentním úvěrem Flexi Business zajištěným pouze směnkou a se splátkovým úvěrem – Malým podnikatelským úvěrem zajištěným nemovitostí. Na tu dobu se jednalo o velmi inovativní produkty, které naopak naše konkurence postupně zkopírovala. Na rozdíl od GE Money Bank, která se v té době soustředila primárně na retailový segment a své produkty postupně rozšiřovala „zespoda nahoru“, tedy do segmentu SME, naše konkurence postupovala obráceně a svůj servis a produkty zaměřené primárně pro komerční / korporátní klientelu rozšiřovala směrem „seshora dolů“, tedy do segmentu SME, ovšem o něco později než GEMB.

Podnikatelé nemají prakticky žádnou možnost, jak úvěry, kromě jejich výše bez zajištění, porovnat. Banky rády uvádějí, že úroky se stanovují individuálně. Podle čeho má tedy podnikatel vybírat? Shodneme se určitě na tom, že kromě dostupnosti je pro něj důležitá také cena, za jakou si peníze půjčí?

Určitě se shodneme, že úroková sazba je důležitým kritériem pro rozhodování podnikatele o tom, kterou banku zvolí jako svou hlavní. Nicméně ze všech dostupných výzkumů a našich zkušeností vyplývá, že rozhodně není tím jediným a dokonce není ani tím nejdůležitějším. Co se týče konkrétní výše úrokových sazeb úvěrů pro podnikatele, je pravdou, že banky v úrokových lístcích většinou uvádějí jejich individuální stanovování. Není tomu ale proto, že by chtěly před svými klienty něco skrývat. Je to dáno jak širokou škálou úvěrů poskytovaných podnikatelům, tak jejich komplexností. Mnohem komplexnější jsou také další parametry úvěru jako např. struktura jeho zajištění, doba splatnosti, posouzení ekonomické a finanční situace klienta atd. Banky proto většinou stanovují cenu úvěru skutečně až individuálně na základě posouzení všech výše uvedených parametrů.

Každému podnikateli (živnostníkovi i právnické osobě) proto rozhodně doporučuji, aby při rozhodování o způsobu financování svých aktivit obešel alespoň dvě banky, a mohl tak porovnat výhodnost jejich nabídek. Jít automaticky za svou hlavní bankou může sice ušetřit čas, klient ale na druhou stranu nemusí získat tu nejvýhodnější alternativu financování, která je pro něj na trhu momentálně dostupná.

GE Money - Vojtěch Záškodný 02 náhled

GE Money je proslulá svými originálními a přitom velmi dravými marketingovými kampaněmi. Pokud budu hovořit za retail, někdy je to až na hranici morálnosti. Divák v televizi mohl vidět například kampaň, že si člověk půjčuje peníze, jako kdyby si kupoval banány. Předpokládám, že tím chcete naznačit, že vaše úvěry jsou dostupnější. Ale co potom serióznost takového finančního domu? Pokud to obrátím na podnikatele, ti právě potřebují seriózního finančního partnera, než „prodejce banánů“…

Máte zřejmě na mysli kampaň na osobní půjčku Expres, ve které si bylo možné půjčku pořídit ve fiktivním supermarketu. Zcela s vámi souhlasím, že cílovou skupinou pro takovouto kampaň nejsou podnikatelé. Pro ně tato kampaň také rozhodně nebyla určena. Pro segment podnikatelů můžeme vzpomenout na velmi úspěšné kampaně na úvěr Expres Business nebo na běžný účet Genius Business Active, produkt, který byl posléze odměněn Zlatou korunou jako nejlepší podnikatelský účet na trhu.

Každopádně pro oslovení segmentu podnikatelů jsou pro nás klíčové také jiné komunikační kanály jako veletrhy (např. Země živitelka, Mezinárodní strojírenský veletrh, atd.), specializované semináře, sponzoring, „direct mailing“ a samozřejmě osobní kontakt s klientem prostřednictvím našich bankéřů. Z letošního roku určitě stojí za zmínku fakt, že se GE Money Bank stala partnerem Českého olympijského týmu. Propojili jsme to s úspěšnou letní kampaní, jejímž cílem bylo mimo jiné prezentovat GE Money Bank právě jako seriózního finančního partnera.

Ožehavým tématem jsou úvěry pro začínající podnikatele. Banky totiž často, až na výjimky, vyžadují pro poskytnutí úvěru minimálně jedno daňové přiznání. To však kompenzují provozní úvěry, jejichž výše je však pro začátky podnikání spíše doplňkem. Nemyslíte, že by banky měly být právě k začínajícím podnikatelům více vstřícnější, přece jen by si z nich mohly „vychovat“ svou stálou klientelu.

Dnes je pro každou banku nesmírně důležité soustředit se právě na skupinu začínajících podnikatelů. Banky ale jako takové mají povinnost postupovat obezřetně při poskytování úvěru jakékoli protistraně. Tato povinnost je stanovena také vyhláškou ČNB o pravidlech obezřetného podnikání bank. Tato vyhláška kromě jiného vyžaduje, aby si banka zajistila informace, které jí umožní i před sjednáním obchodu zhodnotit finanční a ekonomickou situaci protistrany, a to samozřejmě v takovém rozsahu, který odpovídá výši a složitosti příslušného úvěru. Vzhledem k tomu, že informace o úvěruschopnosti začínajícího podnikatele jsou z podstaty věci méně dostupné, je logické, že banky nemohou začínajícímu podnikateli poskytnout stejné financování, jako již několik let bezproblémově fungující firmě. Požadavek na obezřetné chování bank je oprávněný hlavně z toho titulu, že banky hospodaří s penězi jiných subjektů – vklady svých klientů.

Na druhou stranu jsem velmi rád, že mohu konstatovat, že právě GE Money Bank se chová k začínajícím podnikatelům velmi vstřícně. Vybrané profesní skupiny (jedná se např. o notáře, advokáty, lékaře, veterináře, atd.) mohou v GEMB získat nezajištěný úvěr (jak splátkový, tak provozní) bez předložení výkazů až do 1,5 mil. Kč, v případě splátkového úvěru zajištěného nemovitostí se samozřejmě jedná o částku mnohem vyšší. Ostatní začínající podnikatelé mohou v GEMB získat provozní úvěr do 100 tis. Kč bez předložení finančních výkazů, pouze s potvrzením o bezdlužnosti od Finančního úřadu a Správy sociálního zabezpečení.

Pokud podnikatele vaše úvěrová nabídka neuspokojí, jste schopni mu nabídnout ještě jiné alternativy? Třeba kombinaci několika typů úvěrů?

Content 22 tip novy

Určitě ano. Jedná se např. o nezajištěný provozní úvěr regulovaný pouze výší platebního styku klienta na běžném účtu v GE Money Bank, nebo dokonce na běžném účtu v jiné bance. Klientovi můžeme také nabídnout např. balíček investičního úvěru zajištěného nemovitostí a provozního úvěru ve výši 20 % splátkového úvěru. Naše úvěrová nabídka pro podnikatele je velmi široká – obsahuje jak „masovější“ produkty typu kreditní karty nebo menších kontokorentních a splátkových úvěrů, tak vyloženě specializované produkty – od úvěru na renovaci panelového domu přes úvěr na nákup zemědělské techniky až po úvěry na výstavbu sluneční elektrárny nebo elektrárny na biomasu.

foto: GE Money

Autor článku

Šéfredaktor Podnikatel.cz a BusinessCenter. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).