Hlavní navigace

V České spořitelně můžete žádat o COVID III formulářem nebo přes bankéře

29. 5. 2020
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Česká spořitelna chce i nadále pomáhat s financováním firmám negativně zasaženým pandemií koronaviru, a proto se zapojila do programu COVID III.

Program spustila Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) a je v rámci něj možné žádat o úvěry ve výši až 50 milionů korun. 

Vláda na záruky vyčlenila celkem 150 mld. Kč a program COVID III je tak největším záručním programem v historii České republiky. ČMZRB poskytne záruky až do výše 90 % jistiny zaručovaného úvěru pro firmy do 250 zaměstnanců, pro firmy od 251 do 500 zaměstnanců pak až do výše 80 %.

Další informace najdete v článku Vláda schválila COVID III. Na záruky půjde 150 miliard

Základní parametry:

 • Splatnost úvěru až 5 let
 • Platnost záruky 3 roky
 • Program je určen pro podnikatele a firmy, které zaměstnávají do 500 zaměstnanců a jejichž aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření
 • Žádat je možné do 31. 12. 2020
 • Úvěry budou moci firmy využít k úhradě provozních výdajů (mzdy, nájemné, platby za energie, úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur, pořízení zásob, materiálu apod.).

Česká spořitelna bude mít k dispozici jasně stanovený objem finanční garance a klienti budou mít dostatek času podávat žádosti o úvěr až do konce tohoto roku. Rychlost tedy tentokrát nerozhoduje. Předpokládáme, že dokážeme vyhovět zhruba 70 % klientů, kteří o úvěr požádají, ale stále platí, že podmínky schválení jsou individuální a závisí na ochotě jednotlivých bank nést rizika spojená s konkrétními úvěry. Podnik, který měl finanční problémy už před vypuknutím pandemie COVID-19, na pomoc s velkou pravděpodobností nedosáhne, upozorňuje Petr Vostrý, Tribe lead Engagement Corporate Banking České spořitelny.

Jak žádat?

Klienti České spořitelny ze segmentu podnikatelů a malých podniků s ročním obratem do 60 milionů korun mohou žádat o úvěry v maximální výši 15 mil. Kč přes formulář na internetových stránkách spořitelny. Firmy s ročním obratem přes 60 mil. Kč se s žádostí o úvěr v max. výši 50 mil. Kč mohou obracet na své bankéře.  


Ukázka formuláře žádosti o úvěr COVID III České spořitelny

Finální schválení úvěrů a podpis úvěrových smluv bude možný až po podpisu smlouvy mezi Českou spořitelnou a ČMZRB, který by měl podle očekávání proběhnout na začátku příštího týdne.

Do programu se zapojila také Komerční banka: Klienti Komerční banky už mohou požádat o úvěr z programu COVID III

Co si promyslet?

Aby firma úvěr získala, musí splnit výše popsané vstupní podmínky programu COVID III stanovené ČMZRB. Česká spořitelna dále doporučuje předem zvážit, zda splňujete tyto podmínky: 

 • Mám příjmy z podnikání z období před mimořádnou situací způsobenou covidem-19, které jsou dostatečné na krytí veškerých splátek a závazků (i včetně nově poskytnutých). Pozn.: v případě fyzických osob – podnikatelů (OSVČ) se vyhodnocuje schopnost splácet nejen firemní úvěry, ale i úvěry poskytnuté na rodné číslo. 
 • Mé podnikání je zasaženo situací způsobenou covidem-19 a zvýhodněný úvěr se zárukou chci použít k vykrytí provozních nákladů jako úhrady nájmů, mzdy, pořízení zásob atd. 
 • Tržby a výnosy z podnikání mám dlouhodobě stabilní a nevykazovaly žádné problémy před krizí spojenou s covid-19 
 • Vždy řádně splácím své závazky a úvěry (aktuálně a i v minulosti). 
 • Nemám závazky vůči veřejným institucím ani vůči svým zaměstnancům (splácím řádně sociální a zdravotní pojištění). 
 • Nebyl jsem trestně stíhán za porušení etických pravidel na základě konečného a závazného rozhodnutí orgánu veřejné moci. 
 • Není na moji firmu nebo podnikání podán insolvenční návrh, návrh na vyhlášení moratoria, návrh na povolení reorganizace nebo na zahájení jiného obdobného řízení nebo probíhá jeho zrušení. 
 • Má podnikatelská činnost není nezákonná nebo v rozporu s dobrými mravy.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).