Hlavní navigace

V podnikání se letos nedaří? Požádejte o snížení záloh na pojistném

6. 10. 2014
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: www.isifa.com
Když se vám nedaří, nerozbíjejte hned prasátko. Zkuste například požádat zdravotní pojišťovnu o snížení záloh. Pojišťovny většině žadatelů vyhoví.

Ne vždy se v podnikání daří a pak se hodí každá koruna. Pomoci v tomto případě mohou i zdravotní pojišťovny, které umožňují snížení záloh na pojistném. Není to ale pravidlem. V základě platí, že pokud se na osobu samostatně výdělečně činnou vztahuje ve zdravotním pojištění povinnost placení záloh na pojistné, pak musí být tyto zálohy placeny ve stanovené výši a pravidelně v určeném termínu.

Podnikatel ale může v případě nepříznivého vývoje své situace požádat o snížení vyměřené výše zálohy. Pokud splňuje podmínky dané § 8 odst. 4 zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, pojišťovna mu vyhoví. 

Ilustrační obrázek.
Autor: www.isifa.com

Když se vám nedaří, nerozbíjejte hned prasátko. Zkuste například požádat zdravotní pojišťovnu o snížení záloh. 

Zdravotní pojišťovna sníží na žádost OSVČ poměrně výši zálohy v případě, žepříjem ze samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmu, který připadá v průměru na jeden kalendářní měsíc v období od 1. ledna kalendářního roku do konce kalendářního měsíce předcházejícího podání žádosti, nejméně však v období tří po sobě jdoucích měsíců, je nejméně o jednu třetinu nižší než příjem připadající v předcházejícím roce v průměru na jeden kalendářní měsíc, v němž alespoň po část měsíce byla vykonávána samostatná výdělečná činnost, praví dlouhá, ale poměrně jasná definice. Žádost je nutné podat tak, aby splňovala zákonem stanovené termíny. Snížení záloh pak ze provést na dobu nejdéle do podání dalšího Přehledu o příjmech a výdajích.

Existují ale i situace, kdy žádosti o snížení záloh vyhověno nebude. Jde například o začínající podnikatele. V roce zahájení činnosti podnikatel, pro kterého je jeho samostatná výdělečná činnost hlavním zdrojem příjmů, platí minimální měsíční zálohu, pokud si ji sám nestanoví vyšší. Pro rok 2014 je minimální záloha OSVČ 1752 korun. Žádat o snížení zálohy nemůže, protože není možné porovnávat průměrný měsíční příjem po odpočtu výdajů v běžném roce a v roce předcházejícím. 

V následujících letech nemůže podnikatel, na kterého se vztahuje povinnost dodržet minimální vyměřovací základ, požadovat snížení zálohy ani tehdy, pokud ji platí na základě dosažených výsledků své samostatné výdělečné činnosti jen v minimální výši. Tyto zaplacené zálohy představují minimum pojistného, nesnižují se a ani se nevracejí, a to ani v případě, kdy takový podnikatel vykáže za rozhodné období kalendářního roku ztrátu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).