Hlavní navigace

Víte, jak probíhá jednání před rozhodcem?

6. 8. 2009
Doba čtení: 1 minuta

Sdílet

Rozhodčí řízení se zahajuje žalobou. Dnem zahájení je den, kdy žalobu obdržel rozhodčí soud nebo rozhodce. Podání žaloby v rozhodčím řízení má stejné právní účinky jako podání žaloby k soudu.

Rozhodci řeší spor ve své pravomoci k dané věci. Pokud by rozhodce dospěl k závěru, že nemá dostatečnou pravomoc ve sporu rozhodnout, vydává o tomto zjištění usnesení. Usnesení doručí zúčastněným stranám. Pokud rozhodce zjistí, že má pravomoc k vyřešení sporu, nevydává zvláštní usnesení. To, že má dostatečnou pravomoc k řešení sporu, uvádí v odůvodnění závěrečného rozhodčího nálezu.

Zásady, které musí být u rozhodčího řízení dodrženy:

  • Rovné postavení stran
  • Přednost má dohoda stran o postupu řízení, pokud k dohodě nedojte, rozhodce určí způsob vyřízení sporu
  • Přednost má smírné vyřízení věci – uzavření smíru
  • Řízení před rozhodcem je zpravidla ústní, veřejné
  • Účast svědků a znalců v rozhodčím řízení je dobrovolná
  • Při rozhodování se rozhodci řídí hmotným právem, které je pro spor rozhodné

Rozhodčí řízení končí vydáním rozhodčího nálezu. Rozhodčí nález je na stejné úrovni s rozsudkem soudu. I když se na počátku obě strany dohodly, že spor budou řešit rozhodčím řízením, mají možnost dát nález přezkoumat. Přezkoumat nález lze pouze v případě, že se obě strany o této možnosti dohodly v rozhodčí smlouvě.

Rozhodčí nález musí být doručen oběma stranám, po doručení je opatřen doložkou o právní moci. Rozhodčí nález, který nelze přezkoumat, nebo strany propásly lhůtu k podání žádosti o přezkoumání, nabývá účinku do 30 dnů ode dne doručení.

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).