Hlavní navigace

Zahrádky hospod a fitka mohou opět otevřít. Čtěte, jaká musí dodržovat pravidla

17. 5. 2021
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Ode dneška opět mohou otevřít zahrádky restaurací, fitness centra či se konat kulturní akce ve venkovních prostorech. Platí však přísné podmínky.

Zákazníci či návštěvníci musí vesměs disponovat negativním testem na koronavirus, mít 14 dnů od očkování, nebo 90 dnů od prodělání covidu. Zvýšila se rovněž možná kapacita návštěvníků zoo a botanických zahrad.

Restauratéři musí hlídat rozestupy

Dnešním dnem mohou sice restauratéři otevřít zahrádky, musí na nich však dodržovat řadu pravidel. Předně mohou být otevřeny jen mezi 06:00 a 21:59 a mezi 22. hodinou a 6. ranní není umožněn ani prodej skrze výdejové okénko. Dále je nutné zahrádku uspořádat tak, aby sedící zákazníci ve kterékoliv části nebyli ve vzdálenosti kratší než 1,5 metru od kolemjdoucích osob, ledaže zahrádku od okolí dělí pevná bariéra bránící šíření kapének z dýchacích cest. Provozovatel zahrádky musí dále aktivně bránit shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 metru, včetně čekání u venkovního baru.

Vnitřní toalety je povoleno využít, ale při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny stravovacích služeb musí být zajištěna možnost dezinfekce rukou pro zákazníky. Restauratér musí dále zajistit dezinfekci povrchů stolů a madel židlí po každém zákazníkovi a také zajistit, aby zákazníci při pohybu po vnitřních prostorech provozovny udržovali odstup alespoň 1,5 metru od ostatních zákazníků. Na zahrádce platí též zákaz produkce živé hudby a tance.

Zákazníci zahrádek musí mít negativní test

Omezení platí i pro zákazníky, a to stejná, jako jsou u návštěvy holičství. S výjimkou dětí do 6 let totiž mohou na zahrádku vstoupit jen ti, kteří nejdéle před 7 dny absolvovali s negativním výsledkem PCR test na koronavirus, nebo ti, kteří nejdéle před 72 hodinami absolvovali s negativním výsledkem antigenní test na koronavirus, nebo mají nejméně 14 dnů od ukončeného očkování, nebo prodělali covid-19 v posledních 90 dnech.

Další možností je doložit potvrzení od zaměstnavatele, že zákazník absolvoval nejdéle před 72hodinami antigenní test, který je určen pro sebetestování nebo povolený ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo doložit čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami negativní antigenní test. Alternativou je rovněž absolvovat antigenní test přímo u provozovatele zahrádky.

Co je zakázáno a na co mám nárok?

Tady je přehled všech opatření, která jsou platná pro podnikatele i veřejnost. Přečtěte si také seznam všech podpor, které lze ještě aktuálně čerpat. 

Zodpovědnost bude na zákaznících

Jak pak v pátek rozhodla vláda, restauratéři nebudou muset negativní testy, očkování, nebo prodělaní covidu u zákazníků kontrolovat. Podle Karla Havlíčka, ministra průmyslu a obchodu, bude zodpovědnost na zákaznících, kteří budou muset požadovaný doklad předložit případné kontrole, kterou budou provádět hygienici či policisté.

Otevírají se fitness centra a vnitřní sportoviště

Dnes se rovněž otevírají za přísných podmínek vnitřní sportoviště, fitness či bowlingová centra. Provozovatel nesmí umožnit přítomnost více návštěvníků, než je 1 osoba na 15m2 vnitřní plochy sportoviště, která je přístupná veřejnosti, více než 2 osoby ve skupině a více než 10 osob celkem na vnitřní ploše sportoviště, která je přístupná veřejnosti. Návštěvníci též musí udržovat minimálně dvoumetrové rozestupy (pokud nejde o osoby ze společné domácnosti). Zakázána je též přítomnost v jiných vnitřních prostorech, jako jsou šatny nebo sprchy.

Zákazníci musí dále splnit podobné podmínky jako návštěvníci zahrádek. Tedy mít 7 dnů starý negativní PCR test, 72 hodin starý antigenní test, 14 dnů od konce očkování, nebo 90 dnů od prodělání covidu. Na rozdíl od restaurací či holičství si však zákazníci nevystačí s potvrzením od zaměstnavatele či ze školy.

Venkovní sportoviště už jsou omezena jen tím, že není povoleno využít vnitřní prostory šaten a sprch.

Venkovní kulturní akce až se 700 diváky

Rozvolňují se také pravidla pro venkovní kulturní či sportovní akce. Maximální přípustný počet přítomných diváků nesmí být vyšší než 50 % celkové kapacity míst k sezení a zároveň celkový počet přítomných osob (včetně účinkujících, sportovců, pořadatelů apod.) nesmí být vyšší než 700 osob.

Opět platí, že se návštěvník musí prokázat 7 dnů starým negativním PCR testem, 72 hodin starým antigenním testem, mít 14 dnů od konce očkování, nebo 90 dnů od prodělání covidu.

Dále musí na sobě mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem. Ochranný prostředek dýchacích cest účinkující mohou odložit pouze na místě výkonu vlastní produkce a pouze po dobu této produkce.

Všichni diváci musí být na akcích usazeni tak, že, s výjimkou osob ze společné domácnosti, bude vždy ponecháno mezi jednotlivými diváky nejméně jedno neobsazené sedadlo, přičemž vzdálenost diváků od jeviště nebo sportovní plochy musí být nejméně 2 metry.

Na akci je dále zakázána konzumace jídla a nápojů v hledišti. Je-li součástí scénického díla zpěv, omezuje se počet účinkujících na jevišti nebo zkušebně tak, že celkový počet účinkujících nesmí být vyšší než počet metrů čtverečních celkové podlahové plochy jeviště nebo zkušebny dělený čtyřmi. U hráčů všech nástrojových skupin je nutné dodržovat rozestupy alespoň 1,2 metru a každý hráč na smyčcové nástroje použije samostatný notový pult, pokud to dovolují prostorové podmínky.

Do zoo a zahrad může více lidí

Dále se zvyšuje počet možných návštěvníků ve venkovních prostorech zoologických a botanických zahrad, a to na 50 % kapacity.

Zvyšuje se počet účastníků akcí

K dnešnímu dni se opět částečně uvolnilo i omezení spolkových, sportovních, tanečních a dalších organizovaných akcí, kde může být až padesát osob venku nebo deset uvnitř, a to za obvyklých protiepidemických podmínek. Podmínkou je tedy mít respirátor (pokud se sejdou více jak dvě osoby) a opět negativní test, očkování nebo 90 dnů od prodělání covidu.

Kongresy a vzdělávací akce pro 10 lidí povoleny

Další novinkou je povolení kongresů, vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě. Maximální přípustný počet přítomných účastníků nesmí být vyšší než 50 % celkové kapacity míst k sezení a zároveň celkový počet přítomných osob (včetně vystupujících, pořadatelů, zkoušejících apod.) nesmí být vyšší než 10 osob. Je-li zkouška podle právního předpisu veřejná, mohou se dále účastnit další 3 osoby z řad veřejnosti.

Opět platí podmínka negativního testu, očkování nebo 90 dnů od prodělání covidu a také povinný respirátor. Všichni účastníci musí být usazeni, nejde-li o praktickou výuku nebo praktickou zkoušku, tak, že, s výjimkou osob ze společné domácnosti bude, vždy ponecháno mezi jednotlivými účastníky nejméně jedno neobsazené sedadlo.

Zbytek zatím zůstává stejný

Co se týče obchodů či služeb, které otevřely před týdnem, nic se nemění. I nadále musí regulovat počet zákazníků v provozovně či zavírat nejpozději ve 22 hodin. Velká obchodní centra mohou nově nabízet zákazníkům Wi-Fi. Žádné změny se zatím netýkají ani ubytovacích zařízení.

Uvolnění ve školství

S dnešním dnem končí pro první stupně základních škol rotační výuka, v případě druhých stupňů základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií a konzervatoří se rotační výuka ruší v Karlovarském, Královéhradeckém, Libereckém, Pardubickém, Plzeňském a Středočeském kraji a hlavním městě Praze.

BRAND 200

Upravuje se i testování žáků tak, že dvakrát týdně zůstává v Jihočeském kraji, Ústeckém kraji, Olomouckém kraji, Moravskoslezském kraji, Jihomoravském kraji, Zlínském kraji a Kraji Vysočina v případě žáků 2. stupně základní školy, žáků nižšího stupně šestiletého nebo osmiletého gymnázia a prvních čtyř ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře a že školy mohou kromě antigenních využít i neinvazivní testy PCR, přičemž preventivní testy se budou provádět jednou za dva týdny.

Pokud se bude epidemiologická situace vyvíjet pozitivně i nadále, k dalšímu rozvolnění by mělo dojít příští pondělí.

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).