Hlavní navigace

Ženy, prolomte letitá tabu a začněte podnikat. Nic to není

15. 7. 2013
Doba čtení: 10 minut

Sdílet

 Autor: www.isifa.com
Co je největší překážkou pro vstup žen do podnikání? Genderové předsudky, starost o rodinu, nebo strach z neúspěchu? Dnes už to nemusí být ani jedno.

Necelých 30 % všech podnikatelů v České republice jsou ženy. Vyplývá to z průzkumu poradenské společnosti NSG Morison, který byl nedávno proveden u příležitosti zahájení 6. ročníku ankety Ocenění českých podnikatelek. Drtivá většina žen podniká v mikro firmách s maximálně 9 zaměstnanci. Jedná se o 87 % všech českých podnikatelek. Společnosti s více než 250 zaměstnanci vede pouze 0,5 % žen. Z tohoto krátkého souhrnu je patrné, že v podnikání žen jsou stále ještě velké předsudky, které je brzdí v rozvoji. Nebo je to snad ještě něco jiného? To je otázka. Jisté však je jedno. V české populaci mají ženy se svým 51% podílem nad muži nepatrnou převahu a k vyrovnanému stavu by měly nakročit i v poměru podnikatelů. Vnímám ženy jakožto klíčový element moderního byznysu, který bude hýbat 21. stoletím. Bez velkých gest si jdou za svým, netrpí ješitností a jsou odolnější než muži. K rozhodnutí začít podnikat ale potřebují impuls a více sebevědomí, říká Karel Havlíček, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků.

Co ženy brzdí v rozletu?

Ženy to mají s podnikáním jinak než muži. Otázkou je, jestli jsou vůbec ženy schopné využít možností otevřeného podnikání a rovných příležitostí. Charakteristické vlastnosti něžného pohlaví, především větší zodpovědnost, skromnost nebo schopnost lépe předvídat situaci, se jim mohou stát velkou překážkou. Ukázala to zatím nejrozsáhlejší studie podnikání žen Životní strategie podnikatelek a podnikatelů na přelomu tisíciletí, kterou zpracoval Sociologický ústav Akademie věd ČR.

Ilustrační obrázek.
Autor: www.isifa.com

Ženy mohou pro start své vlastní firmy využít mnoha nabízených kurzů i finanční pomoci z EU. 

Když už žena začne podnikat, bývá zpravidla úspěšná a v ničem si nezadá s mužem. Problém je v tom, že řadě z nich chybí víra v sebe sama. Až 50 000 žen o podnikání nějakým způsobem přemýšlí, ale opět se dostáváme zpátky k odvaze do podnikání vůbec jít, uvádí Karel Havlíček. Ženy své obchodní záměry realizují za předpokladu, že mají kvalitní informace o podnikání, mají šikovného mentora a často také až v případech, kdy si mohou otestovat, co založení firmy a jejího vedení obnáší.

1. Začnu, až na to budu mít

Ženy jsou oproti mužům více racionálnější, více empatické a nejsou sebestředné, to jsou jistě výhody. Bohužel velkou překážkou a příčinou, proč se nepustí do vlastního podnikání, jsou obavy z neúspěchu a příliš velkého rizika vložit vlastní finance do rozjezdu. U začínajících podnikatelek se mohou objevit finanční problémy. Banky požadují za vyšší úvěry ručení majetkem, který ženám chybí. Podnikatelky si tak často musí vystačit se svými úsporami a s finanční podporou či půjčkou od rodiny a přátel. Pokud ženy na půjčku dosáhnou, dlouho se rozhodují, zda si ji mají vůbec vzít. Tento fakt se stupňuje například v době založení rodiny. Já jsem začala podnikat hned po střední škole a jistě to byla velká výhoda, protože mi občas nějaká ta prodělaná koruna nevadila a peníze byly až druhořadé, věnovala jsem se hlavně rozvoji firmy. Když jsem se vdala a ve 30 letech se mi narodil syn, tak se můj postoj k investicím a rizikům hodně změnil a už jsem mnohem opatrnější, říká Eva Vašková Čejková, zakladatelka projektu ŽENY s.r.o.

2. Nechci podnikat čistě pro zisk 

Ženy podnikání nevnímají jako naplňování vlastních ambicí. V tom se výrazným způsobem liší od mužů. Berou ho spíš jako východisko ze složité životní situace, například po ztrátě zaměstnání. Častým modelem ženy podnikatelky je proto takzvaná „pravá ruka manžela“. V takovém modelu impulz ke vstupu do podnikání vychází od muže, který svou ženu přemluví ke společnému vstupu do firmy. Muž je pak také pomyslnou hlavou rodinného podniku, která ho strategicky vede, žena mívá na starosti oblast administrativy a organizační podpory.

3. Chybí mi rady zkušených

Ženy rády sdílejí své pocity, radosti i strasti. Začátečnice jsou ve světě stále se měnící legislativy a povinností k úřadům ztracené. 82 % podnikajících žen uvedlo, že v začátcích by jim nejvíce pomohla přímá rada od zkušeného člověka. Ten by jim mohl pomoci odstranit nedostatky podnikatelského plánu, ve výpočtu návratnosti investic, ve finanční analýze, ale i v komunikačních dovednostech. Osobní rady jsou pak pro ženy mnohem důležitější než články na internetu. Přišlo mi už spousta dotazů na to, jak jsem dokázala podnikání zahájit. Jedna paní za mnou dokonce neváhala přijet až ze Slovenska. Velký problém žen je strach pustit se do nejistoty. To je velký blok. Ženy prostě kvůli svému založení mají větší problém se sebevědomím a hledají inspiraci a útočiště. Zkusit to jsou schopny až tehdy, když je mají, uvádí Hana Šemíková, majitelka cukrářské a pekařské firmy Simply good

4. Když se mi to povede, co rodina

Ženy jsou jakožto matky nebo potencionální matky spojovány s rolí pečovatelky. Často se s ní ale mnohem více než je zdrávo spojují ony samotné. Sladění činností ve firmě a v domácnosti pro ně představuje strašáka, který nemusí být tak velký, jak se jeví. U nás v agentuře to problém nikdy nebyl. Svatba, těhotenství a mateřství nejsou překážkou. Žena může částečně pracovat z domova. Schopná manažerka se pozná i podle toho, jak dokáže organizovat sama sebe a svou rodinu, komentuje situaci Janina Šlemínová, zakladatelka agentury Stars Communication

Je ale důležité, aby rodina projevila velkou dávku pochopení a podpory. Podnikatelka by měla členy rodiny na novou situaci připravit, nastavit nová pravidla vzájemného fungování a případné problémy řešit operativně. Problémem už dnes není, díky mateřským školám, dětským skupinám a jim podobným zařízením, ani hlídání dětí. 

5. Důležité je teplo domácího krbu

Genderové předsudky jsou dalším důležitým aspektem, který se podílí na tom, že se nám nedostává žen podnikatelek. Na ženy stále ještě není nahlíženo jako na hlavní živitelky rodiny, ale spíše jako na opatrovatelky rodinného krbu. Rodinný život, sociální hodnoty a stabilní zázemí jsou samozřejmě důležité, ale žena by si kvůli nim neměla kazit život a zanedbávat vlastní rozvoj.   

Začínající podnikatelky se musí připravit na to, že budou sou pozici obhajovat mnohem déle a složitěji, než by tomu bylo v případě muže. Rozhodující pozice jsou v drtivé většině obsazeny muži a ty mají často problém respektovat ženu, a zvlášť začátečnici, jako rovného partnera. Začínala jsem před 18 lety, dokázala jsem úspěšně zvládnout velké projekty, ale přesto jsem se ještě před 10, v některých případech i před 5 lety, setkávala s tím, že při strategickém rozhodování byl pro muže přijatelnější názor jiného muže než můj, vykládá Janina Šlemínová a upozorňuje, že pokud se žena dostane na vysoký post, měla by si také stále zachovávat ženskost.

  • 47 % žen se na majitelky společností vypracovalo z běžných pracovních pozic 
  • 26 % žen začalo podnikat z nutnosti (finanční tíseň, mateřská dovolená) 
  • 11 % žen začalo podnikat z nutnosti převzít po někom firmu (úmrtí dosavadního majitele nebo jiné nepříznivé situace) 
  • 8 % žen pokračuje v tradici rodinného podnikání 
  • 8 % žen cítí podnikání jako své poslání a naplnění svého života

Jak to vidí Hana, typická žena

Vše výše uvedené pak můžeme najít v jednom příběhu podnikatelky. Tou je Hana Šemíková, majitelka pekařství Simply good. Firmu otevřela před dvěma a půl roku a podnikatelkou se stala ze stejného důvodu, jako mnoho žen před ní. Řešila, co bude dělat po mateřské dovolené. Hana je inženýrkou ekonomie a před porodem i během mateřské dovolené pracovala v cestovním ruchu. Její zaměstnavatel měl ale stále méně práce, a proto se Hana rozhodla vydat vlastní cestou. Projížděla jsem inzeráty a absolvovala několik pohovorů. Jakmile se ale rozpovídáte o dítěti, vyvstane rázem problém. Navíc jsem cítila, že ačkoli pro tu práci mám předpoklady, není to podle mých představ. Mohla bych neznamená automaticky chtěla bych, vypráví Hana Šemíková. 

Když se začaly rozjíždět farmářské trhy a lidé projevili zájem o kvalitní potraviny, rozhodla se využít příležitosti a začít podnikat v tom, co ji vždycky bavilo. Vaření a pečení. Hana věří své intuici a také dá na souhry náhod. Právě to ji prý k podnikání dovedlo. Správné věci přicházejí ve správný čas, stačí poslouchat váš život a ten vás povede, líčí Hana a převlečení se z kostýmku do bílé zástěry si pochvaluje.

Zahájit podnikání je pro matku s malým dítětem pochopitelně těžší, ale kdo chce, ten to zvládne. Firma je pouze jednou z povinností, které si žena – matka musí začít organizovat. Do firmy investoval Hančin kamarád, ale ona si ponechala hlavní podíl na rozhodování. Chtěla totiž mít jistotu. Ženy jsou od přírody opatrnější než muži, kteří jsou často sebevědomější a v otázkách byznysu agresivnější. Obchodní partner měl velké vize, já se ho snažila držet nohama na zemi. Veliké plány jsou fajn, ale opatrnost není na škodu, říká Hana Šemíková. Přiznává, že ani jeden z přístupů není sám o sobě ideální a je dobré je propojit. Jinak má ale pocit, že ženy se mohou v podnikání dostat dál, protože jdou více do hloubky, využívají intuici a také emoce. Důležité je podle ní také umění přiznat chybu, což mnohým mužům dělá potíže. Ženy, které znám, se také víc zaměřují na podnikání, které má podle nich smysl. Orientují se na potřebu a nevidí na první pohled finanční zisk, pokračuje pekařka a cukrářka Hana Šemíková.

Kam pro inspiraci a radu

Problematikou podnikání žen se zabývá stále více organizací a projektů. Ženy se mohou hlásit do vzdělávacích kurzů, získávat granty od Evropské unie nebo jen začít využívat speciální coworkingová centra. Všechny mohou být dobrým odrazovým můstkem k tomu, aby české ženy mohly dobýt tuzemský trh.

Až do listopadu roku 2014 poběží pod hlavičkou Evropského sociálního fondu v ČR projekt Inspirujeme ženy k podnikání. Jeho cílem je poskytnout prostřednictvím přenosu dobrých zkušeností německého partnera českým podnikatelkám možnost přístupu k novým podnikatelským ideám, zdrojům inovací a dat potřebných pro úspěšné podnikání. Projekt pilotně odstartoval v Jihočeském kraji a postupně by se měl rozšířit do celé republiky. Přenos know-how a především styk se skutečnými příběhy a skutečnými úspěšnými ženami podnikatelkami by také měl zvednout podíl žen podnikatelek jakožto OSVČ. Těch je v České republice pouhých 29,3 % a v poměru k mužům je toto z hlediska rovných příležitostí alarmující. Hlásit se mohou ženy začínající podnikání a vykonávající samostatnou výdělečnou činnosti. Jedná se zejména o nezaměstnané a ženy po rodičovské dovolené, které chtějí začít své vlastní podnikání.

Asociace podnikatelek a manažerek ČR pak láká na Život nápadům. Na webových stránkách projektu se píše, že i zde je důležité především sdílet své představy, nadšení, ale i obavy. Je tedy více než jasné, že i zde je cíleno na ženské myšlení. Asociace nabízí nejen inspiraci, ale i užitečné nástroje, informace a kontakty, které bude začínající podnikatelka při prvních krocích potřebovat. Ty ženy, které už podnikají, se zase mohou hlásit na semináře a workshopy. Podpora žen patří k dlouhodobým celosvětovým projektům. Život nápadům vznikl za podpory společnosti GE Money Bank a je úzce napojen na neziskové organizace.

Nejnovějším projektem vůbec jsou ŽENY s.r.o. Jde o projekt, který se nechce profilovat jen jako webový informační portál, ale jako reálná skupina lidí, která bude prostřednictvím mentorů, soutěží a přednášek seznamovat mladou generaci s příležitostmi i nástrahami vlastního byznysu. Mezi hlavní aktivity projektu patří vlastní coworkingové centrum, kde se pořádají semináře a setkání na různá témata. Zároveň mohou tyto prostory ženy využít pro obchodní jednání či si je pronajmout pro své vlastní podnikatelské aktivity. 

Projekt lze také přenést formou franchisingu do jednotlivých regionů s know-how, zkušenostmi a zázemím, které ŽENY s.r.o. nabízí. Projekt jsme spustili koncem května a už nás jsou 2000. „Ženám nabízíme zábavu, řadu novinek a inspirace, ale především platformu, která se z online světa přenáší i do toho reálného. Pokud má jakákoliv žena podnikatelský záměr či již běžící projekt, jehož hlavní cílovou skupinou jsou právě ženy, tak jej může nabídnout přes nás. Vedle pomoci při startu podnikání můžeme nabídnout i společný marketing a první základnu zákaznic, říká Eva Vašková Čejková, zakladatelka projektu ŽENY s.r.o.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).