Hlavní navigace
Už zbývá jen pro podání daňového přiznání. Vyřešte je s našimi chytrými formuláři a tipy na slevy.

Živnostenský zákon: provozovna

Prostor, ve kterém je živnost provozována se označuje jako provozovna. Provoznovnou může být i automat, který slouží k prodeji zboží nebo poskytování služeb, případně i mobilní provozovna, která je přemístitelná a není umístěna na stejném místě po dobu delší než tři měsíce.

Živnostnik může své podnikání realizovat ve více provozovnách, pokud je vlastní nebo k provozovně má užívací právo (např. pronájem prostor). U pevných provozoven může živnostenský úřad požadovat, aby podnikatel prokázal k místnostem nebo objektům provozovny vlastnické nebo užívací právo.

Povinností podnikatele je zahájení a ukončení provozování živnosti v dané provozovně oznámit předem živnostenskému úřadu. Výjimkou je pouze zahájení živnostenského podnikání v provozovně, která je uvedena v ohlášení živnosti.

Podnikatel musí zajistit, aby byla provozovna způsobilá k podnikání a byla řádně označena.