Hlavní navigace

Malí podnikatelé si mohou nechat oznámkovat své hospodaření

11. 10. 2007
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Hodnocení vlastního hospodaření nezávislými agenturami je dnes pro velké společnosti už běžnou věcí. Ratingové stupně nejenže dávají podnikateli obrázek o ekonomickém zdraví vlastní firmy, jsou ale také určitou zárukou solventnosti pro obchodní partnery. Cestu ratingu proto volí stále častěji už i malí a střední podnikatelé.

Malí a střední podnikatelé ve znalosti ekonomického zdraví vlastní firmy trochu pokulhávají za velkými společnostmi. U nich už jsou odborné analýzy vlastního hospodaření v podobě určení ratingového stupně téměř běžnou záležitostí. Jednou z možností, jak se mohou i malí a střední podnikatelé objektivně podívat na vlastní hospodaření, je projekt nazvaný Rating MSP. Cílem tohoto projektu je především snaha umožnit i menším podnikatelským subjektům získat adekvátní pohled na hospodaření firmy. Samotný ratingový stupeň, který je v konečné fázi subjektu přidělen, odpovídá jednotlivým úrovním věřitelského rizika. Systém, používaný v rámci Ratingu MSP, zahrnuje sedmibodové hodnocení – A,B+, B, B-, C+, C, C-.

Specifikace jednotlivých vybraných stupňů ratingu

  • A (aa) Subjekt výrazně převyšuje rámec srovnatelných MSP. Jeho podnikání je finančně velmi stabilní a okolí dává dobré předpoklady budoucího vývoje. Schopnost dostát svým závazkům je velmi vysoká.
  • B+ (ab) Subjekt je v rámci srovnatelných MSP nadprůměrný. Jeho podnikání je finančně stabilní a okolí dává dobré předpoklady budoucího vývoje. Schopnost dostát svým závazkům je vysoká.
  • B (ac) Subjekt je v rámci srovnatelných MSP mírně nadprůměrný. Jeho podnikání je finančně poměrně stabilní a okolí dává dobré předpoklady budoucího vývoje. Schopnost dostát svým závazkům je průměrná.
  • B- (ad) Subjekt je v rámci srovnatelných MSP průměrný. Jeho podnikání vykazuje částečnou finanční stabilitu a okolí dává dobré předpoklady budoucího vývoje. Schopnost dostát svým závazkům je mírně snížená.
  • C+ (bd) Subjekt je v rámci srovnatelných MSP mírně podprůměrný. Jeho podnikání vykazuje jen částečnou finanční stabilitu a okolí dává předpoklady budoucího vývoje. Schopnost dostát svým závazkům je snížená.
  • C (ae) Subjekt je v rámci srovnatelných MSP podprůměrný. Jeho podnikání vykazuje malou finanční stabilitu, přestože okolí dává dobré předpoklady budoucího vývoje. Schopnost dostát svým závazkům je nejistá.
  • C- (be) Subjekt je v rámci srovnatelných MSP hluboce podprůměrný. Jeho podnikání vykazuje malou finanční stabilitu. I když okolí dává předpoklady budoucího vývoje. Schopnost dostát svým závazkům je velmi nejistá.

Proč si nechat přidělit ratingový stupeň?

Jak uvedl pro business server Podnikatel.cz Jiří Svoboda, projekt manažer Hospodářské komory hl.m.Prahy, výhodou je zvýšení důvěryhodnosti v očích obchodních partnerů, přehled o dlužnících, zlepšení vyjednávací pozice v obchodních vztazích, pomoc při vytvoření stabilního portfolia obchodních partnerů a v neposlední řadě nestranný, profesionální pohled na vlastní hospodaření, a tím pádem sebepoznání. Pro manažery a jednatele společností je získaný komentář a přidělený stupeň často důležitější než výsledky auditu. Velké pozitivum ratingového ohodnocení je také spatřováno ve zlepšení situace ve vztahu mezi klientem a bankou, protože malý podnikatel má ihned zlepšené podmínky a širší možnosti zažádat o úvěr.

Pro koho je rating MSP určen?

Aby zájemce z řad malých a středních podniků mohl o Rating MSP zažádat, musí splňovat následující podmínky – roční obrat firmy by se měl pohybovat mezi 6 až 500 miliony Kč, měla by vést podvojné účetnictví, vlastnit minimálně rok starou účetní historii a počet zaměstnaných lidí ve společnosti by neměl překročit horní hranici 250.

Rating MSP přináší pozitiva všem účastníkům. Malým a středním podnikům ukáže mimo jiné jejich konkurenceschopnost na trhu. Rating MSP má výhody i pro velké společnosti, které se mohou stát partnerem projektu a využívat jej pro hodnocení řetězce svých dodavatelů či obchodních partnerů, kdy rating dokáže eliminovat rizika vznikající při náhlém vypadnutí jednoho z dodavatelů, a tím snížit náklady s touto situací vznikající, uvádí Svoboda.

Krok za krokem k ratingu

Způsob získání ratingového ohodnocení zahrnuje několik fází. Prvním krokem je získání potřebných formulářů. Žadatel nejprve vyplní excelovský soubor potvrzující objednávku ratingu, pro potřeby vstupního formuláře použije data z posledních dvou účetních závěrek a aktuálního čtvrtletí a nakonec potvrdí souhlas o možnosti poskytnutí ratingu jiným, třetím subjektům. Aby byla žádost o vypracování ratingu přijata, není tohoto souhlasu bezpodmínečně třeba. Po vypsání jednotlivých dokumentů je potřeba je doručit osobně nebo poštou na vybraná kontaktní místa.

Během 10 dnů dojde ze strany ratingové agentury k ověření poskytnutých dat a spočítání ratingu včetně komentáře. Po uplynutí této doby je výsledek zaslán poštou nebo si jej zadavatel sám zobrazí po zasání hesla na speciální webové stránce. Platnost Ratingu MSP se obvykle pohybuje v rozmezí 3–12 měsíců.

Cena za ratingový stupeň

Vzhledem k tomu, že se díky hodnotnému ratingovému stupni může firma stát kvalitním obchodním partnerem pro další společnosti a důležitým hráčem ve svém oboru, je cena zaplacená za vytvoření a spočítání ratingu poměrně nízká. Za objednanou službu se platí minimální základ 4200,– bez DPH, pokud je poptávající subjekt členem Hospodářské komory, vyjde ho získání ratingového hodnocení o 600 korun méně. Za poptávanou službu se platí buď v hotovosti na kontaktním místě nebo bezhotovostním převodem se splatností 7 dnů.

Jak jinak bojovat proti nesolventnosti?

Podle Jiřího Svobody jiné podobné hodnocení postavené na takto profesionálním základu v České republice pro malé a střední podniky neexistuje. Eliminovat problematického obchodního partnera se dá více způsoby, ale žádný není postaven na hlubším sledování společnosti jako celku, jak je tomu v Ratingu MSP, dodává.

Pokud firma chce využít jiné možnosti, jak se chránit proti nesolventnosti obchodního partnera, který s ní uzavírá obchod, měla by se podle Karla Havlíčka, místopředsedy Asociace malých a středních podniků a živnostníků, zaměřit na takové faktory, jako jsou pověst firmy, bankovní reference nebo záruky, pojištění pohledávky, historie partnera, důvěryhodnost vlastníků apod. Obecně je ale podle něj nejobvyklejší alternativou pojištění pohledávek, směnky s osobním avalem vlastníků nebo manažerů či bankovní záruky.

Cloud 22 temata

Ratingová doložka je u některých smluv nutností

Řada společností, a už nejen těch velkých, se při uzavírání kontraktů zajímá o ratingovou doložku. Ratingová smluvní doložka zabezpečuje sledování stavu věřitelského rizika svých partnerů minimálně dvakrát ročně, a tím dokáže upozornit i na drobné změny ve stavu jejich finanční stability, uvádí Svoboda. Bez doložky se už velké kontrakty vůbec neuzavírají, podobný trend se postupně objevuje i při uzavírání smluv malých společností. Při sepisování smlouvy je tak nejlepší variantou ratingová doložka u každé ze zúčastněných stran. Vzájemně se tak smluvní partneři jistí, že uzavírají obchod s důvěryhodným subjektem a obchod se tak pro ně stává navzájem výhodný a čestný.

Jestliže se společnost rozhodne udělat si podrobný obraz o vlastní společnosti, je lepší zažádat externí subjekt o zpracování a vyhodnocení dat. Potlačí se tím tak možnost subjektivního náhledu, který by mohl zapříčinit nepřesné výsledky, a dá se prostor nezaujatosti externí ratingové agentury.

Anketa

Je pro malé a střední podnikatele RATING MSP opravdu výhodný?

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).