Hlavní navigace

KVALITA PRO ROZVOJ SPOLEČNOSTI

Komerční sdělení
Pod pojmem kvalita je možné si představit pokaždé něco rozdílného, ale je jasné, že kvalita nás ovlivňuje prakticky na každém kroku. Proto by měla být rozhodujícím vodítkem při výběru zboží a služeb.

Sdílet

KVALITA PRO ROZVOJ SPOLEČNOSTI

Pod pojmem kvalita je možné si představit pokaždé něco rozdílného, ale je jasné, že kvalita nás ovlivňuje prakticky na každém kroku. Proto by měla být rozhodujícím vodítkem při výběru zboží a služeb, a měla by být základem práce firem i veřejných institucí. S kvalitou se setkáváme i v péči o naše blízké, ve školství, vědě a mnoha dalších oblastech našeho života. Národní politika kvality, jejímž garantem je Ministerstvo průmyslu a obchodu, si klade za cíl všechny tyto aspekty sledovat a dále dlouhodobě rozvíjet.  

Národní politika kvality 

Vláda České republiky přijala v roce 2000 svým usnesením program Národní politiky kvality. Jejím cílem je vytvořit v České republice prostředí, ve kterém je kvalita přirozenou součástí života společnosti, a která přispívá k lepšímu uspokojování potřeb občanů i k ochraně životního prostředí.

NPK se zaměřuje i na vytvoření kvalitních podmínek pro uplatnění českých podnikatelských subjektů na širokém evropském trhu. NPK tak zasahuje do různých oblastí života naší společnosti a přispívá ke zvyšování kvality ve veřejném i podnikatelském prostoru.

Řízením NPK bylo pověřena Rada kvality ČR jako součást Ministerstva průmyslu a obchodu.

Rada kvality ČR

je poradním a koordinačním orgánem vlády ČR zaměřeným na uplatňování Národní politiky kvality v České republice. Spolupracuje s významnými tuzemskými i zahraničními organizacemi, které se zabývají kvalitou životního prostředí, bezpečnosti a společenské odpovědnosti. Rada kvality ČR má 17 odborných sekcí, jejímiž členy jsou specialisté jak z veřejného, tak i z podnikatelského sektoru. Výkonným orgánem Rady je Národní informační středisko podpory kvality, které působí při České společnosti pro jakost.  

Programy

Rada kvality ČR rovněž každoročně vyhlašuje a zajišťuje celou řadu programů, ať už to je např.: Program listopad – Měsíc kvality, Národní cena kvality ČR, Národní cena ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj, příp. spotřebiteli velmi oceňovaný Program Česká Kvalita.

Program Česká Kvalita

podporuje malé a střední podniky a umožňuje jim snadnější navázání kontaktu se spotřebiteli. Oceněná organizace tak může logem tohoto programu označit své produkty a služby. Spotřebitel tak má jistotu, že dostává skutečnou kvalitu. Program tím zabraňuje devalvaci seriózních značek kvality na českém trhu a rovněž omezuje působení různých „pseudoznaček“ kvality, které jsou jen marketingovými tahy některých výrobců. 

Od vzniku programu bylo oceněno už několik tisíc výrobků a služeb. Program Česká Kvalita, schválený vládou České republiky, je spotřebiteli velmi dobře vnímám a hodnocen. Aktuální přehled značek oceněných Programem Česká Kvalita lze nalézt na www.ceskakvalita.cz

Národní informační středisko podpory kvality

soustředí aktivity a programy v rámci Národní politiky kvality. Stará se o propagaci, publikační činnost, řídí projekty, národní ceny kvality i Program Česká Kvalita. Zároveň poskytuje občanům a institucím kvalifikované informace a zdroje z oblasti kvality. Rovněž na stránkách www.npj.cz  spravuje informační systém, který přináší aktuální informace z nejrůznějších oblastí kvality.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).