Hlavní navigace

NSK zlepšuje podmínky na trhu práce zaměstnancům i zaměstnavatelům

Pro letošní podzim si tým projektu NSK2 připravil sérii kulatých stolů.
20. 11. 2012

Sdílet

Na této regionální tour mají zaměstnavatelé možnost prodiskutovat aktuální problémy na trhu práce a hlavně se blíže seznámit s projektem NSK. 

Setkání u kulatého stolu většinou začíná krátkým představením provázaného systému, který tvoří Národní soustava povolání (dále NSP) a Národní soustava kvalifikací (dále NSK). Zatímco NSP je všem dostupná databáze povolání vycházející z aktuálních požadavků zaměstnavatelů, NSK slouží pro uznávání a certifikaci dalšího vzdělávání podle zákona č. 179/2006 Sb. V této fázi projektu je nadefinováno již více než 360 profesních kvalifikací a zapojeno je přes 1600 zaměstnavatelů z celé ČR. Zájem o profesní zkoušky vycházející ze standardů NSK stále stoupá, což je důkazem praktické úspěšnosti obou soustav. Realizační tým NSK2 se stále snaží do projektu aktivně zapojit co nejvíce firem, díky kterým bude možné rychleji reagovat na situaci na trhu práce prostřednictvím jejich připomínek a podnětů vycházejících z praxe.

Jde o výsledek, nikoliv cestu, která k němu vede! 

Osvědčení o profesní kvalifikaci je žadateli vydáno v případě, že před zkušební komisí příslušné Autorizované osoby prokáže osvojení požadovaných kompetencí a dovedností. Není ale důležité, jakým způsobem byly tyto dovednosti a kompetence získány. Pokud je někdo vyučen kuchařem, ale celý život pracuje v dílně se dřevem, může se přihlásit např. ke zkoušce “Truhlář nábytkář”, aniž by tento obor dříve studoval na odborné střední škole. V případě, že u zkoušky vyhoví všem požadavkům, které jsou v rámci NSK nadefinovány pro vybranou profesní kvalifikaci, dostane státem garantované osvědčení. Kvalifikační úrovně jednotlivých profesních kvalifikací jsou přiřazeny i k EQF (Evropský kvalifikační rámec), díky čemuž mají držitelé těchto certifikátů vyšší šanci získat zaměstnání i mimo Českou republiku.

Sektorové rady a jejich úloha v NSK 

Profesní kvalifikace jsou vytvářeny v tzv. Sektorových radách, které sdružují reprezentanty jednotlivých odvětví národního hospodářství. Lidé zapojení do činnosti všech dvaceti devíti Sektorových rad společně monitorují trh práce, analyzují profesní a kvalifikační potřeby, navrhují strukturu kvalifikací a hlavně vytvářejí popisy povolání a standardy jednotlivých profesních kvalifikací. Z uvedeného popisu práce Sektorových rad je zřejmé, že jde o odborníky z praxe, kteří svému oboru opravdu rozumějí a jsou hnacím motorem při zlepšování situace svého odvětví na trhu práce. Více na www.sektoroverady.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).