Hlavní navigace

4NET.TV solutions a.s.

Firma 4NET.TV solutions a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 3452, Krajský soud v Hradci Králové. Její základní kapitál je ve výši 18 950 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

04587413

Sídlo:

Češkova 834, Pardubice Zelené Předměstí (Pardubice V), 530 02

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

24. 11. 2015

DIČ:

CZ04587413

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
469 Nespecializovaný velkoobchod
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
620 Činnosti v oblasti informačních technologií
855 Ostatní vzdělávání
J Informační a komunikační činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 3452, Krajský soud v Hradci Králové

Obchodní firma

4NET.TV solutions a.s. od 24. 11. 2015

Právní forma

Akciová společnost od 24. 11. 2015

adresa

Češkova 834
Pardubice 53002 od 24. 11. 2015

Předmět podnikání

podnikání v elektronických komunikacích od 7. 10. 2016

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 24. 11. 2015

Ostatní skutečnosti

valná hromada obchodní společnosti 4NET.TV solutions a.s. se sídlem Češkova 834, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, identifikační číslo: 045 87 413, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B, vložka 3452 (dále též jen Společnost) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu takto: (i) zvýšení základního kapitálu Společnosti upsáním nových akcií je přípustné, když emisní kurs všech dříve upsaných akcií byl plně splacen; (ii) základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 2.350.000,- Kč (slovy: dva miliony tři sta padesát tisíc korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad ani pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu; (iii) na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 2.350 (slovy: dva tisíce tři sta padesát) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) (dále též jen Akcie); (iv) všichni akcionáři Společnosti se před tímto rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdali svého přednostního práva upsat Akcie Společnosti upisované na zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílů; (v) všechny Akcie na zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí budou nabídnuty k úpisu určenému zájemci, kterým je: pan Tomáš Říha, datum narození 13.6.1976, bytem Pardubice, Zelené Předměstí Pardubice V, U Suchého dubu č.p. 1711, kterému bude nabídnuto k úpisu celkem 2.115 (slovy: dva tisíce jedno sto patnáct) Akcií; obchodní společnost PODA a.s. se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, identifikační číslo: 258 16 179, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, které bude nabídnuto k úpisu celkem 235 (slovy: dvě stě třicet pět) Akcií, (vi) upsání Akcií na toto zvýšení základního kapitálu jinými osobami než výše uvedeným určeným zájemcem se nepřipouští; Akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky podle ust. § 480 až 483 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družs tvech (zákon o obchodních korporacích) (dále též jen jako ZOK); (vii) upisovací lhůta pro úpis Akcií předem určenými zájemci na toto zvýšení základního kapitálu Společnosti činí 14 dní ode dne tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu; předem určení zájemci upisuje Akcie na toto zvýšení základního kapitálu Společnosti písemnou smlouvou, která musí obsahovat náležitosti dle ust. § 479 ZOK; Společností podepsaný návrh smlouvy o úpisu Akcií s úředně ověřeným podpisem osoby zastupující Společnost je představenstvo Společnosti povinno doručit předem urč eným zájemcům bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu Společnosti spolu s upozorněním pro předem určené zájemce, že jsou povinni doručit Společnosti smlouvu o úpisu Akcií s jejich úředně ověřenými podpisy ve lhůtě pro úpis Akcií dle tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti, jinak je upsání Akcií předem určenými zájemci na toto zvýšení základního kapitálu neúčinné; (viii) výše emisního kursu každé jedné upisované Akcie je rovna její jmenovité hodnotě s tím, že tento emisní kurs může být splacen pouze peněžitým vkladem; (ix) předem určení zájemci jsou povinni splatit 100% emisního kursu jimi upsaných Akcií nejpozději do patnácti pracovních dnů ode dne upsání Akcií na účet Společnosti č. 4117334379/0800, vedený u obchodní společnosti Česká spořitelna, a.s; (x) majitelé akcií vydaných v souvislosti se zvýšením základního kapitálu mají ve smyslu článku XXII. odstavce 5. stanov Společnosti právo na podíl na zisku dosaženého v roce, ve kterém došlo k pravomocnému zápisu zvýšení základního kapitálu do obchod ního rejstříku. od 16. 2. 2016

Společnost 4NET.TV solutions a.s., se sídlem Češkova 834, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ: 04587413, vznikla rozdělením společnosti NETFORMS s.r.o., se sídlem Češkova 834, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ: 27549364, formou odštěpení se vznike m jedné nové společnosti, a to společnosti 4NET.TV solutions a.s., se sídlem Češkova 834, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ: 04587413, na kterou přešla část jmění rozdělované společnosti uvedená v projektu rozdělení vyhotoveném dne 17.9.2015. od 24. 11. 2015

Kapitál

Základní kapitál

vklad 18 950 000 Kč

od 16. 2. 2016

Základní kapitál

vklad 16 600 000 Kč

do 16. 2. 2016 od 24. 11. 2015
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 9 854 od 2. 8. 2016
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 9 096 od 2. 8. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 18 950 do 2. 8. 2016 od 16. 2. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 16 600 do 16. 2. 2016 od 29. 1. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 83 000 Kč, počet: 200 do 29. 1. 2016 od 24. 11. 2015

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Tomáš Říha

předseda představenstva

První vztah: 21. 10. 2020

vznik členství: 3. 8. 2020

vznik funkce: 3. 8. 2020

U Suchého dubu 1711, Pardubice, 530 02, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

 • jednatel

  NOMUS s.r.o.

  Češkova 834, Pardubice Zelené Předměstí (Pardubice V), 530 02

 • jednatel

  NETFORMS s.r.o.

  Češkova 834, Pardubice, 530 02

 • jednatel

  4NET.TV services s.r.o.

  Češkova 834, Pardubice Zelené Předměstí (Pardubice V), 530 02

Patrik Brom

člen představenstva

První vztah: 21. 10. 2020

vznik členství: 3. 8. 2020

Hlavní 8, Mnichovice, 251 64, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Mgr. Kateřina Rufer

člen představenstva

První vztah: 21. 10. 2020

vznik členství: 3. 8. 2020

U Parku 178/4, Ivančice, 664 91, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Tomáš Říha

předseda představenstva

První vztah: 25. 9. 2019 - Poslední vztah: 21. 10. 2020

vznik členství: 3. 8. 2019

zánik členství: 3. 8. 2020

vznik funkce: 3. 8. 2019

zánik funkce: 3. 8. 2020

U Suchého dubu 1711, Pardubice, 530 02, Česká republika

Patrik Brom

člen představenstva

První vztah: 25. 9. 2019 - Poslední vztah: 21. 10. 2020

vznik členství: 3. 8. 2019

zánik členství: 3. 8. 2020

Hlavní 8, Mnichovice, 251 64, Česká republika

Ing. Martin Šigut

člen představenstva

První vztah: 25. 9. 2019 - Poslední vztah: 21. 10. 2020

vznik členství: 3. 8. 2019

zánik členství: 3. 8. 2020

Přátelství 284/9a, Havířov, 736 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Martin Šigut

člen představenstva

První vztah: 22. 6. 2019 - Poslední vztah: 25. 9. 2019

vznik členství: 3. 8. 2018

zánik členství: 3. 8. 2019

Přátelství 284/9a, Havířov, 736 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Tomáš Říha

předseda představenstva

První vztah: 22. 6. 2019 - Poslední vztah: 25. 9. 2019

vznik členství: 3. 8. 2018

zánik členství: 3. 8. 2019

vznik funkce: 3. 8. 2018

zánik funkce: 3. 8. 2019

U Suchého dubu 1711, Pardubice, 530 02, Česká republika

Mgr. Kateřina Rufer

člen představenstva

První vztah: 22. 6. 2019 - Poslední vztah: 25. 9. 2019

vznik členství: 3. 8. 2018

zánik členství: 3. 8. 2019

U Parku 178/4, Ivančice, 664 91, Česká republika

Tomáš Říha

Předseda představenstva

První vztah: 7. 12. 2017 - Poslední vztah: 22. 6. 2019

vznik členství: 3. 8. 2017

zánik členství: 3. 8. 2018

vznik funkce: 3. 8. 2017

zánik funkce: 3. 8. 2018

U Suchého dubu 1711, Pardubice, 530 02, Česká republika

Ing. Martin Šigut

člen představenstva

První vztah: 7. 12. 2017 - Poslední vztah: 22. 6. 2019

vznik členství: 3. 8. 2017

zánik členství: 3. 8. 2018

Přátelství 284/9a, Havířov, 736 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Patrik Brom

člen představenstva

První vztah: 7. 12. 2017 - Poslední vztah: 22. 6. 2019

vznik členství: 3. 8. 2017

zánik členství: 3. 8. 2018

Hlavní 8, Mnichovice, 251 64, Česká republika

Mgr. Kateřina Rufer

Člen představenstva

První vztah: 14. 6. 2017 - Poslední vztah: 7. 12. 2017

vznik členství: 2. 8. 2016

zánik členství: 2. 8. 2017

U Parku 178/4, Ivančice, 664 91, Česká republika

Mgr. Kateřina Rufer

Člen představenstva

První vztah: 14. 6. 2017 - Poslední vztah: 7. 12. 2017

vznik členství: 2. 8. 2016

zánik členství: 2. 8. 2017

U Parku 178/4, Ivančice, 664 91, Česká republika

Ing. Martin Šigut

Člen představenstva

První vztah: 7. 10. 2016 - Poslední vztah: 7. 12. 2017

vznik členství: 2. 8. 2016

zánik členství: 2. 8. 2017

Přátelství 284/9a, Havířov, 736 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Martin Šigut

Člen představenstva

První vztah: 7. 10. 2016 - Poslední vztah: 7. 12. 2017

vznik členství: 2. 8. 2016

zánik členství: 2. 8. 2017

Přátelství 284/9a, Havířov, 736 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Mgr. Kateřina Dašovská

Člen představenstva

První vztah: 7. 10. 2016 - Poslední vztah: 14. 6. 2017

vznik členství: 2. 8. 2016

U Parku 178/4, Ivančice, 664 91, Česká republika

Další vztah k této osobě

Tomáš Říha

Předseda představenstva

První vztah: 7. 10. 2016 - Poslední vztah: 7. 12. 2017

vznik členství: 2. 8. 2016

zánik členství: 2. 8. 2017

vznik funkce: 9. 8. 2016

zánik funkce: 2. 8. 2017

U Suchého dubu 1711, Pardubice, 530 02, Česká republika

Mgr. Kateřina Dašovská

Člen představenstva

První vztah: 7. 10. 2016 - Poslední vztah: 14. 6. 2017

vznik členství: 2. 8. 2016

U Parku 178/4, Ivančice, 664 91, Česká republika

Další vztah k této osobě

Tomáš Říha

Předseda představenstva

První vztah: 7. 10. 2016 - Poslední vztah: 7. 12. 2017

vznik členství: 2. 8. 2016

zánik členství: 2. 8. 2017

vznik funkce: 9. 8. 2016

zánik funkce: 2. 8. 2017

U Suchého dubu 1711, Pardubice, 530 02, Česká republika

Tomáš Říha

člen představenstva

První vztah: 24. 11. 2015 - Poslední vztah: 7. 10. 2016

vznik členství: 24. 11. 2015

zánik členství: 2. 8. 2016

vznik funkce: 24. 11. 2015

U Suchého dubu 1711, Pardubice, 530 02, Česká republika

Tomáš Říha

člen představenstva

První vztah: 24. 11. 2015 - Poslední vztah: 7. 10. 2016

vznik členství: 24. 11. 2015

zánik členství: 2. 8. 2016

vznik funkce: 24. 11. 2015

U Suchého dubu 1711, Pardubice, 530 02, Česká republika

Společnost zastupují ve všech věcech alespoň dva členové představenstva společně.

od 7. 10. 2016

Společnost zastupuje jediný člen představenstva samostatně.

do 7. 10. 2016 od 24. 11. 2015

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Mgr. Jakub Jurásek

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 10. 2020

vznik členství: 3. 8. 2020

Souběžná 77/13, Brno, 636 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Mgr. Kateřina Rufer

První vztah: 25. 9. 2019 - Poslední vztah: 21. 10. 2020

zánik členství: 3. 8. 2020

vznik funkce: 3. 8. 2019

U Parku 178/4, Ivančice, 664 91, Česká republika

Patrik Brom

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 6. 2019 - Poslední vztah: 25. 9. 2019

vznik členství: 3. 8. 2018

zánik členství: 3. 8. 2019

Hlavní 8, Mnichovice, 251 64, Česká republika

Mgr. Kateřina Rufer

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 12. 2017 - Poslední vztah: 22. 6. 2019

vznik členství: 3. 8. 2017

zánik členství: 3. 8. 2018

U Parku 178/4, Ivančice, 664 91, Česká republika

Patrik Brom

Člen dozorčí rady

První vztah: 7. 10. 2016 - Poslední vztah: 7. 12. 2017

vznik členství: 2. 8. 2016

Hlavní 8, Mnichovice, 251 64, Česká republika

Patrik Brom

Člen dozorčí rady

První vztah: 7. 10. 2016 - Poslední vztah: 7. 12. 2017

vznik členství: 2. 8. 2016

Hlavní 8, Mnichovice, 251 64, Česká republika

Ing. Pavel Přeček

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 2. 2016 - Poslední vztah: 7. 10. 2016

vznik členství: 3. 2. 2016

zánik členství: 2. 8. 2016

Hlavní třída 196/64, Havířov, 736 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Pavel Přeček

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 2. 2016 - Poslední vztah: 7. 10. 2016

vznik členství: 3. 2. 2016

zánik členství: 2. 8. 2016

Hlavní třída 196/64, Havířov, 736 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

David Kulda

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 11. 2015 - Poslední vztah: 16. 2. 2016

vznik členství: 24. 11. 2015

vznik funkce: 24. 11. 2015

Obědovice 111, 503 51, Česká republika

David Kulda

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 11. 2015 - Poslední vztah: 16. 2. 2016

vznik členství: 24. 11. 2015

zánik členství: 3. 2. 2016

vznik funkce: 24. 11. 2015

zánik funkce: 3. 2. 2016

Obědovice 111, 503 51, Česká republika

Tomáš Kratochvíl

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 11. 2015 - Poslední vztah: 29. 1. 2016

vznik členství: 24. 11. 2015

Hrochův Týnec 92, 538 62, Česká republika

Tomáš Kratochvíl

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 11. 2015 - Poslední vztah: 29. 1. 2016

vznik členství: 24. 11. 2015

zánik členství: 17. 12. 2015

Hrochův Týnec 92, 538 62, Česká republika

Ladislav Radiměřský

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 11. 2015 - Poslední vztah: 29. 1. 2016

vznik členství: 24. 11. 2015

Lipovec 43, 538 43, Česká republika

Ladislav Radiměřský

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 11. 2015 - Poslední vztah: 29. 1. 2016

vznik členství: 24. 11. 2015

zánik členství: 17. 12. 2015

Lipovec 43, 538 43, Česká republika

Další vztahy firmy 4NET.TV solutions a.s.

Historické vztahy

Tomáš Říha

První vztah: 24. 11. 2015 - Poslední vztah: 29. 1. 2016

U Suchého dubu 1711, Pardubice, 530 02, Česká republika

Tomáš Říha

První vztah: 24. 11. 2015 - Poslední vztah: 29. 1. 2016

U Suchého dubu 1711, Pardubice, 530 02, Česká republika

Akcionáři

TOMÁŠ ŘÍHA

U Suchého dubu 1711, Česká republika, Pardubice, 530 02

do 29. 1. 2016 od 24. 11. 2015

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 2. 12. 2015

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 2. 12. 2015
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).