Hlavní navigace

AGENTURA VENKOVA, o.p.s.

Firma AGENTURA VENKOVA, o.p.s., obecně prospěšná společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou O 81, Krajský soud v Plzni.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

26387123

Sídlo:

Nerudova 2672/35, Plzeň Jižní Předměstí, 301 00

Právní forma:

Obecně prospěšná společnost

Datum vzniku:

30. 3. 2005

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

9499 Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n.
94999 Činnosti ostatních organizací j. n.

Obchodní rejstřík

Spisová značka

O 81, Krajský soud v Plzni

Obchodní firma

AGENTURA VENKOVA, o.p.s. od 30. 3. 2005

Právní forma

Obecně prospěšná společnost od 30. 3. 2005

adresa

Nerudova 2672/35
Plzeň 30100 od 15. 9. 2016

adresa

Nerudova 35
Plzeň 30127 do 15. 9. 2016 od 30. 3. 2005

Předmět podnikání

1. Poskytování informací (v souladu soborovou klasifikací ekonomických činností 91.11) se zaměřením na problematiku zemědělství arozvoje venkova, přenosem od centrálních orgánů ČR, Krajského úřadu vPlzni, Ministerstva zemědělství ČR, Zemědělské agentury a Pozemkového úřadu vPlzni aod Ústavu zemědělských apotravinářských informací Praha, aro různými způsoby, nediskriminačně všem cílovým skupinám vPlzeňském kraji, tzn. zemědělským podnikatelům ajejich profesním sdružením vkraji, regionálním iniciativám rozvo je venkova ilokálním samosprávám vkraji anestátním neziskovým organizacím srezortním (zemědělství avenkov) zaměřením působícím vkraji (dále jen - cílové skupiny). Poskytování informací zahrnuje plošný acílený přenos informací kcílovým skupinám včetně vytv oření zpětné informační vazby, ato za účelem napomáhat krealizaci cílů společné zemědělské politiky avenkovského rozvoje akaplikaci zákonných požadavků zásad správné zemědělské praxe. 2. Šíření informací všem cílovým skupinám vkraji za účelem zprostředkování jejich kontaktů na zemědělské státní aakreditované poradce zregistru Ministerstva zemědělství ČR. 3. Šíření informací na základě spolupráce sakčními skupinami, facilitátory, dále se zemědělskými školami avýzkumnými ústavy ataké sinformačními středisky vostatních krajích, ato za účelem zlepšení informovanosti cílových skupin vkraji oposledních poznatcí ch voblasti vědy avýzkumu aoaktivitách zemědělských škol avýzkumných ústavů vkraji. 4. Šíření informací cílovým skupinám vkraji na základě aza účelem rozvoje mezinárodní spolupráce voblasti zemědělství arozvoje venkova na krajské úrovni (zejména sBavorskem). 5. Poskytování adresných informací také ve formě konzultační činnosti pro individuální zájemce zřad cílových skupin, zejména na pomoc při iniciování, přípravě arealizaci jejich projektů voblasti zemědělství, rozvoje venkova nebo výzkumu avývoje, ato včetn ě pomoci při hledání nejvhodnější možnosti získání finanční podpory, grantu nebo jiného zdoje kfinancování těchto projektů. 6. Vzdělávání individuálních zájemců v oblasti zemědělství a rozvoje venkova. od 1. 2. 2017

1. Poskytování informací (v souladu s oborovou klasifikací ekonomických činností 91.11) se zaměřením na problematiku zemědělství a rozvoje venkova, přenosem od centrálních orgánů ČR, Krajského úřadu v Plzni, Ministerstva zemědělství ČR, Zemědělské agentur y a Pozemkového úřadu v Plzni a od Ústavu zemědělských a potravinářských informací Praha, a ro různými způsoby, nediskriminačně všem cílovým skupinám v Plzeňském kraji, tzn. zemědělským podnikatelům a jejich profesním sdružením v kraji, regionálním inicia tivám rozvoje venkova i lokálním samosprávám v kraji a nestátním neziskovým organizacím s rezortním (zemědělství a venkov) zaměřením působícím v kraji (dále jen - cílové skupiny). Poskytování informací zahrnuje plošný a cílený přenos informací k cílovým s kupinám včetně vytvoření zpětné informační vazby, a to za účelem napomáhat k realizaci cílů společné zemědělské politiky a venkovského rozvoje a k aplikaci zákonných požadavků zásad správné zemědělské praxe. 2. Šíření informací všem cílovým skupinám v kraji za účelem zprostředkování jejich kontaktů na zemědělské státní a akreditované poradce z registru Ministerstva zemědělství ČR. 3. Šíření informací na základě spolupráce s akčními skupinami, facilitátory, dále se zemědělskými školami a výzkumnými ústavy a také s informačními středisky v ostatních krajích, a to za účelem zlepšení informovanosti cílových skupin v kraji o posledních poznatcích v oblasti vědy a výzkumu a o aktivitách zemědělských škol a výzkumných ústavů v kraji. 4. Šíření informací cílovým skupinám v kraji na základě a za účelem rozvoje mezinárodní spolupráce v oblasti zemědělství a rozvoje venkova na krajské úrovni (zejména s Bavorskem). 5. Poskytování adresných informací také ve formě konzultační činnosti pro individuální zájemce z řad cílových skupin, zejména na pomoc při iniciování, přípravě a realizaci jejich projektů v oblasti zemědělství, rozvoje venkova nebo výzkumu a vývoje, a to včetně pomoci při hledání nejvhodnější možnosti získání finanční podpory, grantu nebo jiného zdoje k financování těchto projektů. do 1. 2. 2017 od 30. 3. 2005

Dozorčí rada

6 fyzických osob

Ladislav Krofta

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 9. 2016

Holovousy 33, 331 41, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Josef Dobrý

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 9. 2016

Příšov 13, 330 11, Česká republika

Ing. Zdeněk Vlasák

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 9. 2016

Předslav 18, 339 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Zdeněk Vlasák

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 10. 2012

Klatovy 19, 339 01, Česká republika

Josef Dobrý

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 10. 2012

Příšov 13, 330 11, Česká republika

Ladislav Krofta

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 10. 2012

Holovousy 33, 331 41, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Zdeněk Vlasák

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 10. 2012 - Poslední vztah: 15. 9. 2016

Klatovy 19, 339 01, Česká republika

Ladislav Krofta

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 10. 2012 - Poslední vztah: 15. 9. 2016

Holovousy 33, 331 41, Česká republika

Josef Dobrý

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 10. 2012 - Poslední vztah: 15. 9. 2016

Příšov 13, 330 11, Česká republika

Ing. Zdeněk Vlasák

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 11. 2008 - Poslední vztah: 2. 10. 2012

Klatovy 19, 339 01, Česká republika

František Janko

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 11. 2008 - Poslední vztah: 2. 10. 2012

U Trati 771, Kralovice, 331 41, Česká republika

Ing. Zdeněk Hynčík

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 11. 2008 - Poslední vztah: 2. 10. 2012

Kdyně 11, 345 06, Česká republika

Ing. Zdeněk Vlasák

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 3. 2005 - Poslední vztah: 25. 6. 2008

Měcholupy 19, Klatovy, 339 01, Česká republika

František Janko

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 3. 2005 - Poslední vztah: 25. 6. 2008

U Trati 771, Kralovice, 331 41, Česká republika

Ing. Zdeněk Kubeš

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 3. 2005 - Poslední vztah: 25. 6. 2008

Přeštice 89, 334 01, Česká republika

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Ing. Ladislav Štverák

První vztah: 2. 10. 2012

Zahradní 453, Mirošov, 338 43, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Blanka Fedáková

První vztah: 18. 10. 2011 - Poslední vztah: 10. 5. 2012

Dukelská 218, Klatovy, 339 01, Česká republika

Další vztahy firmy AGENTURA VENKOVA, o.p.s.

15 fyzických osob

Ing. Kateřina Ulrich

člen správní rady

První vztah: 22. 3. 2018

vznik členství: 15. 6. 2017

Dobříč 33, 331 51, Česká republika

Ing. Jaroslav Šíma

člen správní rady

První vztah: 22. 3. 2018

vznik členství: 15. 6. 2017

Rodáků 324, Spálené Poříčí, 335 61, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. František Trnka

člen správní rady

První vztah: 22. 3. 2018

vznik členství: 15. 6. 2017

Kolinec 279, 341 42, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Ondřej Votruba

člen správní rady

První vztah: 22. 3. 2018

vznik členství: 15. 6. 2017

Bílá 3, 463 43, Česká republika

Ivo Grüner

člen správní rady

První vztah: 22. 3. 2018

vznik členství: 15. 6. 2017

Žihle 22, 331 65, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

MVDr. Václav Brožík

předseda správní rady

První vztah: 22. 3. 2018

vznik členství: 15. 6. 2017

vznik funkce: 9. 1. 2018

Žinkovy 132, 335 54, Česká republika

Ing. Ondřej Votruba

člen správní rady

První vztah: 14. 2. 2018

vznik členství: 15. 7. 2014

Bílá 3, 463 43, Česká republika

Václav Brožík

První vztah: 15. 9. 2016

Žinkovy 132, 335 54, Česká republika

Ing. Ondřej Votruba

člen správní rady

První vztah: 7. 3. 2015

vznik členství: 15. 7. 2014

Květná 351, Zruč-Senec, 330 08, Česká republika

Ing. Jaroslav Šíma

člen správní rady

První vztah: 7. 3. 2015

vznik členství: 15. 7. 2014

Rodáků 324, Spálené Poříčí, 335 61, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. František Trnka

člen správní rady

První vztah: 7. 3. 2015

vznik členství: 15. 7. 2014

Kolinec 279, 341 42, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

MVDr. Václav Brožík

předseda správní rady

První vztah: 7. 3. 2015

vznik členství: 15. 7. 2014

vznik funkce: 30. 10. 2014

Žinkovy 132, 335 54, Česká republika

Kateřina Ulrich

člen správní rady

První vztah: 7. 3. 2015

vznik členství: 15. 7. 2014

Dobříč 33, 331 51, Česká republika

Ivo Grüner

člen správní rady

První vztah: 23. 11. 2013

Žihle 22, 331 65, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Václav Brožík

První vztah: 30. 3. 2005

Nepomuk 132, 335 01, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Ondřej Votruba

člen správní rady

První vztah: 14. 2. 2018 - Poslední vztah: 22. 3. 2018

vznik členství: 15. 7. 2014

zánik členství: 15. 6. 2017

Bílá 3, 463 43, Česká republika

Ing. František Trnka

člen správní rady

První vztah: 7. 3. 2015 - Poslední vztah: 22. 3. 2018

vznik členství: 15. 7. 2014

zánik členství: 15. 6. 2017

Kolinec 279, 341 42, Česká republika

Ing. Ondřej Votruba

člen správní rady

První vztah: 7. 3. 2015 - Poslední vztah: 14. 2. 2018

vznik členství: 15. 7. 2014

Květná 351, Zruč-Senec, 330 08, Česká republika

Kateřina Ulrich

člen správní rady

První vztah: 7. 3. 2015 - Poslední vztah: 22. 3. 2018

vznik členství: 15. 7. 2014

zánik členství: 15. 6. 2017

Dobříč 33, 331 51, Česká republika

MVDr. Václav Brožík

předseda správní rady

První vztah: 7. 3. 2015 - Poslední vztah: 22. 3. 2018

vznik členství: 15. 7. 2014

zánik členství: 15. 6. 2017

vznik funkce: 30. 10. 2014

zánik funkce: 15. 6. 2017

Žinkovy 132, 335 54, Česká republika

Ing. Jaroslav Šíma

člen správní rady

První vztah: 7. 3. 2015 - Poslední vztah: 22. 3. 2018

vznik členství: 15. 7. 2014

zánik členství: 15. 6. 2017

Rodáků 324, Spálené Poříčí, 335 61, Česká republika

Ing. Jaroslav Šíma

člen správní rady

První vztah: 17. 5. 2014 - Poslední vztah: 7. 3. 2015

Rodáků 324, Spálené Poříčí, 335 61, Česká republika

Ivo Grüner

člen správní rady

První vztah: 23. 11. 2013 - Poslední vztah: 22. 3. 2018

zánik členství: 20. 8. 2016

Žihle 22, 331 65, Česká republika

Ing. Ondřej Votruba

člen správní rady

První vztah: 18. 10. 2011 - Poslední vztah: 7. 3. 2015

Květná 351, Zruč-Senec, 320 08, Česká republika

MVDr. Václav Brožík

předseda správní rady

První vztah: 18. 10. 2011 - Poslední vztah: 7. 3. 2015

Nepomuk 132, 335 01, Česká republika

Ing. Petr Smutný

člen správní rady

První vztah: 14. 7. 2011 - Poslední vztah: 23. 11. 2013

Klenčí pod Čerchovem 353, 345 34, Česká republika

Ing. František Trnka

člen správní rady

První vztah: 14. 7. 2011 - Poslední vztah: 7. 3. 2015

Kolinec 279, 341 42, Česká republika

Jiří Tomec

člen správní rady

První vztah: 14. 7. 2011 - Poslední vztah: 7. 3. 2015

zánik členství: 14. 7. 2014

Politických vězňů 27A, Plzeň, 301 00, Česká republika

MVDr. Václav Brožík

člen správní rady

První vztah: 14. 7. 2011 - Poslední vztah: 18. 10. 2011

Nepomuk 132, 335 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Šíma

člen správní rady

První vztah: 14. 7. 2011 - Poslední vztah: 17. 5. 2014

Rodáků 324, Spálené Poříčí, 335 61, Česká republika

Ing. Petr Hodan CSc.

předseda správní rady

První vztah: 25. 6. 2008 - Poslední vztah: 18. 10. 2011

5. května 722, Přeštice, 334 01, Česká republika

MVDr. Václav Brožík

člen správní rady

První vztah: 20. 1. 2007 - Poslední vztah: 14. 7. 2011

Nepomuk 132, 335 01, Česká republika

Ing. Jiří Kalista

člen správní rady

První vztah: 20. 1. 2007 - Poslední vztah: 14. 7. 2011

Pod Lesem 170, Konstantinovy Lázně, 349 52, Česká republika

Ing. Pavel Moulis

člen správní rady

První vztah: 20. 1. 2007 - Poslední vztah: 14. 7. 2011

Nezvěstice č. 23, 332 04, Česká republika

Ing. František Trnka

člen správní rady

První vztah: 11. 5. 2006 - Poslední vztah: 14. 7. 2011

Kolinec č. 279, 341 42, Česká republika

Ing. Jaroslav Šíma

člen správní rady

První vztah: 11. 5. 2006 - Poslední vztah: 14. 7. 2011

Rodáků č. 324, Spálené Pořící, 335 61, Česká republika

Ing. Václav Švarc CSc.

člen správní rady

První vztah: 30. 3. 2005 - Poslední vztah: 11. 5. 2006

Marie Majerové 820, Kralovice, 331 41, Česká republika

Ing. Petr Hodan CSc.

předseda správní rady

První vztah: 30. 3. 2005 - Poslední vztah: 25. 6. 2008

5. května 722, Přeštice, 334 01, Česká republika

Jiří Tomec

člen správní rady

První vztah: 30. 3. 2005 - Poslední vztah: 11. 5. 2006

Politických vězňů 27/A, Plzeň, 301 00, Česká republika

Václav Brožík

První vztah: 30. 3. 2005 - Poslední vztah: 15. 9. 2016

Nepomuk 132, 335 01, Česká republika

Zemědělský svaz České republiky

První vztah: 15. 9. 2016

Hybernská 1613/38, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Dalších 13 vztahů k tomuto subjektu

Krajská agrární komora Plzeň

První vztah: 15. 9. 2016

Nerudova 2672/35, Plzeň Jižní Předměstí, 301 00

Dalších 8 vztahů k tomuto subjektu

 • Ing. Jiří Kolomazník

  člen dozorčí rady

  Předslav 40, 339 01, Česká republika

 • Jaroslav Šíma

  předseda představenstva

  Rodáků 324, Spálené Poříčí, 335 61, Česká republika

 • Jiří Tomec

  předseda dozorčí rady

  Akátová 1189, Starý Plzenec, 332 02, Česká republika

 • Ing. Zdeněk Částka

  místopředseda představenstva

  Malý Bor 39, 341 01, Česká republika

 • Danuše Hřibová

  člen dozorčí rady

  Ke Kukačce 784/1, Plzeň, 312 00, Česká republika

 • František Klíma

  místopředseda představenstva

  Mlečice 111, 338 08, Česká republika

 • Jakub Červenka

  člen dozorčí rady

  Podluhy 241, 268 01, Česká republika

 • Ing. Eva Jägerová

  předsedkyně dozorčí rady

  náměstí Generála Píky 2095/30, Plzeň, 326 00, Česká republika

Asociace soukromých zemědělců Plzeňsko, z.s.

První vztah: 2. 4. 2016

Husova 1079, Přeštice, 334 01

Dalších 5 vztahů k tomuto subjektu

Asociace soukromých zemědělců Plzeňsko, z.s.

První vztah: 22. 8. 2007 - Poslední vztah: 2. 4. 2016

Husova 1079, Přeštice, 334 01

Asociace soukromých zemědělců Plzeňsko, z.s.

První vztah: 30. 3. 2005 - Poslední vztah: 22. 8. 2007

Husova 1079, Přeštice, 334 01

Krajská agrární komora Plzeň

První vztah: 30. 3. 2005 - Poslední vztah: 15. 9. 2016

Nerudova 2672/35, Plzeň Jižní Předměstí, 301 00

Zemědělský svaz České republiky

První vztah: 30. 3. 2005 - Poslední vztah: 15. 9. 2016

Hybernská 1613/38, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).