Hlavní navigace

AGREGA, a.s.

Firma AGREGA, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 550, Krajský soud v Ostravě. Její základní kapitál je ve výši 21 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

47673443

Sídlo:

Polní 46, Bludov, 789 61

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

24. 6. 1993

DIČ:

CZ47673443

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

281 Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely
28290 Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely j. n.
451 Obchod s motorovými vozidly, kromě motocyklů
45200 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
47790 Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách
771 Pronájem a leasing motorových vozidel, kromě motocyklů
93110 Provozování sportovních zařízení

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 550, Krajský soud v Ostravě

Obchodní firma

AGREGA, a.s. od 24. 6. 1993

Právní forma

Akciová společnost od 24. 6. 1993

adresa

Polní 46
Bludov 78961 od 15. 11. 2016

adresa

Polní čp. 46
Bludov 78961 do 15. 11. 2016 od 20. 3. 2002

adresa

ul. Polní
Bludov do 20. 3. 2002 od 24. 6. 1993

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 19. 5. 2015

klempířství a oprava karoserií od 19. 5. 2015

poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru od 19. 5. 2015

opravy silničních vozidel od 11. 12. 2003

výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely do 19. 5. 2015 od 11. 12. 2003

zprostředkování obchodu do 19. 5. 2015 od 11. 12. 2003

maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím do 19. 5. 2015 od 11. 12. 2003

ubytovací služby do 19. 5. 2015 od 11. 12. 2003

opravy karosérií do 19. 5. 2015 od 11. 12. 2003

pronájem a půjčování věcí movitých do 19. 5. 2015 od 11. 12. 2003

provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici do 19. 5. 2015 od 11. 12. 2003

opravy karosérií do 11. 12. 2003 od 25. 10. 2000

pronájem motorových vozidel do 11. 12. 2003 od 25. 10. 2000

provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici do 11. 12. 2003 od 25. 10. 2000

opravy motorových vozidel do 11. 12. 2003 od 20. 9. 1995

stavba strojů s mechanickým pohonem do 11. 12. 2003 od 20. 9. 1995

zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb do 11. 12. 2003 od 20. 9. 1995

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 11. 12. 2003 od 20. 9. 1995

silniční motorová doprava do 11. 12. 2003 od 20. 9. 1995

poskytování dočasného ubytování v rekreačním zařízení do 11. 12. 2003 od 20. 9. 1995

diagnostika palivových a elektrických soustav v rozsahu živnosti volné do 20. 9. 1995 od 24. 6. 1993

práce s vysokozdvižným vozíkem do 20. 9. 1995 od 24. 6. 1993

opravy motorových vozidel do 20. 9. 1995 od 24. 6. 1993

stavba strojů s mechanickým pohonem do 20. 9. 1995 od 24. 6. 1993

výchovně - vzdělávací činnost v oblasti servisní a opravárenské činnosti do 20. 9. 1995 od 24. 6. 1993

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 20. 9. 1995 od 24. 6. 1993

silniční motorová doprava do 20. 9. 1995 od 24. 6. 1993

Ostatní skutečnosti

Valná hromada společnosti rozhodla dne 25.6.2020 o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 10.568.000,- Kč (slovy: deseti milionů pěti set šedesáti osmi tisíc korun českých) upsáním nových akcií společnosti peněžitými vklady takto: a) částka, o kterou má být základní kapitál společnosti zvýšen, s určením, zda se připouští upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku, popřípadě do jaké nejvyšší částky; základní kapitál společnosti bude zvýšen o částku 10.568.000,--Kč (slovy: deseti milionů pěti set šedesáti osmi tisíc korun českých), tedy na částku 21.000.000,--Kč (slovy: dvaceti jednoho milionu korun českých) a to upsáním nových akcií peněžitými vklady s využitím přednostního práva stávajících akcionářů s tím, že se nepřipouští zvýšení základního kapitálu nad tuto částku. b) počet, jmenovitá hodnota, druh upisovaných akcií společnosti, jejich forma; počet upisovaných akcií společnosti bude 10.568 (slovy: deset tisíc pět set šedesát osm) kusů akcií společnosti. Jmenovitá hodnota každé z upisovaných akcií společnosti bude činit 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), všechny upisované akcie společnosti budou kmenovými akciemi na majitele a budou vydány jako zaknihované cenné papíry. Emisní kurs každé nově upisované akcie společnosti se rovná její jmenovité hodnotě. c) údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií společnosti; upisování nových akcií společnosti proběhne ve dvou kolech. V prvním kole upisování má každý akcionář společnosti přednostní právo ve smyslu ust. § 484 odst. 1) zákona o obchodních korporacích upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu společnosti v rozsahu jeho podílu, pokud se takového práva nevzdal. Ve druhém kole upisování má každý akcionář společnosti přednostní právo dle § 484 odst. 2) zákona o obchodních korporacích na upsání i těch nových akcií, které neupsal jiný akcionář, a to poměrně podle počtu akcií vlastněných akcionáři, kteří rovněž využili tohoto svého přednostního práva ve druhém kole upisování, pokud se takového práva nevzdal. d) údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií společnosti v prvním kole: Místem pro vykonání přednostního práva na upisování akcií společnosti je sídlo společnosti Bludov, Polní 46, kde akcionáři upíší akcie ve smlouvě o upsání akcií. Tato smlouva bude uzavřena v sídle společnosti v pracovní dny v době od 9:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod. Lhůta pro vykonání přednostního práva na upisování akcií společnosti v prvním kole upisování činí 2 (dva) týdny a začne každému z akcionářů běžet dnem následujícím po dni, kdy bude uveřejněna informace o přednostním právu podle ust. § 485 odst. 1) zákona o obchodních korporacích. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě ve výši 1.000,-- Kč (slovy: jednoho tisíce korun českých) připadá podíl 10.568/10.432 na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč. Upisovat lze pouze celé akcie společnosti. e) účet u banky a lhůtu, v níž upisovatel splatí emisní kurs nebo jeho část emisní kurs upsaných akcií musí být splacen ve lhůtě pro splacení a bude trvat 10 dnů, a to na bankovní účet společnosti číslo 4908-841/0100. Lhůta pro splacení začne běžet následující den po uplynutí lhůty pro upsání akcií. Upisovatelé jsou povinni splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií. f) akcie společnosti, které nebudou upsány s využitím přednostního práva v prvním kole upisování akcií společnosti budou ve druhém kole upisování nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, a to akcionáři Ing. Jiřímu Pavlíkovi, nar. 10. 11. 1957, s bydlištěm Šumperk, Oblouková 3211/6, PSČ 787 01. Všechny upisované akcie společnosti budou kmenovými akciemi na majitele a budou vydány jako zaknihované cenné papíry. Emisní kurs každé nově upisované akcie společnosti se rovná její jmenovité hodnotě. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě ve výši 1.000,-- Kč (slovy: jednoho tisíce korun českých) připadá podíl 10.568/10.432 na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 1.000,--Kč. Upisovat lze pouze celé akcie společnosti. Lhůta pro upisování akcií společnosti ve druhém kole upisování činí 2 (dva) týdny, a to počínaje dnem, tj. 31. 7. 2020. Předem určený akcionář Ing. Jiří Pavlík upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Tato smlouva bude uzavřena v sídle společnosti v Bludov, Polní 46, v pracovní dny v době od 9:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod. e) účet u banky a lhůtu, v níž upisovatel splatí emisní kurs nebo jeho část emisní kurs upsaných akcií musí být splacen ve lhůtě pro splacení, a to na bankovní účet společnosti číslo 4908-841/0100. Lhůta pro splacení se stanovuje dvacetidenní a počíná běžet následující den po uplynutí lhůty pro upsání akcií ve druhém kole upisování. Peněžitý vklad je splacen ve lhůtě pro splacení, a to na účet společnosti číslo 4908-841/0100. Upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií. Důvodem návrhu na zvýšení základního kapitálu je realizace podnikatelského záměru a posilování vlastních finančních zdrojů společnosti k financování tohoto záměru. Akcie nebude upisovány na základě veřejné nabídky podle ust. § 480 až 483 zákona o obchodních korporacích. Upisování akcií se navrhuje realizovat s využitím možnosti upsání akcií před zápisem usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku v souladu s ust. § 477 odst. 2) zákona o obchodních korporacích, je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí řádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V případě splnění této podmínky je upsání akcií neúčinné. V případě, že předem určený akcionář neupíše akcie v souladu s tímto rozhodnutím, rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu se ve smyslu ust. § 493 zákona o obchodních korporacích zrušuje a vkladová povinnost zaniká. od 23. 9. 2020

Zřízení: Akciová společnost byla založena podle par. 172 z.č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého nám. 32. od 24. 6. 1993

Den vzniku: 01.01.1991 od 24. 6. 1993

Kapitál

Základní kapitál

vklad 21 000 000 Kč

od 23. 9. 2020

Základní kapitál

vklad 10 432 000 Kč

do 23. 9. 2020 od 9. 2. 1994

Základní kapitál

vklad 9 520 000 Kč

do 9. 2. 1994 od 24. 6. 1993
Kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 21 000 od 23. 9. 2020
Kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 10 432 do 23. 9. 2020 od 19. 5. 2015
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 10 432 do 19. 5. 2015 od 9. 2. 1994
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 2 691 do 9. 2. 1994 od 24. 6. 1993
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 6 829 do 9. 2. 1994 od 24. 6. 1993

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Ing. Jiří Pavlík

Předseda představenstva

První vztah: 23. 9. 2020

vznik členství: 25. 6. 2020

vznik funkce: 25. 6. 2020

Oblouková 3211/6, Šumperk, 787 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Tomáš Pavlík

Místopředseda představenstva

První vztah: 23. 9. 2020

vznik členství: 25. 6. 2020

vznik funkce: 25. 6. 2020

Rybářská 606, Vikýřovice, 788 13, Česká republika

Historické vztahy

Miroslav Adámek

člen představenstva

První vztah: 19. 5. 2015 - Poslední vztah: 23. 9. 2020

vznik členství: 30. 6. 2014

zánik členství: 30. 6. 2019

Krameriova 1004/33, Šumperk, 787 01, Česká republika

František Pavlík

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 5. 2015 - Poslední vztah: 23. 9. 2020

vznik členství: 30. 6. 2014

zánik členství: 30. 6. 2019

vznik funkce: 30. 6. 2014

zánik funkce: 30. 6. 2019

Hněvotínská 852/10, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jiří Pavlík

předseda představenstva

První vztah: 19. 5. 2015 - Poslední vztah: 23. 9. 2020

vznik členství: 30. 6. 2014

zánik členství: 30. 6. 2019

vznik funkce: 30. 6. 2014

zánik funkce: 30. 6. 2019

Oblouková 3211/6, Šumperk, 787 01, Česká republika

František Pavlík

místopředseda představenstva

První vztah: 22. 7. 2014 - Poslední vztah: 19. 5. 2015

zánik členství: 30. 6. 2014

zánik funkce: 30. 6. 2014

Hněvotínská 852/10, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jiří Pavlík

předseda představenstva

První vztah: 14. 7. 2014 - Poslední vztah: 19. 5. 2015

zánik členství: 30. 6. 2014

zánik funkce: 30. 6. 2014

Oblouková 3211/6, Šumperk, 787 01, Česká republika

František Pavlík

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 3. 2002 - Poslední vztah: 22. 7. 2014

Boleslavova 15, Olomouc, Česká republika

Miroslav Adámek

člen představenstva

První vztah: 20. 3. 1997 - Poslední vztah: 19. 5. 2015

zánik členství: 30. 6. 2014

Krameriova 33, Šumperk, Česká republika

Ing. Jiří Pavlík

předseda představenstva

První vztah: 20. 3. 1997 - Poslední vztah: 14. 7. 2014

Špalkova 49, Bludov, Česká republika

František Pavlík

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 3. 1997 - Poslední vztah: 20. 3. 2002

Boleslavova 15, Olomouc, Česká republika

Ing. Radomír Adámek

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 9. 1995 - Poslední vztah: 20. 3. 1997

Oskara Nedbala 22, Prostějov, Česká republika

Ing. Jiří Ston

předseda představenstva

První vztah: 20. 9. 1995 - Poslední vztah: 20. 3. 1997

Nová 2, Mohelnice, Česká republika

Ing. Ronald Loydl, Csc.

člen představenstva

První vztah: 20. 9. 1995 - Poslední vztah: 20. 3. 1997

Černá cesta 31, Olomouc, Česká republika

Ing. Jiří Pavlík

člen představenstva

První vztah: 20. 9. 1995 - Poslední vztah: 20. 3. 1997

Špalkova 49, Bludov, Česká republika

Miroslav Adámek

člen představenstva

První vztah: 20. 9. 1995 - Poslední vztah: 20. 3. 1997

Krameriova 33, Šumperk, Česká republika

Ing. Jaroslav Macháček

člen představenstva

První vztah: 24. 1. 1995 - Poslední vztah: 20. 9. 1995

Revoluční 21, Šumperk, Česká republika

Ing. Jiří Ston

člen představenstva

První vztah: 24. 1. 1995 - Poslední vztah: 20. 9. 1995

Nová 2, Mohelnice, Česká republika

Zdeněk Ston

člen představenstva

První vztah: 24. 1. 1995 - Poslední vztah: 20. 9. 1995

Polní 652, Bludov, Česká republika

Jaroslav Vysloužil

člen představenstva

První vztah: 24. 1. 1995 - Poslední vztah: 20. 9. 1995

Pod hájovnou 6, Šumperk, Česká republika

Ing. Břetislav Nantl

člen představenstva

První vztah: 9. 2. 1994 - Poslední vztah: 24. 1. 1995

Severovýchod 51, Zábřeh na Moravě, Česká republika

Josef Moravec

člen představenstva

První vztah: 24. 6. 1993 - Poslední vztah: 24. 1. 1995

Na výsluní 19, Zábřeh, Česká republika

Ing. František Ston

člen představenstva

První vztah: 24. 6. 1993 - Poslední vztah: 24. 1. 1995

Polní 651, Bludov, Česká republika

Ing. Michal Ston

člen představenstva

První vztah: 24. 6. 1993 - Poslední vztah: 24. 1. 1995

Polní 847, Bludov, Česká republika

Miroslav Adámek

člen představenstva

První vztah: 24. 6. 1993 - Poslední vztah: 20. 9. 1995

Krameriova 33, Šumperk, Česká republika

Ing. Pavel Ston

člen představenstva

První vztah: 24. 6. 1993 - Poslední vztah: 9. 2. 1994

Komenského 656, Bludov, Česká republika

Společnost zastupuje předseda nebo místopředseda představenstva, každý samostatně.

od 19. 5. 2015

Jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány představenstvo jako celek, nebo samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. Za společnost se podepisuje tak, že k napsanému nebo natištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda představenstva.

do 19. 5. 2015 od 20. 3. 1997

Jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu, představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď podepisují společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, a to tak, že připojí svůj podpis k názvu společnosti či otisku razítka.

do 20. 3. 1997 od 24. 6. 1993

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Pavel Soural

Člen dozorčí rady

První vztah: 23. 9. 2020

vznik členství: 25. 6. 2020

Bohdíkov 62, 789 64, Česká republika

Historické vztahy

Pavel Soural

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 6. 2016 - Poslední vztah: 23. 9. 2020

vznik členství: 30. 6. 2014

zánik členství: 30. 6. 2019

Bohdíkov 62, 789 64, Česká republika

Jaroslav Čech

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 5. 2015 - Poslední vztah: 23. 9. 2020

vznik členství: 30. 6. 2014

zánik členství: 30. 6. 2019

vznik funkce: 30. 6. 2014

zánik funkce: 30. 6. 2019

Nádražní 452, Bludov, 789 61, Česká republika

Další vztah k této osobě

Pavel Soural

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 5. 2015 - Poslední vztah: 16. 6. 2016

vznik členství: 30. 6. 2014

Revoluční 1678/18C, Šumperk, 787 01, Česká republika

Ing. Martin Koubek

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 5. 2015 - Poslední vztah: 23. 9. 2020

vznik členství: 30. 6. 2014

zánik členství: 30. 6. 2019

Na Vozovce 265/38, Olomouc, 779 00, Česká republika

Dalších 23 vztahů k této osobě

Ing. Martin Koubek

člen

První vztah: 14. 6. 2013 - Poslední vztah: 19. 5. 2015

zánik členství: 30. 6. 2014

Na Vozovce 265/38, Olomouc, 779 00, Česká republika

Dalších 23 vztahů k této osobě

Pavel Soural

člen

První vztah: 20. 11. 1998 - Poslední vztah: 19. 5. 2015

zánik členství: 30. 6. 2014

Revoluční 18C, Šumperk, Česká republika

Ing. Martin Koubek

člen

První vztah: 20. 11. 1998 - Poslední vztah: 14. 6. 2013

Černá cesta 6, Olomouc, Česká republika

Jaroslav Čech

předseda

První vztah: 20. 3. 1997 - Poslední vztah: 19. 5. 2015

zánik členství: 30. 6. 2014

zánik funkce: 30. 6. 2014

Nádražní 452, Bludov, Česká republika

Pavel Soural

člen

První vztah: 20. 3. 1997 - Poslední vztah: 20. 11. 1998

Erbenova 9, Šumperk, Česká republika

JUDr. Eva Marešová

člen

První vztah: 20. 3. 1997 - Poslední vztah: 20. 11. 1998

Kmochova 13, Olomouc, Česká republika

Jaroslav Vysloužil

člen

První vztah: 20. 9. 1995 - Poslední vztah: 20. 3. 1997

Pod hájovnou 6, Šumperk, Česká republika

Ing. Hanuš Griese

předseda

První vztah: 20. 9. 1995 - Poslední vztah: 20. 3. 1997

Oskara Nedbala 21, Prostějov, Česká republika

Zdeněk Ston

člen

První vztah: 20. 9. 1995 - Poslední vztah: 20. 3. 1997

Polní 652, Bludov, Česká republika

Miroslav Stejskal

člen

První vztah: 24. 1. 1995 - Poslední vztah: 20. 9. 1995

Žižkova 12a, Šumperk, Česká republika

Pavel Soural

člen

První vztah: 24. 1. 1995 - Poslední vztah: 20. 9. 1995

Erbenova 9, Šumperk, Česká republika

Marcela Zatloukalová

člen

První vztah: 24. 6. 1993 - Poslední vztah: 24. 1. 1995

Za školou 842, Bludov, Česká republika

Antonín Dvořák

člen

První vztah: 24. 6. 1993 - Poslední vztah: 24. 1. 1995

Lázeňská 394, Bludov, Česká republika

Ing. Roman Kotrlý

člen

První vztah: 24. 6. 1993 - Poslední vztah: 20. 9. 1995

Polní 729, Bludov, Česká republika

Ing. Jiří Juránek

člen

První vztah: 24. 6. 1993 - Poslední vztah: 20. 9. 1995

Polní 389, Bludov, Česká republika

Další vztahy firmy AGREGA, a.s.

1 fyzická osoba

Ing. Jiří Ston

První vztah: 15. 11. 2016

Ležáky 957/5, Šumperk, 787 01, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Jiří Ston

První vztah: 25. 10. 2000 - Poslední vztah: 15. 11. 2016

Ležáky 5, Šumperk, Česká republika

Ing. Jiří Ston

První vztah: 25. 10. 2000 - Poslední vztah: 15. 11. 2016

Ležáky 5, Šumperk, Česká republika

Ing. Jiří Ston

První vztah: 20. 11. 1998 - Poslední vztah: 25. 10. 2000

Nová 2, Mohelnice, Česká republika

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 24. 6. 1993

Živnosti

Klempířství a oprava karoserií
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 15. 7. 2000
Opravy silničních vozidel
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 9. 6. 1994
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Výroba plastových a pryžových výrobků
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 • Výroba strojů a zařízení
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 • Ubytovací služby
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 9. 6. 1994

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).