Hlavní navigace

AKCENTA CZ a.s.

Firma AKCENTA CZ a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 9662, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 100 125 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25163680

Sídlo:

Salvátorská 931/8, Praha, 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

16. 6. 1997

DIČ:

CZ25163680

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí
velikostní kat. dle počtu zam. 100 - 199 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

649 Ostatní finanční zprostředkování
64992 Obchodování s cennými papíry na vlastní účet
702 Poradenství v oblasti řízení
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 9662, Městský soud v Praze

Obchodní firma

AKCENTA CZ,a.s. od 16. 6. 1997

Obchodní firma

AKCENTA CZ a.s. od 1. 7. 2013

Právní forma

Akciová společnost od 16. 6. 1997

adresa

Salvátorská 931/8
Praha 11000 od 24. 4. 2017

adresa

Ovocný trh 572/11
Praha 11000 do 24. 4. 2017 od 1. 7. 2013

adresa

U Vršovického hřbitova 554
Praha 10 10100 do 1. 7. 2013 od 8. 7. 2004

adresa

Soběslavská 2399
Tábor do 8. 7. 2004 od 16. 6. 1997

Předmět podnikání

platební služby dle zák. č. 370/2017 Sb.: - vkládání hotovosti na platební účet vedený společností dle § 3 odst. 1 písm. a) uvedeného zákona, - výběr hotovosti z platebního účtu vedeného společností dle § 3 odst. 1 písm. b) uvedeného zákona, - provádění převodu peněžních prostředků dle § 3 odst. 1 písm. c) uvedeného zákona, -provádění převodu peněžních prostředků dle § 3 odst. 1 písm. d) uvedeného zákona - vydávání a správa platebních prostředků a zařízení k přijímání platebních prostředků dle § 3 odst. 1 písm. e) uvedeného zákona, - provádění převodů peněžních prostředků dle § 3 odst. 1 písm. f) uvedeného zákona od 24. 8. 2020

činnost obchodníka s cennými papíry dle zák. č. 256/04 Sb. v rozsahu hlavních investičních služeb, tj.: - přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, - provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka, - obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, - doplňkové investiční služby: úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb, vše ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. d) uvedeného zákona od 2. 5. 2012

platební služby dle zák. č. 284/09 Sb.: - vkládání hotovosti na platební účet vedený společností dle § 3 odst. 1 písm. a) uvedeného zákona, - výběr hotovosti z platebního účtu vedeného společností dle § 3 odst. 1 písm. b) uvedeného zákona, - provádění převodu peněžních prostředků dle § 3 odst. 1 písm. c) uvedeného zákona, - vydávání a správa platebních prostředků a zařízení k přijímání platebních prostředků dle § 3 odst. 1 písm. e) uvedeného zákona, - provádění převodů peněžních prostředků dle § 3 odst. 1 písm. f) uvedeného zákona do 24. 8. 2020 od 2. 5. 2012

obchody s devizovými hodnotami - nákup a prodej cizí měny za jinou měnu bezhotovostním převodem peněžních prostředků do 2. 5. 2012 od 28. 4. 2010

povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry v rozsahu hlavních investičních služeb - podle § 4 odst. 2 písm. a), b), c), d) a doplňkové investiční služby - podle § 4 odst. 3 písm. a) do 2. 5. 2012 od 28. 4. 2010

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 13. 5. 2009

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence do 2. 5. 2012 od 13. 5. 2009

poskytování peněžních služeb - zprostředkování úhrad do zahraničí a přijímání úhrad ze zahraničí do 13. 5. 2009 od 6. 9. 2000

obchody s devizovými hodnotami - nákup a prodej cizí měny za jinou měnu bezhotovostním převodem peněžních prostředků do 13. 5. 2009 od 6. 9. 2000

obchodní činnost - nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 16. 1. 2003 od 16. 6. 1997

realitní činnost do 16. 1. 2003 od 16. 6. 1997

reklamní a propagační činnost do 16. 1. 2003 od 16. 6. 1997

účetnické práce do 13. 5. 2009 od 16. 6. 1997

činnost organizačních a ekonomických poradců do 13. 5. 2009 od 16. 6. 1997

zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb do 13. 5. 2009 od 16. 6. 1997

administrativní práce do 13. 5. 2009 od 16. 6. 1997

Ostatní skutečnosti

Jediný akcionář obchodní společnosti AKCENTA CZ a.s. se sídlem Salvátorská 931/8, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ 25163680, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce číslo 9662, rozhodl v působnosti valné hromady d ne 17. 6. 2020 takto: - Se ziskem vykázaným za rok 2019 (slovy dva tisíce devatenáct) v celkové výši 22.616.898,05 Kč (slovy dvacet dva milionů šest set šestnáct tisíc osm set devadesát osm korun českých pět haléřů) se naloží tak, že částka ve výši 19.000.000,-- Kč (slovy deva tenáct miliónů korun českých) se převede na účet nerozděleného zisku a částka ve výši 3.616.898,05 Kč (slovy tři milióny šest set šestnáct tisíc osm set devadesát osm korun českých pět haléřů) bude vyplacena jako výplata podílu na zisku společnosti (výpla ta dividendy). - Základní kapitál společnosti AKCENTA CZ a.s. ve výši 24.030.000,-- Kč (slovy dvacet čtyři miliónů třicet tisíc korun českých) se zvyšuje o částku 76.095.000,-- Kč (slovy sedmdesát šest miliónů devadesát pět tisíc korun českých) na částku ve výši 100.12 5.000,-- Kč (slovy jedno sto miliónů jedno sto dvacet pět tisíc korun českých). - Základní kapitál se zvyšuje z vlastních zdrojů společnosti a to z vlastních zdrojů společnosti evidovaných v rozvaze ke dni 31. 12. 2019 (slovy třicátého prvního prosince roku dva tisíce devatenáct) v části pasiva v řádku P 9 emisní ážio částkou 140.000 ,-- Kč (slovy jedno sto čtyřicet tisíc korun českých), v části pasiva v řádku P 10 rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku částkou 28.002.000,-- Kč (slovy dvacet osm miliónů dva tisíce korun českých), v řádku P 14 nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období částkou 47.953.000,-- Kč (slovy čtyřicet sedm miliónů devět set padesát tři tisíc korun českých). - V souvislosti se zvýšením základního kapitálu se zvýší jmenovitá hodnota akcií a to takto: jmenovitá hodnota každé akcie ve výši 450.000,-- Kč (slovy čtyři sta padesát tisíc korun českých) se zvyšuje o částku 1.425.000,-- Kč (slovy jeden milión čtyři sta dvacet pět tisíc korun českých) na částku 1.875.000,-- Kč (slovy jeden milión osm set sedmd esát pět tisíc korun českých), jmenovitá hodnota každé akcie ve výši 90.000,-- Kč (slovy devadesát tisíc korun českých) se zvyšuje o částku 285.000,-- Kč (slovy dvě stě osmdesát pět tisíc korun českých) na částku 375.000,-- Kč (slovy tři sta sedmdesát pět tisíc korun českých). - Na zvýšení základního kapitálu se podílí jediný akcionář v poměru jmenovitých hodnot svých akcií. - Lhůta pro předložení akcií činí 1 (slovy jeden) měsíc ode dne, kdy bude nová výše základního kapitálu zapsána do obchodního rejstříku. V souvislosti s rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu dojde ke změně stanov. Řádná účetní závěrka společnosti AKCENTA CZ a.s. za rok 2019, sestavená ke dni 31. 12. 2019, ověřená auditorem bez výhrad byla schválena rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 30. 4. 2020 a na základě ní bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu. Údaje ze schválené řádné účetní závěrky jsou ke dni rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu beze změn a výše částky, o kterou se základní kapitál zvyšuje, odpovídá požadavkům ustanovení § 495 odst. 2 a 497 zákona o obchodních korporacích. od 17. 6. 2020

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 10. 7. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 24. 8. 2020 od 10. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 2 do 1. 6. 2021 od 10. 7. 2014

Usnesením valné hromady ze dne 13. 11. 2008 bylo rozhodnuto o snížení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál společnosti se snižuje o 29 370 000,-- Kč (dvacet devět milionů tři sta sedmdesát tisíc korun českých), snížením jmenovité hodnoty akcií: 1. 21 (dvaceti jednoho) kusu o stávající jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč na novou výši 450 000,- Kč 2. 162 (sto šedesáti dvou) kusů o stávající jmenovité hodnotě 200 000,- Kč na novou výši 90 000,- Kč 3. důvodem snížení základního kapitálu je přebytek provozního kapitálu společnosti, který nebude pro společnost v nadcházejícím období potřebný z důvodu dobrých (tj. kladných a stále rostoucích) hospodářských výsledků podnikání společnosti 4. částka snížení bude vyplacena akcionářům poměrně dle hodnoty jimi vlastněných akcií 5. akcionáři jsou povinni předložit akcie k výměně ve lhůtě 10 (deseti) dnů po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 24. 2. 2009 od 18. 11. 2008

Usnesením valné hromady ze dne 2. 10. 2008 bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 32 400 000,-- Kč (třicet dva milióny čtyři sta tisíc korun českých), vydáním 162 (jednoho sta šedesáti dvou) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jmeno vité hodnotě 200 000,-- Kč (dvě stě tisíc korun českých), s omezenou převoditelností podle čl. IX. odst. 10 stanov, v emisním kurzu, který se rovná jmenovité hodnotě akcií a činí 200 000,-- Kč (dvě stě tisíc korun českých); při hlasování na valné hromadě bude na každou novou akcii o jmenovité hodnotě 200 000,-- Kč připadat jeden hlas, na každou stávající akcii o jmenovité hodnotě 1 000 000,-- Kč bude při hlasování na valné hromadě připadat 5 (pět) hlasů. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nové akcie mohou být upsány výlučně nepeněžitým vkladem předem určených zájemců, a to vkladem vlastnického práva ke kombinované ochranné známce AKCENTA, zapsané u Úřadu průmyslového vlastnictví pod číslem 271165, pro třídu 36 ? finanční služby, jejímiž vl astníky jsou Ing. Milan Lacina, nar. 8.11.1971, bytem Tábor, Čekanická 325, Simona Šafaříková, nar. 26.9.1979, bytem Český Krumlov, Na Vyhlídce 147, a Vít Lacina, nar. 20.5.1986, bytem Tábor, Čekanická 325, kterou společnost dosud užívá na základě licenčn í smlouvy; ochranná známka byla oceněna znaleckým posudkem číslo 032/2008 znalce JUDr. Miroslava Kupky, jmenovaného pro tento účel usnesením Městského soudu v Praze ze dne 27.6.2008 spisové značky 2 Nc 4713/2008, které nabylo právní moci dne 19.7.2008, na celkem 32 540 000,-- Kč; na emisní kurs nových akcií se nepeněžitý vklad započítává v hodnotě 32 400 000,-- Kč (třicet dva milióny čtyři sta tisíc korun českých) korun českých, částka 140 000,-- Kč je emisním ážiem, a upisovatelům tedy budou vydány celke m 162 (jedno sto šedesát dvě) nové nekótované kmenové akcie znějící na jméno vydávané v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 200 000,-- Kč (dvě stě tisíc korun českých), s omezenou převoditelností, tedy každému ze tří spoluvlastníků ochranné známky, která je předmětem nepeněžitého vkladu, 54 nové akcie. Představenstvo společnosti je povinno předem určeným zájemcům ? spoluvlastníkům ochranné známky, která tvoří nepeněžitý vklad, nejpozději do 3 (tří) dnů od zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku doručit písem nou informaci o možnosti upsání nových akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku, návrh smlouvy o upsání akcií a oznámit počátek běhu lhůty pro upisování akcií; předem určení zájemci mohou nové akcie upsat ve lh ůtě 15 (patnácti dnů) počínající třetím dnem dne nabytí právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku v sídle společnosti na adrese: Praha 10, U Vršovického hřbitova 554, PSČ 101 00, v pracovní dny v době o d 8.00 do 14.00 hodin; k upsání akcie dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií; smlouva o upsání akcií musí obsahovat prohlášení upisovatele (vkladatele) podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku. Vklad musí být splacen předáním smlouvy o vkladu obsahující prohlášení podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku společnosti a předáním příslušné dokumentace vztahující se k ochranné známce nejpozději do 7 (sedmi) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií nepen ěžitým vkladem; o předání a převzetí vkladu (resp. dokumentace vkladu) musí být sepsán zápis. do 11. 11. 2008 od 8. 10. 2008

Jediný akcionář společnosti AKCENTA CZ, a.s. rozhodl dne 23.května 2006 takto: 1) Jediný akcionář se vzdává přednostního práva na upsání nových akcií vydávaných v souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti AKCENTA SC, a.s., a to ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. c), § 204a odst. 7 a ustanovení § 220b odst. 5 obch odního zákoníku. 2) Jediný akcionář rozhoduje, že se zvyšuje základní kapitál společnosti AKCENTA CZ, a.s., a to následovně: a) Částka, o kterou má být základní kapitál zvýšen: Částka, o kterou se zvyšuje základní kapitál společnosti AKCENTA CZ, a.s. je 11,000.000,- Kč (slovy: jedenáct milionů korun českých), tedy z částky 10,000.000,- Kč (deset milionů korun českých) na částk u 21,000.000,- Kč (dvacet jedna milionů korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. b) Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: Základní kapitál společnosti AKCENTA CZ, a.s. bude zvýšen upsáním 11 kusů nových kmenových akcií společnosti AKCENTA CZ, a.s., vydaných v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Nově upsané akcie nebudou kótované. S nově upisovanými akciemi jsou spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (jeden milion korun českých) připadá podíl 10/11 na jedné nové akcii s tím, že upisovat lze pouze celé akcie. a) Emisní kurs: Emisní kurs nově upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. b) Předem určený zájemce: Veškeré nově upisované akcie budou nabídnuty předem určitému zájemci, který bude jediný akcionář společnosti AKCENTA CZ, a.s. - pan Milan Lacina, r.č.: 560603/0617, bytem Tábor, Měšice, Čekanická 325, PSČ: 391 56, a to doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií v souladu s ustanovením § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. c) Místo pro upisování akcií předem určeným zájemcem: Předem určený zájemce bude oprávněn upsat nové akcie společnosti ve smlouvě o upsání akcií, a to v sídle společnosti AKCENTA CZ, a.s. na adrese Praha 10, U Vršovického hřbitova 554, PSČ: 101 00, v dob ě od 9:00 hod. do 16:00 hod. d) Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem: Lhůta pro úpis akcií předem určeným zájemcem bude činit 14 (slovy: čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, který bude obsa hovat náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku a bude doručen předem určenému zájemci - jedinému akcionáři společnosti AKCENTA CZ, a.s. - tj. panu Milanu Lacinovi do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne právní moci usnesení soudu o z ápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti AKCENTA CZ, a.s. do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti AKCENTA CZ, a.s. je povinno písemně sdělit předem určenému zájemci emisní kurs upisovaných akcií, počátek a délku lhůty pro upsání akcií a den nabytí právní moci usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti AKCENTA CZ, a.s. do obchodního rejstříku a současně ve stejné lhůtě předložit upisovate li návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, s tím, že doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií se bere za počátek běhu shora uvedené lhůty pro úpis akcií. a) Způsob splacení emisního kursu akcií: Celý emisní kurs nově upisovaných akcií bude splacen započtením proti pohledávkám jediného akcionáře za společností AKCENTA CZ, a.s. které pro tento účel schválil jediný akcionář, a to dnem uzavření smlouvy o započ tení pohledávek. 3) Jediný akcionář uděluje souhlas se započtením níže specifikovaných pohledávek jediného akcionáře proti pohledávce na splacení emisního kursu nově upisovaných akcií při zvýšení základního kapitálu. Specifikace pohledávky. Věřitel: Milan Lacina, r.č. 560603/0617, bytem Tábor, Měšice, Čekanická 325, PSČ: 391 56. Dlužník: AKCENTA CZ, a.s., IČ: 251 63 680 se sídlem Praha 10, U Vršovického hřbitova 554, PSČ: 101 00. Výše pohledávky: 11,000.000,- Kč. Prá vní důvod (titul) vzniku pohledávky: Právním důvodem (titulem) vzniku pohledávky je povinnost společnosti AKCENTA CZ, a.s. dle ustanovení § 451 odst.1 občanského zákoníku vydat jedinému akcionáři panu Milanu Lacinovi, r.č. 560603/0617, bytem Tábor, Měšic e, Čekanická 325, PSČ: 391 56 bezdůvodné obohacení ve výši 11,000.000,- Kč (slovy: jedenáct milionů korun českých), vzniklé na straně společnosti AKCENTA CZ, a.s. v důsledku přijetí peněžní prostředků ve výši 11,000.000,- Kč (slovy: jedenáct milionů koru n českých) na základě absolutně neplatné Smlouvy o půjčce ze dne 20.února 2006. Společnost AKCENTA CZ, a.s. tak přijala plnění bez právního důvodu dle ustanovení § 451 odst. 2 občanského zákoníku, čím se bezdůvodně obohatila a vznikla jí dle ustanovení § 451 odst. 1 občanského zákoníku povinnost toto bezdůvodné obohacení vydat panu Milanu Lacinovi. Dne 23.května 2006 uznala společnost AKCENTA CZ, a.s. svůj dluh vůči jedinému akcionáři panu Milanu Lacinovi ve výši 11,000.000,- Kč (slovy: jedenáct milionů korun českých) vzniklý z titu povinnosti vydat bezdůvodné obohacení vzniklé na straně společnosti AKCENTA CZ, a.s. dle ustanovení § 451 odst. 2 občanského zákoníku poté, co společnost AKCENTA CZ, a.s. přijala od jediného akcionáře pana Milana Laciny peněžní prostředky ve výši 11,000.000,- Kč (slovy: jedenáct milionů korun českých) na základě absolutn ě neplatné Smlouvy o půjčce ze dne 20.února 2006, tzn., že získala plnění bez právního důvodu. 4) Jediný akcionář schvaluje pravidla postupu pro uzavření dohdoy o započtení pohledávek, a to následovně: Lhůta 14 dnů pro uzavření dohody o započtení počne běžet od dne doručení návrhu na uzavření dohody o započtení, který bude doručen jednému akcionáři společnosti AKCENTA CZ, a.s. - panu Milanu Lacinovi, r.č. 560603/0617, bytem Tábor, Měšice, Čekanická 325, PSČ: 391 56 nejpozději do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, s tím, že doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení pohledávek se b ere za počátek běhu shora uvedené lhůty pro započtení pohledávek. do 8. 6. 2006 od 29. 5. 2006

Valná hromada společnosti ze dne 15. 4. 2003 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti takto: - důvodem snížení základního kapitálu společnosti je zreálnění jmenovité hodnoty akcií tak, aby odpovídala objektivní a reálné hodnotě majetku společnosti v návaznosti na zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem - částka odpovídající snížení základního kapitálu společnosti bude vyplacena stávajícímu akcionáři - základní kapitál společnosti se snižuje o částku 9,800.000,- Kč - snížení základního kapitálu bude provedeno výměnou 198 ks akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč za 10 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1,000.000,- Kč v listinné podobě - akcionáři se ukládá, aby předložil společnosti v jejím sídle 198 ks akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč nejpozději do 30 dnů od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 19. 11. 2003 od 10. 5. 2003

Rozhodnutím valné hromady společnosti ze dne 2.3.2000 se zvyšuje základní jmění z dosavadních 1,000.000,-Kč o 9,000.000,-Kč na částku 10,000.000,-Kč. za těchto podmínek: - upisování akcií nad částku navrhovaného základního jmění se nepřipouští - na navržené zvýšení základního jmění bude upsáno 90 kusů akcií (kmenových) na jméno, o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč za jeden kus, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelných - nově vydané akcie budou upsány bez veřejné výzvy k jejich upisování současnými akcionáři s využitím přednostního práva, a to peněžitým vkladem v sídle emitenta ve lhůtě 30 dnů od dne nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích, kterým bude povolen zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku - emisní kurs jedné akcie o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč se stanoví ve výši 100.000,-Kč - současní akciénáři jsou povinni splatit ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy budou akcie upsány, minimálně 30% emisního kursu upsanýc akcií, a to buď na účet společnosti vedený u SMW BANKA, a.s. Pobočka České Budějovice, č.ú. 7200001587/8040 nebo v hotovosti do pokladny společnosti v sídle emitenta anebo k rukám správce vkladu. Správcem vkladu se určuje pan Milan Lacina, r.č. 560603/0617, bytem Tábor, Čekanická 325. Zbytek emisního kursu jsou povinni uhradit stejným způsobem nejpozději do 1 roku ode dne upsání akcií - nově vydané akcie jsou akciemi téhož druhu jako akcie dosud existující a jsou s nimi spojena všechna práva podle stanov, které omezují převoditelnost kmenových akcií. do 29. 3. 2000 od 20. 3. 2000

Stanovy omezují převoditelnost kmenových akcií. od 16. 6. 1997

Základní jmění splaceno v plné výši - l.000.000,- Kč. do 19. 11. 2003 od 16. 6. 1997

Kapitál

Základní kapitál

vklad 100 125 000 Kč

od 17. 6. 2020

Základní kapitál

vklad 24 030 000 Kč

do 17. 6. 2020 od 24. 2. 2009

Základní kapitál

vklad 53 400 000 Kč

do 24. 2. 2009 od 11. 11. 2008

Základní kapitál

vklad 21 000 000 Kč

do 11. 11. 2008 od 12. 6. 2006

Základní kapitál

vklad 10 000 000 Kč

do 12. 6. 2006 od 19. 11. 2003

Základní kapitál

vklad 19 800 000 Kč

do 19. 11. 2003 od 16. 1. 2003

Základní kapitál

vklad 10 000 000 Kč

do 16. 1. 2003 od 29. 3. 2000

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 29. 3. 2000 od 16. 6. 1997
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 875 000 Kč, počet: 21 od 17. 6. 2020
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 375 000 Kč, počet: 162 od 17. 6. 2020
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 450 000 Kč, počet: 21 do 17. 6. 2020 od 28. 5. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 90 000 Kč, počet: 162 do 17. 6. 2020 od 28. 5. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 450 000 Kč, počet: 21 do 28. 5. 2015 od 24. 2. 2009
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 90 000 Kč, počet: 162 do 28. 5. 2015 od 24. 2. 2009
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 21 do 24. 2. 2009 od 11. 11. 2008
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 200 000 Kč, počet: 162 do 24. 2. 2009 od 11. 11. 2008
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 11 do 11. 11. 2008 od 12. 6. 2006
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 10 do 11. 11. 2008 od 19. 11. 2003
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 198 do 19. 11. 2003 od 16. 1. 2003
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 100 do 16. 1. 2003 od 29. 3. 2000
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 10 do 29. 3. 2000 od 16. 6. 1997

Dozorčí rada

5 fyzických osob

Jacek Jurczynski

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 7. 2021

vznik členství: 1. 6. 2021

vznik funkce: 10. 6. 2021

Metternichgasse 7/Top5B, Vídeň, 1 030, Rakouská republika

Další vztah k této osobě

Slavoljub Dordevic

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 6. 2021

vznik členství: 1. 6. 2021

Grinzingerstrasse 63/2/1, Vídeň, 1 190, Rakouská republika

Ryan González

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 6. 2021

vznik členství: 1. 6. 2021

Auhofstr. 77/7/4, Vídeň, 1 130, Rakouská republika

Elisabeth Geyer-Schall

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 6. 2021

vznik členství: 1. 6. 2021

Obergrub 39, Göllersdorf, 2 013, Rakouská republika

Ing. Tomáš Jelínek

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 6. 2021

vznik členství: 1. 6. 2021

V Pohodě 757, Dolní Břežany, 252 41, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Jacek Jurczynski

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 6. 2021 - Poslední vztah: 14. 7. 2021

vznik členství: 1. 6. 2021

Metternichgasse 7/Top5B, Vídeň, 1 030, Rakouská republika

Milan Lacina

předseda

První vztah: 11. 6. 2017 - Poslední vztah: 6. 5. 2021

vznik členství: 1. 5. 2015

vznik funkce: 1. 5. 2015

Černá v Pošumaví 186, 382 26, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Bc. Jiří Macek

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 7. 2016 - Poslední vztah: 1. 6. 2021

vznik členství: 28. 4. 2014

zánik členství: 1. 6. 2021

zánik funkce: 1. 6. 2021

Nerudova 837/14, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Milan Lacina

předseda

První vztah: 28. 5. 2015 - Poslední vztah: 11. 6. 2017

vznik členství: 1. 5. 2015

vznik funkce: 1. 5. 2015

Čekanická 325, Tábor, 391 56, Česká republika

Další vztah k této osobě

Milan Lacina

předseda

První vztah: 28. 5. 2015 - Poslední vztah: 11. 6. 2017

vznik členství: 1. 5. 2015

vznik funkce: 1. 5. 2015

Čekanická 325, Tábor, 391 56, Česká republika

Další vztah k této osobě

Bc. Jiří Macek

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 7. 2014 - Poslední vztah: 15. 7. 2016

vznik členství: 28. 4. 2014

Bož. Němcové 141, České Meziříčí, 517 71, Česká republika

Bc. Jiří Macek

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 7. 2014 - Poslední vztah: 15. 7. 2016

vznik členství: 28. 4. 2014

Bož. Němcové 141, České Meziříčí, 517 71, Česká republika

Ing. Milan Lacina

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 7. 2014 - Poslední vztah: 28. 5. 2015

vznik členství: 27. 3. 2012

zánik členství: 30. 4. 2015

vznik funkce: 29. 4. 2014

zánik funkce: 30. 4. 2015

Na Vinici 450, Vysoká nad Labem, 503 31, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • člen představenstva

  TreNori SE

  Gočárova třída 227/50, Hradec Králové Pražské Předměstí, 500 02

 • člen představenstva

  TreNori Gočárova a.s.

  Gočárova třída 227/50, Hradec Králové, 500 02

Milan Lacina

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 7. 2013 - Poslední vztah: 10. 7. 2014

vznik členství: 1. 9. 2010

zánik členství: 28. 4. 2014

vznik funkce: 1. 9. 2010

zánik funkce: 28. 4. 2014

Čekanická 325, Tábor, 391 56, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Milan Lacina

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2013 - Poslední vztah: 10. 7. 2014

vznik členství: 27. 3. 2012

Na Vinici 450, Vysoká nad Labem, 503 31, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • člen představenstva

  TreNori SE

  Gočárova třída 227/50, Hradec Králové Pražské Předměstí, 500 02

 • člen představenstva

  TreNori Gočárova a.s.

  Gočárova třída 227/50, Hradec Králové, 500 02

Petra Nová

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2013 - Poslední vztah: 10. 7. 2014

vznik členství: 28. 5. 2013

zánik členství: 28. 4. 2014

Jasmínová 125/4, Hradec Králové, 503 32, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Milan Lacina

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 5. 2012 - Poslední vztah: 1. 7. 2013

vznik členství: 27. 3. 2012

Čekanická 325, Tábor, 391 56, Česká republika

Sylva Hajná

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 8. 2011 - Poslední vztah: 10. 7. 2014

vznik členství: 12. 7. 2011

zánik členství: 28. 4. 2014

Kyjevská 342, Hradec Králové, 503 41, Česká republika

Milan Veselý

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 10. 2010 - Poslední vztah: 2. 5. 2012

vznik členství: 1. 9. 2010

zánik členství: 27. 3. 2012

Průmyslová 1111, Sezimovo Ústí II., 391 02, Česká republika

Věra Šimková

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 10. 2010 - Poslední vztah: 1. 10. 2010

vznik členství: 1. 6. 2007

zánik členství: 1. 9. 2010

Vídeňská 2774, Tábor, Česká republika

Josef Dvořák

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 10. 2010 - Poslední vztah: 1. 10. 2010

vznik členství: 1. 6. 2007

zánik členství: 1. 9. 2010

Horní Cerekev 61, Česká republika

Milan Veselý

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 10. 2010 - Poslední vztah: 1. 10. 2010

vznik členství: 1. 6. 2007

zánik členství: 1. 9. 2010

vznik funkce: 1. 6. 2007

zánik funkce: 1. 9. 2010

Školní náměstí 689, Sezimovo Ústí II., Česká republika

Věra Šimková

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 10. 2010 - Poslední vztah: 17. 8. 2011

vznik členství: 1. 9. 2010

zánik členství: 12. 7. 2011

Vídeňská 2774, Tábor, Česká republika

Milan Lacina

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 10. 2010 - Poslední vztah: 18. 7. 2013

vznik členství: 1. 9. 2010

zánik členství: 28. 4. 2014

vznik funkce: 1. 9. 2010

zánik funkce: 28. 4. 2014

Čekanická 325, Tábor, Česká republika

Miroslav Pech

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 6. 1997 - Poslední vztah: 20. 3. 2000

Zahradní 292, Tábor 4, Česká republika

Věra Šimková

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 6. 1997 - Poslední vztah: 1. 10. 2010

zánik členství: 10. 6. 2002

Vídeňská 2774, Tábor, Česká republika

Josef Dvořák

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 6. 1997 - Poslední vztah: 1. 10. 2010

zánik členství: 10. 6. 2002

Horní Cerekev, Horní Ves 61, Česká republika

Ing. Zora Holá

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 16. 6. 1997 - Poslední vztah: 20. 3. 2000

Sportovní 1534, Turnov, Česká republika

Milan Veselý

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 6. 1997 - Poslední vztah: 1. 10. 2010

zánik členství: 10. 6. 2002

zánik funkce: 10. 6. 2002

Školní náměstí 689, Sezimovo Ústí II., Česká republika

Statutární orgán

4 fyzické osoby

Mgr. Karel Soukeník PhD.

člen představenstva

První vztah: 24. 8. 2020

vznik členství: 1. 8. 2020

Starosuchdolská 61/11, Praha, 165 00, Česká republika

Bc. Daniel Johanis MBA

místopředseda představenstva

První vztah: 29. 9. 2019

vznik členství: 27. 3. 2012

vznik funkce: 10. 4. 2012

Spinozova 1825/3, Praha, 143 00, Česká republika

Milan Cerman

předseda představenstva

První vztah: 15. 2. 2017

vznik členství: 12. 7. 2011

vznik funkce: 10. 4. 2012

Zámostí-Blata 53, 506 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jan Karger

člen představenstva

První vztah: 1. 7. 2013

vznik členství: 28. 5. 2013

Bínova 532/8, Praha, 182 00, Česká republika

Historické vztahy

Bc. Daniel Johanis MBA

místopředseda představenstva

První vztah: 2. 5. 2012 - Poslední vztah: 29. 9. 2019

vznik členství: 27. 3. 2012

vznik funkce: 10. 4. 2012

Spinozova 1825/3, Praha 4, 143 00, Česká republika

Milan Cerman

předseda představenstva

První vztah: 2. 5. 2012 - Poslední vztah: 15. 2. 2017

vznik členství: 12. 7. 2011

vznik funkce: 10. 4. 2012

Blata 53, 506 01, Česká republika

Milan Cerman

předseda představenstva

První vztah: 2. 5. 2012 - Poslední vztah: 15. 2. 2017

vznik členství: 12. 7. 2011

vznik funkce: 10. 4. 2012

Blata 53, 506 01, Česká republika

Petra Nová

člen představenstva

První vztah: 2. 5. 2012 - Poslední vztah: 1. 7. 2013

vznik členství: 1. 9. 2010

zánik členství: 19. 3. 2013

Jasmínová 125/4, Hradec Králové, 503 32, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Milan Cerman

člen představenstva

První vztah: 17. 8. 2011 - Poslední vztah: 2. 5. 2012

vznik členství: 12. 7. 2011

Blata 53, 506 01, Česká republika

Milan Lacina

předseda představenstva

První vztah: 1. 10. 2010 - Poslední vztah: 1. 10. 2010

vznik členství: 1. 6. 2007

zánik členství: 1. 9. 2010

vznik funkce: 1. 6. 2007

zánik funkce: 1. 9. 2010

Čekanická 325, Tábor, Česká republika

Petra Nová

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 10. 2010 - Poslední vztah: 2. 5. 2012

vznik členství: 1. 9. 2010

vznik funkce: 1. 9. 2010

zánik funkce: 10. 4. 2012

Jasmínová 125/4, Hradec Králové, 503 32, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Martin Kušmirek MBA

člen představenstva

První vztah: 1. 10. 2010 - Poslední vztah: 17. 8. 2011

vznik členství: 1. 9. 2010

zánik členství: 12. 7. 2011

Na Kopečku 568, Klecany, 250 67, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Milan Lacina

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 10. 2010 - Poslední vztah: 1. 10. 2010

vznik členství: 2. 10. 2008

vznik funkce: 2. 10. 2008

zánik funkce: 1. 9. 2010

Čekanická 325, Tábor, 391 56, Česká republika

Ing. Milan Lacina

předseda představenstva

První vztah: 1. 10. 2010 - Poslední vztah: 2. 5. 2012

vznik členství: 2. 10. 2008

zánik členství: 27. 3. 2012

vznik funkce: 1. 9. 2010

zánik funkce: 27. 3. 2012

Čekanická 325, Tábor, 391 56, Česká republika

Ing. Jiří Mach

člen představenstva

První vztah: 29. 6. 2009 - Poslední vztah: 1. 10. 2010

vznik členství: 9. 6. 2009

zánik členství: 28. 7. 2010

Urxova 295/3, Hradec Králové, Česká republika

Ing. Milan Lacina

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 10. 2008 - Poslední vztah: 1. 10. 2010

vznik členství: 2. 10. 2008

vznik funkce: 2. 10. 2008

Čekanická 325, Tábor, 391 56, Česká republika

Miroslav Pech

člen představenstva

První vztah: 16. 1. 2003 - Poslední vztah: 29. 6. 2009

vznik členství: 3. 12. 2002

zánik členství: 9. 6. 2009

Zahradní 292, Tábor 4, Česká republika

Ing. Marie Kupková

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 1. 2003 - Poslední vztah: 8. 10. 2008

vznik členství: 2. 3. 2000

zánik členství: 2. 10. 2008

vznik funkce: 3. 12. 2002

zánik funkce: 2. 10. 2008

Vilová 195, Tábor - Čelkovice, Česká republika

Ing. Marie Kupková

člen představenstva

První vztah: 20. 3. 2000 - Poslední vztah: 16. 1. 2003

Vilová 195, Tábor - Čelkovice, Česká republika

Ing. Vladimír Bredler

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 6. 1997 - Poslední vztah: 16. 1. 2003

zánik funkce: 3. 12. 2002

Zapova 964, Benešov u Prahy, Česká republika

Milan Lacina

předseda představenstva

První vztah: 16. 6. 1997 - Poslední vztah: 1. 10. 2010

zánik členství: 10. 6. 2002

zánik funkce: 10. 6. 2002

Čekanická 325, Tábor, Česká republika

Stanislav Gracias

člen představenstva

První vztah: 16. 6. 1997 - Poslední vztah: 20. 3. 2000

Kodaňská 4, Praha lO - Vršovice, Česká republika

Jménem společnosti navenek jedná představenstvo tak, že ve všech věcech zastupují společnost vždy dva členové představenstva společně. Představenstvo může jiného svého člena v jednotlivé záležitosti písemně zmocnit k samostatnému jednání jménem společnost i.

od 2. 6. 2021

Jménem společnosti navenek jedná představenstvo tak, že při právních jednáních jejichž hodnota nepřesahuje 100.000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) zastupuje společnost kterýkoliv člen představenstva samostatně. Při právních jednáních, jejichž h odnota přesahuje 100.000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých), zastupují Společnost vždy dva členové představenstva společně. Představenstvo může jiného svého člena v jednotlivé záležitosti písemně zmocnit k samostatnému jednání jménem společnosti.

do 2. 6. 2021 od 24. 8. 2020

Jménem společnosti navenek jedná představenstvo tak, že jednají vždy zároveň dva členové představenstva. Představenstvo může jiného svého člena pověřit k samostatnému jednání jménem společnosti.

do 24. 8. 2020 od 17. 8. 2011

Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že jedná buď samostatně předseda představenstva, nebo samostatně místopředseda představenstva, nebo samostatně člen představenstva.

do 17. 8. 2011 od 29. 6. 2009

Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že jedná buď samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. Jiný člen představenstva může jménem společnosti jednat pouze spolu s předsedou nebo místopředsedou představenstva. Představens tvo může jiného svého člena písemně pověřit k samostatnému jednání jménem společnosti.

do 29. 6. 2009 od 8. 10. 2008

Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že jedná buď samostatně předseda představenstva nebo společně předseda představenstva a místopředseda představenstva. Představenstvo může písemně pověřit k samostatnému jednání i jiného člena

do 8. 10. 2008 od 16. 1. 2003

Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že jedná samostatně buď předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. Jménem společnosti podepisuje představenstvo tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis buď předseda představenstva nebo místopředseda představenstva.

do 16. 1. 2003 od 20. 3. 2000

Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že jednají vždy společně dva členové představenstva, a to buď předseda a místopředseda představenstva, nebo předseda a člen představenstva anebo místopředseda a člen představenstva. Jménem společnosti podepisuje představenstvo tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis buď předseda a místopředseda představenstva, nebo předseda představenstva a člen představenstva, popř. místopředseda představenstva a člen představenstva.

do 20. 3. 2000 od 16. 6. 1997

Další vztahy firmy AKCENTA CZ a.s.

Historické vztahy

Milan Lacina

První vztah: 18. 7. 2013 - Poslední vztah: 28. 5. 2015

Čekanická 325, Tábor, 391 56, Česká republika

Další vztah k této osobě

Milan Lacina

První vztah: 13. 5. 2009 - Poslední vztah: 18. 7. 2013

Čekanická 325, Tábor, 391 56, Česká republika

Další vztah k této osobě

Milan Lacina

První vztah: 16. 1. 2003 - Poslední vztah: 5. 5. 2008

Čekanická 325, Tábor, Česká republika

TreNori SE

První vztah: 7. 5. 2021 - Poslední vztah: 1. 6. 2021

Gočárova třída 227/50, Hradec Králové Pražské Předměstí, 500 02

Další 3 vztahy k tomuto subjektu

 • Jiřina Lacinová

  člen dozorčí rady

  Čekanická 325, Tábor, 391 56, Česká republika

 • Jiří Macek

  předsda představenstva

  Nerudova 837/14, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

 • Ing. Milan Lacina

  člen představenstva

  Na Vinici 450, Vysoká nad Labem, 503 31, Česká republika

TreNori SE

První vztah: 28. 5. 2015 - Poslední vztah: 7. 5. 2021

Gočárova třída 227/50, Hradec Králové Pražské Předměstí, 500 02

Další 3 vztahy k tomuto subjektu

 • Jiřina Lacinová

  člen dozorčí rady

  Čekanická 325, Tábor, 391 56, Česká republika

 • Jiří Macek

  předsda představenstva

  Nerudova 837/14, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

 • Ing. Milan Lacina

  člen představenstva

  Na Vinici 450, Vysoká nad Labem, 503 31, Česká republika

Akcionáři

AKCENTA GROUP SE, IČ: 28252900

Gočárova třída 227/50, Česká republika, Hradec Králové, 500 02

do 1. 6. 2021 od 7. 5. 2021

AKCENTA GROUP SE, IČ: 28252900

Gočárova třída 312/52, Česká republika, Hradec Králové, 500 02

do 7. 5. 2021 od 28. 5. 2015

MILAN LACINA

Čekanická 325, Česká republika, Tábor, 391 56

do 28. 5. 2015 od 18. 7. 2013

Milan Lacina

Čekanická, Česká republika, Tábor, 391 56

do 18. 7. 2013 od 13. 5. 2009

Milan Lacina

Čekanická, Česká republika, Tábor

do 5. 5. 2008 od 16. 1. 2003

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 16. 6. 1997

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 16. 6. 1997

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).