Hlavní navigace

Amber Plasma a.s.

Firma Amber Plasma a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 14786, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 2 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

27829049

Sídlo:

V hůrkách 2145/1, Praha, 158 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

28. 12. 2007

DIČ:

CZ27829049

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 50 - 99 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
86 Zdravotní péče

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 14786, Městský soud v Praze

Obchodní firma

GWINDOR LAMBDA a.s. od 28. 12. 2007

Právní forma

Akciová společnost od 28. 12. 2007

adresa

V hůrkách 2145/1
Praha 15800 od 31. 5. 2019

adresa

Evropská 644/94
Praha 16000 do 31. 5. 2019 od 22. 11. 2018

adresa

Diamantová 736
Praha 5 15400 do 22. 11. 2018 od 17. 7. 2008

adresa

Tvorkovských 223/13
Ostrava 70900 do 17. 7. 2008 od 28. 12. 2007

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 31. 5. 2019

Poskytování zdravotní péče, obor hematologie a transfúzní lékařství od 31. 5. 2019

Nestátní zdravotnické zařízení: výroba transfuzních přípravků a surovin pro další výrobu od 31. 5. 2019

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 14. 8. 2018

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona do 14. 8. 2018 od 14. 8. 2018

Poskytování zdravotních služeb do 14. 8. 2018 od 14. 8. 2018

Nestátní zdravotnické zařízení pro výrobu transfúzních přípravků a surovin z krve nebo jejích složek do 14. 8. 2018 od 14. 8. 2018

Poskytování zdravotní péče, obor hematologie a transfúzní lékařství do 14. 8. 2018 od 14. 8. 2018

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor (bez poskytování jiných, než základních služeb spojených s nájmem a pronájmem) do 14. 8. 2018 od 28. 12. 2007

Ostatní skutečnosti

Řádná valná hromada obchodní společnosti Amber Plasma a.s., IČO 278 29 049, se sídlem V hůrkách 2145/1, Stodůlky, 158 00 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, 14786 (dále i jen Společnost) přijala dne 17. 03. 202 0 rozhodnutí o podmíněném zvýšení základního kapitálu Společnosti ve smyslu ustanovení § 507 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále i jen zákon o obchodních korporacích) takto: a) důvody zvýšení základního kapitálu: Konstatuje se, že z důvodu zajištění rozvoje podnikatelské činnosti Společnosti a financování podnikatelských záměrů Společnosti zaměřených na výstavbu a uvedení do provozu center pro získávání krevní plasmy, se společnost DIBITI INVESTMENTS LIMITED, reg. č.: HE 165515, se sídlem Stasinou & Boumpoulinas 3, 1. patro, 1060 Nicosia, Kyperská republika (dále jen DIBITI), zavázala poskytnout společnosti Amber Plasma a.s. úvěr až do celkové výše 110.000.000,00 Kč (jedno sto deset milionů korun českých), to vše na základě smlouvy o úvěru II ze dne 30. 10. 2019 (dále i jen Smlouva o úvěru). Ve Smlouvě o úvěru si strany sjednaly právo DIBITI na výměnu pohledávky na vrácení úvěru II. poskytnutého na základě Smlouvy o úvěru za kmenové akcie na jméno vydané jako cenn é papíry o jmenovité hodnotě 1,00 Kč (jedna koruna česká) emitované Společností, přičemž maximálně lze upsat 352.942 (tři sta padesát dva tisíc devět set čtyřicet dva) kusů akcií (dále i jen Výměnné právo). V případě čerpání další části úvěru, tj. úvěru I II si strany ve Smlouvě o úvěru sjednaly právo DIBITI na výměnu pohledávky na vrácení úvěru III. poskytnutého na základě Smlouvy o úvěru za kmenové akcie na jméno vydané jako cenné papíry o jmenovité hodnotě 1,00 Kč (jedna koruna česká) emitované Společno stí, přičemž maximálně lze upsat dalších 405.679 (čtyři sta pět tisíc šest set sedmdesát devět) kusů akcií (dále i jen Výměnné právo III). b) Podmíněné zvýšení základního kapitálu je určeno pro vykonání Výměnného práva III. Výměnné právo III může uplatnit pouze DIBITI na základě Smlouvy o úvěru. Akcionáři se před přijetím tohoto rozhodnutí v plném rozsahu vzdali svého přednostního práva na u pisování akcií a tedy není nutné rozhodovat o jeho omezení; pro vyloučení jakýchkoli pochybností, pokud by vzdání se přednostního práva bylo z jakéhokoliv důvodu shledáno nedostatečným, valná hromada rozhoduje o omezení přednostního práva akcionářů pro úč ely tohoto rozhodnutí, a to v rozsahu celého možného rozsahu zvýšení základního kapitálu, přičemž toto omezení je v důležitém zájmu Společnosti spočívající v kapitalizaci pohledávek shora uvedených subjektů za Společností a tím posílení vlastního kapitálu a konkurenceschopnosti Společnosti. c) Rozsah zvýšení základního kapitálu se určuje ve výši 405.679,00 Kč (čtyři sta pět tisíc šest set sedmdesát devět korun českých) a celkem bude na zvýšení základního kapitálu vydáno 405.679 (čtyři sta pět tisíc šest set sedmdesát devět) kusů kmenových ak cií Společnosti na jméno vydaných jako cenné papíry o jmenovité hodnotě 1,00 Kč (jedna koruna česká), které všechny budou vydány jako cenné papíry, přičemž převoditelnost akcií bude omezena v souladu se stanovami; emisní kurs bude stanoven představenstvem Společnosti v souladu s článkem 27 Podmíněné zvýšení základního kapitálu odst. 4 písm. d) stanov Společnosti. d) Upisovatelé uplatní své Výměnné právo III (viz shora) doručením žádosti Společnosti o výměnu pohledávky na splacení úvěru poskytnutého dle Smlouvy o úvěru, za akcie Společnosti, a to nejpozději do 31. 03. 2021 (třicátého prvního března roku dva tisíce dvacet jedna). Výměnné právo III lze uplatnit pouze v případě, že DIBITI poskytla Společnosti úvěr v celé výši sjednané ve Smlouvě o úvěru, tj. ve výši celkem 110.000.000,00 Kč (jedno sto deset milionů korun českých), a uplatnit lze pouze právo na výměnu pohledávky na vrácení celého úvěru poskytnutého na základě Smlouvy o úvěru (tj. nikoliv pouze částečně). V žádosti musí být uveden počet akcií, na které se Výměnné právo III uplatňuje. Doručení žádosti o výměnu nahrazuje upsání a splacení akcie. e) Emisní kurs akcií bude stanoven představenstvem Společnosti ve výši pohledávky DIBITI, tj. jistiny úvěru a přirostlých úroků dle Smlouvy o úvěru ke dni uplatnění Výměnného práva III připadající na počet nově emitovaných akcií k uplatnění Výměnného práv a III. Emisní ážio jedné akcie bude činit emisní kurs minus 1,00 Kč (jedna koruna česká). od 18. 3. 2020

Řádná valná hromada obchodní společnosti Amber Plasma a.s., IČO 278 29 049, se sídlem V hůrkách 2145/1, Stodůlky, 158 00 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, 14786 přijala dne 30. 10. 2019 rozhodnutí o podmíněné m zvýšení základního kapitálu Společnosti ve smyslu ustanovení § 507 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále i jen zákon o obchodních korporacích) takto: a) důvody zvýšení základního kapitálu: Konstatuje se, že z důvodu zajištění rozvoje podnikatelské činnosti Společnosti a financování podnikatelských záměrů Společnosti zaměřených na výstavbu a uvedení do provozu center pro získávání krevní plasmy, se společnost DIBITI INVESTMENTS LIMITED, reg. č.: HE 165515, se sídlem Stasinou & Boumpoulinas 3, 1. patro, 1060 Nicosia, Kyperská republika (dále jen DIBITI), zavázala poskytnout společnosti Amber Plasma a.s. úvěr až do výše 60.000.000,00 Kč (šedesát milion korun českých), to vše na základě smlouvy o úvěru II ze dne 30.10. 2019 (dále jen Smlouva o úvěru). Ve Smlouvě o úvěru si strany sjednaly právo DIBITI na výměnu pohledávky na vrácení úvěru poskytnutého na základě Smlouvy o úvěru za kmenové akcie na jméno vydané jako cenné papíry o jmenovité hodn otě 1,00 Kč (jedna koruna česká) emitované Společností, přičemž maximálně lze upsat 352.942 (tři sta padesát dva tisíc devět set čtyřicet dva) kusů akcií (dále jen Výměnné právo ). b) Podmíněné zvýšení základního kapitálu je určeno pro vykonání Výměnného práva. Výměnné právo může uplatnit pouze DIBITI na základě Smlouvy o úvěru. Akcionáři se před přijetím tohoto rozhodnutí v plném rozsahu vzdali svého přednostního práva na upisování akcií a tedy není nutné rozhodovat o jeho omezení; pro vyloučení jakýchkoli pochybností, pokud by vzdání se přednostního práva bylo z jakéhokoliv důvodu shledáno nedostatečným, valná hromada rozhoduje o omezení přednostního práva akcionářů pro účely toh oto rozhodnutí, a to v rozsahu celého možného rozsahu zvýšení základního kapitálu, přičemž toto omezení je v důležitém zájmu společnosti spočívající v kapitalizaci pohledávek shora uvedených subjektů za společností a tím posílení vlastního kapitálu a konk urenceschopnosti společnosti. c) Rozsah zvýšení základního kapitálu se určuje ve výši 352.942,00 Kč (tři sta padesát dva tisíc devět set čtyřicet dva korun českých) a celkem bude na zvýšení základního kapitálu vydáno 352.942 (tři sta padesát dva tisíc devět set čtyřicet dva) kusů nový ch kmenových akcií Společnosti znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,00 Kč (jedna koruna česká), které všechny budou vydány jako cenné papíry, přičemž převoditelnost akcií bude omezena v souladu se stanovami; emisní kurs bude stanoven před stavenstvem společnosti v souladu s článkem 27 Podmíněné zvýšení základního kapitálu odst. 4 písm. d) stanov Společnosti. d) Upisovatelé uplatní své Výměnné právo (viz shora) doručením žádosti společnosti o výměnu pohledávky na splacení úvěru poskytnutého dle Smlouvy o úvěru, za akcie společnosti, a to nejpozději do 31. 12. 2020 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce dv acet). Výměnné právo lze uplatnit pouze v případě, že DIBITI poskytla Společnosti úvěr v celé výši sjednané ve Smlouvě o úvěru, tj. ve výši 60.000.000,00 Kč (šedesát milionů korun českých), a uplatnit lze pouze právo na výměnu pohledávky na vrácení celého úvěru poskytnutého na základě Smlouvy o úvěru (tj. nikoliv pouze částečně). V žádosti musí být uveden počet akcií, na které se Výměnné právo uplatňuje. Doručení žádosti o výměnu nahrazuje upsání a splacení akcie. e) Emisní kurs akcií bude stanoven představenstvem Společnosti ve výši pohledávky DIBITI, tj. jistiny úvěru a přirostlých úroků dle Smlouvy o úvěru ke dni uplatnění Výměnného práva připadající na počet nově emitovaných akcií k uplatnění Výměnného práva. E misní ážio jedné akcie bude činit emisní kurs minus 1,00 Kč (jedna koruna česká). od 1. 11. 2019

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

od 28. 12. 2007
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 Kč, počet: 2 000 000 od 21. 8. 2020
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 Kč, počet: 2 000 000 do 21. 8. 2020 od 14. 4. 2020
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 14. 4. 2020 od 1. 11. 2019
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 1. 11. 2019 od 14. 8. 2018
Akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 14. 8. 2018 od 28. 12. 2007

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Richard Král

předseda představenstva

První vztah: 14. 9. 2020

vznik členství: 5. 8. 2020

vznik funkce: 5. 8. 2020

Nad Zlíchovem 332/17, Praha, 152 00, Česká republika

Libor Vonášek

člen představenstva

První vztah: 18. 3. 2020

vznik členství: 18. 3. 2020

tř. Budovatelů 3067/118, Most, 434 01, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Jiří Rain

předseda představenstva

První vztah: 14. 8. 2018 - Poslední vztah: 14. 9. 2020

vznik členství: 10. 8. 2018

zánik členství: 4. 8. 2020

vznik funkce: 10. 8. 2018

zánik funkce: 4. 8. 2020

Na Hanspaulce 1664/6, Praha, 160 00, Česká republika

Dalších 13 vztahů k této osobě

Miroslav Veselý MBA

člen představenstva

První vztah: 14. 8. 2018 - Poslední vztah: 18. 3. 2020

vznik členství: 10. 8. 2018

zánik členství: 17. 3. 2020

Preslova 552/2, Praha, 150 00, Česká republika

Jakub Rain

předseda představenstva

První vztah: 10. 12. 2016 - Poslední vztah: 14. 8. 2018

vznik členství: 28. 12. 2007

zánik členství: 28. 3. 2014

vznik funkce: 28. 12. 2007

zánik funkce: 28. 3. 2014

Most 119, 434 01, Česká republika

Dalších 20 vztahů k této osobě

Jakub Rain

předseda představenstva

První vztah: 10. 12. 2016 - Poslední vztah: 14. 8. 2018

vznik členství: 28. 12. 2007

zánik členství: 28. 3. 2014

vznik funkce: 28. 12. 2007

zánik funkce: 28. 3. 2014

Most 119, 434 01, Česká republika

Dalších 20 vztahů k této osobě

Petra Volfová

člen představenstva

První vztah: 23. 10. 2015 - Poslední vztah: 14. 8. 2018

vznik členství: 28. 12. 2007

zánik členství: 28. 3. 2014

zánik funkce: 28. 3. 2014

Diamantová 736/27, Praha, 154 00, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

Petra Volfová

člen představenstva

První vztah: 23. 10. 2015 - Poslední vztah: 14. 8. 2018

vznik členství: 28. 12. 2007

zánik členství: 28. 3. 2014

zánik funkce: 28. 3. 2014

Diamantová 736/27, Praha, 154 00, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

Jakub Rain

předseda představenstva

První vztah: 30. 5. 2013 - Poslední vztah: 10. 12. 2016

vznik členství: 28. 12. 2007

vznik funkce: 28. 12. 2007

Jana Vrby 1581/3, Most, 434 01, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Jakub Rain

předseda představenstva

První vztah: 30. 5. 2013 - Poslední vztah: 10. 12. 2016

vznik členství: 28. 12. 2007

vznik funkce: 28. 12. 2007

Jana Vrby 1581/3, Most, 434 01, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Petra Volfová

člen představenstva

První vztah: 18. 10. 2008 - Poslední vztah: 23. 10. 2015

vznik členství: 28. 12. 2007

Diamantová 736, Praha 5, 154 00, Česká republika

Jakub Rain

předseda představenstva

První vztah: 28. 12. 2007 - Poslední vztah: 30. 5. 2013

vznik členství: 28. 12. 2007

vznik funkce: 28. 12. 2007

Průjezdná 1948, Most, 434 01, Česká republika

Adam Volf

člen představenstva

První vztah: 28. 12. 2007 - Poslední vztah: 14. 8. 2018

vznik členství: 28. 12. 2007

zánik členství: 28. 3. 2014

zánik funkce: 28. 3. 2014

Diamantová 736, Praha 5, 154 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Adam Volf

člen představenstva

První vztah: 28. 12. 2007 - Poslední vztah: 14. 8. 2018

vznik členství: 28. 12. 2007

zánik členství: 28. 3. 2014

zánik funkce: 28. 3. 2014

Diamantová 736, Praha 5, 154 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Petr Volfová

člen představenstva

První vztah: 28. 12. 2007 - Poslední vztah: 18. 10. 2008

vznik členství: 28. 12. 2007

Diamantová 736, Praha 5, 154 00, Česká republika

Společnost zastupují oba členové představenstva společně.

od 16. 8. 2018

Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně.

do 16. 8. 2018 od 14. 8. 2018

Jednání: Za společnost jedná jejím jménem představenstvo. Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně.

do 14. 8. 2018 od 28. 12. 2007

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Daniel Kunz

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 8. 2020

vznik členství: 14. 4. 2020

vznik funkce: 15. 4. 2020

Ke Stromečkům 1363, Hostivice, 253 01, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. Jan Berný

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 11. 2019

vznik členství: 30. 10. 2019

Za Klokočkou 369, Odolena Voda, 250 70, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Aleš Volf

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 8. 2018

vznik členství: 10. 8. 2018

Nerudova 208/8, Praha, 118 00, Česká republika

Dalších 18 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Jiří Rain

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 9. 2020 - Poslední vztah: 8. 1. 2021

vznik členství: 5. 8. 2020

zánik členství: 14. 12. 2020

Na Hanspaulce 1664/6, Praha, 160 00, Česká republika

Dalších 13 vztahů k této osobě

Mgr. Petr Burzanovský

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 8. 2020 - Poslední vztah: 14. 9. 2020

vznik členství: 14. 4. 2020

zánik členství: 4. 8. 2020

Družstevní ochoz 954/56, Praha, 140 00, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Rostislav Gregor

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 10. 2017 - Poslední vztah: 14. 8. 2018

vznik členství: 28. 12. 2007

zánik členství: 28. 3. 2014

zánik funkce: 28. 3. 2014

Chomutovská 2237/8, Most, 434 01, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Rostislav Gregor

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 10. 2017 - Poslední vztah: 14. 8. 2018

vznik členství: 28. 12. 2007

zánik členství: 28. 3. 2014

zánik funkce: 28. 3. 2014

Chomutovská 2237/8, Most, 434 01, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Rostislav Gregor

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 3. 2014 - Poslední vztah: 18. 10. 2017

vznik členství: 28. 12. 2007

tř. Budovatelů 2375/98, Most, 434 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Rostislav Gregor

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 3. 2014 - Poslední vztah: 18. 10. 2017

vznik členství: 28. 12. 2007

tř. Budovatelů 2375/98, Most, 434 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Aleš Volf

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 9. 2013 - Poslední vztah: 14. 8. 2018

vznik členství: 28. 12. 2007

zánik členství: 28. 3. 2014

vznik funkce: 28. 12. 2007

zánik funkce: 28. 3. 2014

Nerudova 208/8, Praha, 118 00, Česká republika

Ing. Aleš Volf

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 9. 2013 - Poslední vztah: 14. 8. 2018

vznik členství: 28. 12. 2007

zánik členství: 28. 3. 2014

vznik funkce: 28. 12. 2007

zánik funkce: 28. 3. 2014

Nerudova 208/8, Praha, 118 00, Česká republika

Mgr. Iva Kučabová

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 12. 2007 - Poslední vztah: 14. 8. 2018

vznik členství: 28. 12. 2007

zánik členství: 28. 3. 2014

zánik funkce: 28. 3. 2014

Josefa Skupy 2302/6, Most, 434 01, Česká republika

Mgr. Iva Kučabová

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 12. 2007 - Poslední vztah: 14. 8. 2018

vznik členství: 28. 12. 2007

zánik členství: 28. 3. 2014

zánik funkce: 28. 3. 2014

Josefa Skupy 2302/6, Most, 434 01, Česká republika

Rostislav Gregor

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 12. 2007 - Poslední vztah: 12. 3. 2014

vznik členství: 28. 12. 2007

Slepá 3132, Most, 434 01, Česká republika

Ing. Aleš Volf

předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 12. 2007 - Poslední vztah: 18. 9. 2013

vznik členství: 28. 12. 2007

vznik funkce: 28. 12. 2007

Blatenská 2180/5, Praha 4, 148 00, Česká republika

Další vztahy firmy Amber Plasma a.s.

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 25. 3. 2019

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 25. 3. 2019

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).