Hlavní navigace

Amundi Czech Republic Asset Management, a.s.

Firma Amundi Czech Republic Asset Management, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 5483, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 27 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25684558

Sídlo:

Rohanské nábřeží 693/10, Praha, 186 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

31. 7. 1998

DIČ:

CZ25684558

Aktuální kontaktní údaje Amundi Czech Republic Asset Management, a.s.

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. 50 - 99 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

66120 Obchodování s cennými papíry a komoditami na burzách

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 5483, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Pioneer Asset Management, a.s. od 1. 7. 2005

Obchodní firma

ŽB - Asset Management, a.s. do 1. 7. 2005 od 31. 7. 1998

Právní forma

Akciová společnost od 31. 7. 1998

adresa

Rohanské nábřeží 693/10
Praha 18600 od 1. 8. 2018

adresa

Želetavská 1525/1
Praha 14000 do 1. 8. 2018 od 28. 9. 2012

adresa

Karolinská 650/1
Praha 8 18600 do 28. 9. 2012 od 27. 10. 2004

adresa

Na Příkopě 583/15
Praha 1 11000 do 27. 10. 2004 od 4. 2. 2002

adresa

Na Příkopě 15
Praha 1 11000 do 4. 2. 2002 od 10. 8. 1999

adresa

Politických vězňů 5/1511
Praha l 11000 do 10. 8. 1999 od 31. 7. 1998

Předmět podnikání

A. poskytování hlavních investičních služeb podle ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu v rozsahu: - písm. a) přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) až d); - písm. b) provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet jiné osoby, ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) až c); - písm. c) obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) až c) - písm. d) obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, je-li součástí majetku investiční nástroj, ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) až d). od 25. 7. 2012

B. poskytování doplňkových investičních služeb podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v rozsahu: - správa investičních nástrojů, ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) až d); - úschova investičních nástrojů, ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) až d); - písm. d) poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků; - písm. e) poradenská činnost týkající se investování do investičních nástrojů, ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) až d). od 1. 7. 2005

A. poskytování halvních investičních služeb podle ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu v rozsahu: - písm. a) přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) až d); - písm. b) provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet jiné osoby, ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) až c); - písm. c) obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) až c) - písm. d) obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, je-li součástí majetku investiční nástroj, ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) až d). do 25. 7. 2012 od 1. 7. 2005

Výkon činností obchodníka s cennými papíry v následujícím rozsahu: A. poskytování hlavních investičních služeb podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. a),b),c),d) zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o cenných papírech"), v rozsahu: - přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a),b),c) zákona o cenných papírech, - provádění pokynů týkajících se investičních instrumentů na cizí účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a),b),c) zákona o cenných papírech, - obchodování s investičními instrumenty na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a),b),c) zákona o cenných papírech, - obhospodařování indiviuálních portfolií na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání se zákazníkem, je-li součástí tohoto portfolia některý z investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a),b),c) zákona o cenných papírech B. poskytování doplňkových investičních služeb podle ustanovení § 8 odst. 3 písm. a),d) a f) zákona o cenných papírech v rozsahu: - úschova a správa jednoho nebo několika investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a),b),c) zákona o cenných papírech, - poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se fúzí a koupí podniků, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a),b),c),d),e),f),g) zákona o cenných papírech - poradenská činnost týkající se investování do investičních instrumentů a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a),b),c) zákona o cenných pap do 1. 7. 2005 od 4. 2. 2002

obchodovat s cennými papíry ve smyslu ustanovení § 8 odst.1 zákona č. 591/1992 Sb., o cenný ch papírech, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu: a) koupě nebo prodej cenného papíru na vlastní účet pro jiného, b) obstarání koupě nebo prodeje cenného papíru, c) půjčka cenného papíru nebo její přijetí, anebo d) obstarání půjčky cenného papíru nebo jejího přijetí do 4. 2. 2002 od 8. 9. 2000

vykonávat činnosti ve smyslu ustanovení § 46 odst.2 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu písmene b) vykonávat činnosti na základě smluv podle § 33 odst.2, d) vykonávat činnosti na základě smluv podle § 36 g) obstarávat pro emitenta splácení a vracení cenných papírů a vyplácení výnosů z nich, h) provádět poradenskou činnost ve věcech vydávání cenných papírů, jejich splácení, jakož i ve věcech investic do cenných papírů a jiných investičních instrumentů, ve věcech kapitálového vybavení, reorganizací, změn v organizačním členění (slučování, rozdělování a splývání společností), ovládnutí podniku, veřejných návrhů smluv o koupi akcií. do 4. 2. 2002 od 8. 9. 2000

poskytování porad ve věcech podnikání do 8. 9. 2000 od 31. 3. 1999

činnost ekonomických a organizačních poradců do 8. 9. 2000 od 31. 7. 1998

zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb do 8. 9. 2000 od 31. 7. 1998

poradenská činnost ve věcech investic do cenných papírů a jiných investičních instrumentů do 8. 9. 2000 od 31. 7. 1998

Ostatní skutečnosti

Počet členů dozorčí rady: 4 do 31. 12. 2018 od 31. 10. 2017

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 29. 8. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 31. 10. 2017 od 29. 8. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 31. 12. 2018 od 29. 8. 2014

Rozhodnutí jediného akcionáře vykonávajícího působnost valné hromady o zvýšení základního kapitálu ze dne 1.11.2001: do 26. 6. 2002 od 4. 2. 2002

Jediný akcionář rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti ŽB - Asset Management,a.s.z původní výše 10.000.000,-Kč (slovy: desetmilionů korun českých), na kterém se společnost Živnostenská banka, a.s. jako jediný akcionář podílí akciemi ve jmenovité hodnotě 10.000.000,-Kč (slovy: desetmilionů korun českých), jejichž emisní kurz byl zcela splacen, o částku 17.000.000,-Kč (slovy: sedmnáctmilionů korun českých), a to peněžitým vkladem ve stejné výši. Celkové výše základního kapitálu po jeho zvýšení bude činit 27.000.000,-Kč (slovy: dvacetsedmmilinů korun českých). do 26. 6. 2002 od 4. 2. 2002

Důvodem zvýšení základního kapitálu je novela zákona č. 591/1992 Sb. o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, provedená zákonem č. 362/2000 Sb., která stanovila minimální základní kapitál obchodníka s cennými papíry na 27.000.000,-Kč. Společnost ŽB - Asset Management, a.s. je obchodníkem s cennými papíry. do 26. 6. 2002 od 4. 2. 2002

Zvýšení základního kapitálu společnosti ŽB - Asset Management, a.s. bude provedeno upsáním nových akcií. Základní kapitál bude zvýšen upsáním nově vydavaných akcií v počtu 34 kusů o jmenovité hodnotě každé akcie 500.000,-Kč, a to kmenových akcií na jméno, v zaknihované podobě. Nově vydávané akcie nebudou registrované. do 26. 6. 2002 od 4. 2. 2002

Upisování akcií nad čsátku zvýšení základního kapitálu, tj. nad částku 17.000.000,-Kč, se nepřipouští. do 26. 6. 2002 od 4. 2. 2002

Společnost Živnostenská banka, a.s., jako jediný akcionář společnosti ŽB - Asset Management, a.s., má podle ustanovení § 204a obchodního zákoníku přednostní právo k upsání akcií při zvýšení základního kapitálu, a to v celém rozsahu zvýšení základního kapitálu. Společnost Živnostenská banka, a.s. se tohoto přednostního práva v plném rozsahu vzdává. Všechny akcie, které mají být upsány podle tohoto rozhodnutí, budou nabídnuty společnosti Živnostenská banka, a.s. jako předem určenému zájemci ve smyslu § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku. Akcie při zvýšení budou v celém rozsahu zvýšení základního kapitálu, tj. všech 34 nových akcií v souhrnné jmenovité hodnotě 17.000.000,-Kč, upsány jediným akcionářem, tj. společností Živnostenská banka, a.s., jako předem určeným zájemcem, a to smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi společnostmi Živnostenská banka, a.s. a ŽB - Asset Management, a.s. podle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. do 26. 6. 2002 od 4. 2. 2002

Upisování podle smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi společnostmi Živnostenská banka, a.s. a ŽB - Asset Management, a.s. bude ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku pro případ, že nabude právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 26. 6. 2002 od 4. 2. 2002

Představenstvo společnosti ŽB -Asset Management,a.s. je povinno předat jedinému akcionáři návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií podepsaný jménem společnosti ŽB - Asset Management,a.s. bez zbytečného odkladu od přijetí tohoto rozhodnutí. do 26. 6. 2002 od 4. 2. 2002

Společnost Živnostenská banka, a.s., jako předem určený upíše akcie doručením akceptované smlouvy o úpisu akcií (již podepsaného jménem společnosti ŽB - Asset Management, a.s.) do výše uvedeného sídla společnosti ŽB - Asset Managemnt,a.s., tzn. podepsané jménem společnosti Živnostenská banka, a.s. do 26. 6. 2002 od 4. 2. 2002

Jediný akcionář je povinen akceptovanou smlouvu o upsání akcií doručit společnosti ŽB - Asset Management, a.s. nejpozději do 14 dní od oznámení o podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku představenstvem společnosti ŽB - Asset Management,a.s. jedinému akcionáři. do 26. 6. 2002 od 4. 2. 2002

Emisní kurz upisovaných, tzn. všech nově vydávaných akcií, bude roven jejich jmenovité hodnotě. To znamená, že nové akcie budou vydávány bez emisního ážia. Vzhledem k tomu bude emisní kurz upisovaných akcií 500.000,-Kč za kus. do 26. 6. 2002 od 4. 2. 2002

Emisní kurz upisovaných akcií bude jediným akcionářem splacen v penězích. Jediný akcionář je povinen splatit emisní kurz na zvláštní účet společnosti ŽB - Asset Management, a.s. č. 25005 - 212071003, u Živnostenské banky,a.s., založený za účelem splacení emisního kurzu akcií při zvýšení základního kapitálu podle tohoto rozhodnutí. do 26. 6. 2002 od 4. 2. 2002

Upisovatel, tj. společnost Živnostenská banka, a.s., je povinen zcela splatit kurz všech upsaných akcií nejpozději do 5 dní po oznámení o nabytí právní moci usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku představenstvem společnosti ŽB - Asset Management, a.s. do 26. 6. 2002 od 4. 2. 2002

Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře vykonávajícího působnost valné hromady ze dne 27.11.1998 o zvýšení základního jmění o částku 9 000 000,-- Kč. Upsání nových akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. Po splacení emisního kursu akcií vydá společnost jedinému akcionýři nové kmenové akcie společnosti v počtu 18 ks, v listinné podobě o jmenovité hodnotě 500 000,-- kč, znějící na jméno jediného akcionáře. Emisní kurs upisovaných akcií je roven jmenovité hodnotě akcií. Jediný akcionář je povinen splatit emisní kurs akcií ve lhůtě do 30-ti dnů od zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, a to na účet č. 207811003/0400 vedený na jméno ŽB - Asset Management, a.s. do 26. 6. 2002 od 31. 3. 1999

Kapitál

Základní kapitál

vklad 27 000 000 Kč

od 26. 6. 2002

Základní kapitál

vklad 10 000 000 Kč

do 26. 6. 2002 od 2. 6. 1999

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 2. 6. 1999 od 31. 7. 1998
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 500 000 Kč, počet: 54 od 29. 8. 2014
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 500 000 Kč, počet: 54 do 29. 8. 2014 od 26. 6. 2002
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 500 000 Kč, počet: 20 do 26. 6. 2002 od 4. 2. 2002
Akcie na jméno, hodnota: 500 000 Kč, počet: 20 do 4. 2. 2002 od 2. 6. 1999
Akcie na jméno, hodnota: 500 000 Kč, počet: 2 do 2. 6. 1999 od 31. 7. 1998

Statutární orgán

4 fyzické osoby

Petr Šimčák

Člen představenstva

První vztah: 22. 4. 2021

vznik členství: 1. 4. 2021

Rorýsová 2198/5, Praha, 143 00, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Franck Du Plessix

Předseda představenstva

První vztah: 6. 2. 2018

vznik členství: 1. 2. 2018

vznik funkce: 1. 2. 2018

39 Boulevard du Commandant Charcot, Neuilly-sur-Seine, 922 00, Francouzská republika

Další 2 vztahy k této osobě

Roman Pospíšil

Místopředseda představenstva

První vztah: 6. 2. 2018

vznik členství: 1. 2. 2018

vznik funkce: 1. 2. 2018

Březová 662, Unhošť, 273 51, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Vendulka Klučková

Člen představenstva

První vztah: 6. 2. 2018

vznik členství: 1. 2. 2018

Na Císařce 3225/5, Praha, 150 00, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Stefano Pregnolato

člen představenstva

První vztah: 17. 7. 2020 - Poslední vztah: 22. 4. 2021

vznik členství: 1. 9. 2019

zánik členství: 31. 3. 2021

Krkonošská 1667/14, Praha, 120 00, Česká republika

Stefano Pregnolato

člen představenstva

První vztah: 11. 9. 2019 - Poslední vztah: 17. 7. 2020

vznik členství: 1. 9. 2019

260 Finchley Road NW3 7AA, Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Pavel Hoffman

Místopředseda představenstva

První vztah: 6. 2. 2018 - Poslední vztah: 31. 12. 2018

vznik členství: 1. 2. 2018

zánik členství: 31. 12. 2018

vznik funkce: 1. 2. 2018

zánik funkce: 31. 12. 2018

Velké Kunratické 1577/3h, Praha, 148 00, Česká republika

Tony Du Prez

člen představenstva

První vztah: 1. 2. 2018 - Poslední vztah: 11. 9. 2019

vznik členství: 1. 2. 2018

zánik členství: 31. 8. 2019

2 Avenue des Combattants, Viroflay, 782 20, Francouzská republika

Franck Du Plessix

člen představenstva

První vztah: 1. 2. 2018 - Poslední vztah: 6. 2. 2018

vznik členství: 1. 2. 2018

39 Boulevard du Commandant Charcot, Neuilly-sur-Seine, 922 00, Francouzská republika

Franck Du Plessix

člen představenstva

První vztah: 1. 2. 2018 - Poslední vztah: 6. 2. 2018

vznik členství: 1. 2. 2018

39 Boulevard du Commandant Charcot, Neuilly-sur-Seine, 922 00, Francouzská republika

Ing. Petr Šimčák

člen představenstva

První vztah: 8. 7. 2017 - Poslední vztah: 1. 2. 2018

vznik členství: 14. 12. 2006

zánik členství: 31. 1. 2018

zánik funkce: 31. 1. 2018

Na Císařce 3223/20, Praha, 150 00, Česká republika

Ing. Vendulka Klučková

člen představenstva

První vztah: 8. 7. 2017 - Poslední vztah: 1. 2. 2018

vznik členství: 28. 4. 2017

zánik členství: 31. 1. 2018

zánik funkce: 31. 1. 2018

Na Císařce 3225/5, Praha, 150 00, Česká republika

Ing. Vendulka Klučková

člen představenstva

První vztah: 8. 7. 2017 - Poslední vztah: 1. 2. 2018

vznik členství: 28. 4. 2017

zánik členství: 31. 1. 2018

zánik funkce: 31. 1. 2018

Na Císařce 3225/5, Praha, 150 00, Česká republika

Ing. Petr Šimčák

člen představenstva

První vztah: 8. 7. 2017 - Poslední vztah: 1. 2. 2018

vznik členství: 14. 12. 2006

zánik členství: 31. 1. 2018

zánik funkce: 31. 1. 2018

Na Císařce 3223/20, Praha, 150 00, Česká republika

Petr Zajíc

člen představenstva

První vztah: 17. 12. 2016 - Poslední vztah: 8. 7. 2017

vznik členství: 4. 2. 2013

zánik členství: 22. 2. 2017

Květnového vítězství 2373/9, Praha, 149 00, Česká republika

Petr Zajíc

člen představenstva

První vztah: 17. 12. 2016 - Poslední vztah: 8. 7. 2017

vznik členství: 4. 2. 2013

zánik členství: 22. 2. 2017

Květnového vítězství 2373/9, Praha, 149 00, Česká republika

Mgr. Roman Pospíšil

předseda představenstva

První vztah: 29. 8. 2014 - Poslední vztah: 1. 2. 2018

vznik členství: 30. 12. 2013

zánik členství: 31. 1. 2018

vznik funkce: 30. 12. 2013

zánik funkce: 31. 1. 2018

Březová 662, Unhošť, 273 51, Česká republika

Mgr. Roman Pospíšil

předseda představenstva

První vztah: 29. 8. 2014 - Poslední vztah: 1. 2. 2018

vznik členství: 30. 12. 2013

zánik členství: 31. 1. 2018

vznik funkce: 30. 12. 2013

zánik funkce: 31. 1. 2018

Březová 662, Unhošť, 273 51, Česká republika

Mgr. Roman Pospíšil

předseda představenstva

První vztah: 12. 10. 2013 - Poslední vztah: 29. 8. 2014

vznik funkce: 29. 12. 2003

zánik funkce: 29. 12. 2013

Březová 662, Unhošť, 273 51, Česká republika

Petr Zajíc

člen představenstva

První vztah: 9. 4. 2013 - Poslední vztah: 17. 12. 2016

vznik členství: 4. 2. 2013

Družstevní 719, Doksy, 472 01, Česká republika

Petr Zajíc

člen představenstva

První vztah: 9. 4. 2013 - Poslední vztah: 17. 12. 2016

vznik členství: 4. 2. 2013

Družstevní 719, Doksy, 472 01, Česká republika

Ing. Petr Šimčák

člen představenstva

První vztah: 28. 9. 2012 - Poslední vztah: 8. 7. 2017

vznik členství: 14. 12. 2006

Nadační 598/2, Brno-Medlánky, 621 00, Česká republika

Ing. Petr Šimčák

člen představenstva

První vztah: 28. 9. 2012 - Poslední vztah: 8. 7. 2017

vznik členství: 14. 12. 2006

Nadační 598/2, Brno-Medlánky, 621 00, Česká republika

Petr Zajíc

člen představenstva

První vztah: 7. 7. 2008 - Poslední vztah: 9. 4. 2013

vznik členství: 20. 11. 2007

zánik členství: 20. 11. 2012

Družstevní 719, Doksy, 472 01, Česká republika

Ing. Petr Šimčák

člen představenstva

První vztah: 8. 1. 2007 - Poslední vztah: 28. 9. 2012

vznik členství: 14. 12. 2006

Novoměstská 1477/3, Brno, 621 00, Česká republika

RNDr. František Vencl

člen

První vztah: 1. 7. 2005 - Poslední vztah: 8. 1. 2007

vznik členství: 16. 9. 2002

zánik členství: 13. 9. 2006

Nad koupadly 18/3, Praha 4, 142 00, Česká republika

Mgr. Roman Pospíšil

předseda představenstva

První vztah: 9. 6. 2004 - Poslední vztah: 12. 10. 2013

vznik funkce: 29. 12. 2003

zánik funkce: 29. 12. 2013

Březová 662, Unhošť, Česká republika

Ing. Leoš Bartoň

člen představenstva

První vztah: 9. 6. 2004 - Poslední vztah: 7. 7. 2008

vznik funkce: 29. 12. 2003

zánik funkce: 19. 11. 2007

Peliny 1492, Choceň, Česká republika

RNDr. František Vencl

člen

První vztah: 2. 10. 2002 - Poslední vztah: 1. 7. 2005

vznik členství: 16. 9. 2002

Na Rovinách 772/7, Praha 4, Česká republika

Ing. Jiří Kepka CSc.

předseda

První vztah: 18. 2. 2002 - Poslední vztah: 9. 6. 2004

vznik členství: 1. 6. 2001

vznik funkce: 10. 9. 2001

zánik funkce: 29. 12. 2003

Třešňová 174, Dýšina, 330 02, Česká republika

Doc.Dr.Ing. Evžen Kočenda

člen

První vztah: 4. 2. 2002 - Poslední vztah: 2. 10. 2002

zánik členství: 16. 9. 2002

vznik funkce: 3. 11. 1999

Na Marsu 1125, Černošice, Česká republika

Ing. Martin Burjánek

člen

První vztah: 3. 12. 2001 - Poslední vztah: 9. 6. 2004

vznik funkce: 27. 8. 2001

zánik funkce: 29. 12. 2003

Družstevní 193/4, Lysá nad Labem, Česká republika

Ing. Jiří Kepka CSc.

předseda

První vztah: 3. 12. 2001 - Poslední vztah: 18. 2. 2002

vznik členství: 10. 9. 2001

vznik funkce: 1. 6. 2001

Třešňová 174, Dýšina, 330 02, Česká republika

Ing. Jiří Kepka CSc.

člen

První vztah: 9. 7. 2001 - Poslední vztah: 3. 12. 2001

vznik funkce: 1. 6. 2001

Třešňová 174, Dýšina, 330 02, Česká republika

Mgr. Lucie Melková

člen

První vztah: 31. 3. 2000 - Poslední vztah: 3. 12. 2001

Pražského 661/40, Praha 5, 150 00, Česká republika

RNDr. Jindřich Weiss

předseda

První vztah: 27. 3. 2000 - Poslední vztah: 9. 7. 2001

zánik funkce: 31. 5. 2001

Plánická 7, Praha 5, 153 00, Česká republika

Ing. Evžen Kočenda PhDr

člen

První vztah: 27. 3. 2000 - Poslední vztah: 4. 2. 2002

Na Marsu 1125, Černošice, Česká republika

RNDr. Jindřich Weiss

člen

První vztah: 2. 6. 1999 - Poslední vztah: 27. 3. 2000

Plánická 7, Praha 5, 153 00, Česká republika

Mgr. Petronila Šerá

člen

První vztah: 31. 3. 1999 - Poslední vztah: 31. 3. 2000

Pržno 67, okr. Vsetín, Česká republika

JUDr. Martin Kryl

předseda

První vztah: 31. 3. 1999 - Poslední vztah: 27. 3. 2000

U zámeckého parku 815/19, Praha 4 - Kunratice, 148 00, Česká republika

RNDr. Jindřich Weiss

člen

První vztah: 31. 3. 1999 - Poslední vztah: 2. 6. 1999

nám. Osvoboditelů 1360/4, Praha 5, 153 00, Česká republika

Ing. Vendulka Klučková

členka

První vztah: 31. 7. 1998 - Poslední vztah: 31. 3. 1999

Na Pankráci 40, Praha 4, Česká republika

Tomáš Vilím

člen

První vztah: 31. 7. 1998 - Poslední vztah: 31. 3. 1999

Plzeňská 210, Praha 5, Česká republika

ing. Jiří Brabec

předseda

První vztah: 31. 7. 1998 - Poslední vztah: 31. 3. 1999

Bělohorská 144, Praha 6, Česká republika

Ing. Petr Kubíček

člen

První vztah: 31. 7. 1998 - Poslední vztah: 31. 3. 1999

Bronzová 2017/15, Praha 5, Česká republika

Společnost zastupuje vždy předseda představenstva společně s jedním dalším členem představenstva nebo místopředseda představenstva společně s jedním dalším členem představenstva.

od 9. 1. 2019

Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně nebo společně dva členové představenstva.

do 9. 1. 2019 od 29. 8. 2014

Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že jednají buď společně dva členové představenstva nebo samostatně předseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis společně dva členové představenstva nebo samostatně předseda představenstva.

do 29. 8. 2014 od 31. 7. 1998

Dozorčí rada

5 fyzických osob

Miroslav Hiršl

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 10. 2020

vznik členství: 1. 9. 2020

Spojovací 710/8A, Hradec Králové, 503 11, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Tomáš Drábek

Člen dozorčí rady

První vztah: 17. 7. 2020

vznik členství: 27. 3. 2020

Bílkova 863/17, Praha, 110 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Gabrielle Pietro Tavazzani

Člen dozorčí rady

První vztah: 17. 7. 2020

vznik členství: 1. 5. 2020

SCHAUMBURGERGASSE, VÍDEŇ, 1 040, Rakouská republika

Další vztah k této osobě

Michel Pelosoff

Předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 6. 2019

vznik členství: 16. 3. 2018

vznik funkce: 3. 1. 2019

77 rue Notre Dame des Champs, Paris, 750 06, Francouzská republika

Další vztah k této osobě

Jean-Yves Glain

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 6. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

18 rue Gustave Courbet, PARIS, 751 16, Francouzská republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Yann Robin Dumontheil

Člen dozorčí rady

První vztah: 19. 5. 2018 - Poslední vztah: 27. 10. 2020

vznik členství: 16. 3. 2018

zánik členství: 15. 7. 2020

Malátova 645/18, Praha, 150 00, Česká republika

Werner Kretschmer

Člen dozorčí rady

První vztah: 19. 5. 2018 - Poslední vztah: 17. 7. 2020

vznik členství: 16. 3. 2018

zánik členství: 30. 4. 2020

Freisingergasse 15, Klosterneuburg, 3 400, Rakouská republika

Paolo Iannone

Člen dozorčí rady

První vztah: 19. 5. 2018 - Poslední vztah: 17. 7. 2020

vznik členství: 16. 3. 2018

zánik členství: 26. 3. 2020

Baarova 1540/28, Praha, 140 00, Česká republika

Michel Pelosoff

Člen dozorčí rady

První vztah: 19. 5. 2018 - Poslední vztah: 11. 6. 2019

vznik členství: 16. 3. 2018

77 rue Notre Dame des Champs, Paris, 750 06, Francouzská republika

Fathi Jerfel

Předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 5. 2018 - Poslední vztah: 31. 12. 2018

vznik členství: 16. 3. 2018

zánik členství: 31. 12. 2018

vznik funkce: 23. 3. 2018

zánik funkce: 31. 12. 2018

19 avenue du Maréchal Maunoury, Paris, 750 16, Francouzská republika

Christophe Eugéne Jean Lemarie

Člen dozorčí rady

První vztah: 14. 7. 2017 - Poslední vztah: 19. 5. 2018

vznik členství: 3. 7. 2017

zánik členství: 15. 3. 2018

Place Richard Baret 17, Paříž, 750 17, Francouzská republika

Christophe Eugéne Jean Lemarie

Člen dozorčí rady

První vztah: 14. 7. 2017 - Poslední vztah: 19. 5. 2018

vznik členství: 3. 7. 2017

zánik členství: 15. 3. 2018

Place Richard Baret 17, Paříž, 750 17, Francouzská republika

Stefano Pregnolato

Člen dozorčí rady

První vztah: 8. 7. 2017 - Poslední vztah: 19. 5. 2018

vznik členství: 1. 6. 2016

zánik členství: 15. 3. 2018

Stefano Pregnolato

Člen dozorčí rady

První vztah: 8. 7. 2017 - Poslední vztah: 19. 5. 2018

vznik členství: 1. 6. 2016

zánik členství: 15. 3. 2018

Ing. Jiří Kunert

Člen

První vztah: 28. 9. 2012 - Poslední vztah: 19. 5. 2018

vznik členství: 18. 9. 2010

zánik členství: 15. 3. 2018

vznik funkce: 18. 9. 2010

zánik funkce: 19. 5. 2018

Jihovýchodní III 789/60, Praha 4, 141 00, Česká republika

Ing. Jiří Kunert

Člen

První vztah: 28. 9. 2012 - Poslední vztah: 19. 5. 2018

vznik členství: 18. 9. 2010

zánik členství: 15. 3. 2018

vznik funkce: 18. 9. 2010

zánik funkce: 19. 5. 2018

Jihovýchodní III 789/60, Praha 4, 141 00, Česká republika

Werner Kretschmer

Předseda

První vztah: 25. 7. 2012 - Poslední vztah: 19. 5. 2018

vznik členství: 18. 9. 2010

zánik členství: 15. 3. 2018

vznik funkce: 20. 9. 2010

zánik funkce: 15. 3. 2018

Freisingergasse 15, PSČ 3400, Klosterneururg, Rakouská republika

Werner Kretschmer

Předseda

První vztah: 25. 7. 2012 - Poslední vztah: 19. 5. 2018

vznik členství: 18. 9. 2010

zánik členství: 15. 3. 2018

vznik funkce: 20. 9. 2010

zánik funkce: 15. 3. 2018

Freisingergasse 15, PSČ 3400, Klosterneururg, Rakouská republika

Hannes Saleta

Člen

První vztah: 25. 7. 2012 - Poslední vztah: 8. 7. 2017

vznik členství: 18. 9. 2010

zánik členství: 1. 6. 2016

vznik funkce: 18. 9. 2010

Johann Strausgasse 34/16, PSČ 1040, Vídeň, Rakouská republika

Hannes Saleta

Člen

První vztah: 25. 7. 2012 - Poslední vztah: 8. 7. 2017

vznik členství: 18. 9. 2010

zánik členství: 1. 6. 2016

vznik funkce: 18. 9. 2010

Johann Strausgasse 34/16, PSČ 1040, Vídeň, Rakouská republika

Ing. Jiří Kunert

Člen

První vztah: 25. 7. 2012 - Poslední vztah: 28. 9. 2012

vznik členství: 18. 9. 2010

vznik funkce: 18. 9. 2010

Pod kaštany 1107/19, Praha 6, 160 00, Česká republika

Angus Stening

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2005 - Poslední vztah: 25. 7. 2012

zánik členství: 18. 6. 2005

vznik funkce: 17. 2. 2005

zánik funkce: 18. 6. 2007

1 The Manor, Church Road, Greystones, Country Wicklow, Irsko

Daniel Keith Kingsbury

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 6. 2004 - Poslední vztah: 25. 7. 2012

zánik členství: 18. 6. 2007

vznik funkce: 5. 3. 2004

zánik funkce: 18. 6. 2007

Vídeňská 745, Praha 4, 140 00, Česká republika

Luigi Trombetta

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 6. 2004 - Poslední vztah: 25. 7. 2012

zánik členství: 6. 2. 2008

vznik funkce: 5. 3. 2004

zánik funkce: 6. 2. 2008

Viale Amendola 95, 400 26, Imola, Italská republika

Padraig Kenny

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 6. 2004 - Poslední vztah: 1. 7. 2005

vznik funkce: 5. 3. 2004

zánik funkce: 16. 2. 2005

4 Albany Road, Ranelagh, Dublin 6, Irsko

Dr. Vít Horáček

předseda

První vztah: 2. 10. 2002 - Poslední vztah: 9. 6. 2004

vznik členství: 8. 6. 1999

vznik funkce: 11. 11. 1999

zánik funkce: 4. 3. 2004

Pancířova 7/1174, Praha 4, Česká republika

Doc.Ing. Jaroslava Durčáková CSc

člen

První vztah: 4. 2. 2002 - Poslední vztah: 9. 6. 2004

vznik funkce: 3. 11. 1999

zánik funkce: 4. 3. 2004

Zárybská 671, Praha 9, Česká republika

Mgr. Andrea Cejnarová

člen

První vztah: 4. 2. 2002 - Poslední vztah: 9. 6. 2004

vznik funkce: 8. 6. 1999

zánik funkce: 4. 3. 2004

Osvobození 634/18, Vyškov, Česká republika

Dr. Vít Horáček

člen

První vztah: 4. 2. 2002 - Poslední vztah: 2. 10. 2002

vznik funkce: 8. 6. 1999

Pancířova 7/1174, Praha 4, Česká republika

Doc.Ing. Jaroslava Durčáková CSc

člen

První vztah: 27. 3. 2000 - Poslední vztah: 4. 2. 2002

Zárybská 671, Praha 9, Česká republika

Dr. Vít Horáček

člen

První vztah: 27. 3. 2000 - Poslední vztah: 4. 2. 2002

Pancířova 7/1174, Praha 4, Česká republika

Mgr. Andrea Cejnarová

člen

První vztah: 10. 8. 1999 - Poslední vztah: 4. 2. 2002

Osvobození 634/18, Vyškov, Česká republika

Dr. Vít Horáček

člen

První vztah: 10. 8. 1999 - Poslední vztah: 27. 3. 2000

Pancířova 7/1174, Praha 4, Česká republika

Ing. Josef Pitra

člen

První vztah: 31. 3. 1999 - Poslední vztah: 27. 3. 2000

Tyršova 935, Černošice, 255 28, Česká republika

Vladimír Burian

člen

První vztah: 31. 3. 1999 - Poslední vztah: 10. 8. 1999

manž. Dostálových 1215, Praha 9, 198 00, Česká republika

Mgr. Anna Čápová

člen

První vztah: 31. 3. 1999 - Poslední vztah: 10. 8. 1999

Klimentská 21, Praha 1, 110 00, Česká republika

Bronislava Kaloudová

členka

První vztah: 31. 7. 1998 - Poslední vztah: 31. 3. 1999

Laubova 8, Praha 3, Česká republika

Marie Čapská

členka

První vztah: 31. 7. 1998 - Poslední vztah: 31. 3. 1999

Papírníkova 609, Praha 4, Česká republika

Mgr. Petronila Šerá

předsedkyně

První vztah: 31. 7. 1998 - Poslední vztah: 31. 3. 1999

Pržno 67, Česká republika

Další vztahy firmy Amundi Czech Republic Asset Management, a.s.

Akcionáři

AMUNDI ASSET MANAGEMENT

boulevard Pasteur 90, Francouzská republika, Paříž, 750 15

od 31. 12. 2018

AMUNDI ASSET MANAGEMENT

boulevard Pasteur 90, Francouzská republika, Paříž, 750 15

do 31. 12. 2018 od 2. 8. 2017

Pioneer Global Asset Management, S.p.A.

Piazza Gae Aulenti 1 - Tower B, Italská republika, Milán, 201 54

do 2. 8. 2017 od 29. 8. 2014

Pioneer Global Asset Management, S.p.A.

Italská republika

do 29. 8. 2014 od 9. 6. 2004

Živnostenská banka, a.s., IČ: 00001368

Na Příkopě, Česká republika, Praha 1, 113 80

do 9. 6. 2004 od 2. 10. 2002

Živnostenská banka, a.s., IČ: 00001368

Na Příkopě, Česká republika, Praha 1, 113 80

do 2. 10. 2002 od 2. 6. 1999

Živnostenská banka, a.s., IČ: 00001368

Na Příkopě, Česká republika, Praha 1, 113 80

do 2. 6. 1999 od 31. 3. 1999

Zivnostenska Finance BV

Nizozemské království

do 31. 3. 1999 od 31. 7. 1998
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).