Hlavní navigace

Komerční banka, a.s.

Firma Komerční banka, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1360, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 19 004 926 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

45317054

Sídlo:

Na příkopě 969/33, Praha, 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

5. 3. 1992

DIČ:

Skupinove_DP

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. 5000 - 9999 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
63 Informační činnosti
64190 Ostatní peněžní zprostředkování
649 Ostatní finanční zprostředkování
66190 Ostatní pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním
68320 Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
702 Poradenství v oblasti řízení
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1360, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Komerční banka, a.s. od 8. 4. 2015

Obchodní firma

Komerční banka, a.s. do 8. 4. 2015 od 5. 3. 1992

Právní forma

Akciová společnost od 5. 3. 1992

adresa

Na Příkopě 33 čp. 969
Praha 1 11407 od 4. 6. 2001

adresa

Na Příkopě čp. 969
Praha 1 11407 do 4. 6. 2001 od 18. 4. 2001

adresa

Na Příkopě 33
Praha 1 11407 do 18. 4. 2001 od 3. 9. 1996

adresa

Na příkopě 33
Praha 1 do 3. 9. 1996 od 5. 3. 1992

Předmět podnikání

II. Dále jsou předmětem podnikání činnosti vykonávané pro jiného, pokud souvisejí se zajištěním provozu banky a provozu jí ovládaných jiných bank, spořitelních a úvěrních družstev, obchodníků s cennými papíry, pojišťoven, zajišťoven, finančních institucí a podniků pomocných bankovních služeb v tomto rozsahu: a) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence b) zprostředkování obchodu a služeb, c) poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, d) realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, e) mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, f) poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály, g) služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy. od 10. 3. 2014

a) přijímání vkladů od 1. 1. 2011

b) poskytování úvěrů od 1. 1. 2011

c) platební služby, jak je uvedeno v článku 4 odst. 3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/64/ES ze dne 13. listopadu 2007 o platebních službách na vnitřním trhu od 1. 1. 2011

d) vydávání a správa jiných platebních prostředků (např. cestovních šeků a bankovních směnek), není-li takováto činnost pokryta písmenem c) výše od 1. 1. 2011

e) poskytování záruk a příslibů od 1. 1. 2011

f) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta: s nástroji peněžního trhu, s peněžními prostředky v cizích měnách, v oblasti termínových obchodů a opcí, v oblasti měnových a úrokových obchodů nebo s převoditelnými cennými papíry od 1. 1. 2011

g) peněžní makléřství od 1. 1. 2011

h) poskytování bankovních informací od 1. 1. 2011

i) emise elektronických peněz od 1. 1. 2011

j) investiční služby a činnosti: přijímání a předávání příkazů v souvislosti s jedním nebo více finančními nástroji, kterými jsou: - převoditelné cenné papíry, - nástroje peněžního trhu, - podílové jednotky subjektů kolektivního investování, - opce, futures, swapy, dohody o budoucích úrokových sazbách a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se cenných papírů, měn, úrokových sazeb či výnosů nebo jiné derivátové nástroje, finanční indexy nebo finanční míry, které lze vypořádat fyzicky nebo v hotovosti, - opce, futures, swapy, dohody o budoucích úrokových sazbách a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se komodit, které musejí být vypořádány v hotovosti nebo mohou být vypořádány v hotovosti na žádost jedné ze stran (jinak než v případě neplnění nebo ukončení z jiného důvodu), - opce, futures, swapy a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se komodit, které lze vypořádat fyzicky za předpokladu, že jsou obchodovány na regulovaném trhu nebo MTF, - opce, futures, swapy, forwardy a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se komodit, které lze vypořádat fyzicky, neuvedené jinak výše a neurčené k obchodním účelům, které mají znaky jiných derivátových finančních nástrojů, mimo jiné s ohledem na to, zda jsou zúčtovány a vypořádány prostřednictvím uznávaných zúčtovacích středisek nebo pomocí výzvy k dodatkové úhradě, - derivátové nástroje k převodu úvěrového rizika, - finanční rozdílové smlouvy, - opce, futury, swapy, dohody o budoucích úrokových sazbách a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se klimatických proměnných, sazeb přepravného, povolenek na emise nebo měr inflace či jiných oficiálních ekonomických statistických údajů, které musejí být vypořádány v hotovosti nebo mohou být vypořádány v hotovosti na žádost jedné ze stran (jinak než v případě neplnění nebo z důvodu jiného ukončení), i další derivátové smlouvy týkající se majetku, práv, závazků, indexů a měr neuvedených výše, které ma jí znaky jiných derivátových finančních nástrojů, mimo jiné s ohledem na to, zda jsou obchodovány na regulovaném trhu nebo MTF, zúčtovány a vypořádány prostřednictvím uznávaných zúčtovacích středisek nebo pomocí výzvy k dodatkové úhradě. od 1. 1. 2011

II. Dále jsou předmětem podnikání činnosti vykonávané pro jiného, pokud souvisejí se zajištěním provozu banky a provozu jí ovládaných jiných bank, finančních institucí a podniků pomocných bankovních služeb v tomto rozsahu: a) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence b) zprostředkování obchodu, c) inženýrská činnost v investiční výstavbě, d) správa a údržba nemovitostí, e) pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, f) činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců. g) zpracování dat, služby databank, správa sítí do 10. 3. 2014 od 20. 5. 2010

I. Předmět podnikání banky vyplývá z ustanovení zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Tímto předmětem podnikání je: a) přijímání vkladů od veřejnosti, b) poskytování úvěrů, c) investování do cenných papírů na vlastní účet, d) finanční pronájem (finanční leasing), e) platební styk a zúčtování, f) vydávání a správa platebních prostředků, např. platebních karet, cestovních šeků, g) poskytování záruk, h) otevírání akreditivů, i) obstarávání inkasa, j) poskytování investičních služeb zahrnující: - hlavní investiční službu přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním instrumentům, - hlavní investiční službu provádění pokynů týkajících se investičních instrumentů na čizí účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům, - hlavní investiční službu obchodování s investičními instrumenty na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům, - hlavní investiční službu obhospodařování individuálních portfolií na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání se zákazníkem, je-li součástí tohoto portfolia některý z investičních instrumentů, - hlavní investiční službu upisování emise investičních instrumentů nebo její umísťování, a to ve vztahu k investičním instrumentům, - doplňkovou investiční službu úschova a správa jednoho nebo několika investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům, - doplňkovou investiční službu pronájem bezpečnostních schránek, - doplňkovou investiční službu poskytování úvěrů nebo půjček zákazníkovi za účelem provedení obchodu s investičními instrumenty, jestliže poskytovatel úvěru nebo půjčky je účastníkem tohoto obchodu, a to ve vztahu k investičním instrumentům, - doplňkovou investiční službu poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se fúzí a koupí podniků, -doplňkovou investiční službu služby související s upisováním emisí, a to ve vztahu k investičním instrumentům, - doplňkovou investiční službu poradenská činnost týkající se investování do investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům, -doplňkovou investiční službu provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb k) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem l) finanční makléřství, m) směnárenská činnost (nákup devizových prostředků), n) výkon funkce depozitáře, o) poskytování bankovních informací, p) pronájem bezpečnostních schránek, q) vydávání hypotečních zástavních listů, r) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedeným v písmenech a) až q) od 20. 6. 2006

II. Předmětem podnikání jsou dále činnosti vykonávané pro podniky pomocných bankovních služeb a finanční instituce pod kontrolou banky v tomto rozsahu: a) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence b) zprostředkování obchodu, c) inženýrská činnost v investiční výstavbě, d) správa a údržba nemovitostí, e) pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, f) činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců. g) zpracování dat, služby databank, správa sítí do 20. 5. 2010 od 7. 9. 2005

II. Předmětem podnikání jsou dále činnosti vykonávané pro podniky pomocných bankovních služeb a finanční instituce pod kontrolou banky v tomto rozsahu: a) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence b) zprostředkování obchodu, c) inženýrská činnost v investiční výstavbě, d) správa a údržba nemovitostí, e) pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, f) činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců. do 7. 9. 2005 od 31. 7. 2004

II. Předmětem podnikání jsou dále činnosti vykonávané pro podniky pomocných bankovních služeb a finanční instituce pod kontrolou banky v tomto rozsahu: a) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, b) zprostředkování obchodu, c) inženýrská činnost v investiční výstavbě, d) správa a údržba nemovitostí, e) pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, f) činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců. do 31. 7. 2004 od 14. 10. 2003

I. Předmět podnikání banky vyplývá z ustanovení zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Tímto předmětem podnikání je: a) přijímání vkladů od veřejnosti, b) poskytování úvěrů, c) investování do cenných papírů na vlastní účet, d) finanční pronájem (finanční leasing), e) platební styk a zúčtování, f) vydávání a správa platebních prostředků, např. platebních karet, cestovních šeků, g) poskytování záruk, h) otevírání akreditivů, i) obstarávání inkasa, j) poskytování investičních služeb, k) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem l) finanční makléřství, m) směnárenská činnost (nákup devizových prostředků), n) výkon funkce depozitáře, o) poskytování bankovních informací, p) pronájem bezpečnostních schránek, q) vydávání hypotečních zástavních listů, r) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedeným v písmenech a) až q) do 20. 6. 2006 od 14. 10. 2003

d) finanční pronájem (leasing) do 14. 10. 2003 od 26. 7. 2000

n) obhospodařování cenných papírů klienta na jeho účet včetně poradenství (portfolio management) do 14. 10. 2003 od 26. 7. 2000

p) výkon funkce depozitáře do 14. 10. 2003 od 26. 7. 2000

vydávání hypotečních zástavních listů podle zvláštního zákona do 14. 10. 2003 od 20. 4. 2000

vydávání hypotečních zástavních zástavních listů podle zvláštního zákona do 20. 4. 2000 od 3. 9. 1996

ubytovací služby do 3. 9. 1996 od 11. 5. 1993

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v zák.č. 455/91 Sb. o živnost. podnikání a zboží tímto zákonem vyloučeného do 3. 9. 1996 od 11. 5. 1993

Banka se dále může účastnit na jiných akciových společnostech a dalších durzích právnických osob v tuzemsku i v zahraničí jako akcionář nebo jiný podílník podle druhu společnosti, či právnické osoby za předpokladu, že to není v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Banka se rovněž v souladu s obecně závaznými právními předpisy může zúčastnit na podnikání podnikatelů v souladu s obecně platnými právními předpisy. do 1. 12. 1999 od 5. 3. 1992

d) financování pronájmu do 26. 7. 2000 od 5. 3. 1992

n) obhospodařování cenných papírů klienta na jeho účet (portfolio management) do 26. 7. 2000 od 5. 3. 1992

p) výkon funkce depozitáře investičního fondu do 26. 7. 2000 od 5. 3. 1992

Předmět podnikání banky je dán § 1 a 2 zákona č.21/1992 Sb., o bankách. Předmětem podnikání banky je: do 14. 10. 2003 od 5. 3. 1992

a) přijímání vkladů od veřejnosti do 14. 10. 2003 od 5. 3. 1992

b) poskytování úvěrů do 14. 10. 2003 od 5. 3. 1992

c) investování do cenných papírů na vlastní účet do 14. 10. 2003 od 5. 3. 1992

e) platební styk a zúčtování do 14. 10. 2003 od 5. 3. 1992

f) vydávání platebních prostředků, např. platebních karet, cestovních šeků do 14. 10. 2003 od 5. 3. 1992

g) poskytování záruk do 14. 10. 2003 od 5. 3. 1992

h) otevírání akreditivů do 14. 10. 2003 od 5. 3. 1992

i) obstarávání inkasa do 14. 10. 2003 od 5. 3. 1992

j) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta 1. s devizovými hodnotami 2. v oblasti termínových obchodů (futures) a opcí (options) včetně kursových a úrokových obchodů 3. s převoditelnými cennými papíry do 14. 10. 2003 od 5. 3. 1992

k) účast na vydávání akcií a poskytování souvisejících služeb do 14. 10. 2003 od 5. 3. 1992

l) finanční makléřství do 14. 10. 2003 od 5. 3. 1992

m) poskytování porad ve věcech podnikání do 14. 10. 2003 od 5. 3. 1992

o) uložení a správa cenných papírů nebo jiných hodnot do 14. 10. 2003 od 5. 3. 1992

q) směnárenská činnost (nákup devizových prostředků) do 14. 10. 2003 od 5. 3. 1992

r) poskytování bankovních informací do 14. 10. 2003 od 5. 3. 1992

s) pronájem bezpečnostních schránek do 14. 10. 2003 od 5. 3. 1992

Ostatní skutečnosti

Dne 29. 8. 2016 uzavřely společnost Komerční banka, a. s., a společnost Cataps, s. r. o., se sídlem Václavské náměstí 796/42, Praha 1, Nové Město, PSČ 110 00, IČ 03633144 Smlouvu o poskytnutí nepeněžitého příplatku mimo základní kapitál, na základě které společnost Komerční banka, a. s., převedla společnosti Cataps, s. r. o., část svého závodu tak, jak je specifikována v této smlouvě a ve znaleckém posudku nepeněžitého příplatku vyhotoveném znalcem společností BDO Appraisal services - Znalecký ústav s.r.o . se sídlem Všenory, V Americe 114, PSČ 252 31, IČ 27599582 dne 25. 8. 2016 pod č. 25-08-2016/147. Dne 29. 8. 2016 společnost Komerční banka, a. s., a společnost Cataps, s.r.o., uzavřely ve formě notářského zápisu JUDr. Lucie Foukalové, notářky se sídlem v Praze, sepsaného pod č. NZ 668/2016 předávací protokol - doklad o koupi části závodu ve smyslu § 2180 odst. 1 občanského zákoníku, který byl uložen do sbírky listin společnosti Cataps, s.r.o., dne 31. 8. 2016. Společnost Cataps, s.r.o., nabyla vlastnick é právo ke shora specifikované části závodu dne 1. 9. 2016. od 8. 9. 2016

Počet členů dozorčí rady: 9 od 10. 3. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech od 10. 3. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 6 do 31. 1. 2015 od 10. 3. 2014

Společnost Komerční banka, a.s. jako společnost nástupnická byla přeshraniční fúzí sloučením sloučena se zanikající společností Komerční banka Bratislava, a.s., IČ: 31395074, se sídlem Hodžovo nám. 1A, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, zapsanou v ob chodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I v oddílu Sa, vložce 835/B. Na nástupnickou společnost přešlo jmění zanikající společnosti. od 31. 12. 2010

Valná hromada přijala následující usnesení: a) Základní jmění banky se zvyšuje o 7.500.000.000,- Kč ( slovy: sedmmiliardpětsetmilionůkorun českých ) s tím, že se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení až do výše 9.502.463.000,- Kč ( slovy: devětmiliardpětsetdvamilionyčtyřistašedesáttřitisíc korun českých ) z 9.502.463.000,- Kč ( slovy: devětmiliardpětsetdvamilionyčtyřistašedesáttřitisíc korun českých ) na 17.002.0463.000,- Kč ( slovy: sedmnáctmiliarddvamilionyčtyřistašedesáttřitisíc korun českých) až na 19.004.926.000,- Kč ( slovy: devatenáctmiliardčtyřimilionydevětsetdvacetšesttisíc korun českých ) vydáním 15.000.000 kusů až 19.004.926 kusů kmenových akcií jmenovité hodnoty 500,- kč ( slovy: pětsetkorun českých), znějících na majitele v zaknihované podobě. Orgánem který rozhodne o konečné částce zvýšení základního jmění banky, se určuje představenstvo. b) Úpis akcií bude proveden ve třech kolech, a to tak, že v prvním kole, které započne rozhodným dnem a bude trvat dva týdny, mohou upisovat ve smyslu § 204a odst. 1) obchodního zákoníku pouze dosavadní akcionáři jako realizaci svého přednostního práva upsat část nových akcií banky upisovaných ke zvýšení základního jmění v rozsahu jejich podílů na základním jmění banky. Tento podíl se stanoví tak, že za jednu dosavadní akcii banky o jmenovité hodnotě 500,- Kč lze upsat jednu novou kmenovou akcii o jmenovité hodnotě 500,- Kč, znějící na majitele v zaknihované podobě. Místem pro vykonání přednostního práva jsou oblastní pobočky Komerční banky, a.s. : - Praha-západ: Praha 7, U průhonu 38, 170 04 - Praha-východ: Praha 1, Václavské náměstí 42, 114 07 - České Budějovice: České Budějovice, Krajinská 15, 270 72 - Karlovy Vary: Karlovy Vary, Bělehradská 13, 361 19 - Plzeň: Plzeň, Goethova 1, 305 95 - Liberec: Liberec, 8. března 14, 461 77 - Ústí nad Labem: Ústí nad Labem, Bílinská 2, 400 42 - Hradec Králové: Hradec Králové, nám. Osvoboditelů 798, 502 16 - Pardubice: Pardubice, nám. Republiky 222, 530 78 - Brno: Brno, nám. Svobody 21, 631 31 - Jihlava: Jihlava, Palackého 46, 586 32 - Zlín: Zlín, třída Tomáše Bati 152, 761 20 - Olomouc: Olomouc, třída Svobody 14, 772 14 - Ostrava: Ostrava 1, Nádražní 12, 730 01 c) Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den 12. červenec 1999 za předpokladu, že rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění nabude právní moci do konce června 1999. V případě, že rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění nenabude právní moci do konce června 1999, je rozhodným dnem třetí pondělí následující po dni, kdy rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění nabylo právní moci. Informace o přednostním právu podle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku bude zveřejněna ve dvou celostátně distribuovaných denících. Přednostní právo upsat má ten akcionář, který bude k rozhodnému dni pro uplatnění přednostního práva, zapsán ve výpisu z registru emitenta a nepřevedl toto své právo na jinou osobu nebo osoba, na kterou bylo přednostní právo převedeno a která se prokáže smlouvou o postoupení přednostního práva podle § 156a) obchodního zákoníku. d) V prvním kole je upisovatel povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií tak, aby úhrada emisního kursu byla v plné výši připsána na účet č. 19-5372120217/0100, zřízený emitentem u Komerční banky, a.s., a to nejpozději do 3 pracovních dnů následujících po posledním dni, kdy bylo možné upsat akcie v rámci prvního kola, nebo v hotovosti v místě úpisu ve stejné lhůtě, jinak bude upsání akcií neúčinné. K identifikaci platby uvede každý upisovatel variabilní symbol, který mu bude sdělen při úpisu. e) Akcie, které nebudou účinně upsány s využitím přednostního práva v prvním kole, budou nabídnuty podle § 203 odst. 1 písm. d) obchodního zákoníku ve druhém kole k upsání předem určenému zájemci, a to Fondu národního majetku ČR. Upsání proběhne v sídle Komerční banky, a.s., a to tak, že představenstvo vyzve Fond národního majetku ČR k upsání akcií. Prvním dnem úpisu se stanoví den 3. srpen 1999 za předpokladu, že rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění nabude právní moci do konce června 1999. V případě, že rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění nenabude právní moci do konce června 1999, je prvním dnem úpisu šesté pondělí následující po dni, kdy rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění nabylo právní moci. Lhůta pro upisování akcií je 5 pracovních dní. f) Ve druhém kole je upisovatel povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií tak, aby úhrada emisního kursu byla v plné výši připsána na účet č. 19-5372120217/0100, zřízený emitentem u Komerční banky, a.s., a to nejpozději do 2 pracovních dnů následujících po dni úpisu, jinak bude upsání akcií neúčinné. g) Neupsaný zbytek akcií z druhého kola bude nabídnut ve třetím kole k úpisu na základě veřejné výzvy k upisování akcií, které bude trvat dva týdny a začne 18. srpna 1999 za předpokladu, že druhé kolo úpisu začne dne 3. srpna 1999, jinak třetí pondělí následující po dni, v němž byl proveden úpis ve druhém kole a to tak, aby celý tříkolový úpis byl ukončen do 6 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění. Výzva k upisování akcií, která musí obsahovat údaje podle ustanovení § 163 obchodního zákoníku bude zveřejněná ve dvou celostátně distribuovaných denících. Místem pro upisování akcií v rámci třetího kola je pobočka Komerční banky, a.s., Na Příkopě 33, Praha 1, 114 07. h) Ve třetím kole je upisovatel povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií tak, aby úhrada emisního kursu byla v plné výši připsána na účet č. 19-5372120217/0100, zřízený emitentem u Komerční banky, a.s., a to nejpozději do 3 pracovních dnů následujících po posledním dni, kdy bylo možné upsat akcie v rámci třetího kola, nebo v hotovosti v místě úpisu ve stejné lhůtě, jinak bude upsání akcií neúčinné. K identifikaci platby uvede každý upisovatel variabilní symbol, který mu bude sdělen při úpisu. i) V případě, že před ukončením třetího kola úpisu podle písm. g) bude upsáno všech 19.004.926 kusů akcií, další upisování se odmítne. j) Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva, jakož i akcií upisovaných v druhém a třetím kole je shodný a činí 500,- Kč za jednu akcii. k) Při upisování akcií na zvýšení základního jmění jsou přípustné ve všech kolech pouze peněžité vklady. do 11. 2. 2000 od 26. 11. 1999

Změna stanov společnosti přijatá valnou hromadou konanou dne 6.května 1996 do 23. 11. 2004 od 3. 9. 1996

Pro případ jednání a podepisování za banku dvěma členy představenstva jsou představenstvem zmocněni (pověřeni) tito členové představenstva takto: do 4. 9. 1997 od 9. 10. 1995

společně předseda představenstva JUDr. Richard Salzmann a člen představenstva RNDr. Petr Budinský,CSc. nebo společně předseda představenstva JUDr. Richard Salzmann a člen představenstva Ing. Tomáš Doležal do 4. 9. 1997 od 9. 10. 1995

nebo společně místopředseda představenstva Ing. Karel Bednář a člen představenstva RNDr. Petr Budinský,CSc. do 4. 9. 1997 od 9. 10. 1995

nebo společně místopředseda představenstva Ing. Karel Bednář a člen představenstva Ing. Tomáš Doležal do 4. 9. 1997 od 9. 10. 1995

nebo společně člen představenstva Ing. Jaroslav Mareš a člen představenstva RNDr. Petr Budinský,CSc. do 4. 9. 1997 od 9. 10. 1995

nebo společně člen představenstva Ing. Jaroslav Mareš a člen představenstva Ing. Tomáš Doležal do 4. 9. 1997 od 9. 10. 1995

nebo společně člen představenstva Ing. Bořivoj Pražák a člen představenstva RNDr. Petr Budinský,CSc. do 4. 9. 1997 od 9. 10. 1995

nebo společně člen představenstva Ing. Bořivoj Pražák a člen představenstva Ing. Tomáš Doležal do 4. 9. 1997 od 9. 10. 1995

nebo společně člen představenstva Ing. Lubomír Štěpaník a člen představenstva RNDr. Petr Budínský,CSc. do 4. 9. 1997 od 9. 10. 1995

nebo společně člen představenstva Ing. Lubomír Štěpánik a člen představenstva Ing. Tomáš Doležal do 4. 9. 1997 od 9. 10. 1995

nebo společně člen představenstva RNDr. Petr Budinský,CSc. a člen představenstva Ing. Tomáš Doležal. do 4. 9. 1997 od 9. 10. 1995

společně předseda představenstva JUDr. Richard Salzmann a místopředseda představenstva Ing.Karel Bednář do 4. 9. 1997 od 9. 10. 1995

nebo společně předseda představenstva JUDr. Richard Salzmann a člen představenstva Ing. Jaroslav Mareš do 4. 9. 1997 od 9. 10. 1995

nebo společně předseda představenstva JUDr. Richard Salzmann a člen představenstva Ing.Bořivoj Pražák do 4. 9. 1997 od 9. 10. 1995

nebo společně předseda představenstva JUDr. Richard Salzmann a člen představenstva Ing. Lubomír Štěpáník do 4. 9. 1997 od 9. 10. 1995

nebo společně místopředseda představenstva Ing. Karel Bednář a člen představenstva Ing. Lubomír Štěpáník do 4. 9. 1997 od 9. 10. 1995

nebo společně místopředseda představenstva Ing. Karel Bednář a člen představenstva Ing. Jaroslav Mareš do 4. 9. 1997 od 9. 10. 1995

nebo společně místopředseda představenstva Ing. Karel Bednář a člen představenstva Ing. Bořivoj Pražák do 4. 9. 1997 od 9. 10. 1995

nebo společně člen představenstva Ing. Jaroslav Mareš a člen představenstva Ing. Bořivoj Pražák do 4. 9. 1997 od 9. 10. 1995

nebo společně člen představenstva Ing. Jaroslav Mareš a člen představenstva Ing. Lubomír Štěpáník do 4. 9. 1997 od 9. 10. 1995

nebo společně člen představenstva Ing. Bořivoj Pražák a člen představenstva Ing. Lubomír Štěpáník. do 4. 9. 1997 od 9. 10. 1995

Změn Stanov usnesením valné hromady ze dne 29.4.1994. do 23. 11. 2004 od 9. 10. 1995

Změna Stanov usnesením valné hromady ze dne 29.4.1994. do 9. 10. 1995 od 3. 11. 1994

Způsob jednání jménem společnosti: Pro případ jednání a podepsiování za banku dvěma členy představenstva jsou představenstvem zmocněni (pověřeni) tito členové představenstva takto: společně předseda představenstva JUDr. Richard Salzmann a místopředseda představenstva ing. Karel Bednář nebo společně předseda představenstva JUDr. Richard Salzmann a člen představenstva ing. Jaroslav Mareš nebo společně předseda představenstva JUDr. Richard Salzmann a člen představenstva ing. Bořivoj Pražák nebo společně předseda do 9. 10. 1995 od 14. 7. 1994

představenstva JUDr. Richard Salzmann a člen představenstva ing. Lubomír Štěpáník nebo společně místopředseda představenstva ing. Karel Bednář a člen představenstva ing. Lubomír Štěpáník nebo společně místopředseda představenstva ing. Karel Bednář a člen představenstva ing. Jaroslav Mareš nebo společně místopředseda představenstva ing. Karel Bednář a člen představenstva ing. Bořivoj Pražák nebo společně člen představenstva ing. Jaroslav Mareš a člen představenstva Bořivoj Pražák nebo společně člen představenstva ing. Jaroslav Mareš a člen do 9. 10. 1995 od 14. 7. 1994

představenstva ing. Lubomír Štěpáník nebo společně člen představenstva ing. Bořivoj Pražák a člen představenstva ing. Lubomír Štěpáník. do 9. 10. 1995 od 14. 7. 1994

Zapisuje se změna Stanov přijatých na valné hromadě konané dne 8.11.1993. do 23. 11. 2004 od 11. 1. 1994

Zapisuje se změna stanov společnosti přijatá valnou hromadou konanou dne 16.7.1992. do 23. 11. 2004 od 10. 12. 1992

Způsob založení: V souladu s privatizačním projektem státního peněžního ústavu Komerční banka, se sídlem v Praze, Na příkopech 28, schváleným usnesením vlády ČSFR č.1 ze dne 9.1.1992 a č.109 ze dne 20.2.1992 založil Fond národního majetku České republiky jako jediný zakladatel podle § 172 obchodního zákoníku zakladatelskou listinou ze dne 3.3.1992 akciovou společnost Komerční banku, a.s. od 5. 3. 1992

Zbývající členové dozorčí rady budou zvolení zaměstnanci banky. do 11. 1. 1994 od 5. 3. 1992

Základní jmění banky je splaceno složením majetku Komerční banky, s.p.ú. ze 100%. do 4. 9. 1997 od 5. 3. 1992

Kapitál

Základní kapitál

vklad 19 004 926 000 Kč

od 11. 2. 2000

Základní kapitál

vklad 9 502 463 000 Kč

do 11. 2. 2000 od 4. 9. 1997

Základní kapitál

vklad 9 502 463 000 Kč

do 4. 9. 1997 od 3. 11. 1994

Základní kapitál

vklad 7 502 463 000 Kč

do 3. 11. 1994 od 11. 1. 1994

Základní kapitál

vklad 5 001 642 000 Kč

do 11. 1. 1994 od 10. 12. 1992

Základní kapitál

vklad 4 562 982 000 Kč

do 10. 12. 1992 od 6. 3. 1992

Základní kapitál

vklad 4 562 982 Kč

do 6. 3. 1992 od 5. 3. 1992
Kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě, hodnota: 100 Kč, počet: 190 049 260 od 25. 4. 2016
Kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě, hodnota: 500 Kč, počet: 38 009 852 do 25. 4. 2016 od 10. 3. 2014
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 500 Kč, počet: 38 009 852 do 10. 3. 2014 od 4. 6. 2001
Akcie na majitele, hodnota: 500 Kč, počet: 38 009 852 do 4. 6. 2001 od 11. 2. 2000
Akcie na majitele, hodnota: 500 Kč, počet: 19 004 926 do 11. 2. 2000 od 3. 11. 1994
Akcie na majitele, hodnota: 500 Kč, počet: 15 004 926 do 3. 11. 1994 od 11. 1. 1994
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 5 001 642 do 11. 1. 1994 od 10. 12. 1992
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 4 562 982 do 10. 12. 1992 od 5. 3. 1992

Dozorčí rada

16 fyzických osob

Maylis Marie Suzanne Coupet

člen

První vztah: 13. 7. 2020

vznik členství: 29. 6. 2020

vznik funkce: 29. 6. 2020

57 avenue de la République, Paříž, 750 11, Francouzská republika

Cécile Camilli

člen

První vztah: 20. 5. 2019

vznik členství: 25. 4. 2019

10 allée des Bocages, Le Vesinet, 781 10, Francouzská republika

Petra Wendelová

člen

První vztah: 20. 5. 2019

vznik členství: 25. 4. 2019

Žatecká 16/8, Praha, 110 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Sylva Kynychová

člen

První vztah: 11. 1. 2019

vznik členství: 14. 1. 2019

Bassova 61/12, Praha, 190 00, Česká republika

Ondřej Kudrna

člen

První vztah: 11. 1. 2019

vznik členství: 14. 1. 2019

28. října 1141, Neratovice, 277 11, Česká republika

Vojtěch Šmajer

člen

První vztah: 11. 1. 2019

vznik členství: 14. 1. 2019

Malostranská 148/6a, Brno, 625 00, Česká republika

Miroslava Šmídová

člen

První vztah: 2. 6. 2017

vznik členství: 2. 6. 2017

Žižkova 2080/55, Plzeň, 301 00, Česká republika

Petr Dvořák

člen

První vztah: 2. 6. 2017

vznik členství: 2. 6. 2017

U Gabrielky 569, Praha, 164 00, Česká republika

Petr Dvořák

člen

První vztah: 2. 6. 2017

vznik členství: 2. 6. 2017

U Gabrielky 569, Praha, 164 00, Česká republika

Giovanni Luca Soma

místopředseda

První vztah: 29. 5. 2017

vznik členství: 2. 5. 2017

vznik funkce: 2. 5. 2017

104 Rue du Faubourg Saint Honoré, Paříž, 750 08, Francouzská republika

Laurent Goutard

člen

První vztah: 29. 5. 2017

vznik členství: 2. 5. 2017

15 Ter rue de Tourville, Saint Germain en Laye, 781 00, Francouzská republika

Jean-Luc André Joseph Parer

předseda

První vztah: 29. 5. 2017

vznik členství: 2. 5. 2017

vznik funkce: 2. 5. 2017

18 Place Denfert Rochereau, Paříž, 750 14, Francouzská republika

Jean-Luc André Joseph Parer

předseda

První vztah: 29. 5. 2017

vznik členství: 2. 5. 2017

vznik funkce: 2. 5. 2017

18 Place Denfert Rochereau, Paříž, 750 14, Francouzská republika

Giovanni Luca Soma

místopředseda

První vztah: 29. 5. 2017

vznik členství: 2. 5. 2017

vznik funkce: 2. 5. 2017

104 Rue du Faubourg Saint Honoré, Paříž, 750 08, Francouzská republika

člen Bořivoj Kačena

člen

První vztah: 12. 5. 2016

vznik členství: 1. 5. 2016

vznik funkce: 1. 5. 2016

Vavákova 1486/4a, Praha, 148 00, Česká republika

Sylvie Remond

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 5. 2015

vznik členství: 23. 4. 2015

11 rue Henri Cloppet-78110, Le Vesinet, Francouzská republika

Historické vztahy

Maylis Marie Suzanne Coupet

člen

První vztah: 19. 12. 2019 - Poslední vztah: 13. 7. 2020

vznik členství: 4. 12. 2019

zánik členství: 29. 6. 2020

vznik funkce: 4. 12. 2019

zánik funkce: 29. 6. 2020

57 avenue de la République, Paříž, 750 11, Francouzská republika

Cécile Camilli

člen

První vztah: 5. 2. 2019 - Poslední vztah: 20. 5. 2019

vznik členství: 15. 1. 2019

zánik členství: 24. 4. 2019

10,allée des Bocages, 78110 Le Vesinet, Francouzská republika

Miroslava Šmídová

člen

První vztah: 2. 6. 2017 - Poslední vztah: 11. 1. 2019

vznik členství: 2. 6. 2017

zánik členství: 13. 1. 2019

Žižkova 2080/55, Plzeň, 301 00, Česká republika

Pavel Jelínek

člen

První vztah: 2. 6. 2017 - Poslední vztah: 11. 1. 2019

vznik členství: 2. 6. 2017

zánik členství: 13. 1. 2019

Čs. partyzánů 8, Chrudim, 537 01, Česká republika

Pavel Jelínek

člen

První vztah: 2. 6. 2017 - Poslední vztah: 11. 1. 2019

vznik členství: 2. 6. 2017

zánik členství: 13. 1. 2019

Čs. partyzánů 8, Chrudim, 537 01, Česká republika

Petr Laube

člen

První vztah: 29. 5. 2017 - Poslední vztah: 20. 5. 2019

vznik členství: 2. 5. 2017

zánik členství: 24. 4. 2019

Kvapilova 958/9, Praha, 150 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Petr Laube

člen

První vztah: 29. 5. 2017 - Poslední vztah: 20. 5. 2019

vznik členství: 2. 5. 2017

zánik členství: 24. 4. 2019

Kvapilova 958/9, Praha, 150 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Laurent Goutard

člen

První vztah: 29. 5. 2017 - Poslední vztah: 19. 12. 2019

vznik členství: 2. 5. 2017

zánik členství: 4. 12. 2019

zánik funkce: 4. 12. 2019

15 Ter rue de Tourville, Saint Germain en Laye, 781 00, Francouzská republika

člen Bořivoj Kačena

člen

První vztah: 12. 5. 2016 - Poslední vztah: 11. 1. 2019

vznik členství: 1. 5. 2016

zánik členství: 13. 1. 2019

vznik funkce: 1. 5. 2016

Vavákova 1486/4a, Praha, 148 00, Česká republika

Sylvie Remond

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 5. 2015 - Poslední vztah: 15. 10. 2018

vznik členství: 23. 4. 2015

zánik členství: 3. 10. 2018

11 rue Henri Cloppet-78110, Le Vesinet, Francouzská republika

Sylvie Remond

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 5. 2015 - Poslední vztah: 15. 10. 2018

vznik členství: 23. 4. 2015

zánik členství: 3. 10. 2018

11 rue Henri Cloppet-78110, Le Vesinet, Francouzská republika

Dana Neubauerová

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 6. 2013 - Poslední vztah: 29. 5. 2017

vznik členství: 1. 6. 2013

zánik členství: 1. 6. 2017

Smetanovo náměstí 1860, Havlíčkův Brod, 580 01, Česká republika

Pavel Jelínek

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 6. 2013 - Poslední vztah: 29. 5. 2017

vznik členství: 1. 6. 2013

zánik členství: 1. 6. 2017

Čs. partyzánů 8, Chrudim, 537 01, Česká republika

Dana Neubauerová

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 6. 2013 - Poslední vztah: 29. 5. 2017

vznik členství: 1. 6. 2013

zánik členství: 1. 6. 2017

Smetanovo náměstí 1860, Havlíčkův Brod, 580 01, Česká republika

Karel Přibil

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 6. 2013 - Poslední vztah: 29. 5. 2017

vznik členství: 1. 6. 2013

zánik členství: 1. 6. 2017

Návršní 332, Kamenice, 251 68, Česká republika

Karel Přibil

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 6. 2013 - Poslední vztah: 29. 5. 2017

vznik členství: 1. 6. 2013

zánik členství: 1. 6. 2017

Návršní 332, Kamenice, 251 68, Česká republika

Karel Přibil

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 6. 2013 - Poslední vztah: 29. 5. 2017

vznik členství: 1. 6. 2013

zánik členství: 1. 6. 2017

Návršní 332, Kamenice, 251 68, Česká republika

Pavel Jelínek

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 6. 2013 - Poslední vztah: 29. 5. 2017

vznik členství: 1. 6. 2013

zánik členství: 1. 6. 2017

Čs. partyzánů 8, Chrudim, 537 01, Česká republika

Pavel Jelínek

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 6. 2013 - Poslední vztah: 29. 5. 2017

vznik členství: 1. 6. 2013

zánik členství: 1. 6. 2017

Čs. partyzánů 8, Chrudim, 537 01, Česká republika

Dana Neubauerová

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 6. 2013 - Poslední vztah: 29. 5. 2017

vznik členství: 1. 6. 2013

zánik členství: 1. 6. 2017

Smetanovo náměstí 1860, Havlíčkův Brod, 580 01, Česká republika

Giovanni Luca Soma

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 11. 6. 2013 - Poslední vztah: 29. 5. 2017

vznik členství: 1. 5. 2013

zánik členství: 1. 5. 2017

vznik funkce: 1. 5. 2013

zánik funkce: 1. 5. 2017

104 Rue du Faubourg Saint Honoré, Paříž, 750 08, Francouzská republika

Giovanni Luca Soma

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 11. 6. 2013 - Poslední vztah: 29. 5. 2017

vznik členství: 1. 5. 2013

zánik členství: 1. 5. 2017

vznik funkce: 1. 5. 2013

zánik funkce: 1. 5. 2017

104 Rue du Faubourg Saint Honoré, Paříž, 750 08, Francouzská republika

Giovanni Luca Soma

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 11. 6. 2013 - Poslední vztah: 29. 5. 2017

vznik členství: 1. 5. 2013

zánik členství: 1. 5. 2017

vznik funkce: 1. 5. 2013

zánik funkce: 1. 5. 2017

104 Rue du Faubourg Saint Honoré, Paříž, 750 08, Francouzská republika

Jean-Luc André Joseph Parer

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 5. 2013 - Poslední vztah: 29. 5. 2017

vznik členství: 25. 4. 2013

zánik členství: 1. 5. 2017

vznik funkce: 1. 5. 2013

zánik funkce: 1. 5. 2017

Square Henri Delormel 6, Paříž, 750 14, Francouzská republika

Laurent Goutard

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 5. 2013 - Poslední vztah: 29. 5. 2017

vznik členství: 1. 5. 2013

zánik členství: 1. 5. 2017

Ter rue de Tourville, Saint Germain en Laye, 781 00, Francouzská republika

Jean-Luc André Joseph Parer

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 5. 2013 - Poslední vztah: 29. 5. 2017

vznik členství: 25. 4. 2013

zánik členství: 1. 5. 2017

vznik funkce: 1. 5. 2013

zánik funkce: 1. 5. 2017

Square Henri Delormel 6, Paříž, 750 14, Francouzská republika

Petr Laube

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 5. 2013 - Poslední vztah: 29. 5. 2017

vznik členství: 1. 5. 2013

zánik členství: 1. 5. 2017

Kvapilova 958/9, Praha, 150 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Petr Laube

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 5. 2013 - Poslední vztah: 29. 5. 2017

vznik členství: 1. 5. 2013

zánik členství: 1. 5. 2017

Kvapilova 958/9, Praha, 150 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Petr Laube

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 5. 2013 - Poslední vztah: 29. 5. 2017

vznik členství: 1. 5. 2013

zánik členství: 1. 5. 2017

Kvapilova 958/9, Praha, 150 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Laurent Goutard

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 5. 2013 - Poslední vztah: 29. 5. 2017

vznik členství: 1. 5. 2013

zánik členství: 1. 5. 2017

Ter rue de Tourville, Saint Germain en Laye, 781 00, Francouzská republika

Laurent Goutard

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 5. 2013 - Poslední vztah: 29. 5. 2017

vznik členství: 1. 5. 2013

zánik členství: 1. 5. 2017

Ter rue de Tourville, Saint Germain en Laye, 781 00, Francouzská republika

Jean-Luc André Joseph Parer

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 5. 2013 - Poslední vztah: 29. 5. 2017

vznik členství: 25. 4. 2013

zánik členství: 1. 5. 2017

vznik funkce: 1. 5. 2013

zánik funkce: 1. 5. 2017

Square Henri Delormel 6, Paříž, 750 14, Francouzská republika

Jean-Luc André Joseph Parer

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 10. 2012 - Poslední vztah: 21. 5. 2013

vznik členství: 27. 9. 2012

zánik členství: 24. 4. 2013

Paříž, Square Henri Delormel 6, 75014, Francouzská republika

Jean-Luc André Joseph Parer

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 10. 2012 - Poslední vztah: 21. 5. 2013

vznik členství: 27. 9. 2012

zánik členství: 24. 4. 2013

Paříž, Square Henri Delormel 6, 75014, Francouzská republika

Ing. Bořivoj Kačena

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 5. 2012 - Poslední vztah: 12. 5. 2016

vznik členství: 30. 4. 2012

zánik členství: 30. 4. 2016

zánik funkce: 30. 4. 2016

Vavákova 1486/4A, Praha 4, 148 00, Česká republika

Ing. Bořivoj Kačena

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 5. 2012 - Poslední vztah: 12. 5. 2016

vznik členství: 30. 4. 2012

zánik členství: 30. 4. 2016

zánik funkce: 30. 4. 2016

Vavákova 1486/4A, Praha 4, 148 00, Česká republika

Ing. Bořivoj Kačena

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 5. 2012 - Poslední vztah: 12. 5. 2016

vznik členství: 30. 4. 2012

zánik členství: 30. 4. 2016

zánik funkce: 30. 4. 2016

Vavákova 1486/4A, Praha 4, 148 00, Česká republika

Bernardo Sanchez Incera

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 5. 2011 - Poslední vztah: 14. 5. 2015

vznik členství: 22. 4. 2011

zánik členství: 22. 4. 2015

rue Saint Placide 44, Paříž, Francouzská republika

Bernardo Sanchez Incera

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 5. 2011 - Poslední vztah: 14. 5. 2015

vznik členství: 22. 4. 2011

zánik členství: 22. 4. 2015

rue Saint Placide 44, Paříž, Francouzská republika

Bernardo Sanchez Incera

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 5. 2011 - Poslední vztah: 14. 5. 2015

vznik členství: 22. 4. 2011

zánik členství: 22. 4. 2015

rue Saint Placide 44, Paříž, Francouzská republika

Bernardo Sanchez Incera

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 11. 2010 - Poslední vztah: 18. 5. 2011

vznik členství: 1. 10. 2010

zánik členství: 21. 4. 2011

rue Saint Placide 44, Paříž, Francouzská republika

Bernardo Sanchez Incera

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 11. 2010 - Poslední vztah: 18. 5. 2011

vznik členství: 1. 10. 2010

zánik členství: 21. 4. 2011

rue Saint Placide 44, Paříž, Francouzská republika

Ing. Pavel Krejčí

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 9. 2009 - Poslední vztah: 11. 6. 2013

vznik členství: 29. 5. 2009

zánik členství: 31. 5. 2013

Rolsberská 30, Olomouc, 772 00, Česká republika

Ing. Pavel Krejčí

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 9. 2009 - Poslední vztah: 11. 6. 2013

vznik členství: 29. 5. 2009

zánik členství: 31. 5. 2013

Rolsberská 30, Olomouc, 772 00, Česká republika

Séverin Cabannes

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 8. 2009 - Poslední vztah: 9. 11. 2010

vznik členství: 30. 4. 2009

zánik členství: 30. 9. 2010

78430 Louveciennes, Rue de Voisins 14, Francouzská republika

Séverin Cabannes

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 8. 2009 - Poslední vztah: 9. 11. 2010

vznik členství: 30. 4. 2009

zánik členství: 30. 9. 2010

78430 Louveciennes, Rue de Voisins 14, Francouzská republika

Ing. Karel Krejčí

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 5. 2009 - Poslední vztah: 17. 9. 2009

vznik členství: 29. 5. 2009

Rolsberská 30, Olomouc, 772 00, Česká republika

Dana Neubauerová

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 5. 2009 - Poslední vztah: 11. 6. 2013

vznik členství: 29. 5. 2009

zánik členství: 31. 5. 2013

Smetanovo náměstí 1860, Havlíčkův Brod, 580 01, Česká republika

Ing. Karel Krejčí

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 5. 2009 - Poslední vztah: 17. 9. 2009

vznik členství: 29. 5. 2009

Rolsberská 30, Olomouc, 772 00, Česká republika

PaedDr. Karel Přibil

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 5. 2009 - Poslední vztah: 11. 6. 2013

vznik členství: 29. 5. 2009

zánik členství: 31. 5. 2013

Návršní 332, Kamenice, 251 68, Česká republika

PaedDr. Karel Přibil

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 5. 2009 - Poslední vztah: 11. 6. 2013

vznik členství: 29. 5. 2009

zánik členství: 31. 5. 2013

Návršní 332, Kamenice, 251 68, Česká republika

Dana Neubauerová

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 5. 2009 - Poslední vztah: 11. 6. 2013

vznik členství: 29. 5. 2009

zánik členství: 31. 5. 2013

Smetanovo náměstí 1860, Havlíčkův Brod, 580 01, Česká republika

Christian Achille Frederic Poirier

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 5. 2009 - Poslední vztah: 16. 10. 2012

vznik členství: 30. 4. 2009

zánik členství: 26. 9. 2012

Versailles, Rue Mademoiselle 19, 78000, Francouzská republika

Petr Laube

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 5. 2009 - Poslední vztah: 21. 5. 2013

vznik členství: 30. 4. 2009

zánik členství: 30. 4. 2013

Kvapilova 958/9, Praha 5, Česká republika

Petr Laube

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 5. 2009 - Poslední vztah: 21. 5. 2013

vznik členství: 30. 4. 2009

zánik členství: 30. 4. 2013

Kvapilova 958/9, Praha 5, Česká republika

Christian Achille Frederic Poirier

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 5. 2009 - Poslední vztah: 16. 10. 2012

vznik členství: 30. 4. 2009

zánik členství: 26. 9. 2012

Versailles, Rue Mademoiselle 19, 78000, Francouzská republika

Didier Alix

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 5. 2009 - Poslední vztah: 21. 5. 2013

vznik členství: 30. 4. 2009

zánik členství: 30. 4. 2013

vznik funkce: 30. 4. 2009

zánik funkce: 30. 4. 2013

Paříž, Rue Raynouard bis 14, 75016, Francouzská republika

Didier Alix

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 5. 2009 - Poslední vztah: 21. 5. 2013

vznik členství: 30. 4. 2009

zánik členství: 30. 4. 2013

vznik funkce: 30. 4. 2009

zánik funkce: 30. 4. 2013

Paříž, Rue Raynouard bis 14, 75016, Francouzská republika

Jean - Louis Mattei

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 18. 5. 2009 - Poslední vztah: 21. 5. 2013

vznik členství: 30. 4. 2009

zánik členství: 30. 4. 2013

vznik funkce: 30. 4. 2009

zánik funkce: 30. 4. 2013

Paříž, Rue Pierre et Marie Curie 24, 75005, Francouzská republika

Jean - Louis Mattei

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 18. 5. 2009 - Poslední vztah: 21. 5. 2013

vznik členství: 30. 4. 2009

zánik členství: 30. 4. 2013

vznik funkce: 30. 4. 2009

zánik funkce: 30. 4. 2013

Paříž, Rue Pierre et Marie Curie 24, 75005, Francouzská republika

Ing. Bořivoj Kačena

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 5. 2008 - Poslední vztah: 23. 5. 2012

vznik členství: 29. 4. 2008

zánik členství: 29. 4. 2012

Vavákova 1486/4A, Praha 4, 148 00, Česká republika

Ing. Bořivoj Kačena

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 5. 2008 - Poslední vztah: 23. 5. 2012

vznik členství: 29. 4. 2008

zánik členství: 29. 4. 2012

Vavákova 1486/4A, Praha 4, 148 00, Česká republika

Séverin Cabannes

člen

První vztah: 9. 5. 2007 - Poslední vztah: 21. 8. 2009

vznik členství: 29. 4. 2005

zánik členství: 29. 4. 2009

14, Rue de Voisins, 78430 Louveciennes, Francouzská republika

Séverin Cabannes

člen

První vztah: 9. 5. 2007 - Poslední vztah: 21. 8. 2009

vznik členství: 29. 4. 2005

zánik členství: 29. 4. 2009

14, Rue de Voisins, 78430 Louveciennes, Francouzská republika

Jean - Louis Mattei

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 13. 12. 2006 - Poslední vztah: 18. 5. 2009

vznik členství: 29. 4. 2005

zánik členství: 29. 4. 2009

vznik funkce: 14. 6. 2005

zánik funkce: 29. 4. 2009

24, Rue Pierre et Marie Curie, 75005 Paříž, Francouzská republika

Jean - Louis Mattei

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 13. 12. 2006 - Poslední vztah: 18. 5. 2009

vznik členství: 29. 4. 2005

zánik členství: 29. 4. 2009

vznik funkce: 14. 6. 2005

zánik funkce: 29. 4. 2009

24, Rue Pierre et Marie Curie, 75005 Paříž, Francouzská republika

Didier Alix

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 9. 2006 - Poslední vztah: 18. 5. 2009

vznik členství: 29. 4. 2005

zánik členství: 29. 4. 2009

vznik funkce: 14. 6. 2005

zánik funkce: 29. 4. 2009

14, bis Rue Raynouard, 75016 Paříž, Francouzská republika

Didier Alix

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 9. 2006 - Poslední vztah: 18. 5. 2009

vznik členství: 29. 4. 2005

zánik členství: 29. 4. 2009

vznik funkce: 14. 6. 2005

zánik funkce: 29. 4. 2009

14, bis Rue Raynouard, 75016 Paříž, Francouzská republika

Ing. Pavel Krejčí

člen

První vztah: 9. 7. 2005 - Poslední vztah: 29. 5. 2009

vznik členství: 28. 5. 2005

zánik členství: 28. 5. 2009

Rolsberská 30, Olomouc, 772 00, Česká republika

Petr Laube

člen

První vztah: 9. 7. 2005 - Poslední vztah: 18. 5. 2009

zánik členství: 29. 4. 2009

vznik funkce: 29. 4. 2005

zánik funkce: 29. 4. 2009

Kvapilova 958/9, Praha 5, Česká republika

Nina Trlicová

člen

První vztah: 9. 7. 2005 - Poslední vztah: 29. 5. 2009

vznik členství: 28. 5. 2005

zánik členství: 28. 5. 2009

Jeseniova 401/30, Ústí nad Labem, Česká republika

Nina Trlicová

člen

První vztah: 9. 7. 2005 - Poslední vztah: 29. 5. 2009

vznik členství: 28. 5. 2005

zánik členství: 28. 5. 2009

Jeseniova 401/30, Ústí nad Labem, Česká republika

Didier Alix

člen

První vztah: 9. 7. 2005 - Poslední vztah: 20. 9. 2006

vznik funkce: 29. 4. 2005

14, bis Rue Raynouard, 75016 Paříž, Francouzská republika

Séverin Cabannes

člen

První vztah: 9. 7. 2005 - Poslední vztah: 9. 5. 2007

vznik členství: 29. 4. 2005

osoba odpovědná za výkon činnosti obchodníka s cennými papíry do 9. 5. 2007 od 9. 7. 2005

14, Rue de Voisins, 78430 Louveciennes, Francouzská republika

Jan Juchelka

člen

První vztah: 9. 7. 2005 - Poslední vztah: 20. 6. 2006

zánik členství: 26. 4. 2006

vznik funkce: 29. 4. 2005

zánik funkce: 26. 4. 2006

Jižní 1339, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Jan Juchelka

člen

První vztah: 9. 7. 2005 - Poslední vztah: 20. 6. 2006

zánik členství: 26. 4. 2006

vznik funkce: 29. 4. 2005

zánik funkce: 26. 4. 2006

Jižní 1339, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Christian Achille Frederic Poirier

člen

První vztah: 9. 7. 2005 - Poslední vztah: 18. 5. 2009

vznik členství: 29. 4. 2005

zánik členství: 29. 4. 2009

19, Rue Mademoiselle, 78000 Versailles, Francouzská republika

Didier Alix

člen

První vztah: 9. 7. 2005 - Poslední vztah: 20. 9. 2006

vznik funkce: 29. 4. 2005

14, bis Rue Raynouard, 75016 Paříž, Francouzská republika

Séverin Cabannes

člen

První vztah: 9. 7. 2005 - Poslední vztah: 9. 5. 2007

vznik členství: 29. 4. 2005

osoba odpovědná za výkon činnosti obchodníka s cennými papíry do 9. 5. 2007 od 9. 7. 2005

14, Rue de Voisins, 78430 Louveciennes, Francouzská republika

Jean - Louis Mattei

člen

První vztah: 9. 7. 2005 - Poslední vztah: 13. 12. 2006

vznik funkce: 29. 4. 2005

24, Rue Pierre et Marie Curie, 75005 Paříž, Francouzská republika

Christian Achille Frederic Poirier

člen

První vztah: 9. 7. 2005 - Poslední vztah: 18. 5. 2009

vznik členství: 29. 4. 2005

zánik členství: 29. 4. 2009

19, Rue Mademoiselle, 78000 Versailles, Francouzská republika

Ing. Jan Kučera

člen

První vztah: 9. 7. 2005 - Poslední vztah: 29. 5. 2009

vznik členství: 28. 5. 2005

zánik členství: 28. 5. 2009

Ovocná ul. 1576, Náchod, 574 01, Česká republika

Ing. Jan Kučera

člen

První vztah: 9. 7. 2005 - Poslední vztah: 29. 5. 2009

vznik členství: 28. 5. 2005

zánik členství: 28. 5. 2009

Ovocná ul. 1576, Náchod, 574 01, Česká republika

Ing. Pavel Krejčí

člen

První vztah: 9. 7. 2005 - Poslední vztah: 29. 5. 2009

vznik členství: 28. 5. 2005

zánik členství: 28. 5. 2009

Rolsberská 30, Olomouc, 772 00, Česká republika

Jean - Louis Mattei

člen

První vztah: 9. 7. 2005 - Poslední vztah: 13. 12. 2006

vznik funkce: 29. 4. 2005

24, Rue Pierre et Marie Curie, 75005 Paříž, Francouzská republika

Petr Laube

člen

První vztah: 9. 7. 2005 - Poslední vztah: 18. 5. 2009

zánik členství: 29. 4. 2009

vznik funkce: 29. 4. 2005

zánik funkce: 29. 4. 2009

Kvapilova 958/9, Praha 5, Česká republika

Ing. Pavel Krejčí

člen

První vztah: 3. 12. 2002 - Poslední vztah: 9. 7. 2005

vznik členství: 27. 5. 2001

zánik členství: 27. 5. 2005

Rolsberská 30, Olomouc, 772 00, Česká republika

Ing. Pavel Krejčí

člen

První vztah: 3. 12. 2002 - Poslední vztah: 9. 7. 2005

vznik členství: 27. 5. 2001

zánik členství: 27. 5. 2005

Rolsberská 30, Olomouc, 772 00, Česká republika

Jan Juchelka

člen

První vztah: 20. 2. 2002 - Poslední vztah: 9. 7. 2005

vznik funkce: 8. 10. 2001

zánik funkce: 28. 4. 2005

Jižní 1339, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Jan Juchelka

člen

První vztah: 20. 2. 2002 - Poslední vztah: 9. 7. 2005

vznik funkce: 8. 10. 2001

zánik funkce: 28. 4. 2005

Jižní 1339, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Séverin Cabannes

člen

První vztah: 20. 2. 2002 - Poslední vztah: 9. 7. 2005

zánik členství: 28. 4. 2005

vznik funkce: 8. 10. 2001

osoba odpovědná za výkon činnosti obchodníka s cennými papíry do 9. 7. 2005 od 20. 2. 2002

14, Rue de Voisins, 78430 Louveciennes, Francouzská republika

Séverin Cabannes

člen

První vztah: 20. 2. 2002 - Poslední vztah: 9. 7. 2005

zánik členství: 28. 4. 2005

vznik funkce: 8. 10. 2001

osoba odpovědná za výkon činnosti obchodníka s cennými papíry do 9. 7. 2005 od 20. 2. 2002

14, Rue de Voisins, 78430 Louveciennes, Francouzská republika

Christian Achille Frederic Poirier

člen

První vztah: 20. 2. 2002 - Poslední vztah: 9. 7. 2005

zánik členství: 28. 4. 2005

vznik funkce: 8. 10. 2001

19, Rue Mademoiselle, 78000 Versailles, Francouzská republika

Christian Achille Frederic Poirier

člen

První vztah: 20. 2. 2002 - Poslední vztah: 9. 7. 2005

zánik členství: 28. 4. 2005

vznik funkce: 8. 10. 2001

19, Rue Mademoiselle, 78000 Versailles, Francouzská republika

Petr Laube

člen

První vztah: 20. 2. 2002 - Poslední vztah: 9. 7. 2005

vznik funkce: 8. 10. 2001

zánik funkce: 28. 4. 2005

Kvapilova 958/9, Praha 5, Česká republika

Petr Laube

člen

První vztah: 20. 2. 2002 - Poslední vztah: 9. 7. 2005

vznik funkce: 8. 10. 2001

zánik funkce: 28. 4. 2005

Kvapilova 958/9, Praha 5, Česká republika

Jean - Louis Mattei

člen

První vztah: 20. 2. 2002 - Poslední vztah: 9. 7. 2005

vznik funkce: 8. 10. 2001

zánik funkce: 28. 4. 2005

24, Rue Pierre et Marie Curie, 75005 Paříž, Francouzská republika

Jean - Louis Mattei

člen

První vztah: 20. 2. 2002 - Poslední vztah: 9. 7. 2005

vznik funkce: 8. 10. 2001

zánik funkce: 28. 4. 2005

24, Rue Pierre et Marie Curie, 75005 Paříž, Francouzská republika

Didier Alix

člen

První vztah: 20. 2. 2002 - Poslední vztah: 9. 7. 2005

vznik funkce: 8. 10. 2001

zánik funkce: 28. 4. 2005

14, bis Rue Raynouard, 75116 Paříž, Francouzská republika

Didier Alix

člen

První vztah: 20. 2. 2002 - Poslední vztah: 9. 7. 2005

vznik funkce: 8. 10. 2001

zánik funkce: 28. 4. 2005

14, bis Rue Raynouard, 75116 Paříž, Francouzská republika

Ing. Petr Dvořák

člen

První vztah: 13. 2. 2002 - Poslední vztah: 20. 2. 2002

vznik členství: 31. 5. 2000

zánik členství: 8. 10. 2001

U Gabrielky 569, Praha 6, 164 00, Česká republika

PhDr. Marie Klucová

člen

První vztah: 13. 2. 2002 - Poslední vztah: 20. 2. 2002

vznik členství: 26. 5. 2001

zánik členství: 8. 10. 2001

Moravanská 468, Praha 9, 190 00, Česká republika

PhDr. Marie Klucová

člen

První vztah: 13. 2. 2002 - Poslední vztah: 20. 2. 2002

vznik členství: 26. 5. 2001

zánik členství: 8. 10. 2001

Moravanská 468, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Pavel Krejčí

člen

První vztah: 13. 2. 2002 - Poslední vztah: 3. 12. 2002

zánik členství: 27. 5. 2001

vznik funkce: 26. 5. 1997

Rolsberská 30, Olomouc, 772 00, Česká republika

Ing. Pavel Krejčí

člen

První vztah: 13. 2. 2002 - Poslední vztah: 3. 12. 2002

zánik členství: 27. 5. 2001

vznik funkce: 26. 5. 1997

Rolsberská 30, Olomouc, 772 00, Česká republika

Ing. Jan Kučera

člen

První vztah: 13. 2. 2002 - Poslední vztah: 9. 7. 2005

vznik členství: 27. 5. 2001

zánik členství: 27. 5. 2005

Ovocná ul. 1576, Náchod, 574 01, Česká republika

Ing. Jan Kučera

člen

První vztah: 13. 2. 2002 - Poslední vztah: 9. 7. 2005

vznik členství: 27. 5. 2001

zánik členství: 27. 5. 2005

Ovocná ul. 1576, Náchod, 574 01, Česká republika

Ing. Miroslava Šmídová

člen

První vztah: 13. 2. 2002 - Poslední vztah: 9. 7. 2005

vznik členství: 27. 5. 2001

zánik členství: 27. 5. 2005

Žižkova 55, Plzeň, 320 15, Česká republika

Ing. Miroslava Šmídová

člen

První vztah: 13. 2. 2002 - Poslední vztah: 9. 7. 2005

vznik členství: 27. 5. 2001

zánik členství: 27. 5. 2005

Žižkova 55, Plzeň, 320 15, Česká republika

Ing. Petr Dvořák

člen

První vztah: 13. 2. 2002 - Poslední vztah: 20. 2. 2002

vznik členství: 31. 5. 2000

zánik členství: 8. 10. 2001

U Gabrielky 569, Praha 6, 164 00, Česká republika

Ing. Petr Dvořáka, R.Č. 601031/1483

člen

První vztah: 9. 10. 2000 - Poslední vztah: 9. 10. 2000

je odpovědnou osobou za provádění činnosti obchodníka s cennými papíry do 9. 10. 2000 od 9. 10. 2000

U Gabrielky 569, Praha 6, 164 00, Česká republika

Ing. Petr Dvořáka, R.Č. 601031/1483

člen

První vztah: 9. 10. 2000 - Poslední vztah: 9. 10. 2000

je odpovědnou osobou za provádění činnosti obchodníka s cennými papíry do 9. 10. 2000 od 9. 10. 2000

U Gabrielky 569, Praha 6, 164 00, Česká republika

Ing. Petr Dvořáka, R.Č. 601031/1483

člen

První vztah: 9. 10. 2000 - Poslední vztah: 13. 2. 2002

vznik funkce: 31. 5. 2000

U Gabrielky 569, Praha 6, 164 00, Česká republika

Ing. Petr Dvořáka, R.Č. 601031/1483

člen

První vztah: 9. 10. 2000 - Poslední vztah: 13. 2. 2002

vznik funkce: 31. 5. 2000

U Gabrielky 569, Praha 6, 164 00, Česká republika

Judr. Filip Marco,Ph.D., R.Č. 670911/1354

člen

První vztah: 9. 10. 2000 - Poslední vztah: 20. 2. 2002

vznik funkce: 31. 5. 2000

zánik funkce: 8. 10. 2001

Kubova 8, Praha 8, 186 00, Česká republika

Judr. Filip Marco,Ph.D., R.Č. 670911/1354

člen

První vztah: 9. 10. 2000 - Poslední vztah: 20. 2. 2002

vznik funkce: 31. 5. 2000

zánik funkce: 8. 10. 2001

Kubova 8, Praha 8, 186 00, Česká republika

Doc.Ing. Jiří Havel CSc.

člen

První vztah: 20. 4. 2000 - Poslední vztah: 20. 2. 2002

vznik funkce: 31. 5. 2000

zánik funkce: 8. 10. 2001

Na Balkáně 2118/130, Praha 3, 130 00, Česká republika

Doc.Ing. Jiří Havel CSc.

člen

První vztah: 20. 4. 2000 - Poslední vztah: 20. 2. 2002

vznik funkce: 31. 5. 2000

zánik funkce: 8. 10. 2001

Na Balkáně 2118/130, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Jan Juchelka

člen

První vztah: 26. 11. 1999 - Poslední vztah: 20. 2. 2002

vznik funkce: 31. 5. 1999

zánik funkce: 8. 10. 2001

Jižní 1339, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Ing. Martin Fassmann

člen

První vztah: 26. 11. 1999 - Poslední vztah: 20. 2. 2002

vznik funkce: 31. 5. 1999

zánik funkce: 8. 10. 2001

Ovenecká 23, Praha 7, 170 00, Česká republika

Ing. Martin Fassmann

člen

První vztah: 26. 11. 1999 - Poslední vztah: 20. 2. 2002

vznik funkce: 31. 5. 1999

zánik funkce: 8. 10. 2001

Ovenecká 23, Praha 7, 170 00, Česká republika

Ing. Jan Juchelka

člen

První vztah: 26. 11. 1999 - Poslední vztah: 20. 2. 2002

vznik funkce: 31. 5. 1999

zánik funkce: 8. 10. 2001

Jižní 1339, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Mgr. Radek Pokorný

člen

První vztah: 20. 5. 1999 - Poslední vztah: 20. 2. 2002

vznik funkce: 24. 11. 1998

zánik funkce: 8. 10. 2001

sídliště Osvobození 634/18, Vyškov, 682 01, Česká republika

JUDr. Miroslav Bartoň

člen

První vztah: 20. 5. 1999 - Poslední vztah: 26. 11. 1999

Španielova 1303/72, Praha 6, 160 00, Česká republika

Doc.Ing. Karel Kopp CSc.

člen

První vztah: 20. 5. 1999 - Poslední vztah: 20. 2. 2002

vznik funkce: 24. 11. 1998

zánik funkce: 8. 10. 2001

V břízkách 1025/2a, Praha 5, 150 00, Česká republika

Doc.Ing. Karel Kopp CSc.

člen

První vztah: 20. 5. 1999 - Poslední vztah: 20. 2. 2002

vznik funkce: 24. 11. 1998

zánik funkce: 8. 10. 2001

V břízkách 1025/2a, Praha 5, 150 00, Česká republika

ing. Evžen Kočenda

člen

První vztah: 20. 5. 1999 - Poslední vztah: 26. 11. 1999

Na Marsu 1125, Černošice, 252 28, Česká republika

ing. Evžen Kočenda

člen

První vztah: 20. 5. 1999 - Poslední vztah: 26. 11. 1999

Na Marsu 1125, Černošice, 252 28, Česká republika

Mgr. Radek Pokorný

člen

První vztah: 20. 5. 1999 - Poslední vztah: 20. 2. 2002

vznik funkce: 24. 11. 1998

zánik funkce: 8. 10. 2001

sídliště Osvobození 634/18, Vyškov, 682 01, Česká republika

JUDr. Miroslav Bartoň

člen

První vztah: 20. 5. 1999 - Poslední vztah: 26. 11. 1999

Španielova 1303/72, Praha 6, 160 00, Česká republika

JUDr.ing. Miloslav Fiedler

člen

První vztah: 20. 5. 1999 - Poslední vztah: 20. 4. 2000

K zahrádkám 17, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Jan Stiess

člen

První vztah: 20. 5. 1999 - Poslední vztah: 9. 10. 2000

Stiessova 191, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Antonín Koláček

člen

První vztah: 20. 5. 1999 - Poslední vztah: 13. 2. 2002

zánik členství: 26. 5. 2001

vznik funkce: 26. 5. 1997

Táboritů 2219/12, Most, 434 01, Česká republika

Ing. Antonín Koláček

člen

První vztah: 20. 5. 1999 - Poslední vztah: 13. 2. 2002

zánik členství: 26. 5. 2001

vznik funkce: 26. 5. 1997

Táboritů 2219/12, Most, 434 01, Česká republika

Ing. Jan Stiess

člen

První vztah: 20. 5. 1999 - Poslední vztah: 9. 10. 2000

Stiessova 191, Praha 5, 150 00, Česká republika

Prof.JUDr. Karel Malý DrSc.

člen

První vztah: 20. 5. 1999 - Poslední vztah: 9. 10. 2000

Na Krocínce 787/21, Praha 9, 190 00, Česká republika

Prof.JUDr. Karel Malý DrSc.

člen

První vztah: 20. 5. 1999 - Poslední vztah: 9. 10. 2000

Na Krocínce 787/21, Praha 9, 190 00, Česká republika

JUDr.ing. Miloslav Fiedler

člen

První vztah: 20. 5. 1999 - Poslední vztah: 20. 4. 2000

K zahrádkám 17, Praha 5, 150 00, Česká republika

PhDr. Jan Stráský

člen

První vztah: 14. 10. 1998 - Poslední vztah: 20. 5. 1999

Neustupného 1832, Praha 5, 155 00, Česká republika

PhDr. Jan Stráský

člen

První vztah: 14. 10. 1998 - Poslední vztah: 20. 5. 1999

Neustupného 1832, Praha 5, 155 00, Česká republika

Michal Frankl

člen

První vztah: 14. 10. 1998 - Poslední vztah: 20. 5. 1999

Řehořova 36, Brno, 618 00, Česká republika

Michal Frankl

člen

První vztah: 14. 10. 1998 - Poslední vztah: 20. 5. 1999

Řehořova 36, Brno, 618 00, Česká republika

Prof. MUDr. Pavel Pafko DrSc.

člen

První vztah: 4. 9. 1997 - Poslední vztah: 13. 2. 2002

zánik členství: 26. 5. 2001

vznik funkce: 26. 5. 1997

Podolská 10, Praha 4, 140 00, Česká republika

ing. Evžen Kočenda

člen

První vztah: 4. 9. 1997 - Poslední vztah: 20. 5. 1999

Charkovská 13, Praha 10, 101 00, Česká republika

Doc. ing. Karel Dyba CSc.

člen

První vztah: 4. 9. 1997 - Poslední vztah: 14. 10. 1998

Národní 37, Praha 1, 110 00, Česká republika

Doc. ing. Karel Dyba CSc.

člen

První vztah: 4. 9. 1997 - Poslední vztah: 14. 10. 1998

Národní 37, Praha 1, 110 00, Česká republika

ing. Evžen Kočenda

člen

První vztah: 4. 9. 1997 - Poslední vztah: 20. 5. 1999

Charkovská 13, Praha 10, 101 00, Česká republika

JUDr. Petr Kotáb

člen

První vztah: 4. 9. 1997 - Poslední vztah: 20. 5. 1999

Novodvorská 408, Praha 4, 142 00, Česká republika

JUDr. Petr Kotáb

člen

První vztah: 4. 9. 1997 - Poslední vztah: 20. 5. 1999

Novodvorská 408, Praha 4, 142 00, Česká republika

Doc. RNDr. Jan Hanousek CSc.

člen

První vztah: 4. 9. 1997 - Poslední vztah: 13. 2. 2002

zánik členství: 14. 6. 2001

vznik funkce: 26. 5. 1997

Ovčí hájek 2173/44, Praha 5, 150 00, Česká republika

Doc. RNDr. Jan Hanousek CSc.

člen

První vztah: 4. 9. 1997 - Poslední vztah: 13. 2. 2002

zánik členství: 14. 6. 2001

vznik funkce: 26. 5. 1997

Ovčí hájek 2173/44, Praha 5, 150 00, Česká republika

Prof. MUDr. Pavel Pafko DrSc.

člen

První vztah: 4. 9. 1997 - Poslední vztah: 13. 2. 2002

zánik členství: 26. 5. 2001

vznik funkce: 26. 5. 1997

Podolská 10, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ludvík Rašovský

člen

První vztah: 11. 2. 1997 - Poslední vztah: 4. 9. 1997

Dolní Loučky 33, Žďár nad Sázavou, 594 55, Česká republika

Ludvík Rašovský

člen

První vztah: 11. 2. 1997 - Poslední vztah: 4. 9. 1997

Dolní Loučky 33, Žďár nad Sázavou, 594 55, Česká republika

ing. Ladislav Seidl

člen

První vztah: 11. 2. 1997 - Poslední vztah: 4. 9. 1997

Suchý vršek 2137, Praha 5, 150 00, Česká republika

ing. Ladislav Seidl

člen

První vztah: 11. 2. 1997 - Poslední vztah: 4. 9. 1997

Suchý vršek 2137, Praha 5, 150 00, Česká republika

ing. Jiří Bednář

člen

První vztah: 11. 2. 1997 - Poslední vztah: 4. 9. 1997

Květnového vítězství 1866/42, Praha 4, 140 00, Česká republika

ing. Jiří Bednář

člen

První vztah: 11. 2. 1997 - Poslední vztah: 4. 9. 1997

Květnového vítězství 1866/42, Praha 4, 140 00, Česká republika

RNDr. Jan Hanousek CSc.

člen

První vztah: 11. 2. 1997 - Poslední vztah: 4. 9. 1997

Janského 2415, Praha 5, 155 00, Česká republika

RNDr. Jan Hanousek CSc.

člen

První vztah: 11. 2. 1997 - Poslední vztah: 4. 9. 1997

Janského 2415, Praha 5, 155 00, Česká republika

Ing. Josef Kotrba

člen

První vztah: 11. 2. 1997 - Poslední vztah: 4. 9. 1997

Hilmarova 979b. 177, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Josef Kotrba

člen

První vztah: 11. 2. 1997 - Poslední vztah: 4. 9. 1997

Hilmarova 979b. 177, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Jan Klak

člen

První vztah: 11. 2. 1997 - Poslední vztah: 14. 10. 1998

Břežanská 96,Ohrobec, Praha - západ, 252 45, Česká republika

PhDr. Marie Klucová

člen

První vztah: 11. 2. 1997 - Poslední vztah: 13. 2. 2002

vznik členství: 26. 5. 2001

vznik funkce: 26. 5. 1997

Moravanská 468, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Jan Klak

člen

První vztah: 11. 2. 1997 - Poslední vztah: 14. 10. 1998

Břežanská 96,Ohrobec, Praha - západ, 252 45, Česká republika

PhDr. Marie Klucová

člen

První vztah: 11. 2. 1997 - Poslední vztah: 13. 2. 2002

vznik členství: 26. 5. 2001

vznik funkce: 26. 5. 1997

Moravanská 468, Praha 9, 190 00, Česká republika

ing. Antonín Koláček

člen

První vztah: 11. 2. 1997 - Poslední vztah: 20. 5. 1999

Choceradská 3120/8, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Petr Čermák

člen

První vztah: 11. 2. 1997 - Poslední vztah: 20. 5. 1999

Legerova 43, Praha 2, 120 00, Česká republika

Ing. Petr Čermák

člen

První vztah: 11. 2. 1997 - Poslední vztah: 20. 5. 1999

Legerova 43, Praha 2, 120 00, Česká republika

JUDr. Tomáš Procházka

člen

První vztah: 11. 2. 1997 - Poslední vztah: 20. 5. 1999

Štefkova 14, Praha 6, 160 00, Česká republika

JUDr. Tomáš Procházka

člen

První vztah: 11. 2. 1997 - Poslední vztah: 20. 5. 1999

Štefkova 14, Praha 6, 160 00, Česká republika

ing. Luboš Řežábek CSc.

První vztah: 11. 2. 1997 - Poslední vztah: 20. 5. 1999

Bryksova 954, Praha 9, 190 00, Česká republika

ing. Luboš Řežábek CSc.

První vztah: 11. 2. 1997 - Poslední vztah: 20. 5. 1999

Bryksova 954, Praha 9, 190 00, Česká republika

ing. Antonín Koláček

člen

První vztah: 11. 2. 1997 - Poslední vztah: 20. 5. 1999

Choceradská 3120/8, Praha 4, 140 00, Česká republika

ing. Luboš Řežábek CSc.

První vztah: 3. 9. 1996 - Poslední vztah: 11. 2. 1997

Bryksova 954, Praha 9, 190 00, Česká republika

ing. Luboš Řežábek CSc.

První vztah: 3. 9. 1996 - Poslední vztah: 11. 2. 1997

Bryksova 954, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ludvík Rašovský

člen

První vztah: 10. 10. 1995 - Poslední vztah: 11. 2. 1997

Dolní Loučky 33, Žďár nad Sázavou, 594 55, Česká republika

Ludvík Rašovský

člen

První vztah: 10. 10. 1995 - Poslední vztah: 11. 2. 1997

Dolní Loučky 33, Žďár nad Sázavou, 594 55, Česká republika

Ing. Petr Čermák

člen

První vztah: 9. 10. 1995 - Poslední vztah: 11. 2. 1997

Legerova 43, Praha 2, 120 00, Česká republika

Ing. Jan Klak

člen

První vztah: 9. 10. 1995 - Poslední vztah: 11. 2. 1997

Břežanská 96,Ohrobec, Praha - západ, 252 45, Česká republika

Ing. Josef Kotrba

člen

První vztah: 9. 10. 1995 - Poslední vztah: 11. 2. 1997

Hilmarova 979b. 177, Praha 5, 150 00, Česká republika

RNDr. Jan Hanousek CSc.

člen

První vztah: 9. 10. 1995 - Poslední vztah: 11. 2. 1997

Janského 2415, Praha 5, 155 00, Česká republika

RNDr. Jan Hanousek CSc.

člen

První vztah: 9. 10. 1995 - Poslední vztah: 11. 2. 1997

Janského 2415, Praha 5, 155 00, Česká republika

Ing. Petr Čermák

člen

První vztah: 9. 10. 1995 - Poslední vztah: 11. 2. 1997

Legerova 43, Praha 2, 120 00, Česká republika

Ing. Jan Klak

člen

První vztah: 9. 10. 1995 - Poslední vztah: 11. 2. 1997

Břežanská 96,Ohrobec, Praha - západ, 252 45, Česká republika

Ing. Josef Kotrba

člen

První vztah: 9. 10. 1995 - Poslední vztah: 11. 2. 1997

Hilmarova 979b. 177, Praha 5, 150 00, Česká republika

JUDr. Ladislav Petrásek

člen

První vztah: 11. 1. 1994 - Poslední vztah: 9. 10. 1995

Guevarova 1281, Praha 6, Česká republika

JUDr. Ladislav Petrásek

člen

První vztah: 11. 1. 1994 - Poslední vztah: 9. 10. 1995

Guevarova 1281, Praha 6, Česká republika

ing. Ladislav Seidl

člen

První vztah: 11. 10. 1993 - Poslední vztah: 11. 2. 1997

Suchý vršek 2137, Praha 5, 150 00, Česká republika

ing. Miroslav Purkyně

člen

První vztah: 11. 10. 1993 - Poslední vztah: 9. 10. 1995

U Sluncové 602/7, Praha 8, 180 00, Česká republika

ing. Miroslav Purkyně

člen

První vztah: 11. 10. 1993 - Poslední vztah: 9. 10. 1995

U Sluncové 602/7, Praha 8, 180 00, Česká republika

ing. Michal Krajčovič

člen

První vztah: 11. 10. 1993 - Poslední vztah: 9. 10. 1995

Košická 39, Bratislava, Česká republika

RNDr. Petr Budínský CSc.

člen

První vztah: 11. 10. 1993 - Poslední vztah: 9. 10. 1995

Kusého 533, Praha 8, 180 00, Česká republika

RNDr. Petr Budínský CSc.

člen

První vztah: 11. 10. 1993 - Poslední vztah: 9. 10. 1995

Kusého 533, Praha 8, 180 00, Česká republika

ing. Michal Krajčovič

člen

První vztah: 11. 10. 1993 - Poslední vztah: 9. 10. 1995

Košická 39, Bratislava, Česká republika

ing. Marie Netíková

člen

První vztah: 11. 10. 1993 - Poslední vztah: 11. 1. 1994

Tobrická 764/2, Praha 6, 160 00, Česká republika

ing. Marie Netíková

člen

První vztah: 11. 10. 1993 - Poslední vztah: 11. 1. 1994

Tobrická 764/2, Praha 6, 160 00, Česká republika

ing. Antonín Koláček

člen

První vztah: 11. 10. 1993 - Poslední vztah: 11. 2. 1997

Choceradská 3120/8, Praha 4, 140 00, Česká republika

ing. Ladislav Seidl

člen

První vztah: 11. 10. 1993 - Poslední vztah: 11. 2. 1997

Suchý vršek 2137, Praha 5, 150 00, Česká republika

ing. Antonín Koláček

člen

První vztah: 11. 10. 1993 - Poslední vztah: 11. 2. 1997

Choceradská 3120/8, Praha 4, 140 00, Česká republika

JUDr. Tomáš Procházka

člen

První vztah: 11. 10. 1993 - Poslední vztah: 11. 2. 1997

Štefkova 14, Praha 6, 160 00, Česká republika

ing. Jarmila Hanáková

člen

První vztah: 11. 10. 1993 - Poslední vztah: 13. 2. 2002

zánik členství: 26. 5. 2001

vznik funkce: 26. 5. 1997

Na podlesí 25, Přerov 7 - Čekyně, Česká republika

ing. Jarmila Hanáková

člen

První vztah: 11. 10. 1993 - Poslední vztah: 13. 2. 2002

zánik členství: 26. 5. 2001

vznik funkce: 26. 5. 1997

Na podlesí 25, Přerov 7 - Čekyně, Česká republika

ing. Jiří Bednář

člen

První vztah: 11. 10. 1993 - Poslední vztah: 11. 2. 1997

Květnového vítězství 1866/42, Praha 4, 140 00, Česká republika

JUDr. Tomáš Procházka

člen

První vztah: 11. 10. 1993 - Poslední vztah: 11. 2. 1997

Štefkova 14, Praha 6, 160 00, Česká republika

ing. Jarmila Hanáková

člen

První vztah: 11. 10. 1993 - Poslední vztah: 11. 2. 1997

Na podlesí 25, Přerov 7 - Čelkyně, Česká republika

ing. Jarmila Hanáková

člen

První vztah: 11. 10. 1993 - Poslední vztah: 11. 2. 1997

Na podlesí 25, Přerov 7 - Čelkyně, Česká republika

PhDr. Marie Klucová

člen

První vztah: 11. 10. 1993 - Poslední vztah: 11. 2. 1997

Moravanská 468, Praha 9, 190 00, Česká republika

PhDr. Marie Klucová

člen

První vztah: 11. 10. 1993 - Poslední vztah: 11. 2. 1997

Moravanská 468, Praha 9, 190 00, Česká republika

ing. Jiří Bednář

člen

První vztah: 11. 10. 1993 - Poslední vztah: 11. 2. 1997

Květnového vítězství 1866/42, Praha 4, 140 00, Česká republika

ing. Hynek Hanák

První vztah: 5. 3. 1992 - Poslední vztah: 11. 10. 1993

Francouzská ul. 1025, Kopřivnice, 742 21, Česká republika

ing. Aleš Bulíř

První vztah: 5. 3. 1992 - Poslední vztah: 11. 10. 1993

Schofferova 29, Praha 3, 130 00, Česká republika

ing. Aleš Bulíř

První vztah: 5. 3. 1992 - Poslední vztah: 11. 10. 1993

Schofferova 29, Praha 3, 130 00, Česká republika

ing. Hynek Hanák

První vztah: 5. 3. 1992 - Poslední vztah: 11. 10. 1993

Francouzská ul. 1025, Kopřivnice, 742 21, Česká republika

Karel Ledvinka

První vztah: 5. 3. 1992 - Poslední vztah: 11. 10. 1993

SNP 607/IV, Vysoké Mýto, 566 01, Česká republika

Karel Ledvinka

První vztah: 5. 3. 1992 - Poslední vztah: 11. 10. 1993

SNP 607/IV, Vysoké Mýto, 566 01, Česká republika

ing. Karel Maur

První vztah: 5. 3. 1992 - Poslední vztah: 11. 10. 1993

Senická 3292, Praha 4, 140 00, Česká republika

ing. Karel Maur

První vztah: 5. 3. 1992 - Poslední vztah: 11. 10. 1993

Senická 3292, Praha 4, 140 00, Česká republika

Milan Horáček

První vztah: 5. 3. 1992 - Poslední vztah: 9. 10. 1995

Rakovice 141, okres Břeclav, 691 03, Česká republika

Milan Horáček

První vztah: 5. 3. 1992 - Poslední vztah: 9. 10. 1995

Rakovice 141, okres Břeclav, 691 03, Česká republika

ing. Miroslav Hrnčíř DrSc.

První vztah: 5. 3. 1992 - Poslední vztah: 3. 9. 1996

Ružinovská 8/1161, Praha 4, 142 00, Česká republika

ing. Miroslav Hrnčíř DrSc.

První vztah: 5. 3. 1992 - Poslední vztah: 3. 9. 1996

Ružinovská 8/1161, Praha 4, 142 00, Česká republika

Statutární orgán

7 fyzických osob

Jitka Haubová

člen

První vztah: 8. 6. 2020

vznik členství: 4. 6. 2020

Na hroudě 1314/14, Praha, 100 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Margus Simson

člen

První vztah: 23. 1. 2019

vznik členství: 14. 1. 2019

Ovocný trh 567/15, Praha, 110 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

David Formánek

člen představenstva

První vztah: 8. 8. 2018

vznik členství: 1. 8. 2018

Na Kozačce 1272/12, Praha, 120 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Miroslav Hiršl

člen představenstva

První vztah: 8. 8. 2018

vznik členství: 1. 8. 2018

Spojovací 710/8A, Hradec Králové, 503 11, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Didier Luc Marie Colin

člen

První vztah: 9. 7. 2018

vznik členství: 1. 10. 2017

Vlašská 361/5, Praha, 118 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jan Juchelka

předseda

První vztah: 1. 8. 2017

vznik členství: 3. 8. 2017

vznik funkce: 3. 8. 2017

Vojtěšská 240/11, Praha, 110 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Jan Juchelka

předseda

První vztah: 1. 8. 2017

vznik členství: 3. 8. 2017

vznik funkce: 3. 8. 2017

Vojtěšská 240/11, Praha, 110 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Didier Colin

člen

První vztah: 3. 10. 2017 - Poslední vztah: 9. 7. 2018

vznik členství: 1. 10. 2017

Ovocný trh 567/15, Praha, 110 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen dozorčí rady

  ESSOX s.r.o.

  F. A. Gerstnera 52, České Budějovice, 370 01

Didier Colin

člen

První vztah: 3. 10. 2017 - Poslední vztah: 9. 7. 2018

vznik členství: 1. 10. 2017

Ovocný trh 567/15, Praha, 110 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen dozorčí rady

  ESSOX s.r.o.

  F. A. Gerstnera 52, České Budějovice, 370 01

Peter Palečka

člen

První vztah: 3. 10. 2017 - Poslední vztah: 8. 8. 2018

vznik členství: 9. 10. 2017

zánik členství: 31. 7. 2018

Jahodová 1565, Černošice, 252 28, Česká republika

Peter Palečka

člen

První vztah: 3. 10. 2017 - Poslední vztah: 8. 8. 2018

vznik členství: 9. 10. 2017

zánik členství: 31. 7. 2018

Jahodová 1565, Černošice, 252 28, Česká republika

Albert Marie Le Dirach

předseda

První vztah: 3. 12. 2016 - Poslední vztah: 1. 8. 2017

vznik členství: 2. 8. 2013

zánik členství: 2. 8. 2017

vznik funkce: 2. 8. 2013

zánik funkce: 2. 8. 2017

Ibsenova 1234/1, Praha, 120 00, Česká republika

Albert Marie Le Dirach

předseda

První vztah: 3. 12. 2016 - Poslední vztah: 1. 8. 2017

vznik členství: 2. 8. 2013

zánik členství: 2. 8. 2017

vznik funkce: 2. 8. 2013

zánik funkce: 2. 8. 2017

Ibsenova 1234/1, Praha, 120 00, Česká republika

Albert Marie Le Dirach

předseda

První vztah: 3. 12. 2016 - Poslední vztah: 1. 8. 2017

vznik členství: 2. 8. 2013

zánik členství: 2. 8. 2017

vznik funkce: 2. 8. 2013

zánik funkce: 2. 8. 2017

Ibsenova 1234/1, Praha, 120 00, Česká republika

Jan Pokorný

člen

První vztah: 28. 7. 2016 - Poslední vztah: 9. 7. 2018

vznik členství: 2. 8. 2016

zánik členství: 30. 6. 2018

Vojanova 762, Kladno, 272 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jan Pokorný

člen

První vztah: 28. 7. 2016 - Poslední vztah: 9. 7. 2018

vznik členství: 2. 8. 2016

zánik členství: 30. 6. 2018

Vojanova 762, Kladno, 272 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Vladimír Jeřábek

člen

První vztah: 3. 6. 2016 - Poslední vztah: 8. 6. 2020

vznik členství: 3. 6. 2016

zánik členství: 3. 6. 2020

vznik funkce: 3. 6. 2016

zánik funkce: 3. 6. 2020

Mladá 95/2a, Brno, 644 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Vladimír Jeřábek

člen

První vztah: 3. 6. 2016 - Poslední vztah: 8. 6. 2020

vznik členství: 3. 6. 2016

zánik členství: 3. 6. 2020

vznik funkce: 3. 6. 2016

zánik funkce: 3. 6. 2020

Mladá 95/2a, Brno, 644 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Aurélien Gérard Étienne Viry

člen představenstva

První vztah: 25. 2. 2016 - Poslední vztah: 20. 12. 2016

vznik členství: 2. 1. 2015

zánik členství: 30. 11. 2016

zánik funkce: 30. 11. 2016

Hroznová 491/4, Praha, 118 00, Česká republika

Aurélien Gérard Étienne Viry

člen představenstva

První vztah: 25. 2. 2016 - Poslední vztah: 20. 12. 2016

vznik členství: 2. 1. 2015

zánik členství: 30. 11. 2016

zánik funkce: 30. 11. 2016

Hroznová 491/4, Praha, 118 00, Česká republika

Aurélien Gérard Étienne Viry

člen představenstva

První vztah: 25. 2. 2016 - Poslední vztah: 20. 12. 2016

vznik členství: 2. 1. 2015

zánik členství: 30. 11. 2016

zánik funkce: 30. 11. 2016

Hroznová 491/4, Praha, 118 00, Česká republika

Aurélien Gérard Étienne Viry

člen představenstva

První vztah: 21. 1. 2016 - Poslední vztah: 25. 2. 2016

vznik členství: 2. 1. 2015

Štěpánská 625/42, Praha 1, 110 00

Aurélien Gérard Étienne Viry

člen představenstva

První vztah: 21. 1. 2016 - Poslední vztah: 25. 2. 2016

vznik členství: 2. 1. 2015

Štěpánská 625/42, Praha 1, 110 00

Libor Lofler

člen představenstva

První vztah: 8. 4. 2015 - Poslední vztah: 15. 10. 2018

vznik členství: 1. 4. 2015

zánik členství: 5. 10. 2018

Do Klukovic 1134/8a, Praha, 152 00, Česká republika

Libor Lofler

člen představenstva

První vztah: 8. 4. 2015 - Poslední vztah: 15. 10. 2018

vznik členství: 1. 4. 2015

zánik členství: 5. 10. 2018

Do Klukovic 1134/8a, Praha, 152 00, Česká republika

Libor Lofler

člen představenstva

První vztah: 8. 4. 2015 - Poslední vztah: 15. 10. 2018

vznik členství: 1. 4. 2015

zánik členství: 5. 10. 2018

Do Klukovic 1134/8a, Praha, 152 00, Česká republika

Karel Vašák

člen představenstva

První vztah: 31. 1. 2015 - Poslední vztah: 28. 7. 2016

vznik členství: 1. 8. 2012

zánik členství: 1. 8. 2016

zánik funkce: 1. 8. 2016

Vodičkova 681/18, Praha, 110 00, Česká republika

Karel Vašák

člen představenstva

První vztah: 31. 1. 2015 - Poslední vztah: 28. 7. 2016

vznik členství: 1. 8. 2012

zánik členství: 1. 8. 2016

zánik funkce: 1. 8. 2016

Vodičkova 681/18, Praha, 110 00, Česká republika

Karel Vašák

člen představenstva

První vztah: 31. 1. 2015 - Poslední vztah: 28. 7. 2016

vznik členství: 1. 8. 2012

zánik členství: 1. 8. 2016

zánik funkce: 1. 8. 2016

Vodičkova 681/18, Praha, 110 00, Česká republika

Aurélien Gérard Étienne Viry

člen představenstva

První vztah: 31. 1. 2015 - Poslední vztah: 21. 1. 2016

vznik členství: 2. 1. 2015

Hroznová 491/4, Praha, 118 00, Česká republika

Aurélien Gérard Étienne Viry

člen představenstva

První vztah: 31. 1. 2015 - Poslední vztah: 21. 1. 2016

vznik členství: 2. 1. 2015

Hroznová 491/4, Praha, 118 00, Česká republika

Peter Palečka

člen představenstva

První vztah: 8. 10. 2013 - Poslední vztah: 3. 10. 2017

vznik členství: 8. 10. 2013

zánik členství: 8. 10. 2017

Jahodová 1565, Černošice, 252 28, Česká republika

Peter Palečka

člen představenstva

První vztah: 8. 10. 2013 - Poslední vztah: 3. 10. 2017

vznik členství: 8. 10. 2013

zánik členství: 8. 10. 2017

Jahodová 1565, Černošice, 252 28, Česká republika

Peter Palečka

člen představenstva

První vztah: 8. 10. 2013 - Poslední vztah: 3. 10. 2017

vznik členství: 8. 10. 2013

zánik členství: 8. 10. 2017

Jahodová 1565, Černošice, 252 28, Česká republika

Albert Marie Le Dirac'H

předseda

První vztah: 2. 8. 2013 - Poslední vztah: 3. 12. 2016

vznik členství: 2. 8. 2013

vznik funkce: 2. 8. 2013

Ibsenova 1234/1, Praha, 120 00, Česká republika

Albert Marie Le Dirac'H

předseda

První vztah: 2. 8. 2013 - Poslední vztah: 3. 12. 2016

vznik členství: 2. 8. 2013

vznik funkce: 2. 8. 2013

Ibsenova 1234/1, Praha, 120 00, Česká republika

Albert Marie Le Dirac'H

předseda

První vztah: 2. 8. 2013 - Poslední vztah: 3. 12. 2016

vznik členství: 2. 8. 2013

vznik funkce: 2. 8. 2013

Ibsenova 1234/1, Praha, 120 00, Česká republika

Pavel Čejka

člen představenstva

První vztah: 23. 8. 2012 - Poslední vztah: 8. 4. 2015

vznik členství: 1. 8. 2012

zánik členství: 31. 3. 2015

K Haltýři 690/22, Praha 8, 180 00, Česká republika

Pavel Čejka

člen představenstva

První vztah: 23. 8. 2012 - Poslední vztah: 8. 4. 2015

vznik členství: 1. 8. 2012

zánik členství: 31. 3. 2015

K Haltýři 690/22, Praha 8, 180 00, Česká republika

Charles Karel Vasak

člen představenstva

První vztah: 7. 8. 2012 - Poslední vztah: 31. 1. 2015

vznik členství: 1. 8. 2012

Štěpánská 611/14, Praha 1, 110 00, Česká republika

Charles Karel Vasak

člen představenstva

První vztah: 7. 8. 2012 - Poslední vztah: 31. 1. 2015

vznik členství: 1. 8. 2012

Štěpánská 611/14, Praha 1, 110 00, Česká republika

Pavel Čejka

člen představenstva

První vztah: 7. 8. 2012 - Poslední vztah: 23. 8. 2012

vznik členství: 1. 8. 2012

K Haltýři 690/22, Praha 8, 110 00, Česká republika

Pavel Čejka

člen představenstva

První vztah: 7. 8. 2012 - Poslední vztah: 23. 8. 2012

vznik členství: 1. 8. 2012

K Haltýři 690/22, Praha 8, 110 00, Česká republika

Vladimír Jeřábek

člen představenstva

První vztah: 2. 6. 2012 - Poslední vztah: 12. 5. 2016

vznik členství: 2. 6. 2012

zánik členství: 2. 6. 2016

zánik funkce: 2. 6. 2016

Mladá 95/2a, Brno, 644 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Vladimír Jeřábek

člen představenstva

První vztah: 2. 6. 2012 - Poslední vztah: 12. 5. 2016

vznik členství: 2. 6. 2012

zánik členství: 2. 6. 2016

zánik funkce: 2. 6. 2016

Mladá 95/2a, Brno, 644 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Vladimír Jeřábek

člen představenstva

První vztah: 2. 6. 2012 - Poslední vztah: 12. 5. 2016

vznik členství: 2. 6. 2012

zánik členství: 2. 6. 2016

zánik funkce: 2. 6. 2016

Mladá 95/2a, Brno, 644 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Patrice Taillandier-Thomas

člen představenstva

První vztah: 2. 5. 2012 - Poslední vztah: 7. 8. 2012

vznik členství: 2. 5. 2012

zánik členství: 31. 7. 2012

Belgická 132/14, Praha 2, 120 00, Česká republika

Patrice Taillandier-Thomas

člen představenstva

První vztah: 2. 5. 2012 - Poslední vztah: 7. 8. 2012

vznik členství: 2. 5. 2012

zánik členství: 31. 7. 2012

Belgická 132/14, Praha 2, 120 00, Česká republika

Aurélien Gérard Étienne Viry

člen představenstva

První vztah: 7. 6. 2011 - Poslední vztah: 31. 1. 2015

vznik členství: 1. 1. 2011

zánik členství: 1. 1. 2015

Hroznová 491/4, Praha 1, 110 00, Česká republika

Aurélien Gérard Étienne Viry

člen představenstva

První vztah: 7. 6. 2011 - Poslední vztah: 31. 1. 2015

vznik členství: 1. 1. 2011

zánik členství: 1. 1. 2015

Hroznová 491/4, Praha 1, 110 00, Česká republika

Aurélien Gérard Étienne Viry

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2011 - Poslední vztah: 7. 6. 2011

vznik členství: 1. 1. 2011

Štěpánská 625/42, Praha 1, 110 00, Česká republika

Aurélien Gérard Étienne Viry

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2011 - Poslední vztah: 7. 6. 2011

vznik členství: 1. 1. 2011

Štěpánská 625/42, Praha 1, 110 00, Česká republika

Jan Juchelka

člen představenstva

První vztah: 2. 7. 2010 - Poslední vztah: 7. 8. 2012

vznik funkce: 2. 7. 2010

zánik funkce: 31. 7. 2012

Máchova 92, Poděbrady, Česká republika

Jan Juchelka

člen představenstva

První vztah: 2. 7. 2010 - Poslední vztah: 7. 8. 2012

vznik funkce: 2. 7. 2010

zánik funkce: 31. 7. 2012

Máchova 92, Poděbrady, Česká republika

Henri Bonnet

předseda představenstva

První vztah: 6. 4. 2010 - Poslední vztah: 6. 4. 2010

vznik členství: 10. 9. 2009

vznik funkce: 10. 9. 2009

Tichá 1472/1, Praha 5, 150 00, Česká republika

Henri Bonnet

předseda představenstva

První vztah: 6. 4. 2010 - Poslední vztah: 6. 4. 2010

vznik členství: 10. 9. 2009

vznik funkce: 10. 9. 2009

Tichá 1472/1, Praha 5, 150 00, Česká republika

Henri Bonnet

předseda představenstva

První vztah: 6. 4. 2010 - Poslední vztah: 2. 8. 2013

vznik členství: 10. 9. 2009

zánik členství: 1. 8. 2013

vznik funkce: 10. 9. 2009

zánik funkce: 1. 8. 2013

Tichá 1472/1, Praha 5, 150 00, Česká republika

Henri Bonnet

předseda představenstva

První vztah: 6. 4. 2010 - Poslední vztah: 2. 8. 2013

vznik členství: 10. 9. 2009

zánik členství: 1. 8. 2013

vznik funkce: 10. 9. 2009

zánik funkce: 1. 8. 2013

Tichá 1472/1, Praha 5, 150 00, Česká republika

Peter Palečka

člen představenstva

První vztah: 2. 10. 2009 - Poslední vztah: 8. 10. 2013

vznik členství: 7. 10. 2009

zánik členství: 7. 10. 2013

Jahodová 1565, Černošice, 252 28, Česká republika

Peter Palečka

člen představenstva

První vztah: 2. 10. 2009 - Poslední vztah: 8. 10. 2013

vznik členství: 7. 10. 2009

zánik členství: 7. 10. 2013

Jahodová 1565, Černošice, 252 28, Česká republika

Henri Bonnet

předseda představenstva

První vztah: 17. 9. 2009 - Poslední vztah: 6. 4. 2010

vznik členství: 10. 9. 2009

vznik funkce: 10. 9. 2009

Ovocný trh 15, Praha 1, 110 00, Česká republika

Patrice Taillandier-Thomas

člen představenstva

První vztah: 17. 9. 2009 - Poslední vztah: 2. 5. 2012

vznik členství: 1. 2. 2008

zánik členství: 1. 5. 2012

Belgická 132/14, Praha 2, 120 00, Česká republika

Henri Bonnet

předseda představenstva

První vztah: 17. 9. 2009 - Poslední vztah: 6. 4. 2010

vznik členství: 10. 9. 2009

vznik funkce: 10. 9. 2009

Ovocný trh 15, Praha 1, 110 00, Česká republika

Patrice Taillandier-Thomas

člen představenstva

První vztah: 17. 9. 2009 - Poslední vztah: 2. 5. 2012

vznik členství: 1. 2. 2008

zánik členství: 1. 5. 2012

Belgická 132/14, Praha 2, 120 00, Česká republika

Laurent Goutard

předseda představenstva

První vztah: 3. 12. 2008 - Poslední vztah: 17. 9. 2009

vznik členství: 2. 12. 2008

zánik členství: 9. 9. 2009

vznik funkce: 2. 12. 2008

zánik funkce: 9. 9. 2009

Heineho 342/4, Praha 6, 160 00, Česká republika

Laurent Goutard

předseda představenstva

První vztah: 3. 12. 2008 - Poslední vztah: 17. 9. 2009

vznik členství: 2. 12. 2008

zánik členství: 9. 9. 2009

vznik funkce: 2. 12. 2008

zánik funkce: 9. 9. 2009

Heineho 342/4, Praha 6, 160 00, Česká republika

Laurent Goutard

člen představenstva

První vztah: 2. 12. 2008 - Poslední vztah: 3. 12. 2008

vznik členství: 2. 12. 2008

Heineho 342/4, Praha 6, 160 00, Česká republika

Laurent Goutard

člen představenstva

První vztah: 2. 12. 2008 - Poslední vztah: 3. 12. 2008

vznik členství: 2. 12. 2008

Heineho 342/4, Praha 6, 160 00, Česká republika

Didier Colin

člen představenstva

První vztah: 7. 11. 2008 - Poslední vztah: 1. 1. 2011

vznik členství: 10. 10. 2008

zánik členství: 31. 12. 2010

Vlašská 5/361, Praha 1, 110 00, Česká republika

Didier Colin

člen představenstva

První vztah: 7. 11. 2008 - Poslední vztah: 1. 1. 2011

vznik členství: 10. 10. 2008

zánik členství: 31. 12. 2010

Vlašská 5/361, Praha 1, 110 00, Česká republika

Vladimír Jeřábek

člen představenstva

První vztah: 4. 6. 2008 - Poslední vztah: 2. 6. 2012

vznik členství: 1. 6. 2008

zánik členství: 1. 6. 2012

Mladá 95/2a, Brno, 644 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Vladimír Jeřábek

člen představenstva

První vztah: 4. 6. 2008 - Poslední vztah: 2. 6. 2012

vznik členství: 1. 6. 2008

zánik členství: 1. 6. 2012

Mladá 95/2a, Brno, 644 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Patrice Taillandier-Thomas

člen představenstva

První vztah: 11. 2. 2008 - Poslední vztah: 17. 9. 2009

vznik členství: 1. 2. 2008

Ovocný trh 15, Praha 1, 110 00, Česká republika

Patrice Taillandier-Thomas

člen představenstva

První vztah: 11. 2. 2008 - Poslední vztah: 17. 9. 2009

vznik členství: 1. 2. 2008

Ovocný trh 15, Praha 1, 110 00, Česká republika

Jan Juchelka

člen

První vztah: 28. 6. 2007 - Poslední vztah: 2. 7. 2010

vznik členství: 1. 7. 2006

zánik členství: 1. 7. 2010

Máchova 92, Poděbrady, Česká republika

Jan Juchelka

člen

První vztah: 28. 6. 2007 - Poslední vztah: 2. 7. 2010

vznik členství: 1. 7. 2006

zánik členství: 1. 7. 2010

Máchova 92, Poděbrady, Česká republika

Jan Juchelka

člen

První vztah: 20. 6. 2006 - Poslední vztah: 28. 6. 2007

vznik členství: 1. 7. 2006

Jižní 1339, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Jan Juchelka

člen

První vztah: 20. 6. 2006 - Poslední vztah: 28. 6. 2007

vznik členství: 1. 7. 2006

Jižní 1339, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Philippe Rucheton

místopředseda

První vztah: 9. 5. 2006 - Poslední vztah: 11. 2. 2008

vznik členství: 3. 5. 2006

zánik členství: 31. 1. 2008

vznik funkce: 3. 5. 2006

zánik funkce: 31. 1. 2008

Břehová 8/208, Praha 1, 110 00, Česká republika

Philippe Rucheton

místopředseda

První vztah: 9. 5. 2006 - Poslední vztah: 11. 2. 2008

vznik členství: 3. 5. 2006

zánik členství: 31. 1. 2008

vznik funkce: 3. 5. 2006

zánik funkce: 31. 1. 2008

Břehová 8/208, Praha 1, 110 00, Česká republika

Philippe Rucheton

místopředseda

První vztah: 13. 10. 2005 - Poslední vztah: 9. 5. 2006

vznik členství: 2. 5. 2002

zánik členství: 2. 5. 2006

vznik funkce: 7. 10. 2005

zánik funkce: 2. 5. 2006

Břehová 8/208, Praha 1, 110 00, Česká republika

Philippe Rucheton

místopředseda

První vztah: 13. 10. 2005 - Poslední vztah: 9. 5. 2006

vznik členství: 2. 5. 2002

zánik členství: 2. 5. 2006

vznik funkce: 7. 10. 2005

zánik funkce: 2. 5. 2006

Břehová 8/208, Praha 1, 110 00, Česká republika

Laurent Goutard

předseda

První vztah: 13. 10. 2005 - Poslední vztah: 2. 12. 2008

vznik členství: 1. 9. 2004

zánik členství: 1. 12. 2008

vznik funkce: 7. 10. 2005

zánik funkce: 1. 12. 2008

Heineho 342/4, Praha 6, 160 00, Česká republika

Laurent Goutard

předseda

První vztah: 13. 10. 2005 - Poslední vztah: 2. 12. 2008

vznik členství: 1. 9. 2004

zánik členství: 1. 12. 2008

vznik funkce: 7. 10. 2005

zánik funkce: 1. 12. 2008

Heineho 342/4, Praha 6, 160 00, Česká republika

Peter Palečka

člen

První vztah: 2. 8. 2005 - Poslední vztah: 2. 10. 2009

vznik členství: 6. 10. 2005

zánik členství: 6. 10. 2009

Jahodová 1565, Černošice, 252 28, Česká republika

Matúš Púll

člen

První vztah: 2. 8. 2005 - Poslední vztah: 4. 4. 2006

vznik členství: 6. 10. 2005

zánik členství: 23. 2. 2006

Nad školkou 530, Vrané nad Vltavou, 252 46, Česká republika

Matúš Púll

člen

První vztah: 2. 8. 2005 - Poslední vztah: 4. 4. 2006

vznik členství: 6. 10. 2005

zánik členství: 23. 2. 2006

Nad školkou 530, Vrané nad Vltavou, 252 46, Česká republika

Peter Palečka

člen

První vztah: 2. 8. 2005 - Poslední vztah: 2. 10. 2009

vznik členství: 6. 10. 2005

zánik členství: 6. 10. 2009

Jahodová 1565, Černošice, 252 28, Česká republika

Philippe Rucheton

člen

První vztah: 15. 4. 2005 - Poslední vztah: 13. 10. 2005

vznik funkce: 2. 5. 2002

Břehová 8/208, Praha 1, 110 00, Česká republika

Alexis Raymond Juan

předseda

První vztah: 15. 4. 2005 - Poslední vztah: 13. 10. 2005

vznik členství: 5. 10. 2001

zánik členství: 6. 10. 2005

vznik funkce: 5. 10. 2001

zánik funkce: 6. 10. 2005

je osobou odpovědnou za provádění činnosti obchodníka s cennými papíry do 13. 10. 2005 od 15. 4. 2005

Senovážné náměstí čp. 869/28, Praha 1, Česká republika

Philippe Rucheton

člen

První vztah: 15. 4. 2005 - Poslední vztah: 13. 10. 2005

vznik funkce: 2. 5. 2002

Břehová 8/208, Praha 1, 110 00, Česká republika

Laurent Goutard

místopředseda

První vztah: 15. 4. 2005 - Poslední vztah: 13. 10. 2005

vznik členství: 1. 9. 2004

vznik funkce: 1. 9. 2004

zánik funkce: 6. 10. 2005

Heineho 342/4, Praha 6, 160 00, Česká republika

Alexis Raymond Juan

předseda

První vztah: 15. 4. 2005 - Poslední vztah: 13. 10. 2005

vznik členství: 5. 10. 2001

zánik členství: 6. 10. 2005

vznik funkce: 5. 10. 2001

zánik funkce: 6. 10. 2005

je osobou odpovědnou za provádění činnosti obchodníka s cennými papíry do 13. 10. 2005 od 15. 4. 2005

Senovážné náměstí čp. 869/28, Praha 1, Česká republika

Laurent Goutard

místopředseda

První vztah: 15. 4. 2005 - Poslední vztah: 13. 10. 2005

vznik členství: 1. 9. 2004

vznik funkce: 1. 9. 2004

zánik funkce: 6. 10. 2005

Heineho 342/4, Praha 6, 160 00, Česká republika

Didier Colin

člen

První vztah: 15. 4. 2005 - Poslední vztah: 7. 11. 2008

vznik členství: 9. 10. 2004

zánik členství: 9. 10. 2008

Vlašská 5/361, Praha 1, 110 00, Česká republika

Didier Colin

člen

První vztah: 15. 4. 2005 - Poslední vztah: 7. 11. 2008

vznik členství: 9. 10. 2004

zánik členství: 9. 10. 2008

Vlašská 5/361, Praha 1, 110 00, Česká republika

Didier Colin

člen

První vztah: 23. 11. 2004 - Poslední vztah: 15. 4. 2005

vznik členství: 9. 10. 2004

Vlašská 5/361, Praha 1, 110 00, Česká republika

Didier Colin

člen

První vztah: 23. 11. 2004 - Poslední vztah: 15. 4. 2005

vznik členství: 9. 10. 2004

Vlašská 5/361, Praha 1, 110 00, Česká republika

Laurent Goutard

místopředseda

První vztah: 30. 9. 2004 - Poslední vztah: 15. 4. 2005

vznik členství: 1. 9. 2004

vznik funkce: 1. 9. 2004

Heineho 342/4, Praha 6, 160 00, Česká republika

Laurent Goutard

místopředseda

První vztah: 30. 9. 2004 - Poslední vztah: 15. 4. 2005

vznik členství: 1. 9. 2004

vznik funkce: 1. 9. 2004

Heineho 342/4, Praha 6, 160 00, Česká republika

Laurent Goutard

člen

První vztah: 23. 9. 2004 - Poslední vztah: 30. 9. 2004

vznik členství: 1. 9. 2004

Heineho 342/4, Praha 6, 160 00, Česká republika

Laurent Goutard

člen

První vztah: 23. 9. 2004 - Poslední vztah: 30. 9. 2004

vznik členství: 1. 9. 2004

Heineho 342/4, Praha 6, 160 00, Česká republika

Olivier Flourens

člen

První vztah: 15. 4. 2003 - Poslední vztah: 23. 11. 2004

zánik členství: 8. 10. 2004

vznik funkce: 1. 2. 2003

Ovocný trh 15, Praha 1, 110 00, Česká republika

Olivier Flourens

člen

První vztah: 15. 4. 2003 - Poslední vztah: 23. 11. 2004

zánik členství: 8. 10. 2004

vznik funkce: 1. 2. 2003

Ovocný trh 15, Praha 1, 110 00, Česká republika

Peter Palečka

člen

První vztah: 30. 1. 2003 - Poslední vztah: 2. 8. 2005

vznik členství: 5. 10. 2001

zánik členství: 5. 10. 2005

Jahodová 1565, Černošice, 252 28, Česká republika

Peter Palečka

člen

První vztah: 30. 1. 2003 - Poslední vztah: 2. 8. 2005

vznik členství: 5. 10. 2001

zánik členství: 5. 10. 2005

Jahodová 1565, Černošice, 252 28, Česká republika

Guy Poupet

místopředseda

První vztah: 30. 1. 2003 - Poslední vztah: 31. 7. 2004

vznik členství: 25. 6. 2002

vznik funkce: 9. 10. 2002

zánik funkce: 31. 5. 2004

Břehová 8/208, Praha 1, 110 00, Česká republika

Guy Poupet

místopředseda

První vztah: 30. 1. 2003 - Poslední vztah: 31. 7. 2004

vznik členství: 25. 6. 2002

vznik funkce: 9. 10. 2002

zánik funkce: 31. 5. 2004

Břehová 8/208, Praha 1, 110 00, Česká republika

Alexis Raymond Juan

předseda

První vztah: 28. 12. 2002 - Poslední vztah: 15. 4. 2005

vznik členství: 5. 10. 2001

vznik funkce: 5. 10. 2001

je osobou odpovědnou za provádění činnosti obchodníka s cennými papíry do 15. 4. 2005 od 28. 12. 2002

Senovážné náměstí čp. 869/28, Praha 1, Česká republika

Alexis Raymond Juan

předseda

První vztah: 28. 12. 2002 - Poslední vztah: 15. 4. 2005

vznik členství: 5. 10. 2001

vznik funkce: 5. 10. 2001

je osobou odpovědnou za provádění činnosti obchodníka s cennými papíry do 15. 4. 2005 od 28. 12. 2002

Senovážné náměstí čp. 869/28, Praha 1, Česká republika

Guy Poupet

člen

První vztah: 28. 12. 2002 - Poslední vztah: 30. 1. 2003

vznik funkce: 25. 6. 2002

Břehová 8/208, Praha 1, 110 00, Česká republika

Guy Poupet

člen

První vztah: 28. 12. 2002 - Poslední vztah: 30. 1. 2003

vznik funkce: 25. 6. 2002

Břehová 8/208, Praha 1, 110 00, Česká republika

Philippe Rucheton

člen

První vztah: 31. 10. 2002 - Poslední vztah: 15. 4. 2005

vznik funkce: 2. 5. 2002

Břehová 8/208, Praha 1, 110 00, Česká republika

Philippe Rucheton

člen

První vztah: 31. 10. 2002 - Poslední vztah: 15. 4. 2005

vznik funkce: 2. 5. 2002

Břehová 8/208, Praha 1, 110 00, Česká republika

Patrice Georges Jacques Cheroutre

člen představenstva

První vztah: 18. 2. 2002 - Poslední vztah: 15. 4. 2003

vznik funkce: 5. 10. 2001

zánik funkce: 31. 1. 2003

Barrandovská 13/160, Praha 5, 152 00, Česká republika

Matúš Púll

člen

První vztah: 18. 2. 2002 - Poslední vztah: 2. 8. 2005

vznik funkce: 5. 10. 2001

zánik funkce: 5. 10. 2005

Nad školkou 530, Vrané nad Vltavou, 252 46, Česká republika

Matúš Púll

člen

První vztah: 18. 2. 2002 - Poslední vztah: 2. 8. 2005

vznik funkce: 5. 10. 2001

zánik funkce: 5. 10. 2005

Nad školkou 530, Vrané nad Vltavou, 252 46, Česká republika

Patrice Georges Jacques Cheroutre

člen představenstva

První vztah: 18. 2. 2002 - Poslední vztah: 15. 4. 2003

vznik funkce: 5. 10. 2001

zánik funkce: 31. 1. 2003

Barrandovská 13/160, Praha 5, 152 00, Česká republika

Peter Palečka

místopředseda

První vztah: 18. 2. 2002 - Poslední vztah: 30. 1. 2003

vznik členství: 5. 10. 2001

vznik funkce: 5. 10. 2001

zánik funkce: 9. 10. 2002

Jahodová 1565, Černošice, 252 28, Česká republika

Peter Palečka

místopředseda

První vztah: 18. 2. 2002 - Poslední vztah: 30. 1. 2003

vznik členství: 5. 10. 2001

vznik funkce: 5. 10. 2001

zánik funkce: 9. 10. 2002

Jahodová 1565, Černošice, 252 28, Česká republika

Alexis Raymond Juan

předseda

První vztah: 18. 2. 2002 - Poslední vztah: 28. 12. 2002

vznik členství: 5. 10. 2001

vznik funkce: 5. 10. 2001

je osobou odpovědnou za provádění činnosti obchodníka s cennými papíry do 28. 12. 2002 od 18. 2. 2002

85 Rue Tocqueville, 750 17 Paříž, Francouzská republika

Alexis Raymond Juan

předseda

První vztah: 18. 2. 2002 - Poslední vztah: 28. 12. 2002

vznik členství: 5. 10. 2001

vznik funkce: 5. 10. 2001

je osobou odpovědnou za provádění činnosti obchodníka s cennými papíry do 28. 12. 2002 od 18. 2. 2002

85 Rue Tocqueville, 750 17 Paříž, Francouzská republika

Tomas Spurny

člen

První vztah: 18. 2. 2002 - Poslední vztah: 5. 10. 2002

vznik funkce: 5. 10. 2001

zánik funkce: 30. 4. 2002

Trojská 659/183, Praha 7, 171 00, Česká republika

Tomas Spurny

člen

První vztah: 18. 2. 2002 - Poslední vztah: 5. 10. 2002

vznik funkce: 5. 10. 2001

zánik funkce: 30. 4. 2002

Trojská 659/183, Praha 7, 171 00, Česká republika

ing. Peter Palečka

místopředseda

První vztah: 13. 2. 2002 - Poslední vztah: 18. 2. 2002

vznik členství: 13. 10. 1999

vznik funkce: 16. 5. 2000

zánik funkce: 5. 10. 2001

Jahodová 1565, Černošice, 252 28, Česká republika

ing. Peter Palečka

místopředseda

První vztah: 13. 2. 2002 - Poslední vztah: 18. 2. 2002

vznik členství: 13. 10. 1999

vznik funkce: 16. 5. 2000

zánik funkce: 5. 10. 2001

Jahodová 1565, Černošice, 252 28, Česká republika

Jiří Huml

člen představenstva

První vztah: 13. 2. 2002 - Poslední vztah: 18. 2. 2002

vznik funkce: 1. 6. 2000

zánik funkce: 5. 10. 2001

Pod Beránkou 33, Praha 6, 160 00, Česká republika

Jiří Huml

člen představenstva

První vztah: 13. 2. 2002 - Poslední vztah: 18. 2. 2002

vznik funkce: 1. 6. 2000

zánik funkce: 5. 10. 2001

Pod Beránkou 33, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. David Svojitka, R.Č. 610213/0738

člen představenstva

První vztah: 4. 6. 2001 - Poslední vztah: 18. 2. 2002

vznik členství: 1. 6. 2000

zánik funkce: 5. 10. 2001

Jana Zajíce 40, Praha 7, 170 00, Česká republika

Ing. David Svojitka, R.Č. 610213/0738

člen představenstva

První vztah: 4. 6. 2001 - Poslední vztah: 18. 2. 2002

vznik členství: 1. 6. 2000

zánik funkce: 5. 10. 2001

Jana Zajíce 40, Praha 7, 170 00, Česká republika

Ing. Michal Větrovský, R.Č. 620630/0342

člen představenstva

První vztah: 9. 10. 2000 - Poslední vztah: 9. 10. 2000

Nad Svahem 5/1419, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Michal Větrovský, R.Č. 620630/0342

člen představenstva

První vztah: 9. 10. 2000 - Poslední vztah: 18. 2. 2002

vznik funkce: 12. 6. 2000

zánik funkce: 5. 10. 2001

je odpovědnou osobou za provádění činnosti obchodníka s cennými papíry do 18. 2. 2002 od 9. 10. 2000

Nad Svahem 5/1419, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Michal Větrovský, R.Č. 620630/0342

člen představenstva

První vztah: 9. 10. 2000 - Poslední vztah: 18. 2. 2002

vznik funkce: 12. 6. 2000

zánik funkce: 5. 10. 2001

je odpovědnou osobou za provádění činnosti obchodníka s cennými papíry do 18. 2. 2002 od 9. 10. 2000

Nad Svahem 5/1419, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Michal Větrovský, R.Č. 620630/0342

člen představenstva

První vztah: 9. 10. 2000 - Poslední vztah: 18. 2. 2002

vznik funkce: 12. 6. 2000

zánik funkce: 5. 10. 2001

je odpovědnou osobou za provádění činnosti obchodníka s cennými papíry do 18. 2. 2002 od 9. 10. 2000

Nad Svahem 5/1419, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. David Svojitka, R.Č. 610213/0738

člen představenstva

První vztah: 9. 10. 2000 - Poslední vztah: 4. 6. 2001

vznik funkce: 24. 5. 2000

Jana Zajíce 40, Praha 7, 170 00, Česká republika

Ing. Jiří Huml, R.Č. 640107/0610

člen představenstva

První vztah: 9. 10. 2000 - Poslední vztah: 13. 2. 2002

vznik funkce: 1. 6. 2000

Pod Beránkou 33, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Jiří Huml, R.Č. 640107/0610

člen představenstva

První vztah: 9. 10. 2000 - Poslední vztah: 13. 2. 2002

vznik funkce: 1. 6. 2000

Pod Beránkou 33, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. David Svojitka, R.Č. 610213/0738

člen představenstva

První vztah: 9. 10. 2000 - Poslední vztah: 4. 6. 2001

vznik funkce: 24. 5. 2000

Jana Zajíce 40, Praha 7, 170 00, Česká republika

Tomas Spurny

člen

První vztah: 10. 8. 2000 - Poslední vztah: 18. 2. 2002

vznik funkce: 16. 5. 2000

zánik funkce: 5. 10. 2001

pobyt v ČR: Praha 7, Trojská 659/183 do 18. 2. 2002 od 10. 8. 2000

New Jersey, 265 W.Clay Avenue, Roselle Park, Spojené státy americké

Tomas Spurny

člen

První vztah: 10. 8. 2000 - Poslední vztah: 18. 2. 2002

vznik funkce: 16. 5. 2000

zánik funkce: 5. 10. 2001

pobyt v ČR: Praha 7, Trojská 659/183 do 18. 2. 2002 od 10. 8. 2000

New Jersey, 265 W.Clay Avenue, Roselle Park, Spojené státy americké

ing. Peter Palečka

místopředseda

První vztah: 10. 8. 2000 - Poslední vztah: 13. 2. 2002

vznik členství: 16. 5. 2000

vznik funkce: 13. 10. 1999

Jahodová 1565, Černošice, 252 28, Česká republika

ing. Peter Palečka

místopředseda

První vztah: 10. 8. 2000 - Poslední vztah: 13. 2. 2002

vznik členství: 16. 5. 2000

vznik funkce: 13. 10. 1999

Jahodová 1565, Černošice, 252 28, Česká republika

Ing. Radovan Vávra

předseda

První vztah: 10. 7. 2000 - Poslední vztah: 18. 2. 2002

vznik členství: 19. 4. 2000

zánik členství: 5. 10. 2001

vznik funkce: 19. 4. 2000

Fügnerova 2211, Tábor, 390 01, Česká republika

Ing. Radovan Vávra

předseda

První vztah: 10. 7. 2000 - Poslední vztah: 18. 2. 2002

vznik členství: 19. 4. 2000

zánik členství: 5. 10. 2001

vznik funkce: 19. 4. 2000

Fügnerova 2211, Tábor, 390 01, Česká republika

Ing. Radomír Lašák

člen

První vztah: 20. 4. 2000 - Poslední vztah: 18. 2. 2002

vznik funkce: 1. 3. 2000

zánik funkce: 5. 10. 2001

K Vilám 209, Ústí nad Labem, 403 40, Česká republika

Ing. Radomír Lašák

člen

První vztah: 20. 4. 2000 - Poslední vztah: 18. 2. 2002

vznik funkce: 1. 3. 2000

zánik funkce: 5. 10. 2001

K Vilám 209, Ústí nad Labem, 403 40, Česká republika

RNDr. Petr Budinský CSc.

místopředseda

První vztah: 1. 12. 1999 - Poslední vztah: 10. 8. 2000

Jugoslávských partyzánů 17, Praha 6, 160 00, Česká republika

RNDr. Petr Budinský CSc.

místopředseda

První vztah: 1. 12. 1999 - Poslední vztah: 10. 8. 2000

Jugoslávských partyzánů 17, Praha 6, 160 00, Česká republika

ing. Peter Palečka

člen

První vztah: 1. 12. 1999 - Poslední vztah: 10. 8. 2000

Jahodová 1565, Černošice, 252 28, Česká republika

ing. Peter Palečka

člen

První vztah: 1. 12. 1999 - Poslední vztah: 10. 8. 2000

Jahodová 1565, Černošice, 252 28, Česká republika

JUDr.Ing. Jan Kollert

předseda

První vztah: 1. 12. 1999 - Poslední vztah: 20. 4. 2000

Na Špitálce 12/17, Praha 6, 160 00, Česká republika

JUDr.Ing. Jan Kollert

předseda

První vztah: 1. 12. 1999 - Poslední vztah: 20. 4. 2000

Na Špitálce 12/17, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Pavel Ševčík

člen

První vztah: 11. 5. 1999 - Poslední vztah: 20. 4. 2000

Suchý vršek 2122/33, Praha 5, 155 00, Česká republika

Ing. Pavel Ševčík

člen

První vztah: 11. 5. 1999 - Poslední vztah: 20. 4. 2000

Suchý vršek 2122/33, Praha 5, 155 00, Česká republika

Ing. Vladimír Šulc

člen

První vztah: 14. 10. 1998 - Poslední vztah: 11. 5. 1999

Sýkořice 166, 270 24, Česká republika

Ing. Vladimír Šulc

člen

První vztah: 14. 10. 1998 - Poslední vztah: 11. 5. 1999

Sýkořice 166, 270 24, Česká republika

ing. Ladislav Vinický

člen

První vztah: 14. 10. 1998 - Poslední vztah: 20. 4. 2000

Lihovarská 1270/11, Praha 9, 190 00, Česká republika

JUDr.Ing. Jan Kollert

člen

První vztah: 14. 10. 1998 - Poslední vztah: 1. 12. 1999

Na Špitálce 12/17, Praha 6, 160 00, Česká republika

ing. Ladislav Vinický

člen

První vztah: 14. 10. 1998 - Poslední vztah: 20. 4. 2000

Lihovarská 1270/11, Praha 9, 190 00, Česká republika

JUDr.Ing. Jan Kollert

člen

První vztah: 14. 10. 1998 - Poslední vztah: 1. 12. 1999

Na Špitálce 12/17, Praha 6, 160 00, Česká republika

JUDr. Richard Salzmann

předseda představenstva

První vztah: 11. 2. 1997 - Poslední vztah: 11. 9. 1998

Jílovská 1165, Praha 4, 142 00, Česká republika

JUDr. Richard Salzmann

předseda představenstva

První vztah: 11. 2. 1997 - Poslední vztah: 11. 9. 1998

Jílovská 1165, Praha 4, 142 00, Česká republika

ing. Karel Bednář

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 2. 1997 - Poslední vztah: 14. 10. 1998

Zelenečská 16, Praha 9, 190 00, Česká republika

RNDr. Petr Budinský CSc.

člen představenstva

První vztah: 11. 2. 1997 - Poslední vztah: 1. 12. 1999

Jugoslávských partyzánů 17, Praha 6, 160 00, Česká republika

ing. Karel Bednář

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 2. 1997 - Poslední vztah: 14. 10. 1998

Zelenečská 16, Praha 9, 190 00, Česká republika

RNDr. Petr Budinský CSc.

člen představenstva

První vztah: 11. 2. 1997 - Poslední vztah: 1. 12. 1999

Jugoslávských partyzánů 17, Praha 6, 160 00, Česká republika

ing. Jaroslav Mareš

člen představenstva

První vztah: 11. 2. 1997 - Poslední vztah: 10. 8. 2000

Dreyerova 628, Praha 5, 150 00, Česká republika

ing. Jaroslav Mareš

člen představenstva

První vztah: 11. 2. 1997 - Poslední vztah: 10. 8. 2000

Dreyerova 628, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Tomáš Doležal

člen představenstva

První vztah: 11. 2. 1997 - Poslední vztah: 20. 4. 2000

Tusarova 37, Praha 7, 170 00, Česká republika

Ing. Tomáš Doležal

člen představenstva

První vztah: 11. 2. 1997 - Poslední vztah: 20. 4. 2000

Tusarova 37, Praha 7, 170 00, Česká republika

JUDr. Richard Salzmann

předseda představenstva

První vztah: 29. 1. 1996 - Poslední vztah: 11. 2. 1997

Jílovská 1165, Praha 4, 142 00, Česká republika

ing. Karel Bednář

místopředseda představenstva

První vztah: 29. 1. 1996 - Poslední vztah: 11. 2. 1997

Zelenečská 16, Praha 9, 190 00, Česká republika

ing. Karel Bednář

místopředseda představenstva

První vztah: 29. 1. 1996 - Poslední vztah: 11. 2. 1997

Zelenečská 16, Praha 9, 190 00, Česká republika

JUDr. Richard Salzmann

předseda představenstva

První vztah: 29. 1. 1996 - Poslední vztah: 11. 2. 1997

Jílovská 1165, Praha 4, 142 00, Česká republika

RNDr. Petr Budinský CSc.

člen představenstva

První vztah: 10. 10. 1995 - Poslední vztah: 11. 2. 1997

Jugoslávských partyzánů 17, Praha 6, 160 00, Česká republika

RNDr. Petr Budinský CSc.

člen představenstva

První vztah: 10. 10. 1995 - Poslední vztah: 11. 2. 1997

Jugoslávských partyzánů 17, Praha 6, 160 00, Česká republika

RNDr. Petr Budínský CSc.

člen představenstva

První vztah: 9. 10. 1995 - Poslední vztah: 10. 10. 1995

Kusého 533, Praha 8, 180 00, Česká republika

RNDr. Petr Budínský CSc.

člen představenstva

První vztah: 9. 10. 1995 - Poslední vztah: 10. 10. 1995

Kusého 533, Praha 8, 180 00, Česká republika

Ing. Tomáš Doležal

člen představenstva

První vztah: 9. 10. 1995 - Poslední vztah: 11. 2. 1997

Tusarova 37, Praha 7, 170 00, Česká republika

Ing. Tomáš Doležal

člen představenstva

První vztah: 9. 10. 1995 - Poslední vztah: 11. 2. 1997

Tusarova 37, Praha 7, 170 00, Česká republika

Ing. Lubomír Štěpáník

člen představenstva

První vztah: 11. 10. 1993 - Poslední vztah: 14. 10. 1998

Vilímovská 17, Praha 6, 160 00, Česká republika

ing. Bořivoj Pražák

člen představenstva

První vztah: 11. 10. 1993 - Poslední vztah: 14. 10. 1998

Lužická 30, Praha 2, 120 00, Česká republika

ing. Bořivoj Pražák

člen představenstva

První vztah: 11. 10. 1993 - Poslední vztah: 14. 10. 1998

Lužická 30, Praha 2, 120 00, Česká republika

Ing. Lubomír Štěpáník

člen představenstva

První vztah: 11. 10. 1993 - Poslední vztah: 14. 10. 1998

Vilímovská 17, Praha 6, 160 00, Česká republika

ing. Jaroslav Mareš

člen představenstva

První vztah: 11. 10. 1993 - Poslední vztah: 11. 2. 1997

Dreyerova 628, Praha 5, 150 00, Česká republika

ing. Jaroslav Mareš

člen představenstva

První vztah: 11. 10. 1993 - Poslední vztah: 11. 2. 1997

Dreyerova 628, Praha 5, 150 00, Česká republika

ing. Josef Pelikán

člen představenstva

První vztah: 5. 3. 1992 - Poslední vztah: 11. 10. 1993

Choceradská 2949, Praha 4, 140 00, Česká republika

JUDr. Tomáš Procházka

člen představenstva

První vztah: 5. 3. 1992 - Poslední vztah: 11. 10. 1993

Štefkova 14, Praha 6, 169 00, Česká republika

JUDr. Tomáš Procházka

člen představenstva

První vztah: 5. 3. 1992 - Poslední vztah: 11. 10. 1993

Štefkova 14, Praha 6, 169 00, Česká republika

JUDr. Ladislav Petrásek

člen představenstva

První vztah: 5. 3. 1992 - Poslední vztah: 11. 10. 1993

Guevarova 1281, Praha 6, 160 00, Česká republika

JUDr. Ladislav Petrásek

člen představenstva

První vztah: 5. 3. 1992 - Poslední vztah: 11. 10. 1993

Guevarova 1281, Praha 6, 160 00, Česká republika

ing. František Doktor

člen představenstva

První vztah: 5. 3. 1992 - Poslední vztah: 11. 10. 1993

Žalmanova 5, Bratislava, 800 00, Česká republika

ing. Josef Pelikán

člen představenstva

První vztah: 5. 3. 1992 - Poslední vztah: 11. 10. 1993

Choceradská 2949, Praha 4, 140 00, Česká republika

ing. František Doktor

člen představenstva

První vztah: 5. 3. 1992 - Poslední vztah: 11. 10. 1993

Žalmanova 5, Bratislava, 800 00, Česká republika

ing. Josef Palatka

člen představenstva

První vztah: 5. 3. 1992 - Poslední vztah: 11. 10. 1993

Matějková ul. 1089/3, Praha 9, 190 00, Česká republika

JUDr. Richard Salzmann

člen představenstva

První vztah: 5. 3. 1992 - Poslední vztah: 29. 1. 1996

Jílovská 1165, Praha 4, 142 00, Česká republika

JUDr. Richard Salzmann

člen představenstva

První vztah: 5. 3. 1992 - Poslední vztah: 29. 1. 1996

Jílovská 1165, Praha 4, 142 00, Česká republika

ing. Karel Bednář

člen představenstva

První vztah: 5. 3. 1992 - Poslední vztah: 29. 1. 1996

Zelenečská 16, Praha 9, 190 00, Česká republika

ing. Karel Bednář

člen představenstva

První vztah: 5. 3. 1992 - Poslední vztah: 29. 1. 1996

Zelenečská 16, Praha 9, 190 00, Česká republika

ing. Josef Palatka

člen představenstva

První vztah: 5. 3. 1992 - Poslední vztah: 11. 10. 1993

Matějková ul. 1089/3, Praha 9, 190 00, Česká republika

Jednání za banku: Členové představenstva zastupují banku ve všech věcech, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo společně libovolní dva jeho členové.

od 1. 8. 2017

Jednání za banku: Členové představenstva zastupují banku ve všech věcech, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo společně libovolní dva jeho členové. Představenstvo pověřilo předsedu představenstva právním jednáním vůči zaměstnancům.

do 1. 8. 2017 od 14. 5. 2015

Jednání za banku: Za banku jedná ve všech věcech představenstvo jako statutární orgán, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo společně libovolní dva jeho členové. Podepisování: Za banku podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo společně dva libovolní členové představenstva.

do 14. 5. 2015 od 4. 9. 1997

Jednání za banku: Za banku jedná ve všech věcech představenstvo a to buď společně všichni členové představenstva,nebo dva členové představenstva, kteří k tomu byli představenstvem písemně zmocněni. Podepisování: Za banku podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo společně dva členové představenstva, kteří k tomu byli představenstvem písemně pověřeni.

do 4. 9. 1997 od 29. 1. 1996

Jednání za banku: Za banku jedná ve všech věcech představenstvo a to buď společně všichni členové představenstva,nebo dva členové představenstva, kteří k tomu byli představenstvem písemně zmocněni,generální ředitel v rozsahu svého zmocnění představenstvem a jím zmocnění pracovníci,jakož i prokuristé se samostatnou prokurou,pokud jim byla představenstvem udělena. Podepisování: Za banku podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo společně dva členové představenstva, kteří k tomu byli představenstvem písemně pověřeni, generální ředitel na základě svého zplnomocnění představenstvem a jím zplnomocnění podřízení pracovníci v mezích své působnosti, jakož i prokurista se samostatnou prokurou.

do 29. 1. 1996 od 25. 5. 1993

Jednání za banku: Banku zastupuje představenstvo nebo jednotliví členové představenstva v rozsahu svého zmocnění, generální ředitel a jemu podřízení pracovníci na základě plných mocí a v mezích své působnosti a prokuristé se samostatnou prokurou, pokud byli jmenováni. Podepisování za banku: Podepisování za banku se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu banky připojí svůj podpis všichni členové představenstva, popřípadě jeden nebo několik členů představentsva pokud jsou k tomu představenstvem zmocněni, nebo generální ředitel a jemu podřízení pracovníci na základě plných mocí a v mezích své působnosti nebo prokurista se samostatnou prokurou s tím, že se podepisuje vždy s dodatkem označujícím prokuru.

do 25. 5. 1993 od 5. 3. 1992

Statutární orgán - představenstvo

Historické vztahy

Aurélien Gérard Étienne Viry

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2011 - Poslední vztah: 7. 6. 2011

vznik členství: 1. 1. 2011

Štěpánská 625/42, Praha 1, 110 00

Alexis Raymond Juan

předseda

První vztah: 18. 2. 2002 - Poslední vztah: 28. 12. 2002

vznik členství: 5. 10. 2001

vznik funkce: 5. 10. 2001

je osobou odpovědnou za provádění činnosti obchodníka s cennými papíry

85 Rue Tocqueville, 750 17 Paříž, Francouzská republika

Tomas Spurny

člen

První vztah: 10. 8. 2000 - Poslední vztah: 18. 2. 2002

vznik funkce: 16. 5. 2000

zánik funkce: 5. 10. 2001

pobyt v ČR: Praha 7, Trojská 659/183

New Jersey, 265 W.Clay Avenue, Roselle Park, Spojené státy americké

Další vztahy firmy Komerční banka, a.s.

4 fyzické osoby

Katarína Kurucová

První vztah: 5. 8. 2015

Vavrinecká 12517/17, 83152 Bratislava, Slovenská republika

Katarína Kurucová

První vztah: 5. 8. 2015

Vavrinecká 12517/17, 83152 Bratislava, Slovenská republika

Katarína Kurucová

První vztah: 5. 8. 2015

Vavrinecká 12517/17, 83152 Bratislava, Slovenská republika

Katarína Kurucová

První vztah: 5. 8. 2015

Vavrinecká 12517/17, 83152 Bratislava, Slovenská republika

Historické vztahy

Katarína Kurucová

První vztah: 20. 10. 2011 - Poslední vztah: 5. 8. 2015

Mýtná 2885/19, Bratislava, 811 07, Slovenská republika

Katarína Kurucová

První vztah: 20. 10. 2011 - Poslední vztah: 5. 8. 2015

Mýtná 2885/19, Bratislava, 811 07, Slovenská republika

Katarína Kurucová

První vztah: 20. 10. 2011 - Poslední vztah: 5. 8. 2015

Mýtná 2885/19, Bratislava, 811 07, Slovenská republika

Katarína Kurucová

První vztah: 20. 10. 2011 - Poslední vztah: 5. 8. 2015

Mýtná 2885/19, Bratislava, 811 07, Slovenská republika

Ing. Vlastimil Czabe

První vztah: 1. 1. 2011 - Poslední vztah: 18. 5. 2011

Tylova 3, Olomouc, 772 00, Česká republika

Ing. Vlastimil Czabe

První vztah: 1. 1. 2011 - Poslední vztah: 18. 5. 2011

Tylova 3, Olomouc, 772 00, Česká republika

Ing. Vlastimil Czabe

První vztah: 1. 1. 2011 - Poslední vztah: 18. 5. 2011

Tylova 3, Olomouc, 772 00, Česká republika

Ing. Vlastimil Czabe

První vztah: 1. 1. 2011 - Poslední vztah: 18. 5. 2011

Tylova 3, Olomouc, 772 00, Česká republika

Odštěpné závody

název: Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky

od 1. 1. 2011

sídlo: Slovenská republika

od 1. 1. 2011

předmět podnikání: II. Dále jsou předmětem podnikání činnosti vykonávané pro jiného, pokud souvisejí se zajištěním provozu banky a provozu jí ovládaných jiných bank, spořitelních a úvěrních družstev, obchodníků s cennými papíry, pojišťoven, zajišťoven, finančních institucí a podniků pomocných bankovních služeb v tomto rozsahu: a) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence b) zprostředkování obchodu a služeb, c) poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, d) realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, e) mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, f) poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály, g) služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy.

od 10. 3. 2014

předmět podnikání: a) přijímání vkladů

od 1. 1. 2011

předmět podnikání: b) poskytování úvěrů

od 1. 1. 2011

předmět podnikání: c) platební služby, jak je uvedeno v článku 4 odst. 3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/64/ES ze dne 13. listopadu 2007 o platebních službách na vnitřním trhu

od 1. 1. 2011

předmět podnikání: d) vydávání a správa jiných platebních prostředků (např. cestovních šeků a bankovních směnek), není-li takováto činnost pokryta písmenem c) výše

od 1. 1. 2011

předmět podnikání: e) poskytování záruk a příslibů

od 1. 1. 2011

předmět podnikání: f) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta: s nástroji peněžního trhu, s peněžními prostředky v cizích měnách, v oblasti termínových obchodů a opcí, v oblasti měnových a úrokových obchodů nebo s převoditelnými cennými papíry

od 1. 1. 2011

předmět podnikání: g) peněžní makléřství

od 1. 1. 2011

předmět podnikání: h) poskytování bankovních informací

od 1. 1. 2011

předmět podnikání: i) emise elektronických peněz

od 1. 1. 2011

předmět podnikání: j) investiční služby a činnosti: přijímání a předávání příkazů v souvislosti s jedním nebo více finančními nástroji, kterými jsou: - převoditelné cenné papíry, - nástroje peněžního trhu, - podílové jednotky subjektů kolektivního investování, - opce, futures, swapy, dohody o budoucích úrokových sazbách a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se cenných papírů, měn, úrokových sazeb či výnosů nebo jiné derivátové nástroje, finanční indexy nebo finanční míry, které lze vypořádat fyzicky nebo v hotovosti, - opce, futures, swapy, dohody o budoucích úrokových sazbách a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se komodit, které musejí být vypořádány v hotovosti nebo mohou být vypořádány v hotovosti na žádost jedné ze stran (jinak než v případě neplnění nebo ukončení z jiného důvodu), - opce, futures, swapy a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se komodit, které lze vypořádat fyzicky za předpokladu, že jsou obchodovány na regulovaném trhu nebo MTF, - opce, futures, swapy, forwardy a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se komodit, které lze vypořádat fyzicky, neuvedené jinak výše a neurčené k obchodním účelům, které mají znaky jiných derivátových finančních nástrojů, mimo jiné s ohledem na to, zda jsou zúčtovány a vypořádány prostřednictvím uznávaných zúčtovacích středisek nebo pomocí výzvy k dodatkové úhradě, - derivátové nástroje k převodu úvěrového rizika, - finanční rozdílové smlouvy, - opce, futury, swapy, dohody o budoucích úrokových sazbách a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se klimatických proměnných, sazeb přepravného, povolenek na emise nebo měr inflace či jiných oficiálních ekonomických statistických údajů, které musejí být vypořádány v hotovosti nebo mohou být vypořádány v hotovosti na žádost jedné ze stran (jinak než v případě neplnění nebo z důvodu jiného ukončení), i další derivátové smlouvy týkající se majetku, práv, závazků, indexů a měr neuvedených výše, které ma jí znaky jiných derivátových finančních nástrojů, mimo jiné s ohledem na to, zda jsou obchodovány na regulovaném trhu nebo MTF, zúčtovány a vypořádány prostřednictvím uznávaných zúčtovacích středisek nebo pomocí výzvy k dodatkové úhradě.

od 1. 1. 2011

předmět podnikání: II. Dále jsou předmětem podnikání činnosti vykonávané pro jiného, pokud souvisejí se zajištěním provozu banky a provozu jí ovládaných jiných bank, finančních institucí a podniků pomocných bankovních služeb v tomto rozsahu: a) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence b) zprostředkování obchodu, c) inženýrská činnost v investiční výstavbě, d) správa a údržba nemovitostí, e) pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, f) činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců. g) zpracování dat, služby databank, správa sítí

do 10. 3. 2014 od 20. 5. 2010

předmět podnikání: I. Předmět podnikání banky vyplývá z ustanovení zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Tímto předmětem podnikání je: a) přijímání vkladů od veřejnosti, b) poskytování úvěrů, c) investování do cenných papírů na vlastní účet, d) finanční pronájem (finanční leasing), e) platební styk a zúčtování, f) vydávání a správa platebních prostředků, např. platebních karet, cestovních šeků, g) poskytování záruk, h) otevírání akreditivů, i) obstarávání inkasa, j) poskytování investičních služeb zahrnující: - hlavní investiční službu přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním instrumentům, - hlavní investiční službu provádění pokynů týkajících se investičních instrumentů na čizí účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům, - hlavní investiční službu obchodování s investičními instrumenty na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům, - hlavní investiční službu obhospodařování individuálních portfolií na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání se zákazníkem, je-li součástí tohoto portfolia některý z investičních instrumentů, - hlavní investiční službu upisování emise investičních instrumentů nebo její umísťování, a to ve vztahu k investičním instrumentům, - doplňkovou investiční službu úschova a správa jednoho nebo několika investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům, - doplňkovou investiční službu pronájem bezpečnostních schránek, - doplňkovou investiční službu poskytování úvěrů nebo půjček zákazníkovi za účelem provedení obchodu s investičními instrumenty, jestliže poskytovatel úvěru nebo půjčky je účastníkem tohoto obchodu, a to ve vztahu k investičním instrumentům, - doplňkovou investiční službu poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se fúzí a koupí podniků, -doplňkovou investiční službu služby související s upisováním emisí, a to ve vztahu k investičním instrumentům, - doplňkovou investiční službu poradenská činnost týkající se investování do investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům, -doplňkovou investiční službu provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb k) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem l) finanční makléřství, m) směnárenská činnost (nákup devizových prostředků), n) výkon funkce depozitáře, o) poskytování bankovních informací, p) pronájem bezpečnostních schránek, q) vydávání hypotečních zástavních listů, r) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedeným v písmenech a) až q)

od 20. 6. 2006

předmět podnikání: II. Předmětem podnikání jsou dále činnosti vykonávané pro podniky pomocných bankovních služeb a finanční instituce pod kontrolou banky v tomto rozsahu: a) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence b) zprostředkování obchodu, c) inženýrská činnost v investiční výstavbě, d) správa a údržba nemovitostí, e) pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, f) činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců. g) zpracování dat, služby databank, správa sítí

do 20. 5. 2010 od 7. 9. 2005

předmět podnikání: II. Předmětem podnikání jsou dále činnosti vykonávané pro podniky pomocných bankovních služeb a finanční instituce pod kontrolou banky v tomto rozsahu: a) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence b) zprostředkování obchodu, c) inženýrská činnost v investiční výstavbě, d) správa a údržba nemovitostí, e) pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, f) činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců.

do 7. 9. 2005 od 31. 7. 2004

předmět podnikání: II. Předmětem podnikání jsou dále činnosti vykonávané pro podniky pomocných bankovních služeb a finanční instituce pod kontrolou banky v tomto rozsahu: a) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, b) zprostředkování obchodu, c) inženýrská činnost v investiční výstavbě, d) správa a údržba nemovitostí, e) pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, f) činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců.

do 31. 7. 2004 od 14. 10. 2003

předmět podnikání: I. Předmět podnikání banky vyplývá z ustanovení zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Tímto předmětem podnikání je: a) přijímání vkladů od veřejnosti, b) poskytování úvěrů, c) investování do cenných papírů na vlastní účet, d) finanční pronájem (finanční leasing), e) platební styk a zúčtování, f) vydávání a správa platebních prostředků, např. platebních karet, cestovních šeků, g) poskytování záruk, h) otevírání akreditivů, i) obstarávání inkasa, j) poskytování investičních služeb, k) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem l) finanční makléřství, m) směnárenská činnost (nákup devizových prostředků), n) výkon funkce depozitáře, o) poskytování bankovních informací, p) pronájem bezpečnostních schránek, q) vydávání hypotečních zástavních listů, r) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedeným v písmenech a) až q)

do 20. 6. 2006 od 14. 10. 2003

předmět podnikání: d) finanční pronájem (leasing)

do 14. 10. 2003 od 26. 7. 2000

předmět podnikání: n) obhospodařování cenných papírů klienta na jeho účet včetně poradenství (portfolio management)

do 14. 10. 2003 od 26. 7. 2000

předmět podnikání: p) výkon funkce depozitáře

do 14. 10. 2003 od 26. 7. 2000

předmět podnikání: vydávání hypotečních zástavních listů podle zvláštního zákona

do 14. 10. 2003 od 20. 4. 2000

předmět podnikání: vydávání hypotečních zástavních zástavních listů podle zvláštního zákona

do 20. 4. 2000 od 3. 9. 1996

předmět podnikání: ubytovací služby

do 3. 9. 1996 od 11. 5. 1993

předmět podnikání: koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v zák.č. 455/91 Sb. o živnost. podnikání a zboží tímto zákonem vyloučeného

do 3. 9. 1996 od 11. 5. 1993

předmět podnikání: Banka se dále může účastnit na jiných akciových společnostech a dalších durzích právnických osob v tuzemsku i v zahraničí jako akcionář nebo jiný podílník podle druhu společnosti, či právnické osoby za předpokladu, že to není v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Banka se rovněž v souladu s obecně závaznými právními předpisy může zúčastnit na podnikání podnikatelů v souladu s obecně platnými právními předpisy.

do 1. 12. 1999 od 5. 3. 1992

předmět podnikání: d) financování pronájmu

do 26. 7. 2000 od 5. 3. 1992

předmět podnikání: n) obhospodařování cenných papírů klienta na jeho účet (portfolio management)

do 26. 7. 2000 od 5. 3. 1992

předmět podnikání: p) výkon funkce depozitáře investičního fondu

do 26. 7. 2000 od 5. 3. 1992

předmět podnikání: Předmět podnikání banky je dán § 1 a 2 zákona č.21/1992 Sb., o bankách. Předmětem podnikání banky je:

do 14. 10. 2003 od 5. 3. 1992

předmět podnikání: a) přijímání vkladů od veřejnosti

do 14. 10. 2003 od 5. 3. 1992

předmět podnikání: b) poskytování úvěrů

do 14. 10. 2003 od 5. 3. 1992

předmět podnikání: c) investování do cenných papírů na vlastní účet

do 14. 10. 2003 od 5. 3. 1992

předmět podnikání: e) platební styk a zúčtování

do 14. 10. 2003 od 5. 3. 1992

předmět podnikání: f) vydávání platebních prostředků, např. platebních karet, cestovních šeků

do 14. 10. 2003 od 5. 3. 1992

předmět podnikání: g) poskytování záruk

do 14. 10. 2003 od 5. 3. 1992

předmět podnikání: h) otevírání akreditivů

do 14. 10. 2003 od 5. 3. 1992

předmět podnikání: i) obstarávání inkasa

do 14. 10. 2003 od 5. 3. 1992

předmět podnikání: j) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta 1. s devizovými hodnotami 2. v oblasti termínových obchodů (futures) a opcí (options) včetně kursových a úrokových obchodů 3. s převoditelnými cennými papíry

do 14. 10. 2003 od 5. 3. 1992

předmět podnikání: k) účast na vydávání akcií a poskytování souvisejících služeb

do 14. 10. 2003 od 5. 3. 1992

předmět podnikání: l) finanční makléřství

do 14. 10. 2003 od 5. 3. 1992

předmět podnikání: m) poskytování porad ve věcech podnikání

do 14. 10. 2003 od 5. 3. 1992

předmět podnikání: o) uložení a správa cenných papírů nebo jiných hodnot

do 14. 10. 2003 od 5. 3. 1992

předmět podnikání: q) směnárenská činnost (nákup devizových prostředků)

do 14. 10. 2003 od 5. 3. 1992

předmět podnikání: r) poskytování bankovních informací

do 14. 10. 2003 od 5. 3. 1992

předmět podnikání: s) pronájem bezpečnostních schránek

do 14. 10. 2003 od 5. 3. 1992

vedoucí odštěpného závodu: KATARÍNA KURUCOVÁ

Vavrinecká 12517/17, Slovenská republika, 83152 Bratislava

od 5. 8. 2015

vedoucí odštěpného závodu: Katarína Kurucová

Mýtná 2885/19, Slovenská republika, Bratislava, 811 07

do 5. 8. 2015 od 20. 10. 2011

vedoucí odštěpného závodu: Ing. Vlastimil Czabe

Tylova, Česká republika, Olomouc, 772 00

do 18. 5. 2011 od 1. 1. 2011

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 29. 9. 1992

Živnosti

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 3. 9. 2003
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 30. 7. 2003

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).