Hlavní navigace

ARKADIA, a.s.

Firma ARKADIA, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 17914, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 21 575 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25287907

Sídlo:

Novovysočanská 697/44, Praha, 190 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

28. 4. 1998

DIČ:

CZ25287907

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 17914, Městský soud v Praze

Obchodní firma

ARKADIA, a.s. od 22. 2. 2000

Obchodní firma

Arkadia, a.s. do 22. 2. 2000 od 28. 4. 1998

Právní forma

Akciová společnost od 28. 4. 1998

adresa

Novovysočanská 697/44
Praha 9 19000 od 6. 2. 2012

adresa

Krkonošská 566
Trutnov 54101 do 6. 2. 2012 od 19. 7. 2007

adresa

čp. 477
Trutnov 54102 do 19. 7. 2007 od 8. 10. 2001

adresa

Trutnov, Horní Staré Město 477 do 8. 10. 2001 od 28. 4. 1998

Předmět podnikání

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 23. 6. 2009

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 23. 6. 2009

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování od 10. 12. 2001

Provozování cestovní agentury do 23. 6. 2009 od 8. 10. 2001

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví do 23. 6. 2009 od 8. 10. 2001

Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob do 23. 6. 2009 od 8. 10. 2001

Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví do 23. 6. 2009 od 8. 10. 2001

Přípravné práce pro stavby do 23. 6. 2009 od 8. 10. 2001

Hostinská činnost od 20. 7. 2000

Účetní a administrativní práce do 8. 10. 2001 od 22. 2. 2000

Provozování heren nevýherních automatů do 23. 6. 2009 od 22. 2. 2000

Činnost cestovní kanceláře do 8. 10. 2001 od 28. 4. 1998

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rámci živnosti volné do 23. 6. 2009 od 28. 4. 1998

Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb v rámci živnosti volné do 23. 6. 2009 od 28. 4. 1998

Pořádání výstav a veletrhů a poskytování služeb s nimi souvisejících do 23. 6. 2009 od 28. 4. 1998

Pronájem nemovitostí s poskytováním jiných než základních služeb do 23. 6. 2009 od 28. 4. 1998

Reklamní činnost do 23. 6. 2009 od 28. 4. 1998

Činnost realitní kanceláře do 23. 6. 2009 od 28. 4. 1998

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 5. 8. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 1 do 5. 2. 2021 od 5. 8. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 5. 2. 2021 od 5. 8. 2014

Jediný akcionář rozhodl ke dni 24. ledna 2014 o snížení základního kapitálu: 1.Důvod snížení: za účelem optimalizace vlastního kapitálu společnosti 2.Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena jedinému akcionáři, s tím, že jediný akcionář se zavazuje částku odpovídající snížení základního kapitálu společ nosti poskytnout společnosti zpět, a to formou dobrovolného příplatku mimo proces navyšování základního kapitálu společnosti na účet ostatní kapitálové fondy společnosti, což bude učiněno formou zápočtu tedy pohledávky jediného akcionáře z titulu výplaty částky odpovídající snížení základního kapitálu společnosti jedinému akcionáři oproti smluvnímu závazku jediného akcionáře poskytnout dobrovolný příplatek mimo proces navyšování základního kapitálu do ostatních kapitálových fondů společnosti v částce odpo vídající snížení základního kapitálu společnosti 3.Rozsah snížení: základní kapitál společnosti se snižuje o 142 395 000,- Kč (slovy: sto čtyřicet dva milionů tři sta devadesát pět tisíc korun českých) ze stávajících 163 970 000,- Kč na 21 575 000,- Kč (slovy: dvacet jedna milionů pět set sedmdesát pět tisíc korun českých) 4.Způsob jak má být snížení provedeno: základní kapitál společnosti se snižuje snížením jmenovité hodnoty akcií ze stávajících 3 800,- Kč (slovy: tří tisíc osm set korun českých) každé akcie na 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) každé akcie 5.Lhůta pro předložení listinných akcií: akcionář je povinen předložit listinné akcie k výměně ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy k tomu společnost akcionáře písemně vyzve do 5. 8. 2014 od 13. 2. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 1 do 5. 8. 2014 od 13. 2. 2014

Jediný akcionář rozhodl dne 31.12.2013 v působnosti valné hromady o snížení základního kapitálu společnosti: 1.Důvod snížení: za účelem úhrady ztráty z hospodaření dosažené v účetním období roku 2012 a za účelem převodu do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty s tím, že převáděná částka do rezervního fondu nepřesahuje 10% základního kapitálu -------------- 2.Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: částka ve výši 266 535 445,17,- Kč (slovy: dvě stě šedesát šest milionů pět set třicet pět tisíc čtyři sta čtyřicet pět korun českých sedmnáct haléřů) bude použita na úhradu z tráty dosažené v účetním období roku 2012 a částka ve výši 994 554,83,- Kč (slovy: devět set devadesát čtyři tisíc pět set padesát čtyři korun českých osmdesát tři haléřů) bude převedena na účet rezervní fond za účelem úhrady budoucí ztráty -------------- ---------- 3.Rozsah snížení: základní kapitál společnosti se snižuje o 267 530 000,- Kč (slovy: dvě stě šedesát sedm milionů pět set třicet tisíc korun českých) ze stávajících 431 500 000,- Kč na 163 970 000,- Kč (slovy: sto šedesát tři milionů devět set sedmdesát t isíc korun českých) --------------------------------------------------------------------------------------------- 4.Způsob jak má být snížení provedeno: základní kapitál společnosti se snižuje snížením jmenovité hodnoty akcií ze stávajících 10 000,- Kč (slovy: deseti tisíc korun českých) každé akcie na 3 800,- Kč (slovy: tři tisíce osm set korun českých) každé akcie 5.Lhůta pro předložení listinných akcií: akcionář je povinen předložit listinné akcie k výměně ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy k tomu společnost akcionáře písemně vyzve ------------------------------------------------------------------------------- ------------------- do 13. 2. 2014 od 24. 1. 2014

Smlouva o prodeji části podniku ("Herna SPORT&FUN CITY") uzavřená dne 30. 11. 2006 mezi ARKADIA, a.s. jako prodávající a BUSINESS CENTRE SERVICE a.s. se sídlem Praha 9, K Žižkovu čp. 851, PSČ 190 93, identifikační číslo 60194227 jako kupující, jež nabyla účinnosti 31. 12. 2006. od 6. 3. 2007

Mimořádná valná hromada společnosti ARKADIA, a.s., dne 3.3.2006 rozhodla o tom, že schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti takto: a) Stávající základní kapitál společnosti ve výši 409.500.000,- Kč (slovy: čtyřistadevět milionů pětset tisíc korun českých) se zvyšuje peněžitými vklady o částku 22.000.000,- Kč (slovy: dvacetdva milionů korun českých) na celkovou výši základního kapitál u společnosti ve výši 431.500.000,- Kč (slovy: čtyřistatřicetjedna milionů pětset tisíc korun českých), a to upisováním 2.200 (slovy: dvatisícedvěstě) kusů nových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (k menové akcie), o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každé akcie; b) Základní kapitál ARKADIA, a.s., se zvyšuje z důvodu kapitálového posílení společnosti; c) Navrhovaná výše emisního kurzu každé nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) je 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Emisní kurz všech nových akcií bude splacen v penězích; d) Všechny nové akcie budou akcionáři upsány bez využití přednostního práva na základě dohody o rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálu podle ust. § 205 obchodního zákoníku; e) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; f) Lhůta pro upisování počne běžet pátý den ode dne zápisu usnesení mimořádné valné hromady ARKADIA, a.s., o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové a skončí po uplynutí patnácti kalendářních dnů od pr vního dne úpisu s tím, že akcionářům bude počátek této lhůty a emisní kurz upisovaných akcií představenstvem oznámen písemně. Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší následující pracovní den. V  této lhůtě mohou akcionáři uzavřít dohodu o rozsahu své účasti na zvýšení základního kapitálu dle ust. § 205 obchodního zákoníku; g) Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti SAZKA, a.s., Praha 9, K Žižkovu čp. 851, PSČ 190 93, sekretariát předsedy představenstva v pracovní dny v době od 9,00 hod do 18,00 hod; h) Každý upisovatel je povinen splatit do patnácti pracovních dnů od uzavření dohody akcionářů o rozsahu své účasti na zvýšení základního kapitálu celý emisní kurz jím upsaných akcií, a to na zvláštní účet společnosti ARKADIA, a.s., vedený u Komerční bank y, a.s., č. účtu 35-5680000217/0100, který za tím účelem zřídila společnost ARKADIA, a.s. do 25. 4. 2006 od 21. 3. 2006

Mimořádná valná hromada ARKADIA, a.s., dne 9.10.2002 rozhodla o tom, že zvyšuje základní kapitál ARKADIA, a.s., tak že a) Stávající základní kapitál společnosti ve výši 394.500.000,-- Kč (slovy: třistadevadesátčtaři milionů pětsettisíc korun českých) se zvyšuje peněžitými vklady o částku 15.000.000,- (patnáct milionů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 409.500.000,-- Kč (slovy: čtyřistadevět milionů pětsettisíc korun českých), a to upsáním 1.500 kusů nových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč každé akcie, do 31. 1. 2003 od 14. 11. 2002

b) Důvodem zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti, do 31. 1. 2003 od 14. 11. 2002

c) Emisní kurz každé nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč je 10.000,-- Kč. Emisní kurz všech nových akcií bude splacen v penězích, do 31. 1. 2003 od 14. 11. 2002

d) Všechny nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, neboť budou upsány akcionáři na základě dohody o rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálu podle ust. § 205 obchodního zákoníku, do 31. 1. 2003 od 14. 11. 2002

e) Nepřipouští se upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, do 31. 1. 2003 od 14. 11. 2002

f) Lhůta pro upisování počne běžet pátý den od nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Hradci Králové o zápisu usnesení mimořádné valné hromady ARKADIA a.s., o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové a skončí po uplynutí patnácti kalendářních dnů do prvního dne úpisu tím, že akcionářům bude počátek této lhůty a emisní kurz upisovaných akcií představenstvem oznámen písemně. Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší následující pracovní den. V této lhůtě musí akcionáři uzavřít dohodu o rozsahu své účasti na zvýšení základního kapitálu dle ust. § 205 obchodního zákoníku, do 31. 1. 2003 od 14. 11. 2002

g) Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti SAZKA, a.s., Praha 9, K Žižkovu čp. 851, PSČ 190 93, sekretariát předsedy přestavenstva v pracovní dny v době od 9,00 do 15,00 hod, do 31. 1. 2003 od 14. 11. 2002

h) Každý upisovatel je povinnen splatit do tří kalendářních týdnů od uzavření dohody akcionářů o rozsahu své účasti na zvýšení základního kapitálu celý emisní kurz jím upsaných akcií, a to na zvláštní účet společnosti ARKAIDA, a.s., č. účtu 193990500277/0100 za tím účelem zřízený a vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Praha 9-Podvinný Mlýn na obchodní firmu společnosti. do 31. 1. 2003 od 14. 11. 2002

ČÁST PRVNÍ Mimořádná valná hromada společnosti ARKADIA, a.s., dne 9. srpna 2001 rozhodla o tom, že zvyšuje základní kapitál společnosti ARKADIA, a.s., takto: a) Stávající základní kapitál společnosti ve výši 51.000.000,- Kč/slovy padesát jedna milionů korun českých/ se zvýší o částku 343.500.000,- Kč/slovy tři sta čtyřicet tři milionů pět set tisíc korun českých / na celkovou výši základního kapitálu 394.500.000,- Kč/slovy tři sta devadesát čtyři milionů pět set tisíc korun českých/, a to upsáním 34.350 kusů nových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvlášní práva /kmenové akcie/, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč /slovy deset tisíc korun českých/ každé akcie b) Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč /slovy deset tisíc korun českých/ je 14.000,- Kč /slovy čtrnáct tisíc korun českých/. c) Všechny nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva neboť budou upsány akcionáři na základě dohody o rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálu podle ust. § 205 obchodního zákoníku. d) Nepřipouští se upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. e) Lhůta pro upisování počne běžet třetího dne od nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Hradci Králové o zápisu usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové a skončí po uplynutí patnácti kalendářních dnů od prvního dne úpisu s tím, že akcionářům bude počátek této lhůty představenstvem oznámen písemně. Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. V této lhůtě musí akcionáři uzavřít dohodu o rozsahu své účasti na zvýšení základního kapitálu dle ust. § 205 obchodního zákoníku. f) Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti SAZKA, a.s., Praha 9, K Žižkovu 4, PSČ 190 00, sekretariát předsedy představenstva v pracovní dny v době od 9,00 do 15,00 hod. do 10. 12. 2001 od 8. 10. 2001

ČÁST DRUHÁ a) Úhrnný emisní kurs 6.900 kusů nových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvlášní práva /kmenové akcie/, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč /slovy deset tisíc korun českých/ každé akcie bude splacen peněžitým vkladem ve výši 96.600.000,- Kč / slovy devadesát šest miliónů šest set tisíc korun českých/ b) Úhrnný emisní kurs 6.900 kusů nových akcií musí být splacen do devadesáti kalendářních dnů od uzavření dohody akcionářů o rozsahu své účasti na zvýšení základního kapitálu na zvláštní účet společnosti ARKADIA, a.s. za tím účelem zřízený a vedený u Komerční banky a.s. Praha 6, Dejvická 52, č. účtu 274102090287/0100. do 10. 12. 2001 od 8. 10. 2001

ČÁST TŘETÍ Úhrnný emisní kurs 27.450 kusů nových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvlášní práva /kmenové akcie/, o jmenovité hodnotě, 10.000,- Kč /slovy deset tisíc korun českých / každé akcie bude splacen nepeněžitým vkladem společnosti SAZKA, a.s., IČ 47116307, se sídlem Praha 9, K Žižkovu 4, PSČ 190 00, který je tvořen: do 10. 12. 2001 od 8. 10. 2001

Stavby zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Trutnově pro kat. úz. 769151 Horní Staré Město obec 579025 Trutnov na LV č. 5284: stavba na st. parcele č. způsob využití zem. stavba bez čp/če na st. 481 zem. stavba bez čp/če na st. 572 zem. stavba bez čp/če na st. 573 zem. stavba bez čp/če na st. 575 zem. stavba bez čp/če na st. 576 zem. stavba bez čp/če na st. 577 jiná stavba bez čp/če na st. 773 zem. stavba č.p. 477 na st. 774 jiná stavba bez čp/če na st. 1168 jiná stavba bez čp/če na st. 1252 do 10. 12. 2001 od 8. 10. 2001

Stavby (účelové komunikace a zpevněné plochy) neevidované v katastru nemovitostí v katastrálním území Horní Staré Město: druh stavby stavba na parc. č. ostatní plochy na parc. č. 923/5 ostatní komunikace na parc. č. 1942/10 ostatní komunikace na parc. č. 1947/5 ostatní komunikace na parc. č. 1956/2 ostatní komunikace na parc. č. 1956/5 ostatní komunikace na parc. č. 1956/6 ostatní komunikace na parc. č. 1137/7 ostatní komunikace na parc. č. 1943/1 ostatní komunikace na parc. č. 1943/2 ostatní komunikace na parc. č. 1943/3 do 10. 12. 2001 od 8. 10. 2001

Pozemky zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Trutnově pro kat. úz. 769151 Horní Staré Město obec 579025 Trutnov na LV č. 5284 a na LV č. 5076: parc. č. parc. č. parc. č. st. 572 992/4 923/5 st. 573 996/2 923/6 st. 575 996/3 923/7 st. 576 996/4 923/8 st. 577 1019/2 923/9 st. 773 1075/1 923/10 st. 774 1075/3 923/11 st. 1168 1075/5 923/12 st. 1252 1075/6 996/1 st. 286 1075/7 1137/7 st. 287 1075/8 1943/3 st. 485 1075/9 1947/2 st. 846 1076/2 1947/4 st. 847 1090/4 773/2 st. 848 1095/6 1956/5 722/2 1095/7 1956/6 do 10. 12. 2001 od 8. 10. 2001

722/5 1095/8 1960/1 722/6 1095/10 1960/2 722/8 1095/11 1954/5 722/9 1097/2 1954/6 722/15 1137/2 1954/7 776/3 1151/1 929/5 776/4 1151/2 963/3 776/5 1154/1 963/4 776/7 1939/1 722/20 776/8 1940/6 923/13 776/9 1940/7 926 876/1 1940/8 928/2 876/4 1942/6 929/1 879/1 1942/8 929/2 879/2 1942/9 950/2 879/3 1942/10 950/8 890/28 1943/1 1947/7 894/3 1943/2 894/9 1947/5 894/10 1954/1 923/3 894/11 1954/2 1954/4 722/7 739 784/2 786 894/1 do 10. 12. 2001 od 8. 10. 2001

894/13 963/1 963/2 1936 1940/2 1940/5 722/1 741/2 744/2 750/5 1076/1 894/12 do 10. 12. 2001 od 8. 10. 2001

pozemky ve zjednodušené evidenci dle PK 917 918 919 920 921/1 921/2 923 1947/1 922 do 10. 12. 2001 od 8. 10. 2001

Ideální tři čtvrtiny pozemků zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Trutnově pro kat. úz. 769151 Horní Staré Město obec 579025 Trutnov na LV č. 5263: par. č. 954/2 996/5 1019/1 1075/4 1156/2 do 10. 12. 2001 od 8. 10. 2001

Ideální jedna polovina pozemků č. parc. 991/4 zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Trutnově pro kat. úz. 769151 Horní Staré Město obec 579025 Trutnov na LV č. 5302: Pozemky zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Trutnově pro kat. úz. 769134 Dolní Staré Město obec 579025 Trutnov na LV č. 5296: parc č. parc. č. parc č. 503/2 179/34 367/11 506/2 179/35 367/12 506/3 179/36 506/5 179/37 506/7 179/38 179/4 179/39 179/6 179/40 179/11 184/2 179/27 280/2 533/4 179/30 280/4 534/3 pozemky ve zjednodušené evidenci dle PK st. 76 99 100 101 102 105 do 10. 12. 2001 od 8. 10. 2001

Nepeněžitý vklad byl společným znaleckým posudkem ze dne 7. června 2001 a jeho dodatkem č. 1 a doložkou ke znaleckému posudku č. 1431-029/2001 a 2684/84 ze dne 24. července 2001 od dvou znalců pana Ing. Richarda Motyčky a pana Jana Havlíka jmenovaným usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 27. dubna 2001 č.j. 46 Cm 18/2001 oceněn částkou 384.300.000,- Kč /slovy tři sta osmdesát čtyři milionů tři sta tisíc korun českých/. Za tento nepeněžitý vklad bude vkladateli společnosti SAZKA, a.s. vydáno 27.450 kusů nových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva /kmenové akcie/, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč /slovy deset tisíc korun českých/ každé akcie. do 10. 12. 2001 od 8. 10. 2001

c) Úhrnný emisní kurs 27.450 kusů nových akcií musí být splacen do devadesáti kalendářních dnů od uzavření dohody akcionářů o rozsahu své účasti na zvýšení základního kapitálu a to předáním písemného prohlášení s úředně ověřeným podpisem vkladatele - společnosti SAZKA, a.s. o vložení předmětných nemovitostí do základního kapitálu společnosti ARKADIA, a.s. a předáním protokolů o předání předmětných nemovitostí ARKADIA, a.s s tím, že místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti SAZKA, a.s., Praha 9, K Žižkovu 4, PSČ 190 00, sekretariát předsedy představenstva v pracovní dny v době do 9,00 do 15,00 hod. do 10. 12. 2001 od 8. 10. 2001

Mimořádná valná hromada ARKADIA, a.s. rozhodla o tom, že a) schvaluje zvýšení základního jmění akciové společnosti ARKADIA, a.s. takto: do 9. 4. 2001 od 22. 1. 2001

1) Stávající základní jmění společnosti ve výši 16.500.000,- Kč (slovy: šestnáctmilionůpětsettisíc korun českých) se zvýší o částku 34.500.000,- Kč (slovy: třicetčtyřimilionůpětset- tisíc korun českých)na celkovou výši základního jmění společnosti 51.000.000,- Kč (slovy: padesátjednamilionů korun českých), a to upsáním 3.450 kusů nových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie) o jmenovité hodnotě 10.000 Kč jedné akcie. do 9. 4. 2001 od 22. 1. 2001

2) Emisní kurz všech akcií je 10.000 Kč za každou akcii o jmenovité hodnotě 10.000 Kč bez emisního ážia. Akcie budou splaceny v penězích. do 9. 4. 2001 od 22. 1. 2001

3) Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, všechny budou upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku. Přednostní právo dosavadních akcionářů při úpisu akcií se vylučuje z důvodu dohody všech akcionářů na rozsahu své účasti na zvýšení základního jmění. do 9. 4. 2001 od 22. 1. 2001

4) Důvodem zvýšení základního jmění je kapitálové posílení společnosti. do 9. 4. 2001 od 22. 1. 2001

5) Nepřipouští se upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. do 9. 4. 2001 od 22. 1. 2001

6) Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti SAZKA, a.s., Praha 9, K Žižkovu 4, 190 00, sekretariát předsedy představenstva v pracovní dny v době od 9,00 do 15,00 hod. do 9. 4. 2001 od 22. 1. 2001

7) Lhůta pro upisování počne běžet třetího dne od zveřejnění usnesení obchodního rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové o záměru zvýšit základní jmění v Obchodním věstníku a skončí po uplynutí pěti kalendářních týdnů od prvního dne úpisu. Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. V této lhůtě mohou akcionáři uzavřít dohodu o rozsahu své účasti na zvýšení základního jmění dle § 205 obchodního zákoníku. do 9. 4. 2001 od 22. 1. 2001

8) Každý upisovatel je povinen splatit do tří kalendářních týdnů od uzavření dohody akcionářů o rozsahu své účasti na zvýšení základního jmění celý emisní kurz jím upsaných akcií, a to na účet vedený u Komerční banky Praha, a.s. č. účtu 271615700227/0100. do 9. 4. 2001 od 22. 1. 2001

9) Akcionáři uzavřou o rozsahu své účasti na zvýšení základního jmění společnosti v částce určené touto mimořádnou valnou hromadou dohodu dle ust. § 205 obchodního zákoníku, ve formě notářského zápisu, která bude vedle obligatorních náležitostí obsahovat určení počtu, druhu, formy, podoby a jmenovité hodnoty akcií upisovaných každým upisovatelem, výši emisního kurzu a lhůtu pro jeho splacení a dle níž se budou na zvýšení základního jmění podílet jednotliví akcionáři takto: do 9. 4. 2001 od 22. 1. 2001

Společnost SAZKA, a.s., se sídlem Praha 9, K Žižkovu 4, PSČ 190 00, IČO 47116307, upíše všech 3.450 kusů nových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), o jmenovité hodnotě 10.000 Kč jedné akcie s emisním kurzem, který je roven jmenovité hodnotě těchto akcií; do 9. 4. 2001 od 22. 1. 2001

Investiční společnost Sportvest, a.s., se sídlem Praha 8, Sokolovská 140/325, IČO 49241656, se zvýšení základního jmění nezúčastní, neboť nemá o upsání nových akcií zájem a v dohodě odsouhlasí úpis všech 3.450 kusů nových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), o jmenovité hodnotě 10.000 Kč jedné akcie společnosti SAZKA, a.s., se sídlem Praha 9, K Žižkovu 4, PSČ 190 00, IČO 47116307; do 9. 4. 2001 od 22. 1. 2001

Společnost BAK a.s., se sídlem Trutnov, Vodní 177, IČO 25289390, se zvýšení základního jmění nezúčastní, neboť nemá o upsání nových akcií zájem a v dohodě odsouhlasí úpis všech 3.450 kusů nových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), o jmenovité hodnotě 10.000 Kč jedné akcie společností SAZKA, a.s., se sídlem Praha 9, K Žižkovu 4, PSČ 190 00, IČO 47116307. do 9. 4. 2001 od 22. 1. 2001

Mimořádná valná hromada společnosti Arkadia, a.s. rozhodla o tom, že schvaluje zvýšení základního jmění takto: do 22. 1. 2001 od 22. 2. 2000

1. Stávající základní jmění společnosti ve výši 4.500.000 Kč (slovy čtyřimilionypětsettisíc korun českých) se zvýší o částku 12.000.000 Kč (slovy dvanáctmilionů korun českých) na celkovou výši základního jmění společnosti 16.500.000 Kč (slovy šestnáctmilionůpětsettisíc korun českých), a to upsáním 1.200 kusů nových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), o jmenovité hodnotě 10.000 Kč jedné akcie. do 22. 1. 2001 od 22. 2. 2000

2. Emisní kurz všech akcií je 10.000 Kč za každou akcii o jmenovité hodnotě 10.000 Kč bez emisního ážia. Akcie budou splaceny v penězích. do 22. 1. 2001 od 22. 2. 2000

3. Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, všechny budou upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku. Přednostní právo dosavadních akcionářů při úpisu akcií se vylučuje z důvodu dohody všech akcionářů na rozsahu své účasti na zvýšení základního jmění. do 22. 1. 2001 od 22. 2. 2000

4. Důvodem zvýšení základního jmění je kapitálové posílení společnosti. do 22. 1. 2001 od 22. 2. 2000

5. Nepřipouští se upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. do 22. 1. 2001 od 22. 2. 2000

6. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti SAZKA, a.s., Praha 9, K Žižkovu 4, sekretariát předsedy představenstva v pracovní dny v době od 9,00 hod do 15,00 hod. do 22. 1. 2001 od 22. 2. 2000

7. Lhůta pro upisování počne běžet třetího dne od zveřejnění usnesení obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Hradci Králové o záměru zvýšit základní jmění v Obchodním věstníku a skončí po uplynutí pěti kalendářních týdnů od prvního dne úpisu. Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. V této lhůtě mohou akcionáři uzavřít dohodu o rozsahu své účasti na zvýšení základního jmění dle ust. § 205 obchodního zákoníku. do 22. 1. 2001 od 22. 2. 2000

8. Každý upisovatel je povinen splatit do tří kalendářních týdnů od uzavření dohody akcionářů o rozsahu své účasti na zvýšení základního jmění celý emisní kurz jím upsaných akcií, a to na účet vedený u Komerční banky, a.s. Trutnov, č.ú.7871140297/0100. do 22. 1. 2001 od 22. 2. 2000

9. Akcionáři uzavřou o rozsahu své účasti na zvýšení základního jmění společnosti v částce určené touto mimořádnou valnou hromadou dohodu dle ust. § 205 obchodního zákoníku, ve formě notářského zápisu, která bude vedle obligatorních náležitostí obsahovat určení počtu, druhu, formy, podoby a jmenovité hodnoty akcií upisovaných každým upisovatelem, výši emisního kurzu a lhůtu pro jeho splacení a dle níž se budou na zvýšení základního jmění podílet jednotliví akcionáři takto: do 22. 1. 2001 od 22. 2. 2000

Investiční společnost Sportvest, a.s., se sídlem Praha 8, Sokolovská 140/325, IČO 49241656, upíše všech 1.200 kusů nových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), o jmenovité hodnotě 10.000 Kč jedné akcie s emisním kurzem, který je roven jmenovité hodnotě těchto akcií. do 22. 1. 2001 od 22. 2. 2000

Společnost BAK a.s., se sídlem Trutnov, Vodní 177, IČO 25289390, se zvýšení základního jmění nezúčastní, neboť nemá o upsání nových akcií zájem a v dohodě odsouhlasí úpis všech 1.200 kusů nových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), o jmenovité hodnotě 10.000 Kč jedné akcie společností Investiční společnost Sportvest, a.s., se sídlem Praha 8, Sokolovská 140/325, IČO 49241656. do 22. 1. 2001 od 22. 2. 2000

Společnost FARMERS spol. s r.o., se sídlem Trutnov, IČO 15039307, se zvýšení základního jmění nezúčastní, neboť nemá o upsání nových akcií zájem a v dohodě odsouhlasí úpis všech 1.200 kusů nových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), o jmenovité hodnotě 10.000 Kč jedné akcie společností Investiční společnost Sportvest, a.s., se sídlem Praha 8, Sokolovská 140/325, IČO 49241656. do 22. 1. 2001 od 22. 2. 2000

Kapitál

Základní kapitál

vklad 21 575 000 Kč

od 5. 8. 2014

Základní kapitál

vklad 163 970 000 Kč

do 5. 8. 2014 od 24. 1. 2014

Základní kapitál

vklad 431 500 000 Kč

do 24. 1. 2014 od 25. 4. 2006

Základní kapitál

vklad 409 500 000 Kč

do 25. 4. 2006 od 31. 1. 2003

Základní kapitál

vklad 394 500 000 Kč

do 31. 1. 2003 od 10. 12. 2001

Základní kapitál

vklad 51 000 000 Kč

do 10. 12. 2001 od 9. 4. 2001

Základní kapitál

vklad 16 500 000 Kč

do 9. 4. 2001 od 20. 7. 2000

Základní kapitál

vklad 4 500 000 Kč

do 20. 7. 2000 od 28. 4. 1998
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 500 Kč, počet: 43 150 od 5. 2. 2021
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 500 Kč, počet: 43 150 do 5. 2. 2021 od 5. 8. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 3 800 Kč, počet: 43 150 do 5. 8. 2014 od 24. 1. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 43 150 do 24. 1. 2014 od 25. 4. 2006
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 40 950 do 25. 4. 2006 od 31. 1. 2003
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 39 450 do 31. 1. 2003 od 10. 12. 2001
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 5 100 do 10. 12. 2001 od 9. 4. 2001
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 1 650 do 9. 4. 2001 od 20. 7. 2000
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 450 do 20. 7. 2000 od 28. 4. 1998

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Ing. Veronika Staňková

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 2. 2021

vznik funkce: 11. 1. 2017

U vody 1402/3, Praha, 170 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • člen dozorčí rady

  GAUDEA a.s.

  U vody 1402/3, Praha Holešovice (Praha 7), 170 00

 • předseda dozorčí rady

  Gaudea RP, a.s.

  U vody 1402/3, Praha Holešovice (Praha 7), 170 00

Historické vztahy

Marie Staňková

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 2. 2021 - Poslední vztah: 8. 2. 2021

vznik členství: 11. 1. 2017

zánik členství: 28. 2. 2021

vznik funkce: 11. 1. 2017

zánik funkce: 28. 2. 2021

Dolnonádražní 322, Osek, 417 05, Česká republika

Ing. Jozef Štrba

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 2. 2021 - Poslední vztah: 8. 2. 2021

vznik členství: 11. 1. 2017

zánik členství: 28. 2. 2021

vznik funkce: 11. 1. 2017

zánik funkce: 28. 2. 2021

Jablonecká 364/13, Praha, 190 00, Česká republika

Ing. Veronika Staňková

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 5. 2017 - Poslední vztah: 5. 2. 2021

vznik členství: 11. 1. 2017

vznik funkce: 11. 1. 2017

U vody 1402/3, Praha, 170 00, Česká republika

Ing. Jozef Štrba

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 2. 2017 - Poslední vztah: 5. 2. 2021

vznik členství: 11. 1. 2017

zánik členství: 28. 2. 2021

zánik funkce: 28. 2. 2021

Jablonecká 364/13, Praha, 190 00, Česká republika

Ing. Veronika Staňková

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 2. 2017 - Poslední vztah: 19. 5. 2017

vznik členství: 11. 1. 2017

vznik funkce: 11. 1. 2017

Jablonecká 364/13, Praha, 190 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • předseda dozorčí rady

  Gaudea RP, a.s.

  U vody 1402/3, Praha Holešovice (Praha 7), 170 00

Ing. Veronika Staňková

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 2. 2017 - Poslední vztah: 19. 5. 2017

vznik členství: 11. 1. 2017

vznik funkce: 11. 1. 2017

Jablonecká 364/13, Praha, 190 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • předseda dozorčí rady

  Gaudea RP, a.s.

  U vody 1402/3, Praha Holešovice (Praha 7), 170 00

Marie Staňková

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 2. 2017 - Poslední vztah: 5. 2. 2021

vznik členství: 11. 1. 2017

zánik členství: 28. 2. 2021

zánik funkce: 28. 2. 2021

Dolnonádražní 322, Osek, 417 05, Česká republika

Ing. Jozef Štrba

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 2. 2012 - Poslední vztah: 10. 2. 2017

vznik členství: 10. 1. 2012

zánik členství: 10. 1. 2017

Jablonecká 364/13, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Veronika Staňková

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 2. 2012 - Poslední vztah: 10. 2. 2017

vznik členství: 10. 1. 2012

zánik členství: 10. 1. 2017

vznik funkce: 10. 1. 2012

zánik funkce: 10. 1. 2017

Jablonecká 364/13, Praha 9, 190 00, Česká republika

Marie Staňková

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 2. 2012 - Poslední vztah: 10. 2. 2017

vznik členství: 10. 1. 2012

zánik členství: 10. 1. 2017

Dolnonádražní 322, Osek, 417 05, Česká republika

Ilona Kubecová

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 8. 2011 - Poslední vztah: 6. 2. 2012

vznik členství: 27. 7. 2011

zánik členství: 9. 1. 2012

Slivenecká 504/59, Praha 5, Česká republika

Eva Lakomá

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 8. 8. 2011 - Poslední vztah: 6. 2. 2012

vznik členství: 27. 7. 2011

zánik členství: 9. 1. 2012

vznik funkce: 27. 7. 2011

zánik funkce: 9. 1. 2012

Bradáčova 1683/1, Bratislava, Slovenská republika

Ing. Marek Biely

předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 8. 2011 - Poslední vztah: 6. 2. 2012

vznik členství: 27. 7. 2011

zánik členství: 9. 1. 2012

vznik funkce: 27. 7. 2011

zánik funkce: 9. 1. 2012

Odbojárov 64/6, Bratislava, Slovenská republika

Ing. Jiří Barnat

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 4. 2011 - Poslední vztah: 8. 8. 2011

vznik členství: 15. 3. 2011

zánik členství: 27. 7. 2011

Za Klášterem 532, Zásmuky, 281 44, Česká republika

ing. Martin Dařílek

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 4. 2011 - Poslední vztah: 8. 8. 2011

vznik členství: 15. 3. 2011

zánik členství: 27. 7. 2011

vznik funkce: 15. 3. 2011

zánik funkce: 27. 7. 2011

Eledrova 737/4, Praha 8, 181 00, Česká republika

MUDr. Milan Jirásek

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 22. 5. 2010 - Poslední vztah: 8. 8. 2011

vznik členství: 14. 4. 2010

zánik členství: 27. 7. 2011

vznik funkce: 14. 4. 2010

zánik funkce: 27. 7. 2011

Podle náhonu 3224/67, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. Jan Prádler

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 5. 2010 - Poslední vztah: 20. 1. 2011

vznik členství: 14. 4. 2010

zánik členství: 13. 10. 2010

vznik funkce: 14. 4. 2010

zánik funkce: 13. 10. 2010

Jana Bílka 297, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Jan Prádler

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 10. 2006 - Poslední vztah: 22. 5. 2010

vznik členství: 25. 1. 2005

zánik členství: 14. 4. 2010

vznik funkce: 25. 1. 2005

zánik funkce: 14. 4. 2010

Jana Bílka 297, Praha 9, 190 00, Česká republika

Jaroslav Rufer

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 12. 2005 - Poslední vztah: 21. 4. 2011

vznik členství: 20. 12. 2005

zánik členství: 15. 3. 2011

Pod Svahem 630, Trutnov, 541 00, Česká republika

Ing. Jan Prádler

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 7. 2005 - Poslední vztah: 24. 10. 2006

vznik členství: 25. 1. 2005

vznik funkce: 25. 1. 2005

Vysočanská 555/67, Praha 9, 190 00, Česká republika

MUDr. Milan Jirásek

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 13. 7. 2005 - Poslední vztah: 22. 5. 2010

vznik členství: 25. 1. 2005

zánik členství: 14. 4. 2010

vznik funkce: 25. 1. 2005

zánik funkce: 14. 4. 2010

Podle náhonu 3224/67, Praha l0, 100 00, Česká republika

Mgr. Rudolf Šimek

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 7. 2005 - Poslední vztah: 28. 12. 2005

vznik členství: 25. 1. 2005

zánik členství: 20. 12. 2005

Malé Přílepy 90, Beroun, 266 01, Česká republika

Pavel Kořán

Předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 10. 2001 - Poslední vztah: 13. 7. 2005

vznik členství: 20. 12. 1999

zánik členství: 20. 12. 2004

vznik funkce: 5. 1. 2000

zánik funkce: 20. 12. 2004

Slabce 44, 270 41, Česká republika

Petr Mulíček

Člen dozorčí rady

První vztah: 22. 2. 2000 - Poslední vztah: 8. 10. 2001

zánik členství: 15. 6. 2001

Bayerova 22, Brno, Česká republika

RNDr. Karel Matyska

Člen dozorčí rady

První vztah: 22. 2. 2000 - Poslední vztah: 13. 7. 2005

vznik členství: 20. 12. 1999

zánik členství: 20. 12. 2004

Renoirova 649, Praha 5, Česká republika

Pavel Kořán

Předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 2. 2000 - Poslední vztah: 8. 10. 2001

Jiráskova třída 159, Holýšov, 345 62, Česká republika

Ing. Jan Prádler

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 22. 2. 2000 - Poslední vztah: 13. 7. 2005

vznik členství: 20. 12. 1999

zánik členství: 20. 12. 2004

vznik funkce: 5. 1. 2000

zánik funkce: 20. 12. 2004

Vysočanská 555, Praha 9, Česká republika

Pavel Kořán

První vztah: 8. 12. 1998 - Poslední vztah: 22. 2. 2000

Jiráskova třída 159, Holýšov, 345 62, Česká republika

ing. Jiří Hamšík

První vztah: 28. 4. 1998 - Poslední vztah: 22. 2. 2000

Tovární 10, Praha 7, Česká republika

RNDr. Karel Matyska

První vztah: 28. 4. 1998 - Poslední vztah: 22. 2. 2000

Renoirova 649, Praha 5, Česká republika

PaeDr. Roman Ječmínek

První vztah: 28. 4. 1998 - Poslední vztah: 22. 2. 2000

Údolní 315, Praha 4, Česká republika

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Ing. Vilém Staněk

člen představenstva

První vztah: 10. 2. 2017

vznik členství: 11. 1. 2017

U vody 1402/3, Praha, 170 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Vilém Staněk

člen představenstva

První vztah: 6. 2. 2012 - Poslední vztah: 10. 2. 2017

vznik členství: 10. 1. 2012

zánik členství: 10. 1. 2017

Dolnonádražní 322, Osek, 417 05, Česká republika

Ladislav Jelínek

člen představenstva

První vztah: 8. 8. 2011 - Poslední vztah: 6. 2. 2012

vznik členství: 27. 7. 2011

zánik členství: 9. 1. 2012

Musílkova 167/13, Praha 5, 150 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • předseda představenstva

  MONDARA a.s.

  Letenské náměstí 157/4, Praha, 170 00

Jaroslav Pekař

člen představenstva

První vztah: 22. 5. 2010 - Poslední vztah: 8. 8. 2011

vznik členství: 14. 4. 2010

zánik členství: 27. 7. 2011

Otakarova 2000/14, České Budějovice, 370 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jaroslav Pekař

člen představenstva

První vztah: 5. 11. 2007 - Poslední vztah: 22. 5. 2010

vznik členství: 25. 1. 2005

zánik členství: 14. 4. 2010

Otakarova 14, České Budějovice, 370 01, Česká republika

Ing. Michal Krejcar

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 6. 2007 - Poslední vztah: 5. 11. 2007

vznik členství: 30. 5. 2007

zánik členství: 23. 10. 2007

vznik funkce: 30. 5. 2007

zánik funkce: 23. 10. 2007

Karla Křížka 846, Praha 9, 190 14, Česká republika

Jaroslav Rufer

člen představenstva

První vztah: 13. 7. 2005 - Poslední vztah: 28. 12. 2005

vznik členství: 25. 1. 2005

zánik členství: 20. 12. 2005

Pod Svahem 630, Trutnov, 541 00, Česká republika

Petr Bulín

člen představenstva

První vztah: 13. 7. 2005 - Poslední vztah: 28. 12. 2005

vznik členství: 25. 1. 2005

zánik členství: 20. 12. 2005

Písečná 791, Hradec Králové, 500 00, Česká republika

Jaroslav Pekař

předseda představenstva

První vztah: 13. 7. 2005 - Poslední vztah: 5. 11. 2007

vznik členství: 25. 1. 2005

vznik funkce: 25. 1. 2005

zánik funkce: 23. 10. 2007

Otakarova 14, České Budějovice, 370 01, Česká republika

Miluše Havelková

První vztah: 14. 7. 2003 - Poslední vztah: 5. 11. 2007

vznik členství: 28. 5. 2003

zánik členství: 23. 10. 2007

Trutnov 364, 541 01, Česká republika

Ing. Michal Krejcar

Místopředseda představenstva

První vztah: 25. 7. 2002 - Poslední vztah: 15. 6. 2007

vznik členství: 30. 5. 2002

zánik členství: 30. 5. 2007

vznik funkce: 30. 5. 2002

zánik funkce: 30. 5. 2007

Karla Křížka 846, Praha 9, 190 14, Česká republika

Ing. Jiří Francek

Místopředseda představenstva

První vztah: 8. 10. 2001 - Poslední vztah: 25. 7. 2002

vznik členství: 20. 12. 1999

zánik členství: 30. 5. 2002

vznik funkce: 21. 12. 1999

Lipenská 681, Praha 4 - Šeberov, Česká republika

Jaroslav Pekař

Předseda představenstva

První vztah: 4. 9. 2000 - Poslední vztah: 13. 7. 2005

vznik členství: 20. 12. 1999

zánik členství: 20. 12. 2004

vznik funkce: 21. 12. 1999

zánik funkce: 20. 12. 2004

Otakarova 14, České Budějovice, 370 01, Česká republika

Petr Bulín

Člen představenstva

První vztah: 22. 2. 2000 - Poslední vztah: 13. 7. 2005

vznik členství: 20. 12. 1999

zánik členství: 20. 12. 2004

Písečná 791, Hradec Králové 9, Česká republika

Ing. Jiří Francek

Místopředseda představenstva

První vztah: 22. 2. 2000 - Poslední vztah: 8. 10. 2001

Buzulucká 786, Hradec Králové, Česká republika

Jaroslav Rufer

Člen představenstva

První vztah: 28. 4. 1998 - Poslední vztah: 13. 7. 2005

vznik členství: 20. 12. 1999

zánik členství: 20. 12. 2004

Pod svahem 630, Trutnov, Česká republika

Ing. Ludvík Doležal

Člen představenstva

První vztah: 28. 4. 1998 - Poslední vztah: 14. 7. 2003

vznik členství: 20. 12. 1999

zánik členství: 28. 5. 2003

Za Komínem 489, Trutnov, Česká republika

Jaroslav Pekař

Předseda představenstva

První vztah: 28. 4. 1998 - Poslední vztah: 4. 9. 2000

Heydukova 21, České Budějovice, Česká republika

Ing. Jan Havelka

Místopředseda představenstva

První vztah: 28. 4. 1998 - Poslední vztah: 22. 2. 2000

U Beránky 8, Praha 6, Česká republika

ing. Jiří Fischer CSc.

Člen představenstva

První vztah: 28. 4. 1998 - Poslední vztah: 22. 2. 2000

Na Pankráci 34, Praha 4, Česká republika

Společnost zastupuje člen představenstva společnosti samostatně.

od 5. 8. 2014

Jednání za společnost: 1. Jménem společnosti jedná představenstvo jako její statutární orgán. 2. Za představenstvo jsou oprávněni jednat a podepisovat společně předseda a jeden člen představenstva anebo místopředseda a jeden člen představenstva. 3. V případě jednočlenného představenstva za představenstvo jedná a podepisuje jménem společnosti jediný člen představenstva.

do 5. 8. 2014 od 5. 11. 2007

Jednání za společnost: Jménem společnosti jedná představenstvo jako její statutární orgán. Za představenstvo jsou oprávněni jednat a podepisovat společně předseda a jeden člen představenstva anebo místopředseda a jeden člen představenstva.

do 5. 11. 2007 od 8. 10. 2001

Jednání a podepisování za společnost: Jménem společnosti jsou oprávněni jednat a podepisovat společně předseda a jeden člen představenstva anebo místopředseda a jeden člen představenstva společnosti. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí své podpisy společně předseda a jeden člen představenstva anebo místopředseda a jeden člen představenstva společnosti.

do 8. 10. 2001 od 28. 4. 1998

Další vztahy firmy ARKADIA, a.s.

SAZKA a.s.

První vztah: 22. 11. 2011 - Poslední vztah: 6. 2. 2012

Evropská 866/69, Praha, 160 00

Dalších 6 vztahů k tomuto subjektu

 • Robert Chvátal

  Předseda představenstva

  Mechová 857, Jesenice, 252 42, Česká republika

 • Kamil Ziegler

  Člen představenstva

  Vídeňská 1185/112, Praha, 148 00, Česká republika

 • Robert Kolář

  člen dozorčí rady

  Ostružná 100, 788 25, Česká republika

 • Tomáš Porupka

  Předseda dozorčí rady

  Bratrstva 2118/47, Znojmo, 669 02, Česká republika

 • Pavel Šaroch

  Člen představenstva

  Ke Kulišce 2303/7, Praha, 164 00, Česká republika

SALEZA, a.s.

První vztah: 15. 6. 2007 - Poslední vztah: 22. 11. 2011

K Žižkovu 851/4, Praha, 190 00

Dalších 11 vztahů k tomuto subjektu

 • Ladislav Kotík

  člen dozorčí rady

  Kneslova 429/22, Brno, 618 00, Česká republika

 • JuDr. André Němec

  místopředseda dozorčí rady

  Morseova 245/25, Praha, 109 00, Česká republika

 • Ing. Jiří Dušek

  člen představenstva

  Luční 9, Praha 3, 130 00, Česká republika

 • JUDr. Ing. Petr Bernátek LL.M.

  místopředseda představenstva

  Hluboká 5254, Zlín, 760 01, Česká republika

 • Ing. Jiří Kynos

  člen představenstva

  Ovenecká 73/25, Praha 7, 170 00, Česká republika

 • JUDr. Ing. Zdeněk Ertl

  předseda představenstva

  Dykova 960/4, Praha 10, 101 00, Česká republika

 • Richard Šach

  člen představenstva

  Nad Santoškou 13, Praha 5, 150 00, Česká republika

 • Mgr. Lukáš Trojan

  člen představenstva

  U Beránky 5, Praha 6, 160 00, Česká republika

 • Jaroslav Novák

  člen dozorčí rady

  Družstevní 830, Doksy, 472 01, Česká republika

 • JUDr. Josef Cupka

  Insolvenční správce

  Trojanova 18, Praha 2, 120 00, Česká republika

 • Ing. Petr Baroch

  člen dozorčí rady

  Slepá 1246/9, Plzeň, 312 00, Česká republika

Akcionáři

Canero B.V.

Van Beuningenplein 5 III, Nizozemské království, Amsterdam

od 10. 2. 2017

Canero B.V.

Van Beuningenplein 5111, Nizozemské království, Amsterdam

do 10. 2. 2017 od 6. 2. 2012

SAZKA sázková kancelář, a.s., IČ: 26493993

K Žižkovu 851, Česká republika, Praha 9, 190 93

do 6. 2. 2012 od 22. 11. 2011

SAZKA, a.s., IČ: 47116307

K Žižkovu, Česká republika, Praha 9, 190 93

do 22. 11. 2011 od 15. 6. 2007

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 28. 4. 1998

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 28. 4. 1998
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).