Hlavní navigace

ASTUR Straškov, a.s.

Firma ASTUR Straškov, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1313, Krajský soud v Ústí nad Labem. Její základní kapitál je ve výši 150 865 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25421921

Sídlo:

Straškov-Vodochody 103, 411 84

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 1. 2001

DIČ:

CZ25421921

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

011 Pěstování plodin jiných než trvalých
16230 Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství
25720 Výroba zámků a kování
431 Demolice a příprava staveniště
45200 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
49410 Silniční nákladní doprava
5510 Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních
56100 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
80 Bezpečnostní a pátrací činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1313, Krajský soud v Ústí nad Labem

Obchodní firma

ASTUR Straškov, a.s. od 1. 1. 2001

Právní forma

Akciová společnost od 1. 1. 2001

adresa

103
Straškov-Vodochody 41184 od 15. 1. 2013

adresa

103
Straškov - Vodochody 41184 do 15. 1. 2013 od 1. 1. 2001

Předmět podnikání

silniční motorová doprava - nákladní provozovaná voztidly nebo jízdními soupravami o největší polené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hm otnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče. od 22. 8. 2014

opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů od 22. 8. 2014

truhlářství, podlahářství od 22. 8. 2014

zámečnictví, nástrojařství od 22. 8. 2014

Rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví, vinařství a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin, rostlin pro technické užití na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného prá vního důvodu, popřípadě provozovaná bez pozemků. od 22. 8. 2014

Živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostivových koní. od 22. 8. 2014

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 22. 8. 2014

opravy silničních vozidel od 1. 1. 2001

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 22. 8. 2014 od 1. 1. 2001

silniční motorová doprava nákladní do 22. 8. 2014 od 1. 1. 2001

silniční motorová doprava osobní do 22. 8. 2014 od 1. 1. 2001

opravy pracovních strojů do 22. 8. 2014 od 1. 1. 2001

truhlářství do 22. 8. 2014 od 1. 1. 2001

zámečnictví do 22. 8. 2014 od 1. 1. 2001

provádění staveb, jejich změn a odstraňování do 22. 8. 2014 od 1. 1. 2001

provádění zemních prací do 22. 8. 2014 od 1. 1. 2001

služby mycím zařízením do 22. 8. 2014 od 1. 1. 2001

hostinská činnost do 22. 8. 2014 od 1. 1. 2001

ubytovací služby do 22. 8. 2014 od 1. 1. 2001

kopírovací služby do 22. 8. 2014 od 1. 1. 2001

řeznictví a uzenářství do 22. 8. 2014 od 1. 1. 2001

podnikání v oblasti nakládání s odpady, mimo nebezpečných do 22. 8. 2014 od 1. 1. 2001

poskytování telekomunikačních služeb do 22. 8. 2014 od 1. 1. 2001

podniky zajišťující ostrahu majetku a osob do 22. 8. 2014 od 1. 1. 2001

výkon práva myslivosti do 22. 8. 2014 od 1. 1. 2001

podnikání v zemědělské výrobě, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků na účely zpracování a dalšího prodeje do 22. 8. 2014 od 1. 1. 2001

Předmět činnosti

zabezpečování hospodářských a sociálních potřeb svých členů podle zásad schválených členskou schůzí nebo představenstvem do 22. 8. 2014 od 1. 1. 2001

Ostatní skutečnosti

Akcie je možno převádět pouze se souhlasem představenstva s výjimkou převodů akcií mezi akcionářem a osobou blízkou (§ 22 občanského zákoníku). Jestliže představenstvo odmítne udělit souhlask převodu akcie na jméno, odkoupí společnost na žádost akcionáře tuto akcii do jednoho měsíce od doručení za cenu přiměřenou její hodnotě. Souhlas představenstva se vyžaduje za účelem nabytí účinnosti a účinné změny v postavení akcionáře i v případě přechodu vlastnictví prodejem akcií v dražbě či v případě vydržení vlastnického právak akciím. K přechodu vlastnického práva na základě rozhodnutí soudu o dědictví se souhlas představenstva nevyžaduje. Nrozhodne-li představenstvo do dvou měsíců od doručení žádosti, platí, že souhlas k převodu akcií byl udělen. Převodem č i přechodem vlastnického práva k akcii se převádějí všechna práva s ní spojená. od 5. 11. 2019

Valná hromada schvaluje návrh na snížení základního kapitálu ze 159.800.000,- Kč (slovy sto padesáti devíti milionů osmi set tisíc korun českých) na 150.865.000,- Kč (slovy sto padesát milionů osm set šedesát pět tisíc korun českých), za účelem převodu čá stky, o kterou se sníží základní kapitál, do rezervního fondu (§ 544 odst. 1 písm. b) zák. č. 90/2012 Sb.), a to z důvodu, že společnost nemůže vlastnit vlastní akcie. Ke snížení základního kapitálu bude použito výhradně akcií, které má ve vlastnictví AST UR Straškov, a.s., a to 215 kusů akcií v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč a 872 kusů akcií v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. od 29. 7. 2017

Počet členů dozorčí rady: 3 od 22. 8. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 7 do 17. 9. 2015 od 22. 8. 2014

Akcie je možno převádět pouze se souhlasem představenstva s výjimkou převodů akcií mezi akcionářem a osobou blízkou (§ 22 občanského zákoníku). Jestliže se nejdná o převod akcií mezi akcionářem a osobou blízkou, popř. mezi společností a zaměstnancem, moh ou se akcie převádět pouze mezi akcionáři. Představenstvo je povinno souhlas s převodem odmítnout, jestliže by nabyvatel akcií získal převodem akcií více jak 15% základního kapitálu. Jestliže představenstvo odmítne udělit souhlask převodu akcie na jméno v případech, kdy podle stanov nebyl povinen udělenísouhlasu odmíznout, odkoupí společnost na žádost akcionáře tuto akcii do jednoho měsíce od doručení za cenu přiměřenou jejich hodnotě. Souhlas představenstvase vyžaduje za účelem nabytí účinnosti a účinné změny v postavení akcionáře i v případě přechodu vlastnictví prodejem akcií v dražbě či v případě vydržení vlastnického právak akciím. K přechodu vlastnického práva na základě rozhodnutí soudu o dědictví se souhlas představenstva nevyžaduje. Nrozhodne-li představenstvo do dvou měsíců od doručení žádosti, platí, že souhlas k převodu akcií byl udělen. do 5. 11. 2019 od 22. 8. 2014

Valná hromada společnosti konaná dne 18.6. 2005 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je uvolnění a získání dalších prostředků pro rozvoj výrobních a podnikatelských aktivit společnosti a objektivizace poměru výše čistého obchodního jmění společnosti se zapsaným základním kapitálem společnosti. Dosavadní úplně splacený kapitál společnosti ve výši 157.519.000,- Kč slovy: jednostopadesátsedm milionů pětsetdevatenáct tisíc korun českých se upsáním nových akcií zvyšuje o částku 2.281.000,- Kč tj. slovy: dva miliony dvěstěosmdesátjeden tisíc korun č eských. Nepřipouští se upisování akcií nad tuto uvedenou částku. Nepřipouští se upisování nepeněžitými vklady podle § 203 odst. 2 písm. h) obchodního zákoníku. Připouští se možnost splatit emisní kurs započtením peněžité pohledávky. Společnost bude emitovat 215 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a 131 kusů akc ií ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, akcie budou znít na jméno, budou v listinné podobě a nebudou registrovanými cennými papíry. Emisní kurs je roven jejich jmenovité hodnotě. Všechny emitované akcie budou ve smyslu § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoní ku nabídnuty oprávněným osobám dle zákona č. 42/1992 Sb., jejichž seznam s uvedením počtu upisovaných akcií je k dispozici v kanceláři společnosti. Peněžité pohledávky těchto osob jsou vedeny v účetnictví ASTUR Straškov, a.s. na straně závazků. Z tohoto d ůvodu je navrhováno dle § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku umožnit splácet emisní kurs započtením peněžité pohledávky upisovatele proti pohledávce ASTUR Straškov, a.s. na splacení emisního kursu. Úpis akcií předem určenými osobami bude proveden uz avřením smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku a započtení bude provedeno smlouvou o započtení podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku. Lhůta pro upisování začne běžet patnáctého dne od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ústí n.L. v Obchodním věstníku a skončí po uplynutí devadesáti dnů od prvního dne úpisu s tí m, že upisovatelům bude počátek této lhůty představenstvem písemně oznámen. Vzhledem ke způsobu zvýšení základního kapitálu valná hromada schválila návrh představenstva na vyloučení přednostního práva dosavadních akcionářů na úpis nových akcií (§ 204a ods t. 5 obchodního zákoníku). Zapsaná výše základního kapitálu se navýšením úpisem akcií předem určenými osobami zvýší celkově o 2.281.000,- Kč na částku 159.800.000,- Kč, slovy: jednostopadesátdevět milionů osmset tisíc korun českých. do 25. 9. 2006 od 25. 5. 2006

Řádná valná hromada společnosti ASTUR Straškov a.s. konaná dne 26.6.2004 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti ASTUR Straškov, a.s. takto: - Dosavadní úplně splacený základní kapitál společnosti ve výši 119,132.000,- Kč (slovy stodevatenáctmilionůstotřicetdvatisíc korun českých), se upsáním nových akcií zvýší o částku 14,561.000,- Kč (slovy čtrnáctmilionůpětsetšedesátjedentisíc korun českých ) a to upsáním: a) 1355 kusů nových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) každé akcie. b) 1011 kusů nových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy tisíc korun českých) každé akcie. - Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. - Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) je 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých), emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy tisíc korun českých) je 1.000,- Kč (slovy tisíc korun českých). - Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, neboť valná hromada rozhodla na základě písemné zprávy představenstva o vyloučení přednostního práva § 204a odst. 5 obchodního zákoníku), a budou nabídnuty předem určeným zájemcům - věřitelům (opr ávněným osobám) společnosti ASTUR Straškov, a.s. uvedeným ve zvláštním seznamu. - Akcie budou jednotlivými předem určenými zájemci upsány podpisem smlouvy o upsání akcií, která bude po úředním ověření podpisu upisovatele a ve lhůtě stanovené pro upsání akcií doručena do sídla společnosti. - Lhůta pro upisování akcií počne běžet patnáctého dne od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v Obchodním věstníku a skončí po uplynutí šedesáti kalendářních dnů o d prvního dne úpisu. - Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude předem určeným zájemcům představenstvem oznámen bez zbytečného odkladu doporučeným dopisem zaslaným na adresu jejich bydliště či sídla. Přílohou tohoto dopisu bude návrh smlouvy na upsání akcií a návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. - Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti ASTUR Straškov, a.s. sekretariát předsedy představenstva v pracovních dnech od 9.00 hod. do 15.00 hod. - Vyslovuje se souhlas se započtením peněžitých pohledávek upisovatelů - předem určených zájemců - a společností ASTUR Straškov a.s. proti pohledávkám této společnosti na splacení emisního kursu všech 1355 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy deset tisíc) a všech 1011 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy tisíc korun českých). Dohodu o započtení bude výše uvedenými upisovateli splacen emisní kurz příslušného počtu akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a příslušného po čtu akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč podle seznamu upisovatelů. - Upisovatelé - předem určení zájemci jsou povinni splatit emisní kurs jimi upsaných nových akcií v plné výši, tedy uzavřít se společností dohodu o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu uved ených v bodu 9 tohoto rozhodnutí nejpozději do jednoho měsíce od uzavření smlouvy o upsání akcií. Dohody o započtení budou mimo jiné obsahovat specifikaci pohledávek, právní důvod vzniku, počet, jmenovitou hodnotu a emisní kurs akcií, jejichž emisní kurs bude započten proti pohledávce akcionáře. Podpisy na dohodě musí být úředně ověřeny. - Představenstvo společnosti se ukládá povinnost doručit upisovatelům - předem určeným zájemcům návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu současně s návrhem na uzavření smlouvy o  upsání akcií. do 23. 3. 2005 od 10. 11. 2004

Řádná valná hromada společnosti ASTUR Straškov, a.s. rozhoduje o tom, že zvyšuje základní kapitál společnosti ASTUR Straškov, a.s. takto: do 25. 7. 2003 od 6. 2. 2003

1. Stávající základní kapitál společnosti ve výši 116,051.000,- Kč (slovy stošestnáctmilionůpadesátjedentisíc korun českých), který byl zcela splacen, se zvýší peněžitým vkladem o částku 3,081.000,- Kč (slovy třimilionyosmdesátjedentisíc korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 119,132.000,- Kč (slovy stodevatenáctmilionůstotřicetdvatisíc korun českých), a to upsáním: 2. a) 292 kusů nových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) každé akcie, b) 161 kusů nových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy tisíc korun českých) každé akcie, do 25. 7. 2003 od 6. 2. 2003

3. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. do 25. 7. 2003 od 6. 2. 2003

4. Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) je 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých), emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy tisíc korun českých) je 1.000,- Kč (slovy tisíc korun českých), do 25. 7. 2003 od 6. 2. 2003

5. Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, neboť valná hromada rozhodla na základě písemné zprávy představenstva o vyloučení přednostního práva § 204a odst. 5 obchodního zákoníku), a budou nabídnuty předem určeným zájemcům - věřitelům (oprávněným osobám) společnosti ASTUR Straškov, a.s., uvedeným ve zvláštním seznamu do 25. 7. 2003 od 6. 2. 2003

6. Akcie budou jednotlivými předem určenými zájemci upsány podpisem smlouvy o upsání akcií, která bude po úředním ověření podpisu upisovatele a ve lhůtě stanovené pro upsání akcií doručena do sídla společnosti. do 25. 7. 2003 od 6. 2. 2003

7. Lhůta pro upisování akcií počne běžet patnáctého dne od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ústí n.L. v Obchodním věstníku a skončí po uplynutí šedesáti kalendářsních dnů od prvního dne úpisu. do 25. 7. 2003 od 6. 2. 2003

8. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude předem určeným zájemcům představenstvem oznámen bez zbytečného odkladu doporučeným dopisem zaslaným na adresu jejich bydliště či sídla. Přílohou tohoto dopisu bude návrh smlouvy na upsání akcií a návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. do 25. 7. 2003 od 6. 2. 2003

9. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti ASTUR Straškov, a.s. sekretariát předsedy představenstva v pracovních dnech od 9.00 hod. do 15.00 hod. do 25. 7. 2003 od 6. 2. 2003

10. Vuslovuje se souhlas se započtením peněžitých pohledávek upisovatelů - předem určených zájemců - a společností ASTUR Straškov a.s. proti pohledávkám této společnosti na splacení emisního kursu všech 292 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy deset tisíc) a všech 161 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy tisíc korun českých) Dohodou o započtení bude výše uvedenými upisovateli splacen emisní kurz příslušného počtu akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a příslušného počtu akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč podle seznamu upisovatelů. do 25. 7. 2003 od 6. 2. 2003

11. Upisovatelé - předem určení zájemci jsou povinni splatit emisní kurs jimi upsaných nových akcií v plné výši, tedy uzavřít se společností dohodu o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu uvedených v bodu 9 tohoto rozhodnutí nejpozději do jednoho měsíce od uzavření smlouvy o upsání akcií. Dohody o započtení budou mimo jiné obsahovat specifikaci pohledávek, právní důvod vzniku, počet, jmenovitou hodnotu a emisní kurs akcií, jejichž emisní kurs bude započten proti pohledávce akcionáře. Podpisy na dohodě musí být úředně ověřeny. do 25. 7. 2003 od 6. 2. 2003

12. Představenstvu společnosti se ukládá povinnost doručit upisovatelům - předem určeným zájemcům návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu současně s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií. do 25. 7. 2003 od 6. 2. 2003

Zapisuje se usnesení valné hromady ze dne 19.5.2001 o zvýšení základního kapitálu společnosti o 35.541.000,- Kč, slovy: Zvýšení základního kapitálu se provede upsáním a zaplacením 3327 kusů listinných kmenových akcií ve jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč, 2271 kusů listinných kmenových akcií ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, na jméno, v listinné podobě, které budou registrovanými cennými papíry a převedením takto emitovaných akcií upisovatelům. Zvýšení základního kapitálu o částku přesahující 35.541.000,- kč je nepřípustné. Akcie nového druhu podle § 203 odst. 2 písm. g)obch. zákoníku nebudou emitovány. Upisování akcií nepeněžitými vklady podle § 203 odst. 2 písm. h) obch. zákoníku se nepřipouští. K úhradě emisního kursu se připouští započtení peněžitých pohledávek vůči ASTUR Straškov a.s. Pro uzavření smlouvy o započtení se stanoví tato pravidla: Při upsání akcie do listiny upisovatelů je osoba uplatňující úhradu emisního kursu započtením pohledávky, tuto skutečnost do této listiny uvést. Představenstvo na základě této skutečnosti ověří, zda a v jaké výši peněžitá pohledávka upisující osoby existuje, potvrdí ji a vyzve upisující osobu k podpisu dohody o započtení ve smyslu § 204 odst. 2 obchodního zákoníku. Vzor této dohody je k dispozici k prostudování u listiny upisovatelů. Představenstvo je povinno podat návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku po upsání akcií odpovídajících rozsahu jeho zvýšení. Akcionáři mohou uplatnit právo přednostního úpisu v sídle společnosti ASTUR Straškov a.s. ve Straškově Vodochodech čp. 103, okr. Litoměřice v pracovní dny od 6.6.2001 do 20.6.2001 od 8,00 do 15,00 hodin. Rozhodný den pro uplatnění přednostního práva úpisu akcií je 7. den přede dnem rozhodnutí valné hromady, tj. 12.5.2001. Přednostní upisování je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V tomto případě se stává dosavadní upsání akcií neúčinným. Upisovací poměr podle § 204a odst. 2 písm. b) obch. zákoníku je stanoven na 41:100. Emisní kurs nově emitovaných akcií podle § 204a odst. 2 písm. c) obch. zákoníku je roven jejich nominální hodnotě. Emisní kurs těchto akcií podle § 204a odst. 2 písm. c) obch. zákoníku je roven jejich nominální hodnotě a bude pro všechny upisovatele stejný. Emisní kurs je splacen uzavřením dohody o započtení. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou písemně doporučeným dopisem nabídnuty dle § 203 odst. 2 písm. d) obch. zákoníku osobám - oprávněným osobám dle zák.č. 42/1992 Sb., jejichž pohledávky společnost ASTUR Straškov a.s. převzala po zrušeném Zemědělském družstvu Straškov a jež jsou řádně vedeny v účetnictví ASTUR Straškov a.s. na straně peněžitých závazků společnosti, což potvrzuje ve své auditorské správě č. 411/2001 auditor Ing. Jaromír Senft. Upisování bude probíhat uzavíráním smluv o upsání akcií. Upisování bude probíhat v sídle společnosti ASTUR Straškov a.s. ve Straškově Vodochodech čp. 103, okr. Litoměřice v pracovní dny počínajíc prvním dnem po uplynutí lhůty pro přednostní upisování v době od 8,00 do 15,00 hodin. Upisování je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V tomto případě se stává dosavadní upsání akcií neúčinným. do 19. 6. 2002 od 8. 8. 2001

Akciová společnost ASTUR Straškov a.s. vznikla přeměnou ze Zemědělského družstva Straškov a přebírá veškerá práva, závazky, majetek, povinnosti a pohledávky zanikajícího Zemědělského družstva Straškov, se sídlem Straškov, okr. Litoměřice, IČ 00218871. od 1. 1. 2001

Omezení převoditelnosti akcií na jméno : Stanovy společnosti omezují převoditelnost akcií tak, že převoditelnost akcií je podmíněna souhlasem představenstva společnosti. Představenstvo je povinno udělit souhlas k převodu, jde-li o převod akcií na manžela akcionáře nebo jeho příbuzné v řadě přímé. Stanovy neupravují případy, kdy je představenstvo povinno odmítnout udělit k převodu souhlas. do 19. 6. 2002 od 1. 1. 2001

Kapitál

Základní kapitál

vklad 150 865 000 Kč

od 29. 7. 2017

Základní kapitál

vklad 159 800 000 Kč

do 29. 7. 2017 od 25. 9. 2006

Základní kapitál

vklad 157 519 000 Kč

do 25. 9. 2006 od 23. 3. 2005

Základní kapitál

vklad 142 958 000 Kč

do 23. 3. 2005 od 10. 11. 2004

Základní kapitál

vklad 119 132 000 Kč

do 10. 11. 2004 od 25. 7. 2003

Základní kapitál

vklad 116 051 000 Kč

do 25. 7. 2003 od 19. 6. 2002

Základní kapitál

vklad 80 510 000 Kč

do 19. 6. 2002 od 1. 1. 2001
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 14 222 od 29. 7. 2017
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 8 645 od 29. 7. 2017
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 15 094 do 29. 7. 2017 od 22. 8. 2014
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 8 860 do 29. 7. 2017 od 22. 8. 2014
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 15 094 do 22. 8. 2014 od 25. 9. 2006
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 8 860 do 22. 8. 2014 od 25. 9. 2006
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 14 879 do 25. 9. 2006 od 23. 3. 2005
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 8 729 do 25. 9. 2006 od 23. 3. 2005
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 13 524 do 23. 3. 2005 od 10. 11. 2004
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 7 718 do 23. 3. 2005 od 10. 11. 2004
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 11 486 do 10. 11. 2004 od 25. 7. 2003
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 4 272 do 10. 11. 2004 od 25. 7. 2003
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 11 194 do 25. 7. 2003 od 19. 6. 2002
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 4 111 do 25. 7. 2003 od 19. 6. 2002
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 7 867 do 19. 6. 2002 od 1. 1. 2001
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 840 do 19. 6. 2002 od 1. 1. 2001

Statutární orgán

6 fyzických osob

Martin Kučera

Předseda představenstva

První vztah: 24. 2. 2021

vznik členství: 18. 12. 2020

vznik funkce: 18. 12. 2020

Sokolovská 312/20, Čelákovice, 250 88, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Ing. Tomáš Kubatko

Člen představenstva

První vztah: 5. 11. 2019

vznik členství: 31. 8. 2019

Poděbradova 632, Libochovice, 411 17, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Petr Novák

Člen představenstva

První vztah: 5. 11. 2019

vznik členství: 31. 8. 2019

Náves 40, Kleneč, 413 01, Česká republika

Radek Holub

Člen představenstva

První vztah: 5. 11. 2019

vznik členství: 31. 8. 2019

Dr. Horákové 301/43, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Mgr. Ing. Rudolf Loskot

Člen představenstva

První vztah: 5. 11. 2019

vznik členství: 31. 8. 2019

Nad Tržištěm 2000, Rakovník, 269 01, Česká republika

Ing. Luboš Pokorný

Místopředseda představenstva

První vztah: 5. 11. 2019

vznik členství: 31. 8. 2019

vznik funkce: 31. 8. 2019

Pražská 45, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Historické vztahy

JUDr. Ivan Hubáček

Člen představenstva

První vztah: 26. 1. 2017 - Poslední vztah: 29. 7. 2017

vznik členství: 12. 12. 2016

zánik členství: 13. 5. 2017

Ústavní 600/2, Praha, 181 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

JUDr. Ivan Hubáček

Člen představenstva

První vztah: 26. 1. 2017 - Poslední vztah: 29. 7. 2017

vznik členství: 12. 12. 2016

zánik členství: 13. 5. 2017

Ústavní 600/2, Praha, 181 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Josef Zázvorka

Člen představenstva

První vztah: 21. 10. 2015 - Poslední vztah: 5. 11. 2019

vznik členství: 23. 5. 2015

zánik členství: 31. 8. 2019

Na dílcích 364, Brozany nad Ohří, 411 81, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Zdeněk Hoblík

Místopředseda představenstva

První vztah: 21. 10. 2015 - Poslední vztah: 5. 11. 2019

vznik členství: 23. 5. 2015

zánik členství: 31. 8. 2019

vznik funkce: 23. 5. 2015

zánik funkce: 31. 8. 2019

Račiněves 60, 413 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Karel Ikrath

Člen představenstva

První vztah: 21. 10. 2015 - Poslední vztah: 5. 11. 2019

vznik členství: 23. 5. 2015

zánik členství: 31. 8. 2019

Roudnická 38, Budyně nad Ohří, 413 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Zdeněk Čáp

Člen představenstva

První vztah: 21. 10. 2015 - Poslední vztah: 5. 11. 2019

vznik členství: 23. 5. 2015

zánik členství: 31. 8. 2019

Straškov-Vodochody 192, 411 84, Česká republika

Další vztah k této osobě

Petr Müller

Člen představenstva

První vztah: 21. 10. 2015 - Poslední vztah: 5. 11. 2019

vznik členství: 23. 5. 2015

zánik členství: 31. 8. 2019

Straškov-Vodochody 35, 411 84, Česká republika

Miroslav Novák

Předseda představenstva

První vztah: 17. 9. 2015 - Poslední vztah: 24. 2. 2021

vznik členství: 23. 5. 2015

zánik členství: 18. 12. 2020

vznik funkce: 23. 5. 2015

zánik funkce: 18. 12. 2020

Náves 40, Kleneč, 413 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Zdeněk Čáp

Člen představenstva

První vztah: 17. 9. 2015 - Poslední vztah: 21. 10. 2015

vznik členství: 23. 5. 2015

Straškov-Vodochody 192, 411 84, Česká republika

Další vztah k této osobě

Petr Müller

Člen představenstva

První vztah: 17. 9. 2015 - Poslední vztah: 21. 10. 2015

vznik členství: 23. 5. 2015

Straškov-Vodochody 35, 411 84, Česká republika

Karel Ikrath

Člen představenstva

První vztah: 17. 9. 2015 - Poslední vztah: 21. 10. 2015

vznik členství: 23. 5. 2015

Roudnická 38, Budyně nad Ohří, 413 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. František Král

Člen představenstva

První vztah: 17. 9. 2015 - Poslední vztah: 26. 1. 2017

vznik členství: 23. 5. 2015

zánik členství: 12. 12. 2016

Bříza 36, 413 01, Česká republika

Ing. František Král

Člen představenstva

První vztah: 17. 9. 2015 - Poslední vztah: 26. 1. 2017

vznik členství: 23. 5. 2015

zánik členství: 12. 12. 2016

Bříza 36, 413 01, Česká republika

Josef Zázvorka

Člen představenstva

První vztah: 17. 9. 2015 - Poslední vztah: 21. 10. 2015

vznik členství: 23. 5. 2015

Na dílcích 364, Brozany nad Ohří, 411 81, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Zdeněk Hoblík

Místopředseda představenstva

První vztah: 17. 9. 2015 - Poslední vztah: 21. 10. 2015

vznik členství: 23. 5. 2015

vznik funkce: 23. 5. 2015

Račiněves 60, 413 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Miroslav Novák

Předseda představenstva

První vztah: 19. 8. 2015 - Poslední vztah: 17. 9. 2015

vznik členství: 19. 6. 2010

zánik členství: 23. 5. 2015

vznik funkce: 19. 6. 2010

zánik funkce: 23. 5. 2015

Náves 40, Kleneč, 413 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Zdeněk Hoblík

Místopředseda představenstva

První vztah: 6. 10. 2010 - Poslední vztah: 17. 9. 2015

vznik členství: 19. 6. 2010

zánik členství: 23. 5. 2015

vznik funkce: 19. 6. 2010

zánik funkce: 23. 5. 2015

Račiněves 60, 413 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Josef Zázvorka

Člen představenstva

První vztah: 6. 10. 2010 - Poslední vztah: 17. 9. 2015

vznik členství: 19. 6. 2010

zánik členství: 23. 5. 2015

Na dílcích 364, Brozany nad Ohří, 411 81, Česká republika

Další vztah k této osobě

Zdeněk Čáp

Člen představenstva

První vztah: 6. 10. 2010 - Poslední vztah: 17. 9. 2015

vznik členství: 19. 6. 2010

zánik členství: 23. 5. 2015

Straškov-Vodochody 192, 411 84, Česká republika

Další vztah k této osobě

Miroslav Novák

Předseda představenstva

První vztah: 6. 10. 2010 - Poslední vztah: 19. 8. 2015

vznik členství: 19. 6. 2010

vznik funkce: 19. 6. 2010

Kleneč 40, 413 01, Česká republika

Karel Ikrath

Člen představenstva

První vztah: 6. 10. 2010 - Poslední vztah: 17. 9. 2015

vznik členství: 19. 6. 2010

zánik členství: 23. 5. 2015

Roudnická 38, Budyně nad Ohří, 413 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Petr Müller

Člen představenstva

První vztah: 6. 10. 2010 - Poslední vztah: 17. 9. 2015

vznik členství: 19. 6. 2010

zánik členství: 23. 5. 2015

Straškov - Vodochody 35, 411 84, Česká republika

Ing. František Král

Člen představenstva

První vztah: 6. 10. 2010 - Poslední vztah: 17. 9. 2015

vznik členství: 19. 6. 2010

zánik členství: 23. 5. 2015

Bříza 36, 413 01, Česká republika

Josef Zázvorka

Člen představenstva

První vztah: 30. 12. 2008 - Poslední vztah: 6. 10. 2010

vznik členství: 18. 6. 2005

zánik členství: 19. 6. 2010

Na dílcích 364, Brozany nad Ohří, 411 81, Česká republika

Další vztah k této osobě

Karel Ikrath

Člen představenstva

První vztah: 30. 12. 2008 - Poslední vztah: 6. 10. 2010

vznik členství: 18. 6. 2005

zánik členství: 19. 6. 2010

Budyně nad Ohří 38, 411 18, Česká republika

Zdeněk Čáp

Člen představenstva

První vztah: 30. 12. 2008 - Poslední vztah: 6. 10. 2010

vznik členství: 18. 6. 2005

zánik členství: 19. 6. 2010

Straškov 192, Straškov-Vodochody, 411 84, Česká republika

Ing. Zdeněk Hoblík

Místopředseda představenstva

První vztah: 3. 4. 2006 - Poslední vztah: 6. 10. 2010

vznik členství: 18. 6. 2005

zánik členství: 19. 6. 2010

vznik funkce: 1. 1. 2006

zánik funkce: 19. 6. 2010

Račiněves 60, 411 84, Česká republika

Miroslav Novák

Předseda představenstva

První vztah: 3. 4. 2006 - Poslední vztah: 6. 10. 2010

vznik členství: 18. 6. 2005

zánik členství: 19. 6. 2010

vznik funkce: 1. 1. 2006

zánik funkce: 19. 6. 2010

Kleneč 40, 413 01, Česká republika

Ing. František Král

Člen představenstva

První vztah: 3. 2. 2006 - Poslední vztah: 6. 10. 2010

vznik členství: 18. 6. 2005

zánik členství: 19. 6. 2010

Bříza 36, 411 84, Česká republika

Petr Müller

Člen představenstva

První vztah: 3. 2. 2006 - Poslední vztah: 6. 10. 2010

vznik členství: 18. 6. 2005

zánik členství: 19. 6. 2010

Straškov - Vodochody 35, 411 84, Česká republika

Václav Čutík

Člen představenstva

První vztah: 3. 2. 2006 - Poslední vztah: 6. 10. 2010

vznik členství: 18. 6. 2005

zánik členství: 19. 6. 2010

Bříza 71, 411 84, Česká republika

Zdeněk Čáp

Člen představenstva

První vztah: 3. 2. 2006 - Poslední vztah: 30. 12. 2008

vznik členství: 18. 6. 2005

Straškov-Vodochody 322, 411 84, Česká republika

Karel Ikrath

Člen představenstva

První vztah: 3. 2. 2006 - Poslední vztah: 30. 12. 2008

vznik členství: 18. 6. 2005

Budyně nad Ohří 38, 411 18, Česká republika

Josef Zázvorka

Člen představenstva

První vztah: 3. 2. 2006 - Poslední vztah: 30. 12. 2008

vznik členství: 18. 6. 2005

Brozany 364, 411 81, Česká republika

Miroslav Novák

Místopředseda představenstva

První vztah: 3. 2. 2006 - Poslední vztah: 3. 4. 2006

vznik členství: 18. 6. 2005

vznik funkce: 18. 6. 2005

zánik funkce: 31. 12. 2005

Kleneč 40, 413 01, Česká republika

Ing. Zdeněk Hoblík

Předseda představenstva

První vztah: 3. 2. 2006 - Poslední vztah: 3. 4. 2006

vznik členství: 18. 6. 2005

vznik funkce: 18. 6. 2005

zánik funkce: 31. 12. 2005

Račiněves 60, 411 84, Česká republika

Miroslav Rynda

Člen představenstva

První vztah: 3. 2. 2006 - Poslední vztah: 6. 10. 2010

vznik členství: 18. 6. 2005

zánik členství: 19. 6. 2010

Pod kostelem 68, Budyně nad Ohří, 411 18, Česká republika

Ing. František Král

Člen představenstva

První vztah: 24. 8. 2004 - Poslední vztah: 3. 2. 2006

vznik členství: 28. 6. 2003

zánik členství: 18. 6. 2005

Bříza 36, PSČ 411 84, Česká republika

Zdeněk Čáp

Člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2001 - Poslední vztah: 3. 2. 2006

vznik členství: 1. 1. 2001

zánik členství: 18. 6. 2005

Vodochody č. 322, Straškov-Vodochody, 411 84, Česká republika

Ing. Václav Biňovec

Člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2001 - Poslední vztah: 24. 8. 2004

vznik členství: 1. 1. 2001

zánik členství: 28. 6. 2003

Kleneč č. 173, PSČ 413 01, Česká republika

Karel Ikrath

Člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2001 - Poslední vztah: 3. 2. 2006

vznik členství: 1. 1. 2001

zánik členství: 18. 6. 2005

Nížebohy č. 38, Budyně nad Ohří, 411 18, Česká republika

Václav Čutík

Člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2001 - Poslední vztah: 3. 2. 2006

vznik členství: 1. 1. 2001

zánik členství: 18. 6. 2005

Bříza č. 71, PSČ 411 84, Česká republika

Ing. Zdeněk Hoblík

Předseda představenstva

První vztah: 1. 1. 2001 - Poslední vztah: 3. 2. 2006

vznik členství: 1. 1. 2001

zánik členství: 18. 6. 2005

vznik funkce: 1. 1. 2001

zánik funkce: 18. 6. 2005

Račiněves č. 60, PSČ 411 84, Česká republika

Petr Müller

Člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2001 - Poslední vztah: 3. 2. 2006

vznik členství: 1. 1. 2001

zánik členství: 18. 6. 2005

Straškov č. 35, Straškov - Vodochody, 411 84, Česká republika

Miroslav Rynda

Člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2001 - Poslední vztah: 3. 2. 2006

vznik členství: 1. 1. 2001

zánik členství: 18. 6. 2005

Pod kostelem 68, Budyně nad Ohří, 411 18, Česká republika

Miroslav Novák

Místopředseda představenstva

První vztah: 1. 1. 2001 - Poslední vztah: 3. 2. 2006

vznik členství: 1. 1. 2001

zánik členství: 18. 6. 2005

vznik funkce: 1. 1. 2001

zánik funkce: 18. 6. 2005

Kleneč č. 40, PSČ 413 01, Česká republika

Josef Zázvorka

Člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2001 - Poslední vztah: 3. 2. 2006

vznik členství: 1. 1. 2001

zánik členství: 18. 6. 2005

Brozany 364, PSČ 411 81, Česká republika

Představenstvo zastupuje předseda představenstva nebo místopředseda každý samostatně. Při uzavírání obchodní smlouvy s hodnotou nad 200.000,- Kč je nutný podpis předsedy představenstva či místopředsedy představenstva a dalšího člena představenstva.

od 5. 11. 2019

Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně, při uzavírání obchodní smlouvy nad pět milionů korun českých je nutný podpis předsedy představenstva a člena představenstva.

do 5. 11. 2019 od 22. 8. 2014

Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že jednají buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně předseda představenstva a v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva. Představenstvo může písemně pověřit k samostatnému jednání i jiného svého člena. Jménem společnosti podepisuje představenstvo tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva. Samostatně může podepisovat další člen představenstva jménem společnosti tehdy, pokud k tomu byl představenstvem písemně zmocněn.

do 22. 8. 2014 od 6. 2. 2003

Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že jednají buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně předseda představenstva. Jménem společnosti se představenstvo podepisuje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis buď všichni členové představenstva, nebo sám předseda představenstva.

do 6. 2. 2003 od 1. 1. 2001

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Tomáš Pokorný

Člen dozorčí rady

První vztah: 5. 11. 2019

vznik členství: 31. 8. 2019

Na Zámostí 51/8, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Jana Ikráthová

Předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 11. 2019

vznik členství: 31. 8. 2019

vznik funkce: 31. 8. 2019

Jana Ziky 19, Budyně nad Ohří, 413 01, Česká republika

Zdeněk Veselý

Člen dozorčí rady

První vztah: 29. 7. 2017

vznik členství: 13. 5. 2017

Račiněves 150, 413 01, Česká republika

Historické vztahy

Helena Jíravová

Člen dozorčí rady

První vztah: 29. 7. 2017 - Poslední vztah: 5. 11. 2019

vznik členství: 13. 5. 2017

zánik členství: 31. 8. 2019

Straškov-Vodochody 328, 411 84, Česká republika

František Hejna

Předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 7. 2016 - Poslední vztah: 5. 11. 2019

vznik členství: 21. 5. 2016

zánik členství: 31. 8. 2019

vznik funkce: 21. 5. 2016

zánik funkce: 31. 8. 2019

Budyně nad Ohří 49, 413 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Zdeněk Veselý

Člen dozorčí rady

První vztah: 21. 10. 2015 - Poslední vztah: 29. 7. 2017

vznik členství: 6. 6. 2012

zánik členství: 13. 5. 2017

Račiněves 150, 413 01, Česká republika

Zdeněk Veselý

Člen dozorčí rady

První vztah: 21. 10. 2015 - Poslední vztah: 29. 7. 2017

vznik členství: 6. 6. 2012

zánik členství: 13. 5. 2017

Račiněves 150, 413 01, Česká republika

Helena Jíravová

Člen dozorčí rady

První vztah: 21. 10. 2015 - Poslední vztah: 29. 7. 2017

vznik členství: 16. 6. 2012

zánik členství: 13. 5. 2017

Straškov-Vodochody 328, 411 84, Česká republika

Helena Jíravová

Člen dozorčí rady

První vztah: 21. 10. 2015 - Poslední vztah: 29. 7. 2017

vznik členství: 16. 6. 2012

zánik členství: 13. 5. 2017

Straškov-Vodochody 328, 411 84, Česká republika

Vlastimil Pavlík

Předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2012 - Poslední vztah: 9. 7. 2016

vznik členství: 16. 6. 2012

zánik členství: 28. 5. 2015

vznik funkce: 16. 6. 2012

zánik funkce: 28. 5. 2015

Bříza 119, PSČ 413 01, Česká republika

Zdeněk Veselý

Člen dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2012 - Poslední vztah: 21. 10. 2015

vznik členství: 6. 6. 2012

Račiněves 150, 413 01, Česká republika

Vlastimil Pavlík

Předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2012 - Poslední vztah: 9. 7. 2016

vznik členství: 16. 6. 2012

zánik členství: 28. 5. 2015

vznik funkce: 16. 6. 2012

zánik funkce: 28. 5. 2015

Bříza 119, PSČ 413 01, Česká republika

Helena Jíravová

Člen dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2012 - Poslední vztah: 21. 10. 2015

vznik členství: 16. 6. 2012

Straškov -Vodochody, Vodochody čp. 328, PSČ 411 84, Česká republika

Zdeněk Veselý

Člen dozorčí rady

První vztah: 6. 8. 2007 - Poslední vztah: 5. 9. 2012

vznik členství: 23. 6. 2007

zánik členství: 6. 6. 2012

Račiněves 150, 413 01, Česká republika

Miroslav Hrouda

Člen dozorčí rady

První vztah: 6. 8. 2007 - Poslední vztah: 6. 10. 2010

vznik členství: 23. 6. 2007

zánik členství: 1. 6. 2010

Bořivojova 1780, Roudnice nad Labem, 413 01, Česká republika

Petr Janda

Člen dozorčí rady

První vztah: 6. 8. 2007 - Poslední vztah: 6. 10. 2010

vznik členství: 23. 6. 2007

zánik členství: 1. 6. 2010

Krátká 110, Vědomice, 413 01, Česká republika

Vlastimil Pavlík

Předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 8. 2007 - Poslední vztah: 5. 9. 2012

vznik členství: 23. 6. 2007

zánik členství: 16. 6. 2012

vznik funkce: 23. 6. 2007

zánik funkce: 16. 6. 2012

Bříza 119, PSČ 413 01, Česká republika

Helena Jíravová

Člen dozorčí rady

První vztah: 6. 8. 2007 - Poslední vztah: 5. 9. 2012

vznik členství: 23. 6. 2007

zánik členství: 16. 6. 2012

Straškov - Vodochody čp. 328, PSČ 411 84, Česká republika

Jiřina Došková

Člen dozorčí rady

První vztah: 3. 2. 2006 - Poslední vztah: 22. 10. 2010

vznik členství: 18. 6. 2005

zánik členství: 18. 9. 2010

V Uličkách 2520, Roudnice nad Labem, 413 01, Česká republika

Miroslav Hrouda

Člen dozorčí rady

První vztah: 24. 8. 2004 - Poslední vztah: 6. 8. 2007

vznik členství: 22. 6. 2002

zánik členství: 23. 6. 2007

Bořivojova 1780, Roudnice nad Labem, 413 01, Česká republika

Miloš Burian

Člen dozorčí rady

První vztah: 6. 2. 2003 - Poslední vztah: 6. 8. 2007

vznik členství: 22. 6. 2002

zánik členství: 23. 7. 2007

Přestavlky 12, Budyně nad Ohří, 411 18, Česká republika

Jaroslav Kožíšek

Člen dozorčí rady

První vztah: 6. 2. 2003 - Poslední vztah: 3. 2. 2006

vznik členství: 22. 6. 2002

zánik členství: 30. 10. 2004

Sakařova 1365, Pardubice, 530 02, Česká republika

Josef Král

Člen dozorčí rady

První vztah: 6. 2. 2003 - Poslední vztah: 6. 8. 2007

vznik členství: 22. 6. 2002

zánik členství: 23. 7. 2007

Straškov - Vodochody čp. 40, PSČ 411 84, Česká republika

Miroslav Hrouda

Člen dozorčí rady

První vztah: 6. 2. 2003 - Poslední vztah: 24. 8. 2004

vznik členství: 22. 6. 2002

Mánesova 1488, Roudnice nad Labem, 413 01, Česká republika

Helena Jíravová

Člen dozorčí rady

První vztah: 6. 2. 2003 - Poslední vztah: 6. 8. 2007

vznik členství: 22. 6. 2002

zánik členství: 23. 6. 2007

Straškov - Vodochody čp. 328, PSČ 411 84, Česká republika

Vlastimil Pavlík

Předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 2. 2003 - Poslední vztah: 6. 8. 2007

vznik členství: 22. 6. 2002

zánik členství: 23. 6. 2007

vznik funkce: 22. 6. 2002

zánik funkce: 23. 6. 2007

Bříza 119, PSČ 411 84, Česká republika

Ing. František Král

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2001 - Poslední vztah: 6. 2. 2003

Bříza 36, PSČ 411 84, Česká republika

Václav Žák

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2001 - Poslední vztah: 6. 2. 2003

Mánesova 1488, Roudnice nad Labem, 413 01, Česká republika

Jaroslav Kožíšek

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2001 - Poslední vztah: 6. 2. 2003

Sakařova 1365, Pardubice, 530 02, Česká republika

Vlastimil Pavlík

Předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2001 - Poslední vztah: 6. 2. 2003

Bříza 119, PSČ 411 84, Česká republika

Miloš Burian

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2001 - Poslední vztah: 6. 2. 2003

Přestavlky 12, Budyně nad Ohří, 411 18, Česká republika

Další vztahy firmy ASTUR Straškov, a.s.

1 fyzická osoba

MUDr.,Ing. Martin Bouda

První vztah: 26. 5. 2021

Úpohlavy 55, 410 02, Česká republika

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 1. 1. 2001

Živnosti

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 1. 1. 2001
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 1. 1. 2001
Truhlářství, podlahářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 1. 1. 2001
Opravy silničních vozidel
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 1. 1. 2001
Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 1. 1. 2001
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 1. 1. 2001

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).