Hlavní navigace

AZ SANACE a.s.

Firma AZ SANACE a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1093, Krajský soud v Ústí nad Labem. Její základní kapitál je ve výši 40 121 200 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25033514

Sídlo:

Pražská 53/37, Ústí nad Labem, 400 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

5. 3. 1998

DIČ:

CZ25033514

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 100 - 199 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

0520 Těžba a úprava hnědého uhlí
43 Specializované stavební činnosti
4399 Ostatní specializované stavební činnosti j. n.
46900 Nespecializovaný velkoobchod
4778 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
71121 Geologický průzkum
71122 Zeměměřické a kartografické činnosti
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1093, Krajský soud v Ústí nad Labem

Obchodní firma

AZ SANACE a.s. od 5. 3. 1998

Právní forma

Akciová společnost od 5. 3. 1998

adresa

Pražská 53/37
Ústí nad Labem 40001 od 10. 5. 2016

adresa

Pražská 53
Ústí nad Labem 40001 do 10. 5. 2016 od 11. 12. 2000

adresa

Klíšská 12
Ústí nad Labem do 11. 12. 2000 od 5. 3. 1998

Předmět podnikání

výkon zeměměřičských činností od 16. 3. 2020

provádění staveb, jejich změn a odstraňování od 25. 4. 2013

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona od 25. 4. 2013

geologické práce od 25. 4. 2013

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o nejvyšší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní od 25. 4. 2013

inženýrská činnost v investiční výstavbě do 25. 4. 2013 od 5. 9. 2007

geologické práce v oblasti inženýrské geologie do 25. 4. 2013 od 17. 7. 2007

čištění, zabezpečování a zpevňování skal a skalních bloků, uvolňování a prořezávání stromů na skalách do 25. 4. 2013 od 17. 7. 2007

činnost prováděná hornickým způsobem na základě povolení podle příslušných právních předpisů od 29. 10. 2003

hornická činnost na základě povolení podle příslušných právních předpisů od 29. 10. 2003

velkoobchod do 25. 4. 2013 od 27. 3. 2003

specializovaný maloobchod do 25. 4. 2013 od 27. 3. 2003

realitní činnost do 25. 4. 2013 od 27. 3. 2003

pronájem a půjčování věcí movitých do 25. 4. 2013 od 27. 3. 2003

činnost prováděná hornickým způsobem ve smyslu § 5 odst. 2 zákona č. 61/1988, ve znění zákona č. 542/1991 Sb. a podle § 3 písm. e) zákona č. 61/1988 Sb. v rozsahu - práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce) do 29. 10. 2003 od 11. 12. 2000

projektová činnost ve výstavbě od 5. 3. 1998

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 27. 3. 2003 od 5. 3. 1998

pronájem nemovitostí a nebytových prostor - vázáno na poskytování vedlejších služeb v režimu živností volných do 27. 3. 2003 od 5. 3. 1998

pronájem strojů a zařízení do 27. 3. 2003 od 5. 3. 1998

provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování do 25. 4. 2013 od 5. 3. 1998

Předmět činnosti

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 23. 1. 2008

projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem od 13. 4. 2006

Ostatní skutečnosti

Na základě projektu rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti došlo u společnosti AZ SANACE a.s., IČ: 250 33 514, se sídlem Ústí nad Labem, Pražská 53, PSČ 400 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vlo žka 1093, jako společnosti rozdělované, k odštěpení části jejího jmění a přechodu této odštěpované části jmění na nástupnickou společnost AZ ZDAR INVEST a.s., se sídlem Pražská 53/37, Ústí nad Labem, PSČ 400 01, IČ: 250 33 514. od 31. 10. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 14. 8. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 1 do 10. 5. 2016 od 14. 8. 2014

Počet členů správní rady: 3 do 10. 5. 2016 od 14. 8. 2014

Valná hromada konaná dne 23.3.2010 rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto: 1. Základní kapitál společnosti AZ SANACE a.s. se zvyšuje o částku 30.090.900,-Kč, slovy třicet milionů devadesát tisíc devět set korun českých, tj. z částky 10.030.300,-Kč, slovy deset milionů třicet tisíc třista korun českých, na částku 40.121.200,-Kč, slovy čtyřicet milionů jedno sto dvacet jeden tisíc dvě stě korun českých. Upisování základního kapitálu nad částku určenou pro jeho zvýšení se nepřipouští. 2. Společnost AZ SANACE a.s. pro účely zvýšení základního kapitálu emituje 1869, slovy jeden tisíc osm set šedesát devět, ks kmenových listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 16.100,-Kč, slovy: šestnáct tisíc jedno sto korun českých. Emisní k urs každé akcie je 16.100,-Kč, slovy šestnáct tisíc jedno sto korun českých. 3. Dosavadní akcionáři společnosti AZ SANACE a.s. využívají svého práva k přednostnímu upsání všech nově emitovaných akcií, určených v bodu 2 tohoto rozhodnutí, v poměru odpovídajícím jejich dosavadnímu podílu na základním kapitálu společnosti, a to tak, že Ing. Jiří Zavoral, CSc. bude upisovat 1155, slovy: jeden tisíc jedno sto padesát pět, akcií, Ing. Zdeněk Avenarius bude upisovat 30, slovy: třicet, akcií, Ing. Jakub Zavoral, Ph.D. bude upisovat 120, slovy: jedno sto dvacet, akcií, Ing. Lukáš Avenarius bude upisovat 204, slovy: dvě stě čtyři akcií a AZ Consult spol. s r.o. bude upisovat 360, slovy: tři sta šedesát akcií. K dispozici nejsou žádné akcie bez využití přednostního práva. Veřejná výzva k úpisu nově emitovaných akcií je vyloučena. Představens tvo společnosti AZ SANACE a.s. zveřejní způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady informaci o přednostním právu na upsání nových akcií dosavadními akcionáři společnosti AZ SANACE a.s., která bude obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 204a odst. 2 obch. zák. 4. Místem pro vykonání přednostního práva k upsání všech nově emitovaných akcií je sídlo společnosti AZ SANACE a.s. na adrese Ústí nad Labem, Pražská 53, PSČ 400 01. 5. Lhůta pro vykonání přednostního práva k upsání nově emitovaných akcií je 2 týdny. Počátek běhu této lhůty bude každému akcionáři oznámen doporučeným dopisem, zaslaným na doručenku s tím, že převzetím tohoto dopisu akcionářem, začne každému akcionáři bě žet shora uvedená lhůta pro vykonání přednostního práva k upsání akcií. Přílohou oznámení bude návrh smlouvy na upsání akcií. 6. K upsání akcií dochází uzavřením smlouvy mezi společností AZ SANACE a.s. a každým jednotlivým akcionářem této společnosti. Upisování akcií však nemůže začít dříve než bude zapsáno do obchodního rejstříku toto rozhodnutí valné hromady akcionářů společno sti AZ SANACE a.s., o zvýšení základního kapitálu ve společnosti AZ SANACE a.s. 7. Na jednu dosavadní akcii lze upsat 3, slovy: tři, nově emitované akcie. 8. Emisní kurs za upsané akcie je každý akcionář povinen splatit v celém rozsahu, tedy v rozsahu 100%, v penězích, do 15ti dnů poté, co dojde k uzavření smlouvy o upsání akcií mezi společností AZ SANACE a.s. a každým jednotlivým akcionářem. Akcionář je po vinen emisní kurs za upsané akcie splatit na zvláštní účet společnosti AZ SANACE a.s., který byl za tím účelem založen u Československé obchodní banky, a.s., č.ú. 117189433/0300. 9. Poukázky na akcie se nevydávají. 10. Úhrada emisního kursu za upsané akcie nepeněžitými vklady nebo započtením vzájemné pohledávky se nepřipouští. 11. Společnost vydala pouze listinné akcie, rozhodný den pro uplatnění přednostního práva se tedy neuvádí. do 21. 6. 2010 od 8. 4. 2010

Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Akcie jsou převoditelné se souhlasem valné hromady. O převodu akcií musí být písemně informováni všichni zakladatelé, kteří drží akcie, a to nejméně 30 dnů před plánovaným převodem akcií. do 21. 6. 2010 od 5. 3. 1998

Kapitál

Základní kapitál

vklad 40 121 200 Kč

od 21. 6. 2010

Základní kapitál

vklad 10 030 300 Kč

do 21. 6. 2010 od 29. 10. 2003

Základní kapitál

vklad 6 230 000 Kč

do 29. 10. 2003 od 25. 11. 1999

Základní kapitál

vklad 6 230 000 Kč

do 25. 11. 1999 od 5. 3. 1998
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 16 100 Kč, počet: 2 492 od 1. 11. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 16 100 Kč, počet: 2 492 do 1. 11. 2016 od 14. 8. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 16 100 Kč, počet: 2 492 do 14. 8. 2014 od 21. 6. 2010
Akcie na jméno, hodnota: 16 100 Kč, počet: 623 do 21. 6. 2010 od 29. 10. 2003
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 623 do 29. 10. 2003 od 27. 3. 2003
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 623 do 27. 3. 2003 od 5. 3. 1998

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Jakub Zavoral Ph.D.

předseda představenstva

První vztah: 13. 3. 2018

vznik členství: 23. 2. 2018

vznik funkce: 26. 2. 2018

Zlatá stezka 34, Ústí nad Labem, 403 21, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Tomáš Novák

člen představenstva

První vztah: 21. 11. 2017

vznik členství: 1. 11. 2017

vznik funkce: 1. 11. 2017

Oblouková 336, Ústí nad Labem, 403 40, Česká republika

Mgr. Bc. Petr Dvořák

člen představenstva

První vztah: 19. 11. 2017

vznik členství: 16. 10. 2017

vznik funkce: 16. 10. 2017

Nušlova 2283/31, Praha, 158 00, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Tomáš Vohryzka

předseda představenstva

První vztah: 19. 11. 2017 - Poslední vztah: 13. 3. 2018

vznik členství: 16. 10. 2017

zánik členství: 22. 2. 2018

vznik funkce: 10. 11. 2017

zánik funkce: 22. 2. 2018

Na Výrovce 369/22, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Ing. Tomáš Vohryzka

předseda představenstva

První vztah: 19. 11. 2017 - Poslední vztah: 13. 3. 2018

vznik členství: 16. 10. 2017

zánik členství: 22. 2. 2018

vznik funkce: 10. 11. 2017

zánik funkce: 22. 2. 2018

Na Výrovce 369/22, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Bc. Tomáš Novák

člen představenstva

První vztah: 19. 11. 2017 - Poslední vztah: 21. 11. 2017

vznik členství: 1. 11. 2017

vznik funkce: 1. 11. 2017

Oblouková 336, Ústí nad Labem, 403 40, Česká republika

Bc. Tomáš Novák

člen představenstva

První vztah: 19. 11. 2017 - Poslední vztah: 21. 11. 2017

vznik členství: 1. 11. 2017

vznik funkce: 1. 11. 2017

Oblouková 336, Ústí nad Labem, 403 40, Česká republika

Ing. Jakub Zavoral Ph. D.

Statutární ředitel

První vztah: 3. 2. 2016 - Poslední vztah: 19. 11. 2017

vznik členství: 1. 1. 2016

zánik členství: 19. 11. 2017

vznik funkce: 1. 1. 2016

zánik funkce: 19. 11. 2017

Zlatá stezka 34, Ústí nad Labem, 403 21, Česká republika

Ing. Jakub Zavoral Ph. D.

Statutární ředitel

První vztah: 3. 2. 2016 - Poslední vztah: 19. 11. 2017

vznik členství: 1. 1. 2016

zánik členství: 19. 11. 2017

vznik funkce: 1. 1. 2016

zánik funkce: 19. 11. 2017

Zlatá stezka 34, Ústí nad Labem, 403 21, Česká republika

Jiří Zavoral

Statutární ředitel

První vztah: 14. 8. 2014 - Poslední vztah: 3. 2. 2016

vznik členství: 17. 6. 2014

zánik členství: 31. 12. 2015

vznik funkce: 18. 6. 2014

zánik funkce: 31. 12. 2015

Svatojiřská 1325/18, Ústí nad Labem, 400 03, Česká republika

Lukáš Svoboda

Člen představenstva

První vztah: 17. 3. 2014 - Poslední vztah: 14. 8. 2014

vznik členství: 12. 2. 2014

zánik členství: 17. 6. 2014

Komenského 266, Roudnice nad Labem, 413 01, Česká republika

Ing. Jiří Zavoral CSc.

Předseda představenstva

První vztah: 12. 3. 2010 - Poslední vztah: 14. 8. 2014

vznik členství: 12. 6. 2008

zánik členství: 17. 6. 2014

vznik funkce: 12. 6. 2008

zánik funkce: 17. 6. 2014

Svatojiřská 1325/18, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Ing. Zdeněk Avenarius

Člen představenstva

První vztah: 12. 3. 2010 - Poslední vztah: 14. 8. 2014

vznik členství: 12. 6. 2008

zánik členství: 17. 6. 2014

Dvořákova 2128/7, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Petr Vacek

Člen představenstva

První vztah: 4. 6. 2009 - Poslední vztah: 17. 3. 2014

vznik členství: 22. 5. 2009

zánik členství: 12. 2. 2014

Alešova 714/42, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Ing. Jakub Zavoral Ph.D.

Člen představenstva

První vztah: 19. 5. 2008 - Poslední vztah: 4. 6. 2009

vznik členství: 27. 9. 2005

zánik členství: 22. 5. 2009

Zlatá stezka 34, Ústí nad Labem, 403 21, Česká republika

Ing. Jakub Zavoral Ph.D.

Člen představenstva

První vztah: 17. 7. 2007 - Poslední vztah: 19. 5. 2008

vznik členství: 26. 9. 2000

zánik členství: 26. 9. 2005

Zlatá stezka 34, Ústí nad Labem, 403 21, Česká republika

Ing. Zdeněk Avenarius

Člen představenstva

První vztah: 29. 10. 2003 - Poslední vztah: 12. 3. 2010

vznik členství: 11. 6. 2003

zánik členství: 11. 6. 2008

Dvořákova 2128/7, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jiří Zavoral CSc.

Předseda představenstva

První vztah: 29. 10. 2003 - Poslední vztah: 12. 3. 2010

vznik členství: 11. 6. 2003

zánik členství: 11. 6. 2008

vznik funkce: 11. 6. 2003

zánik funkce: 11. 6. 2008

Svatojiřská 1325/18, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Ing. Jakub Zavoral Ph.D.

Člen představenstva

První vztah: 29. 10. 2003 - Poslední vztah: 17. 7. 2007

vznik členství: 26. 9. 2000

Hoření 2436/9, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Ing. Jakub Zavoral

Člen představenstva

První vztah: 11. 12. 2000 - Poslední vztah: 29. 10. 2003

vznik členství: 26. 9. 2000

Hoření 2436/9, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Ing. Jan Händl

Člen představenstva

První vztah: 2. 2. 1999 - Poslední vztah: 11. 12. 2000

Jaroslava Haška 1149/13, Most, 434 00, Česká republika

Ing. Jiří Zavoral CSc.

Předseda představenstva

První vztah: 2. 2. 1999 - Poslední vztah: 29. 10. 2003

vznik členství: 5. 3. 1998

zánik členství: 11. 6. 2003

vznik funkce: 5. 11. 1998

zánik funkce: 11. 6. 2003

Svatojiřská 1325/18, Ústí nad Labem, Česká republika

Ing. Zdeněk Avenarius

Člen představenstva

První vztah: 5. 3. 1998 - Poslední vztah: 29. 10. 2003

vznik členství: 5. 3. 1998

zánik členství: 11. 6. 2003

Dvořákova 2128/7, Ústí nad Labem, Česká republika

Ing. Jan Händl

Předseda představenstva

První vztah: 5. 3. 1998 - Poslední vztah: 2. 2. 1999

Jaroslava Haška 1149/13, Most, 434 00, Česká republika

Ing. Jiří Zavoral CSc.

Člen představenstva

První vztah: 5. 3. 1998 - Poslední vztah: 2. 2. 1999

Svatojiřská 1325/18, Ústí nad Labem, Česká republika

Za společnost jednají navenek vždy dva členové představenstva společně.

od 19. 11. 2017

Jménem společnosti jedná statutární ředitel, vždy samostatně.

do 19. 11. 2017 od 14. 8. 2014

Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány představenstvo společnosti. Jménem společnosti jsou oprávněni jednat a podepisovat: a) společně všichni členové představenstva, nebo b) společně předseda představenstva a další jeden člen představenstva, nebo c) společně dva členové představenstva, nebo d) jeden člen představenstva, který byl k samostatnému jednání písemně zmocněn ostatními členy představenstva. Představenstvo se může nechat zastoupit při jednání a podepisování za společnost zaměstnanci společnosti nebo jinými osobami na základě písemného zmocnění. Podepisování se provádí tím způsobem, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis: a) společně všichni členové představenstva, nebo b) společně předseda představenstva a další jeden člen představenstva, nebo c) společně dva členové představenstva, nebo d) jeden člen představenstva, který byl k samostatnému podpisu písemně zmocněn ostatními členy představenstva.

do 14. 8. 2014 od 27. 3. 2003

Společnost zastupují navenek a jejím jménem jednají společně vždy alespoň dva členové představenstva. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí členové představenstva svůj vlastnoruční podpis.

do 27. 3. 2003 od 5. 3. 1998

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

JUDr. Václav Smělík

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 11. 2017

vznik členství: 13. 11. 2017

vznik funkce: 13. 11. 2017

Třebízského 1103/10, Ústí nad Labem, 400 03, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Lukáš Avenarius

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 11. 2017

vznik členství: 16. 10. 2017

vznik funkce: 16. 10. 2017

Nad Potoky 226, Ústí nad Labem, 403 40, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • místopředseda dozorčí rady

  AZ PALÁC ZDAR a.s.

  Pražská 53/37, Ústí nad Labem Vaňov, 400 01

Irena Militká

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 11. 2017

vznik členství: 13. 11. 2017

vznik funkce: 13. 11. 2017

Pincova 2981/33, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Historické vztahy

Karel Zischka

Člen dozorčí rady

První vztah: 9. 4. 2010 - Poslední vztah: 14. 8. 2014

vznik členství: 3. 2. 2010

zánik členství: 17. 6. 2014

Hospodářská 9, Ústí nad Labem, 400 02, Česká republika

Ing. Věroslav Valenta

Předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 4. 2010 - Poslední vztah: 14. 8. 2014

vznik členství: 17. 9. 2008

zánik členství: 17. 6. 2014

vznik funkce: 17. 9. 2008

zánik funkce: 17. 6. 2014

Litomyšl 38, 570 01, Česká republika

Ing. Jan Kurka CSc.

Člen dozorčí rady

První vztah: 9. 4. 2010 - Poslední vztah: 14. 8. 2014

vznik členství: 26. 2. 2010

zánik členství: 17. 6. 2014

Devonská 1/999, Praha 5 - Hlubočepy, 152 00, Česká republika

Karel Zischka

Člen dozorčí rady

První vztah: 7. 5. 2005 - Poslední vztah: 9. 4. 2010

vznik členství: 18. 1. 2005

zánik členství: 18. 1. 2010

Hospodářská 9, Ústí nad Labem, 400 02, Česká republika

Ing. Věroslav Valenta

Předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 10. 2003 - Poslední vztah: 9. 4. 2010

vznik členství: 11. 6. 2003

zánik členství: 11. 6. 2008

vznik funkce: 11. 6. 2003

zánik funkce: 11. 6. 2008

Benátky 38, Litomyšl, 570 01, Česká republika

Roman Košnár

Člen dozorčí rady

První vztah: 27. 3. 2003 - Poslední vztah: 7. 5. 2005

vznik členství: 26. 8. 2002

zánik členství: 18. 1. 2005

Na Kohoutě 331/2, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Ing. Věroslav Valenta

Předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 3. 2003 - Poslední vztah: 29. 10. 2003

vznik členství: 5. 3. 1998

zánik členství: 11. 6. 2003

vznik funkce: 5. 3. 1998

zánik funkce: 11. 6. 2003

Benátek čp. 38, PSČ 570 01 Litomyšl, Česká republika

Ing. Miroslav Mikeska

Člen dozorčí rady

První vztah: 3. 11. 2001 - Poslední vztah: 27. 3. 2003

vznik členství: 5. 6. 2001

zánik členství: 28. 2. 2002

Myslbekova 889/6, Ústí nad Labem, 400 03, Česká republika

Ing. Jan Kurka CSc.

Člen dozorčí rady

První vztah: 15. 9. 2000 - Poslední vztah: 9. 4. 2010

vznik členství: 7. 6. 2000

zánik členství: 26. 2. 2010

Devonská 1/999, Praha 5 - Hlubočepy, 152 00, Česká republika

Ing. Jakub Zavoral

Člen dozorčí rady

První vztah: 7. 9. 1999 - Poslední vztah: 11. 12. 2000

Hoření 2436/9, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Ing. Věroslav Valenta

Předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 3. 1998 - Poslední vztah: 27. 3. 2003

vznik členství: 5. 3. 1998

vznik funkce: 5. 3. 1998

Kettnerova 2051/22, Praha 5 - Stodůlky, Česká republika

MUDr. René Dryml

Člen dozorčí rady

První vztah: 5. 3. 1998 - Poslední vztah: 15. 9. 2000

Albertova 27, Olomouc, Česká republika

Jaroslav Brom

Člen dozorčí rady

První vztah: 5. 3. 1998 - Poslední vztah: 7. 9. 1999

Požární 6, Karlovy Vary, Česká republika

Další vztahy firmy AZ SANACE a.s.

Historické vztahy

Ing. Lukáš Avenarius

Člen správní rady

První vztah: 6. 10. 2017 - Poslední vztah: 19. 11. 2017

vznik členství: 17. 6. 2014

zánik členství: 19. 11. 2017

zánik funkce: 19. 11. 2017

Nad Potoky 226, Ústí nad Labem, 403 40, Česká republika

Ing. Lukáš Avenarius

Člen správní rady

První vztah: 6. 10. 2017 - Poslední vztah: 19. 11. 2017

vznik členství: 17. 6. 2014

zánik členství: 19. 11. 2017

zánik funkce: 19. 11. 2017

Nad Potoky 226, Ústí nad Labem, 403 40, Česká republika

JUDr. Václav Smělík

První vztah: 4. 3. 2017 - Poslední vztah: 19. 11. 2017

Třebízského 1103/10, Ústí nad Labem, 400 03, Česká republika

JUDr. Václav Smělík

První vztah: 4. 3. 2017 - Poslední vztah: 19. 11. 2017

Třebízského 1103/10, Ústí nad Labem, 400 03, Česká republika

Ing. Tomáš Reichelt

První vztah: 14. 8. 2014 - Poslední vztah: 29. 12. 2016

Hřbitovní 1418/26, Děčín, 405 02, Česká republika

Ing. Jakub Zavoral Ph.D.

Člen správní rady

První vztah: 14. 8. 2014 - Poslední vztah: 19. 11. 2017

vznik členství: 17. 6. 2014

zánik členství: 19. 11. 2017

zánik funkce: 19. 11. 2017

Zlatá stezka 34, Ústí nad Labem, 403 21, Česká republika

Ing. Jiří Zavoral CSc.

Předseda správní rady

První vztah: 14. 8. 2014 - Poslední vztah: 10. 5. 2016

vznik členství: 17. 6. 2014

zánik členství: 27. 4. 2016

vznik funkce: 18. 6. 2014

zánik funkce: 27. 4. 2016

Svatojiřská 1325/18, Ústí nad Labem, 400 03, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Tomáš Reichelt

První vztah: 14. 8. 2014 - Poslední vztah: 29. 12. 2016

Hřbitovní 1418/26, Děčín, 405 02, Česká republika

Ing. Lukáš Avenarius

Člen správní rady

První vztah: 14. 8. 2014 - Poslední vztah: 6. 10. 2017

vznik členství: 17. 6. 2014

Dvořákova 2128/7, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Ing. Lukáš Svoboda

První vztah: 14. 8. 2014 - Poslední vztah: 31. 12. 2016

Komenského 266, Roudnice nad Labem, 413 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Lukáš Svoboda

První vztah: 14. 8. 2014 - Poslední vztah: 31. 12. 2016

Komenského 266, Roudnice nad Labem, 413 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Lukáš Avenarius

Člen správní rady

První vztah: 14. 8. 2014 - Poslední vztah: 6. 10. 2017

vznik členství: 17. 6. 2014

Dvořákova 2128/7, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Ing. Jakub Zavoral Ph.D.

Člen správní rady

První vztah: 14. 8. 2014 - Poslední vztah: 19. 11. 2017

vznik členství: 17. 6. 2014

zánik členství: 19. 11. 2017

zánik funkce: 19. 11. 2017

Zlatá stezka 34, Ústí nad Labem, 403 21, Česká republika

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 5. 3. 1998

Živnosti

Výkon zeměměřických činností
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 16. 3. 2020
Opravy silničních vozidel
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 21. 8. 2019
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 21. 8. 2019
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 26. 4. 2014
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 20. 12. 2007
Geologické práce
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 13. 6. 2007
Projektová činnost ve výstavbě
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 5. 3. 1998
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Poskytování technických služeb
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 5. 3. 1998
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 5. 3. 1998

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).