Hlavní navigace

AZ PALÁC ZDAR a.s.

Firma AZ PALÁC ZDAR a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1672, Krajský soud v Ústí nad Labem. Její základní kapitál je ve výši 58 320 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

27290140

Sídlo:

Pražská 53/37, Ústí nad Labem Vaňov, 400 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

20. 3. 2006

DIČ:

CZ27290140

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 10 - 19 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
7490 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
821 Administrativní a kancelářské činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1672, Krajský soud v Ústí nad Labem

Obchodní firma

AZ PALÁC ZDAR a.s. od 20. 3. 2006

Právní forma

Akciová společnost od 20. 3. 2006

adresa

Pražská 53/37
Ústí nad Labem 40001 od 11. 7. 2014

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona od 27. 5. 2013

správa a údržba nemovitostí do 27. 5. 2013 od 20. 3. 2006

inženýrská činnost v investiční výstavbě do 27. 5. 2013 od 20. 3. 2006

realitní činnost do 27. 5. 2013 od 20. 3. 2006

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 11. 7. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 26. 11. 2014 od 11. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 26. 11. 2014 od 11. 7. 2014

Valná hromada konaná dne 23.3.2010 rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto: 1. Základní kapitál společnosti AZ PALÁC ZDAR a.s. se zvyšuje o částku 28.000.000,- Kč, slovy: dvacet osm milionů korun českých, tj. z částky 4.000.000,- Kč, slovy: čtyři miliony korun českých, na částku 32.000.000,- Kč, slovy: třicet dva milionů korun če ských. Upisování základního kapitálu nad částku určenou pro jeho zvýšení se nepřipouští. do 17. 6. 2010 od 6. 5. 2010

2. Společnost AZ PALÁC ZDAR a.s. pro účely zvýšení základního kapitálu emituje 2800 ks kmenových listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých. Emisní kurs každé nově emitované akcie je 10.000,- Kč, slo vy: deset tisíc korun českých. do 17. 6. 2010 od 6. 5. 2010

3. Jediný akcionář využívá svého práva k přednostnímu upsání všech nově emitovaných akcií určených v bodu 2 tohoto rozhodnutí. Všechny akcie tedy budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře společnosti a nebudou k dispozici žádné akcie b ez využití přednostního práva. Veřejná výzva k úpisu nově emitovaných akcií je vyloučena. do 17. 6. 2010 od 6. 5. 2010

4. Místem pro vykonání přednostního práva k upsání všech nově emitovaných akcií je sídlo společnosti AZ PALÁC ZDAR, a.s. na adrese Ústí nad Labem, Vaňov, Pražská 53/37. do 17. 6. 2010 od 6. 5. 2010

5. Lhůta pro vykonání přednostního práva k upsání všech nově emitovaných akcií je 2 týdny. Počátek běhu této lhůty oznámí společnost AZ PALÁC ZDAR a.s. jedinému akcionáři doručením výzvy k výkonu přednostního práva na upsání všech nově emitovaných akcií. Tato výzva bude zaslána jedinému akcionáři písemně a doporučeně na doručenku na adresu sídla jediného akcionáře zapsanou v obchodním rejstříku. Den doručení této výzvy se považuje za počátek běhu lhůty. Přílohou výzvy bude návrh "Smlouvy o upsání akcié". do 17. 6. 2010 od 6. 5. 2010

6. K upsání akcií dochází uzavřením smlouvy mezi společností AZ PALÁC ZDAR a.s. a jediným akcionářem této společnosti. Upisování akcií však nemůže začít dříve než bude zapsáno do obchodního rejstříku toto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu ve společnosti AZ PALÁC ZDAR a.s. do 17. 6. 2010 od 6. 5. 2010

7. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč připadne 7, slovy: sedm nových akcií každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: desettisíc korun českých. Na každou jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč připadne 70, slovy: s edmdesát, nových akcií každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: desettisíc korun českých. do 17. 6. 2010 od 6. 5. 2010

8. Emisní kurs za upsané akcie bude splacen v rozsahu 100% do 31.12.2010. Předčasné splacení emisního kursu před uplynutím shora stanovené lhůty se připouští. do 17. 6. 2010 od 6. 5. 2010

9. Připouští se započtení pohledávky společnosti AZ PALÁC ZDAR a.s. za společností AZ SANACE a.s. na splacení emisního kursu za upsané akcie ve výši celkem 28.000.000,- Kč, slovy: dvacet osm milionů korun českých, proti pohledávce společnosti AZ SANACE a. s. za společností AZ PALÁC ZDAR a.s. ve výši 30.000.000,- Kč, slovy: třicet milionů korun českých, z titulu půjčky dle smlouvy o půjčce ze dne 15.3.2010, slovy: patnáctého března roku dva tisíce deset, a to až do výše 28.000.000,- Kč, slovy: dvacetosm mil ionů korun českých. do 17. 6. 2010 od 6. 5. 2010

10. Dohoda o započtení bude uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti AZ PALÁC ZDAR a.s. do obchodního rejstříku. Dnem započtení bude den uzavření dohody o započtení. Tímto zápočtem bude splacen celý emisní kurz ve výši 28.000.000,- Kč, slovy: dvacet osm milionů korun českých. do 17. 6. 2010 od 6. 5. 2010

11. Poukázky na akcie vydávány nebudou. do 17. 6. 2010 od 6. 5. 2010

12. Účet u banky se neuvádí vzhledem k tomu, že emisní kurs nově emitovaných akcií bude uhrazen formou vzájemného započtení pohledávek mezi společností AZ SANACE a.s. a jejím jediným akcionářem, který využívá přednostního práva na upsání nově emitovaných akcií. do 17. 6. 2010 od 6. 5. 2010

13. Představenstvo společnosti AZ PALÁC ZDAR a.s. je povinno podat do 30, slovy: třiceti, dnů od rozhodnutí jediného společníka o zvýšení základního kapitálu návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. do 17. 6. 2010 od 6. 5. 2010

14. Společnost AZ PALÁC ZDAR a.s. emitovala pouze listinné akcie nemá žádné zaknihované akcie, proto se v tomto rozhodnutí neuvádí "rozhodný den". do 17. 6. 2010 od 6. 5. 2010

1. Základní kapitál společnosti AZ PALÁC ZDAR a.s. se zvyšuje o částku 1.000.000,- Kč, slovy jeden milion korun českých, tj. z částky 3 mil Kč na částku 4 mil Kč. Upisování základního kapitálu nad částku určenou pro jeho zvýšení se nepřipouští. 2. Společnost AZ PALÁC ZDAR a.s. pro účely zvýšení základního kapitálu emituje 10 ks kmenových listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč. Emisní kurs každé akcie je 3.829.900,-Kč, slovy třimilionyosmsetdvacetdevěttisícdevětsetkorunč eských. 3. Jediný akcionář využívá svého práva k přednostnímu upsání všech nově emitovaných akcií určených v bodu 2 tohoto rozhodnutí. Všechny akcie tedy budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře společnosti a nebudou k dispozici žádné akcie b ez využití přednostního práva. Veřejná výzva k úpisu nově emitovaných akcií je vyloučena. 4. Místem pro vykonání přednostního práva k upsání všech nově emitovaných akcií je sídlo společnosti AZ PALÁC ZDAR, a.s. na adrese Ústí nad Labem, Vaňov, Pražská 53/37. 5. Lhůta pro vykonání přednostního práva k upsání všech nově emitovaných akcií jsou 2 týdny. Lhůta začne běžet dnem, kdy bude jedinému akcionáři doručena výzva k výkonu přednostního práva na upsání všech nově emitovaných akcií. Tato výzva bude zaslána jed inému akcionáři písemně a doporučeně na doručenku na adresu sídla jediného akcionáře zapsanou v obchodním rejstříku. Den doručení této výzvy jedinému akcionáři se považuje za počátek běhu dvoutýdenní lhůty pro výkon přednostního práva k upsání akcií. Příl ohou této výzvy, jako její nedílná součást, musí být návrh "Smlouvy o upsání akcií". 6. K upsání akcií dochází uzavřením smlouvy mezi společností AZ PALÁC ZDAR a.s. a jediným akcionářem této společnosti. Upisování akcií však nemůže začít dříve než bude zapsáno do obchodního rejstříku toto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu ve společnosti AZ PALÁC ZDAR a.s. 7. Na jednu dosavadní akcii připadá podíl 1/10, slovy jedna desetina na každé nově emitované akcii. 8. Připouští se započtení "pohledávky společnosti AZ PALÁC ZDAR a.s. za společností AZ SANACE a.s." na splacení emisního kursu za upsané akcie ve výši 38.299.000,-Kč slovy třicet osm milionů dvěstě devadesát devět tisíc korunčeských proti "pohledávkám spo lečnosti AZ SANACE a.s. za společností AZ PALÁC ZDAR a.s. ve výši 38.299.000,-Kč, slovy třicet osm milionů dvěstě devadesát devět tisíc korunčeských, uvedeným níže v bodu 9 tohoto rozhodnutí, a to až do výše 38.299.000,-Kč, slovy třicet osm milionů dvěstě devadesát devět tisíc korun českých. 9. Částka 38.299.000,-Kč slovy třicet osm milionů dvěstě devadesát devět tisíc korun českých, určená k započtení proti pohledávce na splacení emisního kurzu za akcie se stává z těchto pohledávek společnosti AZ SANACE a.s. proti společnosti AZ PALÁC ZDAR, a.s.: Smlouva o půjčce ze dne 3.4.2008 a) Dne 9.4.2008 připsáno na účet dlužníka 300.000,-Kč; b) Dne 6.5.2008 připsáno na účet dlužníka 350.000,-Kč; Celkem v Kč 650000,00 Úrok z prodlení dle smlouvy o půjčce z 3.4. 2008 ve výši: a) 140% diskontní sazby p.a. tj. 2,75 % z částky 300.000,-Kč od 9.4.2008 do 5.5.2008; b) 140% diskontní sazby p.a. tj. 2,75 % z částky 650.000,-Kč od 6.5.2008 do 31.12. 2009; Úrok celkem v Kč 42313,18 Kč Smlouva o půjčce ze dne 31.7.2008 Dne 6.8.2008 připsáno na účet dlužníka 1.200.000,-Kč Celkem v Kč 1200000,00 Úrok z prodlení dle smlouvy o půjčce z 31.7.2008, a to ve výši 1M Pribor + 0,95% p.a., což činí 4,8% p.a. z půjčené částky od 7.8.2008 do 31.12.2009, Celkem v Kč 80577,05. Smlouva o půjčce ze dne 1.8.2008; Dne 4.8.2008 připsáno na účet dlužníka 7.028.700,-Kč. Celkem v Kč 7028700,00. Úrok z prodlení dle smlouvy o půjčce z 1.8.2008, a to ve výši 1M Pribor + 0,95% p.a., což činí 4,8% p.a. z půjčené částky od 4.8.2008 do 31.12.2009. Celkem v Kč 474725,31. Práce a služby za období od 01 do 03 roku 2008, dle soupisu prací pořízeného Ing. Šartnerovou, přiloženého k faktuře společnosti AZ SANACE a.s. a vyúčtované fa. č. 81232, ze dne 15.9.2008, splatno dne 15.10.2008. Celkem v Kč 667892,30. Práce a služby za období od 04 do 06 roku 2008, dle soupisu prací pořízeného Ing. Šartnerovou, přiloženého k faktuře společnosti AZ SANACE a.s. a vyúčtované fa. č. 81233, ze dne 15.9.2008, splatno dne 15.10.2008. Celkem v Kč 615749,00. Smlouva o půjčce ze dne 6.10.2008; Dne 13.10.2008 připsáno na účet dlužníka 3.000.000,-Kč. Celkem v Kč 3000000,00. Úrok z prodlení dle smlouvy o půjčce z 6.10.2008, a to ve výši 1M Pribor + 0,95% p.a., což činí 4,62% p.a. z půjčené částky od 13.10.2008 do 31.12.2009. Celkem v Kč 168516,39. Smlouva o půjčce ze dne 22.10.2008 Dne 22.10.2008 připsáno na účet dlužníka 2.600.000,-Kč. Celkem v Kč 2600000,00. Úrok z prodlení dle smlouvy o půjčce z 22.10.2008, a to ve výši 1M Pribor + 0,95% p.a., což činí 4,62% p.a. z půjčené částky od 22.10.2008 do 31.12.2009. Celkem v Kč 143093,77. Smlouva o půjčce ze dne 6.11.2008; a) Dne 10.11.2008 připsáno na účet dlužníka 500.000,-Kč; b) Dne 13.11.2008 připsáno na účet dlužníka 900.000,-Kč; c) Dne 18.11.2008 připsáno na účet dlužníka 300.000,-Kč; Celkem v Kč 1700000,00. Úrok z prodlení dle smlouvy o půjčce z 6.11.2008, a to ve výši: a) 1M Pribor + 0,95% p.a., což činí 4,95% p.a. z částky 500.000,-Kč od 10.11.2008 do 12.11.2008; b) 1M Pribor + 0,95%, což činí 4,95% p.a. z částky 1.200.000,-Kč od 13.11.2008 do 17.11.2008; c) 1M Pribor + 0,95%, což činí 4,95% p.a. z částky 1.700.000,-Kč od 18.11.2008 do 31.12.2009; Celkem v Kč 95050,82. Práce a služby za období od 07 do 09 roku 2008, dle soupisu prací pořízeného Ing. Šartnerovou, přiloženého k faktuře společnosti AZ SANACE a.s. č. 81377, ze dne 15.12.2008, splatno dne 15.1.2009. Celkem v Kč 1265842,40. Smlouva o půjčce ze dne 20.12.2008 Dne 23.12.2008 připsáno na účet dlužníka 500.000,-Kč. Celkem v Kč 500000,00. Úrok z prodlení dle smlouvy o půjčce z 20.12.2008, a to ve výši 1M Pribor + 0,95% p.a., což činí 5,48% p.a. z půjčené částky od 23.12.2008 do 31.12.2009. Celkem v Kč 27849,18. Smlouva o půjčce ze dne 7.1.2009 Dne 8.1.2009 připsáno na účet dlužníka 3.000.000,-Kč Celkem v Kč 3000000,00. Úrok z prodlení dle smlouvy o půjčce z 7.1.2009, a to ve výši 1M Pribor + 1,5% p.a., což činí 5,11% p.a. z půjčené částky od 8.1.2009 do 31.12.2009. Celkem v Kč 149530,33. Smlouva o půjčce ze dne 26.1.2009 Dne 26.1.2009 připsáno 3.000.000,-Kč. Celkem v Kč 3000000,00. Úrok z prodlení dle smlouvy o půjčce z 26.1.2009, a to ve výši 1M Pribor + 1,5% p.a., což činí 5,11% p.a. z půjčené částky od 26.1.2009 do 31.12.2009. Celkem v Kč 141990,98. Smlouva o půjčce ze dne 10.4.2009 a) Dne 15.4.2009 připsáno na účet dlužníka 500.000,-Kč b) Dne 20.4.2009 připsáno na účet dlužníka 2.000.000,-Kč c) Dne 27.4.2009 připsáno na účet dlužníka 2.000.000,-Kč Celkem v Kč 4500000,00. Úrok z prodlení dle smlouvy o půjčce z 10.4.2009, a to ve výši: a) 1M Pribor + 1,5% p.a., což činí 3,77% p.a. z částky 500.000,-Kč od 15.4.2009 do 19.4.2009; b) 1M Pribor + 1,5% p.a., což činí 3,77% p.a. z částky 2 500.000,-Kč od 20.4.2009 do 26.4.2009; c) 1M Pribor + 1,5% p.a., což činí 3,77% p.a. z částky 4.500.000,-Kč od 27.4.2009 do 31.12.2009; Celkem v Kč 117014,21. Smlouva o půjčce ze dne 2.5.2009 Dne 6.5.2009 připsáno na účet dlužníka 2.000.000,-Kč. Celkem v Kč 2000000,00. Úrok z prodlení dle smlouvy o půjčce z 2.5.2009, a to ve výši 1M Pribor + 1,5% p.a., což činí 3,74% z půjčené částky od 6.5.2009 do 31.12.2009. Celkem v Kč 48844,81. Smlouva o půjčce ze dne 10.6.2009 Dne 16.6.2009 připsáno na účet dlužníka 3.000.000,-Kč. Celkem v Kč 3000000,00. Úrok z prodlení dle smlouvy o půjčce z 10.6.2009, a to ve výši 1M Pribor + 1,5% p.a., což činí 3,47% p.a. z půjčené částky od 16.6.2009 do 31.12.2009. Celkem v Kč 56316,39. Smlouva o půjčce ze dne 14.8.2009 Dne 18.8.2009 převedeno na účet dlužníka 2.000.000,-Kč. Celkem v Kč 2000000,00. Úrok z prodlení dle smlouvy o půjčce z 18.8.2009, a to ve výši 1M Pribor + 1,5 % p.a., což činí 3,35% p.a. z půjčené částky od 18.8.2009 do 31.12.2009. Celkem v Kč 24713,11. fa.č. 9315 z 30.9.2009. Celkem v Kč 280,80 Celkem v Kč 38299000,03 10. Dohoda o započtení bude uzavřena bez odkladu po uzavření smlouvy o upsání akcií a před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti AZ PALÁC ZDAR a.s. do obchodního rejstříku. Dnem započtení bude den uzavření dohody o započtení. Tím to zápočtem bude splacen celý emisní kurz ve výši 38.299.000,-Kč.slovy třicet osm milionů dvěstě devadesát devět tisíc korun českých. 11. Rozdíl mezi emisním kursem upsaných akcií a jmenovitou hodnotou upsaných akcií po započtení bude zúčtován na účet emisního ažia společnosti AZ PALÁC ZDAR a.s. 12. Poukázky na akcie vydávány nebudou. 13. Účet u banky se neuvádí vzhledem k tomu, že emisní kurs nově emitovaných akcií bude uhrazen formou vzájemného započtení pohledávek mezi společností AZ SANACE a.s. a jejím jediným akcionářem. 14. Představenstvo společnosti ZA PALÁC ZDAR a.s. je povinno podat do 30 dnů od rozhodnutí jediného společníka o zvýšení základního kapitálu návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. 15. Společnost AZ PALÁC ZDAR a.s. emitovala pouze listinné akcie, nemá žádné zaknihované akcie, proto se v tomto rozhodnutí neuvádí "rozhodný den" do 18. 3. 2010 od 17. 12. 2009

Jediný akcionář usnesením ze dne 14.5.2008 rozhodl že základní kapitál společnosti AZ PALÁC ZDAR a.s. se zvyšuje o částku 1.000.000,- Kč, slovy jeden milion korun českých. Upisování základního kapitálu nad částku určenou pro jeho zvýšení se nepřipouští. S polečnost AZ PALÁC ZDAR a.s. pro účely zvýšení základního kapitálu emituje 100 ks kmenových listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč. Emisní kurs každé akcie je 600.000,-Kč. Jediný akcionář využívá svého práva k přednostnímu upsání všech nově emitovaných akcií. Nebudou tedy k dispozici žádné akcie bez využití přednostního práva ve smyslu § 203 odst. 2, písm. d) obch. zák. Veřejná výzva k úpisu je vyloučena. Nové akcie budou upsány dle ust. § 204 odst. 5 obch. zák. písemnou smlouvou s úředně ověřenými podpisy, kterou jediný akcionář uzavře se společností. Návrh smlouvy předloží představenstvo společnosti jedinému akcionáři v termínu do 14 dnů ode dne zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta k úpi su činí 30 dnů. Připouští se započtení peněžité pohledávky společnosti AZ SANACE a.s. za společností AZ PALÁC ZDAR a.s. ve výši 51.076.680,91 Kč "proti" pohledávce společnosti AZ PALÁC ZDAR a.s. za společností AZ SANACE a.s. na splacení emisního kursu za upsané akcie ve výši 60.000.000,- Kč, a to až do výše 51.076.680,91 Kč. Částku 51.076.680,91 Kč sestává z těchto pohledávek společnosti AZ SANACE a.s.: a) faktura č. 71102, ze dne 4.6.2007: Touto fakturou společnost AZ SANACE, a.s. (jako prodávající) vyúčtovala společnosti AZ PALÁC ZDAR, a.s. (jako kupující) kupní cenu za prodej nedokončené investiční akce "Palác ZDAR Ústí nad Labem, Mírové náměstí" a to ve fázi přípravy tak, jak byla nedokončená investice popsána v kupní smlouvě ze dne 4.6.2007, v čl. II, bod 2 uvedené kupní smlouvy; Faktura byla vystavena na částku 28.005.184,85 Kč a kupující na její úhradu zaplatil částku 4.471.416,07 Kč, takže na uve denou fakturu má společnost AZ PALÁC ZDAR a.s. uhradit ještě částku 23.533.768,78 Kč. b) faktura číslo 71156, ze dne 4.6.2007: Touto fakturou společnost AZ SANACE a.s. (jako zhotovitel) vyúčtovala společnosti AZ PALÁC ZDAR, a.s. (jako objednateli) práce dle smlouvy o dílo ze dne 20.3.2006. Faktura byla vystavena na částku 31.610.639,20 Kč a kupující na její úhradu zaplatil částku 5.047.076,84 Kč, takže na uvedenou fakturu má společnost AZ PALÁC ZDAR a.s. uhradit ještě částku 26.563.562,33 Kč. c) faktura číslo 71381, ze dne 31.12.2007: Touto fakturou společnost AZ SANACE a.s. (jako zhotovitel) vyúčtovala společnosti AZ PALÁC ZDAR, a.s. (jako objednateli) dle smlouvy o dílo ze dne 20.3.2006 práce, které byly provedeny v období 10 - 12/2007. Fakt ura byla vystavena na částku 979.349,80 Kč a do dnešního dne nebyla uhrazena, a to ani z části. Dohoda o započtení bude uzavřena bez odkladu po uzavření smlouvy o upsání akcií. Dnem započtení bude den uzavření dohody o započtení. Zbylou část emisního kursu ve výši 8. 923.319,09 složí společnost AZ SANACE, a.s. na účet společnosti AZ PALÁC ZDAR, a.s. vedený u ČSOB, a.s. číslo účtu 222176204/0300, a to do jednoho roku od zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Rozdíl mezi emisním kursem upsaných akcií a jmenovitou hodnotou upsaných akcií po započtení bude zaúčtován na účet emisního ážia společnosti AZ PALÁC ZDAR, a.s. do 27. 1. 2009 od 19. 6. 2008

Kapitál

Základní kapitál

vklad 58 320 000 Kč

od 20. 5. 2014

Základní kapitál

vklad 32 000 000 Kč

do 20. 5. 2014 od 17. 6. 2010

Základní kapitál

vklad 4 000 000 Kč

do 17. 6. 2010 od 18. 3. 2010

Základní kapitál

vklad 3 000 000 Kč

do 18. 3. 2010 od 27. 1. 2009

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 27. 1. 2009 od 20. 3. 2006
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 5 732 od 20. 5. 2014
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 3 100 do 20. 5. 2014 od 17. 6. 2010
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 10 od 18. 3. 2010
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 300 do 17. 6. 2010 od 27. 1. 2009
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 200 do 27. 1. 2009 od 20. 3. 2006

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Jakub Zavoral Ph.D.

Předseda představenstva

První vztah: 4. 1. 2019

vznik členství: 12. 12. 2018

vznik funkce: 12. 12. 2018

Zlatá stezka 34, Ústí nad Labem, 403 21, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ivana Dvořáková

místopředseda představenstva

První vztah: 4. 1. 2019

vznik členství: 12. 12. 2018

vznik funkce: 12. 12. 2018

Karlovarská 568/32, Praha, 161 00, Česká republika

Barbora Zavoralová Smělíková

člen představenstva

První vztah: 4. 1. 2019

vznik členství: 12. 12. 2018

Dražického náměstí 65/10, Praha, 118 00, Česká republika

Historické vztahy

Irena Militká

Člen představenstva

První vztah: 11. 7. 2014 - Poslední vztah: 4. 1. 2019

vznik členství: 14. 5. 2012

zánik členství: 14. 5. 2016

Pincova 2981/33, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen dozorčí rady

  AZ SANACE a.s.

  Pražská 53/37, Ústí nad Labem, 400 01

Tomáš Reichelt

Předseda představenstva

První vztah: 10. 5. 2013 - Poslední vztah: 29. 12. 2016

vznik členství: 10. 4. 2013

zánik členství: 30. 11. 2016

vznik funkce: 11. 4. 2013

zánik funkce: 30. 11. 2016

Hřbitovní 1418/26, Děčín, 405 02, Česká republika

Tomáš Reichelt

Předseda představenstva

První vztah: 10. 5. 2013 - Poslední vztah: 29. 12. 2016

vznik členství: 10. 4. 2013

zánik členství: 30. 11. 2016

vznik funkce: 11. 4. 2013

zánik funkce: 30. 11. 2016

Hřbitovní 1418/26, Děčín, 405 02, Česká republika

Eliška Zavoralová

Člen představenstva

První vztah: 10. 5. 2013 - Poslední vztah: 4. 1. 2019

vznik členství: 11. 4. 2013

zánik členství: 11. 4. 2017

Hoření 2436/9, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Irena Militká

Člen představenstva

První vztah: 13. 6. 2012 - Poslední vztah: 11. 7. 2014

vznik členství: 14. 5. 2012

Pincova 2981/33, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen dozorčí rady

  AZ SANACE a.s.

  Pražská 53/37, Ústí nad Labem, 400 01

Ing. Eva Šartnerová

Člen představenstva

První vztah: 16. 1. 2012 - Poslední vztah: 10. 5. 2013

vznik členství: 11. 5. 2011

zánik členství: 10. 4. 2013

Nová 1395/14, Ústí nad Labem, 400 03, Česká republika

Ing. Jakub Zavoral Ph.D.

Předseda představenstva

První vztah: 16. 1. 2012 - Poslední vztah: 10. 5. 2013

vznik členství: 11. 5. 2011

zánik členství: 10. 4. 2013

vznik funkce: 11. 5. 2011

zánik funkce: 10. 4. 2013

Zlatá stezka 34, Ústí nad Labem, 403 21, Česká republika

Ing. Martin Ohňaník

Člen představenstva

První vztah: 2. 3. 2011 - Poslední vztah: 13. 6. 2012

vznik členství: 24. 1. 2011

zánik členství: 2. 8. 2011

SNP 2381/20, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Ing. Jakub Zavoral Ph.D.

Předseda představenstva

První vztah: 6. 1. 2010 - Poslední vztah: 16. 1. 2012

vznik členství: 20. 3. 2006

zánik členství: 11. 5. 2011

vznik funkce: 20. 3. 2006

zánik funkce: 11. 5. 2011

Zlatá stezka 34, Ústí nad Labem, 403 21, Česká republika

Zdeněk Pejša

Člen představenstva

První vztah: 6. 1. 2010 - Poslední vztah: 2. 3. 2011

vznik členství: 20. 3. 2006

zánik členství: 24. 1. 2011

Rudé Armády 101, Dolní Zálezly, 403 01, Česká republika

Ing. Jakub Zavoral Ph.D.

Předseda představenstva

První vztah: 20. 3. 2006 - Poslední vztah: 6. 1. 2010

vznik členství: 20. 3. 2006

vznik funkce: 20. 3. 2006

Hoření 2436/9, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Ing. Eva Šartnerová

Člen představenstva

První vztah: 20. 3. 2006 - Poslední vztah: 16. 1. 2012

vznik členství: 20. 3. 2006

zánik členství: 11. 5. 2011

Nová 1395/14, Ústí nad Labem, 400 03, Česká republika

Zdeněk Pejša

Člen představenstva

První vztah: 20. 3. 2006 - Poslední vztah: 6. 1. 2010

vznik členství: 20. 3. 2006

Pasteurova 1765/16, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Za představenstvo jsou oprávněni jednat a podepisovat vždy dva členové představenstva.

od 11. 7. 2014

Za představenstvo jsou oprávněni jednat a podepisovat: a) společně všichni členové představenstva, b) společně předseda představenstva a další jeden člen představenstva, c) společně dva členové představenstva, d) jeden člen představenstva, který byl k samostatnému jednání písemně zmocněn ostatními členy představenstva.

do 11. 7. 2014 od 20. 3. 2006

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Eliška Zavoralová

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 1. 2019

vznik členství: 12. 12. 2018

Hoření 2436/9, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Ing. Lukáš Avenarius

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 4. 1. 2019

vznik členství: 12. 12. 2018

vznik funkce: 12. 12. 2018

Nad Potoky 226, Ústí nad Labem, 403 40, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen dozorčí rady

  AZ SANACE a.s.

  Pražská 53/37, Ústí nad Labem, 400 01

JUDr. Václav Smělík

Předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 1. 2019

vznik členství: 12. 12. 2018

vznik funkce: 12. 12. 2018

Třebízského 1103/10, Ústí nad Labem, 400 03, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Zdeněk Avenarius

Člen dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2014 - Poslední vztah: 4. 1. 2019

vznik členství: 11. 5. 2011

zánik členství: 11. 5. 2016

Dvořákova 2128/7, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Lukáš Svoboda

Člen dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2014 - Poslední vztah: 31. 12. 2016

vznik členství: 17. 6. 2014

zánik členství: 31. 12. 2016

Komenského 266, Roudnice nad Labem, 413 01, Česká republika

Lukáš Svoboda

Člen dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2014 - Poslední vztah: 31. 12. 2016

vznik členství: 17. 6. 2014

zánik členství: 31. 12. 2016

Komenského 266, Roudnice nad Labem, 413 01, Česká republika

Jiří Zavoral

Předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2014 - Poslední vztah: 10. 5. 2016

vznik členství: 11. 5. 2011

zánik členství: 27. 4. 2016

vznik funkce: 11. 5. 2011

zánik funkce: 27. 4. 2016

Svatojiřská 1325/18, Ústí nad Labem, 400 03, Česká republika

Petr Vacek

Člen dozorčí rady

První vztah: 10. 5. 2013 - Poslední vztah: 11. 7. 2014

vznik členství: 10. 4. 2013

zánik členství: 20. 2. 2014

Na Kopečku 3551/25, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Ing. Jiří Zavoral CSc.

Předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 1. 2012 - Poslední vztah: 11. 7. 2014

vznik členství: 11. 5. 2011

vznik funkce: 11. 5. 2011

Svatojiřská 1325/8, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Ing. Zdeněk Avenarius

Člen dozorčí rady

První vztah: 16. 1. 2012 - Poslední vztah: 11. 7. 2014

vznik členství: 11. 5. 2011

Dvořákova 2128/7, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Eliška Zavoralová

Člen dozorčí rady

První vztah: 6. 1. 2010 - Poslední vztah: 10. 5. 2013

vznik členství: 25. 6. 2009

zánik členství: 10. 4. 2013

Hoření 2436/9, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Ing. Zdeněk Avenarius

Člen dozorčí rady

První vztah: 20. 3. 2006 - Poslední vztah: 16. 1. 2012

vznik členství: 20. 3. 2006

zánik členství: 11. 5. 2011

Dvořákova 2128/7, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Ing. Jiří Zavoral CSc.

Předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 3. 2006 - Poslední vztah: 16. 1. 2012

vznik členství: 20. 3. 2006

zánik členství: 11. 5. 2011

vznik funkce: 20. 3. 2006

zánik funkce: 11. 5. 2011

Svatojiřská 1325/8, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Ing. Dagmar Wágnerová

Člen dozorčí rady

První vztah: 20. 3. 2006 - Poslední vztah: 6. 1. 2010

vznik členství: 20. 3. 2006

zánik členství: 23. 8. 2007

Vrchlického 15, Lovosice, 410 02, Česká republika

Další vztahy firmy AZ PALÁC ZDAR a.s.

AZ ZDAR INVEST a.s.

První vztah: 26. 11. 2014

Pražská 53/37, Ústí nad Labem, 400 01

Další 2 vztahy k tomuto subjektu

 • Lukáš Avenarius

  Člen správní rady

  Nad Potoky 226, Ústí nad Labem, 403 40, Česká republika

 • Jakub Zavoral

  Předseda správní rady

  Zlatá stezka 34, Ústí nad Labem, 403 21, Česká republika

AZ SANACE a.s.

První vztah: 20. 3. 2006 - Poslední vztah: 26. 11. 2014

Pražská 53/37, Ústí nad Labem, 400 01

Akcionáři

AZ ZDAR INVEST a.s., IČ: 03475654

Pražská 53/37, Česká republika, Ústí nad Labem, 400 01

od 26. 11. 2014

AZ SANACE a.s., IČ: 25033514

Pražská, Česká republika, Ústí nad Labem, 400 01

do 26. 11. 2014 od 20. 3. 2006

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 20. 3. 2006

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 20. 3. 2006

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).