Hlavní navigace

Benefita, a.s.

Firma Benefita, a.s., akciová společnost, vznikla dne 03. 3. 2005. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 9832, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 12 665 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

27225038

Sídlo:

Pobřežní 665/21, Praha, 186 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

3. 3. 2005

DIČ:

Skupinove_DP

E-mail:

info@benefita.cz

Popis

Poradenská společnost:
- komplexní řešení životních potřeb v oblasti pojištění majetku a osob, financování bydlení, spoření a investování.

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Pomocné finanční instituce pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
63 Informační činnosti
6492 Ostatní poskytování úvěrů
662 Pomocné činnosti související s pojišťovnictvím a penzijním financováním
66220 Činnosti zástupců pojišťovny a makléřů
702 Poradenství v oblasti řízení
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 9832, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Benefita, a.s. od 17. 6. 2015

Obchodní firma

Benefita, a.s. do 17. 6. 2015 od 6. 6. 2015

Obchodní firma

Benefita, a.s. do 6. 6. 2015 od 3. 3. 2005

Právní forma

Akciová společnost od 3. 3. 2005

adresa

Pobřežní 665/21, Karlín, 186 00 Praha 8 od 17. 6. 2015

adresa

Pobřežní 665/21
Praha 18600 od 8. 1. 2015

adresa

Templová 747/5
Praha 1 11000 do 15. 1. 2015 od 27. 3. 2013

adresa

Templová 747/5
Praha 1 11000 do 8. 1. 2015 od 27. 3. 2013

adresa

U Nákladového nádraží
Praha 3 13000 do 27. 3. 2013 od 19. 4. 2005

adresa

U Nákladového nádraží č.p. 3265/10
Praha 3 13000 do 27. 3. 2013 od 19. 4. 2005

adresa

U Nákladového nádraží č.p. 3265/10
Praha 3 13000 do 27. 3. 2013 od 19. 4. 2005

adresa

Opletalova
Praha 1 11000 do 19. 4. 2005 od 3. 3. 2005

adresa

Opletalova 1626/36
Praha 1 11000 do 19. 4. 2005 od 3. 3. 2005

adresa

Opletalova 1626/36
Praha 1 11000 do 19. 4. 2005 od 3. 3. 2005

Předmět podnikání

poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru do 8. 1. 2015 od 1. 6. 2011

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 21. 7. 2009

zprostředkovatelská činnost dle zák. č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí od 19. 4. 2005

činnost investičního zprostředkovatele, dle zák. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu do 8. 1. 2015 od 19. 4. 2005

zprostředkování obchodu a služeb do 21. 7. 2009 od 3. 3. 2005

zpracování dat, služby databank, správa sítí do 21. 7. 2009 od 3. 3. 2005

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 21. 7. 2009 od 3. 3. 2005

pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti do 21. 7. 2009 od 3. 3. 2005

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 3 od 10. 7. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 10. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 23. 6. 2017 od 10. 7. 2014

Rozhodnutí představenstva společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, jednající Ing. Martinem Divišem, MBA, předsedou představenstva a Mag. Gerhardem Lahnerem, členem představenstva, jako jediného akcionáře, při výkonu působnosti mi mořádné valné hromady společnosti Benefita, a.s. rozhodlo dne 30. 11. 2011 o: a) O snížení základního kapitálu společnosti Benefita, a.s. dle § 216a odst. 1, písm. a) obchodního zákoníku za účelem úhrady ztráty. b) Rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti Benefita, a.s. ve výši 17 000 000,- Kč se snižuje o částku 4 335 000,- Kč na novou výši 12 665 000,- Kč. c) Důvod snížení základního kapitálu: Snížení základního kapitálu se provádí za účelem úhrady neuhrazené ztráty minulých let společnosti Benefita, a.s. vykázané k 21.11.2011 na účtu ,,Neuhrazené ztráty minulých let? v celkové výši 4 341 935,- Kč. Zbylá zt ráta ve výši rozdílu mezi celkovou výši ztráty a celkovým rozsahem snížení základního kapitálu společnosti Benefita, a.s. ve výši 6 935,- Kč zůstane neuhrazená na účtu neuhrazené ztráty minulých let. d) Vzhledem k důvodu snížení základního kapitálu nebude částka odpovídající snížení základního kapitálu vyplacena jedinému akcionáři společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group a snížení základního kapitálu se projeví odpovídajícím zp ůsobem toliko změnami údajů v účetnictví společnosti Benefita, a.s. e) Způsob snížení základního kapitálu: Způsob snížení základního kapitálu bude určen, ve smyslu ustanovení § 213a obchodního zákoníku, jako snížení jmenovité hodnoty akcií společnosti Benefita, a.s. tak, že počet akcií zůstává nezměněn, tedy 1 700 kusů. S nížení jmenovité hodnoty listinných akcií se provede výměnou dosavadních akcií společnosti Benefita, a.s. o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 10 000,- Kč za akcie o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 7 450,- Kč. f) Lhůta k předložení listinných akcií: Lhůta k předložení akcií za účelem jejich výměny za akcie o nižší jmenovité hodnotě bude činit 45 dnů ode dne zveřejnění výzvy představenstva společnosti Benefita, a.s., kterou je představenstvo společnosti Benefit a, a.s. povinno zveřejnit ve lhůtě 30 dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo uplatní postup podle § 214 obchodního zákoníku. do 10. 7. 2014 od 12. 12. 2011

1. Jediný akcionář rozhodl o zvýšení dosavadního základního kapitálu ve výši 2.000.000,- Kč dvamilionykorunčeských) o částku 15.000.000,- Kč (patnáctmiliónůkorunčeských) na částku 17.000.000,- Kč (sedmnáctmiliónůkorunčeských), a to peněžitým vkladem s ups áním nových akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je posílení finanční situace a eko nomické stability společnosti Benefita, a.s. a započtení pohledávky, kterou má společnost Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČ: 471 16 617, se sídlem Templová 747, 110 01 Praha 1, ve výši 15 000 000,- Kč (slovy patnáct miliónů korun če ských) za společností Benefita, a.s. Navrhovaný počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: Počet upsaných akcií - 1 500, druh akcií ? kmenové, forma akcií - na majitele, podoba akcií listinné, jmenovitá hodnota jedné akcie -10.000,- Kč (desettisíckorunčeských), emisní kurz jedné akcie - 10.000,- Kč (desettisíckorunčeských). Emisní kurz bude splacen výhradně započtením, a to níže uvedenou peněžitou pohledávkou upisujícího jediného akcionáře společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., V ienna Insurance Group, vůči společnosti proti pohledávce společnosti Benefita, a.s. na splacení emisního kurzu akcií. Lhůta pro upsání nových akcií: Lhůta pro upsání nových akcií, tedy pro uzavření smlouvy o upsání nových akcií mezi společností Benefita, a.s. a jediným akcionářem, činí 2 (dva) týdny od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, přičemž návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií jediným akcionářem mů že být doručen před zápisemtohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Společnost doručí určenému akcionáři písemný návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne právní moci usnesení o zapsání záměru zvýš it základní kapitál společnosti Benefita, a.s. do obchodního rejstříku, a to osobním předáním určenému jedinému akcionáři oproti podpisu. V návrhu smlouvy zároveň uvede, že den doručení tohoto návrhu určenému zájemci se považuje za den počátku běhu lhůty pro upsání akcií. Místem upisování nových akcií, tedy pro uzavření smlouvy o upsání nových akcií mezi společností Benefita, a.s. a určeným jediným akcionářem, je sídlo společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, 110 01 Praha 1, Templ ová 747/5, v 5. patře.2. Specifikace pohledávky, která má být započtena: Připouští se započtení pohledávky, kterou má společnost Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, identifikační číslo 471 16 617, se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, ve výši 15.000.000,- Kč (patnáctmiliónůkorunčeských) za společností Benefita, a.s. vůči pohledávce společnosti Benefita, a.s. na splacení emisního kurzu upsaných akcií, které upíše jediný akcionář. Peněžitá pohledávka upisujícího jediného akcionáře s polečnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, vůči společnosti Benefita, a.s., kterou lze započíst proti pohledávce na splacení emisního kurzu akcií, vznikla jako nárok na zaplacení 3 (tří) smluv o půjčce a to: smlouva o půjčce ze dne 5 . 4. 2006, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15. 2. 2010, smlouva o půjčce ze dne 4. 4. 2005, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 5. 4. 2006, Dodatku č. 2 ze dne 10. 12. 2009 a Dodatku č. 3 ze dne 15. 2. 2010, smlouva o půjčce ze dne 23. 8. 2005, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 5. 4. 2006, Dodatku č. 2 ze dne 10. 12. 2009 a Dodatku č. 3 ze dne 15. 2. 2010. Důvodem započtení je snížení závazků společnosti. Předmětné pohledávky se staly splatné dne 28. 2. 2010. Celková výše pohledávek, určených k započtení, činí 15.000.00 0,-- Kč (patnáctmiliónůkorun-českých) - jistina z těchto půjček. Auditor společnosti Benefita, a.s., společnost PRIMASKA AUDIT, a.s., se sídlem Praha 10, Nad Primaskou 27, PSČ 100 00, vydal dne 16.3.2010 potvrzení o existenci a výši pohledávky. Společnost Benefita, a.s. a jediný akcionář společnost Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, jsou povinni uzavřít smlouvu o započtení pohledávky, shora uvedené, zároveň s uzavřením smlouvy o upsání akcií. do 15. 4. 2010 od 6. 4. 2010

Kapitál

Základní kapitál

vklad 12 665 000 Kč

od 12. 12. 2011

Základní kapitál

vklad 17 000 000 Kč

do 12. 12. 2011 od 15. 4. 2010

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 15. 4. 2010 od 3. 3. 2005
Akcie na jméno, hodnota: 7 450 Kč, počet: 1 700 od 12. 12. 2011
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 1 700 do 12. 12. 2011 od 15. 4. 2010
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 200 do 15. 4. 2010 od 3. 3. 2005

Dozorčí rada

9 fyzických osob

Ing. Jiří Cita MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 7. 2018

vznik členství: 15. 6. 2016

Na Hledíku 269, Staré Hradiště, 533 52, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jiří Cita MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 2. 2018

vznik členství: 15. 6. 2016

Bratranců Veverkových 355, Pardubice, 530 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Luděk Marek

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 6. 2017

vznik členství: 27. 6. 2017

Počernická 3226/2g, Praha, 100 00, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

Ing. Richard Procházka

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 6. 2017

vznik členství: 1. 6. 2017

Štěpařská 893/15, Praha, 152 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Michal Němec

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 7. 2016

vznik členství: 24. 2. 2016

vznik funkce: 21. 6. 2016

Lidická 780, Kralupy nad Vltavou, 278 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Jiří Cita MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 7. 2016

vznik členství: 15. 6. 2016

Prokopa Holého 635, Pardubice, 533 51, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Michal Němec

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 3. 2016

vznik členství: 24. 2. 2016

Lidická 780, Kralupy nad Vltavou, 278 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Radek Burian

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 7. 2014

vznik funkce: 1. 7. 2014

Vřesinská 593/40, Plzeň, 326 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

  • jednatel

    RM Risk s.r.o.

    Mikulášské náměstí 440/8, Plzeň Východní Předměstí (Plzeň 2-Slovany), 326 00

Ing. Luděk Marek

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 11. 2013

vznik členství: 27. 6. 2012

Počernická 3226/2g, Praha, 100 00, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Jiří Cita MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 2. 2018 - Poslední vztah: 27. 7. 2018

vznik členství: 15. 6. 2016

Bratranců Veverkových 355, Pardubice, 530 02, Česká republika

Ing. Richard Procházka

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 6. 2017 - Poslední vztah: 1. 2. 2018

vznik členství: 1. 6. 2017

zánik členství: 10. 1. 2018

Štěpařská 893/15, Praha, 152 00, Česká republika

Ing. Jiří Cita MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 7. 2016 - Poslední vztah: 23. 2. 2018

vznik členství: 15. 6. 2016

Prokopa Holého 635, Pardubice, 533 51, Česká republika

Ing. Michal Němec

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 3. 2016 - Poslední vztah: 20. 7. 2016

vznik členství: 24. 2. 2016

Lidická 780, Kralupy nad Vltavou, 278 01, Česká republika

Ing. Václav Runštuk

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 6. 2015 - Poslední vztah: 30. 3. 2016

vznik členství: 23. 4. 2015

zánik členství: 9. 2. 2016

Společná 2211/2, Praha, 182 00, Česká republika

Ing. Václav Runštuk

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 6. 2015 - Poslední vztah: 12. 6. 2015

vznik členství: 23. 4. 2015

Společná 2211/2, Praha 8, 182 00, Česká republika

Ing. Radek Burian

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 7. 2014 - Poslední vztah: 20. 7. 2016

zánik členství: 31. 3. 2016

vznik funkce: 1. 7. 2014

zánik funkce: 31. 3. 2016

Vřesinská 593/40, Plzeň, 326 00, Česká republika

Ing. Richard Procházka

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 7. 2014 - Poslední vztah: 6. 6. 2015

vznik členství: 1. 7. 2014

zánik členství: 22. 4. 2015

vznik funkce: 1. 7. 2014

Štěpařská 893/15, Praha 5, 152 00, Česká republika

Ing. Luděk Marek

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 11. 2013 - Poslední vztah: 23. 6. 2017

vznik členství: 27. 6. 2012

zánik členství: 26. 6. 2017

Počernická 3226/2g, Praha, 100 00, Česká republika

Ing. Richard Procházka

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 6. 2013 - Poslední vztah: 10. 7. 2014

vznik členství: 1. 7. 2009

zánik členství: 30. 6. 2014

vznik funkce: 1. 7. 2009

zánik funkce: 30. 6. 2014

Štěpařská 893/15, Praha 5, 152 00, Česká republika

Radek Burian

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 6. 2013 - Poslední vztah: 10. 7. 2014

vznik členství: 16. 5. 2013

zánik funkce: 30. 6. 2014

Vřesinská 593/40, Plzeň, 326 00, Česká republika

Ing. Luděk Marek

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 7. 2012 - Poslední vztah: 29. 11. 2013

vznik členství: 27. 6. 2012

Počernická 3226/2g, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. Michal Jílek

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 6. 2011 - Poslední vztah: 3. 6. 2013

vznik členství: 20. 4. 2011

zánik členství: 15. 5. 2013

Kpt. Stránského 1000/7, Praha 9, 198 00, Česká republika

Ing. Milan Houžvic

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 12. 2010 - Poslední vztah: 12. 12. 2011

vznik členství: 1. 11. 2010

zánik členství: 31. 8. 2011

Studentská 2486, Mělník, 276 01, Česká republika

Ing. Richard Procházka

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 7. 2009 - Poslední vztah: 3. 6. 2013

vznik členství: 1. 7. 2009

zánik členství: 30. 6. 2014

vznik funkce: 1. 7. 2009

zánik funkce: 30. 6. 2014

Laštůvkova 714/12, Brno-Bystrc, 635 00, Česká republika

Jiří Filla

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 7. 2009 - Poslední vztah: 29. 12. 2010

vznik členství: 1. 7. 2009

zánik členství: 30. 9. 2010

Jaromíra Vejvody 1436, Praha 5, 156 00, Česká republika

Ing. Michal Jílek

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2006 - Poslední vztah: 1. 6. 2011

vznik členství: 3. 3. 2006

zánik členství: 2. 3. 2011

Kpt. Stránského 1000/7, Praha 9, 198 00, Česká republika

Ing. Ivana Štíchová

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 5. 2006 - Poslední vztah: 21. 7. 2009

vznik členství: 3. 3. 2006

zánik členství: 30. 6. 2009

vznik funkce: 3. 3. 2006

zánik funkce: 30. 6. 2009

Na Maninách 880/10, Praha 7, 170 00, Česká republika

Michal Novotný

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 5. 2006 - Poslední vztah: 21. 7. 2009

vznik členství: 3. 3. 2006

zánik členství: 30. 6. 2009

Mnichovická 720/2, Praha 4, 149 00, Česká republika

Ing. Michal Jílek

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 5. 2006 - Poslední vztah: 1. 7. 2006

vznik členství: 2. 3. 2006

Kpt. Stránského 1000/7, Praha 9, 198 00, Česká republika

Ing. Michal Jílek

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 3. 2005 - Poslední vztah: 15. 5. 2006

vznik členství: 3. 3. 2005

zánik členství: 2. 3. 2006

Kpt. Stránského 1000/7, Praha 9, 198 00, Česká republika

Ing. Ivana Štíchová

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 3. 2005 - Poslední vztah: 15. 5. 2006

vznik členství: 3. 3. 2005

zánik členství: 2. 3. 2006

vznik funkce: 3. 3. 2005

zánik funkce: 2. 3. 2006

Na Maninách 880/10, Praha 7, 170 00, Česká republika

Michal Novotný

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 3. 2005 - Poslední vztah: 15. 5. 2006

vznik členství: 3. 3. 2005

zánik členství: 2. 3. 2006

Mnichovická 720/2, Praha 4, 149 00, Česká republika

Statutární orgán

6 fyzických osob

Ing. Aleš Zethner MBA

předseda představenstva

První vztah: 13. 12. 2017

vznik členství: 1. 7. 2014

vznik funkce: 1. 7. 2016

V tůních 1356/13, Praha, 120 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Aleš Zethner MBA

předseda představenstva

První vztah: 20. 7. 2016

vznik členství: 1. 7. 2014

vznik funkce: 1. 7. 2016

Strančice 33, 251 63, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Michal Velíšek

člen představenstva

První vztah: 20. 7. 2016

vznik členství: 1. 7. 2016

Platanová 187, Sulice, 251 68, Česká republika

Ing. Aleš Zethner MBA

člen představenstva

První vztah: 10. 7. 2014

vznik členství: 1. 7. 2014

vznik funkce: 1. 7. 2014

Strančice 33, 251 63, Česká republika

Další vztah k této osobě

JUDr. Eva Volfová

předseda představenstva

První vztah: 10. 7. 2014

vznik členství: 1. 7. 2014

vznik funkce: 1. 7. 2014

Přístavní 1109/36, Praha, 170 00, Česká republika

Ing. Michal Novotný

člen představenstva

První vztah: 10. 7. 2014

vznik členství: 1. 7. 2014

vznik funkce: 1. 7. 2014

Mnichovická 720/2, Praha, 149 00, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Aleš Zethner MBA

předseda představenstva

První vztah: 20. 7. 2016 - Poslední vztah: 13. 12. 2017

vznik členství: 1. 7. 2014

vznik funkce: 1. 7. 2016

Strančice 33, 251 63, Česká republika

JUDr. Eva Volfová

předseda představenstva

První vztah: 10. 7. 2014 - Poslední vztah: 20. 7. 2016

vznik členství: 1. 7. 2014

zánik členství: 30. 6. 2016

vznik funkce: 1. 7. 2014

zánik funkce: 30. 6. 2016

Přístavní 1109/36, Praha, 170 00, Česká republika

Ing. Aleš Zethner MBA

člen představenstva

První vztah: 10. 7. 2014 - Poslední vztah: 20. 7. 2016

vznik členství: 1. 7. 2014

vznik funkce: 1. 7. 2014

zánik funkce: 30. 6. 2016

Strančice 33, 251 63, Česká republika

Ing. Ondřej Witowski

předseda představenstva

První vztah: 1. 6. 2011 - Poslední vztah: 10. 7. 2014

vznik členství: 1. 11. 2010

zánik členství: 30. 6. 2014

vznik funkce: 1. 11. 2010

zánik funkce: 30. 6. 2014

Březiněveská 1852/3, Praha 8, 182 00, Česká republika

Ing. Ondřej Witowski

předseda představenstva

První vztah: 29. 12. 2010 - Poslední vztah: 1. 6. 2011

vznik členství: 1. 11. 2010

vznik funkce: 1. 11. 2010

Dany Medřické 604/5, Praha 9, 190 15, Česká republika

Zdeněk Šoufek

člen představenstva

První vztah: 12. 10. 2010 - Poslední vztah: 10. 7. 2014

vznik členství: 1. 10. 2010

zánik členství: 30. 6. 2014

zánik funkce: 30. 6. 2014

Kollárova 570, Krupka, 417 42, Česká republika

Ing. Michal Šrubař

předseda představenstva

První vztah: 12. 3. 2010 - Poslední vztah: 29. 12. 2010

vznik členství: 1. 1. 2010

zánik členství: 31. 10. 2010

vznik funkce: 4. 3. 2010

zánik funkce: 31. 10. 2010

Zlonínská 573, Líbeznice, 250 65, Česká republika

Ing. Miriam Hanáková

člen představenstva

První vztah: 12. 3. 2010 - Poslední vztah: 10. 7. 2014

vznik členství: 4. 3. 2010

zánik členství: 30. 6. 2014

zánik funkce: 30. 6. 2014

Havlíčkova 297/7, Šestajovice, 250 92, Česká republika

Ing. Michal Šrubař

člen představenstva

První vztah: 6. 1. 2010 - Poslední vztah: 12. 3. 2010

vznik členství: 1. 1. 2010

Zlonínská 573, Líbeznice, 250 65, Česká republika

Ing. Miriam Hanáková

předseda představenstva

První vztah: 14. 10. 2009 - Poslední vztah: 12. 3. 2010

vznik členství: 3. 3. 2005

zánik členství: 3. 3. 2010

vznik funkce: 22. 9. 2009

zánik funkce: 3. 3. 2010

Havlíčkova 297/7, Šestajovice, 250 92, Česká republika

Ing. Petr Svoboda

člen představenstva

První vztah: 14. 10. 2009 - Poslední vztah: 1. 7. 2010

vznik členství: 22. 9. 2009

zánik členství: 14. 6. 2010

Hořelické náměstí 1220, Rudná, 252 19, Česká republika

Pavel Herma

člen představenstva

První vztah: 14. 10. 2009 - Poslední vztah: 6. 1. 2010

vznik členství: 22. 9. 2009

zánik členství: 31. 12. 2009

Sudoměřská 1412/4, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Miriam Hanáková

člen představenstva

První vztah: 21. 7. 2009 - Poslední vztah: 14. 10. 2009

vznik členství: 3. 3. 2005

vznik funkce: 3. 3. 2005

Havlíčkova 297/7, Šestajovice, 250 92, Česká republika

Ing. Miriam Hanáková

člen představenstva

První vztah: 3. 3. 2005 - Poslední vztah: 21. 7. 2009

vznik členství: 3. 3. 2005

vznik funkce: 3. 3. 2005

Bryksova 952/11, Praha 9, 198 00, Česká republika

Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně.

od 10. 7. 2014

Jménem společnosti jedná představenstvo a to tak, že navenek za něj jednají jménem společnosti dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že dva členové představenstva připojí společně své podpisy k nadepsanému nebo vytiš těné firmě společnosti.

do 10. 7. 2014 od 15. 4. 2010

Jménem společnosti jedná představenstvo a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že člen představenstva připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti.

do 15. 4. 2010 od 3. 3. 2005

Další vztahy firmy Benefita, a.s.

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

První vztah: 27. 3. 2013

Pobřežní 665/21, Praha, 186 00

Dalších 31 vztahů k tomuto subjektu

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

První vztah: 15. 4. 2010 - Poslední vztah: 27. 3. 2013

Pobřežní 665/21, Praha, 186 00

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

První vztah: 3. 3. 2005 - Poslední vztah: 15. 4. 2010

Pobřežní 665/21, Praha, 186 00

Akcionáři

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČ: 47116617

Pobřežní 665/21, Česká republika, Praha 8, 186 00

od 27. 3. 2013

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČ: 47116617

Templová, Česká republika, Praha 1, 110 01

do 27. 3. 2013 od 15. 4. 2010

Kooperativa, pojišťovna, a.s., IČ: 47116617

Templová, Česká republika, Praha 1, 110 01

do 15. 4. 2010 od 3. 3. 2005

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 3. 3. 2005

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 3. 3. 2005

Insolvenční rejstřík

Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.