Hlavní navigace

Bohemians Praha 1905, a.s.

Firma Bohemians Praha 1905, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 9881, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 33 080 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

27232140

Sídlo:

Vršovická 1489/31, Praha, 100 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

31. 3. 2005

DIČ:

CZ27232140

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 10 - 19 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

4778 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
581 Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
931 Sportovní činnosti
93120 Činnosti sportovních klubů
96040 Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 9881, Městský soud v Praze

Obchodní firma

AFK Vršovice, a.s. od 31. 3. 2005

Obchodní firma

Bohemians Praha 1905, a.s. od 28. 12. 2012

Obchodní firma

Bohemians 1905, a.s. do 28. 12. 2012 od 8. 6. 2005

Právní forma

Akciová společnost od 31. 3. 2005

adresa

Vršovická 1489/31
Praha 10 10000 od 16. 5. 2007

adresa

Koněvova 2660/141
Praha 3 13083 do 16. 5. 2007 od 31. 3. 2005

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 20. 8. 2010

Předmět činnosti

specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím do 20. 8. 2010 od 20. 3. 2006

vydavatelské a nakladatelské činnosti do 20. 8. 2010 od 9. 8. 2005

organizování sportovních soutěží do 20. 8. 2010 od 9. 8. 2005

provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici do 20. 8. 2010 od 9. 8. 2005

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 31. 3. 2005

Ostatní skutečnosti

1. Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku ve výši 14,000.000,- Kč (slovy: čtrnáct milionů korun českých) z částky ve výši 19,080.000,- Kč (slovy: devatenáct milionů osmdesát tisíc korun českých) na částku ve výši 33,080. 000,- Kč (slovy: třicet tři milionů osmdesát tisíc korun českých) upsáním nových akcií peněžitými vklady. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem: a) 1328 (slovy: jeden tisíc tři sta dvacet osm) kusů kmenových akcií na jméno, vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každá. b) 718 (slovy: sedm set osmnáct) kusů kmenových akcií na jméno, vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každá. c) 200 (slovy: dvěstě) kusů kmenových akcií na jméno, vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10,- Kč (slovy: deset korun českých) každá Všechny nové akcie budou upsány předem určenými zájemci v souladu s ust. § 204 odst. 5) obchodního zákoníku ve Smlouvě o upsání akcií, která nahradí listinu upisovatelů. Předem určenými zájemci jsou: a) společnost CIFI FOOTBALL, S.A., se sídlem 5, Rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg Identification Number: B 133102 (dále jen "Zájemce 1"), která upíše 710 kusů akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, 67 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč a 30 kus ů akcií o jmenovité hodnotě 10,- Kč b) pan Mgr. Jiří Dientsbier, nar. 27.5.1969, bytem Praha 2, U Zvonařky 2536/1e, PSČ 120 00 (dále jen "Zájemce 2"), který upíše 300 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, a 2 kusy akcií o jmenovité hodnotě 10,- Kč c) pan Ing. Emil Buřič, bytem Praha 4, Na Líše 1231/11, PSČ 141 00, (dále jen "Zájemce 3"), který upíše 33 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, a 32 kusů akcií o jmenovité hodnotě 10,- Kč d) společnost CU Bohemians Praha, občanské sdružení, se sídlem Praha 10, Vršovická 31, PSČ 101 00, IČ 708 04 222 (dále jen "Zájemce 4"), která upíše 350 kusů akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, 6 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, a 30 kusů akc ií o jmenovité hodnotě 10,- Kč e) Družstvo fanoušků Bohemians, se sídlem Praha 2, U Zvonařky 2536/1E, PSČ 120 00, IČ 272 37 435 (dále jen "Zájemce 5"), které upíše 143 kusů akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, 3 kusy akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč a 32 kusů akcií o jmenovité ho dnotě 10,- Kč f) pan JUDr. Pavel Fráňa, bytem Praha 1, Jakubská 670/14, PSČ 110 00 (dále jen "Zájemce 6"), který upíše 300 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, a 2kusy akcií o jmenovité hodnotě 10,- Kč g) pan Ing. Dariusz Jakubowicz, bytem Praha 10, Uhříněves, Křemenná 1233, (dále jen "Zájemce 7"), který upíše 125 kusů akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, 9 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč a 72 kusů akcií o jmenovité hodnotě 10,- Kč Smlouvy o upsání akcií budou uzavřeny v sídle Advokátní kanceláře LEUCHTER & LEUCHTEROVÁ, s.r.o., a to ve lhůtě dvou týdnů. Představenstvo Společnosti oznamuje přítomným Zájemcům a zavazuje se Zájemcům nepřítomným oznámit písemně na adresy uvedené v sezna mu akcionářů, že prvním dnem lhůty je den 30.5.2011, přičemž valná hromada pověřuje představenstvo tím, aby návrh na zápis rozhodnutí této valné hromady o zvýšení základního kapitálu podalo u příslušného soudu nejpozději dne 27.5.2011. Návrh Smlouvy o upsání akcií bude Zájemcům doručen osobně, a to nejpozději dne 2.5.2011. V případě, že by došlo z jakéhokoliv důvodu ke změně počátku běhu této lhůty, bude Zájemcům oznámena změna počátku běhu této lhůty představenstvem, a to osobně nebo poštou na adresu, uvedenou v seznamu akcionářů. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena s rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nových akcií činí: a) 10.000 (slovy: deset tisíc korun českých) za jednu kmenovou akcii v listinné podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) b) 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za jednu kmenovou akcii v listinné podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) c) 10,- Kč (slovy: deset korun českých) za jednu kmenovou akcii v listinné podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě akcie 10,- Kč (slovy: deset korun českých) Valná hromada vyslovila svůj souhlas s možností, aby proti pohledávkám na splacení emisního kurzu, které bude mít Společnost za Zájemci 1, 2, 4, 5, a 7, byly započteny části pohledávek nebo celé pohledávky, které mají níže uvedení Zájemci za Společností, a to následovně: a) pohledávka Zájemce 1 vzniklá na základě smlouvy o postoupení pohledávky mezi Zájemcem 1 jako Postupníkem a společností EUROAKADEMIA, a.s. IČ 367 82 475, se sídlem Bratislava, Vrútocká 46, PSČ 821 04, jako Postupitelem, ze dne 21.4.2011; na základě této Smlouvy dosahuje k dnešnímu dni pohledávka Zájemce 1 výše 7,222.823,82 Kč plus příslušenství. Postoupená pohledávka společnosti EUROAKADEMIA, a.s. za Společností vznikla na základě smlouvy o postoupení pohledávek, uzavřené mezi Postupitelem a společnos tí BOHEMIANS REAL, a.s., přičemž původní pohledávka vznikla z titulu neuhrazených faktur, vystavených v období od měsíce července roku 2009 do měsíce září roku 2010; pohledávka je k dnešnímu dni splatná. Valná hromada souhlasí se započtením této pohledáv ky v částce 7,167.300,- Kč (část jistiny) b) pohledávka Zájemce 2 vzniklá: - jednak na základě smlouvy o bezúročné půjčce uzavřené dne 31.12.2010 mezi Zájemcem 2 jako věřitelem a Společností jako dlužníkem znějící na částku ve výši 580.294,- Kč. Pohledávka je splatná ke dni 31.12.2011. Valná hromada souhlasí se započtením této pohledávky v částce 300.020,- Kč (část jistiny) i před její splatností. c) pohledávka Zájemce 4 vzniklá: - jednak z titulu Společností neuhrazené faktury ze dne 31.12.2009, znějící na částku ve výši 248.400,- EUR, vystavené Zájemcem dne 31.12.2009, na základě Smlouvy o spolupráci; k dnešnímu dni, jak vyplývá z potvrzení Společnosti, činí pohledávka 146.127,3 7 EUR (v přepočtu 3,661.951,76 Kč) a je k dnešnímu dni splatná. Valná hromada souhlasí se započtením této pohledávky v částce 3,046.300,- Kč (část jistiny). - jednak na základě smlouvy o bezúročné půjčce ze dne 5.3.2010, znějící na částku ve výši 240.000,- Kč. Pohledávka je k dnešnímu dni splatná. Valná hromada souhlasí se započtením této pohledávky v částce 240.000,- Kč (jistina). - jednak na základě smlouvy o půjčce ze dne 8.10.2010, znějící na částku ve výši 20.000,- Kč plus smluvní úrok ve výši 140 % diskontní sazby ČNB p.a.. Pohledávka je k dnešnímu dni splatná. Valná hromada souhlasí se započtením této pohledávky v částce 20.0 00,- Kč (jistina). - jednak na základě smlouvy o půjčce ze dne 7.12.2010, znějící na částku ve výši 200.000,- Kč plus smluvní úrok ve výši 10,9 % p.a.. Pohledávka je k dnešnímu dni splatná. Valná hromada souhlasí se započtením této pohledávky v částce 200.000,- Kč (jistina) . d) pohledávka Zájemce 5 vzniklá na základě smlouvy o půjčce ze dne 15.1.2011, znějící na částku ve výši 400.000,- Kč plus smluvní úrok ve výši 5 % p.a.. Pohledávka je splatná ke dni 31.12.2011. Valná hromada souhlasí se započtením této pohledávky v částce 400.000,- Kč (jistina) a to i před její splatností. e) pohledávka Zájemce 7 vzniklá: - jednak na základě smlouvy o bezúročné půjčce uzavřené dne 1.3.2010 mezi Zájemcem 7 jako věřitelem a Společností jako dlužníkem znějící na částku ve výši 1,000.000,- Kč. Z této částky již byla Společností Zájemci 7 uhrazena částka ve výši 809.820,- Kč. Z bývající část pohledávky je k dnešnímu dni splatná. Valná hromada souhlasí se započtením této zbývající části pohledávky v částce 190.180,- Kč (zbývající část jistiny). - jednak na základě smlouvy o bezúročné půjčce uzavřené dne 12.7.2010 mezi Zájemcem 7 jako věřitelem a Společností jako dlužníkem znějící na částku ve výši 200.000,- Kč. Pohledávka je k dnešnímu dni splatná. Valná hromada souhlasí se započtením této pohl edávky v částce 200.000,- Kč (jistina). - jednak na základě smlouvy o bezúročné půjčce uzavřené dne 10.9.2010 mezi Zájemcem 7 jako věřitelem a Společností jako dlužníkem znějící na částku ve výši 945.000,- Kč. Pohledávka je splatná ke dni 31.12.2011. Valná hromada souhlasí se započtením této p ohledávky v částce 869.540,- Kč (část jistiny) a to i před její splatností. Dle vyjádření auditora pana Ing. Miloše Turka, Dukelská 1151/5, Praha 10, KA ČR číslo 1493, jsou všechny výše uvedené závazky ke dni 28.4.2011 v účetnictví Společnosti řádně vedeny a údaje výše uvedené odpovídají skutečnému stavu. Zpráva auditora tvoří přílohu č. 2 tohoto notářského zápisu. Smlouvy o započtení budou uzavřeny mezi Společností a Zájemci 1,2,4,5, a 7, shora uvedenými, vždy ve lhůtě jednoho měsíce ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií, kdy prvním dnem lhůty je den uzavření Smlouvy o upsání akcií. Smlouva o započtení bude uzavř ena s rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Uzavřením každé smlouvy o započtení bude pohledávka na splacení emisního kursu, kterou bude mít Společnost vždy za každým jednotlivým Zájemcem z titulu uzavření Smlouvy o upsání akcií částečně (nebo zcela) splacena a pohledávka, kterou má vždy každý jed notlivý Zájemce za Společností bude splacena částečně (nebo zcela), a to v rozsahu uvedeném shora tohoto notářského zápisu. Emisní kurs akcií upsaných předem určenými zájemci, který nebude splacen uzavřením smluv o započtení, jak uvedeno shora tohoto notářského zápisu, jsou upisovatelé povinni splatit na zvláštní účet zřízený za účelem splacení emisního kurzu upsaných akcií č. 4200254855/6800, a to ve lhůtě dvou měsíců ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. do 6. 10. 2011 od 5. 8. 2011

Dne 20.10.2010 valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku ve výši 9,000.000,- Kč (slovy: devět milionů korun českých) z částky ve výši 10,080.000,- Kč (slovy: deset milionů osmdesát tisíc korun českých) na částku ve výši 19, 080.000,- Kč (slovy: devatenáct milionů osmdesát tisíc korun českých) upsáním nových akcií peněžitými vklady, přičemž upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem: a) 897 (slovy: osm set devadesát sedm) kusů kmenových akcií na jméno, vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každá, b) 26 (slovy: dvacet šest) kusů kmenových akcií na jméno, vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá, c) 400 (slovy: čtyři sta) kusů kmenových akcií na jméno, vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10,- Kč (slovy: deset korun českých) každá. Všechny nové akcie budou upsány předem určenými zájemci v souladu s ust. § 204 odst. 5) obchodního zákoníku ve Smlouvě o upsání akcií, která nahradí listinu upisovatelů. Předem určenými zájemci jsou: a) společnost CIFI FOOTBALL, S.A. se sídlem 5, Rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg Identification Number: B 133102, která upíše 460 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a 8 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč; b) pan Mgr. Jiří Dienstbier, nar. 27.5.1969, bytem Praha 2, U Zvonařky 2536/1e, PSČ 120 00, který upíše 19 kusů akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, 2 kusy akcií o jmenovité hodnotě 1.000 Kč a 87 kusů akcií o jmenovité hodnotě 10,- Kč; c) pan Ing. Emil Buřič, bytem Praha 4, Na Líše 1231/11, PSČ 141 00, který upíše 2 kusy akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, 1 kus akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč a 42 kusů akcií o jmenovité hodnotě 10,- Kč; d) společnost CU Bohemians Praha, občanské sdružení, se sídlem Praha 10, Vršovická 31, PSČ 101 00, IČ: 708 04 222, která upíše 225 kusů akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, 3 kusy akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč a 60 kusů akcií o jmenovité hodnotě 10,- Kč; e) Družstvo fanoušků Bohemians, se sídlem Praha 2, U Zvonařky 2536/1E, PSČ 120 00, které upíše 92 kusů akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, 1 kus akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč a 42 kusů akcií o jmenovité hodnotě 10,- Kč; f) pan JUDr. Pavel Fráňa, nar. 8.2.1970, bytem Praha 1, Staré Město, Jakubská 670/14, PSČ 110 00, který upíše 19 kusů akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, 2 kusy akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč a 87 kusů akcií o jmenovité hodnotě 10,- Kč; g) pan Ing. Dariusz Jakubowicz, bytem Praha 10, Uhříněves, Křemenná 1233, který upíše 80 kusů akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, 9 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč a 82 kusů akcií o jmenovité hodnotě 10,- Kč. Návrh smlouvy o upsání akcií byl upisovatelům doručen osobně dne 21.10.2010. Emisní kurs nových akcií činí: a) 10.000 (slovy: deset tisíc korun českých) za jednu kmenovou akcii v listinné podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) b) 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za jednu kmenovou akcii v listinné podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) c) 10,- Kč (slovy: deset korun českých) za jednu kmenovou akcii znějící na jméno o jmenovité hodnotě akcie 10,- Kč (slovy: deset korun českých). Valná hromada vyslovila svůj souhlas s možností, aby proti pohledávkám na splacení emisního kurzu, které bude mít společnost za upisovateli, byly započteny části pohledávek nebo celé pohledávky, které mají uvedení upisovatelé za společností. Emisní kurs akcií upsaných předem určenými zájemci, který nebude splacen uzavřením smluv o započtení, jsou upisovatelé povinni splatit na zvláštní účet zřízený za účelem splacení emisního kurzu upsaných akcií č. 4200254855/6800, a to ve lhůtě do jednoho m ěsíce ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. do 24. 1. 2011 od 14. 12. 2010

Valná hromada společnosti na svém jednání dne 04.04.2007 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 7,980.000,- Kč (slovy sedm milionů devět set osmdesát tisíc korun českých) z částky ve výši 2,100.000,- Kč (slovy dva miliony jedn o sto tisíc korun českých) na částku ve výši 10,080.000,- Kč (slovy deset milionů osmdesát tisíc korun českých) upsáním nových akcií peněžitými vklady. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitá lu bude provedeno úpisem 7.980 (slovy sedm tisíc devět set osm desát) kusů kmenových akcií na jméno, vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) každá. Všechny nové akcie budou upsány předem určenými zájemci v souladu s ust. § 204 odst. 5) obchodního zákoníku ve Smlouvě o upsání akcií, která nahradí listinu upisovatelů. Předem určenými zájemci jsou: 1) společnost CTY GROUP, a.s., se sídlem Praha 1, Na Poříčí 30/1048, PSČ 110 00, IČ 17046581, která upíše 4.08 5 kusů akcií 2) Mgr. Jiří Dientsbier, r.č. 690527/9909, bytem Praha 2, U Zvonařky 2536/1e, PSČ 120 00, který upíše 171 kusů akcií 3) Ing. Emil Buřič, r.č. 730110/0191, bytem Praha 4, Na Líše 1231/11, PSČ 141 00, který upíše 19 kusů akcií 4) CU Bohemians P raha, občanské sdružení, se sídlem Praha 10, Vršovická 31, PSČ 101 00, IČ 70804222, které upíše 2.717 kusů akcií, 5) Družstvo fanoušků Bohemians, se sídlem Praha 2, U Zvonařky 2536/1E, PSČ 120 00 které upíše 817 kusů akcií 6) JUDr. Pavel Fráňa, r.č. 70020 8/0184, bytem Praha 7, Ortenovo náměstí 1494/14, PSČ 170 00, který upíše 171 kusů akcií. do 9. 7. 2007 od 16. 5. 2007

Kapitál

Základní kapitál

vklad 33 080 000 Kč

od 6. 10. 2011

Základní kapitál

vklad 19 080 000 Kč

do 6. 10. 2011 od 24. 1. 2011

Základní kapitál

vklad 10 080 000 Kč

do 24. 1. 2011 od 9. 7. 2007

Základní kapitál

vklad 2 100 000 Kč

do 9. 7. 2007 od 31. 3. 2005
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 2 225 od 6. 10. 2011
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 8 724 od 6. 10. 2011
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 Kč, počet: 600 od 6. 10. 2011
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 897 do 6. 10. 2011 od 24. 1. 2011
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 8 006 do 6. 10. 2011 od 24. 1. 2011
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 Kč, počet: 400 do 6. 10. 2011 od 24. 1. 2011
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 7 980 do 24. 1. 2011 od 9. 7. 2007
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 5 000 Kč, počet: 420 od 31. 3. 2005

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

JUDr. Pavel Fráňa

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 2. 2021

vznik členství: 1. 8. 2019

K Doubí 1025, Průhonice, 252 43, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

Martin Kurka

Předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 10. 2018

vznik členství: 17. 10. 2016

vznik funkce: 17. 10. 2016

Učňovská 378/4, Praha, 190 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jaroslav Landa

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 10. 2016

vznik členství: 17. 10. 2016

vznik funkce: 17. 10. 2016

Zelená 1606/12, Praha, 160 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

JUDr. Pavel Fráňa

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 1. 2021 - Poslední vztah: 3. 2. 2021

vznik členství: 1. 8. 2019

U Komárova 652, Průhonice, 252 43, Česká republika

JUDr. Pavel Fráňa

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 1. 2018 - Poslední vztah: 15. 1. 2021

vznik členství: 1. 8. 2014

zánik členství: 1. 8. 2019

U Komárova 652, Průhonice, 252 43, Česká republika

Martin Kurka

Předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 10. 2016 - Poslední vztah: 26. 10. 2018

vznik členství: 17. 10. 2016

vznik funkce: 17. 10. 2016

U hranic 3221/14, Praha, 100 00, Česká republika

Martin Kurka

Předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 10. 2016 - Poslední vztah: 26. 10. 2018

vznik členství: 17. 10. 2016

vznik funkce: 17. 10. 2016

U hranic 3221/14, Praha, 100 00, Česká republika

JUDr. Pavel Fráňa

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 1. 2016 - Poslední vztah: 31. 1. 2018

vznik členství: 1. 8. 2014

Jakubská 670/14, Praha, 110 00, Česká republika

JUDr. Pavel Fráňa

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 1. 2016 - Poslední vztah: 31. 1. 2018

vznik členství: 1. 8. 2014

Jakubská 670/14, Praha, 110 00, Česká republika

Mgr. Petr Svoboda

Předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 1. 2016 - Poslední vztah: 24. 10. 2016

vznik členství: 1. 8. 2014

zánik členství: 17. 10. 2016

vznik funkce: 4. 8. 2014

zánik funkce: 17. 10. 2016

Černého 519/17, Praha, 182 00, Česká republika

Darek Jakubowicz

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 1. 2016 - Poslední vztah: 24. 10. 2016

vznik členství: 27. 10. 2015

zánik členství: 17. 10. 2016

zánik funkce: 17. 10. 2016

Křemenná 1233/11, Praha, 104 00, Česká republika

Darek Jakubowicz

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 1. 2016 - Poslední vztah: 24. 10. 2016

vznik členství: 27. 10. 2015

zánik členství: 17. 10. 2016

zánik funkce: 17. 10. 2016

Křemenná 1233/11, Praha, 104 00, Česká republika

Mgr. Petr Svoboda

Předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 1. 2016 - Poslední vztah: 24. 10. 2016

vznik členství: 1. 8. 2014

zánik členství: 17. 10. 2016

vznik funkce: 4. 8. 2014

zánik funkce: 17. 10. 2016

Černého 519/17, Praha, 182 00, Česká republika

JUDr. Pavel Fráňa

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 8. 2015 - Poslední vztah: 4. 1. 2016

vznik členství: 18. 8. 2009

zánik členství: 1. 8. 2014

Jakubská 670/14, Praha, 110 00, Česká republika

Ondřej Novotný

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 11. 2013 - Poslední vztah: 4. 1. 2016

vznik členství: 11. 11. 2013

zánik členství: 27. 10. 2015

Houdova 34/22, Praha, 158 00, Česká republika

Jiří Dienstbier

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 9. 2013 - Poslední vztah: 29. 11. 2013

vznik členství: 18. 8. 2009

zánik členství: 11. 11. 2013

U Zvonařky 2536/1E, Praha 2, 120 00, Česká republika

Mgr. Petr Svoboda

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 10. 2010 - Poslední vztah: 4. 1. 2016

vznik členství: 1. 9. 2010

zánik členství: 1. 8. 2014

vznik funkce: 1. 9. 2010

zánik funkce: 1. 8. 2014

Černého 519/17, Praha 8, 182 00, Česká republika

JUDr. Pavel Fráňa

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 9. 2009 - Poslední vztah: 6. 8. 2015

vznik členství: 18. 8. 2009

Jakubská 670/14, Praha 1, 110 00, Česká republika

Jiří Dienstbier

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 9. 2009 - Poslední vztah: 25. 9. 2013

vznik členství: 18. 8. 2009

zánik členství: 11. 11. 2013

U Zvonařky 2536/1E, Praha 2, 120 00, Česká republika

Ing. Dariusz Jakubowicz

předseda dozorčí rady

První vztah: 23. 9. 2009 - Poslední vztah: 22. 10. 2010

vznik členství: 18. 8. 2009

zánik členství: 1. 9. 2010

vznik funkce: 21. 8. 2009

zánik funkce: 1. 9. 2010

Křemenná 1233, Praha 10, Česká republika

JUDr. Pavel Fráňa

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 7. 2007 - Poslední vztah: 23. 9. 2009

vznik členství: 28. 6. 2007

Ortenovo náměstí 1494/14, Praha 7, Česká republika

Ivan Petríček

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 7. 2007 - Poslední vztah: 23. 9. 2009

vznik členství: 28. 6. 2007

zánik členství: 18. 8. 2009

Oslobodenia 15/29, Žilina, Slovenská republika

Ing. Ladislav Krajňák

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 7. 2007 - Poslední vztah: 23. 9. 2009

vznik členství: 28. 6. 2007

zánik členství: 18. 8. 2009

Šermířská 2378/5C, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Dariusz Jakubowicz

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 5. 2007 - Poslední vztah: 23. 9. 2009

vznik členství: 28. 3. 2007

vznik funkce: 28. 3. 2007

Křemenná 1233, Praha 10, Česká republika

Ján Lukáč

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 5. 2007 - Poslední vztah: 23. 9. 2009

vznik členství: 28. 3. 2007

zánik členství: 18. 8. 2009

Podhorská 26, Pezinok, 902 01, Slovenská republika

JUDr. Pavel Cibulka

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 3. 2006 - Poslední vztah: 16. 5. 2007

vznik členství: 4. 1. 2006

zánik členství: 28. 3. 2007

vznik funkce: 4. 1. 2006

zánik funkce: 28. 3. 2007

Bratří Čapků 2281, Žatec, 438 01, Česká republika

JUDr. Pavel Fráňa

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 3. 2006 - Poslední vztah: 16. 5. 2007

vznik členství: 4. 1. 2006

zánik členství: 28. 3. 2007

vznik funkce: 4. 1. 2006

zánik funkce: 28. 3. 2007

Ortenovo náměstí 1494/14, Praha 7, 170 00, Česká republika

Martin Sadílek

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 3. 2005 - Poslední vztah: 20. 3. 2006

vznik členství: 31. 3. 2005

zánik členství: 4. 1. 2006

Štěpánská 39, Praha 1, 110 00, Česká republika

Jiří Dienstbier

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 3. 2005 - Poslední vztah: 23. 9. 2009

vznik členství: 31. 3. 2005

U Zvonařky 2536/1E, Praha 2, 120 00, Česká republika

Lukáš Vlašaný

předseda dozorčí rady

První vztah: 31. 3. 2005 - Poslední vztah: 20. 3. 2006

vznik členství: 31. 3. 2005

zánik členství: 4. 1. 2006

vznik funkce: 31. 3. 2005

zánik funkce: 4. 1. 2006

Olbramovická 704/7, Praha 4, 142 00, Česká republika

Statutární orgán

5 fyzických osob

Ing. Dariusz Jakubowicz

předseda představenstva

První vztah: 15. 1. 2021

vznik členství: 1. 8. 2019

vznik funkce: 1. 8. 2019

Křemenná 1233/11, Praha, 104 00, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ondřej Novotný

člen představenstva

První vztah: 15. 1. 2021

vznik členství: 1. 8. 2019

Houdova 34/22, Praha, 158 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Darek Jakubowicz

člen představenstva

První vztah: 25. 6. 2020

vznik členství: 17. 10. 2016

vznik funkce: 17. 10. 2016

28. pluku 497/13, Praha, 101 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mgr. Petr Svoboda

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 10. 2016

vznik členství: 17. 10. 2016

vznik funkce: 17. 10. 2016

Černého 519/17, Praha, 182 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

David Vodehnal

člen představenstva

První vztah: 24. 10. 2016

vznik členství: 17. 10. 2016

vznik funkce: 17. 10. 2016

Novoborská 619/25, Praha, 190 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ondřej Novotný

člen představenstva

První vztah: 24. 10. 2016 - Poslední vztah: 15. 1. 2021

vznik členství: 27. 10. 2015

zánik členství: 1. 8. 2019

vznik funkce: 17. 10. 2016

zánik funkce: 1. 8. 2019

Houdova 34/22, Praha, 158 00, Česká republika

Darek Jakubowicz

člen představenstva

První vztah: 24. 10. 2016 - Poslední vztah: 25. 6. 2020

vznik členství: 17. 10. 2016

vznik funkce: 17. 10. 2016

Křemenná 1233/11, Praha, 104 00, Česká republika

Ing. Jiří Klíma

člen představenstva

První vztah: 11. 7. 2016 - Poslední vztah: 24. 10. 2016

vznik členství: 1. 8. 2014

zánik členství: 17. 10. 2016

zánik funkce: 17. 10. 2016

Blatouchová 827, Liberec, 463 12, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Jiří Klíma

člen představenstva

První vztah: 11. 7. 2016 - Poslední vztah: 24. 10. 2016

vznik členství: 1. 8. 2014

zánik členství: 17. 10. 2016

zánik funkce: 17. 10. 2016

Blatouchová 827, Liberec, 463 12, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Jiří Klíma

člen představenstva

První vztah: 4. 1. 2016 - Poslední vztah: 11. 7. 2016

vznik členství: 1. 8. 2014

Kašparova 478/4, Liberec, 460 06, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ondřej Novotný

místopředseda představenstva

První vztah: 4. 1. 2016 - Poslední vztah: 24. 10. 2016

vznik členství: 27. 10. 2015

vznik funkce: 27. 10. 2015

zánik funkce: 17. 10. 2016

Houdova 34/22, Praha, 158 00, Česká republika

Ing. Jiří Klíma

člen představenstva

První vztah: 4. 1. 2016 - Poslední vztah: 11. 7. 2016

vznik členství: 1. 8. 2014

Kašparova 478/4, Liberec, 460 06, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Dariusz Jakubowicz

předseda představenstva

První vztah: 4. 1. 2016 - Poslední vztah: 15. 1. 2021

vznik členství: 1. 8. 2014

zánik členství: 1. 8. 2019

vznik funkce: 4. 8. 2014

zánik funkce: 1. 8. 2019

Křemenná 1233/11, Praha, 104 00, Česká republika

Ondřej Novotný

místopředseda představenstva

První vztah: 4. 1. 2016 - Poslední vztah: 24. 10. 2016

vznik členství: 27. 10. 2015

vznik funkce: 27. 10. 2015

zánik funkce: 17. 10. 2016

Houdova 34/22, Praha, 158 00, Česká republika

Ing. Jiří Klíma

člen představenstva

První vztah: 26. 8. 2015 - Poslední vztah: 4. 1. 2016

vznik členství: 1. 9. 2010

zánik členství: 1. 8. 2014

Kašparova 478/4, Liberec, 460 06, Česká republika

Další vztah k této osobě

Vladislav Suchý

místopředseda představenstva

První vztah: 6. 2. 2014 - Poslední vztah: 9. 11. 2015

vznik členství: 28. 4. 2011

zánik členství: 23. 10. 2015

vznik funkce: 28. 4. 2011

zánik funkce: 23. 10. 2015

Ostravská 621, Praha, 199 00, Česká republika

Ing. Dariusz Jakubowicz

předseda představenstva

První vztah: 23. 8. 2013 - Poslední vztah: 4. 1. 2016

vznik členství: 1. 9. 2010

zánik členství: 1. 8. 2014

vznik funkce: 1. 9. 2010

zánik funkce: 1. 8. 2014

Křemenná 1233/11, Praha, 104 00, Česká republika

Vladislav Suchý

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 7. 2011 - Poslední vztah: 6. 2. 2014

vznik členství: 28. 4. 2011

vznik funkce: 28. 4. 2011

Ostravská 621, Praha 9, Česká republika

Ing. Dariusz Jakubowicz

předseda představenstva

První vztah: 22. 10. 2010 - Poslední vztah: 23. 8. 2013

vznik členství: 1. 9. 2010

vznik funkce: 1. 9. 2010

Křemenná 1233, Praha 10, Česká republika

Ing. Alois Těšitel

místopředseda představenstva

První vztah: 22. 10. 2010 - Poslední vztah: 14. 7. 2011

vznik členství: 1. 9. 2010

zánik členství: 28. 4. 2011

vznik funkce: 1. 9. 2010

zánik funkce: 28. 4. 2011

Jihovýchodní VI 929/2, Praha 4, Česká republika

Ing. Jiří Klíma

člen představenstva

První vztah: 22. 10. 2010 - Poslední vztah: 26. 8. 2015

vznik členství: 1. 9. 2010

Kašparova 478/4, Liberec 6, 460 06, Česká republika

Ing. Vladimír Machát Csc.

člen představenstva

První vztah: 23. 9. 2009 - Poslední vztah: 22. 10. 2010

vznik členství: 18. 8. 2009

zánik členství: 1. 9. 2010

Archeologická 1881/8, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Arne Kejdana

předseda představenstva

První vztah: 23. 9. 2009 - Poslední vztah: 22. 10. 2010

vznik členství: 18. 8. 2009

zánik členství: 1. 9. 2010

vznik funkce: 26. 8. 2009

zánik funkce: 1. 9. 2010

Vysokovská 1192/50, Praha 9, 190 00, Česká republika

Lukáš Přibyl

místopředseda představenstva

První vztah: 23. 9. 2009 - Poslední vztah: 14. 7. 2011

vznik členství: 6. 5. 2008

zánik členství: 28. 4. 2011

vznik funkce: 26. 8. 2009

zánik funkce: 28. 4. 2011

Nad Primaskou 18, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. Martin Frelich

předseda představenstva

První vztah: 2. 6. 2008 - Poslední vztah: 23. 9. 2009

vznik členství: 28. 3. 2007

zánik členství: 18. 8. 2009

vznik funkce: 14. 12. 2007

zánik funkce: 18. 8. 2009

J. Boreckého 10, České Budějovice, 371 00, Česká republika

Lukáš Přibyl

člen představenstva

První vztah: 2. 6. 2008 - Poslední vztah: 23. 9. 2009

vznik členství: 6. 5. 2008

Nad Primaskou 18, Praha 10, 100 00, Česká republika

Emil Kristek

místopředseda představenstva

První vztah: 2. 6. 2008 - Poslední vztah: 23. 9. 2009

vznik členství: 4. 1. 2006

zánik členství: 18. 8. 2009

vznik funkce: 6. 5. 2008

zánik funkce: 18. 8. 2009

Sportovní 401, Boršov nad Vltavou, 373 82, Česká republika

Ing. Martin Frelich

člen představenstva

První vztah: 16. 5. 2007 - Poslední vztah: 2. 6. 2008

vznik členství: 28. 3. 2007

J. Boreckého 10, České Budějovice, 371 00, Česká republika

Mgr. Petr Svoboda

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 5. 2007 - Poslední vztah: 22. 10. 2010

vznik členství: 28. 3. 2007

zánik členství: 1. 9. 2010

vznik funkce: 28. 3. 2007

zánik funkce: 1. 9. 2010

Černého 519/17, Praha 8, 182 00, Česká republika

Emil Kristek

předseda představenstva

První vztah: 19. 6. 2006 - Poslední vztah: 2. 6. 2008

vznik členství: 4. 1. 2006

vznik funkce: 5. 4. 2006

zánik funkce: 14. 12. 2007

Sportovní 401, Boršov nad Vltavou, 373 82, Česká republika

Ing. Emil Buřič

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 6. 2006 - Poslední vztah: 16. 5. 2007

vznik členství: 31. 3. 2005

zánik členství: 28. 3. 2007

vznik funkce: 5. 4. 2006

zánik funkce: 28. 3. 2007

Na líše 1231/11, Praha 4, 141 00, Česká republika

Jiří Steinbroch

člen představenstva

První vztah: 20. 3. 2006 - Poslední vztah: 16. 5. 2007

vznik členství: 4. 1. 2006

zánik členství: 28. 3. 2007

Přemyslovská 46, Praha 3, 130 00, Česká republika

Emil Kristek

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 3. 2006 - Poslední vztah: 19. 6. 2006

vznik členství: 4. 1. 2006

vznik funkce: 4. 1. 2006

zánik funkce: 5. 4. 2006

Sportovní 401, Boršov nad Vltavou, 373 82, Česká republika

Ing. Emil Buřič

předseda představenstva

První vztah: 20. 3. 2006 - Poslední vztah: 19. 6. 2006

vznik členství: 31. 3. 2005

vznik funkce: 4. 1. 2006

zánik funkce: 5. 4. 2006

Na líše 1231/11, Praha 4, 141 00, Česká republika

Emil Buřič

člen představenstva

První vztah: 31. 3. 2005 - Poslední vztah: 20. 3. 2006

vznik členství: 31. 3. 2005

Na líše 1231/11, Praha 4, 141 00, Česká republika

Za společnost jednají vždy předseda představenstva nebo místopředseda představenstva společně s dalším členem představenstva.

od 24. 10. 2016

Za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně.

do 24. 10. 2016 od 2. 1. 2015

Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti člen představenstva samostatně. Pokud je členů představenstva více, jednají navenek jménem společnosti dva členové představenstva společně.

do 2. 1. 2015 od 20. 3. 2006

Za představenstvo jedná jménem společnosti člen představenstva samostatně. Pokud je členů představenstva více, jednají navenek jménem společnosti dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda představenstva.

do 20. 3. 2006 od 31. 3. 2005

Další vztahy firmy Bohemians Praha 1905, a.s.

Akcionáři

NEW EUROPE ENTERPRENEURS COUNSELLORS COMPANY LIMITED

Spojené království Velké Británie a Severního Irska

do 20. 3. 2006 od 8. 6. 2005

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 25. 4. 2005

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
  • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
  • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 25. 4. 2005
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).