Hlavní navigace

Broker Consulting, a.s.

Firma Broker Consulting, a.s., akciová společnost, vznikla dne 21. 5. 1998. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1121, Krajský soud v Plzni. Její základní kapitál je ve výši 100 910 448 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

25221736

Sídlo:

Jiráskovo náměstí 2684/2, Plzeň, 326 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

21. 5. 1998

DIČ:

Skupinove_DP

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Pomocné finanční instituce, národní soukromé
velikostní kat. dle počtu zam. 100 - 199 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
46900 Nespecializovaný velkoobchod
47 Maloobchod, kromě motorových vozidel
58 Vydavatelské činnosti
662 Pomocné činnosti související s pojišťovnictvím a penzijním financováním
66220 Činnosti zástupců pojišťovny a makléřů
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
73110 Činnosti reklamních agentur
77290 Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
82110 Univerzální administrativní činnosti
855 Ostatní vzdělávání

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1121, Krajský soud v Plzni

Obchodní firma

BROKER CONSULTING s.r.o. od 21. 5. 1998

Obchodní firma

Broker Consulting, a.s. od 1. 7. 2004

Obchodní firma

Broker Consulting, s.r.o. do 1. 7. 2004 od 6. 4. 1999

Právní forma

Akciová společnost od 1. 7. 2004

Právní forma

Společnost s ručením omezeným do 1. 7. 2004 od 21. 5. 1998

adresa

Jiráskovo náměstí 2684/2
Plzeň 32600 od 3. 11. 2016

adresa

Jiráskovo náměstí 2
Plzeň 32600 do 3. 11. 2016 od 7. 6. 2006

adresa

Koterovská 1
Plzeň 32600 do 7. 6. 2006 od 22. 6. 2005

adresa

Klatovská 7
Plzeň 30100 do 22. 6. 2005 od 9. 2. 2005

adresa

Klatovská 7, č.p.5
Plzeň 30100 do 9. 2. 2005 od 4. 7. 2001

adresa

E. Beneše 70-72
Plzeň do 4. 7. 2001 od 6. 4. 1999

adresa

Dominikánská 9
Plzeň 30112 do 6. 4. 1999 od 21. 5. 1998

Předmět podnikání

samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru od 26. 9. 2019

poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru do 26. 9. 2019 od 10. 10. 2011

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 16. 8. 2010

pojišťovací agent od 16. 8. 2010

pojišťovací makléř od 16. 8. 2010

investiční zprostředkovatel od 16. 8. 2010

realitní činnost do 16. 8. 2010 od 17. 12. 2007

inženýrská činnost v investiční výstavbě do 16. 8. 2010 od 17. 12. 2007

pronájem a půjčování věcí movitých do 16. 8. 2010 od 17. 12. 2007

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 16. 8. 2010 od 17. 12. 2007

pojišťovací agent do 16. 8. 2010 od 9. 2. 2005

pojišťovací makléř do 16. 8. 2010 od 9. 2. 2005

pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti do 16. 8. 2010 od 9. 2. 2005

pořádání kursů a školení do 6. 4. 1999 od 21. 5. 1998

zprostředkovatelská činnost v oblasti pojišťovnictví s výjimkou zahraničních pojišťoven do 1. 7. 2004 od 21. 5. 1998

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 16. 8. 2010 od 21. 5. 1998

zprostředkování obchodu a služeb do 16. 8. 2010 od 21. 5. 1998

vydavatelská a nakladatelská činnost do 16. 8. 2010 od 21. 5. 1998

reklamní a propagační činnost do 16. 8. 2010 od 21. 5. 1998

Ostatní skutečnosti

Způsob řízení: dualistický od 19. 6. 2018

Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Podle čl. 3 odst. 3.5 stanov společnosti je akcionář oprávněn převádět své akcie pouze na základě předchozího usnesení dozorčí rady, kterým dozorčí rada převod schválí. od 19. 6. 2018

Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Podle čl. 5 odst. 1 stanov společnosti je akcionář oprávněn převádět své akcie pouze na základě předchozího usnesení správní rady. do 19. 6. 2018 od 22. 12. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech. od 17. 1. 2014

Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Podle čl. 5 odst. 2 stanov společnosti je akcionář oprávněn převést své akcie na jiného akcionáře s předchozím souhlasem správní rady. Podle čl. 5 odst. 3 stanov společnosti je akcionář oprávněn převést své akcie na třetí osobu s předchozím souhlasem valné hromady. do 22. 12. 2014 od 17. 1. 2014

Počet členů správní rady: 3 do 22. 12. 2014 od 17. 1. 2014

Způsob řízení: monistický do 19. 6. 2018 od 17. 1. 2014

Společnost Broker Consulting, a.s., se sídlem Plzeň, Jiráskovo náměstí 2, PSČ 326 00, IČ 252 21 736 je právním nástupcem zrušené společnosti Broker Expert, a.s., se sídlem Plzeň, Jiráskovo náměstí 2, PSČ 326 00, IČ 280 55 420. od 1. 1. 2013

Omezení převoditelnosti akcií dle článku 5. stanov, který zní: Převod akcií 1. Akcionář smí převádět své akcie pouze na základě předchozího souhlasu představenstva společnosti. Souhlas musí obsahovat označení převádějícího akcionáře, nabyvatele převáděných akcií a jmenovitou hodnotu převáděných akcií a jejich počet. 2. Představenstvo společnosti je povinno odmítnout vydat souhlas s převodem akcie, jestliže: a) bude o souhlas požádáno před 31.12.2013 (třicátým prvním prosincem roku dva tisíce třináct) a současně b) jako nabyvatel bude v žádosti o udělení souhlasu označena osoba, která ke dni doručení žádosti o udělení souhlasu představenstvu nebude akcionářem společnosti majícím kmenové akcie společnosti nepřetržitě alespoň po dobu 5 let. 3. Ustanovení odstavce 2 tohoto článku se nepoužije v případě, kdy akcionář žádající o souhlas s převodem kmenové akcie je ke dni doručení žádosti představenstvu majitelem kmenových akcií společnosti nepřetržitě po dobu alespoň po dobu 5 let. do 17. 1. 2014 od 26. 4. 2011

Společnost Broker Consulting, a.s., se sídlem Plzeň, Jiráskovo náměstí 2, PSČ 326 00, IČ 252 21 736 je právním nástupcem zrušených společností OLYMP 2002,a.s., se sídlem Plzeň, Jiráskovo náměstí 2, PSČ 326 00, IČ 262 94 532 a Integrated Financial Services , s.r.o., se sídlem Plzeň, Jiráskovo náměstí 2, PSČ 326 00, IČ 264 20 309. od 31. 12. 2009

Omezení převoditelnosti akcií dle článku 5. stanov, který zní: Převod akcií 1. Akcionář smí převádět své akcie pouze na základě předchozího souhlasu představenstva společnosti. Souhlas musí obsahovat označení převádějícího akcionáře, nabyvatele převáděných akcií a jmenovitou hodnotu převáděných akcií a jejich počet. 2. Půjde-li o převod prioritních akcií čl. IV., odstavec 1, písmeno b) stanov, pak představenstvo společnosti je povinno odmítnout vydat souhlas s jejich převodem jestliže: a) bude o souhlas požádáno před 31.12.2013 (třicátým prvním prosincem roku dva tisíce třináct) a současně b) jako nabyvatel bude v žádosti o udělení souhlasu označena osoba, která ke dni doručení žádosti o udělení souhlasu představenstvu nebude akcionářem společnosti majícím kmenové akcie společnosti. 3. Ustanovení odstavce 2 tohoto článku se nepoužije v případě, kdy akcionář žádající o souhlas s převodem prioritních akcií je ke dni doručení žádosti představenstvu současně i majitelem kmenových akcií společnosti. do 26. 4. 2011 od 12. 12. 2008

Valná hromada obchodní společnosti Broker Consulting, a.s., se sídlem Plzeň, Jiráskovo náměstí 2, PSČ 326 00, IČ 252 21 736, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1121, která se konala dne 7.4.2008, přijala násle dující rozhodnutí: Valná hromada schvaluje snížení základního kapitálu společnosti z dosavadní výše základního kapitálu 72.256.864,-- Kč (sedmdesát dva milionů dvě stě padesát šest tisíc osm set šedesát čtyři korun českých) o částku 39.865.856,-- Kč (třicet devět milionů os m set šedesát pět tisíc osm set padesát šest korun českých) na částku 32.391.008,-- Kč (třicet dva milionů tři sta devadesát jedna tisíc osm korun českých), a to poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti. Společnost nemá ve svém majetku vlastní akcie. Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je nastavení hranice základního kapitálu společnosti na pro společnost hospodářsky využitelnou úroveň a s tím spojené uvolnění disponibilních finančních aktiv akcionářům. Částka odpovídající snížení základního kapitálu společnosti bude vyplacena akcionářům společnosti ve lhůtě 36 (třiceti šesti) měsíců ode dne právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Plzni o zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Každé mu akcionáři vyplatí společnost částku, která představuje rozdíl jmenovitých hodnot jeho akcií, které odpovídá rozsahu snížení základního kapitálu společnosti. Způsob snížení základního kapitálu o částku 39.865.856,-- Kč (třicet devět milionů osm set šedesát pět tisíc osm set padesát šest korun českých) bude proveden poměrným snížením jmenovitých hodnot všech akcií společnosti takto: jmenovitá hodnota všech akci í, která činí 58,-- Kč (padesát osm korun českých) na akcii se snižuje na jmenovitou hodnotu 26,-- Kč (dvacet šest korun českých) na akcii. Snížení jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií se provede změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty v zákonem stanovené evidence podle § 213a odst. 3 Obch. zák. do 8. 10. 2008 od 23. 4. 2008

Valná hromada obchodní společnosti Broker Consulting, a.s., se sídlem Plzeň, Jiráskovo náměstí 2, PSČ 326 00, IČ 252 21 736, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1121, která se konala dne 4.2.2008, přijala násle dující rozhodnutí: Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním akcií z částky 2.074.892,- Kč (dva miliony sedmdesát čtyři tisíc osm set devadesát dva korun českých) o částku 70.181.972,- Kč (sedmdesát milionů sto osmdesát jedna tisíc devět s et sedmdesát dva korun českých) na částku 72.256.864,- Kč (sedmdesát dva milionů dvě stě padesát šest tisíc osm set šedesát čtyři korun českých). Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je získání předmětu nepeněžitého vkladu do majetku společnost i, který Společnost již před přijetím tohoto rozhodnutí užívala ke svému podnikání. Upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení bude upsáno 1.210.034 (milion dvě stě deset tisíc třicet čtyři) kusů kmenových akcií v zaknihované podobě vydaných na jméno o jmenovité hodnotě 58,- Kč (padesát osm korun českých) za jednu akcii. Emisní kurs nových akcií bude roven jmenovité ho dnotě akcií. Akcionáři se vzdávají svého přednostního práva k úpisu nových akcií, neboť všechny akcie budou upsány nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce. Všechny akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je Petr Hrubý, r. č. 720315/2198, bytem Plzeň, Plzeňská cesta 38, PSČ 326 00. Předem určený zájemce upíše nové akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností Broker Consulting, a .s. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, musí obsahovat veškeré zákonné náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch. zák., včetně určení počtu, druhu, formy, podoby a jmenovité hodnoty upisovaných akcií, výše emisního kursu a lhůty pro jeho splace ní, s tím, že podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny. Místo pro úpis akcií je v notářské kanceláři notářky JUDr. Miroslavy Protivové, v Plzni, Bedřicha Smetany 2. Lhůta pro úpis akcií uzavřením smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku činí 30 (třicet) dnů a začne běžet okamžikem doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci Společností. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty bude předem určenému zájemci Společností oznámen nejpozději do 5 dnů od podá ní návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií na adresu bydliště předem určeného zájemce. Valná hromada schvaluje upisování akcií nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce, Petra Hrubého, který byl oceněn na částku ve výši 70.182.785,- Kč (sedmdesát milionů sto osmdesát dva tisíc sedm set osmdesát pět korun českých) znaleckým posudkem ze dne 28.1.2008, číslo posudku 37/08 vypracovaným znalkyní Bc. Irenou Langrovou jmenovanou pro tento účel pravomocným Usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 11.1.2008, č.j. 46 Nc 1/2008-7. Nepeněžitý vklad předem určeného zájemce spočívá v právech k souboru deseti českých ochranných známek, které jsou přihlášené a zapsané do rejstříku ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví ČR s tímto bližším určením: Číslo zápisu: 289487 Znění známky: ok FINANČNÍ REZERVY Druh známky: kombinovaná, provedení barevné Datum podání přihlášky: 24.10.2006 Datum zápisu: 16.04.2007 Právo přednosti: 24.10.2006 Číslo přihlášky: 442221 Název a bydliště majitele: Petr Hrubý, Plzeňská cesta 568/38, 326 00 Plzeň, ČR Rozsah služeb, pro které je registrováno: (35) zprostředkování obchodu (36) pojišťovací a finanční služby (41) výchova a vzdělávání. Číslo zápisu: 283307 Znění známky: ok VÝNOSY Druh známky: kombinovaná, provedení barevné Datum podání přihlášky: 23.01.2006 Datum zápisu: 24.08.2007 Právo přednosti: 23.01.2006 Číslo přihlášky: 433620 Název a bydliště majitele: Petr Hrubý, Plzeňská cesta 568/38, 326 00 Plzeň, ČR Rozsah služeb, pro které je registrována: (35) zprostředkování obchodu, marketing (36) pojišťovací a finanční služby (41) výchova a vzdělávání. Číslo zápisu: 283306 Znění známky: ok OPTIMALIZACE RODINNÝCH FINANCÍ Druh známky: kombinovaná, provedení barevné Datum podání přihlášky: 23.01.2006 Datum zápisu: 24.08.2006 Právo přednosti: 23.01.2006 Číslo přihlášky: 433619 Název a bydliště majitele: Petr Hrubý, Plzeňská cesta 568/38, 326 00 Plzeň, ČR Rozsah služeb, pro které je registrována: (35) zprostředkování obchodu, marketing (36) pojišťovací a finanční služby (41) výchova a vzdělávání. Číslo zápisu: 283305 Znění známky: ok CHYTRÁ HYPOTÉKA Druh známky: kombinovaná, provedení barevné Datum podání přihlášky: 23.01.2006 Datum zápisu: 24.08.2006 Právo přednosti: 23.01.2006 Číslo přihlášky: 433618 Název a bydliště majitele: Petr Hrubý, Plzeňská cesta 568/38, 326 00 Plzeň, ČR Rozsah služeb, pro které je registrována: (35) zprostředkování obchodu, marketing (36) pojišťovací a finanční služby (41) výchova a vzdělávání. Číslo zápisu 283304 Znění známky: ok PENÍZE NAVÍC Druh známky: kombinovaná, provedení barevné Datum podání přihlášky: 23.01.2006 Datum zápisu: 24.08.2006 Právo přednosti: 23.01.2006 Číslo přihlášky: 433617 Název a bydliště majitele: Petr Hrubý, Plzeňská cesta 568/38, 326 00 Plzeň, ČR Rozsah služeb, pro které je registrována: (35) zprostředkování obchodu, marketing (36) pojišťovací a finanční služby (41) výchova a vzdělávání. Číslo zápisu: 283303 Znění známky: ok EVROPSKÁ PENZE Druh známky: kombinovaná, provedení barevné Datum podání přihlášky: 23.01.2006 Datum zápisu: 24.08.2006 Právo přednosti: 23.01.2006 Číslo přihlášky: 433616 Název a bydliště majitele: Petr Hrubý, Plzeňská cesta 568/38, 326 00 Plzeň, ČR Rozsah služeb, pro které je registrována: (35) zprostředkování obchodu, marketing (36) pojišťovací a finanční služby (41) výchova a vzdělávání. Číslo zápisu: 283302 Znění známky: ok EVROPSKÁ RENTA Druh známky: kombinovaná, provedení barevné Datum podání přihlášky: 23.01.2006 Datum zápisu: 24.08.2006 Právo přednosti: 23.01.2006 Číslo přihlášky: 433615 Název a bydliště majitele: Petr Hrubý, Plzeňská cesta 568/38, 326 00 Plzeň, ČR Rozsah služeb, pro které je registrována: (35) zprostředkování obchodu, marketing (36) pojišťovací a finanční služby (41) výchova a vzdělávání. Číslo zápisu: 283301 Znění známky: ok FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ Druh známky: kombinovaná, provedení barevné Datum podání přihlášky: 23.01.2006 Datum zápisu: 24.08.2006 Právo přednosti: 23.01.2006 Číslo přihlášky: 433614 Název a bydliště majitele: Petr Hrubý, Plzeňská cesta 568/38, 326 00 Plzeň, ČR Rozsah služeb, pro které je registrována: (35) zprostředkování obchodu, marketing (36) pojišťovací a finanční služby (41) výchova a vzdělávání. Číslo zápisu: 283300 Znění známky: ok ZABEZPEČENÍ Druh známky: kombinovaná, provedení barevné Datum podání přihlášky: 23.01.2006 Datum zápisu: 24.08.2006 Právo přednosti: 23.01.2006 Číslo přihlášky: 433613 Název a bydliště majitele: Petr Hrubý, Plzeňská cesta 568/38, 326 00 Plzeň, ČR Rozsah služeb, pro které je registrována: (35) zprostředkování obchodu, marketing (36) pojišťovací a finanční služby (41) výchova a vzdělávání. Číslo zápisu: 219305 Znění známky: Broker Consulting Dobrá zpráva pro Vaše peníze ... Druh známky: kombinovaná, provedení černobílé Datum podání přihlášky: 20.07.1998 Datum zápisu: 26.07.1999 Právo přednosti: 20.07.1998 Číslo přihlášky: 134543 Název a bydliště majitele: Petr Hrubý, Plzeňská cesta 568/38, 326 00 Plzeň, ČR Rozsah služeb, pro které je registrována: (41) výchova a vzdělávání. Společnost může výše uvedený nepeněžitý vklad hospodářsky využít ve vztahu ke svému předmětu podnikání. Upsání akcií Společnosti tímto nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu Společnosti, když Společnost předmětný nepeněžitý vklad nutně potřebuje ke své podnikatelské činnosti. Vkládaný majetek, kterým jsou ochranné známky, užívá společnost na základě licenčních smluv s jejich majitelem. V důsledku jejich vložení do základního kapitálu se tak společnost stane majitelem tohoto majetku a její právo tento ma jetek užívat přestane být závislé na existenci právního vztahu vůči akcionáři - majiteli ochranných známek. Současně bude vložení tohoto majetku představovat úsporu pro společnost na peněžitém proti-plnění za užívání licenčních známek, které nebude muset vynakládat. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 1.210.034 (milion dvě stě deset tisíc třicet čtyři) kusů kmenových akcií v zaknihované podobě vydaných na jméno o jmenovité hodnotě 58,- Kč (padesát osm korun českých) za jednu akcii. Částka ve výši 813,- Kč (osm set třináct korun českých) bude započtena jako emisní ážio. Místo pro splacení nepeněžitého vkladu je v notářské kanceláři notářky JUDr. Miroslavy Protivové, v Plzni, Bedřicha Smetany 2, kde bude uzavřena smlouva o vkladu. Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu činí 30 (třicet) dnů ode dne úpisu akcií, jinak bude úpis neúčinný. Nepeněžitý vklad musí být splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 31. 3. 2008 od 25. 2. 2008

Vyčleněná část jmění obchodní společnosti Broker Consulting a.s. vymezená v projektu rozdělení přešla v důsledku jejího rozdělení odštěpením se založením nových společností dle ust. § 69c odst. 2 obchodního zákoníku na obchodní společnost BC Properties, a .s. se sídlem Plzeň, Jiráskovo náměstí 2, PSČ 326 00, IČ 280 02 822 a na obchodní společnost BC LI, s.r.o. se sídlem Plzeň, Koterovská 1, PSČ 326 00, IČ 280 02 831. od 31. 12. 2007

Na společnost Broker Consulting, a.s. přešlo v důsledku převodu jmění na společníka obchodní jmění společnosti BC Leasing & Investments, s.r.o., se sídlem Plzeň, Jiráskovo náměstí 2, PSČ 326 00, identifikační číslo 263 48 993, zapsané v obchodním rejstří ku Krajského soudu v Plzni v oddílu C, vložce 14520. od 2. 4. 2007

Valná hromada obchodní společnosti Broker Consulting, a.s., se sídlem v Plzni, Klatovská 7, PSČ 301 00, identifikační číslo 252 21 736, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1121, která se konala dne 12.8.2004, přijala následující rozhodnutí: Valná hromada schvaluje snížení základního kapitálu společnosti z dosavadní výše základního kapitálu 35.774.000,- Kč (třicet pět milionů sedm set sedmdesát čtyři tisíc korun českých) o částku 33.699.108,- Kč (třicet tři milionů šest set devadesát devět ti síc sto osm korun českých) na částku 2.074.892,- Kč (dva miliony sedmdesát čtyři tisíc osm set devadesát dva korun českých), a to poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti. Společnost nemá ve svém majetku vlastní akcie. Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je přebytek vlastních finančních prostředků společnosti, neboť společnost tyto prostředky nemůže ve své činnosti hospodářsky využít. Částka odpovídající snížení základního kapitálu společnosti bude vyplacena akcionářům společnosti ve lhůtě 24 (dvaceti čtyř) měsíců ode dne právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Plzni o zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Každém u akcionáři vyplatí společnost částku, která představuje rozdíl jmenovitých hodnot jeho akcií, které odpovídá rozsahu snížení základního kapitálu společnosti. Způsob snížení základního kapitálu o částku 33.699.108,- Kč (třicet tři milionů šest set devadesát devět tisíc sto osm korun českých) bude proveden poměrným snížením jmenovitých hodnot všech akcií společnosti takto: jmenovitá hodnota všech akcií, která činí 1.000,- Kč (tisíc korun českých) na akcii, se snižuje na jmenovitou hodnotu 58,- Kč (padesát osm korun českých) na akcii. Snížení jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií se provede změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty v zákonem stanovené evidenci podle § 213a odst. 3 Obch. zák. do 16. 8. 2010 od 9. 2. 2005

Obchodní společnost změnila právní formu z dosavadní právní formy společnost s ručením omezeným na stávající právní formu akciová společnost. od 1. 7. 2004

Kapitál

Základní kapitál

vklad 100 910 448 Kč

od 5. 11. 2008

Základní kapitál

vklad 32 391 008 Kč

do 5. 11. 2008 od 8. 10. 2008

Základní kapitál

vklad 72 256 864 Kč

do 8. 10. 2008 od 31. 3. 2008

Základní kapitál

vklad 2 074 892 Kč

do 31. 3. 2008 od 19. 8. 2005

Základní kapitál

vklad 35 774 000 Kč

do 19. 8. 2005 od 1. 7. 2004

Základní kapitál

vklad 35 774 000 Kč

do 1. 7. 2004 od 19. 4. 2004

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 19. 4. 2004 od 3. 5. 2000

Základní kapitál

vklad 100 000 Kč

do 3. 5. 2000 od 21. 5. 1998
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 81 Kč, počet: 1 245 808 od 26. 4. 2011
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 81 Kč, počet: 934 356 do 26. 4. 2011 od 26. 11. 2008
Prioritní akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 81 Kč, počet: 311 452 do 26. 4. 2011 od 26. 11. 2008
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 81 Kč, počet: 1 245 808 do 26. 11. 2008 od 5. 11. 2008
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 26 Kč, počet: 1 245 808 do 5. 11. 2008 od 8. 10. 2008
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 58 Kč, počet: 1 245 808 do 8. 10. 2008 od 31. 3. 2008
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 58 Kč, počet: 35 774 do 31. 3. 2008 od 19. 8. 2005
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 35 774 do 19. 8. 2005 od 1. 7. 2004

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Renáta Pavlíčková

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 5. 2020

vznik členství: 20. 4. 2020

Jesenická 1261/9, Plzeň, 323 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Petr Hrubý

Předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 6. 2018

vznik členství: 18. 6. 2018

vznik funkce: 18. 6. 2018

Plzeňská cesta 568/38, Plzeň, 326 00, Česká republika

Dalších 19 vztahů k této osobě

ing. Jiří Brabec

Člen dozorčí rady

První vztah: 19. 6. 2018

vznik členství: 18. 6. 2018

Bělohorská 1703/144, Praha, 169 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Martin Hrubý

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 7. 2019 - Poslední vztah: 19. 5. 2020

vznik členství: 17. 6. 2019

zánik členství: 20. 4. 2020

U Hamru 423/5, Plzeň, 326 00, Česká republika

Dalších 14 vztahů k této osobě

Ing. Petr Polenda

Člen dozorčí rady

První vztah: 19. 6. 2018 - Poslední vztah: 8. 3. 2019

vznik členství: 18. 6. 2018

zánik členství: 12. 12. 2018

Seifertova 1835, Sokolov, 356 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Petr Hrubý

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 5. 2013 - Poslední vztah: 17. 1. 2014

vznik členství: 28. 2. 2013

zánik členství: 6. 1. 2014

vznik funkce: 1. 3. 2013

zánik funkce: 6. 1. 2014

Plzeňská cesta 568/38, Plzeň, 326 00, Česká republika

Tomáš Paur

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 5. 2013 - Poslední vztah: 17. 1. 2014

vznik členství: 14. 6. 2010

zánik členství: 14. 9. 2013

Nad Vodovodem 2029/61, Praha 10, 100 00, Česká republika

Petr Hrubý

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 3. 2013 - Poslední vztah: 13. 5. 2013

vznik členství: 28. 2. 2013

Plzeňská cesta 568/38, Plzeň, 326 00, Česká republika

Vilém Podliska

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 3. 2013 - Poslední vztah: 17. 1. 2014

vznik členství: 28. 2. 2013

zánik členství: 6. 1. 2014

Koukolová 1138/5, Plzeň, 326 00, Česká republika

Jiří Čejka

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 11. 2010 - Poslední vztah: 7. 3. 2013

vznik členství: 28. 10. 2010

zánik členství: 27. 2. 2013

Vaňurova 816/12, Liberec, 460 07, Česká republika

Tomáš Paur

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 8. 2010 - Poslední vztah: 13. 5. 2013

vznik členství: 14. 6. 2010

vznik funkce: 14. 6. 2010

zánik funkce: 28. 2. 2013

Nad Vodovodem 2029/61, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. Jiří Brabec

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 8. 2010 - Poslední vztah: 7. 3. 2013

vznik členství: 30. 4. 2010

zánik členství: 27. 2. 2013

Bělohorská 1703/144, Praha 6, 169 00, Česká republika

Vilém Podliska

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 8. 2010 - Poslední vztah: 24. 11. 2010

vznik členství: 30. 4. 2010

zánik členství: 27. 10. 2010

Koukolová 1138/5, Plzeň, Česká republika

Ing. Jiří Brabec

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 3. 2008 - Poslední vztah: 16. 8. 2010

vznik členství: 26. 2. 2008

zánik členství: 30. 4. 2010

Bělohorská 1703/144, Praha 6, 169 00, Česká republika

Martin Hrubý

předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 12. 2007 - Poslední vztah: 16. 8. 2010

vznik členství: 11. 9. 2007

zánik členství: 11. 12. 2009

vznik funkce: 11. 9. 2007

zánik funkce: 11. 12. 2009

Republikánská 23, Plzeň, 312 00, Česká republika

Svatava Petrovičová

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 12. 2007 - Poslední vztah: 8. 2. 2008

vznik členství: 11. 9. 2007

zánik členství: 4. 2. 2008

Ovenecká 19, Praha 7, 170 00, Česká republika

Mgr. Timm Šmehlík

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 12. 2007 - Poslední vztah: 16. 8. 2010

vznik členství: 11. 9. 2007

zánik členství: 11. 12. 2009

Křiby 4721, Zlín, 760 05, Česká republika

Mgr. Timm Šmehlík

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2004 - Poslední vztah: 17. 12. 2007

vznik členství: 1. 7. 2004

zánik členství: 11. 9. 2007

Křiby 4721, Zlín, 760 05, Česká republika

Svatava Petrovičová

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2004 - Poslední vztah: 17. 12. 2007

vznik členství: 1. 7. 2004

zánik členství: 11. 9. 2007

Ovenecká 19, Praha 7, 170 00, Česká republika

Ivana Čmovšová

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2004 - Poslední vztah: 17. 12. 2007

vznik členství: 1. 7. 2004

zánik členství: 11. 9. 2007

Skupova 19, Plzeň, 320 04, Česká republika

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Petr Hora

Člen představenstva

První vztah: 24. 5. 2019

vznik členství: 18. 6. 2018

Sladová 2794/9, Plzeň, 326 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Vilém Podliska

Předseda představenstva

První vztah: 19. 6. 2018

vznik členství: 18. 6. 2018

vznik funkce: 18. 6. 2018

Koukolová 1138/5, Plzeň, 326 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ivana Čmovšová

Člen představenstva

První vztah: 25. 10. 2019 - Poslední vztah: 12. 3. 2020

vznik členství: 18. 6. 2018

zánik členství: 3. 3. 2020

Jeřabinová 861/14, Plzeň, 326 00, Česká republika

Petr Hora

Člen představenstva

První vztah: 19. 6. 2018 - Poslední vztah: 24. 5. 2019

vznik členství: 18. 6. 2018

Manětínská 1536/55, Plzeň, 323 00, Česká republika

Ivana Čmovšová

Člen představenstva

První vztah: 19. 6. 2018 - Poslední vztah: 25. 10. 2019

vznik členství: 18. 6. 2018

Kozolupy 282, 330 32, Česká republika

Další vztah k této osobě

Petr Hrubý

statutární ředitel

První vztah: 17. 1. 2014 - Poslední vztah: 19. 6. 2018

zánik funkce: 18. 6. 2018

den vzniku funkce: 6. ledna 2014 do 19. 6. 2018 od 17. 1. 2014

Plzeňská cesta 568/38, Plzeň, 326 00, Česká republika

Petr Hrubý

statutární ředitel

První vztah: 17. 1. 2014 - Poslední vztah: 19. 6. 2018

zánik funkce: 18. 6. 2018

den vzniku funkce: 6. ledna 2014 do 19. 6. 2018 od 17. 1. 2014

Plzeňská cesta 568/38, Plzeň, 326 00, Česká republika

Ivana Čmovšová

člen představenstva

První vztah: 7. 3. 2013 - Poslední vztah: 17. 1. 2014

vznik členství: 28. 2. 2013

zánik členství: 6. 1. 2014

Kozolupy 282, 330 32, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jiří Čejka

člen představenstva

První vztah: 7. 3. 2013 - Poslední vztah: 17. 1. 2014

vznik členství: 28. 2. 2013

zánik členství: 6. 1. 2014

Vaňurova 816/12c, Liberec, 460 07, Česká republika

Jiří Brabec

předseda představenstva

První vztah: 7. 3. 2013 - Poslední vztah: 17. 1. 2014

vznik členství: 28. 2. 2013

zánik členství: 6. 1. 2014

vznik funkce: 28. 2. 2013

zánik funkce: 6. 1. 2014

Bělohorská 1703/144, Praha 6, 169 00, Česká republika

Vilém Podliska

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 11. 2010 - Poslední vztah: 7. 3. 2013

vznik členství: 28. 10. 2010

zánik členství: 27. 2. 2013

vznik funkce: 1. 11. 2010

zánik funkce: 27. 2. 2013

Koukolová 1138/5, Plzeň, Česká republika

Ivana Čmovšová

člen představenstva

První vztah: 16. 8. 2010 - Poslední vztah: 7. 3. 2013

vznik členství: 26. 6. 2010

zánik členství: 27. 2. 2013

Kozolupy 282, 330 32, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Pavel Matoušek

člen představenstva

První vztah: 16. 8. 2010 - Poslední vztah: 7. 3. 2013

vznik členství: 26. 6. 2010

zánik členství: 27. 2. 2013

Pálavská 86, Plzeň, 323 00, Česká republika

Petr Hrubý

předseda představenstva

První vztah: 16. 8. 2010 - Poslední vztah: 7. 3. 2013

vznik členství: 26. 6. 2010

zánik členství: 27. 2. 2013

vznik funkce: 26. 6. 2010

zánik funkce: 27. 2. 2013

Plzeňská cesta 38, Plzeň, 326 00, Česká republika

Ing. Pavel Matoušek

člen představenstva

První vztah: 21. 4. 2009 - Poslední vztah: 16. 8. 2010

vznik členství: 1. 3. 2009

zánik členství: 25. 6. 2010

Pálavská 86, Plzeň, 323 00, Česká republika

Tomáš Paur

člen představenstva

První vztah: 21. 4. 2009 - Poslední vztah: 16. 8. 2010

vznik členství: 1. 3. 2009

zánik členství: 30. 4. 2010

Nad Vodovodem 2029/61, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ivana Čmovšová

člen představenstva

První vztah: 21. 4. 2009 - Poslední vztah: 16. 8. 2010

vznik členství: 1. 3. 2009

zánik členství: 25. 6. 2010

Kozolupy 282, 330 32, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ivana Čmovšová

člen představenstva

První vztah: 17. 12. 2007 - Poslední vztah: 21. 4. 2009

vznik členství: 11. 9. 2007

zánik členství: 28. 2. 2009

Kozolupy 282, 330 32, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Pavel Matoušek

člen představenstva

První vztah: 17. 12. 2007 - Poslední vztah: 21. 4. 2009

vznik členství: 11. 9. 2007

zánik členství: 28. 2. 2009

Heyrovského 46, Plzeň, 320 05, Česká republika

Vilém Podliska

místopředseda představenstva

První vztah: 17. 12. 2007 - Poslední vztah: 21. 4. 2009

vznik členství: 11. 9. 2007

zánik členství: 28. 2. 2009

vznik funkce: 11. 9. 2007

zánik funkce: 28. 2. 2009

U Karlova stánku 1195, Praha 5, 156 00, Česká republika

Petr Hrubý

předseda představenstva

První vztah: 17. 12. 2007 - Poslední vztah: 21. 4. 2009

vznik členství: 11. 9. 2007

zánik členství: 28. 2. 2009

vznik funkce: 11. 9. 2007

zánik funkce: 28. 2. 2009

Plzeňská cesta 38, Plzeň, 326 00, Česká republika

Ing. Pavel Matoušek

člen představenstva

První vztah: 7. 6. 2006 - Poslední vztah: 17. 12. 2007

vznik členství: 1. 7. 2004

zánik členství: 11. 9. 2007

Heyrovského 46, Plzeň, 320 05, Česká republika

Vilém Podliska

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 6. 2006 - Poslední vztah: 17. 12. 2007

vznik členství: 8. 2. 2006

zánik členství: 11. 9. 2007

vznik funkce: 8. 2. 2006

zánik funkce: 11. 9. 2007

U Karlova stánku 1195, Praha 5, 156 00, Česká republika

Petr Hrubý

Jednatel

První vztah: 1. 7. 2004 - Poslední vztah: 1. 7. 2004

vznik funkce: 21. 5. 1998

zánik funkce: 1. 7. 2004

Rodáků 381, Spálené Poříčí, 335 61, Česká republika

Ing. Pavel Matoušek

člen představenstva

První vztah: 1. 7. 2004 - Poslední vztah: 7. 6. 2006

vznik členství: 1. 7. 2004

Heyrovského 46, Plzeň, 320 05, Česká republika

Martin Hrubý

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 7. 2004 - Poslední vztah: 7. 6. 2006

vznik členství: 1. 7. 2004

zánik členství: 8. 2. 2006

vznik funkce: 1. 7. 2004

zánik funkce: 8. 2. 2006

Republikánská 23, Plzeň, 312 00, Česká republika

Petr Hrubý

předseda představenstva

První vztah: 1. 7. 2004 - Poslední vztah: 17. 12. 2007

vznik členství: 1. 7. 2004

zánik členství: 11. 9. 2007

vznik funkce: 1. 7. 2004

zánik funkce: 11. 9. 2007

Plzeňská cesta 38, Plzeň, 326 00, Česká republika

Petr Hrubý

Jednatel

První vztah: 19. 4. 2004 - Poslední vztah: 1. 7. 2004

vznik funkce: 21. 5. 1998

Rodáků 381, Spálené Poříčí, 335 61, Česká republika

Petr Hrubý

Jednatel

První vztah: 21. 5. 1998 - Poslední vztah: 19. 4. 2004

Rodáků 381, Spálené Poříčí, 335 61, Česká republika

Za společnost jedná vždy předseda představenstva společně s alespoň jedním dalším členem představenstva.

od 19. 6. 2018

Statutární ředitel zastupuje společnost ve všech věcech.

do 19. 6. 2018 od 17. 1. 2014

Jménem společnosti jednají vždy alespoň tři členové představenstva společně.

do 17. 1. 2014 od 7. 3. 2013

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná buď předseda představenstva samostatně, anebo dva členové představenstva společně.

do 7. 3. 2013 od 16. 8. 2010

Způsob jednání: Jménem společnosti jednají navenek buď všichni členové představenstva společně nebo vždy dva členové představenstva společně.

do 16. 8. 2010 od 21. 4. 2009

Způsob jednání: Jménem společnosti jednají navenek buď všichni členové představenstva společně nebo samostatně předseda představenstva nebo jiný člen představenstva společně s předsedou představenstva. Jménem společnosti představenstvo podepisuje tak, že buď všichni členové představenstva společně nebo samostatně předseda představenstva nebo jiný člen představenstva společně s předsedou představenstva připojí k firmě společnosti svůj podpis.

do 21. 4. 2009 od 7. 6. 2006

Způsob jednání: Jménem společnosti jednají buď všichni členové představenstva společně nebo samostatně předseda představenstva nebo samostatně místopředseda představenstva nebo jiný člen představenstva společně s předsedou nebo místopředsedou představenstva.

do 7. 6. 2006 od 1. 7. 2004

Způsob jednání: Jednatel jedná jménem společnosti samostatně.

do 1. 7. 2004 od 19. 4. 2004

Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupuje ve všech věcech jednatel samostatně b) podepisování - podepisování se provádí tak, že k nadepsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí jednatel svůj podpis s uvedením jména a funkce

do 19. 4. 2004 od 21. 5. 1998

Další vztahy firmy Broker Consulting, a.s.

Historické vztahy

Vilém Podliska

předseda správní rady

První vztah: 15. 1. 2018 - Poslední vztah: 19. 6. 2018

vznik členství: 19. 6. 2017

zánik členství: 18. 6. 2018

vznik funkce: 1. 1. 2018

zánik funkce: 18. 6. 2018

Koukolová 1138/5, Plzeň, 326 00, Česká republika

Petr Hrubý

člen správní rady

První vztah: 15. 1. 2018 - Poslední vztah: 19. 6. 2018

vznik členství: 19. 6. 2017

zánik členství: 18. 6. 2018

Plzeňská cesta 568/38, Plzeň, 326 00, Česká republika

Vilém Podliska

předseda správní rady

První vztah: 15. 1. 2018 - Poslední vztah: 19. 6. 2018

vznik členství: 19. 6. 2017

zánik členství: 18. 6. 2018

vznik funkce: 1. 1. 2018

zánik funkce: 18. 6. 2018

Koukolová 1138/5, Plzeň, 326 00, Česká republika

Petr Hrubý

člen správní rady

První vztah: 15. 1. 2018 - Poslední vztah: 19. 6. 2018

vznik členství: 19. 6. 2017

zánik členství: 18. 6. 2018

Plzeňská cesta 568/38, Plzeň, 326 00, Česká republika

ing. Jiří Brabec

člen správní rady

První vztah: 3. 7. 2017 - Poslední vztah: 19. 6. 2018

vznik členství: 19. 6. 2017

zánik členství: 18. 6. 2018

Bělohorská 1703/144, Praha, 169 00, Česká republika

Petr Hrubý

předseda správní rady

První vztah: 3. 7. 2017 - Poslední vztah: 15. 1. 2018

vznik členství: 19. 6. 2017

vznik funkce: 19. 6. 2017

zánik funkce: 31. 12. 2017

Plzeňská cesta 568/38, Plzeň, 326 00, Česká republika

Vilém Podliska

člen správní rady

První vztah: 3. 7. 2017 - Poslední vztah: 15. 1. 2018

vznik členství: 19. 6. 2017

Koukolová 1138/5, Plzeň, 326 00, Česká republika

Vilém Podliska

člen správní rady

První vztah: 3. 7. 2017 - Poslední vztah: 15. 1. 2018

vznik členství: 19. 6. 2017

Koukolová 1138/5, Plzeň, 326 00, Česká republika

ing. Jiří Brabec

člen správní rady

První vztah: 3. 7. 2017 - Poslední vztah: 19. 6. 2018

vznik členství: 19. 6. 2017

zánik členství: 18. 6. 2018

Bělohorská 1703/144, Praha, 169 00, Česká republika

Petr Hrubý

předseda správní rady

První vztah: 3. 7. 2017 - Poslední vztah: 15. 1. 2018

vznik členství: 19. 6. 2017

vznik funkce: 19. 6. 2017

zánik funkce: 31. 12. 2017

Plzeňská cesta 568/38, Plzeň, 326 00, Česká republika

Petr Hrubý

předseda správní rady

První vztah: 17. 1. 2014 - Poslední vztah: 3. 7. 2017

vznik členství: 6. 1. 2014

zánik členství: 6. 1. 2017

vznik funkce: 6. 1. 2014

zánik funkce: 6. 1. 2017

Plzeňská cesta 568/38, Plzeň, 326 00, Česká republika

ing. Jiří Brabec

člen správní rady

První vztah: 17. 1. 2014 - Poslední vztah: 3. 7. 2017

vznik členství: 6. 1. 2014

zánik členství: 6. 1. 2017

Bělohorská 1703/144, Praha, 169 00, Česká republika

Petr Hrubý

předseda správní rady

První vztah: 17. 1. 2014 - Poslední vztah: 3. 7. 2017

vznik členství: 6. 1. 2014

zánik členství: 6. 1. 2017

vznik funkce: 6. 1. 2014

zánik funkce: 6. 1. 2017

Plzeňská cesta 568/38, Plzeň, 326 00, Česká republika

Vilém Podliska

člen správní rady

První vztah: 17. 1. 2014 - Poslední vztah: 3. 7. 2017

vznik členství: 6. 1. 2014

zánik členství: 6. 1. 2017

Koukolová 1138/5, Plzeň, 326 00, Česká republika

Vilém Podliska

člen správní rady

První vztah: 17. 1. 2014 - Poslední vztah: 3. 7. 2017

vznik členství: 6. 1. 2014

zánik členství: 6. 1. 2017

Koukolová 1138/5, Plzeň, 326 00, Česká republika

ing. Jiří Brabec

člen správní rady

První vztah: 17. 1. 2014 - Poslední vztah: 3. 7. 2017

vznik členství: 6. 1. 2014

zánik členství: 6. 1. 2017

Bělohorská 1703/144, Praha, 169 00, Česká republika

Martin Hrubý

První vztah: 19. 4. 2004 - Poslední vztah: 1. 7. 2004

vklad 200 000 Kč

splaceno 200 000 Kč

obchodní podíl 200000/35774000

Jedlová 548, Horní Bříza, 330 12, Česká republika

Petr Hrubý

První vztah: 19. 4. 2004 - Poslední vztah: 1. 7. 2004

vklad 35 574 000 Kč

splaceno 35 574 000 Kč

obchodní podíl 35574000/35774000

Rodáků 381, Spálené Poříčí, 335 61, Česká republika

Martin Hrubý

První vztah: 4. 7. 2001 - Poslední vztah: 1. 7. 2004

Jedlová 548, Horní Bříza, 330 12, Česká republika

Martin Hrubý

První vztah: 4. 7. 2001 - Poslední vztah: 19. 4. 2004

vklad 200 000 Kč

splaceno 200 000 Kč

Jedlová 548, Horní Bříza, 330 12, Česká republika

Petr Hrubý

První vztah: 4. 7. 2001 - Poslední vztah: 19. 4. 2004

vklad 800 000 Kč

splaceno 800 000 Kč

Rodáků 381, Spálené Poříčí, 335 61, Česká republika

Martin Hrubý

První vztah: 3. 5. 2000 - Poslední vztah: 4. 7. 2001

vklad 200 000 Kč

splaceno 74 000 Kč

Jedlová 548, Horní Bříza, 330 12, Česká republika

Petr Hrubý

První vztah: 3. 5. 2000 - Poslední vztah: 4. 7. 2001

vklad 800 000 Kč

splaceno 296 000 Kč

Rodáků 381, Spálené Poříčí, 335 61, Česká republika

Martin Hrubý

První vztah: 6. 4. 1999 - Poslední vztah: 3. 5. 2000

vklad 20 000 Kč

splaceno 20 000 Kč

Jedlová 548, Horní Bříza, 330 12, Česká republika

Petr Hrubý

První vztah: 6. 4. 1999 - Poslední vztah: 3. 5. 2000

vklad 80 000 Kč

splaceno 80 000 Kč

Rodáků 381, Spálené Poříčí, 335 61, Česká republika

Petr Hrubý

První vztah: 21. 5. 1998 - Poslední vztah: 6. 4. 1999

vklad 100 000 Kč

splaceno 100 000 Kč

Rodáků 381, Spálené Poříčí, 335 61, Česká republika

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 21. 5. 1998

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Pronájem a půjčování věcí movitých
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 21. 5. 1998

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).