Hlavní navigace

PRODOMIA Group, a.s.

Firma PRODOMIA Group, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2025, Krajský soud v Plzni. Její základní kapitál je ve výši 25 000 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

05587671

Sídlo:

Papírnická 2809/10, Plzeň Východní Předměstí (Plzeň 2-Slovany), 326 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

23. 11. 2016

DIČ:

CZ05587671

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
47 Maloobchod, kromě motorových vozidel
55 Ubytování
58 Vydavatelské činnosti
620 Činnosti v oblasti informačních technologií
7112 Inženýrské činnosti a související technické poradenství
73110 Činnosti reklamních agentur
74200 Fotografické činnosti
7490 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
77290 Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
82110 Univerzální administrativní činnosti

Adresa

Papírnická 2809/10, Plzeň 32600

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2025, Krajský soud v Plzni

Obchodní firma

Home Service Financial Group, a.s. od 23. 11. 2016

Právní forma

Akciová společnost od 23. 11. 2016

adresa

Papírnická 2809/10
Plzeň 32600 od 2. 7. 2020

adresa

Poštovní 720/3
Plzeň 31200 do 2. 7. 2020 od 26. 1. 2018

adresa

Vodičkova 710/31
Praha 11000 do 26. 1. 2018 od 23. 11. 2016

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 23. 11. 2016

Ostatní skutečnosti

Rozhodnutím valné hromady společnosti ze dne 8.12.2020, o jejímž rozhodnutí byl pořízen notářský zápis č. NZ 550/2020 dochází ke zvýšení základního kapitálu společnosti: Valná hromada společnosti rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 20 000 000,- Kč (dvacet milionů korun českých) upsáním nových akcií společnosti peněžitými vklady takto: a) částka, o kterou má být základní kapitál společnosti zvýšen, s určením, zda se připouští upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku, popřípadě do jaké nejvyšší částky: Základní kapitál společnosti bude zvýšen o částku 20 000 000,-Kč (slovy: dvacet milionů korun českých), tedy na částku 25 000 000,-Kč (dvacet pět milionů korun českých), a to upsáním nových akcií peněžitými vklady s využitím přednostního práva stávajících akcionářů s tím, že se nepřipouští zvýšení základního kapitálu nad nebo pod tuto částku. b) počet, jmenovitá hodnota, druh upisovaných akcií společnosti, jejich forma: Počet upisovaných akcií společnosti bude 2 000 (slovy: dva tisíce) kusů akcií společnosti. Jmenovitá hodnota každé z upisovaných akcií společnosti bude činit 10 000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých), všechny upisované akcie společnosti budou kmenovým i akciemi na jméno a budou vydány jako cenné papíry (v listinné podobě). Emisní kurs každé nově upisované akcie společnosti se rovná její jmenovité hodnotě. c) údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií společnosti: Upisování nových akcií společnosti proběhne ve dvou kolech. V prvním kole upisování má každý akcionář společnosti přednostní právo ve smyslu ust. § 484 odst. 1 zákona o obchodních korporacích upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení zákl adního kapitálu společnosti v rozsahu jeho podílu, pokud se takového práva nevzdal. Ve druhém kole upisování nemají akcionáři společnosti přednostní právo na upsání těch nových akcií, které neupsal jiný akcionář, a to dle čl. 9.3 stanov společnosti. Akcie , které případně zůstanou v prvním kole neupsány, tak budou ve druhém kole nabídnuty k upsání předem určenému zájemci. d) údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií společnosti v prvním kole: Místem pro vykonání přednostního práva na upisování akcií společnosti je Advokátní kancelář Křivánek, Tomášek spol. s r.o. na adrese Kyjevská 1228/77, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, kde akcionáři upíší akcie ve smlouvě o upsání akcií. Tato smlouva bude uzavřena v Advokátní kanceláři Křivánek, Tomášek spol. s r.o. v pracovní dny v době od 9:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod. Akcionářům se doporučuje alespoň jeden pracovní den předem ohlásit záměr akcionáře upsat akcie na email vodicka@a kst.cz. Lhůta pro vykonání přednostního práva na upisování akcií společnosti v prvním kole upisování činí 2 (dva) týdny a začne každému z akcionářů běžet dnem následujícím po dni, kdy bude akcionáři doručena informace o přednostním právu podle ust. § 485 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě ve výši 10 000,-Kč (deset tisíc korun českých) připadá podíl 20/5 (dvacet/pěti) na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 10 000,-Kč (deset tisíc korun českých ). Upisovat lze pouze celé akcie společnosti. e) účet u banky a lhůta, v níž upisovatel splatí emisní kurs nebo jeho část: Emisní kurs akcií upsaných v prvním kole musí být splacen ve lhůtě pro splacení a bude trvat deset (10) dnů, a to na bankovní účet společnosti číslo 2113514090/2700. Lhůta pro splacení začne běžet následující den po uplynutí lhůty pro upsání akcií. Upisov atelé jsou povinni splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií. f) akcie společnosti, které nebudou upsány s využitím přednostního práva v prvním kole upisování akcií společnosti, budou ve druhém kole upisování nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, a to akcionáři Broker Consulting Group, SE, IČO: 042 46 438, se sídlem Jiráskovo náměstí 2684/2, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň. Všechny upisované akcie společnosti budou kmenovými akciemi na jméno a budou vydány jako cenné papíry (v listinné podobě). Emisní kurs každé nově upisované akcie společnosti se rovná její jmenovité hodnotě. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě ve výši 10 000,-Kč (deset tisíc korun českých) připadá podíl 20/5 (dvacet/pěti) na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 10 000,-Kč (deset tisíc korun českých). Upisovat lze pouze celé akcie společnosti. Lhůta pro upisování akcií společnosti ve druhém kole upisování činí 2 (dva) týdny, a to počínaje dnem následujícím po uplynutí lhůty pro splacení emisního kursu akcií v prvním kole dle písm. e) výše poslednímu z akcionářů, který využije přednostního práva na upisování akcií společnosti. Předem určený akcionář Broker Consulting Group, SE upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Tato smlouva bude uzavřena v sídle společnosti na adrese Papírnická 2809/10, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň v pracovní dny v době od 9:00 (devíti) hod. do 11:30 (jedenácti třiceti) hod. a od 13:00 (třinácti) hod. do 15:00 (patnácti) hod. g) účet u banky a lhůta, v níž upisovatel splatí emisní kurs nebo jeho část Emisní kurs upsaných akcií musí být splacen ve lhůtě pro splacení, a to na bankovní účet společnosti číslo 2113514090/2700. Lhůta pro splacení se stanovuje dvacetidenní a počíná běžet následující den po uplynutí lhůty pro upsání akcií ve druhém kole upisování. Peněžitý vklad je splacen ve lhůtě pro splacení, a to na účet společnosti číslo 2113514090/2700. Upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií. Důvodem návrhu na zvýšení základního kapitálu je posílení vlastních finančních zdrojů společnosti, z nichž bude částečně uhrazena ztráta společnosti. Akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky podle ust. § 480 až 483 zákona o obchodních korporacích. Upisování akcií se navrhuje realizovat s využitím možnosti upsání akcií před zápisem usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku v souladu s ust. § 477 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. Upisování akcií je tak vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí řádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V případě splnění této podmínky je upsání akcií neúčinné. V případě, že předem určený akcionář neupíše akcie v souladu s tímto rozhodnutím, rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu se ve smyslu ust. § 493 zákona o obchodních korporacích zrušuje a vkladová povinnost zaniká. od 8. 3. 2021

Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Podle čl. 4.3. stanov společnosti jsou akcie společnosti převoditelné na třetí osoby, tj. osoby, které nejsou akcionáři společnosti, pouze s předchozím souhlasem valné hromady. od 14. 1. 2021

Rozhodnutím valné hromady společnosti ze dne 29.5.2020, o jejímž rozhodnutí byl pořízen notářský zápis č. NZ 225/2020, dochází ke zvýšení základního kapitálu společnosti: 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 3 000 000,-- Kč (slovy: tři miliony korun českých) na celkovou výši 5 000 000,-- Kč (slovy: pět milionů korun českých), a to peněžitými vklady. V rámci tohoto zvýšení základního kapitálu společnosti bude zvýšení základního kapitálu provedeno v rozsahu částky 3 000 000,-- Kč (slovy: tři miliony korun českých) peněžitým vkladem předem určeného zájemce - obchodní společnosti Broker Consulting Group, SE, IČO: 042 46 438, se sídlem Jiráskovo náměstí 2684/2, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň. V případě peněžitého vkladu platí, že valná hromada společnosti schválila vyloučení přednostního práva všech akcionářů společnosti na upisování nových akcií v důležitém zájmu společnosti, kterým je dosažení úhrady (kapitalizace) pohledávek vůči společnost i, blíže popsané níže, a snížení dluhového zatížení společnosti. 2. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 3. Základní kapitál bude zvýšen novou emisí kmenových listinných akcií společnosti na jméno v počtu 300 (slovy: tři sta) kusů ve jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Akcie nebudou obchodovatelné na českém nebo zahra ničním regulovaném trhu. 4. Emisní kurz nově emitovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. 5. Místem úpisu akcií bude sídlo společnosti na adrese Poštovní 720/3, Doubravka, 312 00 Plzeň. 6. Úpis akcií proběhne ve lhůtě 60 (šedesáti) kalendářních dnů a tato lhůta počíná 5. (pátým) dnem ode dne přijetí tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti. 7. Zájemce upíše akcie ve Smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. K upsání akcií (podpisu smlouvy) bude zájemci poskytnuta lhůta 30 (třiceti) kalendářních dnů od doručení návrhu na uzavření Smlouvy o upsání akcií. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu a podpisy účastníků musí být úředně ověřeny. 8. Základní kapitál bude zvýšen peněžitým vkladem upsáním nových akcií předem určeným zájemcem o úpis (dále jen zájemce), kterým je obchodní společnost Broker Consulting Group, SE, IČO: 042 46 438, se sídlem Jiráskovo náměstí 2684/2, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň. Určuje se, že zájemce Broker Consulting Group, SE upíše na zvýšení základního kapitálu společnosti 300 (slovy: tři sta) kusů listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Tento zájemce má v době zvýšení základního kapitálu vůči společnosti pohledávky na splacení poskytnutých úvěrů ve výši jistiny v částce 3 000 000,-Kč (slovy: tři miliony korun českých), a to na základě následující smlouvy. -smlouva o úvěru ze dne 19. 6. 2018, na základě které vznikla společnosti Broker Consulting, a.s. pohledávka za Společností Home Service Financial Group, a.s. ve výši 5 000 000,-Kč (pět milionů korun českých), jež představuje doposud nesplacenou část jist iny ve výši 5 000 000,-Kč (pět milionů korun českých); uvedenou pohledávku v částce jistiny ve výši 3 000 000,-Kč (tři miliony korun českých) nabyla společnost Broker Consulting Group, SE na základě postoupení od spol. Broker Consulting, a.s. Existence tohoto dluhu v účetnictví Společnosti byla potvrzena zprávou auditora - Ing. Michael Ledvina, se sídlem Nepomucká 10, 326 00 Plzeň, oprávnění evid. č. 1375, zapsaný do seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů České republiky dne 8. 6. 1995. Valná hromada souhlasí se započtením peněžité pohledávky zájemce - obchodní společnosti Broker Consulting Group, SE specifikované výše v odst. 8 ve výši 3 000 000,-Kč (slovy: tři miliony korun českých) proti pohledávce na splacení jím upsaného emisního ku rsu akcií. Emisní kurz emitovaných akcií upsaných tímto zájemcem bude splacen výhradně tímto započtením. Účet u banky pro splacení části emisního kurzu se proto nestanoví. Valná hromada stanoví pravidla pro postup pro uzavření smlouvy o započtení takto: a) Smlouva bude uzavřena mezi společností a zájemcem (upisovatelem) Broker Consulting Group, SE ve lhůtě určené k úpisu akcií dle odst. 6., a to před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, b) ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikovány pohledávky, které jsou předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávky, jejichž započtení bylo schváleno touto valnou hromadou, c) peněžitá pohledávka upisovatele bude započtena ve výši nesplacených jistin úvěrů v částce 3 000 000,-Kč (slovy: tři miliony korun českých) na splacení emisního kursu akcií jím upsaných na zvýšení základního kapitálu, d) dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení předmětných pohledávek specifikovaných v tomto rozhodnutí valné hromady, účinností smlouvy o započtení tato pohledávka ve výši 3 000 000,- Kč (slovy: tři miliony korun českých) zanikne a je tím splně na povinnost upisovatele splatit emisní kurs na zvýšení základního kapitálu. od 16. 6. 2020

Kapitál

Základní kapitál

vklad 25 000 000 Kč

od 8. 3. 2021

Základní kapitál

vklad 5 000 000 Kč

do 8. 3. 2021 od 16. 6. 2020

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 16. 6. 2020 od 23. 11. 2016
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 2 500 od 8. 3. 2021
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 500 do 8. 3. 2021 od 16. 6. 2020
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 200 do 16. 6. 2020 od 23. 11. 2016

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Veronika Ferrová

Člen správní rady

První vztah: 1. 4. 2023

vznik funkce: 1. 4. 2023

Francouzská třída 1875/36, Plzeň, 326 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

 • jednatel

  PRODOMIA, s.r.o.

  Papírnická 2809/10, Plzeň Východní Předměstí (Plzeň 2-Slovany), 326 00

 • jednatel

  FPS s.r.o.

  V dolině 1533/1d, Praha 10 Michle, 101 00

 • jednatel

  ProfiPředseda, s.r.o.

  Papírnická 2809/10, Plzeň Východní Předměstí, 326 00

Martin Hrubý

Člen správní rady

První vztah: 29. 3. 2023

vznik členství: 25. 11. 2022

U Hamru 423/5, Plzeň, 326 00, Česká republika

Dalších 25 vztahů k této osobě

Petr Hrubý

Předseda správní rady

První vztah: 29. 3. 2023

vznik členství: 3. 3. 2023

vznik funkce: 3. 3. 2023

Plzeňská cesta 568/38, Plzeň, 326 00, Česká republika

Dalších 22 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Martin Hrubý

člen správní rady

První vztah: 26. 7. 2021 - Poslední vztah: 29. 3. 2023

vznik členství: 24. 11. 2019

zánik členství: 24. 11. 2022

U Hamru 423/5, Plzeň, 326 00, Česká republika

Petr Hrubý

předseda správní rady

První vztah: 26. 7. 2021 - Poslední vztah: 29. 3. 2023

vznik členství: 2. 3. 2020

zánik členství: 2. 3. 2023

vznik funkce: 30. 6. 2021

zánik funkce: 2. 3. 2023

Plzeňská cesta 568/38, Plzeň, 326 00, Česká republika

Petr Hrubý

statutární ředitel

První vztah: 9. 3. 2020 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik funkce: 2. 3. 2020

Plzeňská cesta 568/38, Plzeň, 326 00, Česká republika

Petr Hrubý

člen správní rady

První vztah: 9. 3. 2020 - Poslední vztah: 26. 7. 2021

vznik členství: 2. 3. 2020

Plzeňská cesta 568/38, Plzeň, 326 00, Česká republika

Ing. Petr Polenda

statutární ředitel

První vztah: 8. 1. 2020 - Poslední vztah: 9. 3. 2020

vznik funkce: 24. 11. 2019

zánik funkce: 2. 3. 2020

Seifertova 1835, Sokolov, 356 01, Česká republika

Ing. Petr Polenda

člen správní rady

První vztah: 8. 1. 2020 - Poslední vztah: 9. 3. 2020

vznik členství: 24. 11. 2019

zánik členství: 2. 3. 2020

Seifertova 1835, Sokolov, 356 01, Česká republika

Martin Hrubý

předseda správní rady

První vztah: 8. 1. 2020 - Poslední vztah: 26. 7. 2021

vznik členství: 24. 11. 2019

vznik funkce: 24. 11. 2019

zánik funkce: 29. 6. 2021

U Hamru 423/5, Plzeň, 326 00, Česká republika

Ing. Petr Polenda

statutární ředitel

První vztah: 23. 11. 2016 - Poslední vztah: 8. 1. 2020

vznik funkce: 23. 11. 2016

zánik funkce: 23. 11. 2019

Seifertova 1835, Sokolov, 356 01, Česká republika

Ing. Petr Polenda

člen správní rady

První vztah: 23. 11. 2016 - Poslední vztah: 8. 1. 2020

vznik členství: 23. 11. 2016

zánik členství: 23. 11. 2019

Seifertova 1835, Sokolov, 356 01, Česká republika

Martin Hrubý

předseda správní rady

První vztah: 23. 11. 2016 - Poslední vztah: 8. 1. 2020

vznik členství: 23. 11. 2016

zánik členství: 23. 11. 2019

vznik funkce: 23. 11. 2016

zánik funkce: 23. 11. 2019

U Hamru 423/5, Plzeň, 326 00, Česká republika

Za společnost jedná předseda správní rady samostatně a bez omezení. Další členové správní rady jsou oprávněni jednat za společnost samostatně při jakýchkoli právních jednání, která sama o sobě nebo v součtu s jednáními souvisejícími nepřesahují hodnotu 1 000 000,-- Kč.

od 1. 4. 2023

Za společnost jedná samostatně předseda správní rady. Další člen správní rady jedná za společnost jen společně s předsedou správní rady.

do 1. 4. 2023 od 26. 7. 2021

Statutární ředitel zastupuje společnost navenek ve všech záležitostech samostatně.

do 1. 1. 2021 od 23. 11. 2016

Další vztahy firmy PRODOMIA Group, a.s.

2 fyzické osoby

Petr Hrubý

člen správní rady

První vztah: 9. 3. 2020

vznik členství: 2. 3. 2020

Plzeňská cesta 568/38, Plzeň, 326 00, Česká republika

Dalších 22 vztahů k této osobě

Martin Hrubý

předseda správní rady

První vztah: 8. 1. 2020

vznik členství: 24. 11. 2019

vznik funkce: 24. 11. 2019

U Hamru 423/5, Plzeň, 326 00, Česká republika

Dalších 25 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Petr Polenda

člen správní rady

První vztah: 8. 1. 2020 - Poslední vztah: 9. 3. 2020

vznik členství: 24. 11. 2019

zánik členství: 2. 3. 2020

Seifertova 1835, Sokolov, 356 01, Česká republika

Ing. Petr Polenda

člen správní rady

První vztah: 23. 11. 2016 - Poslední vztah: 8. 1. 2020

vznik členství: 23. 11. 2016

zánik členství: 23. 11. 2019

Seifertova 1835, Sokolov, 356 01, Česká republika

Martin Hrubý

předseda správní rady

První vztah: 23. 11. 2016 - Poslední vztah: 8. 1. 2020

vznik členství: 23. 11. 2016

zánik členství: 23. 11. 2019

vznik funkce: 23. 11. 2016

zánik funkce: 23. 11. 2019

U Hamru 423/5, Plzeň, 326 00, Česká republika

BC Property Services, a.s.

První vztah: 25. 1. 2023

Jiráskovo náměstí 2684/2, Plzeň, 326 00

Další vztah k tomuto subjektu

 • Petr Hrubý

  Předseda správní rady

  Plzeňská cesta 568/38, Plzeň, 326 00, Česká republika

člen správní rady

CORPIN FS s.r.o.

První vztah: 23. 11. 2016 - Poslední vztah: 26. 1. 2018

Vodičkova 710/31, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

člen správní rady

CORPIN FS s.r.o.

První vztah: 23. 11. 2016 - Poslední vztah: 26. 1. 2018

Vodičkova 710/31, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Akcionáři

BC Property Services, a.s., IČ: 08687391

Jiráskovo náměstí 2684/2, Česká republika, Plzeň, 326 00

od 25. 1. 2023

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 23. 11. 2016

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
 • Pěstitelské pálení
 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
 • Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží
 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
 • Výroba hnojiv
 • Výroba plastových a pryžových výrobků
 • Výroba a zpracování skla
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
 • Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
 • Broušení technického a šperkového kamene
 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 • Umělecko-řemeslné zpracování kovů
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 • Výroba neelektrických zařízení pro domácnost
 • Výroba strojů a zařízení
 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
 • Stavba a výroba plavidel
 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení
 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku
 • Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků
 • Výroba a opravy čalounických výrobků
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
 • Výroba zdravotnických prostředků
 • Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření
 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Sklenářské práce, rámování a paspartování
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení
 • Ubytovací služby
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Projektování pozemkových úprav
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Projektování elektrických zařízení
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
 • Fotografické služby
 • Překladatelská a tlumočnická činnost
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
 • Poskytování technických služeb
 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 23. 11. 2016
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).