Hlavní navigace

Chenen Realitní, a.s.

Firma Chenen Realitní, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 16658, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 28 480 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

24766178

Sídlo:

Lomnického 1742/2a, Praha Nusle (Praha 4), 140 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

16. 11. 2010

DIČ:

CZ24766178

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
7490 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 16658, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Chenen Realitní, a.s. od 18. 5. 2015

Obchodní firma

Chenen Realitní, a.s. do 18. 5. 2015 od 18. 12. 2014

Obchodní firma

CHENEN realitní, uzavřený investiční fond, a.s. do 18. 12. 2014 od 16. 11. 2010

Právní forma

Akciová společnost od 16. 11. 2010

adresa

Lomnického 1742/2a
Praha 14000 od 14. 9. 2018

adresa

Jemnická 1138/1
Praha 14000 do 14. 9. 2018 od 24. 10. 2014

adresa

Mezibranská 1579/4
Praha 1 11000 do 24. 10. 2014 od 16. 11. 2010

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 31. 12. 2014

činnost investičního fondu kvalifikovaných investorů dle zákona o investičních společnostech a investičních fondech do 31. 12. 2014 od 14. 8. 2014

kolektivní investování do 14. 8. 2014 od 16. 11. 2010

Ostatní skutečnosti

Valná hromada rozhodla dne 16. 12. 2014 o snížení základního kapitálu společnosti takto: Důvodem a účelem snížení základního kapitálu společnosti je úhrada ztráty společnosti a vyplacení části disponibilních finančních prostředků akcionářům společnosti. Základní kapitál se snižuje z dosavadní výše 142.400.000,- Kč (slovy: jedno sto čtyřicet d va miliónů čtyři sta tisíc korun českých) o částku 113.920.000,- Kč (slovy: jedno sto třináct miliónů devět set dvacet tisíc korun českých) na výslednou výši 28.480.000,- Kč (slovy: dvacet osm miliónů čtyři sta osmdesát tisíc korun českých), a to snížením jmenovité hodnoty všech 1424 (slovy: jeden tisíc čtyři sta dvacet čtyři) kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) o 80 %, tj. na výslednou jmenovitou hodnotu každé akcie 20.000,- Kč (slovy: dvaceti tisíc korun českých). Snížení jmenovité hodnoty bude provedeno vydáním nových akcií na jméno o snížené jmenovité hodnotě. Částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 11.655.400,- Kč (slovy: jedenáct miliónů šest set padesát pět tisíc čtyři sta korun českých) bude použita k úhradě dosažené ztráty společnosti za rok 2013 a v minulých letech, nebude vyplacena akcion ářům, a to ani zčásti, a snížení o tuto částku základního kapitálu se projeví odpovídajícím způsobem pouze příslušnými změnami údajů v účetnictví společnosti. Zbývající část ve výši 102.264.600,- Kč (slovy: jedno sto dva milióny dvě stě šedesát čtyři tisíc šest set korun českých) bude vyplacena akcionářům společnosti. Lhůta k předložení listinných akcií k výměně: lhůta činí 30 dnů od zveřejnění výzvy představenstva společnosti akcionářům. Předložení a výměna akcií bude provedena v sídle společnosti v pracovních dnech od 8,00 do 15,00 hodin. představenstvo je povinno vyzvat ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy se stane zápis rejstříkového soudu o snížení základního kapitálu společnosti účinným vůči třetím osobám, způsobem stanoveným v zákoně a stanovách společnosti pro svolávání valné hromady akcioná ře k předložení jejich akcií za účelem jejich výměny za nové akcie s nižší jmenovitou hodnotou ve výše stanovené lhůtě pro předložení akcií. do 18. 5. 2015 od 31. 12. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 14. 8. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 1 do 31. 12. 2014 od 14. 8. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 31. 12. 2014 od 14. 8. 2014

1) Usnesení č. I Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu Společnosti za těchto podmínek: a) částka, o níž má být zvýšen základní kapitál: základní kapitál společnosti CHENEN realitní, uzavřený investiční fond, a.s., se zvyšuje o částku ve výši Kč 138.400.000,- (slovy: jedno sto třicet osm milionů čtyři sta tisíc korun českých), tj. ze stávají cího základního kapitálu ve výši Kč 4.000.000,- nově na částku ve výši Kč 142.400.000,- (slovy: jedno sto čtyřicet dva milionů čtyři sta tisíc korun českých) s určením, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; důvodem zvýšení základního kapitálu je zejména zajištění předpokladů pro další rozvoj podnikatelské činnosti v souladu s dlouhodobým cílem Společnosti a postupné splnění požadavku na výši vlastního kapitálu podle zákona o kolektivním investování. b) počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: zvýšení základního kapitálu bude realizováno upsáním nových akcií: počet akcií: 1.384 ks (slovy: jeden tisíc tři sta osmdesát čtyři kusy), jmenovitá hodnota: 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), druh: kmenové akcie, forma: akcie na jméno, podoba: listinná akcie; emisní kurs každé akci: Kč 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: zvýšení základního kapitálu bude realizováno upsáním nových akcií: počet akcií: 1.384 ks (slovy: jeden tisíc tři sta osmdesát čtyři kusy), jmenovitá hodnota: 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), druh: kmenové akcie, forma: akcie na jméno, podoba: listinná akcie; emisní kurs každé akci: Kč 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) c) údaj o přednostním právu na upisování akcií: konstatuje se, že neexistují žádná přednostní práva podle § 204a obchodního zákoníku na upsání jakýchkoliv nových akcií, které budou vydány na základě tohoto rozhodnutí, neboť všechny akcie jsou upisovány nepeněžitým vkladem. d) Místo a lhůta pro upisování akcií: místo pro upisování akcií je na adrese Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ 186 00 (budova IBC) v pracovní dny od 10.00 hod do 16.00 hod; lhůta pro upsání akcií činí třicet dnů a začíná běžet prvního dne následujícího po dni podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze; počátek lhůty k úpisu akcií a výše emisního kurzu bude upisovatelům oznámena představenstvem bez zbytečného odkladu (do pěti dnů od podání návrhu) písemně, neb o osobním předáním oznámení proti podpisu upisovatele, přičemž přílohou tohoto oznámení bude návrh smlouvy o upsání akcií e) Upisovatelé akcií ke zvýšení základního kapitálu: všechny nově vydané akcie budou upsány upisovateli: Ing. Pavel Šťovíček, r.č. 730722/0514, bytem Praha 4, Kunratice, Velké Kunratické 1406/26, Ing. Michal Hanus, r.č. 710722/0197, bytem Praha 9, Újezd nad Lesy, Ochozská 2177, Ing. David Dvořák, r.č. 710317/0217, bytem Praha 4, Nusle, V Zálomu 1271/11, Ing. Pavel Endrle, r.č. 710521/0508, bytem Beroun, K Dubu 1849, pan Vladimír Schödelbauer, r.č. 600306/1581, bytem Praha 5, Smíchov, Fráni Šrámka 2026/26. Místo a lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu: Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurz jimi upsaných nových akcií do 30-ti dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5) obchodního zákoníku, a to předáním písemného prohlášení s úředně ověřeným podpisem vkladatele o vložení předmětných nemovitostí do základního kapitálu společnosti CHENEN realitní, uzavřený investiční fond, a.s., s tím, že místem pro splacení nepeněžitých vkladů je na adrese Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ 186 00 (budova IBC ) v pracovní dny od 10.00 hod do 16. 00 hod. f) Celkem 58 akcií o celkové jmenovité hodnotě Kč 5.800.000,- (slovy: pět milionů osm set tisíc korun českých) bude nabídnuto k úpisu předem určenému zájemci panu Vladimíru Schödelbauerovi, datum narození 6.3.1960, bytem Praha 5, Smíchov, Fráni Šrámka 202 6/26, přičemž upsaný vklad bude předem určeným zájemcem splacen nepeněžitým vkladem, a to nemovitostmi: - podíl ve výši 148649/3367080 budovy - byt. dům č.p. 24, část obce Břevnov, postavené na st. pozemcích parc. číslo 3783/2 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/3 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/4 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/5 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/6 zastavěná plocha a ná dvoří, parc. číslo 3786/2 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. číslo 3783/1 ostatní plocha, pozemku parc. číslo 3783/2 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. číslo 3783/3 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. číslo 3783/4 zastavěná plocha a ná dvoří,pozemku parc. číslo 3783/5 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. číslo 3783/6 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. číslo 3783/9 ostatní plocha,pozemku parc. číslo 3785/1ostatní plocha, pozemku parc. číslo 3786/1ostatní plocha, pozemku parc. číslo 3786/2 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. číslo 3788 ostatní plocha, pozemku parc. číslo 3811 ostatní plocha, v katastrálním území Břevnov, které jsou zapsány na výpisu z katastru nemovitostí - listu vlastnictví číslo 7226 pro obec Praha, ka tastrální území Břevnov, - podíl ve výši 5/100 - na bytu - č. jednotky 24/1, na bytu - č. jednotky 24/2, na bytu - č. jednotky 24/3, na bytu - č. jednotky 24/4, na bytu - č. jednotky 24/7, na bytu - č. jednotky 24/8, na bytu - č. jednotky 24/9, na bytu - č. jednotky 24/10, na byt u - č. jednotky 24/11, na bytu - č. jednotky 24/12, na jiném nebytovém prostoru - č. jednotky 24/102, na jiném nebytovém prostoru - č. jednotky 24/103, na ateliéru - č. jednotky 24/104, umístěných v budově - bytový dům č.p. 24, postavené na stavebních poz emcích parc. číslo 3783/2 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/3 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/4 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/5 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/6 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3 786/2 zastavěná plocha a nádvoří, v katastrálním území Břevnov, které jsou zapsány na výpisu z katastru nemovitostí - listu vlastnictví číslo 8870 pro obec Praha, katastrální území Břevnov, - podílu ve výši 50/1200 na garáži č. jednotky 24/101 umístěné v budově - bytový dům č.p. 24, postavené na stavebních pozemcích parc. číslo 3783/2 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/3 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/4 zastavěná ploc ha a nádvoří, parc. číslo 3783/5 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/6 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3786/2 zastavěná plocha a nádvoří, v katastrálním území Břevnov, které jsou zapsány na výpisu z katastru nemovitostí - listu vlastnictv í číslo 8970 pro obec Praha, katastrální území Břevnov, - podíl ve výši 5/100 na pozemku parc. číslo 3783/10 ostatní plocha, na pozemku parc. číslo 3785/2 ostatní plocha, na pozemku parc. číslo 3785/3 ostatní plocha, na pozemku parc. číslo 3786/3 ostatní plocha, v katastrálním území Břevnov, které jsou zapsány na výpisu z katastru nemovitostí - listu vlastnictví číslo 8939 pro obec Praha, katastrální území Břevnov, podíl ve výši 5/100 na pozemku parc. číslo 337 orná půda a ve zjednodušené evidenci (původ pozemkovém katastru - PK) na pozemku parc. číslo 335, v katastrálním území Úhonice, které jsou zapsány na výpisu z katastru nemovitostí - listu vlastnictví číslo 876 pro obec a katastrální území Úhonice; valná hromada schvaluje upisování akcií panem Vladimírem Schödelbauerem popsaným nepeněžitým vkladem, schva luje předmět nepeněžitého vkladu a výši jeho ocenění částkou Kč 5.894.000,- (slovy: pět milionů osm set devadesát čtyři tisíce korun českých) určeného ve znaleckém posudku znalcem Ing. arch. Václavem Chumem (celkem 105.000.000,- Kč, z toho Vladimír Schöde lbauer podíl ve výši 5/100, tj. 5.250.000,- Kč) a ve znaleckém posudku panem Marcelem Kurhajcem; (celkem 12.880.000,- Kč, z tohoto Vladimír Schödelbauer podíl ve výši 5/100, tj. 644.000,- Kč), počet akcií určených k upsání a ke splácení tímto nepeněžitým vkladem činí: celkem 58 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě Kč 100.000,- v listinné podobě, za celkový emisní kurs 5.800.000,- Kč (slovy: pět milionů osm set tisíc korun českých); rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotu akcií (§ 163a odst. 3) obchodního zákoníku), které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, tj. Kč 94. 000,- (slovy: devadesát čtyři tisíc korun českých) je Společnost povinna vyplatit upisovateli, a to do deseti dnů od právní moci zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Ohledně přijetí Usnesení č. I. hlasovali všichni akcionáři; ohledně dalších usnesení o nepeněžitém vkladu nemůže hlasovat akcionář, ohledně jehož nepeněžitého vkladu je rozhodováno (§186c odst. 2), písm. b) obchodního zákoníku - jednání ve shodě dle § 66b obchodního zákoníku nepřichází v úvahu), a proto bude o těchto rozhodnutích hlasováno odděleně: Ohledně přijetí Usnesení č. I. bylo hlasováno s tímto výsledkem: počet přítomných hlasů 40 hlasů, rozhodný počet hlasů 30 hlasů (3/4 hlasů přítomných akcionářů), počet hlasů pro 40 hlasů. Výsledek hlasování byl zjištěn opticky provedením součtu hlasů jednotlivých akcionářů; zmocněnec akcionářů hlasoval pro přijetí v souladu se stanovami (Článek 14 bod 14.2.) aklamací. Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z Článku 15. bodu 15.7. stanov společno sti. 2) Usnesení č. II Celkem 537 akcí bude upsáno Ing. Pavlem Šťovíčkem, datum narození 22.7.1973, bytem Praha 4, Kunratice, Velké Kunratické 1406/26, o celkové jmenovité hodnotě Kč 53.700.000,- (slovy: padesát tři milionů sedm set tisíc korun českých), přičemž upsaný vklad bu de akcionářem splacen nepeněžitým vkladem, a to nemovitostmi: podíl ve výši 1040543/4208850 budovy - byt. dům č.p. 24, část obce Břevnov, postavené na st. pozemcích parc. číslo 3783/2 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/3 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/4 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/5 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/6 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3786/2 zastavěná plocha a nádvoří,pozemku parc. číslo 3783/1 ostatní plocha, pozemku parc. číslo 3783/2 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. číslo 3783/3 z astavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. číslo 3783/4 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. číslo 3783/5 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. číslo 3783/6 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. číslo 3783/9 ostatní plocha, pozemku parc. číslo 3785/1 ostatní plocha, pozemku parc. číslo 3786/1 ostatní plocha, pozemku parc. číslo 3786/2 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. číslo 3788 ostatní plocha, pozemku parc. číslo 3811 ostatní plocha, v katastrálním území Břevnov, které jsou zapsány na výpisu z katastru nemovitostí - listu vlastnictví číslo 7226 pro obec Praha, katastrální území Břevnov, podíl ve výši 28/100 - na bytu - č. jednotky 24/1, na bytu - č. jednotky 24/2, na bytu - č. jednotky 24/3, na bytu - č. jednotky 24/4, na bytu - č. jed notky 24/7, na bytu - č. jednotky 24/8, na bytu - č. jednotky 24/9, na bytu - č. jednotky 24/10, na bytu - č. jednotky 24/11, na bytu - č. jednotky 24/12, na jiném nebytovém prostoru - č. jednotky 24/102, na jiném nebytovém prostoru - č. jednotky 24/103, na ateliéru - č. jednotky 24/104, umístěných v budově - bytový dům č.p. 24, postavené na stavebních pozemcích parc. číslo 3783/2 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/3 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/4 zastavěná plocha a nádvoří, parc . číslo 3783/5 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/6 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3786/2 zastavěná plocha a nádvoří, v katastrálním území Břevnov, které jsou zapsány na výpisu z katastru nemovitostí - listu vlastnictví číslo 8870 pro o bec Praha, katastrální území Břevnov, podílu ve výši 280/1200 na garáži č. jednotky 24/101 umístěné v budově - bytový dům č.p. 24, postavené na stavebních pozemcích parc. číslo 3783/2 zastavěná plocha a nádvoří, parc. Číslo 3783/3 zastavěná plocha a nádvo ří, parc. číslo 3783/4 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/5 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/6 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3786/2 zastavěná plocha a nádvoří, v katastrálním území Břevnov, které jsou zapsány na výpisu z ka tastru nemovitostí - listu vlastnictví číslo 8970 pro obec Praha, katastrální území Břevnov, podíl ve výši 28/100 na pozemku parc. číslo 3783/10 ostatní plocha, na pozemku parc. číslo 3785/2 ostatní plocha, na pozemku parc. číslo 3785/3 ostatní plocha na pozemku parc. číslo 3786/3 ostatní plocha, v katastrálním území Břevnov, které jsou zapsány na výpisu z katastru nemovitostí - listu vlastnictví číslo 8939 pro obec Praha, katastrální území Břevnov, podíl ve výši 28/100 na pozemku parc. číslo 337 orná půd a a ve zjednodušené evidenci (původ pozemkovém katastru - PK) na pozemku parc. číslo 335, v katastrálním území Úhonice, které jsou zapsány na výpisu z katastru nemovitostí - listu vlastnictví číslo 876 pro obec a katastrální území Úhonice, budova (způsob využití bydlení), čp. 33 postavená na st. pozemku parc. číslo 1940 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. číslo 1940 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. číslo 1941 zahrada, v katastrálním území Vinohrady, které jsou zapsány na výpisu z katastru n emovitostí - listu vlastnictví číslo 1010 pro obec Praha a katastrální území Vinohrady. valná hromada schvaluje upisování akcií panem Ing. Pavlem Šťovíčkem popsaným nepeněžitým vkladem, schvaluje předmět nepeněžitého vkladu a výši jeho ocenění částkou Kč 53.706.400,- (slovy: padesát tři milionů sedm set šest tisíc čtyři sta korun českých) ur čeného ve znaleckém posudku znalcem Ing. arch. Václavem Chumem (celkem 105.000.000,- Kč, z toho Ing. Pavel Šťovíček podíl ve výši 28/100, tj. 29.400.000,- Kč) a ve znaleckém posudku panem Marcelem Kurhajcem; (celkem Kč 12.880.000,- z tohoto Ing. Pavel Šťo víček podíl ve výši 28/100, tj. 3.606.400,- Kč), a znalcem Ing. Františkem Jarolímkem částkou ve výši 20.700.000,- Kč, tj. celkem Kč 53.706.400,- počet akcií určených k upsání a ke splácení tímto nepeněžitým vkladem činí: celkem 537 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě Kč 100.000,- v listinné podobě, za celkový emisní kurs 53.700.000,- Kč (slovy: padesát tři miliony sedm set tisíc korun českých); rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotu ak cií (§ 163a odst. 3) obchodního zákoníku), které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, tj. Kč 6.400,- (slovy: šest tisíc čtyři sta korun českých) je Společnost povinna vyplatit upisovateli, a to do deseti dnů od právní moci zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Ohledně tohoto usnesení hlasovali akcionáři Ing. David Dvořák, Ing. Pavel Endrle a Ing. Michal Hanus; k akciím, s nimiž nelze vykonávat hlasovací právo, se přihlasování nepřihlíží. Ohledně přijetí usnesení bylo hlasováno s tímto výsledkem: počet hlasů oprávněných hlasovat 30 hlasů, rozhodný počet hlasů 23 hlasů (3/4 hlasů přítomných akcionářů), počet hlasů pro 30 hlasů. Výsledek hlasování byl zjištěn opticky provedením součtu hlasů jednotlivých akcionářů; přítomní akcionáři hlasovali pro přijetí v souladu se stanovami ( Článek 14 bod 14.2.) aklamací. Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z Článku 15. bodu 15.7. stanov společnosti. 3) Usnesení č. III Celkem 129 ks akcí bude upsáno Ing. Davidem Dvořákem, datum narození 17.3.1971, bytem Praha 4, V Zálomu 1271/11, o celkové jmenovité hodnotě Kč 12.900.000,- (slovy: dvanáct milionů devět set tisíc korun českých), přičemž upsaný vklad bude akcionářem splac en nepeněžitým vkladem, a to nemovitostmi: - podíl ve výši 1635139/16835400 budovy - byt. dům č.p. 24, část obce Břevnov, postavené na st. pozemcích parc. číslo 3783/2 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/3 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/4 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/5 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/6 zastavěná plocha a ná dvoří, parc. číslo 3786/2 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. číslo 3783/1 ostatní plocha, pozemku parc. číslo 3783/2 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. číslo 3783/3 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. číslo 3783/4 zastavěná plocha a ná dvoří, pozemku parc. číslo 3783/5 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. číslo 3783/6 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. číslo 3783/9 ostatní plocha, pozemku parc. číslo 3785/1 ostatní plocha, pozemku parc. číslo 3786/1 ostatní plocha, pozemku p arc. číslo 3786/2 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. číslo 3788 ostatní plocha, pozemku parc. číslo 3811 ostatní plocha, v katastrálním území Břevnov, které jsou zapsány na výpisu z katastru nemovitostí - listu vlastnictví číslo 7226 pro obec Praha , katastrální území Břevnov, podíl ve výši 11/100 - na bytu - č. jednotky 24/1, na bytu - č. jednotky 24/2, na bytu - č. jednotky 24/3, na bytu - č. jednotky 24/4, na bytu - č. jednotky 24/7, na bytu - č. jednotky 24/8, na bytu - č. jednotky 24/9, na bytu - č. jednotky 24/10, na bytu - č. jednotky 24/11, na bytu - č. jednotky 24/12, na jiném nebytovém prostoru - č. jednotky 24/102, na jiném nebytovém prostoru - č. jednotky 24/103, na ateliéru - č. jednotky 24/104, umístěných v budově - bytový dům č.p. 24, postavené na stavebních pozemcích parc. číslo 3783/2 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/3 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/4 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/5 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/6 zastavěná plo cha a nádvoří, parc. číslo 3786/2 zastavěná plocha a nádvoří, v katastrálním území Břevnov, které jsou zapsány na výpisu z katastru nemovitostí - listu vlastnictví číslo 8870 pro obec Praha, katastrální území Břevnov, podílu ve výši 110/1200 na garáži č. jednotky 24/101 umístěné v budově - bytový dům č.p. 24, postavené na stavebních pozemcích parc. číslo 3783/2 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/3 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/4 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/5 zasta věná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/6 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3786/2 zastavěná plocha a nádvoří, v katastrálním území Břevnov, které jsou zapsány na výpisu z katastru nemovitostí - listu vlastnictví číslo 8970 pro obec Praha, katastrál ní území Břevnov, podíl ve výši 11/100 na pozemku parc. číslo 3783/10 ostatní plocha, na pozemku parc. číslo 3785/2 ostatní plocha, na pozemku parc. číslo 3785/3 ostatní plocha na pozemku parc. číslo 3786/3 ostatní plocha, v katastrálním území Břevnov, kt eré jsou zapsány na výpisu z katastru nemovitostí - listu vlastnictví číslo 8939 pro obec Praha, katastrální území Břevnov, podíl ve výši 11/100 na pozemku parc. číslo 337 orná půda a ve zjednodušené evidenci (původ pozemkovém katastru - PK) na pozemku pa rc. číslo 335, v katastrálním území Úhonice, které jsou zapsány na výpisu z katastru nemovitostí - listu vlastnictví číslo 876 pro obec a katastrální území Úhonice, valná hromada schvaluje upisování akcií panem Ing. Davidem Dvořákem popsaným nepeněžitým v kladem, schvaluje předmět nepeněžitého vkladu a výši jeho ocenění částkou Kč 12.966.800,- (slovy: dvanáct milionů devět set šedesát šest tisíc osm set korun českých) určeného ve znaleckém posudku znalcem Ing. arch. Václavem Chumem (celkem 105.000.000,- Kč , z toho Ing. David Dvořák podíl ve výši 11/100, tj. 11.550.000,- Kč) a ve znaleckém posudku panem Marcelem Kurhajcem; (celkem 12.880.000,- Kč, z tohoto Ing. David Dvořák podíl ve výši 11/100, tj. 1.416.800,- Kč) počet akcií určených k upsání a ke splácen í tímto nepeněžitým vkladem činí: celkem 129 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě Kč 100.000,- v listinné podobě, za celkový emisní kurs Kč 12.900.000,- (slovy: dvanáct milionů devět set tisíc korun českých), rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotu akcií (§ 163a odst. 3) obchodního zákoníku), které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, tj. Kč 66.800,- (slovy: šedesát šest tisíc osm set korun českých) je Společnost povinna vyplatit upisovateli, a to do deseti dnů od právní moci zápisu zvýšení základ ního kapitálu do obchodního rejstříku. Ohledně tohoto usnesení hlasovali akcionáři Ing. Pavel Šťovíček, Ing. Pavel Endrle a Ing. Michal Hanus; k akciím, s nimiž nelze vykonávat hlasovací právo, se při hlasování nepřihlíží. Ohledně přijetí usnesení bylo hlasováno s tímto výsledkem: počet hlasů oprávněných hlasovat 30 hlasů, rozhodný počet hlasů 23 hlasů (3/4 hlasů přítomných akcionářů), počet hlasů pro 30 hlasů. Výsledek hlasování byl zjištěn opticky provedením součtu hlasů jednotlivých akcionářů; přítomní akcionáři hlasovali pro př ijetí v souladu se stanovami ( Článek 14 bod 14.2.) aklamací. Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z Článku 15. bodu 15.7. stanov společnosti. 4) Usnesení č. IV Celkem 330 akcí bude upsáno Ing. Pavlem Endrlem, datum narození 21.5.1971, bytem Beroun, K Dubu 1849, o celkové jmenovité hodnotě 33.000.000,- Kč (slovy: třicet tři milionů korun českých), přičemž upsaný vklad bude akcionářem splacen nepeněžitým vkladem, a to nemovitostmi: podíl ve výši 1040543/4208850 - budovy - byt. dům č.p. 24, část obce Břevnov, postavené na st. pozemcích parc. číslo 3783/2 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/3 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/4 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/5 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/6 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3786/2 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. číslo 3783/1 ostatní plocha, pozemku parc. číslo 3783/2 zastavěná plocha a nádvoří, pozemk u parc. číslo 3783/3 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. číslo 3783/4 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. číslo 3783/5 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. číslo 3783/6 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. číslo 3783/9 ostatní plocha , pozemku parc. číslo 3785/1 ostatní plocha, pozemku parc. číslo 3786/1 ostatní plocha, pozemku parc. číslo 3786/2 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. číslo 3788 ostatní plocha, pozemku parc. číslo 3811 ostatní plocha, v katastrálním území Břevnov, které jsou zapsány na výpisu z katastru nemovitostí - listu vlastnictví číslo 7226 pro obec Praha, katastrální území Břevnov, podíl ve výši 28/100 - na bytu - č. jednotky 24/1, na bytu - č. jednotky 24/2, na bytu - č. jednotky 24/3, na bytu - č. jednotky 24/4, na bytu - č. jednotky 24/7, na bytu - č. jednotky 24/8, na bytu - č. jednotky 24/9, na bytu - č. jednotky 24/10, na bytu - č. jednotky 24/11, na bytu - č. jednotky 24/12, na jiném nebytovém prostoru - č. jednotky 24/102, na jiném nebytovém prostoru - č. jednotky 24/103, na ateliéru - č. jednotky 24/104, umístěných v budově - bytový dům č.p. 24, postavené na stavebních pozemcích parc. číslo 3783/2 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/3 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/4 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/5 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/6 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3786/2 zastavěná plocha a nádvoří, v katastrálním území Břevnov, které jsou zapsány na výpisu z katastru nemovitostí - listu vlastn ictví číslo 8870 pro obec Praha, katastrální území Břevnov, podílu ve výši 280/1200 na garáži č. jednotky 24/101 umístěné v budově - bytový dům č.p. 24, postavené na stavebních pozemcích parc. číslo 3783/2 zastavěná plocha a nádvoří, parc. Číslo 3783/3 za stavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/4 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/5 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/6 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3786/2 zastavěná plocha a nádvoří, v katastrálním území Břevnov, které jsou zapsány na výpisu z katastru nemovitostí - listu vlastnictví číslo 8970 pro obec Praha, katastrální území Břevnov, podíl ve výši 28/100 na pozemku parc. číslo 3783/10 ostatní plocha, na pozemku parc. číslo 3785/2 ostatní plocha, na pozemku parc. číslo 378 5/3 ostatní plocha na pozemku parc. číslo 3786/3 ostatní plocha, v katastrálním území Břevnov, které jsou zapsány na výpisu z katastru nemovitostí - listu vlastnictví číslo 8939 pro obec Praha, katastrální území Břevnov, podíl ve výši 28/100 na pozemku pa rc. číslo 337 orná půda a ve zjednodušené evidenci (původ pozemkovém katastru - PK) na pozemku parc. číslo 335, v katastrálním území Úhonice, které jsou zapsány na výpisu z katastru nemovitostí - listu vlastnictví číslo 876 pro obec a katastrální území Úh onice, valná hromada schvaluje upisování akcií panem Ing. Pavlem Endrlem popsaným nepeněžitým vkladem, schvaluje předmět nepeněžitého vkladu a výši jeho ocenění částkou Kč 33.006.400,- (slovy: třicet tři milionů šest tisíc čtyři sta korun českých) určenéh o ve znaleckém posudku znalcem Ing. arch. Václavem Chumem (celkem 105.000.000,- Kč, z toho Ing. Pavel Endrle podíl ve výši 28/100, tj. 29.400.000,- Kč) a ve znaleckém posudku panem Marcelem Kurhajcem; (celkem 12.880.000,- Kč, z tohoto Ing. Pavel Endrle po díl ve výši 28/100, tj. Kč 3.606.400,-) počet akcií určených k upsání a ke splácení tímto nepeněžitým vkladem: celkem 330 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě Kč 100.000,- v listinné podobě, za celkový emisní kurs Kč 33.000.000,- (slovy: třicet tři milionů korun českých), rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotu akcií (§ 163a odst . 3) obchodního zákoníku), které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, tj. Kč 6.400,- (slovy: šest tisíc čtyři sta korun českých) je Společnost povinna vyplatit upisovateli, a to do deseti dnů od právní moci zápisu zvýšení základního kapitálu do obc hodního rejstříku. Ohledně tohoto usnesení hlasovali akcionáři Ing. Pavel Šťovíček, Ing. David Dvořák a Ing. Michal Hanus. K akciím, s nimiž nelze vykonávat hlasovací právo, se při hlasování nepřihlíží. Ohledně přijetí usnesení bylo hlasováno s tímto výsledkem: počet hlasů oprávněných hlasovat 30 hlasů, rozhodný počet hlasů 23 hlasů (3/4 hlasů přítomných akcionářů), počet hlasů pro 30 hlasů. Výsledek hlasování byl zjištěn opticky provedením součtu hlasů jednotlivých akcionářů; přítomní akcionáři hlasovali pro přijetí v souladu se stanovami ( Článek 14 bod 14.2.) aklamací. Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z Článku 15. bodu 15.7. stanov společnosti. 5) Usensení č. V Celkem 330 akcí bude upsáno Ing. Michalem Hanusem, datum narození 22.7.1971, bytem Praha 9, Újezd nad Lesy, Ochozská 2177, o celkové jmenovité hodnotě Kč 33.000.000,- (slovy: třicet tři milionů korun českých), přičemž upsaný vklad bude akcionářem splacen nepeněžitým vkladem, a to nemovitostmi: podíl ve výši 1040543/4208850 - budovy - byt. dům č.p. 24, část obce Břevnov, postavené na st. pozemcích parc. číslo 3783/2 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/3 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783 /4 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/5 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/6 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3786/2 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. číslo 3783/1 ostatní plocha, pozemku parc. číslo 3783/2 zastavěná plo cha a nádvoří, pozemku parc. číslo 3783/3 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. číslo 3783/4 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. číslo 3783/5 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. číslo 3783/6 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. číslo 3783/9 ostatní plocha, pozemku parc. číslo 3785/1 ostatní plocha, pozemku parc. číslo 3786/1 ostatní plocha, pozemku parc. číslo 3786/2 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. číslo 3788 ostatní plocha, pozemku parc. číslo 3811 ostatní plocha, v katastr álním území Břevnov, které jsou zapsány na výpisu z katastru nemovitostí - listu vlastnictví číslo 7226 pro obec Praha, katastrální území Břevnov, podíl ve výši 28/100 - na bytu - č. jednotky 24/1, na bytu - č. jednotky 24/2, na bytu - č. jednotky 24/3, n a bytu - č. jednotky 24/4, na bytu - č. jednotky 24/7, na bytu - č. jednotky 24/8, na bytu - č. jednotky 24/9, na bytu - č. jednotky 24/10, na bytu - č. jednotky 24/11, na bytu - č. jednotky 24/12, na jiném nebytovém prostoru - č. jednotky 24/102, na jiné m nebytovém prostoru - č. jednotky 24/103, na ateliéru - č. jednotky 24/104, umístěných v budově - bytový dům č.p. 24, postavené na stavebních pozemcích parc. číslo 3783/2 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/3 zastavěná plocha a nádvoří, parc. čí slo 3783/4 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/5 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/6 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3786/2 zastavěná plocha a nádvoří, v katastrálním území Břevnov, které jsou zapsány na výpisu z katastru nemov itostí - listu vlastnictví číslo 8870 pro obec Praha, katastrální území Břevnov, podílu ve výši 280/1200 na garáži č. jednotky 24/101 umístěné v budově - bytový dům č.p. 24, postavené na stavebních pozemcích parc. číslo 3783/2 zastavěná plocha a nádvoří, parc. Číslo 3783/3 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/4 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/5 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3783/6 zastavěná plocha a nádvoří, parc. číslo 3786/2 zastavěná plocha a nádvoří, v katastrálním území Břevnov, které jsou zapsány na výpisu z katastru nemovitostí - listu vlastnictví číslo 8970 pro obec Praha, katastrální území Břevnov, podíl ve výši 28/100 na pozemku parc. číslo 3783/10 ostatní plocha, na pozemku parc. číslo 3785/2 ostatní plocha, na po zemku parc. číslo 3785/3 ostatní plocha na pozemku parc. číslo 3786/3 ostatní plocha, v katastrálním území Břevnov, které jsou zapsány na výpisu z katastru nemovitostí - listu vlastnictví číslo 8939 pro obec Praha, katastrální území Břevnov, podíl ve výši 28/100 na pozemku parc. číslo 337 orná půda a ve zjednodušené evidenci (původ pozemkovém katastru - PK) na pozemku parc. číslo 335, v katastrálním území Úhonice, které jsou zapsány na výpisu z katastru nemovitostí - listu vlastnictví číslo 876 pro obec a katastrální území Úhonice, valná hromada schvaluje upisování akcií panem Ing. Michalem Hanusem popsaným nepeněžitým vkladem, schvaluje předmět nepeněžitého vkladu a výši jeho ocenění částkou Kč 33.006.400,- (slovy: třicet tři milionů šest tisíc čtyři sta korun českých) určeného ve znaleckém posudku znalcem Ing. arch. Václavem Chumem (celkem 105.000.000,- Kč, z toho Ing. Michal Hanus podíl ve výši 28/100, tj. 29.400.000,- Kč) a ve znaleckém posudku panem Marcelem Kurhajcem (celkem 12.880.000,- Kč, z tohot o Ing. Michal Hanus podíl ve výši 28/100, tj. 3.606.400,- Kč); počet akcií určených k upsání a ke splácení tímto nepeněžitým vkladem: celkem 330 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě Kč 100.000,- v listinné podobě, za celkový emisní kurs Kč 33.000.000,- (slovy: třicet tři milionů korun českých), rozdíl mezi rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotu akcií (§ 163a odst. 3) obchodního zákoníku), které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, tj. Kč 6.400,- (slovy: šest tisíc čtyři sta korun českých) je Společnost povinna vyplatit upisovateli, a to do deseti dnů od právní moci zápisu zvýšení základního kap itálu do obchodního rejstříku. Ohledně tohoto usnesení hlasovali akcionáři Ing. Pavel Šťovíček, Ing. David Dvořák a Ing. Pavel Endrle. K akciím, s nimiž nelze vykonávat hlasovací právo, se při hlasování nepřihlíží. Ohledně přijetí usnesení bylo hlasováno s tímto výsledkem: počet hlasů oprávněných hlasovat 30 hlasů, rozhodný počet hlasů 23 hlasů (3/4 hlasů přítomných akcionářů), počet hlasů pro 30 hlasů. Výsledek hlasování byl zjištěn opticky provedením součtu hlasů jednotlivých akcionářů; přítomní akcionáři hlasovali pro přijetí v souladu se stanovami ( Článek 14 bod 14.2.) aklamací. Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z Článku 15. bodu 15.7. stanov společnosti. do 11. 4. 2011 od 14. 3. 2011

Kapitál

Základní kapitál

vklad 28 480 000 Kč

od 18. 5. 2015

Základní kapitál

vklad 142 400 000 Kč

do 18. 5. 2015 od 11. 4. 2011

Základní kapitál

vklad 4 000 000 Kč

do 11. 4. 2011 od 16. 11. 2010
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 20 000 Kč, počet: 1 424 od 18. 5. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 1 424 do 18. 5. 2015 od 11. 4. 2011
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 40 do 11. 4. 2011 od 16. 11. 2010

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Ing. Pavel Endrle

předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 12. 2020

vznik členství: 16. 12. 2019

vznik funkce: 16. 12. 2019

K Dubu 1849, Beroun, 266 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Pavel Endrle

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 12. 2014 - Poslední vztah: 17. 12. 2020

vznik členství: 16. 12. 2014

zánik členství: 16. 12. 2019

K Dubu 1849, Beroun, 266 01, Česká republika

Ing. Michal Hanus

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 8. 2014 - Poslední vztah: 31. 12. 2014

vznik členství: 4. 7. 2014

zánik členství: 16. 12. 2014

Ochozská 2177, Praha 9, 190 16, Česká republika

Ing. David Dvořák

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 8. 2014 - Poslední vztah: 31. 12. 2014

vznik členství: 4. 7. 2014

zánik členství: 16. 12. 2014

V Zálomu 1271/11, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Pavel Endrle

předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2011 - Poslední vztah: 31. 12. 2014

vznik členství: 16. 8. 2011

zánik členství: 16. 12. 2014

vznik funkce: 16. 8. 2011

zánik funkce: 16. 12. 2014

K Dubu 1849, Beroun, 266 01, Česká republika

Ing. Miloš Hrotek

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2011 - Poslední vztah: 14. 8. 2014

vznik členství: 16. 8. 2011

zánik členství: 4. 7. 2014

Nad lesíkem 2353/24, Praha 6, 160 00, Česká republika

Vladimír Schödelbauer

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2011 - Poslední vztah: 14. 8. 2014

vznik členství: 16. 8. 2011

zánik členství: 4. 7. 2014

Fráni Šrámka 2026/26, Praha 5, 150 00, Česká republika

Vladimír Schödelbauer

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 11. 2010 - Poslední vztah: 5. 9. 2011

vznik členství: 16. 11. 2010

zánik členství: 16. 8. 2011

Fráni Šrámka 2026/26, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Petr Krajíček

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 11. 2010 - Poslední vztah: 5. 9. 2011

vznik členství: 16. 11. 2010

zánik členství: 16. 8. 2011

U Floriána 402/11, Praha 9, 190 16, Česká republika

Ing. Pavel Endrle

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 11. 2010 - Poslední vztah: 5. 9. 2011

vznik členství: 16. 11. 2010

zánik členství: 16. 8. 2011

vznik funkce: 16. 11. 2010

zánik funkce: 16. 8. 2011

K Dubu 1849, Beroun, 266 01, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Michal Hanus

člen představenstva

První vztah: 17. 12. 2020

vznik členství: 16. 12. 2019

Ochozská 2177, Praha, 190 16, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. David Dvořák

člen představenstva

První vztah: 17. 12. 2020

vznik členství: 16. 12. 2019

V zálomu 1271/11, Praha, 140 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Pavel Šťovíček

Předseda představenstva

První vztah: 17. 12. 2020

vznik členství: 16. 12. 2019

vznik funkce: 16. 12. 2019

Příbram 63, 261 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Pavel Šťovíček

předseda představenstva

První vztah: 27. 7. 2018 - Poslední vztah: 17. 12. 2020

vznik členství: 16. 12. 2014

zánik členství: 16. 12. 2019

vznik funkce: 16. 12. 2014

zánik funkce: 16. 12. 2019

Příbram 63, 261 01, Česká republika

Ing. David Dvořák

člen představenstva

První vztah: 31. 12. 2014 - Poslední vztah: 17. 12. 2020

vznik členství: 16. 12. 2014

zánik členství: 16. 12. 2019

V zálomu 1271/11, Praha, 140 00, Česká republika

Ing. Michal Hanus

člen představenstva

První vztah: 31. 12. 2014 - Poslední vztah: 17. 12. 2020

vznik členství: 16. 12. 2014

zánik členství: 16. 12. 2019

Ochozská 2177, Praha, 190 16, Česká republika

Ing. Pavel Šťovíček

předseda představenstva

První vztah: 31. 12. 2014 - Poslední vztah: 27. 7. 2018

vznik členství: 16. 12. 2014

vznik funkce: 16. 12. 2014

Velké Kunratické 1406/26, Praha, 148 00, Česká republika

Ing. David Dvořák

člen představenstva

První vztah: 19. 9. 2013 - Poslední vztah: 14. 8. 2014

vznik členství: 16. 11. 2010

zánik členství: 4. 7. 2014

V Zálomu 1271/11, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Michal Hanus

člen představenstva

První vztah: 16. 11. 2010 - Poslední vztah: 14. 8. 2014

vznik členství: 16. 11. 2010

zánik členství: 4. 7. 2014

Ochozská 2177, Praha 9, 190 16, Česká republika

Ing. David Dvořák

člen představenstva

První vztah: 16. 11. 2010 - Poslední vztah: 19. 9. 2013

vznik členství: 16. 11. 2010

zánik členství: 4. 7. 2014

V Zálomu 1271/11, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Pavel Šťovíček

předseda představenstva

První vztah: 16. 11. 2010 - Poslední vztah: 14. 8. 2014

vznik členství: 16. 11. 2010

zánik členství: 4. 7. 2014

vznik funkce: 16. 11. 2010

zánik funkce: 4. 7. 2014

Velké Kunratické 1406/26, Praha 4, 148 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • předseda dozorčí rady

  Credo Ventures a.s.

  Karlovo náměstí 2097/10, Praha Nové Město (Praha 2), 120 00

Společnost zastupují společně dva členové představenstva.

od 31. 12. 2014

Společnost zastupuje vždy jediný člen představenstva prostřednictvím svého zmocněnce.

do 31. 12. 2014 od 14. 8. 2014

Jménem společnosti jednají dva členové představenstva společně.

do 14. 8. 2014 od 5. 9. 2011

Jménem společnosti jedná a podepisuje vždy předseda spolu s jedním členem představenstva.

do 5. 9. 2011 od 16. 11. 2010

Další vztahy firmy Chenen Realitní, a.s.

jediný člen představenstva

AMISTA investiční společnost, a.s.

První vztah: 14. 8. 2014

Pobřežní 620/3, Praha, 186 00

Dalších 5 vztahů k tomuto subjektu

 • CINEKIN, a.s.

  Opletalova 1015/55, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • Ing. Ondřej Horák

  Předseda představenstva

  Rybná 716/24, Praha, 110 00, Česká republika

 • Mgr. Pavel Bareš

  člen představenstva

  Kamenačky 2053/5, Brno, 636 00, Česká republika

 • ing. Petr Janoušek

  člen představenstva

  Doležalova 711/14, Brno, 616 00, Česká republika

 • Ing. Vít Vařeka

  člen dozorčí rady

  U Ryšánky 1531/15, Praha, 147 00, Česká republika

jediný člen představenstva

AMISTA investiční společnost, a.s.

První vztah: 14. 8. 2014 - Poslední vztah: 31. 12. 2014

Pobřežní 620/3, Praha, 186 00

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 17. 12. 2014

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
 • Pěstitelské pálení
 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
 • Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží
 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
 • Výroba hnojiv
 • Výroba plastových a pryžových výrobků
 • Výroba a zpracování skla
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
 • Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
 • Broušení technického a šperkového kamene
 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 • Umělecko-řemeslné zpracování kovů
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 • Výroba neelektrických zařízení pro domácnost
 • Výroba strojů a zařízení
 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
 • Stavba a výroba plavidel
 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení
 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku
 • Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků
 • Výroba a opravy čalounických výrobků
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
 • Výroba zdravotnických prostředků
 • Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření
 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Sklenářské práce, rámování a paspartování
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení
 • Ubytovací služby
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Projektování pozemkových úprav
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Projektování elektrických zařízení
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
 • Fotografické služby
 • Překladatelská a tlumočnická činnost
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
 • Poskytování technických služeb
 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 17. 12. 2014

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).