Hlavní navigace

DC Logistic a.s.

Firma DC Logistic a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1055, Krajský soud v Plzni. Její základní kapitál je ve výši 12 600 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

26359154

Sídlo:

Lochotínská 1108/18, Plzeň Severní Předměstí, 301 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

3. 7. 2003

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

45200 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
4778 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
49410 Silniční nákladní doprava
52 Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
52100 Skladování
522 Vedlejší činnosti v dopravě
52290 Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
7490 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
77290 Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
81290 Ostatní úklidové činnosti
82110 Univerzální administrativní činnosti
G Velkoobchod a maloobchod&#59^ opravy a údržba motorových vozidel

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1055, Krajský soud v Plzni

Obchodní firma

DC Logistic a.s. od 3. 7. 2003

Právní forma

Akciová společnost od 3. 7. 2003

Předmět podnikání

velkoobchod od 3. 7. 2003

specializovaný maloobchod od 3. 7. 2003

zprostředkování obchodu od 3. 7. 2003

zprostředkování služeb od 3. 7. 2003

pronájem a půjčování věcí movitých od 3. 7. 2003

skladování zboží a manipulace s nákladem od 3. 7. 2003

technické činnosti v dopravě od 3. 7. 2003

zasilatelství od 3. 7. 2003

silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní od 3. 7. 2003

údržba motorových vozidel a jejich příslušenství od 3. 7. 2003

Ostatní skutečnosti

Dne 11.09.2003 rozhodla valná hromada o zvýšení základního kapitálu. Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu následujícím způsobem: Rozsah zvýšení základního kapitálu. Základní kapitál se zvyšuje o 10.500.000,- Kč (slovy: desetmiliónůpětsettisíckorunčeských). Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba upisovaných akcií. 1050 kusů, kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (slovy: desettisíckorunčeských), emisní kurs jedné akcie je roven její jmenovité hodnotě a činí 10 000,- Kč (slovy: desettisíckorunčeských). Vzhledem k tomu, že všichni akcionáři se vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, budou všechny akcie nabídnuty určitému zájemci, kterým je akcionář společnosti, obchodní společnost Logistic CZ a.s. se sídlem Příbram VI, K Podlesí čp. 541, PSČ 261 80, IČ 25123262. Místo a lhůta pro upisování akcií. Určitý zájemce může upsat akcie ve lhůtě čtyř týdnů, a to v sídle společnosti, v pracovních dnech od 9.00 do 16.00 h (slovy: od devíti nula nula hodin do šestnácti nula nula hodin). Určitému zájemci bude počátek běhu této lhůty oznámen doporučeným dopisem na adresu jeho sídla. Upisování akcií nemůže začít dříve než usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení peněžité pohledávky. Připouští se možnost splacení emisního kurzu psaných akcií akcionářem, obchodní společnosti se sídlem Příbram VI, K Podlesí 541, PSČ 261 80, IČ 25123262 výhradně započtením jeho peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu s tím, že jde o pohledávku ve výši 10.500.000,- Kč (slovy: desetmiliónůpětsettisíckorunčeských), vzniklou na základě smlouvy o úplatném převodu cenných papírů ze dne 20.08.2003, přičemž kupní cena byla splatná do 31.08.2003 (slovy: třicátéhoprvníhosrpnarokudvoutisícíhotřetího), pravidla postupu při uzavření smlouvy o započtení jsou následující. Smlouva o započtení bude uzavřena mezi společností a akcionářem Logistic CZ a.s., a to do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne provedení řádného úpisu tímto akcionářem. Návrh smlouvy předloží akcionáři společnost do 7 (slovy: sedmi) dnů ode dne provedení úpisu tímto akcionářem. Smlouva musí mít písemnou formu. Smlouva bude uzavřena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží akcionář a společnost obdrží tři vyhotovení. Představenstvo společnosti podá do 30ti (slovy: třiceti) dnů od usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. do 22. 3. 2004 od 27. 1. 2004

Kapitál

Základní kapitál

vklad 12 600 000 Kč

od 22. 3. 2004

Základní kapitál

vklad 2 100 000 Kč

do 22. 3. 2004 od 27. 1. 2004

Základní kapitál

vklad 2 100 000 Kč

do 27. 1. 2004 od 3. 7. 2003
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 1 260 od 22. 3. 2004
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 210 do 22. 3. 2004 od 3. 7. 2003

Statutární orgán - představenstvo

3 fyzické osoby

Ing Jiří Švejda

člen představenstva

První vztah: 14. 10. 2005

vznik členství: 14. 8. 2005

Chocenice 153, 336 01

Ing. Václav Růžička

člen představenstva

První vztah: 14. 10. 2005

vznik členství: 14. 8. 2005

Prádlo 88, 335 01

Ing. Zdeňka Martínková

předseda představenstva

První vztah: 17. 3. 2005

vznik členství: 3. 7. 2003

vznik funkce: 16. 8. 2004

Ledce 262, 330 14

Historické vztahy

Lucie Švejdová

člen představenstva

První vztah: 17. 3. 2005 - Poslední vztah: 14. 10. 2005

vznik členství: 16. 8. 2004

zánik členství: 14. 8. 2005

Chocenice 153, Blovice, PSČ 336 01

Lenka Růžičková

člen představenstva

První vztah: 17. 3. 2005 - Poslední vztah: 14. 10. 2005

vznik členství: 16. 8. 2004

zánik členství: 14. 8. 2005

Prádlo 88, Nepomuk, PSČ 335 01

Ing. Jiří Stehlík

předseda

První vztah: 3. 7. 2003 - Poslední vztah: 17. 3. 2005

vznik členství: 3. 7. 2003

zánik členství: 16. 8. 2004

vznik funkce: 3. 7. 2003

zánik funkce: 16. 8. 2004

Obránců míru 511, Březnice, 262 72

Jan Matoušek

člen

První vztah: 3. 7. 2003 - Poslední vztah: 17. 3. 2005

vznik členství: 3. 7. 2003

zánik členství: 16. 8. 2004

Prostřední 46, Plzeň, 381 04

Ing. Zdeňka Martínková

člen

První vztah: 3. 7. 2003 - Poslední vztah: 17. 3. 2005

vznik členství: 3. 7. 2003

Ledce 262, 330 14

Způsob jednání: Jménem společnosti, vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek vždy společně předseda představenstva a jeden jeho člen. Jednání jménem společnosti při nakládání s nemovitostmi, s věcnými právy k nemovitostem, s akciemi a právy k akciím činí všichni členové představenstva společně - to neplatí pro jednání jménem společnosti, které směřuje pouze k nabývání nemovitostí, věcných práv k nemovitostem, akcií a práv k akciím do majetku společnosti.

od 3. 7. 2003

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Jiří Tolar

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 10. 2005

vznik členství: 14. 8. 2005

Drahkov 2, 336 01

Ing. Jaroslav Novák

předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 3. 2005

vznik členství: 11. 8. 2004

vznik funkce: 16. 8. 2004

V Zahradách 4, Plzeň, 326 00

Josef Hovora

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 3. 2005

vznik členství: 11. 8. 2004

Baarova 7, Plzeň, 301 00

Historické vztahy

Jiří Tolar

předseda

První vztah: 3. 7. 2003 - Poslední vztah: 17. 3. 2005

vznik členství: 3. 7. 2003

zánik členství: 3. 10. 2004

vznik funkce: 3. 7. 2003

zánik funkce: 3. 10. 2004

Drahkov čp. 2, 336 01

Miloslav Moulis

člen

První vztah: 3. 7. 2003 - Poslední vztah: 17. 3. 2005

vznik členství: 3. 7. 2003

zánik členství: 11. 8. 2004

K Bažantnici 342, Šťáhlavy, 332 03

Anna Hrubešová

člen

První vztah: 3. 7. 2003 - Poslední vztah: 17. 3. 2005

vznik členství: 3. 7. 2003

zánik členství: 11. 8. 2004

Čechovská 67, Příbram VIII, 261 01

Další vztahy firmy DC Logistic a.s.

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).