Hlavní navigace

DEMI STAR, a.s.

Firma DEMI STAR, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 3931, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 125 000 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

26898128

Sídlo:

Křenová 299/26, Brno Trnitá (Brno-střed), 602 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

2. 7. 2003

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
4778 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
8559 Ostatní vzdělávání j. n.

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 3931, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

DEMI STAR, a.s. od 2. 7. 2003

Právní forma

Akciová společnost od 2. 7. 2003

adresa

Křenová 299/26
Brno 60200 od 20. 7. 2017

adresa

Dukelská tř. 247/69
Brno 61400 do 30. 1. 2009 od 2. 7. 2003

Předmět podnikání

velkoobchod - zprostředkování obchodu - zprostředkování služeb - specializovaný maloobchod - realitní činnost - správa a údržba nemovitostí - pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti - činnost účetních poradců, vedení účetnictví od 2. 7. 2003

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 3 od 12. 2. 2014

dne 4.9.2008 se konala mimořádná valná hromada společnosti DEMI STAR, a.s., jíž se účastnili akcionáři mající v majetku akcie na majitele, jejichž celková nominální hodnota reprezentuje 100 % základního kapitálu společnosti v jeho zapsané výši 45,000.000, - Kč, která rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti - základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 80.000.000,- Kč (osmdesát milionů korun českých), tedy z výše 45.000.000,- Kč (čtyřicet pět milionů korun českých) na novou výši 125.000.000,- Kč (jedno sto dvacet pět milionů korun českých), a to bez veř ejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští - ke zvýšení základního kapitálu bude vydáno celkem 800 (osm set) kusů nových listinných, kmenových akcií ve formě na majitele, o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) - emisní kurs každé jedné nově vydávané akcie činí 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) - akcie budou upisovány peněžitým vkladem s tím, že emisní kurs může být splacen výlučně započtením - všichni akcionáři společnosti se dle ust. § 204a odst. 7 za obdobného použití ust. § 220b odst. 5 obchodního zákoníku výslovně vzdali přednostního práva na úpis 800 (osmi set) kusů nových kmenových, listinných akcií ve formě na majitele o jmenovité hodn otě každé akcie 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých), které se upisují peněžitým vkladem, tedy všechny nově upisované akcie budou nabídnuty určitému zájemci - předem určený zájemce bude upisovat akcie na základě písemné smlouvy o upsání akcií, která musí obsahovat náležitosti dle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Lhůta pro úpis akcií bude činit třice t dnů a počíná běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií představenstvem společnosti předem určenému zájemci. Počátek běhu lhůty k upisování akcií bude předem určenému zájemci oznámen doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání ak cií, který je představenstvo společnosti povinno odeslat upisovateli na adresu jeho bydliště do dvou týdnů ode dne pravomocného zápisu rozhodnutí valné hromady o záměru zvýšit základní kapitál do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně - místo pro úpis akcií, tedy místo, kde bude uzavřena smlouva o upsání akcií, je sídlo společnosti DEMI STAR, a.s., tedy Brno, Dukelská tř. 247/69 - z důvodů snížení závazků společnosti a tím zlepšení její obchodní bilance a hospodaření připouští valná hromada dle ust. § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku možnost splatit emisní kurs upsaných akcií započtením, a to tak, že proti pohledávce spol ečnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií se připouští možnost započítat pohledávky určitého zájemce, který je věřitelem pohledávek za společností DEMI STAR, a.s., jejichž celková nominální výše činí 78,850.000,- Kč (sedmdesát osm milionů osm set padesát tisíc korun českých) a příslušenství v celkové výši 1,152.492,14 Kč (jeden milion jedno sto padesát dva tisíce čtyři sta devadesát dvě koruny české a čtrnáct haléřů) ke dni 4.9.2008 představované sjednanými úroky ve výši 1,4 % p.a. (jedno celé a č tyři desetiny procenta ročně) z částky 2,500.000,- Kč (dva miliony pět set tisíc korun českých) od 26.6.2006 do 31.12.2006 a ve výši 8 % p.a. (osm procent ročně) od 1.1.2007 do 4.9.2008 a sjednanými úroky ve výši 3,5 % p.a. (tři celá a pět desetin procent ročně) z částky 20,000.000,- Kč (dvacet milionů korun českých) od 31.1.2008 do 4.9.2008 a sjednanými úroky ve výši 3,5 % p.a. (tři celá a pět desetin procent ročně) z částky 19,800.000,- Kč (devatenáct milionů osm set tisíc korun českých) od 14.2.2008 do 4.9.2008, přičemž jednotlivé pohledávky předem určený zájemce nabyl na základě smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 28.7.2008 - pravidla uzavření smlouvy (dohody) o započtení: dohoda o započtení bude uzavřena neprodleně poté, kdy předem určený zájemce akceptuje návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Předmětem dohody o započtení bude (a) pohledávka DEMI STAR, a.s. za předem ur čeným zájemcem na splacení emisního kursu akcií ve výši 80,000.000,- Kč vyplývající z upsání akcií na společnosti DEMI STAR, a.s. (b) pohledávky předem určeného zájemce za společností DEMI STAR, a.s. vyplývající z jednotlivých právních důvodů, přičemž k z apočtení budou použity jednotlivé pohledávky, tj. jistina a její příslušenství ke dni uzavření dohody o započtení, a to tak, že k započtení budou použity veškeré jistiny a veškeré příslušenství jednotlivých pohledávek až do výše 80,000.000,- Kč (osmdesát milionů korun českých) s tím, že z pohledávky ve výši 2,500.000,- Kč (dva miliony pět set tisíc korun českých), jejímž právním důvodem vzniku je smlouva o půjčce ze dne 26.6.2006, bude k započtení použita celá její jistina a část úroků až do výše 80,000.0 00,- Kč (osmdesát milionů korun českých) a (c) smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a současně ve lhůtě určené valnou hromadou pro splacení emisního kursu upsaných akcií. do 6. 11. 2008 od 11. 9. 2008

dne 28.11.2006 se konala řádná valná hromada společnosti DEMI STAR, a.s., jíž se účastnili akcionáři mající v majetku akcie na majitele, jejichž celková nominální hodnota reprezentuje 100% základního kapitálu společnosti v jeho zapsané výši 2.000.000,--Kč , která rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti - základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 43.000.000,--Kč (čtyřicet tři miliony korun českých), tedy z výše 2.000.000,--Kč (dva miliony korun českých) na novou výši 45.000.000,--Kč (čtyřicet pět milionů korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští - ke zvýšení základního kapitálu bude vydáno celkem 430 (čtyři sta třicet) kusů nových listinných, kmenových akcií ve formě na majitele, o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých) - emisní kurs každé jedné nově vydávané akcie činí 100.000,--Kč (jedno sto tisíc korun českých) - akcie budou upisovány peněžitým vkladem s tím, že emisní kurs může být splacen výlučně započtením - všichni akcionáři společnosti se dle ust. § 204a odst. 7 za obdobného použití ust. § 220b odst. 5 obchodního zákoníku výslovně vzdali přednostního práva na úpis 430 (čtyř set třicet) kusů nových kmenových, listinných akcií ve formě na majitele o jmenov ité hodnotě každé akcie 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých), které se upisují peněžitým vkladem, tedy všechny nově upisované akcie budou nabídnuty určitému zájemci - předem určený zájemce bude upisovat akcie na základě písemné smlouvy o upsání akcií, která musí obsahovat náležitosti dle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Lhůta pro úpis akcií bude činit tři cet dnů a počíná běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií představenstvem společnosti předem určenému zájemci. Počátek běhu lhůty k upisování akcií bude předem určenému zájemci oznámen doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, který je představenstvo společnosti povinno odeslat upisovateli na adresu jeho bydliště do dvou dnů ode dne pravomocného zápisu rozhodnutí valné hromady o záměru zvýšit základní kapitál do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně - místo pro úpis akcií, tedy místo, kde bude uzavřena smlouva o upsání akcií, je sídlo společnosti DEMI STAR, a.s., tedy Brno, Dukelská tř. 247/69 - z důvodu snížení závazků společnosti a tím zlepšení její obchodní bilance a hospodaření připouští valná hromada dle ust. § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku možnost splatit emisní kurs upsaných akcií započtením, a to tak, že proti pohledávce spo lečnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií se připouští možnost započítat pohledávky určitého zájemce, který je věřitelem pohledávek za společností DEMI STAR, a.s., jejichž celková nominální výše činí 35.000.000,-- Kč (třicet pět milionů korun če ských) a příslušenství představované sjednanými úroky ve výši 10% p.a. činí ke dni 28.11.2006 částku ve výši 8.538.041,10 Kč (osm milionů pět set třicet osm tisíc čtyřicet jedna 10/100 korun českých), přičemž jednotlivé pohledávky předem určený zájemce n abyl na základě smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 24.02.2006 - pravidla uzavření smlouvy o započtení: Návrh smlouvy o započtení bude předem určenému zájemci doručen do 2 dnů ode dne pravomocného zápisu rozhodnutí valné hromady o záměru zvýšit základní kapitál do obchodního rejstříku Krajského soudu v Brně, a to na adresu jejich bydliště. Předmětem smlouvy o započtení bude pohledávka DEMI STAR, a.s. za předem určeným zájemcem na splacení emisního kursu akcií ve výši 43.000.000,--Kč vyplývající z upsání akcií na společnosti DEMI STAR, a.s vůči pohledávkám předem ur čeného zájemce za společností DEMI STAR, a.s. vyplývající z jednotlivých smluv o půjčce, přičemž k započtení budou použity jednotlivé pohledávky, tj. jistina a její příslušenství ke dni uzavření dohody o započtení, a to od nejstaršího data poskytnutí je dnotlivé půjčky až do výše 43.000.000,--Kč s tím, že z pohledávky ve výši 800.000,--Kč, jejímž právním důvodem vzniku je smlouva o půjčce ze dne 06.09.2005, bude k započtení použita část její jistiny až do výše 43.000.000,--Kč. Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a současně ve lhůtě určené valnou hromadou pro splacení emisního kursu upsaných akcií. do 3. 9. 2007 od 4. 7. 2007

Kapitál

Základní kapitál

vklad 125 000 000 Kč

od 6. 11. 2008

Základní kapitál

vklad 45 000 000 Kč

do 6. 11. 2008 od 3. 9. 2007

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 3. 9. 2007 od 2. 7. 2003
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 1 250 od 12. 2. 2014
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 1 250 do 12. 2. 2014 od 6. 11. 2008
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 450 do 6. 11. 2008 od 3. 9. 2007
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 3. 9. 2007 od 2. 7. 2003

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Martin Svoboda

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 2. 2020

vznik členství: 3. 7. 2018

Podomí 11, 683 04, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

 • jednatel

  Bidello, s.r.o.

  Čechyňská 361/16, Brno, 602 00

 • člen dozorčí rady

  EUREMAD SPALONA SE

  Nemanická 2722, České Budějovice České Budějovice 3, 370 10

 • člen dozorčí rady

  EUREMAD VIOLETTO SE

  Čechyňská 416/18, Brno Trnitá (Brno-střed), 602 00

 • člen dozorčí rady

  EUREMAD VERDE SE

  Čechyňská 416/18, Brno Trnitá (Brno-střed), 602 00

 • člen dozorčí rady

  EUREMAD SE

  Čechyňská 416/18, Brno Trnitá (Brno-střed), 602 00

 • člen dozorčí rady

  EUREMAD ORSALA SE

  Čechyňská 416/18, Brno Trnitá (Brno-střed), 602 00

 • člen dozorčí rady

  NELLITA a.s.

  Merhautova 1024/155, Brno, 613 00

Ing. Michal Eckstein

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 2. 2020

vznik členství: 3. 7. 2018

vznik funkce: 3. 7. 2018

Pravlov 192, 664 64, Česká republika

Lukáš Kotoun

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 2. 2020

vznik členství: 3. 7. 2018

Popelákova 2305/3, Brno, 628 00, Česká republika

Historické vztahy

Lukáš Kotoun

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 1. 2020 - Poslední vztah: 12. 2. 2020

vznik členství: 3. 7. 2015

zánik členství: 3. 7. 2018

Popelákova 2305/3, Brno, 628 00, Česká republika

Ing. Michal Eckstein

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 1. 2020 - Poslední vztah: 12. 2. 2020

vznik členství: 3. 7. 2015

zánik členství: 3. 7. 2018

vznik funkce: 3. 7. 2015

zánik funkce: 3. 7. 2018

Pravlov 192, 664 64, Česká republika

Martin Svoboda

člen představenstva

První vztah: 6. 1. 2020 - Poslední vztah: 12. 2. 2020

vznik členství: 3. 7. 2015

zánik členství: 3. 7. 2018

Podomí 11, 683 04, Česká republika

Ing. Michal Eckstein

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 4. 2014 - Poslední vztah: 6. 1. 2020

vznik členství: 3. 7. 2013

zánik členství: 3. 7. 2015

vznik funkce: 3. 7. 2013

zánik funkce: 3. 7. 2015

Pravlov 192, 664 64, Česká republika

Lukáš Kotoun

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 4. 2014 - Poslední vztah: 6. 1. 2020

vznik členství: 3. 7. 2013

zánik členství: 3. 7. 2015

Popelákova 2305/3, Brno, 628 00, Česká republika

Martin Svoboda

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 4. 2014 - Poslední vztah: 6. 1. 2020

vznik členství: 3. 7. 2013

zánik členství: 3. 7. 2015

Podomí 11, 683 04, Česká republika

Martin Svoboda

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 8. 2013 - Poslední vztah: 3. 4. 2014

vznik členství: 3. 7. 2010

zánik členství: 3. 7. 2013

Podomí 11, 683 04, Česká republika

Martin Svoboda

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 6. 2012 - Poslední vztah: 23. 8. 2013

vznik členství: 3. 7. 2010

zánik členství: 3. 7. 2013

Podomí 11, 683 04, Česká republika

Martin Svoboda

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 6. 2012 - Poslední vztah: 6. 6. 2012

vznik členství: 3. 7. 2007

zánik členství: 3. 7. 2010

Podomí 11, 683 04, Česká republika

Ing. Josef Suchánek

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 6. 2012 - Poslední vztah: 3. 4. 2014

vznik členství: 3. 7. 2010

zánik členství: 3. 7. 2013

Komenského 173, Židlochovice, 667 01, Česká republika

Ing. Michal Eckstein

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 6. 2012 - Poslední vztah: 6. 6. 2012

vznik členství: 3. 7. 2004

zánik členství: 3. 7. 2007

vznik funkce: 3. 7. 2004

zánik funkce: 3. 7. 2007

Antonína Slavíka 19, Brno, 602 00, Česká republika

Ing. Michal Eckstein

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 6. 2012 - Poslední vztah: 3. 4. 2014

vznik členství: 3. 7. 2010

zánik členství: 3. 7. 2013

vznik funkce: 3. 7. 2010

zánik funkce: 3. 7. 2013

Pravlov 192, 664 64, Česká republika

Ing. Josef Suchánek

člen doźorčí rady

První vztah: 6. 6. 2012 - Poslední vztah: 3. 4. 2014

vznik členství: 3. 7. 2010

zánik členství: 3. 7. 2013

Komenského 173, Židlochovice, 667 01, Česká republika

Ing. Josef Suchánek

člen

První vztah: 2. 7. 2003 - Poslední vztah: 6. 6. 2012

vznik členství: 2. 7. 2003

zánik členství: 2. 7. 2004

vznik funkce: 2. 7. 2003

zánik funkce: 2. 7. 2004

Komenského 173, Židlochovice, 667 01, Česká republika

Ing. Michal Eckstein

předseda

První vztah: 2. 7. 2003 - Poslední vztah: 6. 6. 2012

vznik členství: 2. 7. 2003

zánik členství: 2. 7. 2004

vznik funkce: 2. 7. 2003

zánik funkce: 2. 7. 2004

Antonína Slavíka 19, Brno, 602 00, Česká republika

Martin Svoboda

člen

První vztah: 2. 7. 2003 - Poslední vztah: 6. 6. 2012

vznik členství: 2. 7. 2003

zánik členství: 2. 7. 2004

vznik funkce: 2. 7. 2003

zánik funkce: 2. 7. 2004

Krásného 26, Brno, 636 00, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Petr Klíma

člen představenstva

První vztah: 12. 2. 2020

vznik členství: 3. 7. 2018

Drobného 316/56, Brno, 602 00, Česká republika

Bc. Marie Nezvalová

člen představenstva

První vztah: 12. 2. 2020

vznik členství: 3. 7. 2018

Heydukova 1992/21, Brno, 628 00, Česká republika

Ing. Tomáš Nezval

předseda představenstva

První vztah: 12. 2. 2020

vznik členství: 3. 7. 2018

vznik funkce: 3. 7. 2018

Heydukova 1992/21, Brno, 628 00, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Tomáš Nezval

předseda představenstva

První vztah: 6. 1. 2020 - Poslední vztah: 12. 2. 2020

vznik členství: 3. 7. 2015

zánik členství: 3. 7. 2018

vznik funkce: 3. 7. 2015

zánik funkce: 3. 7. 2018

Heydukova 1992/21, Brno, 628 00, Česká republika

Ing. Petr Klíma

člen představenstva

První vztah: 6. 1. 2020 - Poslední vztah: 12. 2. 2020

vznik členství: 3. 7. 2015

zánik členství: 3. 7. 2018

Drobného 316/56, Brno, 602 00, Česká republika

Bc. Marie Nezvalová

člen představenstva

První vztah: 6. 1. 2020 - Poslední vztah: 12. 2. 2020

vznik členství: 3. 7. 2015

zánik členství: 3. 7. 2018

Heydukova 1992/21, Brno, 628 00, Česká republika

Ing. Tomáš Nezval

předseda přestavenstva

První vztah: 5. 9. 2019 - Poslední vztah: 6. 1. 2020

vznik členství: 3. 7. 2012

zánik členství: 3. 7. 2015

vznik funkce: 3. 7. 2012

zánik funkce: 3. 7. 2015

Heydukova 1992/21, Brno, 628 00, Česká republika

Bc. Marie Nezvalová

člen představenstva

První vztah: 21. 4. 2018 - Poslední vztah: 6. 1. 2020

vznik členství: 3. 7. 2012

zánik členství: 3. 7. 2015

Heydukova 1992/21, Brno, 628 00, Česká republika

Bc. Marie Nezvalová

člen představenstva

První vztah: 26. 11. 2012 - Poslední vztah: 21. 4. 2018

vznik členství: 3. 7. 2012

Zábrdovická 155/22, Brno, 615 00, Česká republika

Bc. Marie Nezvalová

člen představenstva

První vztah: 26. 11. 2012 - Poslední vztah: 21. 4. 2018

vznik členství: 3. 7. 2012

Zábrdovická 155/22, Brno, 615 00, Česká republika

Ing. Petr Klíma

člen představenstva

První vztah: 26. 11. 2012 - Poslední vztah: 6. 1. 2020

vznik členství: 3. 7. 2012

zánik členství: 3. 7. 2015

Drobného 316/56, Brno, 602 00, Česká republika

Ing. Tomáš Nezval

předseda přestavenstva

První vztah: 26. 11. 2012 - Poslední vztah: 5. 9. 2019

vznik členství: 3. 7. 2012

vznik funkce: 3. 7. 2012

Zábrdovická 155/22, Brno, 615 00, Česká republika

Bc. Marie Nezvalová

člen představenstva

První vztah: 6. 6. 2012 - Poslední vztah: 6. 6. 2012

vznik členství: 3. 7. 2006

zánik členství: 3. 7. 2009

Zábrdovická 22, Brno, 615 00, Česká republika

Ing. Petr Klíma

člen představenstva

První vztah: 6. 6. 2012 - Poslední vztah: 6. 6. 2012

vznik členství: 3. 7. 2006

zánik členství: 3. 7. 2009

Stará 107/27, Brno-střed, 602 00, Česká republika

Ing. Petr Klíma

člen představenstva

První vztah: 6. 6. 2012 - Poslední vztah: 26. 11. 2012

vznik členství: 3. 7. 2009

zánik členství: 3. 7. 2012

Drobného 316/56, Brno, 602 00, Česká republika

Ing. Tomáš Nezval

předseda představenstva

První vztah: 6. 6. 2012 - Poslední vztah: 6. 6. 2012

vznik členství: 3. 7. 2006

zánik členství: 3. 7. 2009

vznik funkce: 3. 7. 2006

zánik funkce: 3. 7. 2009

Zábrdovická 22, Brno, 615 00, Česká republika

Bc. Marie Nezvalová

člen představenstva

První vztah: 6. 6. 2012 - Poslední vztah: 6. 6. 2012

vznik členství: 3. 7. 2006

zánik členství: 3. 7. 2009

Zábrdovická 22, Brno, 615 00, Česká republika

Ing. Tomáš Nezval

předseda představenstva

První vztah: 6. 6. 2012 - Poslední vztah: 6. 6. 2012

vznik členství: 3. 7. 2006

zánik členství: 3. 7. 2009

vznik funkce: 3. 7. 2006

zánik funkce: 3. 7. 2009

Zábrdovická 22, Brno, 615 00, Česká republika

Bc. Marie Nezvalová

člen představenstva

První vztah: 2. 7. 2003 - Poslední vztah: 6. 6. 2012

vznik členství: 2. 7. 2003

zánik členství: 2. 7. 2006

vznik funkce: 2. 7. 2003

zánik funkce: 2. 7. 2006

Zábrdovická 22, Brno, 615 00, Česká republika

Ing. Tomáš Nezval

předseda představenstva

První vztah: 2. 7. 2003 - Poslední vztah: 6. 6. 2012

vznik členství: 2. 7. 2003

zánik členství: 2. 7. 2006

vznik funkce: 2. 7. 2003

zánik funkce: 2. 7. 2006

Zábrdovická 22, Brno, 615 00, Česká republika

Ing. Petr Klíma

člen představenstva

První vztah: 2. 7. 2003 - Poslední vztah: 6. 6. 2012

vznik členství: 2. 7. 2003

zánik členství: 2. 7. 2006

vznik funkce: 2. 7. 2003

zánik funkce: 2. 7. 2006

Stará 27, Brno, 602 00, Česká republika

Způsob zastupování: Za společnost jedná jejím jménem předseda představenstva samostatně.

od 2. 7. 2003

Další vztahy firmy DEMI STAR, a.s.

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 2. 7. 2003

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu
 • Velkoobchod
 • Specializovaný maloobchod
 • Zprostředkování služeb
 • Realitní činnost
 • Správa a údržba nemovitostí
 • Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 2. 7. 2003
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 2. 7. 2003
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).