Hlavní navigace

Dibaq a.s.

Firma Dibaq a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1770, Krajský soud v Hradci Králové. Její základní kapitál je ve výši 98 674 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25286366

Sídlo:

Helvíkovice 90, 564 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

11. 3. 1998

DIČ:

CZ25286366

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. 200 - 249 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

011 Pěstování plodin jiných než trvalých
01493 Chov zvířat pro zájmový chov
01500 Smíšené hospodářství
016 Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
109 Výroba průmyslových krmiv
10920 Výroba průmyslových krmiv pro zvířata v zájmovém chovu
14 Výroba oděvů
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46230 Velkoobchod s živými zvířaty
58 Vydavatelské činnosti
620 Činnosti v oblasti informačních technologií
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
731 Reklamní činnosti
7490 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
77290 Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
G Velkoobchod a maloobchod&#59^ opravy a údržba motorových vozidel

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1770, Krajský soud v Hradci Králové

Obchodní firma

Dibaq a.s. od 4. 7. 2006

Obchodní firma

D I B A Q a.s. do 4. 7. 2006 od 21. 9. 2004

Obchodní firma

FITMIN a.s. do 21. 9. 2004 od 11. 3. 1998

Právní forma

Akciová společnost od 11. 3. 1998

adresa

90
Helvíkovice 56401 od 9. 11. 2015

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 22. 12. 2015

Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy od 22. 12. 2015

Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 22. 12. 2015 od 13. 12. 2006

Vydavatelské a nakladatelské činnosti do 22. 12. 2015 od 4. 7. 2006

Výroba oděvů a oděvních doplňků (kromě kožešinových) do 22. 12. 2015 od 4. 7. 2006

Pronájem a půjčování věcí movitých do 22. 12. 2015 od 4. 7. 2006

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 15. 8. 2005

Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software do 22. 12. 2015 od 21. 9. 2004

Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví do 15. 8. 2005 od 15. 8. 2003

Reklamní činnost a marketing do 22. 12. 2015 od 15. 8. 2003

Chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb do 22. 12. 2015 od 15. 8. 2003

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování do 21. 9. 2004 od 20. 9. 2001

Zemědělská výroba do 22. 12. 2015 od 9. 2. 1999

Poradenství v oboru zemědělství do 22. 12. 2015 od 11. 3. 1998

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 22. 12. 2015 od 11. 3. 1998

Výroba krmiv do 22. 12. 2015 od 11. 3. 1998

Ostatní skutečnosti

V důsledku fúze sloučením obchodní společnosti Dibaq a.s., se sídlem č.p. 90, 564 01 Helvíkovice, IČ: 25286366, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1770, právní forma: akciová společnost, založené a exis tující podle práva České republiky, jako nástupnické společnosti (dále jen "společnost Dibaq a.s.") s obchodní společností Pet Food Service s.r.o., se sídlem Příkopy 901, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ: 03016609, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Kra jským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 33650, právní forma: společnost s ručením omezeným, založenou a existující podle práva České republiky, jako zanikající společností (dále jen "společnost Pet Food Service s.r.o."), došlo ke sloučení společnos ti Dibaq a.s., se společností Pet Food Service s.r.o., přičemž zanikající společnost Pet Food Service s.r.o. zanikla bez likvidace a její jmění přešlo na nástupnickou společnost Dibaq a.s. od 22. 12. 2015

Valná hromada společnosti Dibaq a.s. přijala dne 1.8.2007 toto usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti: 1) Valná hromada zvyšuje základní kapitál společnosti o částku 8.460.000,-- Kč ze stávající výše 90.214.000,-- Kč na 98.674.000,-- Kč, a to upsáním nových akcií. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. 2) Bude upisováno 8.460 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč jedné akcie. Tyto nové akcie budou kmenové, budou znít na jméno a budou vydány v zaknihované podobě. 3) Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, a to společnosti DIBAQ-INTERNACIONAL FILIAL, S.L. se sídlem Španělské království, Fuentepelayo - Segovia Carretera de Navalmanzano a Fuentepelayo, kilómetro 4, která je akcionářem společnosti Dibaq a.s. a která upíše všech 8.460 ks nových akcií. Všichni ostatní akcionáři společnosti Dibaq a.s. se vzdali svého přednostního práva na upisování akcií před hlasováním o přijetí tohoto usnesení. 4) Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Dibaq a.s. Lhůta pro upisování akcií činí dva měsíce a začne běžet ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. O počátku běhu této lhůty bude upiso vatel písemně vyrozuměn představenstvem společnosti neprodleně po zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nově upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. 5) Valná hromada vyslovuje souhlas se započtením peněžité pohledávky společnosti DIBAQ-INTERNACIONAL FILIAL, S.L. za společností Dibaq a.s. z titulu půjčky ve výši 8.460.000,-- Kč proti pohledávce společnosti Dibaq a.s. na splacení emisního kursu upsaných akcií. Tato pohledávka vznikla na základě smlouvy o půjčce za účelem jejího pozdějšího převedení do základního kapitálu společnosti Dibaq a.s. uzavřené dne 5.4.2006. Smlouva o započtení bude uzavřena v sídle společnosti po úpisu nových akcií, nejpozději však ve lhůtě dvou měsíců ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Písemný návrh smlouvy o započtení se upisovateli zavazuje předložit společnost Dibaq a.s. do 19. 11. 2007 od 22. 9. 2007

Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti: Valná hromada zvyšuje základní kapitál společnosti o částku 10.000.000,--Kč (deset milionů korun českých), a to upsáním nových akcií. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Bude upisováno 10.000 (deset tisíc) kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000,--Kč (tisíc korun českých) za jednu akcii. Tyto nové akcie budou znít na jméno a budou vydány v zaknihované podobě. Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, kteří jsou zároveň akcionáři společnosti FITMIN a.s.: a) společnosti DIBAQ-DIPROTEG, S.A., se sídlem Španělské království, Fuentepelayo - Segovia Carretera de Navalmanzano a Fuentepelayo, kilómetro 4, dále též upisovatel, která upíše 5.000 (pět tisíc) kusů akcií a jejich emisní kurs bude splácet započtením p ohledávek v celkové výši 5.000.000,--Kč (pět milionů korun českých), které má vůči společnosti FITMIN a.s. z titulu nezaplacených faktur za dodávky surovin. b) Ing. Zdeňku Štěpánkovi, rodné číslo 640528/2466, bytem Helvíkovice čp. 90, dále též upisovatel, který upíše 5.000 (pět tisíc) kusů akcií a jejich emisní kurs bude splácet částečně peněžitým vkladem ve výši 710.000,--Kč (sedm set deset tisíc korun český ch) a částečně nepeněžitým vkladem ve výši 4.290.000,--Kč (čtyři miliony dvě sta devadesát tisíc korun českých). do 22. 12. 2004 od 21. 9. 2004

Zbývající akcionáři společnosti FITMIN a.s., to je FINTEX Poplužní dvůr, s.r.o., se sídlem Helvíkovice čp. 90, PSČ 564 01 Žamberk, identifikační číslo 48173932, zastoupená jednatelem Ing. Zdeňken Štěpánkem, rodné číslo 640528/2466, bytem Helvíkovice čp. 9 0, DIBAQ-INTERNACIONAL FILIAL, S.L., se sídlem Španělské království, Fuentepelayo - Segovia Carretera de Navalmanzano a Fuentepelayo, kilómetro 4, zastoupená Josem Luisem Tejedorem Lazarem, narozeným 12.6.1948, bytem Španělské království, Segovia, Remondo , San Vicente Ferrer 10 a DIBAQ-DIPROTEG, S.A., se sídlem Španělské království, Fuentepelayo - Segovia Carretera de Navalmanzano a Fuentepelayo, kilómetro 4, zastoupená Carlosem Tejedorem Lazarem, narozeným 11.2.1959, bytem Španělské království, Fuentepel ayo (Segovia), Plaza el Salvador 8, se vzdávají svého přednostního práva na upisování 710 (sedmi set deseti) kusů akcií, jejichž emisní kurs bude splácen peněžitým vkladem. Na úpis akcií, jejichž emisní kurs bude splácen nepeněžitým vkladem a započtením p ohledávek, akcionáři v souladu s ustanovením § 204a obchodního zákoníku přednostní právo nemají. Místem pro upisování akcií předem určenými zájemci je sídlo společnosti. Lhůta pro upisování akcií činí dva měsíce a začne běžet ode dne zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude upisovatelů m oznámen na adresu sídla společnosti. Emisní kurs nově upisovaných akcií činí 1.000,--Kč (tisíc korun čekých) za jednu akcii. do 22. 12. 2004 od 21. 9. 2004

Upisovatel Ing. Zdeněk Štěpánek je povinen splatit 30% emisního kursu akcií upisovaných peněžitým vkladem nejpozději do třiceti dnů od jejich upsání, a to na účet společnosti číslo 166339696/0600 vedený u GE Capital Bank, a.s., zbývající část je povinen s platit do jednoho roku od jejich upsání. Nepeněžitý vklad, kterým Ing. Zdeněk Štěpánek upíše zbývající část svých akcií, je povinen splatit v sídle společnosti nejpozději do třiceti dnů od upsání akcií. Vlaná hromada schvaluje upisování akcií nepeněžitým vkladem Ing. Zdeňka Štěpánka, který byl popsán a oceněn ve znaleckém posudku Ing. Pavla Zářeckého ze dne 29.5.2004, číslo znaleckého posudku 3892-157/2004. Tento nepeněžitý vklad je představován nemovito stmi, které jsou zapsány v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 439 pro obec a katastrální území Helvíkovice jako zemědělská budova bez čp. (stáj I.) na stavební parcele číslo 132, stavební parcela 132 zastavěná plocha a nádvoří, zemědělská bud ova bez čp. (stáj II.) na stavební parcele číslo 137, stavební parcela číslo 137 zastavěná plocha a nádvoří a stavební parcela číslo 200 zastavěná plocha a nádvoří. Uvedený nepeněžitý vklad byl oceněn částkou ve výši 4.290.000,--Kč (čtyři miliony dvě sta devadesát tisíc korun českých) a bude za něj vydáno 4.290 (čtyři tisíce dvě sta devadesát) kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o nominální hodnotě 1.000,--Kč (tisíc korun českých) za jednu akcii. Valná hromada vyslovuje souhlas se započtením peněžitých pohledávek společnosti DIBAQ-DIPROTEG, S.A. vůči společnosti FITMIN a.s. proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií ve výši 5.000.000,--Kč (pět milionů korun českých). Smlouva o započtení bud e uzavřena v sídle společnosti bez zbytečného prodlení po úpisu akcií a zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Písemný návrh smlouvy se zavazuje předložit upisovatel. do 22. 12. 2004 od 21. 9. 2004

Rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti ze dne 9. 9. 2003 o zvýšení základního kapitálu: do 26. 4. 2004 od 22. 12. 2003

1) Valná hromada zvyšuje základní kapitál společnosti upsáním nových akcií nepeněžitým vkladem. Základní kapitál společnosti bude zvýšen o částku 14.051.000,-- Kč, slovy: čtrnáct milionů padesát jeden tisíc korun českých. Upisování akcií nad tuto částku se n epřipouští. do 26. 4. 2004 od 22. 12. 2003

2) Bude upisováno 14.051 kusů akcií, slovy: čtrnáct tisíc padesát jedna kusů akcí, o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, slovy: tisíc korun českých, za jednu akcii. Tyto nové akcie budou kmenové, budou znít na jméno a budou vydány v zaknihované podobě. do 26. 4. 2004 od 22. 12. 2003

3) Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, a to společnosti DIBAQ-DIPROTEG, S.A., se sídlem Španělské království, Fuentepelayo - Segovia, Carretera de Navalmanzano a Fuentepelayo, kilómetro 4, dále též upisovatel, který upíše všech 14.051 kusů akcií, slovy: čtrnáct tisíc padesát jedna kusů akcií, níže popsaným nepeněžitým vkladem. Konstatuje se, že akcionáři společnosti FITMIN a.s. nemají v souladu s ustanovením § 204a obchodního zákoníku v případě zvyšování základního kapitálu nepeněžitým vkl adem přednostní právo k upisování akcií a není tedy nutné se jej vzdávat. do 26. 4. 2004 od 22. 12. 2003

4) Místem pro upisování akcií předem určeným zájemcem je sídlo společnosti. Lhůta pro upisování akcií činí tři měsíce a začne běžet ode dne zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního resjtříku. Počátek běhu této lhůty bude pisovateli oznámen na adresu sídla společnosti. Emisní kurs nově upisovaných akcií činí 2.498,7545 Kč, slovy: dva tisíce čtyři sta devadesát osm korun českých, semdesát pět haléřů za jednu akcii. do 26. 4. 2004 od 22. 12. 2003

5) Akcie budou upsány nepeněžitým vkladem, který byl popsán a oceněn ve znaleckém posudku České znalecké, a.s., se sídlem Hradec Králové, U Soudu 388, identifikační číslo 25260138, ze dne 27. 3. 2002, číslo znaleckého deníku 977-06/2003. Předmět tohoto nepen ěžitího vkladu byl oceněn částkou ve výši 35.110.000,-- Kč, slovy: třicet pět milionů sto deset tisíc korun českých, a tvoří jej: a)Know-how a obchodní značka krmiva pro lososovité ryby MICROBAQ, jež byly výše uvedeným znaleckým posudkem oceněny částkou 472.000,-- Kč, slovy: čtyři sta sedmdesát dva tisíce korun českých. b) Know-how a obchodní značka na výrobu krmiva pro lososovité ryby ECOTEX, jež byly výše uvedeným znaleckým posudkem oceněny částkou 3.690.000,-- Kč, slovy: tři miliony šest set devadesát tisíc korun českých. c) Know-how a obchodní značka na výrobu krmiva pro lososovité ryby ATX, jež byly výše uvedeným znaleckým posudkem oceněny částkou 439.000,-- Kč, slovy: čtyři sta třicet devět tisíc korun českých. d) Know-how a obchodní značka na výrobu krmiva pro psy CANIBAQ, jež byly výše uvedeným znaleckým posudkem oceněny částkou 5.480.000,-- Kč, slovy: pět milionů čtyři sta osmdesát tisíc korun českých. e) Know-how a obchodní značka na výrobu krmiva pro psy DICAN, jež byly výše uvedeným znaleckým posudkem oceněny částkou 7.908.000,-- Kč, slovy: sedm milionů devět set osm tisíc korun českých. f) Know-how a obchodní značka na výroku krmiva pro kočky DONGATO, jež byly výše uvedeným znaleckým posudkem oceněny částkou 2.189.000,-- Kč, slovy: dva miliony sto osmdesát devět tisíc korun českých. g) Know-how a obchodní značka na výrobu krmiva pro kočky DICAT, jež byly výše uvedeným znaleckým posudkem oceněny částkou 4.496.000,-- Kč, slovy: čtyři miliony čtyři sta devadesát šest tisíc korun českých. h) Know-how a obchodní značka DIBAQ, jež byly výše uvedeným znaleckým posudkem oceněny částkou 10.436.000,-- Kč, slovy: deset milionů čtyři sta třicet šest tisíc korun českých. do 26. 4. 2004 od 22. 12. 2003

6) Za výše popsaný nepeněžitý vklad bude vydáno 14.051 kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o nominální hodnotě 1.000,-- Kč, slovy: tisíc korun českých, za jednu akcii. do 26. 4. 2004 od 22. 12. 2003

7) Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz jím upsaných akcií v sídle společnosti nejpozději do devadesáti dnů ode dne úpisu akcií. do 26. 4. 2004 od 22. 12. 2003

Rozhodnutí mimořádné valné hromady ze dne 24.4.2003 o zvýšení základního kapitálu společnosti: Valná hromada zvyšuje základní kapitál společnosti upsáním nových akcií. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 6.600.000,--Kč, slovy: šest milionů še st set tisíc korun českých, na celkovou výši základního kapitálu 66.163.000,--Kč, slovy: šedesát šest milionů sto šedesát tři tisíce korun českých. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Bude upisováno 6.600 kusů akcií, slovy: šest tisíc šest set kusů akcií, o jmenovité hodnotě 1.000,--Kč, slovy: tisíc korun českých, za jednu akcii. Tyto nové akcie budou kmenové, budou znít na jméno a budou vydány v zaknihované podobě. Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, a to jednomu z akcionářů společnosti FITMIN a.s., společnosti DIBAQ-INTERNACIONAL FILIAL, S.L., se sídlem Španělské království, Fuentepelayo - Segovia Carretera de Navalmanzano a Fuentepelayo, kilómet ro 4, která upíše všech 6.600 kusů akcií. Zbývající akcionáři, Ing. Zdeněk Štěpánek a FINTEX Poplužní dvůr, s.r.o., se vzdali svého přednostního práva na upisování akcií před hlasováním o přijetí tohoto usnesení. Místem upisování akcií je sídlo společnosti. Lhůta pro upisování akcií činí jeden měsíc a začne běžet ode dne, kdy bude podán návrh na zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. O počátku běhu této lhůty bude upisovatel p ísemně vyrozuměn předsedou představenstva neprodleně po podání návrhu na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto usnesení do obchodn ího rejstříku. Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 1.000,--Kč, slovy: tisíc korun českých, za jednu akcii. Valná hromada vyslovuje souhlas se zpočtením peněžité pohledávky, kterou má společnosti DIBAQ-INTERNACIONAL FILIAL, S.L. vůči společnosti FITMIN a.s., z titulu půjčky ve výši 6.600.000,--Kč, slovy: šest milionů šest set tisíc korun českých. Smlouva o zapo čtení bude uzavřena v sídle společnosti bez zbytečného prodlení po úpisu akcií a zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Písem ný návrh smlouvy o započtení se zavazuje předložit upisovatel. do 29. 10. 2003 od 15. 8. 2003

Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií. do 9. 1. 2002 od 20. 9. 2001

1. Částka, o kterou má být základní kapitál zvýšen: Základní kapitál bude zvýšen o 15,000.000,- Kč (slovy: patnáct milionů korun českých), tj. na celkovou výši základního kapitálu 59,563.00,- Kč (slovy: padesát devět milionů pětset šedesát tři tisíc korun českých). Upisování nad tuto částku není přípustné. do 9. 1. 2002 od 20. 9. 2001

2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: Upisovat se bude 15 000 kusů (slovy patnáct tisíc) kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých). Nové akcie budou vydány v zaknihované podobě. do 9. 1. 2002 od 20. 9. 2001

3. Akcie nebudou upsány stávajícími akcionáři, nýbrž budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, a to takto: Společnost DIBAQ-INTERNACIONAL FILIAL, S.L. se sídlem Fuentepelayo - Segovia Carretera de Navalmanzano a Fuentepelayo, kilómetro 4, Španělsko upíše všech 15 000 kusů (slovy: patnácttisíc) akcií, tj. 15,000.000,- Kč (slovy: patnáct milionů korun českých). Akcionáři, a to pan Ing. Zdeněk Štěpánek, paní Ing. Jana Štěpánková a společnost FINTEX Poplužní dvůr, s.r.o. se vzdávají svého přednostního práva na úpis akcií a výslovně souhlasí s tím, aby společnost DIBAQ-INTERNACIONAL FILIAL, S.L. se sídlem Fuentepelayo - Segovia Carretera de Navalmanzano a Fuentepelayo, kilómetro 4, Španělsko upsala všech 15 000 kusů (slovy: patnácttisíc) akcií, tj. 15,000.000,- Kč (slovy patnáct milionů korun českých). do 9. 1. 2002 od 20. 9. 2001

4. Emisní kurs nově upisovaných akcií. Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, tj. 1 000,- Kč za akcii pro předem určeného zájemce dle bodu 3. do 9. 1. 2002 od 20. 9. 2001

5. Místo a lhůta pro upisování akcií. Místem pro úpis akcií pro předem určeného zájemce je sídlo společnosti a činí jeden měsíc ode dne konání valné hromady, která rozhodla o zvýšení základního kapitálu, tj. od 27. června 2001. Určenému zájemci (upisovateli) bude počátek běhu lhůty a emisní kurs akcií stanovený tímto rozhodnutím oznámen na adresu sídla společnosti. do 9. 1. 2002 od 20. 9. 2001

6. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií takto. do 9. 1. 2002 od 20. 9. 2001

- 30% emisního kursu upsaných akcií na účet u Komerční banky, a.s., pobočka Žamberk, číslo účtu: 860649000697/0100, zřízený společností k tomuto splacení ve lhůtě do 120 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a společností FITMIN a.s. do 9. 1. 2002 od 20. 9. 2001

- zbývajících 70 % emisního kursu upsaných akcií do 1 (slovy: jednoho) roku ode dne konání této valné hromady na účet společnosti. do 9. 1. 2002 od 20. 9. 2001

Zvýšení základního jmění upsání nových akcií. do 13. 10. 1999 od 8. 12. 1998

1. Částka o kterou má být základní jmění zvýšeno: 8.463.000,- Kč, tj. na celkovou výši základního jmění 44.563.000,- Kč. Upisování nad tuto částku není přípustné. do 13. 10. 1999 od 8. 12. 1998

2. Počet, jmenovitá hodnota, druh a forma upisovaných akcií: Upisovat se bude 8.463,- kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Nové akcie budou akciemi na majitele a budou vydány v zaknihované podobě. do 13. 10. 1999 od 8. 12. 1998

3. Akcie nebudou upsány stávajícími akcionáři, nýbrž budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, a to takto: - společnost s ručením omezeným FINTEX Poplužní dvůr, s.r.o., IČO: 48173932, se sídlem Helvíkovice 90, Žamberk, Poplužní dvůr upíše všech 8.463 kusů akcií, tj. 8.463.000,- Kč. do 13. 10. 1999 od 8. 12. 1998

4. Místo a lhůta pro upisování akcií. Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, tj. 1.000,- Kč za akcii pro předem určeného zájemce dle bodu 3. Místem pro úpis akcií předem určeným zájemcem je sídlo společnosti FITMIN, a.s. - Helvíkovice čp. 90, Žamberk. Lhůta pro úpis akcií předem určeným zájemcem činí 30 dnů ode dne zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. do 13. 10. 1999 od 8. 12. 1998

5. Způsob upisování akcií. Akcie budou upsány nepeněžitým vkladem, a to: - nehmotným majetkem - pohledávkou společnosti FINTEX Poplužní dvůr, s.r.o., IČO: 48173932, se sídlem Helvíkovice 90, Žamberk, Poplužní dvůr za dlužníkem - panem ing. Zdeňkem Štěpánkem, soukromě hospodařícím rolníkem, bytem Helvíkovice 90, IČO: 13201425. Nepěněžitý vklad - pohledávka byl oceněn znaleckým posudkem čj. 752/142/98, čj. 98.0012 ze dne 31.8.1998 dvou znalců, pana Ing. Vladimíra Kodytka, Na Struhách 572, Vamberk a paní Ing. Bc. Libuše Zákravské, Českých legií 4, Nové Město nad Metují, a hodnota vkladu byla znalci shodně stanovena ve výši 8.463.000,- Kč. Úpis akcií výše uvedeným nepeněžitým vkladem lze provést v hodnotě 8.463.000,- Kč. do 13. 10. 1999 od 8. 12. 1998

6. Lhůta pro splacení emisního kursu akcií. Upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu jím upisovaných akcií nejpozději do 30 dnů ode dne úpisu akcií. do 13. 10. 1999 od 8. 12. 1998

Kapitál

Základní kapitál

vklad 98 674 000 Kč

od 9. 11. 2015

Základní kapitál

vklad 98 674 000 Kč

do 9. 11. 2015 od 19. 11. 2007

Základní kapitál

vklad 90 214 000 Kč

do 19. 11. 2007 od 22. 12. 2004

Základní kapitál

vklad 80 214 000 Kč

do 22. 12. 2004 od 26. 4. 2004

Základní kapitál

vklad 66 163 000 Kč

do 26. 4. 2004 od 29. 10. 2003

Základní kapitál

vklad 59 563 000 Kč

do 29. 10. 2003 od 9. 8. 2002

Základní kapitál

vklad 59 563 000 Kč

do 9. 8. 2002 od 9. 1. 2002

Základní kapitál

vklad 44 563 000 Kč

do 9. 1. 2002 od 9. 2. 1999

Základní kapitál

vklad 36 100 000 Kč

do 9. 2. 1999 od 11. 3. 1998
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 98 674 Kč, počet: 1 000 od 22. 12. 2015
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 98 674 do 22. 12. 2015 od 19. 11. 2007
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 90 214 do 19. 11. 2007 od 22. 12. 2004
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 80 214 do 22. 12. 2004 od 26. 4. 2004
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 66 163 do 26. 4. 2004 od 29. 10. 2003
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 59 563 do 29. 10. 2003 od 9. 1. 2002
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 44 563 do 9. 1. 2002 od 9. 2. 1999
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 36 100 do 9. 2. 1999 od 11. 3. 1998

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Marek Volockij

Člen představenstva

První vztah: 15. 6. 2019

vznik členství: 22. 12. 2015

Labská zahrada 790/20, Hradec Králové, 500 11, Česká republika

Carlos Tejedor Lazaro

Člen představenstva

První vztah: 15. 6. 2017

vznik členství: 26. 5. 2017

C/Don Pelayo 2, Fuentepelayo, Segovia, Španělské království

Ing. Petr Křivohlávek MBA

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 6. 2016

vznik členství: 22. 6. 2016

vznik funkce: 22. 6. 2016

U Cihelny 470, Letohrad, 561 51, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Marek Volockij

Člen představenstva

První vztah: 2. 3. 2016 - Poslední vztah: 15. 6. 2019

vznik členství: 22. 12. 2015

Sekaninova 400/6, Hradec Králové, 500 11, Česká republika

Martina Křivohlávková

Místopředseda představenstva

První vztah: 2. 3. 2016 - Poslední vztah: 24. 6. 2016

vznik členství: 22. 12. 2015

zánik členství: 22. 6. 2016

vznik funkce: 22. 12. 2015

zánik funkce: 22. 6. 2016

U Cihelny 470, Letohrad, 561 51, Česká republika

Martina Křivohlávková

Místopředseda představenstva

První vztah: 2. 3. 2016 - Poslední vztah: 24. 6. 2016

vznik členství: 22. 12. 2015

zánik členství: 22. 6. 2016

vznik funkce: 22. 12. 2015

zánik funkce: 22. 6. 2016

U Cihelny 470, Letohrad, 561 51, Česká republika

Miguel Angel Tejedor Lazaro

člen představenstva

První vztah: 1. 7. 2014 - Poslední vztah: 2. 3. 2016

vznik členství: 11. 4. 2014

zánik členství: 22. 12. 2015

C/Rollo 48, Fuentepelayo, Segovia, Španělské království

Miguel Angel Tejedor Lazaro

člen představenstva

První vztah: 1. 7. 2014 - Poslední vztah: 2. 3. 2016

vznik členství: 11. 4. 2014

C/Rollo 48, Fuentepelayo, Segovia, Španělské království

Carlos Tejedor Lazaro

předseda představenstva

První vztah: 1. 7. 2014 - Poslední vztah: 2. 3. 2016

vznik členství: 11. 4. 2014

zánik členství: 22. 12. 2015

vznik funkce: 11. 4. 2014

zánik funkce: 22. 12. 2015

C./Don Pelayo 2, Fuentepelayo, Segovia, Španělské království

Carlos Tejedor Lazaro

předseda představenstva

První vztah: 1. 7. 2014 - Poslední vztah: 2. 3. 2016

vznik členství: 11. 4. 2014

vznik funkce: 11. 4. 2014

C./Don Pelayo 2, Fuentepelayo, Segovia, Španělské království

Jose Luis Tejedor Del Real

člen představenstva

První vztah: 19. 4. 2013 - Poslední vztah: 2. 3. 2016

vznik členství: 1. 12. 2012

zánik členství: 22. 12. 2015

San Vicente Ferrer 10, Segovia, Španělské království

Jose Luis Tejedor Del Real

člen představenstva

První vztah: 19. 4. 2013 - Poslední vztah: 2. 3. 2016

vznik členství: 1. 12. 2012

San Vicente Ferrer 10, Segovia, Španělské království

Carlos Tejedor Lazaro

předseda představenstva

První vztah: 18. 11. 2009 - Poslední vztah: 1. 7. 2014

vznik členství: 1. 6. 2009

zánik členství: 11. 4. 2014

vznik funkce: 1. 6. 2009

zánik funkce: 11. 4. 2014

Segovia, Fuentepelayo, C./Don Pelayo 2, Španělské království

Miguel Angel Tejedor Lazaro

člen představenstva

První vztah: 18. 11. 2009 - Poslední vztah: 1. 7. 2014

vznik členství: 1. 6. 2009

zánik členství: 11. 4. 2014

Segovia, Fuentepelayo, C/Rollo 48, Španělské království

Fernando Garcia Sanchez

člen představenstva

První vztah: 18. 11. 2009 - Poslední vztah: 19. 4. 2013

vznik členství: 1. 6. 2009

zánik členství: 1. 8. 2012

Segovia, Sancristobal, Arroyo Cerezo 1-7, Španělské království

Carlos Tejedor Lazaro

předseda představenstva

První vztah: 13. 12. 2006 - Poslední vztah: 18. 11. 2009

vznik členství: 2. 6. 2004

zánik členství: 1. 6. 2009

vznik funkce: 31. 10. 2006

zánik funkce: 1. 6. 2009

Segovia, Fuentepalayo, Plaza el Salvador 8, Španělské království

Ing. Zdeněk Štěpánek

člen představenstva

První vztah: 13. 12. 2006 - Poslední vztah: 22. 9. 2007

vznik členství: 2. 6. 2004

zánik členství: 21. 6. 2007

Libchavy čp. 103, 561 16, Česká republika

Ing. Denisa Svobodová

člen představenstva

První vztah: 4. 7. 2006 - Poslední vztah: 22. 9. 2007

vznik členství: 5. 5. 2006

zánik členství: 21. 6. 2007

Libchavy 103, 561 16, Česká republika

Miguel Angel Tejedor Lazaro

člen představenstva

První vztah: 4. 7. 2006 - Poslední vztah: 18. 11. 2009

vznik členství: 5. 5. 2006

zánik členství: 1. 6. 2009

Fuentepelayo (Segovia), C/Rollo 48, PSČ 40260, Španělské království

Carlos Tejedor Lazaro

člen představenstva

První vztah: 20. 9. 2005 - Poslední vztah: 13. 12. 2006

vznik členství: 2. 6. 2004

Segovia, Fuentepalayo, Plaza el Salvador 8, Španělské království

Fernando Garcia Sanchez

člen představenstva

První vztah: 20. 9. 2005 - Poslední vztah: 18. 11. 2009

vznik členství: 2. 6. 2004

zánik členství: 1. 6. 2009

Segovia, Sancristobal, Arroyo Cerezo 1-7, Španělské království

Carlos Tejedor Lazaro

člen představenstva

První vztah: 18. 8. 2005 - Poslední vztah: 20. 9. 2005

vznik členství: 2. 6. 2005

Segovia, Fuentepalayo, Plaza el Salvador 8, Španělské království

Fernando Garcia Sanchez

člen představenstva

První vztah: 18. 8. 2005 - Poslední vztah: 20. 9. 2005

vznik členství: 2. 6. 2005

Segovia, Sancristobal, Arroyo Cerezo 1-7, Španělské království

Ing. Zdeněk Štěpánek

předseda představenstva

První vztah: 15. 8. 2005 - Poslední vztah: 13. 12. 2006

vznik členství: 2. 6. 2004

vznik funkce: 2. 6. 2004

zánik funkce: 31. 10. 2006

Libchavy čp. 103, 561 16, Česká republika

Ing. Zdeněk Štěpánek

předseda představenstva

První vztah: 21. 9. 2004 - Poslední vztah: 15. 8. 2005

vznik členství: 2. 6. 2004

vznik funkce: 2. 6. 2004

Žamberk čp. 90, Česká republika

František Štěpánek

člen představenstva

První vztah: 21. 9. 2004 - Poslední vztah: 15. 8. 2005

vznik členství: 28. 6. 2001

zánik členství: 2. 6. 2004

Pod Klůčkem 280, Police nad Metují, Česká republika

František Štěpánek

člen představenstva

První vztah: 21. 9. 2004 - Poslední vztah: 15. 8. 2005

vznik členství: 28. 6. 2001

zánik členství: 2. 6. 2004

Pod Klůčkem 280, Police nad Metují, Česká republika

Marie Štěpánková

Člen představenstva

První vztah: 7. 4. 2001 - Poslední vztah: 21. 9. 2004

vznik funkce: 17. 11. 2000

zánik funkce: 28. 6. 2001

Pod Klůčkem čp. 280, Police nad Metují, Česká republika

František Štěpánek

Člen představenstva

První vztah: 7. 4. 2001 - Poslední vztah: 21. 9. 2004

zánik členství: 28. 6. 2001

vznik funkce: 17. 11. 2000

Pod Klůčkem čp. 280, Police nad Metují, Česká republika

Ing. Petr Kaplan

Člen představenstva

První vztah: 11. 3. 1998 - Poslední vztah: 7. 4. 2001

U Líšnice 776, Žamberk, Česká republika

Ing. Zdeněk Štěpánek

Předseda představenstva

První vztah: 11. 3. 1998 - Poslední vztah: 21. 9. 2004

zánik členství: 28. 6. 2001

zánik funkce: 28. 6. 2001

Helvíkovice 90, Žamberk, Česká republika

Ing. Jiří Dudek

Člen představenstva

První vztah: 11. 3. 1998 - Poslední vztah: 7. 4. 2001

ul. Mírová 773, Dobruška, Česká republika

Společnost zastupují ve všech záležitostech samostatně předseda představenstva i místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vyznačené obchodní firmě připojí předseda představenstva nebo místopředseda představenstva svůj podpis a údaj o své funkci.

od 24. 6. 2016

Společnost zastupuje ve všech záležitostech předseda představenstva.

do 24. 6. 2016 od 22. 12. 2015

Jednání za společnost: Za akciovou společnost je oprávněn jednat a podepisovat předseda představenstva.

do 22. 12. 2015 od 11. 3. 1998

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Mgr. Libor Filip

Předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 6. 2017

vznik členství: 26. 5. 2017

vznik funkce: 26. 5. 2017

Bystřecká 716, Jablonné nad Orlicí, 561 64, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Mgr. Libor Filip

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 11. 2015 - Poslední vztah: 15. 6. 2017

vznik členství: 1. 2. 2012

zánik členství: 1. 2. 2017

Bystřecká 716, Jablonné nad Orlicí, 561 64, Česká republika

Mgr. Libor Filip

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 11. 2015 - Poslední vztah: 15. 6. 2017

vznik členství: 1. 2. 2012

zánik členství: 1. 2. 2017

Bystřecká 716, Jablonné nad Orlicí, 561 64, Česká republika

Jose Luis Polo Zaera

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 4. 2013 - Poslední vztah: 22. 12. 2015

vznik členství: 1. 12. 2012

zánik členství: 22. 12. 2015

Via Roma 13, Segovia, Španělské království

Mgr. Libor Filip

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 3. 2012 - Poslední vztah: 9. 11. 2015

vznik členství: 1. 2. 2012

Bystřecká 716, Jablonné nad Orlicí, 561 64, Česká republika

Jose Luis Tejedor Lazaro

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 8. 2011 - Poslední vztah: 22. 12. 2015

vznik členství: 27. 6. 2011

zánik členství: 22. 12. 2015

vznik funkce: 27. 6. 2011

zánik funkce: 22. 12. 2015

Segovia, San Vincente Ferrer 10, Španělské království

Jose Luis Tejedor Lazaro

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 7. 2011 - Poslední vztah: 22. 8. 2011

vznik členství: 27. 6. 2011

Segovia, San Vincente Ferrer 10, Španělské království

Ing. Lubomír Holka

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 12. 2010 - Poslední vztah: 5. 3. 2012

vznik členství: 15. 12. 2010

zánik členství: 31. 1. 2012

Svídnice 18, 517 41, Česká republika

Antonia Rascón San Miguel

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 8. 2007 - Poslední vztah: 19. 4. 2013

vznik členství: 1. 7. 2007

zánik členství: 1. 8. 2012

Pza. Fernando de Rojas 16, Segovia, 400 06, Španělské království

Jose Luis Tejedor Lazaro

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 7. 2006 - Poslední vztah: 12. 7. 2011

vznik členství: 27. 6. 2006

zánik členství: 27. 6. 2011

vznik funkce: 27. 6. 2006

zánik funkce: 27. 6. 2011

Segovia, San Vincente Ferrer 10, Španělské království

Jose Carlos Higuera Herrero

Člen dozorčí rady

První vztah: 4. 7. 2006 - Poslední vztah: 16. 8. 2007

vznik členství: 27. 6. 2006

zánik členství: 30. 6. 2007

Mozoncillo (Segovia), Las Escuelas 2, Španělské království

Ing. Lubomír Holka

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 2. 2006 - Poslední vztah: 27. 12. 2010

vznik členství: 14. 12. 2005

zánik členství: 14. 12. 2010

Svídnice 18, 517 41, Česká republika

Ing. Vladimír Berka

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 8. 2005 - Poslední vztah: 8. 2. 2006

vznik členství: 13. 6. 2005

zánik členství: 14. 12. 2005

Jilemnického 180, Ústí nad Orlicí, 562 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • hospodář

  BERRY CLUB z.s.

  Jilemnického 180, Ústí nad Orlicí, 562 01

Jose Carlos Higuera Herrero

Člen dozorčí rady

První vztah: 16. 9. 2002 - Poslední vztah: 4. 7. 2006

vznik členství: 27. 6. 2001

zánik členství: 27. 6. 2006

Mozoncillo (Segovia), Las Escuelas 2, Španělské království

Jose Luis Tejedor Lazaro

Předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 9. 2002 - Poslední vztah: 4. 7. 2006

vznik členství: 27. 6. 2001

zánik členství: 27. 6. 2006

vznik funkce: 18. 7. 2001

zánik funkce: 27. 6. 2006

Segovia, San Vincente Ferrer 10, Španělské království

Jana Zezulková

Člen dozorčí rady

První vztah: 16. 9. 2002 - Poslední vztah: 15. 8. 2005

vznik členství: 18. 7. 2001

zánik členství: 13. 6. 2005

Žamberk 134, 564 01, Česká republika

Ing. Jan Novák

Člen dozorčí rady

První vztah: 11. 3. 1998 - Poslední vztah: 16. 9. 2002

zánik členství: 27. 6. 2001

Mírová 1445, Rychnov nad Kněžnou, Česká republika

Ing. Jana Štěpánková

Předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 3. 1998 - Poslední vztah: 16. 9. 2002

zánik členství: 27. 6. 2001

Helvíkovice 90, Žamberk, Česká republika

Jana Zezulková

Člen dozorčí rady

První vztah: 11. 3. 1998 - Poslední vztah: 16. 9. 2002

zánik členství: 27. 6. 2001

Helvíkovice 134, Žamberk, Česká republika

Další vztahy firmy Dibaq a.s.

Historické vztahy

Ing. Petr Křivohlávek MBA

První vztah: 9. 11. 2015 - Poslední vztah: 24. 6. 2016

Vprokuře není zahrnuto oprávnění zcizovat azatěžovat nemovitosti. do 24. 6. 2016 od 9. 11. 2015

U Cihelny 470, Letohrad, 561 51, Česká republika

Ing. Petr Křivohlávek MBA

První vztah: 9. 11. 2015 - Poslední vztah: 24. 6. 2016

Vprokuře není zahrnuto oprávnění zcizovat azatěžovat nemovitosti. do 24. 6. 2016 od 9. 11. 2015

U Cihelny 470, Letohrad, 561 51, Česká republika

Ing. Petr Křivohlávek MBA

První vztah: 18. 7. 2013 - Poslední vztah: 9. 11. 2015

V prokuře není zahrnuto oprávnění zcizovat a zatěžovat nemovitosti. do 9. 11. 2015 od 18. 7. 2013

U Cihelny 470, Letohrad, 561 51, Česká republika

Ing. Petr Křivohlávek MBA

První vztah: 1. 1. 2012 - Poslední vztah: 18. 7. 2013

V prokuře není zahrnuto oprávnění zcizovat a zatěžovat nemovitosti. do 18. 7. 2013 od 1. 1. 2012

U Cihelny 470, Letohrad, 561 51, Česká republika

Ing. Ivana Holková

První vztah: 13. 12. 2006 - Poslední vztah: 1. 1. 2012

V prokuře není zahrnuto oprávnění zcizovat a zatěžovat nemovitosti. do 1. 1. 2012 od 13. 12. 2006

Svídnice 18, PSČ 51741, pošta Kostelec nad Orlicí, Česká republika

Předseda představenstva

Pet Food Invest Czech Republic s.r.o.

První vztah: 2. 3. 2016

Purkyňova 74/2, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Akcionáři

DIBAQ INTERNACIONAL FILIAL, S.L.

Španělské království

do 22. 12. 2015 od 17. 6. 2008

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 11. 3. 1998

Živnosti

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 17. 10. 2015
Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 21. 8. 2013
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 13. 6. 2005
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 11. 3. 1998

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).