Hlavní navigace

Divalia a.s.

Firma Divalia a.s., akciová společnost, vznikla dne 07. 7. 2008. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 14435, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 30 000 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

28426754

Sídlo:

Ovocný trh 572/11, Praha Staré Město, 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

7. 7. 2008

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky soukromé národní
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

35 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 14435, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Divalia a.s. od 7. 7. 2008

Právní forma

Akciová společnost od 7. 7. 2008

adresa

Ovocný trh
Praha 1 11000 od 10. 2. 2010

adresa

Praha 1 - Nové Město, Ovocný trh 572/11, PSČ 11000 od 12. 2. 2015

adresa

Ovocný trh 572/11
Praha 1 11000 od 10. 2. 2010

adresa

Ovocný trh 572/11
Praha 1 11000 do 12. 2. 2015 od 10. 2. 2010

adresa

Václavské nám.
Praha 1 11000 do 10. 2. 2010 od 19. 1. 2009

adresa

Václavské nám. 808/66
Praha 1 11000 do 10. 2. 2010 od 19. 1. 2009

adresa

Václavské nám. 808/66
Praha 1 11000 do 10. 2. 2010 od 19. 1. 2009

adresa

Sokolovská
Praha 8 18600 do 19. 1. 2009 od 7. 7. 2008

adresa

Sokolovská 84/366
Praha 8 18600 do 19. 1. 2009 od 7. 7. 2008

adresa

Sokolovská 84/366
Praha 8 18600 do 19. 1. 2009 od 7. 7. 2008

Předmět podnikání

výroba elektřiny od 8. 12. 2010

Předmět činnosti

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 7. 7. 2008

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 17. 6. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 1 Počet členů dozorčí rady: 1 od 17. 6. 2014

Jediný akcionář rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti Divalia a.s. z původní výše 2.000.000,-Kč (slovy: dva miliony korun českých), na kterém se společnost Milplace, a.s.., jako jediný akcionář podílí akciemi ve jmenovité hodnotě 2.000.000, -Kč (slovy: dva miliony korun českých), jejichž emisní kurz byl zcela splacen, o částku 28.000.000,-Kč (slovy: dvacet osm milionů korun českých), a to peněžitým vkladem ve stejné výši. Celková výše základního kapitálu po jeho zvýšení bude činit 30.000.000 ,-Kč (slovy: třicet milionů korun českých).---------------------------------------------------------------------------------------------- Důvodem zvýšení základního kapitálu je vylepšení bilance společnosti a daňová optimalizace.------------------------------------------------------------------------------------------------- Zvýšení základního kapitálu společnosti Divalia a.s. bude provedeno upsáním nových akcií. Základní kapitál bude zvýšen upsáním nově vydávaných akcií v počtu 28 (dvaceti osmi) kusů o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,-Kč (jeden milion korun českých), a to kmenových akcií na majitele, v listinné podobě. Nově vydávané akcie nebudou kótované.----- Upisování akcií nad částku zvýšení základního kapitálu, tj. nad částku 28.000.000,- Kč (dvacet osm milionů korun českých) se nepřipouští.--------------------------------------------------- Společnost Milplace, a.s., jako jediný akcionář společnosti Divalia a.s., má podle ustanovení § 204a obchodního zákoníku přednostní právo k upsání akcií při zvýšení základního kapitálu, a to v celém rozsahu zvýšení základního kapitálu.----------------------------------------------------- Společnost Milplace, a.s. a.s. se tohoto přednostního práva v plném rozsahu vzdává. Všechny akcie, které mají být upsány podle tohoto rozhodnutí, budou nabídnuty společnosti Milplace, a.s. jako předem určenému zájemci ve smyslu § 203 odst. 2 písm. d) obch odního zákoníku.---- Akcie při zvýšení budou v celém rozsahu zvýšení základního kapitálu, tj. všech 28 nových akcií v souhrnné jmenovité hodnotě 28.000.000,- Kč, upsány jediným akcionářem, tj. společností Milplace, a.s., jako předem určeným zájemcem, a to smlouvou o upsání ak cií uzavřenou mezi společnostmi Milplace, a.s. a Divalia a.s. podle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. ----------------------------------------------------------------------------------- Jediný akcionář společnosti ukládá představenstvu společnosti Divalia a.s., aby podalo návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nejpozději do 30 dní od přijetí tohoto rozhodnutí a oznámilo jedinému akcionáři p odání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu poté, co tato skutečnost nastane. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Upisování podle smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi společnostmi Milplace, a.s. a Divalia a.s.bude ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku pro případ, že nabude právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zá pis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.--------------------------------- Představenstvo společnosti Divalia a.s. je povinno předat jedinému akcionáři návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií podepsaný jménem společnosti Milplace, a.s. do pěti dnů od přijetí tohoto rozhodnutí. --------------------------------------------------- ---------------------------- Společnost Milplace, a.s. jako předem určený zájemce upíše akcie doručením akceptované smlouvy o úpisu akcií (již podepsaného jménem společnosti Divalia a.s.) do výše uvedeného sídla společnosti Divalia a.s., tzn. podepsané jménem společnosti Milplace, a. s.------------------ Jediný akcionář je povinen akceptovanou smlouvu o upsání akcií doručit společnosti Divalia a.s. nejpozději do 21 dní od oznámení o podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku představenstvem společnosti Divalia a.s. jedinému akcionáři . ------------- Emisní kurz upisovaných, tzn. všech nově vydávaných akcií, bude roven jejich jmenovité hodnotě. To znamená, že nové akcie budou vydávány bez emisního ážia. Vzhledem k tomu bude emisní kurz upisovaných akcií 1.000.000,-- Kč (jeden milion korun českých) za kus.----- Emisní kurz upisovaných akcií bude jediným akcionářem splacen v penězích. Jediný akcionář je povinen splatit emisní kurz na zvláštní účet společnosti 2106040798/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., založený za účelem splacení emisního kurzu akcií při zvýšení základního kapitálu podle tohoto rozhodnutí. ------------------------------------------------ Představenstvo je povinno oznámit upisovateli, tj. společnosti Divalia a.s., nabytí právní moci usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu poté, kdy toto usnesení právní moci nabude. Upisovatel, tj. společnost Milp lace, a.s. je povinen zcela splatit emisní kurz všech upsaných akcií nejpozději do 5 dní po oznámení o nabytí právní moci usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku představenstvem společnosti Divalia a.s. -------------------------------- ------------------------------------------------- Představenstvo společnosti Divalia a.s. je povinno podat návrh na zápis nové výše základního kapitálu této společnosti do obchodního rejstříku nejpozději do 14 dní od splnění obou těchto skutečností - usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejs tříku nabude právní moci a emisní kurz všech upsaných akcií jediným akcionářem bude zcela splacen.--------------------- do 30. 12. 2010 od 22. 12. 2010

Kapitál

Základní kapitál

vklad 30 000 000 Kč

od 30. 12. 2010

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 30. 12. 2010 od 7. 7. 2008
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 od 17. 6. 2014
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 28 od 17. 6. 2014
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 28 do 17. 6. 2014 od 30. 12. 2010
Akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 17. 6. 2014 od 10. 2. 2010
Akcie na jméno a majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 10. 2. 2010 od 7. 7. 2008

Dozorčí rada

2 fyzické osoby

Bc. Olga Kopkášová

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 6. 2016

vznik členství: 29. 1. 2015

vznik funkce: 29. 1. 2015

Rýnská 948/3, Praha, 196 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • předseda představenstva

  Milplace, a.s.

  Srbínská 867/4, Praha Strašnice (Praha 10), 100 00

 • jednatel

  TREND WK s.r.o.

  Prosecká 527/24, Praha Libeň (Praha 8), 180 00

Bc. Olga Sládková

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 2. 2016

vznik členství: 29. 1. 2015

vznik funkce: 29. 1. 2015

Rýnská 948/3, Praha, 196 00, Česká republika

Historické vztahy

Bc. Olga Sládková

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 2. 2016 - Poslední vztah: 13. 6. 2016

vznik členství: 29. 1. 2015

vznik funkce: 29. 1. 2015

Rýnská 948/3, Praha, 196 00, Česká republika

Bc. Olga Sládková

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 9. 2013 - Poslední vztah: 25. 2. 2016

vznik členství: 2. 2. 2010

Rýnská 948/3, Praha, 196 00, Česká republika

Ivana Hoffmannová

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 9. 2013 - Poslední vztah: 17. 6. 2014

vznik členství: 2. 2. 2010

zánik členství: 22. 5. 2014

Neústupného 1831/24, Praha 5, 155 00, Česká republika

Richard Čižmář

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 9. 2013 - Poslední vztah: 17. 6. 2014

vznik členství: 16. 1. 2009

zánik členství: 22. 5. 2014

vznik funkce: 16. 1. 2009

zánik funkce: 22. 5. 2014

Vršovická 1429/68, Praha 10, 101 00, Česká republika

Bc. Olga Sládková

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 2. 2010 - Poslední vztah: 28. 9. 2013

vznik členství: 2. 2. 2010

Prosecká 509/22, Praha 8, 180 00, Česká republika

Ivana Hoffmannová

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 2. 2010 - Poslední vztah: 28. 9. 2013

vznik členství: 2. 2. 2010

zánik členství: 22. 5. 2014

Neústupného 1831/24, Praha 5, 155 00, Česká republika

Ing,. Martin Pražan

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 1. 2009 - Poslední vztah: 10. 2. 2010

vznik členství: 16. 1. 2009

zánik členství: 2. 2. 2010

Jatecká 469, Pacov, 395 01, Česká republika

Richard Čižmář

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 1. 2009 - Poslední vztah: 25. 9. 2013

vznik členství: 16. 1. 2009

zánik členství: 22. 5. 2014

vznik funkce: 16. 1. 2009

zánik funkce: 22. 5. 2014

Průběžná 2, Praha, 100 00, Česká republika

Terezie Kônigová

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 1. 2009 - Poslední vztah: 10. 2. 2010

vznik členství: 16. 1. 2009

zánik členství: 2. 2. 2010

Weissova 7, Šumperk, 787 01, Česká republika

Jana Fleissigová

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 7. 2008 - Poslední vztah: 19. 1. 2009

vznik členství: 7. 7. 2008

zánik členství: 16. 1. 2009

vznik funkce: 7. 7. 2008

zánik funkce: 16. 1. 2009

Slámova 1012/55, Brno, 618 00, Česká republika

Pavol Bielik

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 7. 2008 - Poslední vztah: 19. 1. 2009

vznik členství: 7. 7. 2008

zánik členství: 16. 1. 2009

Rozkvet 2002/8, Povážská Bystrica, 017 01, Slovenská republika

Další vztah k této osobě

Diana Herdová

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 7. 2008 - Poslední vztah: 19. 1. 2009

vznik členství: 7. 7. 2008

zánik členství: 16. 1. 2009

K Hůrce 172, Staré Hodějovice, 370 08, Česká republika

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Petr Novák

jediný člen představenstva

První vztah: 12. 2. 2015

vznik členství: 14. 1. 2014

vznik funkce: 14. 1. 2014

Břidličná 929/4, Praha, 147 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

 • člen dozorčí rady

  Witcher, a.s.

  Srbínská 867/4, Praha Strašnice (Praha 10), 100 00

 • člen představenstva

  CENTIPEDE, a.s.

  Náměstí 83/7, Velké Meziříčí, 594 01

 • člen dozorčí rady

  E - INVEST, a.s.

  Václavské náměstí 773/4, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • Jednatel

  RAY Praha s.r.o.

  Břidličná 929/4, Praha Podolí, 147 00

 • člen dozorčí rady

  PV Recovery, s.r.o.

  Antala Staška 1076/33a, Praha Krč, 140 00

Historické vztahy

Petr Novák

jediný člen představenstva

První vztah: 27. 11. 2013 - Poslední vztah: 12. 2. 2015

vznik členství: 16. 1. 2009

zánik členství: 14. 1. 2014

zánik funkce: 14. 1. 2014

Břidličná 929/4, Praha 4, 147 00, Česká republika

Petr Novák

jediný člen představenstva

První vztah: 10. 2. 2010 - Poslední vztah: 27. 11. 2013

vznik členství: 16. 1. 2009

Břidličná 4/929, Praha 4, 147 00, Česká republika

Petr Novák

člen představenstva

První vztah: 19. 1. 2009 - Poslední vztah: 10. 2. 2010

vznik členství: 16. 1. 2009

Břidličná 4/929, Praha 4, 147 00, Česká republika

Miroslav Kocman

První vztah: 7. 7. 2008 - Poslední vztah: 19. 1. 2009

vznik členství: 7. 7. 2008

zánik členství: 16. 1. 2009

vznik funkce: 7. 7. 2008

U Velké ceny 407/18, Brno, 623 00, Česká republika

Jménem společnosti je oprávněn jednat předseda představenstva samostatně. Pokud má společnost jediného akcionáře a představenstvo společnosti je jednočlenné jedná jménem společnosti tento jediný člen představenstva.

od 7. 7. 2008

Další vztahy firmy Divalia a.s.

Historické vztahy

Mgr. Iveta Nováková

První vztah: 19. 1. 2009 - Poslední vztah: 10. 2. 2010

Nad Šárkou 85, Praha 6, 160 00, Česká republika

Milplace, a.s.

První vztah: 10. 2. 2010

Srbínská 867/4, Praha Strašnice (Praha 10), 100 00

Další 2 vztahy k tomuto subjektu

Quick Start Holdings s.r.o. v likvidaci

První vztah: 7. 7. 2008 - Poslední vztah: 19. 1. 2009

Holandská 874/8, Brno Štýřice, 639 00

Akcionáři

Milplace, a.s., IČ: 28194926

Srbínská, Česká republika, Praha 10, 100 00

od 10. 2. 2010

Mgr. Iveta Nováková

Nad Šárkou, Česká republika, Praha 6, 160 00

do 10. 2. 2010 od 19. 1. 2009

Quick Start Holdings s.r.o., IČ: 27719103

Holandská, Česká republika, Brno, 639 00

do 19. 1. 2009 od 7. 7. 2008

Insolvenční rejstřík

Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.