Hlavní navigace

VÍTKOVICE HAMMERING a.s.

Firma VÍTKOVICE HAMMERING a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 3275, Krajský soud v Ostravě. Její základní kapitál je ve výši 1 043 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

27807088

Sídlo:

Ruská 2887/101, Ostrava Vítkovice, 703 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

18. 7. 2007

DIČ:

CZ27807088

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 50 - 99 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

24 Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů&#59^ slévárenství
24101 Výroba surového železa, oceli a feroslitin
25620 Obrábění
25720 Výroba zámků a kování
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
72 Výzkum a vývoj
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 3275, Krajský soud v Ostravě

Obchodní firma

VÍTKOVICE HAMMERING a.s. od 17. 6. 2015

Obchodní firma

VÍTKOVICE HAMMERING a.s. do 17. 6. 2015 od 18. 7. 2007

Právní forma

Akciová společnost od 18. 7. 2007

adresa

Ruská 2887/101
Ostrava 70300 od 27. 11. 2013

adresa

Ruská 2887/101
Ostrava 70602 do 27. 11. 2013 od 18. 7. 2007

Předmět podnikání

kovářství, podkovářství od 26. 11. 2009

zámečnictví, nástrojářství od 26. 11. 2009

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 26. 11. 2009

kovářství do 26. 11. 2009 od 18. 7. 2007

zámečnictví do 26. 11. 2009 od 18. 7. 2007

velkoobchod do 26. 11. 2009 od 18. 7. 2007

zprostředkování obchodu a služeb do 26. 11. 2009 od 18. 7. 2007

Ostatní skutečnosti

Valná hromada společnosti rozhodla dne 17.9.2019 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: 1.Základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 603 000 000,- Kč (slovy: šest set tři miliony korun českých), o částku 440 000 000 Kč (slovy: čtyři sta čtyřicet miliónů korun českých), na částku 1 043 000 000,- Kč (slovy jedna miliarda čtyřicet tři mil iónů korun českých). Upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2.Základní kapitál bude zvýšen upisováním 4 ks (slovy: čtyř kusů) nových kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno ve jmenovité hodnotě po 100 000 000,- Kč (slovy: sto miliónů korun českých) každá, 4 ks (slovy: čtyř kusů) nových kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno ve jmenovité hodnotě po 10 000 000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých) každá. 3.Údaje pro využití přednostního práva na upsání akcií se neupravují, neboť před hlasováním o zvýšení základního kapitálu se všichni stávající akcionáři vzdali svého přednostního práva na upsání akcií. 4.Všechny nové akcie, které nebudou upisovány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k úpisu určeným zájemcům takto: a)2 ks (slovy: dva kusy) nových kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno ve jmenovité hodnotě po 100 000 000,- Kč (slovy: sto miliónů korun českých) každá, dále 2 ks (slovy: dva kusy) ) nových kmenových akcií v listinné podobě znějících na jmé no ve jmenovité hodnotě po 10 000 000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých) každá, budou nabídnuty k úpisu konkrétnímu zájemci, kterým je společnost E-INV 24 s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 772/2, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 02678730, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 222365, a budou splaceny nepeněžitým vkladem; b)2 ks (slovy: dva kusy) nových kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno ve jmenovité hodnotě po 100 000 000,- Kč (slovy: sto miliónů korun českých) každá, dále 2 ks (slovy: dva kusy) ) nových kmenových akcií v listinné podobě znějících na jmé no ve jmenovité hodnotě po 10 000 000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých) každá, budou nabídnuty k úpisu konkrétnímu akcionáři, kterým je společnost VÍTKOVICE, a. s., se Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava, IČ 451 93 070, zapsaná v obchodním rejstříku ve deném Krajským soudem v Ostravě, spis. Zn. B 302, a budou splaceny peněžitým vkladem; 5.Nové akcie jsou akcionáři oprávněni upisovat v sídle společnosti VÍTKOVICE HAMMERING a.s., Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava. Upisování akcií bude provedeno ve smlouvě o upsání akcií, kterou akcionáři uzavřou se společností VÍTKOVICE HAMMERING a .s. Upisování akcií bude zahájeno ihned po podání návrhu soudu či žádosti notáři na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu či odmítn utí žádosti notářem na tento zápis o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Společnost VÍTKOVICE HAMMERING a.s. nejpozději do pěti pracovních dnů od podání tohoto návrhu soudu či této žádosti notáři sdělí písemně tuto skutečnost akcionářům. Lhůta pro upisování akcií končí devadesátým dnem poté, co usnesení soudu o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nabude právní moci nebo co bude notářem proveden zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. 6.Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 100 000 000,-- Kč (slovy: sto miliónů korun českých) u akcií se jmenovitou hodnotou 100 000 000,-- Kč (slovy: sto miliónů korun českých), 10 000 000,-- Kč (slovy: deset miliónů korun českých) u akcií se jmenovitou hodnotou 10 000 000,-- Kč (slovy: deset miliónů korun českých). 7.Hodnota emisního kursu upsaných akcií ze strany společnosti VÍTKOVICE, a.s. musí být splacena ve lhůtě do 30 dnů ode dne úpisu. Schvaluje se splacení emisního kurzu započtením pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na emisní kurz za následujících podmínek: a)písemný návrh smlouvy na započtení pohledávky na splacení emisního kursu proti pohledávce vůči společnosti doručí předem určení zájemci představenstvu společnosti ve lhůtě 10 dnů ode dne upsání akcií. Smlouva o započtení musí splňovat náležitosti dle us t. § 479 ZOK; b)Schvaluje se započtení následujících pohledávek: upisovatele VÍTKOVICE a.s.: -pohledávka ve výši 220 000 000 Kč (slovy: dvě stě dvacet miliónů korun českých) z titulu pohledávek z obchodního styku, které společnost VÍTKOVICE HAMMERING a.s. uznala Uznáním dluhu ze dne 29.11.2018 vlastník pohledávek je společnost VÍTKOVICE, a.s.; proti pohledávce na splacení emisního kurzu; 8.Valná hromada schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávek předem určenému zájemci vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu, která bude uzavřena mezi společností a společností VÍTKOVICE, a.s., dle předloženého návrhu. 9.Schvaluje se upisování nově emitovaných akcií pro společnost E-INV 24 s.r.o. nepeněžitým vkladem. 10.Nepeněžitý vklad bude vnesen v sídle společnosti VÍTKOVICE HAMMERING a.s., Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava, ve lhůtě do třiceti dnů ode dne upsání akcií. 11.Předmětem nepeněžitého vkladu akcionáře E-INV 24 s.r.o. je pohledávka za společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. oceněná částkou 220 000 000,- Kč. Specifikace pohledávky je uvedena v přihlášce do insolvenčního řízení vedeného na majetek společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. evidované pod číslem P1. Přesný popis nepeněžitého vkladu je obsažen ve znaleckém posudku zpracovaném znalcem Kvita, Pawlita & Partneři, s.r.o. Nepeněžitý vklad byl oceněn na částku 220.000.000,- Kč, slovy: dvě stě dvacet miliónů korun českých, znaleckým posudkem číslo 26/2019 ze dne 26.8.2019 tohoto znalce zadaného pro tento účel společnosti VÍTKOVICE HAMMERING a.s., IČ: 278 07 088, se sídlem Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava. Určuje se, že na vklad upisovatele do základního kapitálu bude započtena částka 220 000 000,- K č (slovy: dvě stě dvacet milionů korun českých). Za tento nepeněžitý vklad se vydá akcie o souhrnné nominální hodnotě 220 000 000,- Kč (slovy: dvě stě dvacet milionů korun českých) konkrétně 2 ks (slovy: dva kusy) nových kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno ve jmenovité hodnotě po 100 000 000,- Kč (slovy: sto miliónů korun českých) každá, dále 2 ks (slovy: dva kusy) nových kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno ve jmenovité hodnotě po 10 000 000,- Kč (slovy: deset miliónů ko run českých) každá. 12.Nově emitované akcie nebudou kótované a poukázky na nově upisované akcie nebudou vydávány. 13.Akcie ani jejich část nebudou upisovány na základě veřejné nabídky dle § 480 až § 483 zákona o obchodních korporacích. od 18. 9. 2019

Jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti rozhodl dne 20.7.2017 o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií takto: 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávajících 582.000.0000,- Kč, slovy pět set osmdesát dva milióny korun českých, o částku 21.000.000,- Kč, slovy: dvacet jedna miliónů korun českých, na částku 603.000.000,- Kč, slovy šest set tři miliónů koru n českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Základní kapitál bude zvýšen upisováním 2 ks nových kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno ve jmenovité hodnotě po 10.000.000,- Kč každá a 1 ks nové kmenové akcie v listinné podobě znějící na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč. 3. Všechny nové akcie budou upsány jediným akcionářem, kterým je společnost VÍTKOVICE, a.s., se sídlem Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ 45193070, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B., vložka 302, a budou splaceny nepeněžitým vkladem, tedy bez využití přednostního práva. Údaje pro využití přednostního práva se s ohledem na tuto skutečnost a na ust. § 485 odst. 2 zákona o obchodních korporacích neupravují. 4. Akcie ani jejich část nebudou upisovány na základě veřejné nabídky dle § 480 až § 483 zákona o obchodních korporacích. 5. Veškeré nové akcie je jediný akcionář oprávněn upisovat v sídle společnosti VÍTKOVICE, a. s., Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava. Upisování akcií bude provedeno ve smlouvě o upsání akcií, kterou jediný akcionář uzavře se společností VÍTKOVICE HA MMERING a.s. Upisování akcií bude zahájeno ihned po podání návrhu soudu či žádosti notáři na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu či odmítnutí žádosti notářem na tento zápis o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Společnost VÍTKOVICE HAMMERING a.s. nejpozději do pěti pracovních dnů od podání tohoto návrhu soudu či této žádosti notáři sdělí písemně tuto skutečnost jed inému akcionáři. Lhůta pro upisování akcií končí devadesátým dnem poté, co usnesení soudu o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nabude právní moci nebo co bude notářem proveden zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. 6. Nepeněžitý vklad bude vnesen v sídle společnosti VÍTKOVICE, a. s., Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ 451 93 070, ve lhůtě do třiceti dnů ode dne upsání akcií. 7. Schvaluje se upisování všech nově emitovaných akcií výlučně nepeněžitým vkladem. 8. Předmětem nepeněžitého vkladu jediného akcionáře VÍTKOVICE, a. s. jsou nemovité věci: - zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava na listu vlastnictví č. 14 pro katastrální území Vítkovice, obec Ostrava, okres Ostrava - město: (i) pozemek p. č. 921/3, zastavěná plocha a nádvoří; na pozemku stojí stavba: bez čp/če, výroba, LV 2281 (ii) pozemek p. č. 921/4, zastavěná plocha a nádvoří; na pozemku stojí stavba: bez čp/če, výroba, LV 2281 (iii) pozemek p. č. 922/2, ostatní plocha jiná plocha (iv) pozemek p. č. 925/1, zastavěná plocha a nádvoří; na pozemku stojí stavba: bez čp/če, výroba, LV 2281 (v) pozemek p. č. 927/10, zastavěná plocha a nádvoří; na pozemku stojí stavba: bez čp/če, průmyslový objekt, LV 2281 (vi) pozemek p. č. 927/11, ostatní plocha jiná plocha (vii) pozemek p. č. 927/12, ostatní plocha jiná plocha (viii) pozemek p. č. 927/19, ostatní plocha jiná plocha (ix) pozemek p. č. 927/25, ostatní plocha manipulační plocha (x) pozemek p. č. 927/27, ostatní plocha manipulační plocha (xi) pozemek p. č. 927/28, ostatní plocha manipulační plocha (xii) pozemek p. č. 934/2, ostatní plocha jiná plocha (xiii) pozemek p. č. 1221/15, ostatní plocha manipulační plocha - Pozemek parc. č. 922/19, ostatní plocha manipulační plocha v katastrálním území Vítkovice, obec, Ostrava, okres Ostrava-město, jak je tato vyznačena geometrickým plánem č. 3007-11/2017, vyhotoveným společnosti DIGIS, spol. s r.o. dne 20.4.2017 a odsou hlaseným Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Ostrava dne 27.4.2017 pod č.j. PGP-895/2017-807. Přesný popis nepeněžitého vkladu je obsažen ve znaleckém posudku zpracovaném znalcem Ing. René Butkovem, Ph.D., MBA, Foerstova 18, 702 00 Ostrava. Nepeněžitý vklad byl oceněn na částku 21 631 040,- Kč, slovy: dvacet jedna milionů šest set třicet jedna tis íc čtyřicet korun českých, znaleckým posudkem číslo 3806-402/2017 ze dne 23.6.2017 tohoto znalce zadaného pro tento účel společnosti VÍTKOVICE HAMMERING a.s., IČ: 278 07 088, se sídlem Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava. Určuje se, že na vklad upis ovatele do základního kapitálu bude započtena částka 21.000.000,- Kč, slovy: dvacet jedna milionů korun českých. Za tento nepeněžitý vklad se vydá 2 ks nových kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno ve jmenovité hodnotě po 10.000.000,- Kč, sl ovy: deseti milionech korunách českých, v emisním kursu po 10.000.000,- Kč, slovy: deseti milionech korunách českých, za jednu akcii a 1 ks nové kmenové akcie v listinné podobě znějící na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč, slovy: jeden milion korun českých, v emisním kursu 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých, za jednu akcii. Rozdíl mezi částkou, na kterou byl oceněn předmět nepeněžitého vkladu a částkou, která bude započtena na vklad upisovatele, bude vrácen upisovateli. 9.Nově emitované akcie nebudou kótované a poukázky na nově upisované akcie nebudou vydávány. od 1. 8. 2017

Počet členů statutárního orgánu: 3 od 9. 6. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 od 9. 6. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 9. 6. 2014

Společnost VÍTKOVICE, a.s. rozhodla dne 27.2.2013 jako jediný akcionář, který vykonává působnost valné hromady společnosti VÍTKOVICE HAMMERING a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: do 10. 4. 2013 od 22. 3. 2013

1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávajících 230,000.0000,- Kč, slovy dvě stě třicet miliónů korun českých, o částku 352 000 000,- Kč, slovy: tři sta padesát dva miliónů korun českých, na částku 582 000 000,- Kč, slovy pět set osmdesát dva mi liónů. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. do 10. 4. 2013 od 22. 3. 2013

2. Základní kapitál bude zvýšen upisováním 3 ks nových kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno ve jmenovité hodnotě po 100 000 000,- Kč, 5 ks nových kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno ve jmenovité hodnotě po 10 000 000,- Kč, 2 ks nových kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno ve jmenovité hodnotě po 1 000 000,- Kč. do 10. 4. 2013 od 22. 3. 2013

3. Všechny nově emitované akcie, tj. akcie v počtu 3 ks nových kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno ve jmenovité hodnotě po 100 000 000,- Kč, 5 ks nových kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno ve jmenovité hodnotě po 10 000 0 00,- Kč, 2 ks nových kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno ve jmenovité hodnotě po 1 000 000,- Kč, budou upsány nepeněžitými vklady. do 10. 4. 2013 od 22. 3. 2013

4. Nově upisované akcie uvedené v odst. 3 budou nabídnuty k úpisu určitému zájemci, a to stávajícímu jedinému akcionáři, kterým je společnost VÍTKOVICE, a. s., se sídlem Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ 451 93 070, zapsaná v obchodním rejstří ku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B., vložka 302 v rozsahu 3 ks nových kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno ve jmenovité hodnotě po 100 000 000,- Kč, 5 ks nových kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno ve jmenovité hodnotě p o 10 000 000,- Kč, 2 ks nových kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno ve jmenovité hodnotě po 1 000 000,- Kč. do 10. 4. 2013 od 22. 3. 2013

5. Veškeré nové akcie je určený zájemce oprávněn upisovat v sídle společnosti VÍTKOVICE, a. s., Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava. Upisování akcií bude provedeno ve smlouvě o upsání akcií, kterou určený zájemce uzavře se společností VÍTKOVICE HAMM ERING a. s. Upisování akcií bude zahájeno ihned po podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na tento zápis o zvýšení základ ního kapitálu do obchodního rejstříku. Společnost VÍTKOVICE HAMMERING a. s. nejpozději do pěti pracovních dnů od podání tohoto návrhu sdělí písemně tuto skutečnost určenému zájemci. Lhůta pro upisování akcií končí devadesátým dnem poté, co usnesení o zápi su rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nabude právní moci. Emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. do 10. 4. 2013 od 22. 3. 2013

6. Nepeněžitý vklad bude splacen v sídle společnosti VÍTKOVICE, a. s., Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ 451 93 070 ve lhůtě do 30 dní ode dne úpisu. do 10. 4. 2013 od 22. 3. 2013

7. Schvaluje se upisování všech nově emitovaných akcií nepeněžitými vklady. do 10. 4. 2013 od 22. 3. 2013

8. Předmětem nepeněžitého vkladu určitého zájemce VÍTKOVICE, a. s. jsou následující nemovitosti: (i) budova - stavba pro výrobu (bez čp/če) na nově vymezených pozemcích p. č. 921/3, p. č. 921/4, p. č. 925/1 (vše v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, okres Ostrava - město), jak je vyznačena v geometrickém plánu pro vyznačení budovy v katastru č. 1885-159/2011 zpracovaného R&M GEODATA s. r. o., IČ 277 94 962, sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Vítkovická 3276/2a, PSČ 702 00, ověřeným Ing. Věrou Raisovou dne 24. 8. 2011 pod č. 150/2011 a odsouhlaseným Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava dne 14. 9. 2011 pod č. 1949/2011; (ii) budova - průmyslový objekt (bez čp/če) na pozemku číslo 927/10, jak je tato zapsána na listu vlastnictví č. 14 pro k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, okres Ostrava - město, vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Ostrava; a to včetně součástí a příslušenství obou budov. Přesný popis nepeněžitého vkladu je obsažen ve znaleckém posudku znalce Ing. Jana Česelského, Ph. D. Nepeněžitý vklad byl oceněn na částku 425 920 000,- Kč (slovy: čtyři sta dvacet pět miliónů devět set dvacet tisíc korun českých) znaleckým posudkem číslo 12-1/2013 ze dne 30. 1. 2013 tohoto znaleckého ústavu jmenovaného pro tento účel usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 24. 1. 2013, spisová značka 15 Nc 4008/2013. Určuje se, že na vklad upisovatele do základního kapitálu bude započtena částka 352 0 00 000,- Kč (slovy: tři sta padesát dva miliónů korun českých). Za tento nepeněžitý vklad se vydá 3 ks nových kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno ve jmenovité hodnotě po 100 000 000,- Kč v emisním kursu po 100 000 000,- Kč za jednu akcii, 5 ks nových kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno ve jmen ovité hodnotě po 10 000 000,- Kč v emisním kursu po 10 000 000,- Kč za jednu akcii a 2 ks nových kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno ve jmenovité hodnotě po 1 000 000,- Kč v emisním kursu po 1 000 000,- Kč za jednu akcii. do 10. 4. 2013 od 22. 3. 2013

9. V souladu s ustanovením § 163a odst. 3 obchodního zákoníku se stanovuje, že na vklad upisovatele do základního kapitálu bude započítána částka ve výši 352 000 000,- Kč (slovy: tři sta padesát dva miliónů korun českých). Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitéh o vkladu a celkovou jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány upisovateli ve výši 352 000 000,-Kč bude vyplacen upisovateli. do 10. 4. 2013 od 22. 3. 2013

10. Nově emitované akcie nebudou kótované a poukázky na nově upisované akcie nebudou vydávány. do 10. 4. 2013 od 22. 3. 2013

Společnost VÍTKOVICE, a.s. rozhodla jako jediný akcionář, který vykonává působnost valné hromady společnosti VÍTKOVICE HAMMERING a.s. o zvýšení základního kapitálu takto: 1. Jediný akcionář společnost VÍTKOVICE, a.s. při výkonu působnosti valné hromady VÍTKOVICE HAMMERING a.s. r o z h o d l o z v ý š e n í základního kapitálu společnosti VÍTKOVICE HAMMERING a.s. ze stávajících 175,000.000,-- Kč (slovy: jedno sto s edmdesát pět miliónů korun českých) o částku 55,000.000,-- Kč (slovy: padesát pět miliónů korun českých) na 230,000.000,-- Kč (slovy: dvě stě třicet miliónů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští . 2. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, a to 5 ks (slovy: pěti kusů) akcií ve jmenovité hodnotě 10,000.000,-- Kč (slovy: deset miliónů korun českých) každá a 5 ks (slovy: pěti kusů) akcií ve j menovité hodnotě 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) každá. 3. Informace o přednostním právu se neupravuje, neboť se jediný akcionář společnost VÍTKOVICE, a.s. podle § 204a, odst. 7 obch.zák. vzdal svého zákonného přednostního práva na upisování akcií před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu. 4. Všechny nové akcie (všechny akcie, které nejsou upisovány s využitím přednostního práva) budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci - společnosti VÍTKOVICE, a.s., sídlem Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ: 451 93 070, zapsané v o bchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka číslo 302 za následujících podmínek: - Akcionář VÍTKOVICE, a.s. se sídlem Ruská 2887/101, Ostrava - Vítkovice, PSČ 706 02, IČ 451 93 070, upíše 5 kusů (slovy: pět kusů) kmenových akcií v listinné podobě, znějících na jméno, ve jmenovité hodnotě 10,000.000,- Kč (slovy: deset miliónů korun čes kých) každá akcie, s emisním kurzem, který je roven jmenovité hodnotě akcií, tj. 10,000.000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých) za jednu akcii. - Akcionář VÍTKOVICE, a.s. se sídlem Ruská 2887/101, Ostrava - Vítkovice, PSČ 706 02, IČ 451 93 070, upíše 5 kusů (slovy: pět kusů) kmenových akcií v listinné podobě, znějících na jméno, ve jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun český ch) každá akcie, s emisním kurzem, který je roven jmenovité hodnotě akcií, tj. 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) za jednu akcii. 5. Všechny nové akcie společnosti VÍTKOVICE HAMMERING a.s. lze upsat ve lhůtě 14 dnů ode dne rozhodnutí jediného akcionáře společnosti VÍTKOVICE, a.s. a to v sídle společnosti VÍTKOVICE HAMMERING a.s. Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ 27 8 07 088, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, číslo vložky 3275. Všechny nové akcie budou upsány smlouvou o upsání akcií. Počátek běhu této lhůty oznámí společnost VÍTKOVICE HAMMERING a.s předem určenému zájemci doporučeným dopisem odeslaným na adresu uvedenou v obchodním rejstříku. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 6. Emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 10,000.000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých) u akcií se jmenovitou hodnotou 10,000.000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých) a 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) u akcií se jmenovitou hodnotou 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milió n korun českých). 7. Celá výše emisního kursu upsaných akcií musí být splacena ve lhůtě do 30 dnů ode dne úpisu. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs v penězích tak, aby platba byla nejpozději v poslední den lhůty připsána na zvláštní účet na jméno společnosti VÍTKOV ICE HAMMERING a. s., číslo účtu 43-7892290227/0100, vedený u Komerční banky, a.s. Možnost započtení pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu se nepřipouští. 8. Akcie nebudou kótované a poukázky na nově upisované akcie nebudou vydávány. do 13. 10. 2010 od 6. 10. 2010

Společnost VÍTKOVICE, a.s. rozhodla jako jediný akcionář, který vykonává působnost valné hromady společnosti VÍTKOVICE HAMMERING a.s. o zvýšení základního kapitálu takto: 1. Jediný akcionář společnost VÍTKOVICE, a.s. při výkonu působnosti valné hromady VÍTKOVICE HAMMERING a.s. rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti VÍTKOVICE HAMMERING a.s. ze stávajících 75,000.000,-- Kč (slovy: sedmdesát pět miliónů korun český ch) o částku 100,000.000,-- (slovy: jedno sto miliónů korun českých) na 175,000.000,-- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát pět miliónů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, a to 10 ks (slovy: deseti kusů) akcií ve jmenovité hodnotě 10,000.000,-- Kč (slovy: deset miliónů korun českých) každá. 3. Informace o přednostním právu se neupravuje, neboť se jediný akcionář společnost VÍTKOVICE a.s. podle § 204a, odst. 7 obch. zák. vzdal svého zákonného přednostního práva na upisování akcií před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu. 4. Všechny nové akcie (všechny akcie, které nejsou upisovány s využitím přednostního práva) budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci - společnosti VÍTKOVICE, a.s. se sídlem Ostrava- Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ 451 93 070, zapsané v ob chodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka číslo 302 za následujících podmínek: - Akcionář VÍTKOVICE, a.s. se sídlem Ruská 2887/101, Ostrava-Vítkovice, PSČ 706 02, IČ 451 93 070, upíše 10 kusů (slovy: deset kusů) kmenových akcií v listinné podobě, znějících na jméno, ve jmenovité hodnotě 10,000.000,-- Kč (slovy: deset miliónů korun č eských) každá akcie, s emisním kurzem, který je roven jmenovité hodnotě akcií, tj. 10,000.000,-- Kč (slovy: deset miliónů korun českých) za jednu akcii. 5. Všechny nové akcie společnosti VÍTKOVICE HAMMERING a.s. lze upsat ve lhůtě 14 dnů ode dne rozhodnutí jediného akcionáře společnosti VÍTKOVICE, a.s. a to v sídle společnosti VÍTKOVICE HAMMERING a.s. Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ 278 07 088, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v oodíle B, číslo vložky 3275. Všechny nové akcie budou upsány smlouvou o upsání akcií. Počátek běhu této lhůty oznámí společnosti VÍTKOVICE HAMMERING a.s. předem určenému zájemci doporučený m dopisem odeslaným na adresu uvedenou v obchodním rejstříku. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 6. Emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 10,000.000,-- Kč (slovy: deset miliónů korun českých) u akcií se jmenovitou hodnotou 10,000.000,-- Kč (slovy: deset miliónů korun českých). 7. Celá výše emisního kursu upsaných akcií musí být splacena ve lhůtě do 30 dnů ode dne úpisu. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs v penězích tak, aby platba byla nejpozději v poslední den lhůty připsána na zvláštní účet na jméno společnosti VÍTKOVI CE HAMMERING a.s., číslo účtu 1000498026/3500, vedený u ING Bank N.V. Možnost započtení pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu se nepřipouští. 8. Akcie nebudou kótované a poukázky na nově upisované akcie nebudou vydávány. do 26. 3. 2010 od 18. 3. 2010

Společnost VÍTKOVICE, a.s. rozhodla jako jediný akcionář, který vykonává působnost valné hromady společnosti VÍTKOVICE HAMMERING a.s. o zvýšení základního kapitálu takto: 1. Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti ze stávajících 50,000.000,-Kč (slovy: padesát miliónů korun českých) o částku 25,000.000,-Kč (slovy: dvacet pět miliónů korun českých) na 75,000.000,- Kč (slovy: sedmdesát pět miliónů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, a to 6 ks (slovy: šesti kusy) akcií ve jmenovité hodnotě 4,000.000,-Kč (slovy: čtyři milióny korun českých) každá a 2 ks (slovy: dvěma kusy) akcií ve jmeno vité hodnotě 500.000,-Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) každá. 3. Informace o přednostním právu se neupravuje, neboť se jediný akcionář společnosti VÍTKOVICE a.s. podle § 204a odst. 7 obch. zák. vzdal svého zákonného přednostního práva na upisování akcií před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu. 4. Všechny nové akcie (všechny akcie, které nejsou upisovány s využitím přednostního práva) budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci - společnosti VÍTKOVICE, a.s., se sídlem Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ 451 93 070, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka číslo 302 za následujících podmínek: a) Akcionář VÍTKOVICE, a.s. se sídlem Ruská 2887/101, Ostrava-Vítkovice, PSČ 706 02, IČ 451 93 070, upíše 6 kusů (slovy: šest kusů) kmenových akcií v listinné podobě, znějících na jméno, ve jmenovité hodnotě 4,000.000,-Kč (slovy: čtyři milióny korun český ch) každá akcie, s emisním kurzem, který je roven jmenovité hodnotě akcií, tj. 4,000.000,-Kč (slovy: čtyři milióny korun českých) za jednu akcii. b) Akcionář VÍTKOVICE, a.s. se sídlem Ruská 2887/101, Ostrava-Vítkovice, PSČ 706 02, IČ 451 93 070, upíše 2 kusy (slovy: dva kusy) kmenových akcií v listinné podobě, znějících na jméno, ve jmenovité hodnotě 500.000,-Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) každá akcie, s emisním kurzem, který je roven jmenovité hodnotě akcií, tj. 500.000,-Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) za jednu akcii. 5. Všechny nové akcie společnosti VÍTKOVICE HAMMERING a.s. lze upsat ve lhůtě 14 dnů ode dne rozhodnutí jediného akcionáře společnosti VÍTKOVICE, a.s. a to v sídle společnosti VÍTKOVICE HAMMERING a.s. Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ 278 07 088, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, číslo vložky 3275. Všechny nové akcie budou upsány smlouvou o upsání akcií. Počátek běhu této lhůty oznámí společnost VÍTKOVICE HAMMERING a.s. předem určenému zájemci doporučeným dopisem odeslaným na adresu uvedenou v obchodním rejstříku. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 6. Emisní kurs takto upisovaných akcí se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 4,000.000,-Kč (slovy: čtyři milióny korun českých) u akcií se jmenovitou hodnotou 4,000.000,-Kč (slovy: čtyři milióny korun českých) a 500.000,-Kč (slovy: pět set tisíc korun č eských) u akcií se jmenovitou hodnotou 500.000,-Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). 7. Celá výše emisního kursu upsaných akcií musí být splacena ve lhůtě 30 dnů ode dne úpisu. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs v penězích tak, aby platba byla nejpozději v poslední den lhůty připsána na zvláštní účet na jméno společnosti VÍTKOVICE HAMMERING a.s., číslo účtu 43-6193280287/0100, vedený u Komerční banky, a.s.. Možnost započtení pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu se nepřipouští. 8. Akcie nebudou kótované a poukázky na nově upisované akcie nebudou vydávány. do 16. 12. 2009 od 10. 12. 2009

Společnost VTK CYLINDERS s.r.o. rozhodla jako jediný akcionář, který vykonává působnost valné hromady společnosti VÍTKOVICE HAMMERING a.s. o zvýšení základního kapitálu takto : a) Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti ze stávajících 2,000.000,-- Kč (slovy: dva milióny korun českých) o částku 48,000.000,-- Kč (slovy: čtyřicet osm miliónů korun českých) na 50,000.000 ,-- Kč (slovy: padesát miliónů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští . b) Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, a to 12 ks (slovy: dvanáct kusů) akcií ve jmenovité hodnotě 4,000.000,-- Kč (slovy: čtyři milióny korun českých) každá. c) Jediný akcionář společnost VTK CYLINDERS s.r.o. se před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu podle § 204a, odst. 7 obch.zák. vzdal svého zákonného přednostního práva na úpis nových akcií, proto se informace o přednostním právu k úpisu akcií neupra vuje. d) Všechny nové akcie (všechny akcie, které nejsou upisovány s využitím přednostního práva) budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci - společnosti VTK CYLINDERS s.r.o., se sídlem Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ 268 75 756, zapsan é v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka číslo 28923. e) Všechny nové akcie společnosti VÍTKOVICE HAMMERING a.s lze upsat ve lhůtě 14 dnů ode dne rozhodnutí jediného akcionáře společnosti VTK CYLINDERS s.r.o. a to v sídle společnosti VÍTKOVICE HAMMERING a.s. Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, I Č 278 07 088, která je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, číslo vložky 3275. Všechny nové akcie budou upsány smlouvou o upsání akcií. Počátek běhu této lhůty oznámí společnost VÍTKOVICE HAMMERING a.s předem určenému zájemc i doporučeným dopisem odeslaným na adresu uvedenou v obchodním rejstříku. Emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 4.000.000,- Kč (slovy: čtyři milióny korun českých) na jednu akcii. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis r ozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. f) Celá výše emisního kursu upsaných akcií musí být splacena ve lhůtě do 30 dnů ode dne úpisu. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs v penězích tak, aby platba byla nejpozději v poslední den lhůty připsána na zvláštní účet na jméno společnosti VÍTKOVI CE HAMMERING a. s., číslo účtu 43-3578580287/0100, vedený u Komerční banky, a. s. Možnost započtení pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu se nepřipouští. g) Akcie nebudou kótované a poukázky na nově upisované akcie nebudou vydávány. do 10. 12. 2008 od 3. 12. 2008

Kapitál

Základní kapitál

vklad 1 043 000 000 Kč

od 18. 9. 2019

Základní kapitál

vklad 603 000 000 Kč

do 18. 9. 2019 od 1. 8. 2017

Základní kapitál

vklad 582 000 000 Kč

do 1. 8. 2017 od 10. 4. 2013

Základní kapitál

vklad 230 000 000 Kč

do 10. 4. 2013 od 13. 10. 2010

Základní kapitál

vklad 175 000 000 Kč

do 13. 10. 2010 od 26. 3. 2010

Základní kapitál

vklad 75 000 000 Kč

do 26. 3. 2010 od 16. 12. 2009

Základní kapitál

vklad 50 000 000 Kč

do 16. 12. 2009 od 10. 12. 2008

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 10. 12. 2008 od 18. 7. 2007
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 26 od 18. 9. 2019
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 000 Kč, počet: 7 od 18. 9. 2019
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 8 od 1. 8. 2017
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 22 do 18. 9. 2019 od 1. 8. 2017
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 20 do 1. 8. 2017 od 10. 4. 2013
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 7 do 1. 8. 2017 od 10. 4. 2013
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 000 Kč, počet: 3 do 18. 9. 2019 od 10. 4. 2013
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 15 do 10. 4. 2013 od 13. 10. 2010
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 5 do 10. 4. 2013 od 13. 10. 2010
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 10 do 13. 10. 2010 od 26. 3. 2010
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 500 000 Kč, počet: 6 od 16. 12. 2009
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 4 000 000 Kč, počet: 18 od 16. 12. 2009
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 4 000 000 Kč, počet: 12 do 16. 12. 2009 od 10. 12. 2008
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 500 000 Kč, počet: 4 do 16. 12. 2009 od 18. 7. 2007

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Ing. Oskar Kwarteng-Acheampong

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 2. 2020

vznik členství: 21. 12. 2016

vznik funkce: 4. 12. 2017

Kolofíkova 733/18, Ostrava, 721 00, Česká republika

Ing. Jaromír Šiler

předseda představenstva

První vztah: 4. 8. 2018

vznik členství: 9. 4. 2018

vznik funkce: 9. 4. 2018

Sedliště 206, 739 36, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Jaromír Šiler

předseda představenstva

První vztah: 26. 1. 2018 - Poslední vztah: 4. 8. 2018

vznik členství: 8. 4. 2013

zánik členství: 9. 4. 2018

vznik funkce: 4. 12. 2017

zánik funkce: 9. 4. 2018

Sedliště 206, 739 36, Česká republika

Ing. Oskar Kwarteng-Acheampong

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 1. 2018 - Poslední vztah: 26. 2. 2020

vznik členství: 21. 12. 2016

vznik funkce: 4. 12. 2017

Fráni Šrámka 2450/4, Ostrava, 709 00, Česká republika

Ing. Jaromír Šiler

předseda představenstva

První vztah: 26. 1. 2018 - Poslední vztah: 4. 8. 2018

vznik členství: 8. 4. 2013

zánik členství: 9. 4. 2018

vznik funkce: 4. 12. 2017

zánik funkce: 9. 4. 2018

Sedliště 206, 739 36, Česká republika

Ing. Libor Witassek

předseda představenstva

První vztah: 10. 2. 2017 - Poslední vztah: 26. 1. 2018

vznik členství: 21. 12. 2016

zánik členství: 27. 11. 2017

vznik funkce: 21. 12. 2016

zánik funkce: 27. 11. 2017

Sluneční 1348/3, Opava, 746 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Jaromír Šiler

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 2. 2017 - Poslední vztah: 26. 1. 2018

vznik členství: 8. 4. 2013

vznik funkce: 21. 12. 2016

zánik funkce: 4. 12. 2017

Sedliště 206, 739 36, Česká republika

Ing. Jaromír Šiler

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 2. 2017 - Poslední vztah: 26. 1. 2018

vznik členství: 8. 4. 2013

vznik funkce: 21. 12. 2016

zánik funkce: 4. 12. 2017

Sedliště 206, 739 36, Česká republika

Ing. Oskar Kwarteng-Acheampong

člen představenstva

První vztah: 10. 2. 2017 - Poslední vztah: 26. 1. 2018

vznik členství: 21. 12. 2016

Fráni Šrámka 2450/4, Ostrava, 709 00, Česká republika

Ing. Oskar Kwarteng-Acheampong

člen představenstva

První vztah: 10. 2. 2017 - Poslední vztah: 26. 1. 2018

vznik členství: 21. 12. 2016

Fráni Šrámka 2450/4, Ostrava, 709 00, Česká republika

Ing. Libor Witassek

předseda představenstva

První vztah: 10. 2. 2017 - Poslední vztah: 26. 1. 2018

vznik členství: 21. 12. 2016

zánik členství: 27. 11. 2017

vznik funkce: 21. 12. 2016

zánik funkce: 27. 11. 2017

Sluneční 1348/3, Opava, 746 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Jan Světlík

předseda představenstva

První vztah: 27. 11. 2013 - Poslední vztah: 10. 2. 2017

vznik členství: 27. 10. 2011

zánik členství: 27. 10. 2016

vznik funkce: 27. 10. 2011

zánik funkce: 27. 10. 2016

Veleslavínova 1766/13, Ostrava, 702 00, Česká republika

Jiří Brož

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 11. 2013 - Poslední vztah: 10. 2. 2017

vznik členství: 1. 10. 2012

zánik členství: 21. 12. 2016

vznik funkce: 2. 10. 2012

zánik funkce: 21. 12. 2016

Starodvorská 611, Krmelín, 739 24, Česká republika

Jaromír Šiler

člen představenstva

První vztah: 13. 5. 2013 - Poslední vztah: 10. 2. 2017

vznik členství: 8. 4. 2013

Sedliště 206, 739 36, Česká republika

Dr. Ing. Jiří Brož MBA

místopředseda představenstva

První vztah: 22. 10. 2012 - Poslední vztah: 27. 11. 2013

vznik členství: 1. 10. 2012

vznik funkce: 2. 10. 2012

Starodvorská 611, Krmelín, 739 24, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jan Světlík

předseda představenstva

První vztah: 4. 11. 2011 - Poslední vztah: 27. 11. 2013

vznik členství: 27. 10. 2011

vznik funkce: 27. 10. 2011

Veleslavínova 1766/13, Ostrava, 702 00, Česká republika

Ing. Jiří Michálek

člen představenstva

První vztah: 4. 11. 2011 - Poslední vztah: 13. 5. 2013

vznik členství: 27. 10. 2011

zánik členství: 8. 4. 2013

Muglinovská 80, Ostrava, 712 00, Česká republika

Ing. Vladan Polášek

místopředseda představenstva

První vztah: 4. 11. 2011 - Poslední vztah: 22. 10. 2012

vznik členství: 27. 10. 2011

zánik členství: 30. 9. 2012

vznik funkce: 27. 10. 2011

zánik funkce: 30. 9. 2012

Mitrovická 1170/293, Ostrava, 724 00, Česká republika

Ing. Jaromír Šiler

člen představenstva

První vztah: 18. 7. 2007 - Poslední vztah: 4. 11. 2011

vznik členství: 18. 7. 2007

zánik členství: 27. 10. 2011

Sedliště 206, 739 36, Česká republika

Společnost zastupují vždy dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva.

od 10. 2. 2017

Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva nebo dva členové představenstva společně.

do 10. 2. 2017 od 9. 6. 2014

Jménem společnosti jedná představenstvo navenek tak, že jedná předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.

do 9. 6. 2014 od 27. 11. 2013

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo navenek tak, že jedná předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.

do 27. 11. 2013 od 4. 11. 2011

J e d n á n í : Jménem společnosti jedná jednočlenné představenstvo tak, že jedná členem představenstva.

do 4. 11. 2011 od 18. 7. 2007

Dozorčí rada

2 fyzické osoby

Ing. Jan Světlík

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 2. 2017

vznik členství: 21. 12. 2016

vznik funkce: 21. 12. 2016

Veleslavínova 1766/13, Ostrava, 702 00, Česká republika

Dalších 15 vztahů k této osobě

Ing. Milan Juřík

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 2. 2017

vznik členství: 21. 12. 2016

Na Výsluní 2801, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

JUDr. Jiří Skuhra

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 2. 2016 - Poslední vztah: 10. 2. 2017

vznik členství: 1. 1. 2015

zánik členství: 21. 12. 2016

Matějkova 2443/13, Praha, 190 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

JUDr. Jiří Skuhra

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 6. 2015 - Poslední vztah: 24. 2. 2016

vznik členství: 1. 1. 2015

Bubenečská 282/8, Praha, 160 00, Česká republika

JUDr. Jiří Skuhra

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 2. 2015 - Poslední vztah: 12. 6. 2015

vznik členství: 1. 1. 2015

Bubenečská 282/8, Praha 6, 160 00, Česká republika

Dalibor Fabián

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 11. 2013 - Poslední vztah: 3. 2. 2015

vznik členství: 13. 11. 2013

zánik členství: 31. 12. 2014

U Letohrádku 1566, Frýdlant nad Ostravicí, 739 11, Česká republika

Ing. Dalibor Fabián

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 11. 2013 - Poslední vztah: 27. 11. 2013

vznik členství: 10. 11. 2008

zánik členství: 13. 11. 2013

U Letohrádku 1566, Frýdlant nad Ostravicí, 739 11, Česká republika

Jiří Bolek

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 6. 2013 - Poslední vztah: 4. 8. 2018

vznik členství: 28. 5. 2013

zánik členství: 28. 5. 2018

Puškinova 794/18, Bílovec, 743 01, Česká republika

Milan Juřík

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 6. 2013 - Poslední vztah: 10. 2. 2017

vznik členství: 28. 11. 2011

zánik členství: 28. 11. 2016

vznik funkce: 6. 6. 2013

zánik funkce: 28. 11. 2016

Na Výsluní 2801, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika

Jiří Bolek

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 6. 2013 - Poslední vztah: 4. 8. 2018

vznik členství: 28. 5. 2013

zánik členství: 28. 5. 2018

Puškinova 794/18, Bílovec, 743 01, Česká republika

Ing. Milan Juřík

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 12. 2011 - Poslední vztah: 11. 6. 2013

vznik členství: 28. 11. 2011

Na Výsluní 2801, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika

Ing. Jaromír Šiler

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 12. 2011 - Poslední vztah: 13. 5. 2013

vznik členství: 28. 11. 2011

zánik členství: 8. 4. 2013

vznik funkce: 28. 11. 2011

zánik funkce: 8. 4. 2013

Sedliště 206, 739 36, Česká republika

Ing. Vladan Polášek

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 12. 2008 - Poslední vztah: 4. 11. 2011

vznik členství: 10. 11. 2008

zánik členství: 27. 10. 2011

vznik funkce: 12. 11. 2008

zánik funkce: 27. 10. 2011

Mitrovická 1170/293, Ostrava, 724 00, Česká republika

ing. Konstantin Papasavoglu

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 12. 2008 - Poslední vztah: 20. 12. 2011

vznik členství: 10. 11. 2008

zánik členství: 28. 11. 2011

Ludvíka Podéště 1883/5, Ostrava, 708 00, Česká republika

Ing. Dalibor Fabián

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 12. 2008 - Poslední vztah: 11. 11. 2013

vznik členství: 10. 11. 2008

zánik členství: 13. 11. 2013

U Letohrádku 1566, Frýdlant nad Ostravicí, 739 11, Česká republika

ing. Konstantin Papasavoglu

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 7. 2007 - Poslední vztah: 15. 12. 2008

vznik členství: 18. 7. 2007

zánik členství: 18. 10. 2008

Ludvíka Podéště 1883/5, Ostrava, 708 00, Česká republika

Ing. Dalibor Fabián

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 7. 2007 - Poslední vztah: 15. 12. 2008

vznik členství: 18. 7. 2007

zánik členství: 18. 10. 2008

U Letohrádku 1566, Frýdlant nad Ostravicí, 739 11, Česká republika

Ing. Vladan Polášek

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 7. 2007 - Poslední vztah: 15. 12. 2008

vznik členství: 18. 7. 2007

zánik členství: 18. 10. 2008

vznik funkce: 18. 7. 2007

zánik funkce: 18. 10. 2008

Mitrovická 1170/293, Ostrava, 724 00, Česká republika

Další vztahy firmy VÍTKOVICE HAMMERING a.s.

VÍTKOVICE, a.s.

První vztah: 27. 6. 2018 - Poslední vztah: 21. 5. 2019

Ostrava 3020, 703 00

Další 4 vztahy k tomuto subjektu

 • Ing. Halina Ryšková

  místopředseda dozorčí rady

  28. října 1925, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika

 • JUDr. Matej Zachveja

  předseda dozorčí rady

  Jaromíra Šamala 1203/5a, Ostrava, 725 25, Česká republika

 • Mgr. Pavel Štefánik

  místopředseda představenstva

  Za Křížem 772, Krmelín, 739 24, Česká republika

 • Mgr. Rodan Broskevič

  předseda představenstva

  Jabloňová 440, Dolní Lhota, 747 66, Česká republika

VÍTKOVICE, a.s.

První vztah: 9. 6. 2014 - Poslední vztah: 27. 6. 2018

Ostrava 3020, 703 00

Další 4 vztahy k tomuto subjektu

 • Ing. Halina Ryšková

  místopředseda dozorčí rady

  28. října 1925, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika

 • JUDr. Matej Zachveja

  předseda dozorčí rady

  Jaromíra Šamala 1203/5a, Ostrava, 725 25, Česká republika

 • Mgr. Pavel Štefánik

  místopředseda představenstva

  Za Křížem 772, Krmelín, 739 24, Česká republika

 • Mgr. Rodan Broskevič

  předseda představenstva

  Jabloňová 440, Dolní Lhota, 747 66, Česká republika

VÍTKOVICE, a.s.

První vztah: 26. 11. 2009 - Poslední vztah: 9. 6. 2014

Ostrava 3020, 703 00

Další 4 vztahy k tomuto subjektu

 • Ing. Halina Ryšková

  místopředseda dozorčí rady

  28. října 1925, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika

 • JUDr. Matej Zachveja

  předseda dozorčí rady

  Jaromíra Šamala 1203/5a, Ostrava, 725 25, Česká republika

 • Mgr. Pavel Štefánik

  místopředseda představenstva

  Za Křížem 772, Krmelín, 739 24, Česká republika

 • Mgr. Rodan Broskevič

  předseda představenstva

  Jabloňová 440, Dolní Lhota, 747 66, Česká republika

VTK CYLINDERS s.r.o.

První vztah: 18. 7. 2007 - Poslední vztah: 26. 11. 2009

Výstavní 81/97, Ostrava Vítkovice, 703 00

Další 3 vztahy k tomuto subjektu

Akcionáři

VÍTKOVICE, a.s., IČ: 45193070

Česká republika, Ostrava, 703 00

do 21. 5. 2019 od 27. 6. 2018

VÍTKOVICE, a.s., IČ: 45193070

Ruská 2887/101, Česká republika, Ostrava, 703 00

do 27. 6. 2018 od 9. 6. 2014

VÍTKOVICE, a.s., IČ: 45193070

Ruská, Česká republika, Ostrava, 706 02

do 9. 6. 2014 od 26. 11. 2009

VTK CYLINDERS s.r.o., IČ: 26875756

Ruská, Česká republika, Ostrava, 706 02

do 26. 11. 2009 od 18. 7. 2007

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 18. 7. 2007

Živnosti

Kovářství, podkovářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 18. 7. 2007
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 18. 7. 2007
Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 18. 7. 2007
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).