Hlavní navigace

Elektrotechnický zkušební ústav, s. p.

Firma Elektrotechnický zkušební ústav, s. p., státní podnik. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou A 33767, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 66 366 153 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

00001481

Sídlo:

Pod lisem 129/2, Praha, 182 00

Právní forma:

Státní podnik

Datum vzniku:

1. 1. 1980

DIČ:

CZ00001481

Aktuální kontaktní údaje Elektrotechnický zkušební ústav, s. p.

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Veřejné podniky nefinanční
velikostní kat. dle počtu zam. 100 - 199 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

46900 Nespecializovaný velkoobchod
581 Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
702 Poradenství v oblasti řízení
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
7120 Technické zkoušky a analýzy
7219 Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
855 Ostatní vzdělávání

Obchodní rejstřík

Spisová značka

A 33767, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Elektrotechnický zkušební ústav, s. p. od 9. 2. 2017

Obchodní firma

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p., zkratka firmy: EZÚ, s.p. anglický název firmy: Electrotechnical Testing Institute, s.p. do 9. 2. 2017 od 13. 6. 2007

Obchodní firma

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. do 13. 6. 2007 od 12. 4. 1999

Právní forma

Státní podnik od 12. 4. 1999

adresa

Pod lisem 129/2
Praha 18200 od 21. 10. 2015

adresa

Pod lisem 129
Praha 8 - Troja 17102 do 21. 10. 2015 od 13. 6. 2007

Předmět podnikání

Státní zkušebnictví podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, a podle zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, v rozsahu stanoveném autorizací Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví od 9. 2. 2017

Činnosti dle zákonů a dalších závazných předpisů v souladu s pověřením příslušných orgánů státní správy (nebo organizačních složek státu) od 15. 10. 2010

Výzkum, vývoj a výroba v oblasti přírodních a technických věd od 15. 10. 2010

Vzdělávání od 15. 10. 2010

Zprostředkovatelská činnost v oblasti působnosti státního podniku od 15. 10. 2010

Zkoušení a certifikace výrobků na národní a mezinárodní úrovni od 12. 4. 1999

Certifikace systémů řízení na národní a mezinárodní úrovni od 12. 4. 1999

Odborné služby v oblasti zkoušení, certifikace, metrologie, nor- malizace, osvědčování, inspekce od 12. 4. 1999

Zpracování odborných posudků od 12. 4. 1999

Poskytování informací a poradenských služeb v oblasti posuzování shody ostatní činnost od 12. 4. 1999

Zprostředkovatelská činnost v oblasti elektrotechniky od 12. 4. 1999

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (s výjimkou zboží vyloučeného zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském pod- nikání ve znění pozdějších předpisů a jeho přílohami) od 12. 4. 1999

Pronájem nebytových prostor s poskytováním i jiných než základ- ních služeb od 12. 4. 1999

Vydavatelská činnost od 12. 4. 1999

Činnost ekonomických a organizačních poradců od 12. 4. 1999

Osvědčování provozuschopnosti výherních hracích přístrojů v roz- sahu autorizace do 15. 10. 2010 od 12. 4. 1999

Homologace příslušenství motorových vozidel do 15. 10. 2010 od 12. 4. 1999

Státní zkušebnictví podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v rozsahu stanoveném autorizací Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví do 9. 2. 2017 od 12. 4. 1999

Ostatní skutečnosti

Určení a ocenění majetku státu, s nímž má podnik právo hospodařit, je uvedeno v příloze č. 1 k zakládací listině vydané Rozhodnutím ministryně průmyslu a obchodu č. 3/2018 ze dne 30.11.2018. Určený majetek státu, s nímž může státní podnik nakládat jen se souhlasem zakladatele, je specifikován v příloze č. 2 k zakládací listině vydané Rozhodnutím ministryně průmyslu a obchodu č. 3/2018 ze dne 30.11.2018 od 23. 1. 2019

Rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu č. 381/1997 ze dne 16.12.1997 byla vydána upravená zakládací listina státního podniku v souladu s § 20 odst. 1 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů. od 25. 2. 2016

Určený majeteke státu, s nímž může státní podnik nakládat jen se souhlasem zakladatele: 70 212 003,- Kč (viz Příloha č. 2 Zakládací listiny podniku ve znění Dodatku č. 4 vydaného Rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu č. 51/2013 ze dne 24.6.2013) od 27. 8. 2013

Určení a ocenění majetku státu (stavby a pozemky), s nímž má podnik právo hospodařit: 89 364 018,- Kč (viz Příloha č. 1 Zakládací listiny podniku ve znění Dodatku č. 4 vydaného Rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu č. 51/2013 ze dne 24.6.2013) do 23. 1. 2019 od 27. 8. 2013

Určený majetek státu, s nímž může státní podnik nakládat jen se souhlasem zakladatele: - Zkratovna-EMC pod ev.číslem 0911 v pořizovací hodnotě 4 797 430,- Kč, - Trafostanice 22 kV pod ev.č. 2911 v pořizovací hodnotě 1 689 285,- Kč, - EZÚ objekt C2 pod ev.č. 3178 v pořizovací hodnotě 21 761 203,- Kč, - Jídelna a kantýna pod č. 3342 v pořizovací hodnotě 4 903 785,- Kč, - Plynová kotelna pod č. 5665 v pořizovací hodnotě 15 348 046,- Kč, - pozemek č. 529/1 p.č. 529/1, 1021 m2 v pořizovací hodnotě 1 909 270,- Kč, - pozemek č. 529/3 p.č. 529/3, 321 m2 v pořizovací hodnotě 600 270,- Kč, - pozemek č. 529/4 p.č. 529/4, 400 m2 v pořizovací hodnotě 748 000,- Kč, - pozemek č. 529/5 p.č. 529/5, 142 m2 v pořizovací hodnotě 265 540,- Kč, - pozemek č. 529/6 p.č. 529/6, 5078 m2 v pořizovací hodnotě 9 495 860,- Kč, - pozemek č. 526/19 p.č. 526/19, 67 m2 v pořizovací hodnotě 125 290,- Kč celkem 61 643 979,- Kč. do 27. 8. 2013 od 15. 10. 2010

2. Určený majetek státu, s nímž může státní podnik nakládat pouze se souhlasem Ministerstva průmyslu a obchodu: budovy: inv.č. název pořizovací cena zůstatková cena 910 Budova C1 12 732 193,00 1 104 748,00 911 Budova E1 4 791 030,00 3 327 502,00 2911 Trafostanice 1 644 285,00 298 130,00 2955 Vrátnice C4 96 221,00 17 289,00 3178 Budova C2 20 995 674,00 4 957 696,00 3342 Budova C3 4 301 625,00 3 349 211,00 5665 Plynová kotelna 15 182 846,00 7 071 199,00 celkem: 59 743 874,00 20 125 775, 00 pozemky: kat.úz. list vl. parc.č. výměra m2 Troja 220 524 469 Troja 220 525 325 Troja 220 526/2 2 373 Troja 220 529/1 1021 Troja 220 529/3 344 Troja 220 529/4 400 Troja 220 529/5 143 Troja 220 529/6 5063 Troja 220 527 /1 463 Troja 220 527/3 55 ocenění celkem: 19 926 720,00 Určený majetek celkem Kč 79 670 594,00 40 052 495,00 pořizovací cena zůstatková cena do 15. 10. 2010 od 13. 6. 2007

1. Určení a ocenění majetku státu, k němuž má podnik právo hospodaření: - Pozemky v pořizovací hodnotě: 23 110.461,- Kč, - Budovy a stavby v pořizovací hodnotě 72 522.792,- Kč, - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí v pořizovací hodnotě 157.746.381,- Kč. S tímto majetkem může podnik mimo obvyklé hospodaření nakládat pouze se souhlasem Ministerstva průmyslu a obchodu, které vykoná- vá funkci zakladatele, s vyjímkou těch případů, kdy se jedná o prodej, vyřazení a likvidaci: a) drobného hmotného investičního majetku (movitých věcí a soubo- rů movitých věcí s dobou použitelnosti delší než jeden rok a s pořizovací cenou nepřesahující 40 tis. Kč) a drobného hmotného majetku a nepotřebných zásob, b) hmotného investičního majetku se zůstatkovou hodnotou do 60 tis. Kč s tím, že prodej bude realizován za ceny stanovené znalcem, c) osobních a nákladních automobilů, starších 4 let s tím, že je- jich prodej bude realizován za ceny stanovené znalcem. do 27. 8. 2013 od 13. 6. 2007

Zdeněk Kužel, r.č. 360110/013 bytem Praha 6, K Červenému vrchu 678 PSČ 16000 do 12. 8. 2003 od 8. 11. 2000

ing. Václav Hodinář r.č. 440930/016 Praha 6, Zvonická 2 PSČ 16000 do 12. 8. 2003 od 8. 11. 2000

Členové dozorčí rady jmenovaní zakladatelem: ing. Jindřich Mlejnek, r.č. 370226/068 bytem: Praha 4, Střimelická 2498 PSČ 14100 do 15. 10. 2010 od 8. 11. 2000

ing. František Hýbner, r.č. 500905/262 bytem: Kostelec u Křížku 137, PSČ 25168 Štiřín do 15. 10. 2010 od 8. 11. 2000

členové dozorčí rady : ing. Vladimír Ludvík, r.č. 430605/089 bytem Praha 1, Valentinská 12, PSČ 11000 do 15. 10. 2010 od 8. 11. 2000

rozhodnutím č. 102/2000 ministra průmyslu a obchodu čj. 26496/20/6230/1000 ze dne 26.7.2000 došlo podle zákona č. 77/1997 Sb. o státním podniku , k úpravě zakládací listiny státního podniku do 27. 8. 2013 od 8. 11. 2000

1. Určení a ocenění majetku státu, k němuž má podnik právo hospodaření: - Pozemky v pořizovací hodnotě: 29 704 tis. Kč, - Budovy a stavby v pořizovací hodnotě 60 526 tis. Kč, - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí v pořizovací hodnotě 112 684 tis. Kč. S tímto majetkem může podnik mimo obvyklé hospodaření nakládat pouze se souhlasem Ministerstva průmyslu a obchodu, které vykoná- vá funkci zakladatele, s vyjímkou těch případů, kdy se jedná o prodej, vyřazení a likvidaci: a) drobného hmotného investičního majetku (movitých věcí a soubo- rů movitých věcí s dobou použitelnosti delší než jeden rok a s pořizovací cenou nepřesahující 40 tis. Kč) a drobného hmotného majetku a nepotřebných zásob, b) hmotného investičního majetku se zůstatkovou hodnotou do 60 tis. Kč s tím, že prodej bude realizován za ceny stanovené znalcem, c) osobních a nákladních automobilů, starších 4 let s tím, že je- jich prodej bude realizován za ceny stanovené znalcem. do 13. 6. 2007 od 21. 2. 2000

2. Určený majetek státu, s nímž může státní podnik nakládat pouze se souhlasem Ministerstva průmyslu a obchodu: budovy: inv.č. název pořiz.cena zůstat.cena k 31.12.1997 910 Budova C1 12 127 472,00 4 291 776,00 911 Zkratovna 202 383,00 19 251,00 2911 Trafostanice 838 585,00 772 814,00 2955 Vrátnice C4 83 521,00 41 810,00 3178 Budova C2 18 393 574,00 8 069 481,00 3342 Budova C3 1 108 790,00 569 425,00 5665 Plynová kotelna 14 545 569,00 12 858 281,00 celkem: 47 299 894,00 26 622 838,00 pozemky: kat.úz. list vl. parc.č. výměra m2 Troja 220 524 469 Troja 220 525 325 Troja 220 529 6 928 Troja 220 526/2 2 540 Troja 220 527 518 Troja 220 528 747 ocenění celkem: 21 555 490,00 21 555 490,00 pořizovací cena zůstatková cena Určený majetek celkem Kč 68 855 384,00 48 178 328,00 do 13. 6. 2007 od 21. 2. 2000

4. Osoba oprávněná jednat jménem Ministerstva průmyslu a obchodu, vykonávajícího funkci zakladatele: Milada Vlasáková rodné číslo: 445514/135 trvalý pobyt: Ústí nad Labem, Masarykova 3090/20 do 15. 10. 2010 od 21. 2. 2000

3. Rezervní fond ve výši 10% kmenového jmění bude v průběhu pod- nikání státního podniku doplňován do minimální výše 15% kmenové- ho jmění, a to ročně nejméně 10% z čistého zisku. do 27. 8. 2013 od 21. 2. 2000

Určený majetek: Nemovitosti Budovy Inventární číslo popis zůstatková cena k 31.12.1997 910 Budova C1 4 291 776,00 911 Zkratovna 19 251,00 2911 Trafostanice 772 814,00 2955 Vrátnice C4 41 810,00 3178 Budova C2 8 069 481,00 3342 Budova C3 569 425,00 5665 Plynová kotelna 12 858 281,00 celkem Kč: 26 622 838,00 pozemky Katastrální území list vlast. parcelní číslo výměra v m2 Troja 220 524 469 Troja 220 525 325 Troja 220 529 6928 Troja 220 526/2 2540 Troja 220 527 518 Troja 220 528 747 Ocenění celkem Kč: 21 555 490,00 Hodnota majetku celkem: 48 178 328,00 do 21. 2. 2000 od 12. 4. 1999

Od 1.11.1997 došlo na základě kompetečního zákona ke změně zři- zovatele státní hospodářské organizace Elektrotechnický zkušební ústav, kterým je Ministerstvo průmyslu a obchodu. do 27. 8. 2013 od 12. 4. 1999

Kapitál

Kmenové jmění

vklad 95 477 231 Kč

od 27. 8. 2013

Kmenové jmění

vklad 66 366 153 Kč

od 15. 10. 2010

Kmenové jmění

vklad 66 366 153 Kč

do 27. 8. 2013 od 15. 10. 2010

Kmenové jmění

vklad 80 687 000 Kč

do 15. 10. 2010 od 13. 6. 2007

Kmenové jmění

vklad 79 040 000 Kč

do 13. 6. 2007 od 8. 11. 2000

Kmenové jmění

vklad 86 019 000 Kč

do 8. 11. 2000 od 12. 4. 1999

Dozorčí rada

6 fyzických osob

Ing. Lukáš Trsek

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 5. 2021

vznik členství: 1. 11. 2019

vznik funkce: 16. 12. 2020

Všehrdova 561/4, Praha, 118 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Petr Mašek

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 18. 5. 2021

vznik členství: 22. 9. 2020

vznik funkce: 22. 9. 2020

Húskova 960/21, Brno, 618 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Pavel Chýňava

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 5. 2021

vznik členství: 10. 12. 2020

Jahodová 1863, Lysá nad Labem, 289 22, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Tomáš Hruška

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 9. 2020

vznik členství: 15. 6. 2020

Bohuslava Martinů 875/23, Brno, 602 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Michal Hager

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 1. 2018

vznik členství: 23. 11. 2017

V Honech 690, Klecany, 250 67, Česká republika

Ing. Roman Csirik

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 7. 2017

vznik členství: 23. 5. 2017

Bramboříková 2996/1, Praha, 106 00, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Petr Mašek

člen

První vztah: 5. 12. 2020 - Poslední vztah: 18. 5. 2021

vznik členství: 22. 9. 2020

Húskova 960/21, Brno, 618 00, Česká republika

Ing. Lukáš Trsek

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 12. 2019 - Poslední vztah: 18. 5. 2021

vznik členství: 1. 11. 2019

Všehrdova 561/4, Praha, 118 00, Česká republika

Ing. Hana Kadlecová

člen

První vztah: 4. 9. 2019 - Poslední vztah: 5. 12. 2020

vznik členství: 1. 5. 2017

zánik členství: 21. 9. 2020

Křemencova 1738/17, Praha, 110 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Václav Hrabák

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 10. 2018 - Poslední vztah: 28. 12. 2019

vznik členství: 1. 8. 2018

zánik členství: 31. 10. 2019

Chodská 793, Kladno, 272 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. František Hýbner

řlen dozorčí rady

První vztah: 22. 2. 2018 - Poslední vztah: 12. 9. 2020

vznik členství: 1. 2. 2018

zánik členství: 14. 6. 2020

Kostelec u Křížků 137, 251 68, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Ladislav Havel

Člen dozorčí rady

První vztah: 29. 5. 2015 - Poslední vztah: 18. 5. 2021

vznik členství: 1. 10. 2012

zánik členství: 9. 2. 2020

Jeremenkova 755/28, Praha, 147 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Hana Kadlecová

Člen dozorčí rady

První vztah: 29. 5. 2015 - Poslední vztah: 4. 9. 2019

vznik členství: 1. 5. 2012

zánik členství: 30. 4. 2017

zánik funkce: 1. 5. 2012

Křemencova 1738/17, Praha, 110 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Václav Hrabák

Člen dozorčí rady

První vztah: 29. 5. 2015 - Poslední vztah: 13. 10. 2018

vznik členství: 15. 5. 2013

zánik členství: 15. 5. 2018

Chodská 793, Kladno, 272 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. František Hýbner

Člen dozorčí rady

První vztah: 29. 5. 2015 - Poslední vztah: 22. 2. 2018

vznik členství: 1. 1. 2013

zánik členství: 1. 1. 2018

Kostelec u Křížků 137, 251 68, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Petr Ungrman

Člen dozorčí rady

První vztah: 29. 5. 2015 - Poslední vztah: 20. 1. 2018

vznik členství: 26. 11. 2010

zánik členství: 23. 11. 2017

Na hranicích 359/21, Praha, 181 00, Česká republika

Ing. Lukáš Burda

Člen dozorčí rady

První vztah: 29. 5. 2015 - Poslední vztah: 13. 7. 2017

vznik členství: 9. 4. 2013

zánik členství: 23. 5. 2017

Mirotická 770/6, Praha, 142 00, Česká republika

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Ing. Miroslav Vlasák

ředitel

První vztah: 12. 9. 2020

vznik funkce: 14. 7. 2020

Průběžná 210, Vestec, 252 50, Česká republika

Historické vztahy

Zdeněk Vališ M.A.

ředitel

První vztah: 10. 7. 2018 - Poslední vztah: 12. 9. 2020

vznik funkce: 1. 6. 2018

zánik funkce: 13. 7. 2020

9. května 28, Pletený Újezd, 273 51, Česká republika

Další vztah k této osobě

  • Jednatel

    Medesys s.r.o.

    Běžecká 2407/2, Praha Břevnov (Praha 6), 169 00

Ing. Marcela Kůsová

zástupce ředitele

První vztah: 30. 5. 2018 - Poslední vztah: 1. 6. 2020

vznik funkce: 1. 12. 2017

zánik funkce: 4. 8. 2019

Voskovcova 1130/26, Praha, 152 00, Česká republika

Ing. Jarmil Mikulík

zástupce ředitele

První vztah: 20. 4. 2018 - Poslední vztah: 30. 5. 2018

zánik funkce: 30. 11. 2017

V Zahradách 200, Světice, 251 01, Česká republika

Ing. Jarmil Mikulík

zástupce ředitele

První vztah: 25. 2. 2016 - Poslední vztah: 20. 4. 2018

Jiřice u Moravských Budějovic 33, 671 54, Česká republika

Bc. Dalibor Tatýrek

ředitel

První vztah: 21. 10. 2015 - Poslední vztah: 10. 7. 2018

vznik funkce: 16. 1. 2012

zánik funkce: 31. 5. 2018

U Plovárny 454/1, Krupka, 417 41, Česká republika

Bc. Dalibor Tatýrek

ředitel

První vztah: 16. 2. 2012 - Poslední vztah: 21. 10. 2015

vznik funkce: 16. 1. 2012

U plovárny 454, Krupka, 417 41, Česká republika

Ing. Jarmil Mikulík

zástupce ředitele

První vztah: 15. 10. 2010 - Poslední vztah: 25. 2. 2016

Jiřice u Moravských Budějovic 33, 671 54, Česká republika

RNDr. Vladimír Filiač CSc.

ředitel

První vztah: 15. 10. 2010 - Poslední vztah: 16. 2. 2012

vznik funkce: 24. 2. 1992

zánik funkce: 15. 1. 2012

V bokách I 395/5, Praha 5, 152 00, Česká republika

ing. František Nekola

zástupce ředitele

První vztah: 29. 5. 2000 - Poslední vztah: 15. 10. 2010

Řešovská 493, Praha 8, 181 00, Česká republika

RNDr. Vladimír Filiač CSc.

ředitel

První vztah: 12. 4. 1999 - Poslední vztah: 15. 10. 2010

V bokách I č. 5, Praha 5-Hlubočepy, 152 00, Česká republika

Ing. Tomáš Starý

zástupce ředitele

První vztah: 12. 4. 1999 - Poslední vztah: 29. 5. 2000

Slavíčkova 2, Praha 6, 160 00, Česká republika

Státní podnik zastupuje a za něj podepisuje ředitel. V době ne- přítomnosti ředitele zastupuje ředitele v plném rozsahu určený zástupce ředitele. Podepisování za státní podnik se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu podniku připojí svůj podpis ře- ditel nebo v době nepřítomnosti ředitele zástupce ředitele.

od 12. 4. 1999

Další vztahy firmy Elektrotechnický zkušební ústav, s. p.

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 1. 1. 1998

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 1. 1. 1998
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).