Hlavní navigace

ENEWELL, a.s.

Firma ENEWELL, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 16092, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 6 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

28111303

Sídlo:

Václavské náměstí 802/56, Praha, 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

22. 9. 2009

DIČ:

CZ28111303

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
3314 Opravy elektrických zařízení
4120 Výstavba bytových a nebytových budov
4321 Elektrické instalace
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 16092, Městský soud v Praze

Obchodní firma

ENEWELL, a.s. od 1. 6. 2017

Obchodní firma

NOEN ENERGY, a.s. do 1. 6. 2017 od 18. 11. 2015

Obchodní firma

DELEA a.s. do 18. 11. 2015 od 22. 9. 2009

Právní forma

Akciová společnost od 22. 9. 2009

adresa

Václavské náměstí 802/56
Praha 11000 od 18. 11. 2015

adresa

Václavské nám. 832/19
Praha 1 11000 do 18. 11. 2015 od 21. 8. 2012

adresa

Česká 2/42
Kutná Hora 28401 do 21. 8. 2012 od 26. 2. 2010

adresa

Lidická tř. 1104/177
České Budějovice 37007 do 26. 2. 2010 od 22. 9. 2009

Předmět podnikání

Výroba, obchod aslužby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 18. 11. 2015

Projektová činnost ve výstavbě od 18. 11. 2015

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování od 18. 11. 2015

Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení od 18. 11. 2015

Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení od 18. 11. 2015

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 18. 11. 2015

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor do 1. 6. 2017 od 17. 6. 2015

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona do 18. 11. 2015 od 26. 2. 2010

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem do 17. 6. 2015 od 22. 9. 2009

Předmět činnosti

pronájem nemovitých věcí, bytů a nebytových prostor správa vlastního majetku do 5. 2. 2021 od 1. 6. 2017

Ostatní skutečnosti

1. základní kapitál Společnosti ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva milióny korun českých), který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje upisováním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitým vklady, následovně: a)základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 4.000.000,- Kč (slovy: čtyři milióny korun českých) na jeho novou výši 6.000.000,- Kč (slovy: šest miliónů korun českých), zároveň určuje, že se nepřipouští upisování akcií nad částku, o níž se základní k apitál zvyšuje, b)celkový počet nově upisovaných akcií činí: 40 (slovy: čtyřicet) kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každá, druh všech nově upisovaných akcií: akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva kmenové, forma všech nově upisovaných akcií: na jméno, podoba všech upisovaných akcií: listinná, žádná z nově upisovaných akcií nebude zaknihovaným cenným papírem ani cenným papírem přijatým k obchodování na regulovaném trhu, (dále též jen Nově upisované akcie), c)žádná z Nově upisovaných akcií nebude upisována s využitím přednostního práva ve smyslu § 484 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále také jen ZOK) vzhledem k tomu, že se před rozhodnu tím o zvýšení základního kapitálu jediný akcionář svého přednostního práva vzdal (ve smyslu § 490 odst. 2), prohlášení jediného akcionáře o vzdání se předkupního práv je připojeno jako příloha číslo tři notářského zápisu NZ 175/2015, d)všechny Nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, a to: 20 (slovy: dvacet) kusů Nově upisovaných akcií o celkové jmenovité hodnotě 2.000.000,- Kč (slovy: dva milióny korun českých) bude nabídnuto paní Kláře Skalové, nar. 24.3.1972, bydliště Praha 6, Bubeneč, Eliášova 394/18, PSČ 160 00 (dále též jen Předem urč ený zájemce 1), 20 (slovy: dvacet) kusů Nově upisovaných akcií o celkové jmenovité hodnotě 2.000.000,- Kč (slovy: dva milióny korun českých) bude nabídnuto panu Ing. Jaroslavu Veverkovi, MBA, nar. 26.8.1960, bydliště Roztoky, Nad Vltavou 2167, PSČ 252 63 (dále též jen Př edem určený zájemce 2), e)všechny Nově upisované akcie, které budou upsány Předem určeným zájemcem 1 a Předem určeným zájemcem 2, budou upsány ve smlouvě o upsání akcií dle § 479 ZOK, která bude uzavřena mezi Předem určeným zájemcem 1 a Společností a mezi Předem určeným zájemcem 2 a Společností, návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude upisovateli doručen způsobem určeným stanovami Společnosti pro svolání valné hromady, upisovací lhůta pro upisování Nově upisovaných akcií oběma Předem určenými zájemci počne běžet od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií Předem určeném zájemci po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstř íku, a končí uplynutím 7 (slovy: sedmého) dne od jejího započetí, ledaže byl již podán návrh na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jež je právní moc rozhodnutí o zamítn utí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, pokud by byly splněny podmínky pro zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku již při podání návrhu na zápis usnesení valné hromady, mohou být oba návrhy spojeny, f)emisní kurs všech Nově upisovaných akcií je navržen ve výši jejich jmenovité hodnoty, emisní ážio se neupisuje, g)oba Předem určení zájemci 1 a 2 splatí emisní kurs všech Nově upisovaných akcií na účet Společnosti založený u banky se sídlem v České republice, číslo účtu 5457134001/5500, ve lhůtě nejpozději do 1 (slovy: jednoho) roku od účinnosti zvýšení základního kapitálu; ustanovení § 345 a násl. ZOK tím není dotčeno, i)zvýšení základního kapitálu je účinné ke dni zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku. od 17. 6. 2015

Počet členů statutárního orgánu: 1 do 17. 6. 2015 od 23. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 1 do 17. 6. 2015 od 23. 7. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. do 17. 6. 2015 od 23. 7. 2014

Kapitál

Základní kapitál

vklad 6 000 000 Kč

od 17. 6. 2015

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 17. 6. 2015 od 25. 9. 2009

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 25. 9. 2009 od 22. 9. 2009
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 60 od 18. 11. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 60 do 18. 11. 2015 od 17. 6. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 17. 6. 2015 od 23. 7. 2014
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 23. 7. 2014 od 26. 2. 2010
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 200 000 Kč, počet: 10 do 26. 2. 2010 od 22. 9. 2009

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Klára Skalová

člen správní rady

První vztah: 5. 2. 2021

vznik členství: 5. 2. 2021

Eliášova 394/18, Praha, 160 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Historické vztahy

RNDr. Martin Novotný

člen správní rady

První vztah: 1. 6. 2017 - Poslední vztah: 21. 9. 2020

vznik členství: 31. 5. 2017

zánik členství: 24. 8. 2020

vznik funkce: 31. 5. 2017

zánik funkce: 24. 8. 2020

Na Proutkách 297, Radonice, 250 73, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Klára Skalová

statutární ředitel

První vztah: 1. 6. 2017 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik členství: 31. 5. 2017

vznik funkce: 31. 5. 2017

Eliášova 394/18, Praha, 160 00, Česká republika

Ing. Radek Rosa

člen představenstva

První vztah: 17. 6. 2015 - Poslední vztah: 1. 6. 2017

vznik členství: 17. 6. 2015

zánik členství: 31. 5. 2017

zánik funkce: 31. 5. 2017

Kettnerova 2052/20, Praha, 155 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Radek Rosa

člen představenstva

První vztah: 17. 6. 2015 - Poslední vztah: 1. 6. 2017

vznik členství: 17. 6. 2015

zánik členství: 31. 5. 2017

zánik funkce: 31. 5. 2017

Kettnerova 2052/20, Praha, 155 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Štěpán Lasák

člen představenstva

První vztah: 17. 6. 2015 - Poslední vztah: 1. 6. 2017

vznik členství: 17. 6. 2015

zánik členství: 31. 5. 2017

zánik funkce: 31. 5. 2017

Vysočanská 546/85, Praha, 190 00, Česká republika

Štěpán Lasák

člen představenstva

První vztah: 17. 6. 2015 - Poslední vztah: 1. 6. 2017

vznik členství: 17. 6. 2015

zánik členství: 31. 5. 2017

zánik funkce: 31. 5. 2017

Vysočanská 546/85, Praha, 190 00, Česká republika

RNDr. Martin Novotný

předseda představenstva

První vztah: 17. 6. 2015 - Poslední vztah: 1. 6. 2017

vznik členství: 9. 5. 2015

zánik členství: 31. 5. 2017

vznik funkce: 9. 5. 2015

zánik funkce: 31. 5. 2017

Na Proutkách 297, Radonice, 250 73, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

RNDr. Martin Novotný

předseda představenstva

První vztah: 17. 6. 2015 - Poslední vztah: 1. 6. 2017

vznik členství: 9. 5. 2015

zánik členství: 31. 5. 2017

vznik funkce: 9. 5. 2015

zánik funkce: 31. 5. 2017

Na Proutkách 297, Radonice, 250 73, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Ladislav Patlich

člen představenstva

První vztah: 21. 11. 2013 - Poslední vztah: 23. 7. 2014

vznik členství: 3. 2. 2010

zánik členství: 25. 6. 2014

Nezabudice 38, 270 23, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Přemysl Líbal

předseda představenstva

První vztah: 26. 9. 2013 - Poslední vztah: 17. 6. 2015

vznik členství: 3. 2. 2010

zánik členství: 9. 5. 2015

vznik funkce: 3. 2. 2010

Na šindelce 704, Proboštov, 417 12, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Andrej Surňak

člen představenstva

První vztah: 21. 8. 2012 - Poslední vztah: 23. 7. 2014

vznik členství: 14. 6. 2012

zánik členství: 25. 6. 2014

Poznaňská 459/4, Praha 8, 181 00, Česká republika

Ing. Ladislav Patlich

člen představenstva

První vztah: 26. 2. 2010 - Poslední vztah: 21. 11. 2013

vznik členství: 3. 2. 2010

zánik členství: 25. 6. 2014

Nezabudice 38, 270 23, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Přemysl Líbal

předseda představenstva

První vztah: 26. 2. 2010 - Poslední vztah: 26. 9. 2013

vznik členství: 3. 2. 2010

vznik funkce: 3. 2. 2010

Na šindelce 704, Proboštov, 417 12, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Vladimír Střihavka

člen představenstva

První vztah: 26. 2. 2010 - Poslední vztah: 21. 8. 2012

vznik členství: 3. 2. 2010

zánik členství: 14. 6. 2012

Libušina 383/10, Kutná Hora, 284 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Martin Janoušek

člen představenstva

První vztah: 22. 9. 2009 - Poslední vztah: 26. 2. 2010

vznik členství: 22. 9. 2009

zánik členství: 3. 2. 2010

vznik funkce: 22. 9. 2009

U Trojice 799/33, České Budějovice, 370 04, Česká republika

Společnost zastupuje člen správní rady samostatně.

od 5. 2. 2021

Společnost zastupuje navenek statutární ředitel.

do 1. 1. 2021 od 1. 6. 2017

Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně.

do 1. 6. 2017 od 17. 6. 2015

Jménem společnosti jedná a podepisuje předseda představenstva.

do 17. 6. 2015 od 26. 2. 2010

Člen představenstva jedná za společnost samostatně.

do 26. 2. 2010 od 22. 9. 2009

Dozorčí rada

Historické vztahy

Ing. Aleš Kolman

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 4. 2016 - Poslední vztah: 1. 6. 2017

vznik členství: 1. 3. 2016

zánik členství: 31. 5. 2017

zánik funkce: 31. 5. 2017

Opltova 114, Litvínov, 436 03, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Aleš Kolman

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 4. 2016 - Poslední vztah: 1. 6. 2017

vznik členství: 1. 3. 2016

zánik členství: 31. 5. 2017

zánik funkce: 31. 5. 2017

Opltova 114, Litvínov, 436 03, Česká republika

Další vztah k této osobě

Klára Skalová

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 6. 2015 - Poslední vztah: 1. 6. 2017

vznik členství: 17. 6. 2015

zánik členství: 31. 5. 2017

zánik funkce: 31. 5. 2017

Eliášova 394/18, Praha, 160 00, Česká republika

Klára Skalová

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 6. 2015 - Poslední vztah: 1. 6. 2017

vznik členství: 17. 6. 2015

zánik členství: 31. 5. 2017

zánik funkce: 31. 5. 2017

Eliášova 394/18, Praha, 160 00, Česká republika

Přemysl Líbal

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 6. 2015 - Poslední vztah: 1. 6. 2017

vznik členství: 17. 6. 2015

zánik členství: 31. 5. 2017

zánik funkce: 31. 5. 2017

Na šindelce 704, Proboštov, 417 12, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Ing. Ludmila Kameníčková

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 6. 2015 - Poslední vztah: 2. 4. 2016

vznik členství: 17. 6. 2015

zánik členství: 29. 2. 2016

Jedličkova 1181, Litvínov, 436 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Přemysl Líbal

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 6. 2015 - Poslední vztah: 1. 6. 2017

vznik členství: 17. 6. 2015

zánik členství: 31. 5. 2017

zánik funkce: 31. 5. 2017

Na šindelce 704, Proboštov, 417 12, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Ing. Ludmila Kameníčková

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 6. 2015 - Poslední vztah: 2. 4. 2016

vznik členství: 17. 6. 2015

zánik členství: 29. 2. 2016

Jedličkova 1181, Litvínov, 436 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jiří Kryšpín

člena dozorčí rady

První vztah: 23. 7. 2014 - Poslední vztah: 17. 6. 2015

vznik členství: 25. 6. 2014

zánik členství: 5. 5. 2015

vznik funkce: 25. 6. 2014

Křižíkova 556/48a, Praha, 186 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Filip Líbal

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2014 - Poslední vztah: 23. 7. 2014

vznik členství: 3. 2. 2010

zánik členství: 25. 6. 2014

Na šindelce 704, Proboštov, 417 12, Česká republika

Další vztah k této osobě

Petra Valentová

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 2. 2010 - Poslední vztah: 23. 7. 2014

vznik členství: 3. 2. 2010

zánik členství: 25. 6. 2014

Trytova 1123/1, Praha, 198 00, Česká republika

Martin Zajíček

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 2. 2010 - Poslední vztah: 23. 7. 2014

vznik členství: 3. 2. 2010

zánik členství: 25. 6. 2014

vznik funkce: 3. 2. 2010

zánik funkce: 25. 6. 2014

Na Hůrkách 297, Nový Knín, 262 03, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Filip Líbal

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 2. 2010 - Poslední vztah: 11. 7. 2014

vznik členství: 3. 2. 2010

zánik členství: 25. 6. 2014

Na šindelce 704, Proboštov, 417 12, Česká republika

Další vztah k této osobě

Petra Janoušková

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 9. 2009 - Poslední vztah: 26. 2. 2010

vznik členství: 22. 9. 2009

zánik členství: 3. 2. 2010

vznik funkce: 22. 9. 2009

U Trojice 799/33, České Budějovice, 370 04, Česká republika

Martina Kubíková

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 9. 2009 - Poslední vztah: 26. 2. 2010

vznik členství: 22. 9. 2009

vznik funkce: 22. 9. 2009

zánik funkce: 3. 2. 2010

Jizerská 1076/2, České Budějovice, 370 11, Česká republika

Martina Brůžková

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 9. 2009 - Poslední vztah: 26. 2. 2010

vznik členství: 22. 9. 2009

zánik členství: 3. 2. 2010

vznik funkce: 22. 9. 2009

U Trojice 799/33, České Budějovice, 370 04, Česká republika

Další vztahy firmy ENEWELL, a.s.

1 fyzická osoba

Klára Skalová

První vztah: 13. 6. 2017

Eliášova 394/18, Praha, 160 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Historické vztahy

RNDr. Martin Novotný

člen správní rady

První vztah: 1. 6. 2017 - Poslední vztah: 21. 9. 2020

vznik členství: 31. 5. 2017

zánik členství: 24. 8. 2020

vznik funkce: 31. 5. 2017

zánik funkce: 24. 8. 2020

Na Proutkách 297, Radonice, 250 73, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Crane Consulting s.r.o.

První vztah: 23. 7. 2014 - Poslední vztah: 17. 6. 2015

Ládevská 228/9, Praha, 184 00

Další vztah k tomuto subjektu

 • Jiří Kryšpín

  jednatel

  Křižíkova 556/48a, Praha, 186 00, Česká republika

CEVE s.r.o.

První vztah: 22. 9. 2009 - Poslední vztah: 26. 2. 2010

Letohradská 711/10, Praha Holešovice (Praha 7), 170 00

Další 2 vztahy k tomuto subjektu

Akcionáři

KLÁRA SKALOVÁ

Eliášova 394/18, Česká republika, Praha, 160 00

od 13. 6. 2017

Crane Consulting s.r.o., IČ: 25633007

Václavské nám., Česká republika, Praha 1, 110 00

do 17. 6. 2015 od 23. 7. 2014

CEVE s.r.o., IČ: 25164988

Letohradská, Česká republika, Praha, 170 00

do 26. 2. 2010 od 22. 9. 2009

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 5. 2. 2010

Živnosti

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 21. 9. 2015
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 19. 8. 2015
Projektová činnost ve výstavbě
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 19. 8. 2015
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 5. 8. 2015
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 5. 8. 2015
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
 • Pěstitelské pálení
 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
 • Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží
 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
 • Výroba hnojiv
 • Výroba plastových a pryžových výrobků
 • Výroba a zpracování skla
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
 • Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
 • Broušení technického a šperkového kamene
 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 • Umělecko-řemeslné zpracování kovů
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 • Výroba neelektrických zařízení pro domácnost
 • Výroba strojů a zařízení
 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
 • Stavba a výroba plavidel
 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení
 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku
 • Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků
 • Výroba a opravy čalounických výrobků
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
 • Výroba zdravotnických prostředků
 • Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření
 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Sklenářské práce, rámování a paspartování
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení
 • Ubytovací služby
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Projektování pozemkových úprav
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Projektování elektrických zařízení
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
 • Fotografické služby
 • Překladatelská a tlumočnická činnost
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
 • Poskytování technických služeb
 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 5. 2. 2010
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).