Hlavní navigace

Evertile a.s.

Firma Evertile a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 4814, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 10 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25140701

Sídlo:

Bezručova 1601/84, Říčany, 251 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

30. 6. 1997

DIČ:

CZ25140701

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 20 - 24 zaměstnanci

Klasifikace ekonomických činností

25990 Výroba ostatních kovodělných výrobků j. n.
4334 Sklenářské, malířské a natěračské práce
43910 Pokrývačské práce
46900 Nespecializovaný velkoobchod
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 4814, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Modern Roofing Systems a.s. od 8. 1. 1999

Obchodní firma

Evertile a.s. od 28. 1. 2015

Obchodní firma

Evertile a.s. do 28. 1. 2015 od 3. 10. 2014

Obchodní firma

Ondusteel a.s. do 3. 10. 2014 od 30. 6. 1997

Právní forma

Akciová společnost od 30. 6. 1997

adresa

Bezručova 1601/84
Říčany 25101 od 12. 9. 2014

adresa

Bezručova 1601
Říčany 25101 do 12. 9. 2014 od 25. 2. 2011

adresa

U Milosrdných 2/867
Praha 1 do 25. 2. 2011 od 8. 1. 1999

adresa

Zakouřilova 28/1096
Praha 4 do 8. 1. 1999 od 30. 6. 1997

Předmět podnikání

obráběčství od 25. 2. 2011

klempířství a oprava karoserií od 25. 2. 2011

malířství, lakýrnictví, natěračství od 25. 2. 2011

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 25. 2. 2011

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 25. 2. 2011

klempířství do 25. 2. 2011 od 8. 1. 1999

natěračství do 25. 2. 2011 od 8. 1. 1999

pronájem vlastních nemovitostí, bez poskytování jiných než základních služeb do 25. 2. 2011 od 30. 6. 1997

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 25. 2. 2011 od 30. 6. 1997

kovovýroba do 25. 2. 2011 od 30. 6. 1997

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 3 od 12. 9. 2014

Počet členů dozorčí rady: 2 od 12. 9. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 12. 9. 2014

1. Valná hromada společnosti Modern Roofing Systems a.s. rozhodla dnem 10.12.2004 o zvýšení základního kapitálu společnosti peněžitými vklady o částku 5.000.000,-Kč, tedy z částky 5.000.000,-Kč na částku 10.000.000,--Kč. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je zejména snížení cizích zdrojů a tím zlepšení ekonomické a finanční situace, tedy zejména snaha oddlužit společnost od závazků. do 8. 11. 2005 od 14. 7. 2005

2. Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, přičemž se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu s omezením, kdy základní kapitál bude zvýšen pouze v rozsahu úpisu akcií, které upíšou akcionáři s využitím před nostního práva a akcií, které dále upíšou níže uvedení určení zájemci do 8. 11. 2005 od 14. 7. 2005

3. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií o celkovém počtu 500 kusů. Jmenovitá hodnota jednoho každého kusu akcie činí 10.000,-Kč. Akcie budou vydány jako akcie kmenové, znějící na jméno v listinné podobě do 8. 11. 2005 od 14. 7. 2005

4. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií určených ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti. Místem pro výkon přednostního práva je sídlo společnosti, tedy Praha 1, U milosrdných 2/867. Lhů ta pro výkon přednostního práva činí 60 kalendářních dnů a počíná běžet první pracovní den následující po dni, kdy usnesení příslušného soudu o zápis tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nabylo právní moci. P očátek běhu této lhůty bude oznámen akcionářům způsobem určeným stanovami společnosti pro svolání valné hromady. Na jednu každou dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč, Slovy: Desettisíckorun- českých, které je akcionář majitelem, může akcionář u psat jeden kus nové akcie o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,--Kč, Slovy: Desettisíckorun českých s emisním kursem upsané akcie 10.000,--Kč. Slovy: Desettisíckorunčeských. Zvýšení základního kapitálu o výše uvedenou částku s využitím přednostního práv a, bude provedeno upsáním 500 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč, Slovy: Desettisíckorunčeských, jedné akcie s emisním kursem upisované jedné každé akcie 10.000,--Kč, Slovy: Desettisíckorunčeských. do 8. 11. 2005 od 14. 7. 2005

5. Určuje se, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání určitým zájemcům. Určitými zájemci jsou: do 8. 11. 2005 od 14. 7. 2005

- Ing. Miroslav Mikulčík, r.č.600207/0614, bytem Zlín, Budovatelská 4811, PSČ 760 05, jež upíše 96 ks kmenových akcií v listinné podobě, na jméno, akcie nebudou kotovány a budou mít jmenovitou hodnotu jedné každé akcie 10.000,-Kč, Slovy: Desettisíckorunče ských, zájemce má za společností Modern Roofing Systems a.s. pohledávku ve výši 960.000,--Kč, Slovy: Devětsetšedesáttisickorunčeských, dle dohody o narovnání z 5.11.2004 do 8. 11. 2005 od 14. 7. 2005

- Ing. Michal Haščyn, r.č.680508/0546, bytem Praha 5, Na Březince 9, PSČ 150 00, jež upíše 404 ks kmenových akcií v lisitinné podobě, akcie nebudou kotovány a budou mít jmenovitou hodnotu jedné každé akcie 10.000 Kč, Slovy: Desettisíckorunčeských, s emisn ím kurzem jedné každé akcie 10.000,--Kč, Slovy: Desettisíckorunčeských. Tento zájemce ma za spoelčností Modern Roofing Systems a.s. pohledávku ve výši 4.000.040,--Kč, Slovy: Čtyřimilionyčtyřicettisíckorunčeských, dle dohody o narovnání z 5.11.2004. do 8. 11. 2005 od 14. 7. 2005

6. Místem pro upisování nových akcií bez využití přednostního práva určenými zájemci je sídlo společnosti Praha 1, U milosrdných 2/867 a lhůta pro tento úpis činí 30 dnů ode dne uplynutí lhůty dle bodu 4 tohoto usnesení, přičemž pokud se akcionáři společn osti vzdají přednostních práv k úpisu akcií, pak lhůta pro upsání nových akcií určenými zájemci činí 30 dnů ode dne, kdy těmto určeným zájemcům bude vzdání se přednostních práv akcionáři oznámeno. Určeným zájemcům bude oznámen počátek běhu lhůty pro upiso vání nových akcií bez využití přednostního práva formou doručení návrhu smlouvy o upsání akcií do vlastních rukou určeného zájemce. do 8. 11. 2005 od 14. 7. 2005

7. Upisovatel je povinen zaplatit celý emisní kurs upisovaných akcií na účet společnosti vedený u Raiffeisen bank a.s. č.ú. 1031014493/5500 do šedesáti dnů po uspání akcií. To neplatí pro upisovatele, který uzavře se společností dohodu o započtení. do 8. 11. 2005 od 14. 7. 2005

8.O konečné částce nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti. do 8. 11. 2005 od 14. 7. 2005

9. Valná hromada vyslovuje souhlas se započtením, tedy s uzavřením dohody o započtení se stávajícím akcionářem Ing. Michalem Haščynem, r.č.680508/0546, bytem Praha 5, Na Březince 9, PSČ 150 00, který disponuje pohledávkou za společností ve výši 4.000.040, --Kč, SLovy: Čtyřimilionyčtyřicettisíckorunčeských z titulu dohody o narovnání ze dne 5.11.2004 proti pohledávce na splácení emisního kursu upisovaných akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti. Předmětem započtení bude celá pohledávka ve výši 4.00 0.040,--Kč, Slovy: Čtyřimilionyčtyřicettisíckorunčeských. do 8. 11. 2005 od 14. 7. 2005

10. Valná hromada vyslovuje souhlas se započtením, tedy s uzavřením dohody o započtení se stávajícím akcionářem Ing. Michalem Haščynem, r.č.680508/0546, bytem Praha 5, Na Březince9, PSČ 150 00, který disponuje pohledávkou za společností ve výši 4.000.040, --Kč, Slovy: Čtyřimilionyčtyřicettisíckorunčeských z titulu dohody o narovnání ze dne 5.11.2004 proti pohledávce na splacení emisního kursu upisovaných ackcií na zvýšení zakladního kapitálu společnosti. Předmětem započtení bude celá pohledávka ve výši 4.0 00.040,--Kč, Slovy: Čtyřimilionyčtyřicettisíckorunčeských. do 8. 11. 2005 od 14. 7. 2005

11. Určitý zájemce upisuje nové akcie písemnou smlouvou o upsání akcií, kterou uzavírají se společností postupem stanoveným dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Smlouva o započtení emisního kurzu upsaných akcií proti pohledávce určeného zájemce musí být uzavřeno do 15-ti dnů od podpisu smlouvy o upsání akcií určeného zájemce. Podpis smlouvy proběhne v sídle společnosti. do 8. 11. 2005 od 14. 7. 2005

Mimořádná valná hromada společnosti Modern Roofing Systems a.s. schvaluje dne 22.6.1999 ve znění usnesení mimořádné valné hromady společnosti Modern Roofing Systems a.s. ze dne 19.8.1999 zvýšení základního jmění takto: 1. Zvýšení základního jmění společnosti činí celkem 4.000.000,- Kč, a to upsáním nových akcií nepeněžitými vklady dle ustanovení § 203 a násl. Obchodního zákoníku. Nad tuto částku se zvýšení základního jmění nepřipouští. 2. Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 400 ks kmenových akcií, veřejně neobchodovatelných, znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, a to tak, že tyto akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva a všechny akcie budou upsány na základě dohody akcionářů podle ustanovení § 205 obchodního zákoníku. Přednostní právo k upsání nových akcií se vylučuje v důležitém zájmu společnosti, jímž je zlepšení ekonomické situace společnosti. Akcie upisované dohodou stávajícími akcionáři budou upsány takto: I. Ing. Michal Haščyn, r.č. 680508/0546, bytem Praha 5, Na Březince 9 - 272 ks akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč II. Ing. Miroslav Mikulčík, r.č. 600217/0614, bytem Zlín, Budovatelská 4811 - 40 ks akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč III. Ing. Irena Mikulčíková, r.č. 635127/1619, bytem Zlín, Budovatelská 4811 - 40 ks akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč IV. Stavební izolace Zlín, s.r.o., se sídlem Zlín, tř. T. Bati 508, IČO-49437593 - 48 ks akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč Emisní kurs nově upisovaných akcií bude činit 10.000,- Kč za jednu akcii. 3. Každý akcionář je povinen splatit 100% jmenovité hodnoty vkladu před podáním návrhu na zápis zvýšení základního jmění společnosti Modern Roofing Systems a.s. do obchodního rejstříku. 4. Nové druhy akcií se při tomto zvýšení základního jmění nepřipouštějí. 5. Lhůta pro úpis akcií dohodou akcionářů počne běžet okamžikem zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku a činí 2 měsíce. 6. Nepeněžité vklady budou akcionáři splaceny následujícícm způsobem: Ing. Michal Haščyn vkladáá svou pohledávku ve výši 2.720.000,- Kč vůči společnosti Modern Roofing Systems a.s. vzniklou na základě smlouvy o půjčce ze dne 1.9.1998. Vklad bude splacen ke dni účinnosti smlouvy o postoupení pohledávky, nejpozději do 2 měsíců od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Ing. Miroslav Mikulčík vkládá svou pohledávku ve výši 400.000,- Kč vůči společnosti Modern Roofing Systems a.s. vzniklou na základě smlouvy o půjčce ze dne 15.5.1999. Vklad bude splacen ke dni účinnosti smlouvy o postoupení pohledávky, nejpozději do 2 měsíců od zápisu usnesení vlané hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Ing. Irena Mikulčíková vkládá svou pohledávku ve výši 400.000,- Kč vůči společnosti Modern Roofing Systems a.s. vzniklou na základě smlouvy o půjčce ze dne 15.5.1999. Vklad bude splacen ke dni účinnosti smlouvy o postoupení pohledávky, nejpozději do 2 měsíců od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Společnost Stavební izolace Zlín, s.r.o. vkládá svou pohledávku ve výši 480.000,- Kč vůči společnosti Modern Roofing Systems a.s. vzniklou na základě smlouvy o půjčce ze dne 15.5.1999. Vklad bude splacen ke dni účinnosti smlouvy o postoupení pohledávky, nejpozději do 2 měsíců od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. 7. Závazky společnosti Modern Roofing Systems a.s. vůči akcionářům, a to Ing. Michalu Haščynovi, Ing. Miroslavu Mikulčíkovi, Ing. Ireně Mikulčíkové a společnosti Stavební izolace Zlín, s.r.o. byly ověřeny auditorem Ing. Petrem Hodovalem - č. dekretu 1192, se sídlem 28.pluku č. 10, Praha 10. Celkové základní jmění společnosti bude po zvýšení činit 5.000.000,- Kč. do 3. 11. 1999 od 22. 9. 1999

Rozsah splacení základního jmění : 100% do 8. 11. 2005 od 30. 6. 1997

Společnost má kmenové akcie vydané v listinné podobě do 8. 11. 2005 od 30. 6. 1997

Kapitál

Základní kapitál

vklad 10 000 000 Kč

od 8. 11. 2005

Základní kapitál

vklad 5 000 000 Kč

do 8. 11. 2005 od 3. 11. 1999

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 3. 11. 1999 od 30. 6. 1997
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 1 000 od 28. 1. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 1 000 do 28. 1. 2015 od 8. 11. 2005
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 500 do 8. 11. 2005 od 3. 11. 1999
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 100 do 3. 11. 1999 od 30. 6. 1997

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Miroslav Mikulčík

člen představenstva

První vztah: 21. 5. 2021

vznik členství: 23. 6. 2014

Petrská 1171/21, Praha, 110 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Martina Haščynová

člen představenstva

První vztah: 4. 3. 2017

vznik členství: 7. 12. 2016

Bezručova 1601/84, Říčany, 251 01, Česká republika

Michal Haščyn

předseda představenstva

První vztah: 12. 3. 2013

vznik členství: 18. 12. 2012

vznik funkce: 18. 12. 2012

Bezručova 1601/84, Říčany, 251 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Martina Kuncová

člen představenstva

První vztah: 3. 2. 2017 - Poslední vztah: 4. 3. 2017

vznik členství: 7. 12. 2016

Bezručova 1601/84, Říčany, 251 01, Česká republika

Martina Kuncová

člen představenstva

První vztah: 3. 2. 2017 - Poslední vztah: 4. 3. 2017

vznik členství: 7. 12. 2016

Bezručova 1601/84, Říčany, 251 01, Česká republika

Ing. Marek Vachutka

člen představenstva

První vztah: 12. 9. 2014 - Poslední vztah: 3. 2. 2017

vznik členství: 23. 6. 2014

zánik členství: 7. 12. 2016

Jilmová 311, Přezletice, 250 73, Česká republika

Ing. Miroslav Mikulčík

člen představenstva

První vztah: 12. 9. 2014 - Poslední vztah: 21. 5. 2021

vznik členství: 23. 6. 2014

Budovatelská 4811, Zlín, 760 05, Česká republika

Michal Haščyn

předseda představenstva

První vztah: 6. 3. 2013 - Poslední vztah: 12. 3. 2013

vznik funkce: 18. 12. 2012

Bezručova 1601/84, Říčany, 251 01, Česká republika

Ing. Miroslav Mikulčík

člen představenstva

První vztah: 20. 1. 2011 - Poslední vztah: 12. 9. 2014

vznik členství: 22. 6. 2009

zánik členství: 22. 6. 2014

Budovatelská 4811, Zlín, 760 05, Česká republika

Ing. Miroslav Mikulčík

předseda představenstva

První vztah: 20. 1. 2011 - Poslední vztah: 20. 1. 2011

vznik členství: 22. 6. 2004

zánik členství: 22. 6. 2009

vznik funkce: 22. 6. 2004

zánik funkce: 22. 6. 2009

Budovatelská 4811, Zlín, 760 05, Česká republika

Marek Vachutka

člen představenstva

První vztah: 20. 1. 2011 - Poslední vztah: 20. 1. 2011

vznik členství: 22. 6. 2004

zánik členství: 22. 6. 2009

Jilmová 311, Přezletice, 250 73, Česká republika

Ing. Michal Haščyn

předseda představenstva

První vztah: 20. 1. 2011 - Poslední vztah: 6. 3. 2013

vznik členství: 18. 12. 2007

vznik funkce: 19. 7. 2010

Na Březince 1150/9, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Marek Vachutka

člen představenstva

První vztah: 20. 1. 2011 - Poslední vztah: 12. 9. 2014

vznik členství: 22. 6. 2009

zánik členství: 22. 6. 2014

Jilmová 311, Přezletice, 250 73, Česká republika

Marek Vachutka

člen

První vztah: 14. 7. 2005 - Poslední vztah: 20. 1. 2011

zánik členství: 22. 6. 2004

Jilmová 311, Přezletice, Česká republika

ing. Michal Haščyn

člen

První vztah: 12. 6. 2003 - Poslední vztah: 20. 1. 2011

vznik členství: 18. 12. 2002

zánik členství: 18. 12. 2007

Na Březince 9, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Miroslav Mikulčík

předseda

První vztah: 22. 9. 1999 - Poslední vztah: 20. 1. 2011

zánik členství: 22. 6. 2004

zánik funkce: 22. 6. 2004

Budovatelská 4811, Zlín, 760 05, Česká republika

Marek Vachutka

člen

První vztah: 22. 9. 1999 - Poslední vztah: 14. 7. 2005

Krumpach 28, Zábřeh na Moravě, Česká republika

Ing. Irena Mikulčíková

místopředseda

První vztah: 22. 9. 1999 - Poslední vztah: 12. 6. 2003

zánik členství: 17. 12. 2002

zánik funkce: 17. 12. 2002

Budovatelská 4811, Zlín, 760 05, Česká republika

Mgr. Martin Novotný

místopředseda

První vztah: 30. 6. 1997 - Poslední vztah: 22. 9. 1999

Slunečnicová 13, Praha 10, Česká republika

Ing. Michal Haščyn

předseda

První vztah: 30. 6. 1997 - Poslední vztah: 22. 9. 1999

Na Březince 9, Praha 5, Česká republika

Petr Šíma

člen

První vztah: 30. 6. 1997 - Poslední vztah: 22. 9. 1999

Fr. Křižíka 18, Praha 7, Česká republika

Za společnost jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány ve všech záležitostech týkajících se společnosti představenstvo, a to každý člen představenstva samostatně.

od 3. 10. 2014

K jednání jménem společnosti je oprávněn každý člen představenstva samostatně.

do 3. 10. 2014 od 25. 2. 2011

Způsob jednání jménem společnosti : K jednání jménem společnosti je oprávněn prokurista, je-li zvolen a každý člen představenstva samostatně. Člen představenstva podepisuje tím způsobem, že k obchodnímu jménu společnosti připojí své jméno a podpis. Prokurista podepisuje tím způsobem, že k obchodnímu jménu společnosti připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis.

do 25. 2. 2011 od 30. 6. 1997

Dozorčí rada

2 fyzické osoby

Ing. Zdeněk Kučera

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 1. 2021

vznik členství: 26. 5. 2020

třída Edvarda Beneše 1425/17, Hradec Králové, 500 12, Česká republika

Irena Mikulčíková

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 3. 2013

vznik členství: 18. 12. 2012

Na Vrchovici 527, Zlín, 760 01, Česká republika

Historické vztahy

Přemysl Líbal

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 2. 2017 - Poslední vztah: 20. 1. 2021

vznik členství: 7. 12. 2016

zánik členství: 26. 5. 2020

Na šindelce 704, Proboštov, 417 12, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Kateřina Jandíková

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 9. 2014 - Poslední vztah: 3. 2. 2017

vznik členství: 23. 6. 2014

zánik členství: 7. 12. 2016

vznik funkce: 23. 6. 2014

zánik funkce: 7. 12. 2016

Malý Koloredov 565, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika

Marcela Kozáková

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 3. 2013 - Poslední vztah: 12. 9. 2014

vznik členství: 25. 2. 2011

zánik členství: 6. 8. 2014

Chorušice 40, 277 37, Česká republika

Kateřina Jandíková

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 1. 2011 - Poslední vztah: 20. 1. 2011

vznik členství: 22. 6. 2004

zánik členství: 22. 6. 2009

vznik funkce: 16. 11. 2004

zánik funkce: 22. 6. 2009

Malý Koloredov 565, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika

Kateřina Jandíková

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 1. 2011 - Poslední vztah: 20. 1. 2011

vznik členství: 22. 6. 2004

zánik členství: 22. 6. 2009

vznik funkce: 16. 11. 2004

zánik funkce: 22. 6. 2009

Malý Koloredov 565, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika

Ing. Jana Komárková

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 1. 2011 - Poslední vztah: 6. 3. 2013

vznik členství: 15. 11. 2009

zánik členství: 25. 2. 2011

Hvězdné údolí 727/5, Šternberk, 785 01, Česká republika

Ing. Irena Mikulčíková

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 1. 2011 - Poslední vztah: 6. 3. 2013

vznik členství: 18. 12. 2007

Zlín 527, 760 01, Česká republika

Ing. Jana Komárková

člen

První vztah: 15. 1. 2005 - Poslední vztah: 20. 1. 2011

vznik členství: 15. 11. 2004

zánik členství: 15. 11. 2009

Hvězdné údolí 5, Šternberk, 785 01, Česká republika

ing. Hana Schieblová

člen

První vztah: 12. 6. 2003 - Poslední vztah: 15. 1. 2005

vznik členství: 18. 12. 2002

zánik členství: 2. 3. 2004

Mírov 111, 789 01, Česká republika

Ing. Irena Mikulčíková

člen

První vztah: 12. 6. 2003 - Poslední vztah: 20. 1. 2011

vznik členství: 18. 12. 2002

zánik členství: 18. 12. 2007

Budovatelská 4811, Zlín, 760 05, Česká republika

Kateřina Jandíková

předseda

První vztah: 22. 9. 1999 - Poslední vztah: 20. 1. 2011

zánik členství: 22. 6. 2004

zánik funkce: 22. 6. 2004

Malý Koloredov 565, Frýdek-Místek, Česká republika

Vlasta Halašková

člen

První vztah: 22. 9. 1999 - Poslední vztah: 12. 6. 2003

zánik členství: 17. 12. 2002

Palackého 72, Zlín, Česká republika

Sylva Wolfová

člen

První vztah: 22. 9. 1999 - Poslední vztah: 12. 6. 2003

zánik členství: 17. 12. 2002

Veletržní 562, Praha 7, Česká republika

Mgr. Martin Pokorný

předseda

První vztah: 30. 6. 1997 - Poslední vztah: 22. 9. 1999

Pařížská 19, Praha 1, Česká republika

Lucie Hamplová

člen

První vztah: 30. 6. 1997 - Poslední vztah: 22. 9. 1999

Moskevská 5, Praha 10, Česká republika

Kateřina Strejčová

člen

První vztah: 30. 6. 1997 - Poslední vztah: 22. 9. 1999

Nad Havlem 1342, Praha 4, Česká republika

Další vztahy firmy Evertile a.s.

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 30. 6. 1997

Živnosti

Klempířství a oprava karoserií
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 7. 10. 1998
Malířství, lakýrnictví, natěračství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 7. 10. 1998
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 30. 6. 1997
Obráběčství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 30. 6. 1997
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).