Hlavní navigace

FARRERA COLM a.s.

Firma FARRERA COLM a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 21192, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 2 400 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

29279682

Sídlo:

Ostrovní 126/30, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

13. 5. 2011

DIČ:

CZ29279682

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

431 Demolice a příprava staveniště
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
7490 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
G Velkoobchod a maloobchod&#59^ opravy a údržba motorových vozidel

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 21192, Městský soud v Praze

Obchodní firma

FARRERA COLM a.s. od 28. 7. 2015

Obchodní firma

FARRERA COLM a.s. do 28. 7. 2015 od 13. 5. 2011

Právní forma

Akciová společnost od 13. 5. 2011

adresa

Ostrovní 126/30
Praha 11000 od 27. 11. 2015

adresa

Heršpická 813/5
Brno 63900 do 27. 11. 2015 od 26. 5. 2014

adresa

Příkop 843/4
Brno 60200 do 16. 9. 2011 od 13. 5. 2011

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 16. 9. 2011

Předmět činnosti

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 13. 5. 2011

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 1 od 26. 5. 2014

Počet členů dozorčí rady: 1 od 26. 5. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 26. 5. 2014

a) Základní kapitál společnosti FARRERA COLM a.s. se zvyšuje z dosavadní výše 2.000.000,- Kč, slovy dva miliony korun českých, na novou výši 2.400.000,- Kč slovy dva miliony čtyři sta tisíc korun českých, tedy o částku 400.000,- Kč, slovy čtyři sta tisíc korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. b) Zvýšení základního kapitálu o částku 400.000,- Kč bude provedeno upsáním 2ks, slovy dvou kusů, nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 200.000,- Kč, slovy dvě stě tisíc korun českých. Všechny tyto akcie budou stejného druhu, v listinné podobě, budou znít na majitele a s každou akcií budou spojena stejná práva. Emisní kurz nově upisované akcie se rovná jmenovité hodnotě jedné akcie, tedy emisní ážio je nulové. c) SOL prodejní s.r.o., zastoupená Helenou Nyčovoum, jako jediný akcionář společnosti FARRERA COLM a.s., se v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obch.z. vzdává svého přednostního práva na upisování nových akcií společnosti FARRERA COLM a.s. upisovaných ke zvýšení základního kapitálu o 400.000,- Kč d) Všechny nově upisované akcie budou nabídnuty určitým zájemcům, a to: Ing. Ladislavu Patlichovi, nar. 30.3.1956, trvalý pobyt a bydliště Nezabudice 38, PSČ 270 23, Ing. Františku Ledabylovi, nar. 7.2.1951, trvalý pobyt a bydliště Brno, Révová 4432/22, PSČ 628 00. e) Předem určení zájemci v souladu s ustanovením § 204 odst. 5 obchodního zákoníku upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavřou se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny a musí splňovat náleži tosti uvedené v § 205 odst. 3 obch.z. Lhůta pro upsání akcií činí 14 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií zájemcům, přičemž doručení tohoto návrhu se považuje za oznámení počátku běhu uvedené lhůty. Místem pro upsání akcií je společná notářská kancelář JUDr. Danuše Motáčkové a JUDr. Evy Čiernikové, Brno, Panská 12/14, a to v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hod.. Emisní kurz upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, činí tedy 200.000,- Kč na jednu akcii. Upisování nových akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí a o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti FARRERA COLM a.s. do obchodního rejstříku. f) Každý upisovatel je povinen splatit emisní kurz akcií na zvláštní účet u banky, který za tím účelem společnost otevřela na své jméno, č. účtu 6568178001/5500, a to nejpozději do 30ti dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodní ho rejstříku. Banka nesmí umožnit společnosti disponovat se splacenými vklady vloženými na zvláštní účet před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 18. 10. 2011 od 16. 9. 2011

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 400 000 Kč

od 18. 10. 2011

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 18. 10. 2011 od 13. 5. 2011
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 12 000 Kč, počet: 200 od 3. 6. 2019
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 200 000 Kč, počet: 12 do 3. 6. 2019 od 20. 6. 2014
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 200 000 Kč, počet: 12 do 20. 6. 2014 od 18. 10. 2011
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 200 000 Kč, počet: 10 do 18. 10. 2011 od 13. 5. 2011

Statutární orgán

4 fyzické osoby

Ing. Theodor Dvořák

člen představenstva

První vztah: 3. 6. 2019

vznik členství: 2. 4. 2019

Coufalova 1245/21, Znojmo, 669 02, Česká republika

Dalších 17 vztahů k této osobě

Mgr. Natálie Bee Zolotarevová

předseda představenstva

První vztah: 3. 6. 2019

vznik členství: 2. 4. 2019

vznik funkce: 9. 4. 2019

Schodová 243/22, Brno, 602 00, Česká republika

Ing. Petr Marek

člen představenstva

První vztah: 3. 6. 2019

vznik členství: 2. 4. 2019

Radvanice 100, 751 21, Česká republika

Dalších 13 vztahů k této osobě

Ing. Michal Štefl

člen představenstva

První vztah: 3. 6. 2019

vznik členství: 2. 4. 2019

Jugoslávská 649/93, Brno, 613 00, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Mgr. Michal Van Der Laan

člen představenstva

První vztah: 1. 6. 2015 - Poslední vztah: 28. 7. 2015

vznik členství: 23. 4. 2015

zánik členství: 7. 7. 2015

Elišky Krásnohorské 133/11, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. Ladislav Patlich

člen představenstva

První vztah: 26. 5. 2014 - Poslední vztah: 1. 6. 2015

vznik členství: 7. 5. 2014

zánik členství: 23. 4. 2015

Nezabudice 38, 270 23, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Ladislav Patlich

předseda představenstva

První vztah: 21. 11. 2013 - Poslední vztah: 26. 5. 2014

vznik členství: 6. 9. 2011

zánik členství: 7. 5. 2014

vznik funkce: 6. 9. 2011

zánik funkce: 7. 5. 2014

Nezabudice 38, 270 23, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Ladislav Patlich

předseda představenstva

První vztah: 16. 9. 2011 - Poslední vztah: 21. 11. 2013

vznik členství: 6. 9. 2011

zánik členství: 7. 5. 2014

vznik funkce: 6. 9. 2011

zánik funkce: 7. 5. 2014

Nezabudice 38, 270 23, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Dalibor Brabenec

člen představenstva

První vztah: 16. 9. 2011 - Poslední vztah: 26. 5. 2014

vznik členství: 6. 9. 2011

zánik členství: 7. 5. 2014

Na Valech 173/3, Znojmo, 669 02, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Milan Šatan

člen představenstva

První vztah: 16. 9. 2011 - Poslední vztah: 26. 5. 2014

vznik členství: 6. 9. 2011

zánik členství: 7. 5. 2014

Révová 4413/19, Brno, 628 00, Česká republika

Helena Nyčová

člen představenstva

První vztah: 13. 5. 2011 - Poslední vztah: 16. 9. 2011

vznik členství: 13. 5. 2011

zánik členství: 6. 9. 2011

Glinkova 291/6, Brno, 623 00, Česká republika

Společnost zastupují a za společnost jednají vždy alespoň tři členové představenstva společně.

od 3. 6. 2019

Společnost zastupuje a za společnost jedná jediný člen představenstva samostatně.

do 3. 6. 2019 od 26. 5. 2014

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná předseda představenstva samostatně.

do 26. 5. 2014 od 16. 9. 2011

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti jediný člen představenstva.

do 16. 9. 2011 od 13. 5. 2011

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Mgr. Kateřina Sedláčková

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 6. 2019

vznik členství: 2. 4. 2019

Velflíkova 1427/2, Praha, 160 00, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Marcela Kunitzká

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 5. 2014 - Poslední vztah: 28. 7. 2015

vznik členství: 7. 5. 2014

zánik členství: 7. 7. 2015

Tyršova 170, Tetčice, 664 17, Česká republika

Ing. Theodor Dvořák

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 10. 2013 - Poslední vztah: 26. 5. 2014

vznik členství: 6. 9. 2011

zánik členství: 7. 5. 2014

vznik funkce: 6. 9. 2011

zánik funkce: 7. 5. 2014

Coufalova 1245/21, Znojmo, 669 02, Česká republika

Mgr. Kateřina Sedláčková

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 6. 2013 - Poslední vztah: 26. 5. 2014

vznik členství: 6. 9. 2011

zánik členství: 7. 5. 2014

Velflíkova 1427/2, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Theodor Dvořák

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 9. 2011 - Poslední vztah: 13. 10. 2013

vznik členství: 6. 9. 2011

zánik členství: 7. 5. 2014

vznik funkce: 6. 9. 2011

zánik funkce: 7. 5. 2014

Coufalova 1245/21, Znojmo, 669 02, Česká republika

Mgr. Kateřina Sedláčková

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 9. 2011 - Poslední vztah: 26. 6. 2013

vznik členství: 6. 9. 2011

zánik členství: 7. 5. 2014

Velflíkova 1427/2, Praha 6, 160 00, Česká republika

Marcela Kunitzká

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 9. 2011 - Poslední vztah: 26. 5. 2014

vznik členství: 6. 9. 2011

zánik členství: 7. 5. 2014

Tyršova 170, Tetčice, 664 17, Česká republika

Tereza Drahovzalová

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 5. 2011 - Poslední vztah: 16. 9. 2011

vznik členství: 13. 5. 2011

zánik členství: 6. 9. 2011

vznik funkce: 13. 5. 2011

zánik funkce: 6. 9. 2011

Družstevní 429/9, Adamov, 679 04, Česká republika

Edita Vyskočilová

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 5. 2011 - Poslední vztah: 16. 9. 2011

vznik členství: 13. 5. 2011

zánik členství: 6. 9. 2011

Bieblova 1758/19, Brno, 613 00, Česká republika

Monika Bashiová

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 5. 2011 - Poslední vztah: 16. 9. 2011

vznik členství: 13. 5. 2011

zánik členství: 6. 9. 2011

Chopinova 307/6, Brno, 623 00, Česká republika

Další vztahy firmy FARRERA COLM a.s.

Historické vztahy

Ing. Ladislav Patlich

První vztah: 26. 5. 2014 - Poslední vztah: 28. 7. 2015

Nezabudice 38, 270 23, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Ladislav Patlich

První vztah: 14. 3. 2012 - Poslední vztah: 26. 5. 2014

Nezabudice 38, 270 23, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

SOL Brno s.r.o.

První vztah: 13. 5. 2011 - Poslední vztah: 16. 9. 2011

Ovocný trh 572/11, Praha Staré Město, 110 00

Další 3 vztahy k tomuto subjektu

 • Altan Huseyin

  Jednatel

  8 Kucuk Erenkoy, Tatlisu, Kyperská republika

 • Lukáš Sýkora

  jednatel

  Tišnovská 1432/55, Brno, 613 00, Česká republika

 • Jiří Fišer

  Jednatel

  Podolí 364, 664 03, Česká republika

Akcionáři

JIMAZI INVESTMENTS LIMITED

Diagorou 4, Kermia Building, 6th floor, Flat/Office 601, Kyperská republika, Nicosia, 1097

do 17. 10. 2019 od 28. 7. 2015

Ing. LADISLAV PATLICH

Česká republika, Nezabudice, 270 23

do 28. 7. 2015 od 26. 5. 2014

Ing. Ladislav Patlich

Česká republika, Nezabudice, 270 23

do 26. 5. 2014 od 14. 3. 2012

SOL Brno s.r.o., IČ: 26930013

Ovocný trh 572/11, Česká republika, Praha 1, 110 00

do 16. 9. 2011 od 13. 5. 2011

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 2. 9. 2011

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 2. 9. 2011
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).