Hlavní navigace

VRI-PARDUBICE I, a.s.

Firma VRI-PARDUBICE I, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 23998, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 3 050 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

07698470

Sídlo:

Na struze 227/1, Praha, 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

5. 12. 2018

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68320 Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 23998, Městský soud v Praze

Obchodní firma

VRI-PARDUBICE I, a.s. od 5. 12. 2018

Právní forma

Akciová společnost od 5. 12. 2018

adresa

Na struze 227/1
Praha 11000 od 5. 12. 2018

Předmět podnikání

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 5. 12. 2018

Správa vlastního majetku od 5. 12. 2018

Ostatní skutečnosti

Valná hromada společnosti VRI-PARDUBICE I, a.s.(dále jen "Společnost") schválila dne 16. září 2020 snížení základního kapitálu společnosti takto: 1. Důvodem a účelem navrhovaného snížení základního kapitálu je optimalizace kapitálové struktury Společnosti. 2. Rozsah snížení - základní kapitál Společnosti se sníží o částku 27.450.000,-- Kč (dvacet sedm milionů čtyři sta padesát tisíc korun českých), tzn. z částky ve výši 30.500.000,-- Kč (třicet milionů pět set tisíc korun českých) na částku 3.050.000,-- Kč (tři miliony padesát tisíc korun českých), přičemž snížení základního kapitálu Společnosti bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty emitovaných akcií, a to následovně: a) jmenovitá hodnota každé z 200 (dvou set) kusů kmenových akcií Společnosti vydaných jako cenný papír na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (deset tisíc korun českých) každá, které jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem představenstva Společ nosti (dále společně jen "Kmenové akcie" nebo každá samostatně též jen "Kmenová akcie") se sníží o částku 9.000,-- Kč (devět tisíc korun českých), tzn. nová jmenovitá hodnota Kmenových akcií bude ve výši 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých), b) jmenovitá hodnota každé z 57 (padesáti sedmi) kusů akcií se zvláštními právy vydanými Společností jako cenný papír na jméno ve jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč (pět set tisíc korun českých) každá, které jsou definovány v článku 6 odstavci 1 stanov Spole čnosti (dále společně nebo každá jednotlivě jen "Akcie se zvláštními právy") se sníží o částku 450.000,-- Kč (čtyři sta padesát tisíc korun českých), tzn. nová jmenovitá hodnota Akcií se zvláštními právy bude ve výši 50.000,-- Kč (padesát tisíc korun česk ých). Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede výměnou stávajících Kmenových akcií a Akcií se zvláštními právy za akcie s nižší jmenovitou hodnotou na základě výzvy a pokynů představenstva Společnosti. 3. Způsob, jakým bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu (tj. s částkou 27.450.000,-- Kč (dvacet sedm milionů čtyři sta padesát tisíc korun českých) je následovný: a) částka ve výši 1.525.000,-- Kč (jeden milion pět set dvacet pět tisíc korun českých) bude vyplacena akcionářům Společnosti poměrně podle jejich podílů na základním kapitálu Společnosti, tzn. v souladu s těmito pravidly: - akcionář vlastnící Kmenové akcie obdrží na každou jednu Kmenovou akcii 500,-- Kč (pět set korun českých) a akcionář vlastnící Akcie se zvláštními právy obdrží na každou jednu Akcii se zvláštními právy 25.000,-- Kč (dvacet pět tisíc korun českých); - plnění bude poskytnuto akcionáři bezhotovostním převodem na bankovní účet akcionáře Společnosti uvedený v seznamu akcionářů do 15 (patnácti) dnů ode dne účinnosti zápisu nové výše základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku, ne však dříve ne ž budou akcionářem Společnosti předloženy akcie za účelem jejich výměny dle odstavce 4 tohoto usnesení; b) částka ve výši 25.925.000,-- Kč (dvacet pět milionů devět set dvacet pět tisíc korun českých) bude převedena do ostatních kapitálových fondů Společnosti. 4. Lhůta pro předložení akcií za účelem jejich výměny se stanovuje takto: Akcionáři Společnosti jsou povinni předložit Společnosti své Kmenové akcie a Akcie se zvláštními právy ve lhůtě 15 (patnácti) dnů ode dne účinnosti zápisu nové výše základního kapit álu Společnosti do obchodního rejstříku. do 26. 1. 2021 od 17. 9. 2020

Jediný akcionář společnosti VRI-PARDUBICE I, a.s. rozhodl při výkonu působnosti valné hromady dne 21.3.2019 o podmíněném zvýšení základního kapitálu společnosti takto: 1) Důvodem zvýšení základního kapitálu je získání peněžních prostředků za účelem financování transakce koupě nemovitostí, když podmínky této transakce jsou uvedeny v příloze č. 1 emisních podmínek. 2) Zvýšení základního kapitálu je určeno pro vykonání výměnných práv z vyměnitelných dluhopisů. 3) Předpokládaný (maximální) rozsah zvýšení základního kapitálu je 35.000.000,- Kč (třicetpět milionů korun českých) s tím, že na zvýšení základního kapitálu může být vydáno maximálně 70 (slovy sedmdesát) kusů listinných akcií se zvláštními právy znějícíc h na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 500.000,- Kč (pětset tisíc korun českých). Skutečný rozsah zvýšení základního kapitálu bude dán rozsahem, ve kterém vlastníci dluhopisů uplatní své výměnné právo. 4) Emisní kurs každé akcie se zvláštními právy, za kterou bude možné vyměnit dluhopis, bude 500.000,- Kč (pětset tisíc korun českých). Emisní kurs je pro všechny upisovatele stejný. do 30. 1. 2020 od 9. 4. 2019

Kapitál

Základní kapitál

vklad 3 050 000 Kč

od 26. 1. 2021

Základní kapitál

vklad 30 500 000 Kč

do 26. 1. 2021 od 30. 1. 2020

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 30. 1. 2020 od 6. 2. 2019

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 6. 2. 2019 od 5. 12. 2018
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 200 od 26. 1. 2021
Akcie se zvláštními právy v listinné podobě, hodnota: 50 000 Kč, počet: 57 od 26. 1. 2021
Akcie se zvláštními právy v listinné podobě, hodnota: 500 000 Kč, počet: 57 do 26. 1. 2021 od 17. 9. 2020
Akcie se zvláštními právy v listinné podobě, hodnota: 500 000 Kč, počet: 57 do 17. 9. 2020 od 30. 1. 2020
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 200 do 26. 1. 2021 od 5. 12. 2018

Dozorčí rada

2 fyzické osoby

Mgr. Kateřina Sedláčková

Člen dozorčí rady

První vztah: 9. 4. 2019

vznik členství: 21. 3. 2019

Velflíkova 1427/2, Praha, 160 00, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Olga Humlová

Předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 4. 2019

vznik členství: 5. 12. 2018

vznik funkce: 23. 3. 2019

Zdeňka Lhoty 469, Černošice, 252 28, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Olga Humlová

Člen dozorčí rady

První vztah: 5. 12. 2018 - Poslední vztah: 9. 4. 2019

vznik členství: 5. 12. 2018

Zdeňka Lhoty 469, Černošice, 252 28, Česká republika

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Mgr. Peter Mikula

Člen představenstva

První vztah: 5. 12. 2018

vznik členství: 5. 12. 2018

Na struze 227/1, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 15 vztahů k této osobě

Společnost zastupuje člen představenstva samostatně.

od 5. 12. 2018

Další vztahy firmy VRI-PARDUBICE I, a.s.

Vinland - real invest, a.s.

První vztah: 5. 12. 2018 - Poslední vztah: 30. 1. 2020

Na struze 227/1, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Dalších 10 vztahů k tomuto subjektu

 • Olga Humlová

  člen dozorčí rady

  Zdeňka Lhoty 469, Černošice, 252 28, Česká republika

 • Mgr. Peter Mikula

  člen představenstva, Statutární ředitel, Člen správní rady, člen představenstva

  Na struze 227/1, Praha, 110 00, Česká republika

 • Markéta Vostrá

  člen dozorčí rady

  Na struze 227/1, Praha, 110 00, Česká republika

 • Karel Weil

  člen dozorčí rady

  Zelenohorská 496/37, Praha, 181 00, Česká republika

 • Ing. Mojmír Průša

  člen dozorčí rady

  Vinohradská 1465/73, Praha, 120 00, Česká republika

 • Markéta Vostrá Mikulová

  člen dozorčí rady

  Na struze 227/1, Praha 1, 110 00, Česká republika

Akcionáři

Vinland - real invest, a.s., IČ: 24747459

Na struze 227/1, Česká republika, Praha 1, 110 00

do 30. 1. 2020 od 5. 12. 2018
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).