Hlavní navigace

VRI-Roudnice I, a.s.

Firma VRI-Roudnice I, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 23806, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 2 100 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

07454392

Sídlo:

Na struze 227/1, Praha, 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

14. 9. 2018

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68320 Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 23806, Městský soud v Praze

Obchodní firma

VRI-development, a.s. od 14. 9. 2018

Právní forma

Akciová společnost od 14. 9. 2018

adresa

Na struze 227/1
Praha 11000 od 14. 9. 2018

Předmět podnikání

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 14. 9. 2018

Správa vlastního majetku od 14. 9. 2018

Ostatní skutečnosti

Valná hromada společnosti schválila dne 20. října 2020 toto usnesení o snížení základního kapitálu společnosti: Valná hromada s c h v a l u j e snížení základního kapitálu společnosti VRI-Roudnice I, a.s. (dále jen "Společnost") a přijímá toto: Usnesení 1. Důvodem a účelem navrhovaného snížení základního kapitálu je optimalizace kapitálové struktury Společnosti. 2. Rozsah snížení - základní kapitál Společnosti se sníží o částku 18.900.000,-- Kč (osmnáct milionů devět set tisíc korun českých), tzn. z částky ve výši 21.000.000,-- Kč (dvacet jeden milion korun českých) na částku 2.100.000,-- Kč (dva miliony jedno st o tisíc korun českých), přičemž snížení základního kapitálu Společnosti bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty emitovaných akcií, a to následovně: a) jmenovitá hodnota každé z 200 (dvou set) kusů kmenových akcií na jméno vydaných Společností jako cenný papír ve jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (deset tisíc korun českých) každá, které jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem představenstva Společ nosti (dále společně jen "Kmenové akcie" nebo každá samostatně též jen "Kmenová akcie") se sníží o částku 9.000,-- Kč (devět tisíc korun českých), tzn. nová jmenovitá hodnota Kmenových akcií bude ve výši 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých), b) jmenovitá hodnota každé z 38 (třiceti osmi) kusů akcií se zvláštními právy vydanými Společností jako cenný papír akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč (pět set tisíc korun českých) každá, které jsou definovány v části I. Základní ustanoven í, článku 6 "AKCIE A JINÉ CENNÉ PAPÍRY" odst. 1, bod II stanov Společnosti (dále společně nebo každá jednotlivě jen "Akcie se zvláštními právy") se sníží o částku 450.000,-- Kč (čtyři sta padesát tisíc korun českých), tzn. nová jmenovitá hodnota Akcií se zvláštními právy bude ve výši 50.000,-- Kč (padesát tisíc korun českých). Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede výměnou stávajících Kmenových akcií a Akcií se zvláštními právy za akcie s nižší jmenovitou hodnotou na základě výzvy a pokynů představenstva Společnosti. 3. Způsob, jakým bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu (tj. s částkou 18.900.000,-- Kč (osmnáct milionů devět set tisíc korun českých) je tento: částka ve výši 18.900.000,-- Kč (osmnáct milionů devět set tisíc korun českých) bud e převedena do ostatních kapitálových fondů Společnosti. 4. Lhůta pro předložení akcií za účelem jejich výměny se stanovuje takto: Akcionáři Společnosti jsou povinni předložit Společnosti své Kmenové akcie a Akcie se zvláštními právy ve lhůtě 15 (patnácti) dnů ode dne účinnosti zápisu nové výše základního kapit álu Společnosti do obchodního rejstříku. do 13. 4. 2021 od 20. 10. 2020

Jediný akcionář společnosti VRI-development, a.s. rozhodl při výkonu působnosti valné hromady konané dne 28. února 2020 o podmíněném zvýšení základního kapitálu v souladu s ustanovením § 505 a následujících zákona o obchodních korporacích takto: 1) Důvodem zvýšení základního kapitálu je získání peněžních prostředků za účelem financování transakce koupě a rekonstrukce nemovitých věcí, jejichž specifikace je uvedena v Podmínkách Obchodní transakce vydaných Společností dne 9. listopadu 2018. 2) Zvýšení základního kapitálu je určeno pro vykonání výměnných práv z Dluhopisů. 3) Předpokládaný (maximální) rozsah zvýšení základního kapitálu je 20.000.000,-- Kč (dvacet milionů korun českých), přičemž na zvýšení základního kapitálu může být vydáno nejvýše 40 (čtyřicet) kusů akcií se zvláštními právy definovaných stanovami Emitenta , které jsou cenným papírem na jméno (listinný cenný papír na řad) o jmenovité hodnotě jedné akcie se zvláštními právy ve výši 500.000,-- Kč (pět set tisíc korun českých), s níž je spojeno 100 (jedno sto) hlasů a jejíž převoditelnost není omezena. 4) Emisní kurs jedné akcie se zvláštními právy, za kterou bude možné vyměnit Dluhopis, bude shodný s její jmenovitou hodnotou, tj. bude ve výši 500.000,-- Kč (pět set tisíc korun českých). do 2. 4. 2020 od 28. 2. 2020

Jediný akcionář společnosti VRI-development, a.s. rozhodl při výkonu působnosti valné hromady dne 9. 11. 2018 o podmíněném zvýšení základního kapitálu v souladu s ust. § 507 zákona o obchodních korporacích takto: 1) Důvodem zvýšení základního kapitálu je získání peněžních prostředků za účelem financování transakce koupě a rekonstrukce nemovitosti, když podmínky této transakce jsou uvedeny v příloze č. 1 emisních podmínek. 2) Zvýšení základního kapitálu je určeno pro vykonání výměnných práv z vyměnitelných dluhopisů. 3) Předpokládaný (maximální) rozsah zvýšení základního kapitálu je 25.000.000,-- Kč (slovy: dvacet pět milionů korun českých) s tím, že na zvýšení základního kapitálu může být vydáno maximálně 50 (slovy: padesát) kusů listinných akcií se zvláštními právy znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 500.000,-- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). Skutečný rozsah zvýšení základního kapitálu bude dán rozsahem, ve kterém vlastníci dluhopisů uplatní své výměnné právo. 4) Emisní kurs každé akcie se zvláštními právy, za kterou bude možné vyměnit dluhopis, bude 500.000,-- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). do 28. 2. 2020 od 9. 11. 2018

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 100 000 Kč

od 13. 4. 2021

Základní kapitál

vklad 21 000 000 Kč

do 13. 4. 2021 od 2. 4. 2020

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 2. 4. 2020 od 14. 1. 2019

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 14. 1. 2019 od 14. 9. 2018
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 200 od 13. 4. 2021
Akcie se zvláštními právy v listinné podobě, hodnota: 50 000 Kč, počet: 38 od 13. 4. 2021
Akcie se zvláštními právy v listinné podobě, hodnota: 500 000 Kč, počet: 38 do 13. 4. 2021 od 2. 4. 2020
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 200 do 13. 4. 2021 od 14. 9. 2018

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Mgr. Peter Mikula

člen představenstva

První vztah: 14. 9. 2018

vznik členství: 14. 9. 2018

Na struze 227/1, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 15 vztahů k této osobě

Společnost zastupuje člen představenstva samostatně.

od 14. 9. 2018

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Olga Humlová

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 9. 2018

vznik členství: 14. 9. 2018

Zdeňka Lhoty 469, Černošice, 252 28, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Další vztahy firmy VRI-Roudnice I, a.s.

Vinland - real invest, a.s.

První vztah: 14. 9. 2018 - Poslední vztah: 2. 4. 2020

Na struze 227/1, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Dalších 10 vztahů k tomuto subjektu

 • Olga Humlová

  člen dozorčí rady

  Zdeňka Lhoty 469, Černošice, 252 28, Česká republika

 • Mgr. Peter Mikula

  člen představenstva, Statutární ředitel, Člen správní rady, člen představenstva

  Na struze 227/1, Praha, 110 00, Česká republika

 • Markéta Vostrá

  člen dozorčí rady

  Na struze 227/1, Praha, 110 00, Česká republika

 • Karel Weil

  člen dozorčí rady

  Zelenohorská 496/37, Praha, 181 00, Česká republika

 • Ing. Mojmír Průša

  člen dozorčí rady

  Vinohradská 1465/73, Praha, 120 00, Česká republika

 • Markéta Vostrá Mikulová

  člen dozorčí rady

  Na struze 227/1, Praha 1, 110 00, Česká republika

Akcionáři

Vinland - real invest, a.s., IČ: 24747459

Na struze 227/1, Česká republika, Praha 1, 110 00

do 2. 4. 2020 od 14. 9. 2018
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).