Hlavní navigace

FINERGIS REAL, a.s.

Firma FINERGIS REAL, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 7729, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 132 050 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

26706199

Sídlo:

Opletalova 1015/55, Praha, 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

17. 6. 2002

DIČ:

CZ26706199

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

46190 Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
4778 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
68320 Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
702 Poradenství v oblasti řízení
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 7729, Městský soud v Praze

Obchodní firma

FINERGIS REAL, a.s. od 17. 6. 2002

Právní forma

Akciová společnost od 17. 6. 2002

adresa

Opletalova 1015/55
Praha 11000 od 16. 4. 2018

adresa

Kolbenova 936/5e
Praha 19000 do 16. 4. 2018 od 9. 12. 2015

adresa

Kolbenova 936/5e
Praha 9 19000 do 9. 12. 2015 od 14. 4. 2010

adresa

Novodvorská 1768/138a
Praha 4 14221 do 14. 4. 2010 od 17. 6. 2002

Předmět podnikání

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 9. 12. 2015

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 14. 4. 2010

velkoobchod do 14. 4. 2010 od 17. 6. 2002

specializovaný maloobchod do 14. 4. 2010 od 17. 6. 2002

zprostředkování obchodu do 14. 4. 2010 od 17. 6. 2002

zprostředkování služeb do 14. 4. 2010 od 17. 6. 2002

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 14. 4. 2010 od 17. 6. 2002

realitní činnost do 14. 4. 2010 od 17. 6. 2002

správa a údržba nemovitostí do 14. 4. 2010 od 17. 6. 2002

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 9. 6. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 9. 12. 2015 od 9. 6. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 9. 12. 2015 od 9. 6. 2014

Jediný akcionář společnosti, kterým je společnost 11 FITE, a.s., IČO: 64 94 95 75, se sídlem Praha 4, Hlavní 117/1551, PSČ: 141 00, rozhodl dne 13.12.2002 o zvýšení základního kapitálu takto: do 19. 3. 2003 od 20. 1. 2003

1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 130,050.000,--Kč, slovy: jedno sto třicet milionů padesát tisíc korun českých, to jest z dosavadní částky 2,000.000,--Kč, slovy: dva miliony korun českých na celkovou částku 132,050.000,--Kč, slovy: jedno sto třicet dva milionů padesát tisíc korun českých. do 19. 3. 2003 od 20. 1. 2003

2. Základní kapitál společnosti se zvyšuje upisováním akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze nepeněžitým vkladem. do 19. 3. 2003 od 20. 1. 2003

3. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. do 19. 3. 2003 od 20. 1. 2003

4. Společnost vydá 13 kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, každou o jmenovité hodnotě 10,000.000,--Kč a jeden kus kmenové akcie na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 50.000,--Kč. do 19. 3. 2003 od 20. 1. 2003

5. Vzhledem k tomu, že se jediný akcionář společnosi vzdal před tím, než učinil toto rozhodnutí, přednostního práva na upisování akcií podle ustanovení § 204a obchodního zákoníku, neobsahuje toto rozhodnutí údaje uvedené v ustanovení § 204a odst. 2 obchodního zákoníku. do 19. 3. 2003 od 20. 1. 2003

6. Žádná z akcií vydaných za účelem tohoto zvýšení základního kapitálu společnosti tedy nebude upsána s využitím přednostního práva dosavadního jediného akcionáře. Všechny akcie vydané za účelem tohoto zvýšení základního kapitálu společnosti budou nabídnuty určitému zájemci, kterým je společnost APKIS, a.s., IČO: 26 42 70 28, se sídlem Praha 4, novodvorská 1768/138a, PSČ: 142 21, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 7006. do 19. 3. 2003 od 20. 1. 2003

7. Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti, tedy adresa Praha 4, Novodvorská 1768/138a, PSČ: 142 21. Výzva k upsání akcií bude zájemci doručena na adresu jeho sídla, tedy na adresu Praha 4, Novodvorská 1768/138a, PSČ: 142 21, a to do sedmi dnů od podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta pro upsání akcií se stanovuje na 14 dnů ode dne doručení výzvy. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 19. 3. 2003 od 20. 1. 2003

8. Emisní kurs každé vydané akcie bude roven její jmenovité hodnotě. do 19. 3. 2003 od 20. 1. 2003

9. Nepeněžitý vklad musí být společnosti předán nejpozději do sedmi dnů ode dne upsání akcií. S ohledem na fakt, že nepeněžitým vkladem jsou výlučně nemovitosti, je způsob splacení nepeněžitého vkladu stanoven takto: - zájemce (tedy vkladatel) je povinen předat v této lhůtě společnosti (v jejím sídle na adrese Praha 4, Novodvorská 1768/138a, PSČ: 142 21) písemné prohlášení podle ustanovení § 60 odst. 1 obchodního zákoníku. Toto písemné prohlášení musí obsahovat všechny náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy. - zájemce (tedy vkladatel) je povinen v téže lhůtě předat společnosti nemovitosti, které jsou nepeněžitým vkladem. O předání a převzetí bude pořízen předávací protokol (a to po prohlídce v místě, kde se nemovitosti, které jsou nepeněžitým vkladem, nacházejí - Praha 9, Kolbenova 159). do 19. 3. 2003 od 20. 1. 2003

10. V souvislosti se zvýšením základního kapitálu budou vydány pouze kmenové akcie. Nebudou tedy vydány akcie nového druhu. do 19. 3. 2003 od 20. 1. 2003

11. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou: - následující pozemky zapsané na LV č. 2325 vedeném Katastrálním úřadem Praha - město pro katastrální území Vysočany, obec Praha: pozemek parc. č. 1207/63 o výměře 828 m2, zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 1207/66 o výměře 487 m2, ostatní plocha, pozemek parc. č. 1207/67 o výměře 600 m2, ostatní plocha, pozemek parc. č. 1207/68 o výměře 77 m2, zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 1207/69 o výměře 6.057 m2, zastavěná plocha a nádvoří - veškeré budovy a halové objekty č. 350, vedlejší stavby a venkovní úpravy postavené na pozemcích parc. č. 1207/63, 1207/68 a 1207/69, k.ú. Vysočany, obec Praha (v případě pozemku parc. č. 1207/63 jde o stavbu nezapsanou v katastru nemovitostí, v případě pozemku parc. č. 1207/68 jde o budovu bez čp/če - technickou vybavenost - zapsanou na LV č. 2325, k.ú. Vysočany a v případě pozemku parc. č. 1207/69 jde o budovu bez čp/če - průmyslový objekt - zapsanou na LV č. 2325, k.ú. Vysočany). do 19. 3. 2003 od 20. 1. 2003

12. Hodnota nepeněžitého vkladu činí dle znaleckého posudku č. 595 - 90/2002 ze dne 30.10.2002 a Dodatku č. 1 (Znalecký posudek č. 620/115-2002 ze dne 30.10.2002) vypracovaného Ing. Josefem Vobrem-soudním znalcem z oboru stavebnictví a z oboru ekonomika celkem částku 130,050.000,--Kč. Výše uvedený znalec byl jmenován usnesením Městského soudu v Praze ze dne 6.9.2002, č.j.: Nc 4364/2002-4. do 19. 3. 2003 od 20. 1. 2003

13. Za tento nepeněžitý vklad se zájemci (vkladateli) vydají všechny akcie emitované společností za účelem tohoto zvýšení základního kapitálu společnosti, tedy 13 kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10,000.000,-- Kč a jeden kus kmenové akcie na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 50.000,--Kč. do 19. 3. 2003 od 20. 1. 2003

14. Společnost nebude před zápisem tohoto zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vydávat poukázky na akcie podle ustanovení § 204b obchodního zákoníku. do 19. 3. 2003 od 20. 1. 2003

15. Důvodem zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem je další upevnění pozice společnosti na trhu a usnadnění případného budoucího úvěrování jejích dalších podnikatelských aktivit. do 19. 3. 2003 od 20. 1. 2003

Kapitál

Základní kapitál

vklad 132 050 000 Kč

od 18. 2. 2004

Základní kapitál

vklad 132 050 000 Kč

do 18. 2. 2004 od 19. 3. 2003

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 19. 3. 2003 od 17. 6. 2002
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 13 205 000 Kč, počet: 10 od 9. 6. 2014
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 13 do 9. 6. 2014 od 19. 3. 2003
Akcie na majitele, hodnota: 50 000 Kč, počet: 1 do 9. 6. 2014 od 19. 3. 2003
Akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 9. 6. 2014 od 17. 6. 2002

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Petr Vosmík

Člen správní rady

První vztah: 4. 1. 2021

vznik členství: 18. 12. 2020

Plickova 551/25, Praha, 149 00, Česká republika

Dalších 26 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Petr Vosmík

Statutární ředitel

První vztah: 19. 3. 2018 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik členství: 13. 3. 2018

vznik funkce: 13. 3. 2018

Plickova 551/25, Praha, 149 00, Česká republika

Mgr. Karolína Vondrová

Člen správní rady

První vztah: 19. 3. 2018 - Poslední vztah: 4. 1. 2021

vznik členství: 12. 3. 2018

zánik členství: 18. 12. 2020

Starobabická 103, Babice, 251 01, Česká republika

Tereza Kirlíková

Statutární ředitel

První vztah: 16. 8. 2016 - Poslední vztah: 19. 3. 2018

vznik členství: 9. 5. 2016

zánik členství: 13. 3. 2018

vznik funkce: 9. 5. 2016

zánik funkce: 13. 3. 2018

Babická 2344/1, Praha, 149 00, Česká republika

Tereza Kirlíková

Statutární ředitel

První vztah: 16. 8. 2016 - Poslední vztah: 19. 3. 2018

vznik členství: 9. 5. 2016

zánik členství: 13. 3. 2018

vznik funkce: 9. 5. 2016

zánik funkce: 13. 3. 2018

Babická 2344/1, Praha, 149 00, Česká republika

Ing. Petr Fanta MBA

Člen správní rady

První vztah: 9. 12. 2015 - Poslední vztah: 19. 3. 2018

vznik členství: 9. 12. 2015

zánik členství: 12. 3. 2018

vznik funkce: 9. 12. 2015

zánik funkce: 12. 3. 2018

Český Šternberk 134, 257 26, Česká republika

Ing. Petr Fanta MBA

statutární ředitel

První vztah: 9. 12. 2015 - Poslední vztah: 16. 8. 2016

vznik členství: 9. 12. 2015

zánik členství: 9. 5. 2016

vznik funkce: 9. 12. 2015

zánik funkce: 9. 5. 2016

Český Šternberk 134, 257 26, Česká republika

Ing. Petr Fanta MBA

statutární ředitel

První vztah: 9. 12. 2015 - Poslední vztah: 16. 8. 2016

vznik členství: 9. 12. 2015

zánik členství: 9. 5. 2016

vznik funkce: 9. 12. 2015

zánik funkce: 9. 5. 2016

Český Šternberk 134, 257 26, Česká republika

Ing. Soňa Vladařová

předseda představenstva

První vztah: 9. 6. 2014 - Poslední vztah: 9. 12. 2015

vznik členství: 15. 5. 2014

vznik funkce: 15. 5. 2014

Oravská 1894/17, Praha, 100 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Jana Faifrová

člen představenstva

První vztah: 9. 6. 2014 - Poslední vztah: 9. 12. 2015

vznik členství: 15. 5. 2014

Bryksova 947/21, Praha, 198 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Vladimír Hora

člen představenstva

První vztah: 16. 8. 2013 - Poslední vztah: 4. 9. 2015

vznik členství: 14. 6. 2011

zánik členství: 21. 8. 2015

Čs. armády 3119, Kladno, 272 01, Česká republika

Ing. Jana Faifrová

člen představenstva

První vztah: 15. 8. 2013 - Poslední vztah: 9. 6. 2014

vznik členství: 25. 11. 2008

zánik členství: 15. 5. 2014

Bryksova 947/21, Praha 9, 198 00, Česká republika

Ing. Soňa Vladařová

předseda představenstva

První vztah: 15. 8. 2013 - Poslední vztah: 9. 6. 2014

vznik členství: 4. 2. 2008

zánik členství: 15. 5. 2014

vznik funkce: 25. 11. 2008

zánik funkce: 15. 5. 2014

Oravská 1894/17, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. Vladimír Hora

člen představenstva

První vztah: 14. 11. 2011 - Poslední vztah: 16. 8. 2013

vznik členství: 14. 6. 2011

Čs.Armády 3119, Kladno, 272 01, Česká republika

Ing. Vladimír Hora

člen představenstva

První vztah: 18. 7. 2011 - Poslední vztah: 14. 11. 2011

vznik členství: 14. 6. 2011

Finská 2251, Kladno, 272 01, Česká republika

Ing. Jana Faifrová

člen představenstva

První vztah: 10. 12. 2008 - Poslední vztah: 15. 8. 2013

vznik členství: 25. 11. 2008

zánik členství: 15. 5. 2014

Bryksova 947, Praha 9, 198 00, Česká republika

Ing. Pavel Pojman

člen představenstva

První vztah: 10. 12. 2008 - Poslední vztah: 18. 7. 2011

vznik členství: 25. 11. 2008

zánik členství: 14. 6. 2011

Pod Hvězdárnou 1587, Praha 8, 182 00, Česká republika

Ing. Soňa Vladařová

předseda představenstva

První vztah: 10. 12. 2008 - Poslední vztah: 15. 8. 2013

vznik členství: 4. 2. 2008

zánik členství: 15. 5. 2014

vznik funkce: 25. 11. 2008

zánik funkce: 15. 5. 2014

Oravská 1894/17, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. Soňa Vladařová

člen představenstva

První vztah: 10. 3. 2008 - Poslední vztah: 10. 12. 2008

vznik členství: 4. 2. 2008

vznik funkce: 4. 2. 2008

Oravská 1894/17, Praha 10, 100 00, Česká republika

Mario Hais

člen představenstva

První vztah: 11. 9. 2007 - Poslední vztah: 10. 12. 2008

vznik členství: 29. 6. 2007

zánik členství: 25. 11. 2008

Veverkova 28, Praha 7, 170 00, Česká republika

Jaromír Černý

Člen představenstva

První vztah: 5. 10. 2004 - Poslední vztah: 11. 9. 2007

vznik členství: 30. 6. 2004

zánik členství: 29. 6. 2007

Bartoškova 6/1367, Praha 4, 141 00, Česká republika

Jan Jerie

Člen představenstva

První vztah: 5. 10. 2004 - Poslední vztah: 10. 3. 2008

vznik členství: 30. 6. 2004

zánik členství: 4. 2. 2008

Královická 1612/23, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. Robert Mariánek

Předseda představenstva

První vztah: 5. 10. 2004 - Poslední vztah: 10. 12. 2008

vznik členství: 30. 6. 2004

zánik členství: 25. 11. 2008

vznik funkce: 30. 6. 2004

zánik funkce: 25. 11. 2008

Modrá 2/1977, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Robert Mariánek

člen

První vztah: 17. 6. 2002 - Poslední vztah: 5. 10. 2004

vznik členství: 17. 6. 2002

zánik členství: 30. 6. 2004

Modrá 2/1977, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Petr Speychal

předseda

První vztah: 17. 6. 2002 - Poslední vztah: 5. 10. 2004

vznik členství: 17. 6. 2002

zánik členství: 30. 6. 2004

vznik funkce: 17. 6. 2002

zánik funkce: 30. 6. 2004

Hlavní 117/1551, Praha 4, 141 00, Česká republika

Jaromír Černý

člen

První vztah: 17. 6. 2002 - Poslední vztah: 5. 10. 2004

vznik členství: 17. 6. 2002

zánik členství: 30. 6. 2004

Bartoškova 6/1367, Praha 4, 141 00, Česká republika

Za společnost jedná statutární ředitel, a to samostatně a v plném rozsahu

do 1. 1. 2021 od 9. 12. 2015

Má-li společnost jediného člena představenstva, jedná za společnost jediný člen představenstva samostatně. Má-li společnost více členů představenstva, jedná za společnost kterýkoliv člen představenstva samostatně.

do 9. 12. 2015 od 9. 6. 2014

Jménem společnosti jedná a podepisuje samostatně a v plném rozsahu kterýkoli z členů představenstva.

do 9. 6. 2014 od 17. 6. 2002

Dozorčí rada

Historické vztahy

Bc. Zuzana Holá

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 8. 2015 - Poslední vztah: 9. 12. 2015

vznik členství: 14. 6. 2011

vznik funkce: 14. 6. 2011

Amforová 1905/4, Praha, 155 00, Česká republika

Ing. Michal Divín

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 6. 2014 - Poslední vztah: 9. 12. 2015

vznik členství: 15. 5. 2014

U bakaláře 582, Praha, 190 17, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Anna Goryainova

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 9. 2013 - Poslední vztah: 9. 12. 2015

vznik členství: 31. 8. 2013

Heinemannova 2695/6, Praha, 160 00, Česká republika

Bc. Zuzana Holá

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 8. 2013 - Poslední vztah: 19. 8. 2015

vznik členství: 14. 6. 2011

vznik funkce: 14. 6. 2011

Loukotova 334, Stará Huť, 262 02, Česká republika

Ing. Vlastimil Ouřada

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 7. 2011 - Poslední vztah: 11. 9. 2013

vznik členství: 14. 6. 2011

zánik členství: 31. 8. 2013

Rybova 888, Šestajovice, 250 92, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Bc. Zuzana Holá

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 7. 2011 - Poslední vztah: 16. 8. 2013

vznik členství: 14. 6. 2011

vznik funkce: 14. 6. 2011

Stará Huť 334, 262 02, Česká republika

Ing. Jiří Jelínek

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 12. 2008 - Poslední vztah: 18. 7. 2011

vznik členství: 25. 11. 2008

zánik členství: 14. 6. 2011

Kyselova 1189/7, Praha 8, 182 00, Česká republika

Zdeněk Daníček

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 12. 2008 - Poslední vztah: 18. 7. 2011

vznik členství: 25. 11. 2008

zánik členství: 14. 6. 2011

vznik funkce: 25. 11. 2008

zánik funkce: 14. 6. 2011

Kladská 23, Praha 2, 120 00, Česká republika

Ing. Michal Divín

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 12. 2008 - Poslední vztah: 9. 6. 2014

vznik členství: 25. 11. 2008

zánik členství: 15. 5. 2014

U bakaláře 582, Praha 9, 190 02, Česká republika

Ing. Michal Divín

Člen dozorčí rady

První vztah: 5. 10. 2004 - Poslední vztah: 10. 12. 2008

vznik členství: 30. 6. 2004

zánik členství: 25. 11. 2008

U bakaláře 582, Praha 9, 190 02, Česká republika

Ing. Jan Bartošič

Člen dozorčí rady

První vztah: 5. 10. 2004 - Poslední vztah: 10. 12. 2008

vznik členství: 30. 6. 2004

zánik členství: 25. 11. 2008

Vltavská 212/13, Brno, Česká republika

Zdeněk Daníček

Předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 10. 2004 - Poslední vztah: 10. 12. 2008

vznik členství: 30. 6. 2004

zánik členství: 25. 11. 2008

vznik funkce: 30. 6. 2004

zánik funkce: 25. 11. 2008

Kladská 23, Praha 2, 120 00, Česká republika

Ing. Michal Divín

člen

První vztah: 17. 6. 2002 - Poslední vztah: 5. 10. 2004

vznik členství: 17. 6. 2002

zánik členství: 30. 6. 2004

U bakaláře 582, Praha 9, 190 02, Česká republika

Ing. Jan Bartošic

člen

První vztah: 17. 6. 2002 - Poslední vztah: 5. 10. 2004

vznik členství: 17. 6. 2002

zánik členství: 30. 6. 2004

Vltavská 212/13, Brno, Česká republika

Zdeněk Daníček

předseda

První vztah: 17. 6. 2002 - Poslední vztah: 5. 10. 2004

vznik členství: 17. 6. 2002

zánik členství: 30. 6. 2004

vznik funkce: 17. 6. 2002

zánik funkce: 30. 6. 2004

Kladenská 23, Praha 2, 120 00, Česká republika

Další vztahy firmy FINERGIS REAL, a.s.

2 fyzické osoby

Mgr. Karolína Vondrová

Člen správní rady

První vztah: 19. 3. 2018

vznik členství: 12. 3. 2018

Starobabická 103, Babice, 251 01, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

Ing. Petr Fanta MBA

Člen správní rady

První vztah: 9. 12. 2015

vznik členství: 9. 12. 2015

vznik funkce: 9. 12. 2015

Český Šternberk 134, 257 26, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Ing. Petr Fanta MBA

Člen správní rady

První vztah: 9. 12. 2015 - Poslední vztah: 19. 3. 2018

vznik členství: 9. 12. 2015

zánik členství: 12. 3. 2018

vznik funkce: 9. 12. 2015

zánik funkce: 12. 3. 2018

Český Šternberk 134, 257 26, Česká republika

ČKD ENERGY, a.s.

První vztah: 17. 6. 2002 - Poslední vztah: 19. 3. 2003

Kolbenova 609/38, Praha Vysočany (Praha 9), 190 00

Dalších 6 vztahů k tomuto subjektu

 • Ing. František Vladař

  člen představenstva

  Polní 224, Louňovice, 251 62, Česká republika

 • Ing. Tomáš Dvořák

  člen představenstva

  Musilova 281, Praha, 149 00, Česká republika

 • Štěpán Sádecký

  člen dozorčí rady

  Na Hřebenkách 2768/57, Praha, 150 00, Česká republika

 • Ing. Petr Speychal

  statutární ředitel, člen správní rady

  Hlavní 1551/117, Praha, 141 00, Česká republika

Akcionáři

KAPRAIN REAL ESTATE HOLDING LIMITED

Giannou Kranidioti 9, Kyperská republika, Nikósie, 1065

od 16. 4. 2018

HANBURY FINANCE LIMITED

78 York Street, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, London

do 1. 11. 2016 od 9. 12. 2015

HANBURY FINANCE LIMITED

78 York Street, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, London

do 9. 12. 2015 od 13. 4. 2015

SV INVEST Corp., a.s., IČ: 26427028

Kolbenova 609/38, Česká republika, Praha 9, 190 00

do 13. 4. 2015 od 11. 9. 2014

SV INVEST Corp., a.s., IČ: 26427028

Ovocný trh 572/11, Česká republika, Praha 1, 110 00

do 11. 9. 2014 od 16. 9. 2010

APKIS, a.s., IČ: 26427028

Novodvorská, Česká republika, Praha 4, 142 21

do 16. 9. 2010 od 18. 2. 2004

11 FIFE, a.s., IČ: 64949575

Hlavní, Česká republika, Praha 4, 141 00

do 19. 3. 2003 od 17. 6. 2002

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 17. 6. 2002

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 17. 6. 2002

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).