Hlavní navigace

HC Sparta Praha a.s.

Firma HC Sparta Praha a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2998, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 180 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

61860875

Sídlo:

Za elektrárnou 419/1, Praha, 170 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 2. 1995

DIČ:

CZ61860875

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 10 - 19 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

56100 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
80100 Činnosti soukromých bezpečnostních agentur
931 Sportovní činnosti
93120 Činnosti sportovních klubů

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2998, Městský soud v Praze

Obchodní firma

HC Sparta Praha  a.s. od 1. 2. 1995

Právní forma

Akciová společnost od 1. 2. 1995

adresa

Za elektrárnou 419/1
Praha 17000 od 20. 10. 2016

adresa

Za elektrárnou 419
Praha 7 do 20. 10. 2016 od 1. 2. 1995

Předmět podnikání

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 4. 11. 2020

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 26. 4. 2011

Poskytování tělovýchovných služeb od 26. 4. 2011

Ostraha majetku a osob od 26. 4. 2011

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor do 4. 11. 2020 od 26. 4. 2011

masérské služby do 7. 12. 2004 od 1. 2. 1995

hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení) do 26. 4. 2011 od 1. 2. 1995

agenturní činnost v oblasti sportu do 26. 4. 2011 od 1. 2. 1995

pořádání tělovýchovných utkání do 26. 4. 2011 od 1. 2. 1995

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 26. 4. 2011 od 1. 2. 1995

provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici do 26. 4. 2011 od 1. 2. 1995

provozování veřejných tělovýchovných škol pořádání kurzů a činnost sportovních instruktorů do 26. 4. 2011 od 1. 2. 1995

organizační činnost v oblasti kultury do 26. 4. 2011 od 1. 2. 1995

reklamní činnost do 26. 4. 2011 od 1. 2. 1995

zprostředkovatelská činnost v oblasti dopravy do 26. 4. 2011 od 1. 2. 1995

provozování cestovní kanceláře do 26. 4. 2011 od 1. 2. 1995

ubytovací služby v ubytovacích zařízeních podle příl. č. 3 zákona o živnostenském podnikání do 26. 4. 2011 od 1. 2. 1995

pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor a poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem do 26. 4. 2011 od 1. 2. 1995

organizační činnost v oblasti sportu do 26. 4. 2011 od 1. 2. 1995

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 30. 8. 2016 od 4. 2. 2016

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 18. 6. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 4 do 4. 2. 2016 od 18. 6. 2014

Dne 11. prosince 2006 schválila valná hromada společnosti toto usnesení: Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti HC Sparta Praha a.s. z důvodu posílení ekonomické stability společnosti o částku 40.000.000,-- Kč (slovy : čtyřicet milionů korun českých) tedy z částky 140.000.000,-- Kč (slovy: jednostočtyř icet milionů korun českých) na částku 180.000.000,-- Kč (slovy: jednostomilionů korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno 40 (čtyřicet) kusů kmenových listinných akcií na majitele, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (slovy : jeden milion korun českých) každé. Emisní kurs každé akcie bude 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Akcie budou splaceny peněžitým vkladem. Zvýšení základního kapitálu společnosti HC Sparta Praha a.s. bude provedeno upisováním nových akcií předem určeným zájemcem, kterým je Ing. Antonín Charouz, r.č. 54-07-01/0202, bytem Praha 4, Kálmánova 1025/5 (dále "Upisovatel"), a proto valná hromada spo lečnosti schvaluje vyloučení přednostního práva podle § 204a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ?obchodní zákoník?). Představenstvo společnosti v souladu s § 204a odst. 5 obchodního zákoníku předložilo valné hromadě společnosti písemnou zprávu, která tvoří přílohu číslo 7 tohoto notářského zápisu a ve které jsou uvedeny důvody vyloučení přednostního práva.Tuto zprávu přečetl předseda valné hromady. Upisovatel upíše a splatí 40 ks (slovy: čtyřicet kusů) kmenových listinných akcií znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), jejichž emisní kurs bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě. Místem pro upisování akcií je sídlo Společnosti a lhůta pro upisování akcií činí 14 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci ? Upisovateli. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku v souladu s ustanovením § 203 odst. 4 obchodního zákoníku bude obsahovat oznámení, že rozhodnutí valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu bylo zapsáno do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Pra ze. Vzhledem k tomu, že všechny akcie budou upsány předem určeným zájemcem ? Upisovatelem, představenstvo doručí tomuto předem určenému zájemci oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování výše uvedených akcií bez zbytečného odkladu poté, kdy nabude právní moc i usnesení Městského soudu v Praze o zápisu rozhodnutí valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek Upisovatele za Společností proti pohledávce Společnosti za Upisovatelem na splacení emisního kursu nových akcií Společnosti. Ing. Antonín Charouz, r.č. 540701/0202, bytem Praha 4, Kálmánova 1025/5 (dále ?Upisovatel?) má za Společností pohledávky v celkové výši 40.921.465,- Kč (slovy: čtyřicet milionů devětsetdvacetjeden tisíc čtyřistašedesátpět korun českých), které Upisovatel nabyl na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi společností BPA sport marketing a.s., se sídlem Praha 1, Těšnov 1/1059, PSČ 110 00, IČ: 250 69 764 jako postupitelem a Upisovatelem jako postupníkem dne 24. listopadu 2006. Specifikace těchto pohledávek je následující: a) Pohledávka č. 1 ? pohledávka ve výši 8.011.062,- Kč, která vznikla na základě smlouvy o půjčce uzavřené mezi společností SPEED LEASE s.r.o., se sídlem Praha l, Těšnov l /1059, IČ: 629 12 691 jakožto věřitelem a Společností jakožto dlužníkem dne 29. července 2006 a která byla na společnost BPA sport marketing a.s. postoupena na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené se společností SPEED LEASE s.r.o. dne 31. července 2006, b) Pohledávka č. 2 ? pohledávka ve výši 8.850.000,- Kč, která vznikla na základě smlouvy o půjčce uzavřené mezi společností Charouz Group s.r.o., se sídlem Praha 1, Těšnov 1/1059, IČ: 604 68 017 jako věřitelem a Společností jako dlužníkem dne 9. srpna 200 5 a která byla na společnost BPA sport marketing a.s. postoupena na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené se společností Charouz Group s.r.o. dne 23. listopadu 2006, c) Pohledávka č. 3 ? pohledávka ve výši 11.500.000,- Kč, která vznikla na základě rámcové smlouvy o poskytování úvěrů č. CP/CHG/HCS uzavřené mezi společností Charouz Group s.r.o. jako věřitelem a Společností jako dlužníkem dne 3. října 2005 a která byla n a společnost BPA sport marketing a.s. postoupena na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené se společností Charouz Group s.r.o. dne 23. listopadu 2006, d) Pohledávka č. 4 ? pohledávka ve výši 5.060.403,- Kč, která vznikla na základě smlouvy o úvěru uzavřené mezi společností BPA sport marketing a.s. jako věřitelem a Společností jako dlužníkem dne 17. ledna 2006, e) Pohledávka č. 5 ? pohledávka ve výši 3,500.000,- Kč, která vznikla na základě smlouvy o úvěru uzavřené mezi společností BPA sport marketing a.s. jako věřitelem a Společností jako dlužníkem dne 26. července 2006, f) Pohledávka č. 6 ? pohledávka ve výši 4.000.000,- Kč, která vznikla na základě smlouvy o úvěru uzavřené mezi společností BPA sport marketing a.s. jako věřitelem a Společností jako dlužníkem dne 18. srpna 2006. Důvodem navrhovaného započtení je, že společnost získané peněžní prostředky stále potřebuje a náhradu za ně nemá možnost získat výhodnějším způsobem. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti a lhůta pro upisování akcií činí 14 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku bude doručen předem určenému zájemci ? Ing. Antonínu Charouzovi spolu s oznámením že bylo zapsáno usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva předem určeným zájemcem ? Ing. Antonínem Charouzem, a proto zašle představenstvo tomuto předem určenému zájemci doporučeným dopisem oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování výše uvedených akcií bez zbytečnéh o odkladu poté, kdy bude toto usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Valná hromada schvaluje následující pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení: a) lhůta pro upisování akcií činí 14 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci ? Upisovateli. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku v souladu s ustanovením § 203 odst. 4 obchodního zákoníku bude obsahovat oznámení, že rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu bylo zapsáno do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. b) lhůta 14 dnů pro uzavření smlouvy o započtení počne běžet ode dne, kdy Společnost doručí návrh na uzavření smlouvy o započtení předem určenému zájemci ? Upisovateli. Návrh smlouvy o započtení bude doručen předem určenému zájemci bez zbytečného odkladu poté, co bude Společnosti Upisovatelem doručena uzavřená smlouva o upsání akcií uvedená pod písmenem a). do 22. 1. 2007 od 3. 1. 2007

1. Mimořádná valná hromada společnosti rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti z částky 135.900.000,-Kč (sto třicet pět miliónů devět set tisíc korun českých) o částku 4.100.000,-Kč (čtyři milióny sto tisíc korun českých) na výslednou částku 140.000.000,-Kč (sto čtyřicet miliónů korun českých) prostřednictvím upsání nových kmenových akcií v počtu 82 (osmdesát dva) kusů, znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 50.000,-Kč (padesát tisíc korun českých). Nově upsané kmenové akcie budou vydány listinné podobě. do 26. 2. 2003 od 8. 6. 2002

2. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. do 26. 2. 2003 od 8. 6. 2002

3. Zvýšení základního kapitálu společnosti má být provedeno upisováním nových akcíí předem určenými zájemci, kterými mají být Ing. Antonín Charouz, r.č. 540701/0202, bytem Praha 4, Kalmánova 5 a společnost Anschutz Entertainment Group Inc. se sídlem 2400 Quest Tovwer, 555 Seventeenth Street, Denver, Colorado 80202, Spojené státy americké, a proto mimořádná valná hromada společnosti schválila vyloučení přednostního práva podle § 204a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "obchodní zákoník"). Představenstvo společnosti v souladu s § 204a odst. 5 obchodního zákoníku předložilo valné hromadě písemnou zprávu, ve které jsou též uvedeny důvody vyloučení přednostního práva. do 26. 2. 2003 od 8. 6. 2002

4. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, a to Ing. Antonínu Charouzovi, r.č. 540701/0202, bytem Praha 4, Kalmánova 5 a společnost Anschutz Entertainment Group Inc. se sídlem 2400 Quest Tower, 555 Seventeenth Street, Denver, Colorado 80202, Spojené státy americké. do 26. 2. 2003 od 8. 6. 2002

5. Místem pro upisování akcií budou kanceláře společnosti na adrese sídla, tj. na adrese Praha 7, Za Elektrárnou č.p. 419. Lhůta pro upisování akcií bez použití přednostního práva bude činit 30 (třicet) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akciií, obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, bude doručen předem určeným zájemcům na jejich adresy spolu s oznámením, že bylo zapsáno usnesení mimořádné valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Představenstvo zašle těmto předem určeným zájemcům doporučeným dopisem oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování výše uvedených akcií bez zbytečného odkladu poté, kdy bude toto usnesení mimořádné valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. do 26. 2. 2003 od 8. 6. 2002

6. Emisní kurs každé nově upisované akcie činí 50.000,-Kč (padesát tisíc korun českých) za jednu akcii. do 26. 2. 2003 od 8. 6. 2002

7. Mimořádná valná hromada společnosti rozhodla o připouštění možnosti započtení části peněžité pohledávky Ing. Antonína Charouze ve výši 2.050.000,-Kč (dva milióny padesát tisíc korun českých), která vznikla za společností z úvěrové smlouvy uzavřené mezi Charouz Holding, a.s., IČ: 60196483, se sídlem Těšnov 1/1059, 110 00 Praha 1, jako věřitelem, a společností jako dlužníkem, dne 28.1.2000 (na částku 10.022.000,40 Kč), kterážto úvěrová smlouva byla následně postoupena ze strany Charouz Holding, a.s. na Ing. Antonína Charouze smlouvou o postoupení pohledávky uzavřenou mezi Charouz Holding, a.s., jako postupitelem, a Ing. Antonínem Charouze, jako postupníkem dne 31.1.2001, proti pohledávce společnosti ve výši 2.050.000,-Kč (dva milióny padesát tisíc korun českých), která vznikne společnosti za Ing. Antonínem Charouzem z titulu splacení emisního kursu nových akcií, jež budou upsány na základě rozhodnutí valné hromady společnosti Ing. Antonínem Charouzem za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti v souladu s §203 odst. 2 písm. j) obch. zákoníku. Výše uvedená možnost započtení se připouští s ohledem na to, že není účelné, aby společnost dlužné peněžní prostředky vracela. do 26. 2. 2003 od 8. 6. 2002

8. Mimořádná valná hromada společnosti rozhodla o připuštění možnosti započtení části pohledávky Anschutz Entertainment Group, Inc. ve výši 2.050.000,- Kč (dva milióny padesát tisíc korun českých), která vznikla Anschutz Entertainment Group Inc., za společností z úvěrové smlouvy uzavřené mezi Anschutz Entertainment Group Inc., jako věřitelem, a společností, jako dlužníkem dne 28.1.2000 (na částku 280.000,-USD s tím, že ekvivalent této částky v českých korunách činil ke dni připsání uvedené částky na účet společnosti 10.191.160,-Kč), proti pohledávce společnosti ve výši 2.050.0000,-Kč (dva milióny padesát tisíc korun českých), která vznikne společnosti Anschutz Entertainment Group Inc. z titulu splacení emisního kursu nových akcií, jež budou upsány na základě rozhodnutí valné hromady společnosti Anschutz Entertainment Group Inc. za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti v souladu s § 203 odst. 2 písm.j) obchodního zákoníku. Výše uvedená možnost započtení se připouští s ohledem na to, že není účelné, aby společnost dlužné peněžní prostředky vracela. do 26. 2. 2003 od 8. 6. 2002

9. Mimořádná valná hromada schválila následující pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: a) lhůta 30 (třicet) dnů pro upsání akcií počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií; návrh smlouvy o upsání akcií, obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, bude doručen předem určeným zájemcům spolu s oznámením, že bylo zapsáno usensení mimořádné valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu od obchodního rejstříku vedeného Městských soudem v Praze; b) lhůta 14 (čtrnáct) dnů pro uzavření dohody o započtení počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření dohody o započtení. do 26. 2. 2003 od 8. 6. 2002

Mimořádná valná hromada dne 30.8.2001 schválila toto usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti: do 22. 1. 2007 od 8. 6. 2002

Základní jmění společnosti se zvyšuje z dosavadní hodnoty 103.000.000,-Kč (slovy jednosto tři miliónů korun českých) o částku 32.900.000,-Kč (slovy třicet dva miliónů děvět set tisíc korun českých) na hodnotu 135.900.000,-Kč (slovy jednosto třicet pět miliónů děvět set tisíc korun českých) prostřednictvím upisování nových akcií. Nová výše základního jmění společnosti bude tedy činit 135.900.000,-Kč (slovy jednosto třicet pět miliónů devět set tisíc korun českých). Upisování nad částku stanovenou uvedeným rozsahem zvýšení základního jmění společnosti se nepřipouští. Důvodem zvýšení základního jmění společnosti je potřeba provozního kapitálu. Budou upisovány kmenové akcie na majitele, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné o jmenovité hodnotě 50.000,-Kč (slovy padesát tisíc korun českých) za jednu akcii, v počtu 658 (slovy šest set padesát osm) kusů. Emisní kurz nově upisovaných kmenových akcií společnosti se rovná jejich jmenovité hodnotě, tj. 50.000,-Kč (slovy padesát tisíc korun českých) za jeden kus. Na upisování akcií určených ke zvýšení základního jmění společnosti se neuplatní podle ust. § 204a obchodního zákoníku přednostní právo dosavadních akcionářů, neboť jde o zvýšení základního jmění nepeněžitými vklady, a proto budou tyto akcie upsány vkladateli pohledávek. Akcie nebudou nabídnuty jinému zájemci, ani nebudou nabídnuty k upsání na základě výzvy k upisování akcií. Vkladatel Charouz Holding, a.s. upíše 329 (slovy třista dvacet devět) kusů akcií. Vkladatel Anschutz Properties Company upíše 329 (slovy třista dvacet devět) kusů akcií. Upsané akcie budou splaceny nepeněžitými vklady, a to formou vkladu pohledávek, respektive jejich částí. Lhůta pro upisování nově vydávaných akcií společnosti činí 14 (slovy čtrnáct) dnů a tato lhůta počíná běžet dnem nabytí právní moci zápisu tohoto usnesení řádné valné hromady společnosti do obchodního rejstříku. Upisování nově vydávaných kmenových akcií společnosti proběhne v sídle společnosti. Lhůtou pro splacení upsaných akcií je 60 (slovy šedesát)dnů ode dne úpisu akcií a místem pro splacení nepeněžitých vkladů je rovněž sídlo společnosti. Do základního jmění společnosti budou vloženy ve smyslu § 59 odst. 7 obchodního zákoníku v platném znění pohledávky, respektive jejich části, ve svých nominálních hodnotách, které mají vkladatelé vůči společnosti, a to na splacení akcií, které budou vkladateli upsány za účelem zvýšení základního jmění. Rozsah zvýšení základního jmění společnosti odpovídá nominální hodnotě vkládaných pohledávek. Vkladatel Charouz Holding, a.s., se sídlem Praha 1, Těšnov 1/1059, IČ: 60196483, má za společností pohledávku v nominální výši 16.500.000,-Kč (slovy šestnáct miliónů pět set tisíc korun českých), která vznikla na základě 3 (třech) smluv o úvěru uzavřených dne 23.12.1998,28.5.1999 a 2.11.1999 mezi tímto vkladatelem a společností. Vkládaná část této pohledávky činí v nominální hodnotě 16.450.000,-Kč (slovy šestnáct miliónů čtyřista padesát tisíc korun českých) (dále jen "Pohledávka A"). Vkladatel Anschutz Properties Company, se sídlem 2400 Qwest Tower, Seventeenth Street, Denver, USA, má za společností pohledávku v nominální výši 496.119,56 USD (slovy čtyřista devadesát šest tisíc jednosto devatenáct amerických dolarů padesát šest centů), což odpovídá (dle kursu ČNB ke dni připsání jednotlivých částek na účet společnosti) částce 16.450.051,-Kč (slovy šestnáct miliónů čtyřista padesát tisíc padesát jedna koruna česká), a tato pohledávka vyplývá ze 3 (třech) smluv o úvěru uzavřených dne 23.12.1998, 8.6.1999 a 2.11.1999 mezi tímto vkladatelem a společností. Vkládaná část této pohledávky činí v nominální hodnotě 16.450.000,-Kč (slovy šestnáct miliónů čtyřista padesát tisíc korun českých) (dále jen "Pohledávka B"). Předmětem vkladu do základního jmění společnosti jsou tedy Pohledávka A a Pohledávka B, které jsou ve své nominální hodnotě oceněny částkou 32.900.000,-Kč (slovy třicet dva miliónů devět set tisíc korun českých). Ke splacení nově upisovaných akcií dojde podpisem a nabytím účinnosti příslušné smlouvy o postoupení Pohledávky A mezi vkladatelem Charouz Holding, a.s. a společností, a příslušné smlouvy o postoupení Pohledávky B mezi vkladatelem Anschutz Properties Company a společností. Pohledávka A a Pohledávka B v celkové nominální hodnotě ve výši 32.900.000,-Kč (slovy třicet dva miliónů devět set tisíc korun českých) k témuž dni zaniknou ve smyslu § 59 odstavec 7 obchodního zákoníku, v platném znění. Ohledně zbývajících částí pohledávek vkladatelů, které nebudou vloženy do základního jmění společnosti, budou nadále platit ustanovení shora uvedených úvěrových smluv." do 30. 11. 2000 od 19. 9. 2000

Mimořádná valná hromada schvaluje zvýšení základního jmění z pů- vodní výše 70,000.000,- Kč upsáním akcií na základě vložení po- hledávek nebo jejich částí ("pohledávky") v celkové nominální hodnotě v rozsahu 33,000.000,- Kč, které mají vkladatelé vůči společnosti na základě smlouvy o úvěru mezi Ing. Antonínem Cha- rouzem, r.č. 540701/0202, Praha 4, Kalmánova 5, a společností ze dne 18.11.1998, a smlouvy o úvěru mezi Anschutz Properties Com- pany, se sídlem 3320 Qwest Tower, Seventeenth Street, Denver, USA a společností ze dne 18.11.1998, a to na celkovou výši zák- ladního jmění 103,000.000,- Kč. Rozsah zvýšení odpovídá celkové nominální hodnotě vkládaných pohledávek. Důvodem zvýšení je rea- lizace usnesení řádné valné hromady z 27.08.1998 a rozšíření ak- cionářské struktury. Budou vydány kmenové akcie na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, v počtu 330 kusů. Na akcie určené ke zvýšení základního jmění se vzhledem k tomu, že se jedná o zvýšení základního jmění nepeněžitým vkla- dem, neuplatní přednostní právo dosavadních akcionářů ve smyslu § 204a obch.z., a proto akcie budou upsány vkladateli pohledá- vek. Pro upsání se stanoví lhůta 14 dní počínající běžet dnem nabytí právní moci zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hroma- dy do obchodního rejstříku s tím, že k takovému upsání dojde v sídle společnosti a s tím, že ke splacení takto upsaných akcií, k němuž dojde podpisem a nabytím účinnosti příslušných smluv o postoupení pohledávky mezi každým z vkladatelů a společností, dojde ve lhůtě maximálně 60 dnů od úpisu akcií. Emisní kurs je stanoven na 100.000,- Kč. Upisování nad částku stanovenou uvede- ným rozsahem zvýšení základního jmění se nepřipouští. do 28. 9. 1999 od 14. 4. 1999

Zvýšení základního jmění společnosti o 10.000.000 (slovy: desetmilionůkorun českých) až 38.000.000,-Kč (slovy třicetosmmilionůkorun českých) na 60.000.000,-Kč (slovy: šedesátmilionůkorun českých) z důvodu potřeby nového kapitálu. Na zvýšení základního jmění společnosti bude vydáno 100.000 až 380.000 kusů kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě 100,-Kč (slovy jednosto korun českých), které budou vydány v zaknihované podobě. Emisní kurs bude stnaoven ve výši 100,-Kč. Upisování nad částku 38.000.000,-Kč (slovy:třicetosmmilionů korun českých) se nepřipouští. U nově vydaných kmenových akcií o jmenovité hodnotě 100,-Kč znějících na majitele bude připadat ne jednu akcii jeen hlas a stávající akcie budou upsány v l.kole s využitím přednostního práva. Místo pro vykonání přednostního práva upsast nové akcie společnosti je sídlo společnosti, kde se akcie budou upisovat v pondělí až čtvrtek od 13.00 hodin do 16.30 hodin. Lhůta pro vykonání přednostního práva je deset pracovních dní, počátek běhu lhůty je den následující po dni, kdy usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění společnosti bude zapsáno do obchodního rejstříku. Na jednu dosavadní akcii společnsoti o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy: desettisíckorun českých) lze upsat 20-76 kusů(slovy: dvacet - sedmdesátšest kusů) nových akcií. Upisovatelé splatí celý emisní kurs nově emitovaných akcií, který odpovídá jejich jmenovité hodnotě peněžitým vkldem, a to převodem na účet u Investiční a oštovní banky, a.s., číslo účtu 102772001/5100, variabilní symbol, u fyzických osob rodné číslo upisovatele bez mezer a bez lomítka, u právnických osob identifikační číslo, ve lhůtě deseti pracovních, počátek běhu lhůty je den následující po dni, kdy usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění bude zapsáno do obchodního rejstříku. V případě, že některé akcie nebudou upsány, bude uskutečněna veřejná výzva k uppsání nových akcií, tato výzva obsahující náležitosti stanovené obchodním zákoníkem, tedy zkonem číslo 513/1991 Sb., v platném znění bude zveřejněna vhodným způsobem představenstvem společnosti s tím, že lhůta pro možné upisování akcií na základě veřejné výzvy začne běžet první následující den po skončení lhůty pro vykonání přednostního práva a skončí 90 dnů od tohoto dne. Upisování se bude provádět v sídle společnosti v podnělí až čtvrtek od 13.00 do 16.30 hodin. do 23. 7. 1998 od 28. 1. 1998

Úplná adresa společnosti zní : Sportovní hala, Za elektrárnou 419 Praha 7, PSČ 17000 - Obchodní jméno v jazyce anglickém : HC Sparta Praque, joint - stock company - Obchodní jméno v jazyce německém : HC Sparta Prag, Aktiengesellschaft od 1. 2. 1995

Kapitál

Základní kapitál

vklad 180 000 000 Kč

od 22. 1. 2007

Základní kapitál

vklad 140 000 000 Kč

do 22. 1. 2007 od 26. 2. 2003

Základní kapitál

vklad 135 900 000 Kč

do 26. 2. 2003 od 30. 11. 2000

Základní kapitál

vklad 103 000 000 Kč

do 30. 11. 2000 od 28. 9. 1999

Základní kapitál

vklad 70 000 000 Kč

do 28. 9. 1999 od 23. 7. 1998

Základní kapitál

vklad 50 000 000 Kč

do 23. 7. 1998 od 1. 2. 1995
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 18 000 000 Kč, počet: 10 od 18. 6. 2014
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 180 do 18. 6. 2014 od 22. 1. 2007
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 140 do 22. 1. 2007 od 6. 8. 2003
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 140 do 6. 8. 2003 od 25. 6. 2003
Akcie na jméno, hodnota: 50 000 Kč, počet: 740 do 25. 6. 2003 od 26. 2. 2003
Akcie na jméno, hodnota: 50 000 Kč, počet: 658 do 26. 2. 2003 od 8. 6. 2002
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 5 000 do 25. 6. 2003 od 8. 6. 2002
Akcie na jméno, hodnota: 100 Kč, počet: 200 000 do 25. 6. 2003 od 8. 6. 2002
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 330 do 25. 6. 2003 od 8. 6. 2002
Akcie na majitele, hodnota: 50 000 Kč, počet: 658 do 8. 6. 2002 od 30. 11. 2000
Akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 330 do 8. 6. 2002 od 28. 9. 1999
Akcie na majitele, hodnota: 100 Kč, počet: 200 000 do 8. 6. 2002 od 23. 7. 1998
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 5 000 do 8. 6. 2002 od 1. 2. 1995

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Jakub Dlouhý

Člen představenstva

První vztah: 4. 11. 2020

vznik členství: 23. 10. 2020

Bachmačské náměstí 296/7, Praha, 160 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

JUDr. Barbora Snopková Haberová

Předseda představenstva

První vztah: 4. 11. 2020

vznik členství: 7. 5. 2019

vznik funkce: 23. 10. 2020

V Americe 202, Vysoký Újezd, 267 16, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Petr Vosmík

Člen představenstva

První vztah: 4. 11. 2020

vznik členství: 23. 10. 2020

Plickova 551/25, Praha, 149 00, Česká republika

Dalších 26 vztahů k této osobě

Historické vztahy

JUDr. Barbora Snopková Haberová

Předseda představenstva

První vztah: 21. 5. 2019 - Poslední vztah: 4. 11. 2020

vznik členství: 7. 5. 2019

vznik funkce: 7. 5. 2019

V Americe 202, Vysoký Újezd, 267 16, Česká republika

Vít Šubert

Člen představenstva

První vztah: 21. 5. 2019 - Poslední vztah: 4. 11. 2020

vznik členství: 7. 5. 2019

zánik členství: 23. 10. 2020

Habrová 129, Zdiby, 250 66, Česká republika

Josef Jandač

člen představenstva

První vztah: 15. 11. 2016 - Poslední vztah: 21. 5. 2019

vznik členství: 4. 10. 2016

zánik členství: 7. 5. 2019

Chrustenice 252, 267 12, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Petr Bříza

předseda představenstva

První vztah: 14. 9. 2016 - Poslední vztah: 21. 5. 2019

vznik členství: 29. 6. 2012

vznik funkce: 29. 6. 2012

Štefánikova 250/6, Praha, 150 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Martin Ferdus

člen představenstva

První vztah: 30. 8. 2016 - Poslední vztah: 21. 5. 2019

zánik členství: 7. 5. 2019

vznik funkce: 30. 8. 2016

Bubenská 1160/13, Praha, 170 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Štěpán Sádecký

člen představenstva

První vztah: 29. 6. 2015 - Poslední vztah: 15. 11. 2016

vznik členství: 12. 6. 2015

zánik členství: 16. 9. 2016

Na Hřebenkách 2768/57, Praha, 150 00, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Štěpán Sádecký

člen představenstva

První vztah: 29. 6. 2015 - Poslední vztah: 15. 11. 2016

vznik členství: 12. 6. 2015

zánik členství: 16. 9. 2016

Na Hřebenkách 2768/57, Praha, 150 00, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Robert Speychal

člen představenstva

První vztah: 7. 6. 2013 - Poslední vztah: 5. 9. 2016

vznik členství: 28. 5. 2013

zánik členství: 18. 8. 2016

Tigridova 1501/6, Praha, 140 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Robert Speychal

člen představenstva

První vztah: 7. 6. 2013 - Poslední vztah: 5. 9. 2016

vznik členství: 28. 5. 2013

zánik členství: 18. 8. 2016

Tigridova 1501/6, Praha, 140 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Antonín Charouz

člen představenstva

První vztah: 30. 8. 2012 - Poslední vztah: 7. 6. 2013

vznik členství: 29. 6. 2012

zánik členství: 28. 5. 2013

Kálmánova 1025/5, Praha, 148 00, Česká republika

Dalších 25 vztahů k této osobě

Ing. Jan Musil CSc.

člen představenstva

První vztah: 30. 8. 2012 - Poslední vztah: 29. 6. 2015

vznik členství: 29. 6. 2012

zánik členství: 12. 6. 2015

Jeřabinová 5, Plzeň, 326 00, Česká republika

Mgr. Petr Bříza

předseda představenstva

První vztah: 30. 8. 2012 - Poslední vztah: 14. 9. 2016

vznik členství: 29. 6. 2012

vznik funkce: 29. 6. 2012

Štefánikova 250/6, Praha, 150 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Mgr. Petr Bříza

předseda představenstva

První vztah: 30. 8. 2012 - Poslední vztah: 14. 9. 2016

vznik členství: 29. 6. 2012

vznik funkce: 29. 6. 2012

Štefánikova 250/6, Praha, 150 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Evgeny Myshkovskiy

člen představenstva

První vztah: 30. 8. 2012 - Poslední vztah: 4. 2. 2016

vznik členství: 29. 6. 2012

zánik členství: 4. 2. 2016

zánik funkce: 4. 2. 2016

Skakovaya Str. 5, 218, Moskva, 125 040, Ruská federace

Ing. Jaromír Roškot

člen představenstva

První vztah: 18. 5. 2011 - Poslední vztah: 30. 8. 2012

vznik členství: 7. 4. 2011

zánik členství: 29. 6. 2012

Šaldova 971, Roztoky, 252 63, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mgr. Petr Bříza

předseda představenstva

První vztah: 26. 4. 2011 - Poslední vztah: 30. 8. 2012

vznik členství: 14. 9. 2009

zánik členství: 29. 6. 2012

vznik funkce: 7. 4. 2011

zánik funkce: 29. 6. 2012

Štefánikova 250/6, Praha 5, 150 00, Česká republika

František Pačes

člen

První vztah: 16. 11. 2010 - Poslední vztah: 30. 8. 2012

vznik členství: 27. 9. 2010

zánik členství: 29. 6. 2012

Klíčovská 913/43, Praha 9, 190 00, Česká republika

Mgr. Petr Bříza

člen představenstva

První vztah: 7. 10. 2009 - Poslední vztah: 26. 4. 2011

vznik členství: 14. 9. 2009

Rooseveltova 614/36, Praha 6, 160 00, Česká republika

Jacques Raymond Sicotte

člen představenstva

První vztah: 17. 10. 2007 - Poslední vztah: 7. 10. 2009

vznik členství: 22. 6. 2007

zánik členství: 14. 9. 2009

Pobyt v ČR: Praha 10 - Horní Měcholupy, Drtikolova 507/14, PSČ: 109 00 do 7. 10. 2009 od 17. 10. 2007

Verdun, Nun´s Island, Les Verriéres, Berlioz 80 - Apt. 201, Provence of Quebec, Kanada

Viliam Sivek

předseda představenstva

První vztah: 3. 1. 2007 - Poslední vztah: 18. 5. 2011

vznik členství: 14. 11. 2005

zánik členství: 7. 4. 2011

vznik funkce: 11. 12. 2006

zánik funkce: 7. 4. 2011

Václavské náměstí 820/41, Praha1, 110 00, Česká republika

František Pačes

člen

První vztah: 6. 2. 2006 - Poslední vztah: 16. 11. 2010

vznik členství: 22. 10. 2003

Klíčovská 913/43, Praha 9, 190 00, Česká republika

Viliam Sivek

člen

První vztah: 22. 12. 2005 - Poslední vztah: 3. 1. 2007

vznik členství: 14. 11. 2005

Václavské náměstí 820/41, Praha1, 110 00, Česká republika

Jacques Raymond Sicotte

předseda

První vztah: 17. 12. 2003 - Poslední vztah: 3. 1. 2007

vznik členství: 22. 10. 2003

zánik členství: 11. 12. 2006

vznik funkce: 22. 10. 2003

zánik funkce: 11. 12. 2006

v ČR bytem Praha 10, Moskevská 58 do 3. 1. 2007 od 17. 12. 2003

14 Allee du Villaret, Les Hauts de Vaugreniers, Nice, Francouzská republika

František Pačes

člen

První vztah: 17. 12. 2003 - Poslední vztah: 6. 2. 2006

vznik členství: 22. 10. 2003

Šluknovská 312/20, Praha 9, 190 00, Česká republika

Dr. Martin Urban

člen představenstva

První vztah: 8. 6. 2002 - Poslední vztah: 17. 12. 2003

vznik členství: 30. 8. 2001

zánik členství: 22. 10. 2003

vznik funkce: 30. 8. 2001

U Cihelny 462, Líbeznice, 250 65, Česká republika

Mgr. Luboš Koželuh

člen představenstva

První vztah: 8. 6. 2002 - Poslední vztah: 22. 12. 2005

vznik členství: 30. 8. 2001

zánik členství: 14. 11. 2005

vznik funkce: 30. 8. 2001

Pod Švabinkami 935/44, Plzeň 4, 301 25, Česká republika

Detlef Kornett

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 3. 2002 - Poslední vztah: 17. 12. 2003

vznik členství: 27. 3. 2001

zánik členství: 22. 10. 2003

vznik funkce: 27. 3. 2001

zánik funkce: 22. 10. 2003

trvale bytem 12 Clarence Mews, Londýn, SW 12 9SR, Spojené království Velké Británie a Severního Irska do 17. 12. 2003 od 27. 3. 2002

Laubova 8, Praha 3, 130 00, Česká republika

Robert Sanderman

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 4. 1999 - Poslední vztah: 27. 3. 2002

zánik členství: 27. 3. 2001

zánik funkce: 27. 3. 2001

Mníšek pod Brdy 921, 252 10, Česká republika

Dr. Jan Tomsa

člen představenstva

První vztah: 14. 4. 1999 - Poslední vztah: 8. 6. 2002

zánik členství: 30. 8. 2001

zánik funkce: 30. 8. 2001

Mníšek pod Brdy 921, 252 10, Česká republika

JUDr. Vladimír Kostka

člen představenstva

První vztah: 14. 4. 1999 - Poslední vztah: 8. 6. 2002

zánik členství: 30. 8. 2001

zánik funkce: 30. 8. 2001

Modřínová 980, Praha 8, Česká republika

Ing. Antonín Charouz

předseda představenstva

První vztah: 14. 4. 1999 - Poslední vztah: 17. 12. 2003

zánik členství: 22. 10. 2003

zánik funkce: 22. 10. 2003

Kalmánova 5, Praha 4, Česká republika

Dr. Martin Urban

Předseda představenstva

První vztah: 28. 1. 1998 - Poslední vztah: 14. 4. 1999

Bartoňova 833/30, Pardubice, 148 00, Česká republika

Ing. Daniel Tobolka

člen představenstva

První vztah: 28. 1. 1998 - Poslední vztah: 14. 4. 1999

Volavkova 3, Praha 6, Česká republika

Mgr. Prokop Beneš

člen

První vztah: 28. 1. 1998 - Poslední vztah: 14. 4. 1999

Prosecká 123, Praha 9, Česká republika

Viliam Sivek

člen představenstva

První vztah: 10. 10. 1996 - Poslední vztah: 14. 4. 1999

Na Jarově 1960/13, Praha 3, Česká republika

Ing. Antonín Charouz

Předseda představenstva

První vztah: 10. 10. 1996 - Poslední vztah: 28. 1. 1998

Kálmánova 5, Praha 4, 148 00, Česká republika

JUDr. Vladimír Kostka

člen představenstva

První vztah: 10. 10. 1996 - Poslední vztah: 28. 1. 1998

Modřínová 980, Praha 8, Česká republika

Ing. Petr Himl

člen

První vztah: 20. 10. 1995 - Poslední vztah: 10. 10. 1996

Rodopská 3154/6, Praha 4, 140 00, Česká republika

Miroslav Kuneš

člen

První vztah: 1. 2. 1995 - Poslední vztah: 14. 4. 1999

Štíbrova 1218, Praha 8, 180 00, Česká republika

ing. Antonín Charouz

člen

První vztah: 1. 2. 1995 - Poslední vztah: 10. 10. 1996

Kálmánova 5, Praha 4, 148 00, Česká republika

PhDr. Pavel Wohl

předseda představenstva

První vztah: 1. 2. 1995 - Poslední vztah: 10. 10. 1996

Tichá 1, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Vaclav Junek CSc.

člen

První vztah: 1. 2. 1995 - Poslední vztah: 20. 10. 1995

Nad Pískovnou 1466/37, Praha 4, 140 00, Česká republika

Za společnost jedná předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.

od 18. 10. 2019

Za společnost jedná buď předseda představenstva samostatně, nebo dva členové představenstva společně.

do 18. 10. 2019 od 30. 8. 2016

Za společnost jedná kterýkoli člen představenstva samostatně.

do 30. 8. 2016 od 18. 6. 2014

Jménem společnosti navenek jedná kterýkoliv člen představenstva samostatně, bez ohledu na jeho funkci v představenstvu.

do 18. 6. 2014 od 7. 6. 2013

Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. Jménem společnosti podepisuje předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.

do 7. 6. 2013 od 3. 1. 2007

Jménem společnosti jednají vždy členové představenstva společně. Jménem společnosti podepisují dva členové představenstva společně tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.

do 3. 1. 2007 od 17. 12. 2003

Za společnost jedná vůči třetím osobám ve všech záležitostech každý ze členů představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis spo- lečně předseda a místopředseda představenstva.

do 17. 12. 2003 od 14. 4. 1999

Zastupování a podepisování za společnost : Společnost zastupují vůči třetím osobám ve všech záležitostech předseda a členové představenstva, každý samostatně. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí samostatně svůj podpis předseda nebo člen představenstva s vyznačením své funkce.

do 14. 4. 1999 od 1. 2. 1995

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Vít Šubert

Člen dozorčí rady

První vztah: 4. 11. 2020

vznik členství: 23. 10. 2020

Habrová 129, Zdiby, 250 66, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Mgr. Ing. Tomáš Vítek

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 1. 2019 - Poslední vztah: 21. 5. 2019

vznik členství: 21. 1. 2019

zánik členství: 7. 5. 2019

Charlese de Gaulla 540/11, Praha, 160 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

JUDr. Viktor Rossmann

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 1. 2019 - Poslední vztah: 21. 5. 2019

vznik členství: 21. 1. 2019

zánik členství: 7. 5. 2019

Na padesátém 778/7, Praha, 100 00, Česká republika

Patrick Martinec

Člen dozorčí rady

První vztah: 14. 12. 2018 - Poslední vztah: 21. 5. 2019

vznik členství: 7. 7. 2017

zánik členství: 7. 5. 2019

Za Lužinami 1071/27, Praha, 155 00, Česká republika

Ing. Jakub Dlouhý

Předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 12. 2018 - Poslední vztah: 4. 11. 2020

vznik členství: 8. 6. 2018

zánik členství: 23. 10. 2020

vznik funkce: 1. 10. 2018

zánik funkce: 23. 10. 2020

Bachmačské náměstí 296/7, Praha, 160 00, Česká republika

Ing. Jakub Dlouhý

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 6. 2018 - Poslední vztah: 14. 12. 2018

vznik členství: 8. 6. 2018

Bachmačské náměstí 296/7, Praha, 160 00, Česká republika

Ing. Jakub Dlouhý

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 6. 2018 - Poslední vztah: 14. 12. 2018

vznik členství: 8. 6. 2018

Bachmačské náměstí 296/7, Praha, 160 00, Česká republika

Mgr. Petr Slavík

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 8. 2016 - Poslední vztah: 29. 6. 2018

zánik členství: 8. 6. 2018

vznik funkce: 30. 8. 2016

zánik funkce: 8. 6. 2018

Bítovská 1228/11, Praha, 140 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mgr. Petr Slavík

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 8. 2016 - Poslední vztah: 29. 6. 2018

zánik členství: 8. 6. 2018

vznik funkce: 30. 8. 2016

zánik funkce: 8. 6. 2018

Bítovská 1228/11, Praha, 140 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Karel Janda

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 8. 2016 - Poslední vztah: 21. 5. 2019

zánik členství: 7. 5. 2019

vznik funkce: 30. 8. 2016

K Austisu 680, Praha, 154 00, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

Ing. Petr Speychal

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 2. 2016 - Poslední vztah: 30. 8. 2016

vznik členství: 4. 2. 2016

zánik členství: 30. 8. 2016

vznik funkce: 4. 2. 2016

zánik funkce: 30. 8. 2016

Hlavní 1551/117, Praha, 141 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Petr Speychal

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 2. 2016 - Poslední vztah: 30. 8. 2016

vznik členství: 4. 2. 2016

zánik členství: 30. 8. 2016

vznik funkce: 4. 2. 2016

zánik funkce: 30. 8. 2016

Hlavní 1551/117, Praha, 141 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Jan Musil CSc.

předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 6. 2015 - Poslední vztah: 4. 2. 2016

vznik členství: 12. 6. 2015

zánik členství: 4. 2. 2016

vznik funkce: 12. 6. 2015

zánik funkce: 4. 2. 2016

Jeřabinová 929/5, Plzeň, 326 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Bc. Zuzana Holá

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 6. 2014 - Poslední vztah: 4. 2. 2016

vznik členství: 4. 6. 2014

zánik členství: 4. 2. 2016

zánik funkce: 4. 2. 2016

Loukotova 334, Stará Huť, 262 02, Česká republika

Ilya Kochevrin

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 8. 2012 - Poslední vztah: 29. 6. 2015

vznik členství: 29. 6. 2012

zánik členství: 12. 6. 2015

vznik funkce: 29. 6. 2012

zánik funkce: 12. 6. 2015

Kalašnyj pjereulok, dům 4, kv. 21, Moskva, 125 009, Ruská federace

Ing. Karel Kloboučník

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 8. 2012 - Poslední vztah: 18. 6. 2014

vznik členství: 29. 6. 2012

zánik členství: 4. 6. 2014

Losiná 735, 332 04, Česká republika

Ing. Soňa Vladařová

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 8. 2012 - Poslední vztah: 4. 2. 2016

vznik členství: 29. 6. 2012

zánik členství: 4. 2. 2016

zánik funkce: 4. 2. 2016

Oravská 1894/17, Praha, 100 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Miroslav Reitinger

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 5. 2011 - Poslední vztah: 30. 8. 2012

vznik členství: 7. 4. 2011

zánik členství: 29. 6. 2012

vznik funkce: 7. 4. 2011

zánik funkce: 29. 6. 2012

Trávníčkova 1755, Praha 5, 155 00, Česká republika

Dita Trajboldová

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 4. 2011 - Poslední vztah: 30. 8. 2012

vznik členství: 7. 4. 2011

zánik členství: 29. 6. 2012

V Podhájí 614/26, Praha 4, 140 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen

  REDEMPTOR a.s.

  Těšnov 1059/1, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Tomáš Filip

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 10. 2009 - Poslední vztah: 30. 8. 2012

vznik členství: 14. 9. 2009

zánik členství: 29. 6. 2012

Římská 37, Praha 2, 120 00, Česká republika

Petr Bříza

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 10. 2007 - Poslední vztah: 7. 10. 2009

vznik členství: 22. 6. 2007

zánik členství: 14. 9. 2009

Rooseveltova 614/36, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Květoslav Vilímek

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 1. 2007 - Poslední vztah: 17. 10. 2007

vznik členství: 11. 12. 2006

zánik členství: 22. 6. 2007

Chudenická 1079/10, Praha 10, 102 00, Česká republika

Dita Trajboldová

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 1. 2007 - Poslední vztah: 26. 4. 2011

vznik členství: 11. 12. 2006

V Podhájí 614/26, Praha 4, 140 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen

  REDEMPTOR a.s.

  Těšnov 1059/1, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Dita Trajboldová

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 4. 2006 - Poslední vztah: 3. 1. 2007

vznik členství: 27. 2. 2006

zánik členství: 11. 12. 2006

V Podhájí 614/26, Praha 4, 140 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen

  REDEMPTOR a.s.

  Těšnov 1059/1, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Miroslav Reitinger

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 3. 2006 - Poslední vztah: 18. 5. 2011

vznik členství: 30. 6. 2005

zánik členství: 30. 6. 2010

vznik funkce: 27. 2. 2006

zánik funkce: 30. 6. 2010

Trávníčkova 1755, Praha 5, 155 00, Česká republika

Mgr. Olga Vávrová

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 10. 2005 - Poslední vztah: 3. 1. 2007

vznik členství: 30. 6. 2005

zánik členství: 11. 12. 2006

V Kapslovně 2770/11, Praha 3, 130 00, Česká republika

Dr. Radim Dvořák

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 7. 2005 - Poslední vztah: 20. 3. 2006

vznik členství: 30. 6. 2005

zánik členství: 27. 2. 2006

vznik funkce: 30. 6. 2005

zánik funkce: 27. 2. 2006

Koněvova 8/67, Praha 3, 130 00, Česká republika

Miroslav Reitinger

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 7. 2005 - Poslední vztah: 20. 3. 2006

vznik členství: 30. 6. 2005

Trávníčkova 1765, Praha 5, 155 00, Česká republika

Mgr. Olga Kabrhelová

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 7. 2005 - Poslední vztah: 26. 10. 2005

vznik členství: 30. 6. 2005

Kollárova 1584, Písek, 397 01, Česká republika

Ing. Luboš Pázler

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 3. 2005 - Poslední vztah: 25. 7. 2005

vznik členství: 22. 10. 2003

zánik členství: 30. 6. 2005

vznik funkce: 28. 1. 2005

zánik funkce: 30. 6. 2005

Zacharská 1269, Praha 9, 198 00, Česká republika

Mgr. Zbyněk Černý

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 3. 2005 - Poslední vztah: 25. 7. 2005

vznik členství: 27. 1. 2005

zánik členství: 30. 6. 2005

Zd. Fibicha 1204, Valašské Meziříčí, 757 01, Česká republika

Jan Černý

člen

První vztah: 17. 12. 2003 - Poslední vztah: 25. 7. 2005

vznik členství: 22. 10. 2003

zánik členství: 30. 6. 2005

Návětrná 555/1, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Ing. Luboš Pázler

člen

První vztah: 17. 12. 2003 - Poslední vztah: 9. 3. 2005

vznik členství: 22. 10. 2003

Zacharská 1269, Praha 9, 198 00, Česká republika

Vlastislav Přeček

člen

První vztah: 17. 12. 2003 - Poslední vztah: 9. 3. 2005

vznik členství: 22. 10. 2003

zánik členství: 27. 1. 2005

Příčná 245, Radonice, 250 73, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Markéta Bardová

člen

První vztah: 27. 3. 2002 - Poslední vztah: 17. 12. 2003

vznik členství: 27. 3. 2001

zánik členství: 22. 10. 2003

Kubánské nám. 27, Praha 10, 100 00, Česká republika

Timothy J. Leiweke

člen

První vztah: 27. 3. 2002 - Poslední vztah: 17. 12. 2003

vznik členství: 27. 3. 2001

zánik členství: 22. 10. 2003

572 North Bundy Street, Los Angeles, CA 900 49, Spojené státy americké

František Pačes

člen

První vztah: 27. 3. 2002 - Poslední vztah: 17. 12. 2003

vznik členství: 27. 3. 2001

zánik členství: 22. 10. 2003

Šluknovská 312/20, Praha 9, 190 00, Česká republika

Karel Janouch

člen

První vztah: 27. 3. 2002 - Poslední vztah: 17. 12. 2003

vznik členství: 27. 3. 2001

zánik členství: 22. 10. 2003

Papírníkova 615, Praha 4, 142 00, Česká republika

Miroslav Kuneš

člen

První vztah: 27. 3. 2002 - Poslední vztah: 17. 12. 2003

vznik členství: 27. 3. 2001

zánik členství: 22. 10. 2003

Štíbrova 1218, Praha 8, 182 00, Česká republika

Mgr. Prokop Beneš

První vztah: 14. 4. 1999 - Poslední vztah: 27. 3. 2002

zánik členství: 27. 3. 2001

Vikova 7, Praha 4, Česká republika

Ing. Daniel Tobolka

První vztah: 14. 4. 1999 - Poslední vztah: 27. 3. 2002

zánik členství: 27. 3. 2001

Volavkova 3, Praha 6, Česká republika

Christopher Hunt

předseda

První vztah: 14. 4. 1999 - Poslední vztah: 27. 3. 2002

zánik členství: 27. 3. 2001

zánik funkce: 27. 3. 2001

Londýn, 53 Cadogan Square, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Mgr. Robert Zugar

První vztah: 14. 4. 1999 - Poslední vztah: 17. 12. 2003

zánik členství: 22. 10. 2003

Květnového vítězství 775, Praha 4, Česká republika

JUDr. Miroslav Jansta

První vztah: 5. 2. 1998 - Poslední vztah: 14. 4. 1999

2.května 1133/8, Nymburk, Česká republika

Ing. Antonín Charouz

předseda

První vztah: 28. 1. 1998 - Poslední vztah: 14. 4. 1999

Kalmánova 5, Praha 4, Česká republika

JUDr. Vladimír Kostka

člen

První vztah: 28. 1. 1998 - Poslední vztah: 5. 2. 1998

Modřínová 980, Praha 8, Česká republika

Karel Janouch

člen

První vztah: 10. 10. 1996 - Poslední vztah: 14. 4. 1999

Papírníkova 615, Praha 4, Česká republika

Marcela Beránková

člen

První vztah: 10. 10. 1996 - Poslední vztah: 28. 1. 1998

pplk. Sochora 3, Praha 7, Česká republika

Jaroslav Velechovský

člen

První vztah: 10. 10. 1996 - Poslední vztah: 28. 1. 1998

Ke školce 1397, Praha 4, Česká republika

Ing. Luboš Kyselo

člen

První vztah: 20. 10. 1995 - Poslední vztah: 10. 10. 1996

Valdštejnská 821, Litvínov, Česká republika

Otto Jelínek

člen

První vztah: 1. 2. 1995 - Poslední vztah: 28. 1. 1998

K červenému vrchu 27, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Otakar Jurečka

člen

První vztah: 1. 2. 1995 - Poslední vztah: 28. 1. 1998

Komerční 14, Ostrava, 702 00, Česká republika

Ing. Dalibor Mošovský

člen

První vztah: 1. 2. 1995 - Poslední vztah: 28. 1. 1998

Nové výstavby 12, Praha 4, 148 00, Česká republika

Josef Horešovský

Předseda

První vztah: 1. 2. 1995 - Poslední vztah: 28. 1. 1998

Na Kocínce 2139, Praha 6, 160 00, Česká republika

Viliam Sivek

člen

První vztah: 1. 2. 1995 - Poslední vztah: 10. 10. 1996

Na Jarově 13, Praha 3, 130 00, Česká republika

Karel Holý

člen

První vztah: 1. 2. 1995 - Poslední vztah: 10. 10. 1996

Brodského 1677, Praha 4, 148 00, Česká republika

Ing. Petr Himl

člen

První vztah: 1. 2. 1995 - Poslední vztah: 20. 10. 1995

Rodopská 3154/6, Praha 4, 140 00, Česká republika

člen: Lubomír Pěnička Hořovského 14/410, Praha 6, 160 00

do 28. 1. 1998 od 1. 2. 1995

Statutární orgán - představenstvo

Historické vztahy

Jacques Raymond Sicotte

člen představenstva

První vztah: 17. 10. 2007 - Poslední vztah: 7. 10. 2009

vznik členství: 22. 6. 2007

zánik členství: 14. 9. 2009

Pobyt v ČR: Praha 10 - Horní Měcholupy, Drtikolova 507/14, PSČ: 109 00

Verdun, Nun´s Island, Les Verriéres, Berlioz 80 - Apt. 201, Provence of Quebec, Kanada

Jacques Raymond Sicotte

předseda

První vztah: 17. 12. 2003 - Poslední vztah: 3. 1. 2007

vznik členství: 22. 10. 2003

zánik členství: 11. 12. 2006

vznik funkce: 22. 10. 2003

zánik funkce: 11. 12. 2006

v ČR bytem Praha 10, Moskevská 58

14 Allee du Villaret, Les Hauts de Vaugreniers, Nice, Francouzská republika

Další vztahy firmy HC Sparta Praha a.s.

AB - CREDIT a. s.

První vztah: 21. 5. 2019 - Poslední vztah: 16. 12. 2019

Opletalova 1603/57, Praha, 110 00

Dalších 5 vztahů k tomuto subjektu

 • Ing. Jan Kolací

  člen dozorčí rady

  Arbesova 776, Říčany, 251 01, Česká republika

 • Ing. Viktor Marek

  člen představenstva

  Rožmberská 1431, Praha, 198 00, Česká republika

 • Jaromír Štantejský

  předseda představenstva

  Filmařská 472, Hradištko, 252 09, Česká republika

 • Mgr. Karel Strnad

  člen představenstva

  Olšová 472, Měšice, 250 64, Česká republika

 • Mgr. Karolína Vondrová

  člen dozorčí rady

  Starobabická 103, Babice, 251 01, Česká republika

OC Market s.r.o.

První vztah: 30. 3. 2018 - Poslední vztah: 21. 5. 2019

Senovážné náměstí 1464/6, Praha, 110 00

Další 4 vztahy k tomuto subjektu

 • Denis Ferdus

  jednatel

  Bubenská 1160/13, Praha, 170 00, Česká republika

 • Petr Bříza

  Jednatel

  Štefánikova 250/6, Praha, 150 00, Česká republika

OC Market s.r.o.

První vztah: 15. 11. 2016 - Poslední vztah: 30. 3. 2018

Senovážné náměstí 1464/6, Praha, 110 00

Další 4 vztahy k tomuto subjektu

 • Denis Ferdus

  jednatel

  Bubenská 1160/13, Praha, 170 00, Česká republika

 • Petr Bříza

  Jednatel

  Štefánikova 250/6, Praha, 150 00, Česká republika

Akcionáři

KAPRAIN REAL ESTATE HOLDING LIMITED

Giannou Kranidioti, 9, 2nd floor, Flat/Office 210, Kyperská republika, Nikósie, 1065

od 16. 12. 2019

AB - CREDIT a. s., IČ: 40522610

Opletalova 1603/57, Česká republika, Praha, 110 00

do 16. 12. 2019 od 21. 5. 2019

SPARTA Invest spol. s r.o., IČ: 04376421

Zahrádkářů 422, Česká republika, Praha, 190 15

do 21. 5. 2019 od 30. 3. 2018

SPARTA Invest spol. s r.o., IČ: 04376421

Jeseniova 1549/124, Česká republika, Praha, 130 00

do 30. 3. 2018 od 15. 11. 2016

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 1. 2. 1995

Živnosti

Masérské, rekondiční a regenerační služby
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 22. 1. 2020
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 23. 4. 2014
Ostraha majetku a osob
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 10. 2. 2011
Přerušeno od 21. 4. 2015
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 1. 2. 1995
Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti tělesné výchovy a sportu
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 1. 2. 1995

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).